Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Çember Elemanları Soruları

e doğru sıralan
C
B
1014
1m² = 104 cm²
r = 0,03 cm
Yarıçap uzunluğu 0,03 cm olan dairenin alanının m² cin-
sinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
(z yerine 3 alınız.)
A) 9-10-8
C) 2,7-10-7
B) 9.10-7
D) 2,7-10-8
14
15
a=2.10-8
olmak üzere a²b³-
kilerden hangisid
A) 2,048 10-36
C) 2,048-10-38
Ortaokul Matematik
Çember Elemanları
e doğru sıralan C B 1014 1m² = 104 cm² r = 0,03 cm Yarıçap uzunluğu 0,03 cm olan dairenin alanının m² cin- sinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? (z yerine 3 alınız.) A) 9-10-8 C) 2,7-10-7 B) 9.10-7 D) 2,7-10-8 14 15 a=2.10-8 olmak üzere a²b³- kilerden hangisid A) 2,048 10-36 C) 2,048-10-38
10.
A
K
A) IKLI > IEFI > ICDI
C) ICDI > IKLI > IEFI
D
O merkezli çemberde [DC], [EF] ve [KL] doğ-
ru parçalarının uzunluklarını büyükten küçüğe
doğru sıralayınız.
B
E) ICDI > IEFI > IKLI
B) IKLI>IKLI > IEFI
D) IEFI > ICDI > IKLI
Ortaokul Matematik
Çember Elemanları
10. A K A) IKLI > IEFI > ICDI C) ICDI > IKLI > IEFI D O merkezli çemberde [DC], [EF] ve [KL] doğ- ru parçalarının uzunluklarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. B E) ICDI > IEFI > IKLI B) IKLI>IKLI > IEFI D) IEFI > ICDI > IKLI
5. Hapşırık, burnumuzun içini örten yüzeyin bir
şekilde uyarılmasına verdiğimiz tepkidir. Bur-
numuzdan dışarı püskürttüğümüz havayla, bu
uyarıya neden olan etken uzaklaştırılır. Hapşır-
ma, kontrolümüz dışında refleks olarak ger-
çekleşir. Ciğerlerimizdeki havayı olabildiğince
hızlı bir biçimde dışarı itebilmemiz için vücu-
dumuzun üst bölgesindeki kaslar şiddetle ka-
sılır. Bu sırada göz kapaklarımızı kapatmaya
yarayan kaslar da isteğimiz dışında kasılır. Böy-
lece hapşırık sırasında göz kapaklarımız kapa-
nır.
Bu metinde asağıdaki sorulardan hangisi-
nin cevabı yoktur?
A) Hapşırık nedir?
B) Hapsirma istemli bir hareket midir?
C) Hapşırırken gözlerimiz neden kapanır?
Hapşırırken hangi organımız zarar görebi-
lir?
O
0
8. SINIF DENEME SINAVI
SÖZEL BÖLÜM
Ortaokul Matematik
Çember Elemanları
5. Hapşırık, burnumuzun içini örten yüzeyin bir şekilde uyarılmasına verdiğimiz tepkidir. Bur- numuzdan dışarı püskürttüğümüz havayla, bu uyarıya neden olan etken uzaklaştırılır. Hapşır- ma, kontrolümüz dışında refleks olarak ger- çekleşir. Ciğerlerimizdeki havayı olabildiğince hızlı bir biçimde dışarı itebilmemiz için vücu- dumuzun üst bölgesindeki kaslar şiddetle ka- sılır. Bu sırada göz kapaklarımızı kapatmaya yarayan kaslar da isteğimiz dışında kasılır. Böy- lece hapşırık sırasında göz kapaklarımız kapa- nır. Bu metinde asağıdaki sorulardan hangisi- nin cevabı yoktur? A) Hapşırık nedir? B) Hapsirma istemli bir hareket midir? C) Hapşırırken gözlerimiz neden kapanır? Hapşırırken hangi organımız zarar görebi- lir? O 0 8. SINIF DENEME SINAVI SÖZEL BÖLÜM
246
1. 2ª+3=5b-3 = 770-14
eşitliğini sağlayan a, b, c tam sayılarının topla-
mı kaç olur?
A)-1
B) 1
2.
---1/2
a ==
2 D) 3
2B) C) D)-8
32
3. 255.209
olduğuna göre, 2(-a²)3+ (-2a³)2 Işleminin değe-
ri kaçtır?
sayısı kaç basamaklıdır?
A) 12
B) 14 C) 15
MATEMATİK
E) 7
C) 2
LA
4. 15%-2=3*-1 denklemi veriliyor.
Buna göre, 5%-2 Ifadesinin eşiti aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) 0
B) 1
3
E) 64
19 E) 20
E) 4
5.
AMATÖR
30,71 m
olduğuna göre, 30,58 ifadesinin m türünden
değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
7. x, y GZ için,
DE
J
m
X
A)
x+1
6 x ve y birer tam sayı olmak üzere,
5x+4-2Y-3-30 5x+3-6-21-4
olduğuna göre, x y çarpımı kaçtır?
-10
C) 2 D)-5
A) 5
(x1)+1=64
TEST
1
C) 10
D)
B) X+1
X-1
D) TAX
olduğuna göre, x + y toplamı aşağıdakilerden
hangisi olamaz?
A) 7
B) 8
m
E12
E)
/
8. 6=2 ve 4y= 3 veriliyor.
Buna göre, y nin x cinsinden eşiti aşağıdakiler-
den hangisidir?
1-x
E) 10
3
E) 654
C) x+1
SAYI
228
Ortaokul Matematik
Çember Elemanları
246 1. 2ª+3=5b-3 = 770-14 eşitliğini sağlayan a, b, c tam sayılarının topla- mı kaç olur? A)-1 B) 1 2. ---1/2 a == 2 D) 3 2B) C) D)-8 32 3. 255.209 olduğuna göre, 2(-a²)3+ (-2a³)2 Işleminin değe- ri kaçtır? sayısı kaç basamaklıdır? A) 12 B) 14 C) 15 MATEMATİK E) 7 C) 2 LA 4. 15%-2=3*-1 denklemi veriliyor. Buna göre, 5%-2 Ifadesinin eşiti aşağıdakiler- den hangisidir? A) 0 B) 1 3 E) 64 19 E) 20 E) 4 5. AMATÖR 30,71 m olduğuna göre, 30,58 ifadesinin m türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) B) 7. x, y GZ için, DE J m X A) x+1 6 x ve y birer tam sayı olmak üzere, 5x+4-2Y-3-30 5x+3-6-21-4 olduğuna göre, x y çarpımı kaçtır? -10 C) 2 D)-5 A) 5 (x1)+1=64 TEST 1 C) 10 D) B) X+1 X-1 D) TAX olduğuna göre, x + y toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 7 B) 8 m E12 E) / 8. 6=2 ve 4y= 3 veriliyor. Buna göre, y nin x cinsinden eşiti aşağıdakiler- den hangisidir? 1-x E) 10 3 E) 654 C) x+1 SAYI 228
162
MATEMA
(216)
16. Asağıda bir süt üretim çiftliğinde beslenen koyun, keçi ve ineklerin squalonni gösteren 2022 uitina ait otu
grafiği görülmektedir.
Beslenen Hayvan Sayıs
120
190,60
260 X 216
360
30
Bu bilgilere göre 2023
A) %40
368.30
50
40
30 20
2%
-40
210 Inek Keci Koyun
2023 yılında süt üretim çiftliğinde beslenen toplam boyvan saus 2022 yılına qare
gida 2023 linda çiftlikle beslenen hayvon squisinın türlere göre dagiliran-gesteren bir daire graligh vermiştir.
oranında artmıştır. Apo
740
30 onimie
(160
Koyun
r
on 24
50
Inek
80
120°
Keçi
50
42
120 50
1630 otmis
Aarupta 3 erkek ve x kadın vardır.
120120
203
-
180
360
180
X60
lindo çiftlikte bulunan koyun sayısı 2022 na göre yüzde ko artmıştır?
C) %60
D) %75
B) %50
30
16
360-120
pos
100
Yemekten sonra gelen hesabr odemek için b
olarak ödemiş oluyorlar.
180
Ortaokul Matematik
Çember Elemanları
162 MATEMA (216) 16. Asağıda bir süt üretim çiftliğinde beslenen koyun, keçi ve ineklerin squalonni gösteren 2022 uitina ait otu grafiği görülmektedir. Beslenen Hayvan Sayıs 120 190,60 260 X 216 360 30 Bu bilgilere göre 2023 A) %40 368.30 50 40 30 20 2% -40 210 Inek Keci Koyun 2023 yılında süt üretim çiftliğinde beslenen toplam boyvan saus 2022 yılına qare gida 2023 linda çiftlikle beslenen hayvon squisinın türlere göre dagiliran-gesteren bir daire graligh vermiştir. oranında artmıştır. Apo 740 30 onimie (160 Koyun r on 24 50 Inek 80 120° Keçi 50 42 120 50 1630 otmis Aarupta 3 erkek ve x kadın vardır. 120120 203 - 180 360 180 X60 lindo çiftlikte bulunan koyun sayısı 2022 na göre yüzde ko artmıştır? C) %60 D) %75 B) %50 30 16 360-120 pos 100 Yemekten sonra gelen hesabr odemek için b olarak ödemiş oluyorlar. 180
AYT/Matematik
34. Dik koordinat düzleminde A merkezli bir çeyrek çember
ve OBCE karesi aşağıdaki gibi çizilmiştir.
35.
A O
B) 9
B
u
u
Çeyrek çemberin yarıçapı x ekseni üzerinde, karenin kom-
şu kenarları eksenler üzerinde ve B noktası teğet noktası-
dır.
Ite
A ve C noktalarının koordinatları sırasıyla (-1,0) ve
(4,4) olduğuna göre, D noktasının koordinatları top-
lamı kaçtır?
c)8
A) 10
D) 7
3.
3^+3m² = 6+204
2m=6
u
36.
E) 6
grasm
r
Sew
min
ve
Sew
ğine
tad
Me
8 b
rina
A)
Ortaokul Matematik
Çember Elemanları
AYT/Matematik 34. Dik koordinat düzleminde A merkezli bir çeyrek çember ve OBCE karesi aşağıdaki gibi çizilmiştir. 35. A O B) 9 B u u Çeyrek çemberin yarıçapı x ekseni üzerinde, karenin kom- şu kenarları eksenler üzerinde ve B noktası teğet noktası- dır. Ite A ve C noktalarının koordinatları sırasıyla (-1,0) ve (4,4) olduğuna göre, D noktasının koordinatları top- lamı kaçtır? c)8 A) 10 D) 7 3. 3^+3m² = 6+204 2m=6 u 36. E) 6 grasm r Sew min ve Sew ğine tad Me 8 b rina A)
x+400
70° x + 10
40
C
Buna göre x kaç derecedir?
A) 50
B) 60
m (AOB) = 70°
m (AOD)=x+40°
m(BOC)=x+10°
m(DC) = 120°
7. Sınıf Matematik
C) 70
D) 80
O merkezli çemberde
m(ABC)=40°
[OC] çemberin yarıça-
pidir.
Buna göre x oranı kaçtır?
A) 6
B) 7
C) 8
m(AC) = x²
m(BC) = y
m(AdB) = zº
D) 9
Ortaokul Matematik
Çember Elemanları
x+400 70° x + 10 40 C Buna göre x kaç derecedir? A) 50 B) 60 m (AOB) = 70° m (AOD)=x+40° m(BOC)=x+10° m(DC) = 120° 7. Sınıf Matematik C) 70 D) 80 O merkezli çemberde m(ABC)=40° [OC] çemberin yarıça- pidir. Buna göre x oranı kaçtır? A) 6 B) 7 C) 8 m(AC) = x² m(BC) = y m(AdB) = zº D) 9
5.
• a, b birer doğal sayı olmak üzere a√b = √²b olur.
• r birim yarıçaplı bir çemberin çevresi 2..r dir.
2/3 cm
1 2
3 4 5 6 7
10 11
12 13
14
15 16 17 13
Matematik
20 21 22 23 24 25
Arman, 2√3 cm yarıçaplı bir çemberin çevresini gergin bir ip yardımıyla ölçüyor ve daha sonra ipin bir
ucunu eş bölmelere ayrılmış 25 cm'lik bir cetvelin üzerindeki 2 noktasına koyuyor.
Buna göre, Arman ipi cetvele paralel gergin bir şekilde tuttuğunda ipin diğer ucunun cetvel üze-
rinde hangi noktaya daha yakın olduğunu görür? (π = 3 alınız.)
A) 21
B) 22
C) 23
D) 24
Ortaokul Matematik
Çember Elemanları
5. • a, b birer doğal sayı olmak üzere a√b = √²b olur. • r birim yarıçaplı bir çemberin çevresi 2..r dir. 2/3 cm 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 13 Matematik 20 21 22 23 24 25 Arman, 2√3 cm yarıçaplı bir çemberin çevresini gergin bir ip yardımıyla ölçüyor ve daha sonra ipin bir ucunu eş bölmelere ayrılmış 25 cm'lik bir cetvelin üzerindeki 2 noktasına koyuyor. Buna göre, Arman ipi cetvele paralel gergin bir şekilde tuttuğunda ipin diğer ucunun cetvel üze- rinde hangi noktaya daha yakın olduğunu görür? (π = 3 alınız.) A) 21 B) 22 C) 23 D) 24
2. (x+3) cm
SEBIT C
Dikdörtgen şeklindeki özdeş 8 tane tahta blok dikey
ve yatay olarak üst üste gelmeden bir araya
getirilerek yukarıda yer alan şekil oluşturulmuştur.
Bloklardan birinin kısa kenar uzunluğu (x+3) cm'dir.
Buna göre, bloklarla elde edilen şeklin çevresini
santimetre cinsinden gösteren cebirsel ifadenin
en sade hâli aşağıdakilerden hangisidir?
A) 14x + 46
B) 24x+80
C) 26x + 78
D) 28x+80
Ortaokul Matematik
Çember Elemanları
2. (x+3) cm SEBIT C Dikdörtgen şeklindeki özdeş 8 tane tahta blok dikey ve yatay olarak üst üste gelmeden bir araya getirilerek yukarıda yer alan şekil oluşturulmuştur. Bloklardan birinin kısa kenar uzunluğu (x+3) cm'dir. Buna göre, bloklarla elde edilen şeklin çevresini santimetre cinsinden gösteren cebirsel ifadenin en sade hâli aşağıdakilerden hangisidir? A) 14x + 46 B) 24x+80 C) 26x + 78 D) 28x+80
YENİ NESİL TEST-5
Esma bir pergel yardımıyla defterine yarıçapları soldan sağa doğru sırasıyla (2x+3) cm, (x-1) cm ve (3x+1) cm
olan A, B ve C merkezli üç daireyi çizmiştir. A ve C merkezli dairelerin yarıçapları B merkezli dairenin yarıçapı ile
sırasıyla 3 ve 2 santimetre uzunluğunda kesişmektedir.
A
B) 16
3 cm 82 cm
A, B ve C noktaları doğrudaş noktalar olup, [AC] uzunluğu 39 santimetre olduğuna göre (AB) kaç santi-
metredir?
A) 15
C) 17
D) 18
Ortaokul Matematik
Çember Elemanları
YENİ NESİL TEST-5 Esma bir pergel yardımıyla defterine yarıçapları soldan sağa doğru sırasıyla (2x+3) cm, (x-1) cm ve (3x+1) cm olan A, B ve C merkezli üç daireyi çizmiştir. A ve C merkezli dairelerin yarıçapları B merkezli dairenin yarıçapı ile sırasıyla 3 ve 2 santimetre uzunluğunda kesişmektedir. A B) 16 3 cm 82 cm A, B ve C noktaları doğrudaş noktalar olup, [AC] uzunluğu 39 santimetre olduğuna göre (AB) kaç santi- metredir? A) 15 C) 17 D) 18
wanlış cevap şık-
ek soruyu doğ-
D) 3,62
10.
copya
36 m
3. Zıplayış
4. Zıplayış
5. Zıplayış
A)
1,3
0,4
1.
0,14
12
2.
4
B)
1,3
Yerden yukarı doğru 36 metre yüksekliğe fırlatılan bir top yere çarptığında düştüğü yükseliğin
her defasında zıplayabilmektedir. Şekilde bu topun 5. zıplayışına kadar hareketi gösterilmiştir.
Buna göre aşağıdaki zıplama numaralarına göre topun yükselmesi hangi şıkda doğru verilmiştir?
0,6
0,2
3.
51
1,3
4.
0,4
5.
C)
1,3
0,4
0,148
'i kadarlık yüksekliğe
1,6
0,6
0,16
Ortaokul Matematik
Çember Elemanları
wanlış cevap şık- ek soruyu doğ- D) 3,62 10. copya 36 m 3. Zıplayış 4. Zıplayış 5. Zıplayış A) 1,3 0,4 1. 0,14 12 2. 4 B) 1,3 Yerden yukarı doğru 36 metre yüksekliğe fırlatılan bir top yere çarptığında düştüğü yükseliğin her defasında zıplayabilmektedir. Şekilde bu topun 5. zıplayışına kadar hareketi gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki zıplama numaralarına göre topun yükselmesi hangi şıkda doğru verilmiştir? 0,6 0,2 3. 51 1,3 4. 0,4 5. C) 1,3 0,4 0,148 'i kadarlık yüksekliğe 1,6 0,6 0,16
1. Üç farklı otobüs şirketine ait birer otobüs Antal-
ya'dan İstanbul'a gitmek üzere hareket etmiştir.
Otobüslerdeki yolcu sayıları aşağıdaki sütun
grafiğinde gösterilmiştir.
Grafik: Yolcu Sayıları
Sayı
4
44
41
35
A B C
Her üç şirkete ait otobüsler İstanbul'a gidene
kadar aşağıdaki tabloda belirtilen şehirlerde
yolcu indirip yolcu alacaklardır.
162
A Otobüsü
B Otobüsü
A)
C Otobüsü 2
A
AFYON
120°
KÜTAHYA
İnen Binen inen Binen inen Binen
4
A
1
120°
C
A
5
B
120°
3
C
1
B
Otobüsler
4
4
2₁
Antalya'dan yola çıkan otobüsler sırasıyla sa-
dece Afyon, Kütahya ve Kocaeli illerinde dura-
rak yolcu indirmiş ve yolcu almışlardır.
ankarayayincilik.com.tr
Buna göre A, B ve C otobüslerinin Koca-
eli-İstanbul arasındaki yolcu sayılarının
dağılımını gösteren daire grafiği aşağıda-
kilerden hangisidir?
B)
D)
-
4
B
3
KOCAELİ
2
C 180°
1
3
100°
120°
C
A
A
1
4
B
2
Ankara Yayıncılık
8. Sınıf Güçlendiren Yarıy
Ortaokul Matematik
Çember Elemanları
1. Üç farklı otobüs şirketine ait birer otobüs Antal- ya'dan İstanbul'a gitmek üzere hareket etmiştir. Otobüslerdeki yolcu sayıları aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir. Grafik: Yolcu Sayıları Sayı 4 44 41 35 A B C Her üç şirkete ait otobüsler İstanbul'a gidene kadar aşağıdaki tabloda belirtilen şehirlerde yolcu indirip yolcu alacaklardır. 162 A Otobüsü B Otobüsü A) C Otobüsü 2 A AFYON 120° KÜTAHYA İnen Binen inen Binen inen Binen 4 A 1 120° C A 5 B 120° 3 C 1 B Otobüsler 4 4 2₁ Antalya'dan yola çıkan otobüsler sırasıyla sa- dece Afyon, Kütahya ve Kocaeli illerinde dura- rak yolcu indirmiş ve yolcu almışlardır. ankarayayincilik.com.tr Buna göre A, B ve C otobüslerinin Koca- eli-İstanbul arasındaki yolcu sayılarının dağılımını gösteren daire grafiği aşağıda- kilerden hangisidir? B) D) - 4 B 3 KOCAELİ 2 C 180° 1 3 100° 120° C A A 1 4 B 2 Ankara Yayıncılık 8. Sınıf Güçlendiren Yarıy
SINAN KUZUCU
AYINLARI
VE ÖĞRENCİ BİLGİLER
a BAYRAKT
A
B
7 ERKEK
DO
OĞRENCI NO
000
17. Hücre bölünmesi öncesinde DNA kendini eşler.
Aşağıda DNA'nın eşlenmesi sırasında meydana gelen olaylar karışık olarak verilmiştir.
Hidrojen bağlarının
kopmasıyla DNA'nın iki
ipliğinin ayrılması
A) 4-1-2-3
Başlangıçtaki DNA ile aynı
iki DNA'nın elde edilmesi
Serbest nükleotidlerin
iplik nükleotidleriyle
eşlenmesi
Sitoplazmadaki serbest
nükleotidlerin çekirdek
içine girmesi
Belirtilen olayların gerçekleşme sırası, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
D) 2-3-1-4
B) 1-4-3-2
/Nükleotid
C) 3-1-4-2
Ortaokul Matematik
Çember Elemanları
SINAN KUZUCU AYINLARI VE ÖĞRENCİ BİLGİLER a BAYRAKT A B 7 ERKEK DO OĞRENCI NO 000 17. Hücre bölünmesi öncesinde DNA kendini eşler. Aşağıda DNA'nın eşlenmesi sırasında meydana gelen olaylar karışık olarak verilmiştir. Hidrojen bağlarının kopmasıyla DNA'nın iki ipliğinin ayrılması A) 4-1-2-3 Başlangıçtaki DNA ile aynı iki DNA'nın elde edilmesi Serbest nükleotidlerin iplik nükleotidleriyle eşlenmesi Sitoplazmadaki serbest nükleotidlerin çekirdek içine girmesi Belirtilen olayların gerçekleşme sırası, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? D) 2-3-1-4 B) 1-4-3-2 /Nükleotid C) 3-1-4-2
1