Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Üçgende ve Dörtgende Açılar Soruları

edir?
D) 80
160° olduğu-
D) 40
40°
D
E
70%
F
B
24
Şekilde [AB//[CD, m(BAE) = 40° ve
m(GFD) = 70° olduğuna göre m(GEC) kaç
derecedir?
A) 160
B) 150 C) 140
D) 120
Sıralanı
anan prog-
lgili temel
eniliğe ve
sanlarla
bunlara
elişime
reyler
11
Ortaokul Matematik
Üçgende ve Dörtgende Açılar
edir? D) 80 160° olduğu- D) 40 40° D E 70% F B 24 Şekilde [AB//[CD, m(BAE) = 40° ve m(GFD) = 70° olduğuna göre m(GEC) kaç derecedir? A) 160 B) 150 C) 140 D) 120 Sıralanı anan prog- lgili temel eniliğe ve sanlarla bunlara elişime reyler 11
D
K.
aş
A)
√12 cm
203
Sf
253
√27 cm
√3
√18cm 3√2
Kare
A
WD 09/
5
40 cm:
Dikdörtgen
Dik üçgen
Yukarıda verilen geometrik şekillerden kaç tanesinin alanı cm² cinsinden doğal sayıdır?
2
().3
510
10
kısa + Jeun
9
√24 cm
4√2
√32cm
√50cm S√
Yamuk
D) 4
4√2+5√2 95₂
2.256
Ortaokul Matematik
Üçgende ve Dörtgende Açılar
D K. aş A) √12 cm 203 Sf 253 √27 cm √3 √18cm 3√2 Kare A WD 09/ 5 40 cm: Dikdörtgen Dik üçgen Yukarıda verilen geometrik şekillerden kaç tanesinin alanı cm² cinsinden doğal sayıdır? 2 ().3 510 10 kısa + Jeun 9 √24 cm 4√2 √32cm √50cm S√ Yamuk D) 4 4√2+5√2 95₂ 2.256
MATEMATIK
C 11
4 Apandaki açılar kompu tomler açılardir. Verilenlerden yararlanarak diğer açılanın ölçülerini bulunu
5. Komşu tümler olan iki açıdan birinin ölçüsü, diğerinin ölçüsünden 12" fazladır. Bu açıların ölçüle
rini bulunuz
P
6. Aşağıdaki açılar komşu bütünler açılardır. Verilenlerden yararlanarak diğer açıların ölçülerini bulunuz
O
00
130
H
1
*M
7. Yandaki pencere kanadının açıklığı 36'dir. Bu pencere kanadının pence-
re ile dik açı oluşturması için kaç derecelik bir açı kadar daha açılması gerekir?
33
M
Ortaokul Matematik
Üçgende ve Dörtgende Açılar
MATEMATIK C 11 4 Apandaki açılar kompu tomler açılardir. Verilenlerden yararlanarak diğer açılanın ölçülerini bulunu 5. Komşu tümler olan iki açıdan birinin ölçüsü, diğerinin ölçüsünden 12" fazladır. Bu açıların ölçüle rini bulunuz P 6. Aşağıdaki açılar komşu bütünler açılardır. Verilenlerden yararlanarak diğer açıların ölçülerini bulunuz O 00 130 H 1 *M 7. Yandaki pencere kanadının açıklığı 36'dir. Bu pencere kanadının pence- re ile dik açı oluşturması için kaç derecelik bir açı kadar daha açılması gerekir? 33 M
A-6. SINIF
Matematik
14. A açısı dik açı olan üçgen şeklindeki bir yürüyüş parkının A köşesinden yürümeye başlayan Kerem kirmizi
çizgi ile gösterilen yoldan karşı kenara gidecektir.
Kerem'in kullandığı yolun parkın dik kenarları ile yaptığı açıların her ikisinin de derece cinsinden ölçüsü
birer asal sayıdır.
Buna göre, Kerem'in kullandığı yol aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
419
90
41
49
9
A
111°
13
57
13
57°
139
13
77
Ortaokul Matematik
Üçgende ve Dörtgende Açılar
A-6. SINIF Matematik 14. A açısı dik açı olan üçgen şeklindeki bir yürüyüş parkının A köşesinden yürümeye başlayan Kerem kirmizi çizgi ile gösterilen yoldan karşı kenara gidecektir. Kerem'in kullandığı yolun parkın dik kenarları ile yaptığı açıların her ikisinin de derece cinsinden ölçüsü birer asal sayıdır. Buna göre, Kerem'in kullandığı yol aşağıdakilerden hangisi olabilir? A 419 90 41 49 9 A 111° 13 57 13 57° 139 13 77
5. Tangram, bir kareden belli bir düzene göre kesilen ve yedi parçadan oluşan eski bir Çin bulmacasıdır. İki
büyük ikizkenar dik üçgen, iki küçük ikizkenar dik üçgen, bir kare, bir paralelkenar ve bir orta boy ikizkenar dik
üçgenden oluşmaktadır.
Aşağıda kareli kâğıda çizilmiş bir tangram ve bu tangramın parçaları ile oluşturulan bir dörtgen verilmiştir.
Dörtgenin bazı köşeleri isimlendirilmiştir.
Buna göre m(ABC) kaç derecedir?
A) 150
B) 135
föy 20 7. Sınıf Matematik
6
A
C) 120
D
B
C
D) 95
TUDEM
Ortaokul Matematik
Üçgende ve Dörtgende Açılar
5. Tangram, bir kareden belli bir düzene göre kesilen ve yedi parçadan oluşan eski bir Çin bulmacasıdır. İki büyük ikizkenar dik üçgen, iki küçük ikizkenar dik üçgen, bir kare, bir paralelkenar ve bir orta boy ikizkenar dik üçgenden oluşmaktadır. Aşağıda kareli kâğıda çizilmiş bir tangram ve bu tangramın parçaları ile oluşturulan bir dörtgen verilmiştir. Dörtgenin bazı köşeleri isimlendirilmiştir. Buna göre m(ABC) kaç derecedir? A) 150 B) 135 föy 20 7. Sınıf Matematik 6 A C) 120 D B C D) 95 TUDEM
Yeni Nesil Test
4.
D
AA
Yan kenarlarının uzunlukları eşit olan yamuğa ikizkenar yamuk denir.
Dörtgenler
İzometrik kâğıt komşu noktaların birbirine eşit uzaklıkta olduğu bir çizme aracıdır.
Metin; mavi, sarı ve kırmızı asetat kâğıtlarından eşkenar dörtgen biçiminde dört parça kesiyor. Bu parçaları
aynı izometrik kâğıt üzerine yerleştirip noktaları siyah renkli bir kalem ile aşağıdaki gibi işaretliyor.
Mor
Mavi
Sarı
Metin bu parçaları yandaki gibi bazı kısımları üst üst gelecek şekilde
yerleştirdiğinde yeşil ve mor renkli bölgelerin oluştuğunu gözlemliyor.
Buna göre
I. Yeşil renkli bölge eşkenar dörtgen biçimindedir.
II. Mor renkli bölge ikizkenar yamuk biçimindedir.
III. Yeşil renkli bölgenin iç açılarından birinin ölçüsü 120° dir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Kırmızı
C) I ve III
D) II ve III
Ortaokul Matematik
Üçgende ve Dörtgende Açılar
Yeni Nesil Test 4. D AA Yan kenarlarının uzunlukları eşit olan yamuğa ikizkenar yamuk denir. Dörtgenler İzometrik kâğıt komşu noktaların birbirine eşit uzaklıkta olduğu bir çizme aracıdır. Metin; mavi, sarı ve kırmızı asetat kâğıtlarından eşkenar dörtgen biçiminde dört parça kesiyor. Bu parçaları aynı izometrik kâğıt üzerine yerleştirip noktaları siyah renkli bir kalem ile aşağıdaki gibi işaretliyor. Mor Mavi Sarı Metin bu parçaları yandaki gibi bazı kısımları üst üst gelecek şekilde yerleştirdiğinde yeşil ve mor renkli bölgelerin oluştuğunu gözlemliyor. Buna göre I. Yeşil renkli bölge eşkenar dörtgen biçimindedir. II. Mor renkli bölge ikizkenar yamuk biçimindedir. III. Yeşil renkli bölgenin iç açılarından birinin ölçüsü 120° dir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II Kırmızı C) I ve III D) II ve III
1