Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler Soruları

00
DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER
11) Kalınlığı önemsiz renkli çubuklarla oluşturulan dikdörtgenlerde kullanılan çubukların özellikleri aşa-
ğıda verilmiştir.
Yeşil çubuğun uzunluğu mor çubuğun uzunluğunun 2 katıdır.
Aynı renkteki çubukların uzunlukları birbirine eşittir.
●
Şekil-1
Şekil-2
15 cm
ünit
6 cm
Şekil-3
3CM
10
Şekil-4
Bu çubuklarla oluşturulan 3 tane dikdörtgenin çevre uzunlukları toplamı 74 cm olup her dikdörtgen-
de bulunan farklı renkteki çubuklardan birer tanesi alınarak Şekil-4'teki gibi uç uca eklenmiştir.
Elde edilen şekilde bazı parçaların uzunlukları verildiğine göre Şekil-3'teki dikdörtgenin çevre uzun-
luğunu cm cinsinden veren işlemi ortak çarpan parantezi kullanarak yazalım ve sonucunu bulalım.
Ortaokul Matematik
Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
00 DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER 11) Kalınlığı önemsiz renkli çubuklarla oluşturulan dikdörtgenlerde kullanılan çubukların özellikleri aşa- ğıda verilmiştir. Yeşil çubuğun uzunluğu mor çubuğun uzunluğunun 2 katıdır. Aynı renkteki çubukların uzunlukları birbirine eşittir. ● Şekil-1 Şekil-2 15 cm ünit 6 cm Şekil-3 3CM 10 Şekil-4 Bu çubuklarla oluşturulan 3 tane dikdörtgenin çevre uzunlukları toplamı 74 cm olup her dikdörtgen- de bulunan farklı renkteki çubuklardan birer tanesi alınarak Şekil-4'teki gibi uç uca eklenmiştir. Elde edilen şekilde bazı parçaların uzunlukları verildiğine göre Şekil-3'teki dikdörtgenin çevre uzun- luğunu cm cinsinden veren işlemi ortak çarpan parantezi kullanarak yazalım ve sonucunu bulalım.
D
TOIN
Yukarıdaki kareli kâğıtta bir küçük karesel
bölgenin alanı 1 birimkaredir. Verilen şekil-
de yarım ve lam kareler boyanmıştır. n
Kaç yarım kare daha boyanırsa boyalı
alan 24 birimkare olur?
B) 10
D) 18
1
C
Ortaokul Matematik
Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
D TOIN Yukarıdaki kareli kâğıtta bir küçük karesel bölgenin alanı 1 birimkaredir. Verilen şekil- de yarım ve lam kareler boyanmıştır. n Kaç yarım kare daha boyanırsa boyalı alan 24 birimkare olur? B) 10 D) 18 1 C
45. Iki tam sayının toplamı, toplama işleminin etkisiz elemanını (0) veriyorsa bu iki tam sayıya "Birbirinin toplamaya göre
tersidir." denir.
-9-8-7 -6 -5
2 3
y
6+
3+
2
1.
-1
-2
-3-
1
3 4
Yukarıdaki düzlemde A(3, 4) noktası belirleniyor. Daha sonra bu noktaya aşağıdaki işlemler uygulanıyor,
. Bu noktanın xe göre yansıması alınarak B noktası belirleniyor.
• A noktasının koordinatlarının toplamaya göre tersi alınarak C noktası belirleniyor.
• A noktasının y eksenine göre yansıması alınarak D noktası belirleniyor.
Buna göre A, B, C, D noktaları birleştirilerek oluşturulacak kapalı şeklin çevresi kaç birimdir?
C) 24
A) 16
B) 20
D) 28
●●0.
●00,
●00
- 000
○●●
OOO..
C
Braille alfabesindeki bazı rakamlar ve
00
OOO
Buna göre bu kartların düz
A) 478
Ortaokul Matematik
Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
45. Iki tam sayının toplamı, toplama işleminin etkisiz elemanını (0) veriyorsa bu iki tam sayıya "Birbirinin toplamaya göre tersidir." denir. -9-8-7 -6 -5 2 3 y 6+ 3+ 2 1. -1 -2 -3- 1 3 4 Yukarıdaki düzlemde A(3, 4) noktası belirleniyor. Daha sonra bu noktaya aşağıdaki işlemler uygulanıyor, . Bu noktanın xe göre yansıması alınarak B noktası belirleniyor. • A noktasının koordinatlarının toplamaya göre tersi alınarak C noktası belirleniyor. • A noktasının y eksenine göre yansıması alınarak D noktası belirleniyor. Buna göre A, B, C, D noktaları birleştirilerek oluşturulacak kapalı şeklin çevresi kaç birimdir? C) 24 A) 16 B) 20 D) 28 ●●0. ●00, ●00 - 000 ○●● OOO.. C Braille alfabesindeki bazı rakamlar ve 00 OOO Buna göre bu kartların düz A) 478
1
TEST
ÇARPANLAR VE KATLAR
10. Aşağıda kenar uzunlukları verilen eşkenar üçgen ve kareden oluşan kartonlar ile eşit uzunluktaki 360 cm'lik iki ip
üzerinde süsleme yapılmıştır. 1. ipte sadece eşkenar üçgen kartonlar 2. ipte ise sadece kare kartonlar aralarında hiç
boşluk kalmayacak şekilde iplere dizilmiştir.
12 cm
360 cm
360 cm
9 cm
1. İp
2. Ip
3. Ip
X
B
Aynı uzunluktaki 3. ipe de bu sefer üçgen ile başlayıp kare ile devam eden aynı şekiller aralarında boşluk kal-
madan dizildiğinde sonuncu kare ile B noktası arasında kalan x uzunluğu en az kaç santimetre olur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Ortaokul Matematik
Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
1 TEST ÇARPANLAR VE KATLAR 10. Aşağıda kenar uzunlukları verilen eşkenar üçgen ve kareden oluşan kartonlar ile eşit uzunluktaki 360 cm'lik iki ip üzerinde süsleme yapılmıştır. 1. ipte sadece eşkenar üçgen kartonlar 2. ipte ise sadece kare kartonlar aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde iplere dizilmiştir. 12 cm 360 cm 360 cm 9 cm 1. İp 2. Ip 3. Ip X B Aynı uzunluktaki 3. ipe de bu sefer üçgen ile başlayıp kare ile devam eden aynı şekiller aralarında boşluk kal- madan dizildiğinde sonuncu kare ile B noktası arasında kalan x uzunluğu en az kaç santimetre olur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
8.
A
F
B
E
D
20
Şekilde AD L BE ve F, O, C noktaları doğru-
daştır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlış-
tır?
ATAOF ile BOC tümler açılardır.
BY COD ile AOF birbirine eşittir ters cc, karşılıklı
(C) BOC ile FOE tümler açılardırX
DYAOC ile COD komşu bütünler açılardır
Ortaokul Matematik
Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
8. A F B E D 20 Şekilde AD L BE ve F, O, C noktaları doğru- daştır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlış- tır? ATAOF ile BOC tümler açılardır. BY COD ile AOF birbirine eşittir ters cc, karşılıklı (C) BOC ile FOE tümler açılardırX DYAOC ile COD komşu bütünler açılardır
BTS
Carpanlar ve katlar
324
1 ve 2. sorulan aagidaki bilgilere göre cevaplayiniz.
195 cm²
286 cm²
YENİ NESİL TEST -5
5 cm
220 cm²
Yukarıdaki şekilde bir yüzeylerinin alanları verilen dikdörtgen levhaların kenar uzunlukları santimetre cinsinden 4'te
büyük tam sayılardır. Bu levhalardan ikisi seçilerek 5 cm'lik kısımlar üst üste gelecek biçimde yapıştırılarak aşağıda
gibi dikdörtgen levha oluşturulacaktır.
1.
Bu şekilde oluşturulan dikdörtgen levhanın çevre uzunluğu en fazla kaç santimetredir?
A) 90
B) 108
C) 166
U
D) 184
Ortaokul Matematik
Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
BTS Carpanlar ve katlar 324 1 ve 2. sorulan aagidaki bilgilere göre cevaplayiniz. 195 cm² 286 cm² YENİ NESİL TEST -5 5 cm 220 cm² Yukarıdaki şekilde bir yüzeylerinin alanları verilen dikdörtgen levhaların kenar uzunlukları santimetre cinsinden 4'te büyük tam sayılardır. Bu levhalardan ikisi seçilerek 5 cm'lik kısımlar üst üste gelecek biçimde yapıştırılarak aşağıda gibi dikdörtgen levha oluşturulacaktır. 1. Bu şekilde oluşturulan dikdörtgen levhanın çevre uzunluğu en fazla kaç santimetredir? A) 90 B) 108 C) 166 U D) 184
13. Aşağıda bir evin dikdörtgen şeklindeki planı-
nın, her bir bölümü dikdörtgen şeklinde olam
bazı bölümlerinin alanları verilmiştir.
72 cm²
Banyo
b
A) 60
561
?
Çocuk Odası
q
13
143 cm²
Yatak Odası
78
Bu evin planında yer alan her bir bölümün ke-
nar uzunluklarının santimetre cinsinden birer
tam sayı olduğu biliniyor.
Buna göre bu plandaki çocuk odası bölü-
münün alanı en az kaç santimetrekaredir?
Koridor
B) 96
4
156 cm²
Mutfak
13
154 cm²
Salon
C) 156
156
361
D) 192
-12
Ortaokul Matematik
Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
13. Aşağıda bir evin dikdörtgen şeklindeki planı- nın, her bir bölümü dikdörtgen şeklinde olam bazı bölümlerinin alanları verilmiştir. 72 cm² Banyo b A) 60 561 ? Çocuk Odası q 13 143 cm² Yatak Odası 78 Bu evin planında yer alan her bir bölümün ke- nar uzunluklarının santimetre cinsinden birer tam sayı olduğu biliniyor. Buna göre bu plandaki çocuk odası bölü- münün alanı en az kaç santimetrekaredir? Koridor B) 96 4 156 cm² Mutfak 13 154 cm² Salon C) 156 156 361 D) 192 -12
6. Ali 1. pistte, Eren ise 2. pistte raylı sistemler sayesinde
elektrikli araçlarını hareket ettirerek oyun oynamakta-
dırlar. Araçlar iç bölgeleri dikdörtgen ve kareden oluşan
pistlerde sabit ve eşit hızlarla hareket etmektedir.
1. Pist
A
128 dm²
2. Pist
144 dm²
Ali ve Eren, araçlarını A ve B noktalarından aynı anda
visiq harekete başlatmış ve iki araç da bir tam turlarını aynı
anda tamamlamıştır.
Araçların tekerlerinin biri, rayların iç bölgelerindeki ke-
narların üzerinden hareket etmektedir.
C) 12
Kenar uzunlukları desimetre cinsinden tam sayı olan
pistlerin alanları içinde yazılı olduğuna göre 1. pistin
iç bölgesinin uzun kenarı ile kısa kenarının uzunluk-
ları farkı kaç desimetredir?
A) 8
B) 10
D) 16
Ortaokul Matematik
Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
6. Ali 1. pistte, Eren ise 2. pistte raylı sistemler sayesinde elektrikli araçlarını hareket ettirerek oyun oynamakta- dırlar. Araçlar iç bölgeleri dikdörtgen ve kareden oluşan pistlerde sabit ve eşit hızlarla hareket etmektedir. 1. Pist A 128 dm² 2. Pist 144 dm² Ali ve Eren, araçlarını A ve B noktalarından aynı anda visiq harekete başlatmış ve iki araç da bir tam turlarını aynı anda tamamlamıştır. Araçların tekerlerinin biri, rayların iç bölgelerindeki ke- narların üzerinden hareket etmektedir. C) 12 Kenar uzunlukları desimetre cinsinden tam sayı olan pistlerin alanları içinde yazılı olduğuna göre 1. pistin iç bölgesinin uzun kenarı ile kısa kenarının uzunluk- ları farkı kaç desimetredir? A) 8 B) 10 D) 16
2.
İzometrik kâğıtlarda bir noktanın kendisine en yakın noktalara olan uzaklıkları eşit ve 1 birimdir.
ABCODE FGGHI I JKL MN OÖPRSS
2
3
4
5.
6
7.
8
9*
10
11.
12
1 br
C3
1 br
1 br
D3
I br
C4
Yukarıdaki izometrik kâğıtta yatay sıra sayılarla, dikey sıra harflerle belirtilmiştir. İzometrik kâğıtta gös-
terilen şekildeki dörtgende Ç2 ile D3, C2 ile C3, C3 ile D3, C4 ile D3 ve Ç4 ile C3 noktaları arası 1 br'dir.
C2 ile D3 arasındaki doğru parçası Iç2 - D31 şeklinde gösterilir.
Benzer şekilde IF3 - B81, IB8-E121, IF3 - 171, IF3 - Ö31, 103 - $71, I$7 - 0121, 117, $71, 117 -E121,
IE12 - 0121 doğru parçalarının çizilmesiyle oluşan dikdörtgenler prizması modelinin hacmi kaç
br³tür?
A) 210
B) 175
C) 120
Nirvana 6
D) 90
171
Ortaokul Matematik
Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
2. İzometrik kâğıtlarda bir noktanın kendisine en yakın noktalara olan uzaklıkları eşit ve 1 birimdir. ABCODE FGGHI I JKL MN OÖPRSS 2 3 4 5. 6 7. 8 9* 10 11. 12 1 br C3 1 br 1 br D3 I br C4 Yukarıdaki izometrik kâğıtta yatay sıra sayılarla, dikey sıra harflerle belirtilmiştir. İzometrik kâğıtta gös- terilen şekildeki dörtgende Ç2 ile D3, C2 ile C3, C3 ile D3, C4 ile D3 ve Ç4 ile C3 noktaları arası 1 br'dir. C2 ile D3 arasındaki doğru parçası Iç2 - D31 şeklinde gösterilir. Benzer şekilde IF3 - B81, IB8-E121, IF3 - 171, IF3 - Ö31, 103 - $71, I$7 - 0121, 117, $71, 117 -E121, IE12 - 0121 doğru parçalarının çizilmesiyle oluşan dikdörtgenler prizması modelinin hacmi kaç br³tür? A) 210 B) 175 C) 120 Nirvana 6 D) 90 171
K
A) (1, 2)
C) (2, 3)
L
1 br
Yukarıdaki kareli zeminde verilen K noktasının
koordinatları K(-4, -3) olacak şekilde bir koor-
dinat sistemi çizilecektir.
Buna göre L noktasının koordinatları aşağı-
dakilerden hangisi olur?
B) (2, 1)
D) (3, 2)
Ortaokul Matematik
Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
K A) (1, 2) C) (2, 3) L 1 br Yukarıdaki kareli zeminde verilen K noktasının koordinatları K(-4, -3) olacak şekilde bir koor- dinat sistemi çizilecektir. Buna göre L noktasının koordinatları aşağı- dakilerden hangisi olur? B) (2, 1) D) (3, 2)
3. Kenar uzunlukları a, b ve c olan dikdörtgenler prizması-
nın hacmi a. b. c'dir.
Aşağıda ayrıt uzunlukları verilen dikdörtgenler prizması
şeklinde bir köpek kulübesi gösterilmiştir.
53 cm
44 cm
25² cm
Buna göre köpek kulübesinin santimetreküp cin-
sinden hacminin bilimsel gösterimi aşağıdakilerden
hangisidir?
Ortaokul Matematik
Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
3. Kenar uzunlukları a, b ve c olan dikdörtgenler prizması- nın hacmi a. b. c'dir. Aşağıda ayrıt uzunlukları verilen dikdörtgenler prizması şeklinde bir köpek kulübesi gösterilmiştir. 53 cm 44 cm 25² cm Buna göre köpek kulübesinin santimetreküp cin- sinden hacminin bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
7. Tablo: Dörtgenlerin Özellikleri
Dörtgenler
Özellikler
Bütün kenar
uzunlukları
birbirine eşittir.
Bütün açılarının
ölçüleri birbirine
eşittir.
Köşegen uzun-
lukları birbirine
eşittir.
Kare
Paralelkenar
A) Yamuk
C) Kare
Yamuk
Eşkenar
dörtgen
Yukarıda verilen tabloda özelliği sağlayan dörtgene ait
sütuna "✔" sembolü yazılacaktır.
Buna göre, hangi dörtgenin tüm sütunu "✓" sembolü
ile doldurulmalıdır?
B) Paralelkenar
D) Eşkenar dörtgen
TT
Ortaokul Matematik
Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
7. Tablo: Dörtgenlerin Özellikleri Dörtgenler Özellikler Bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Bütün açılarının ölçüleri birbirine eşittir. Köşegen uzun- lukları birbirine eşittir. Kare Paralelkenar A) Yamuk C) Kare Yamuk Eşkenar dörtgen Yukarıda verilen tabloda özelliği sağlayan dörtgene ait sütuna "✔" sembolü yazılacaktır. Buna göre, hangi dörtgenin tüm sütunu "✓" sembolü ile doldurulmalıdır? B) Paralelkenar D) Eşkenar dörtgen TT
1. Aşağıda boyutları verilen dikdörtgen kâğıt şe-
kilde gösterilen aşamalardan geçiyor.
32 cm
A) 5
16
B)
1. Aşama
20 cm
1. aşamada tam ortasından boyuna katlanı-
yor. 2. aşamada ise kesikli çizgilerle gösterilen
yerden kesilip açılıyor.
X
Son durumda kesilen küçük parçanın çevresi-
nin uzunluğunun geriye kalan açılmış kâğıdın
çevresinin uzunluğuna oranı kaçtır?
11
48
4 cm
C) 15
59
17 cm
2. Aşama
D) _5
19
3
Ortaokul Matematik
Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
1. Aşağıda boyutları verilen dikdörtgen kâğıt şe- kilde gösterilen aşamalardan geçiyor. 32 cm A) 5 16 B) 1. Aşama 20 cm 1. aşamada tam ortasından boyuna katlanı- yor. 2. aşamada ise kesikli çizgilerle gösterilen yerden kesilip açılıyor. X Son durumda kesilen küçük parçanın çevresi- nin uzunluğunun geriye kalan açılmış kâğıdın çevresinin uzunluğuna oranı kaçtır? 11 48 4 cm C) 15 59 17 cm 2. Aşama D) _5 19 3
6. Sinif
35. Aşağıda 200 metre engelli koşu pisti verilmiştir. Pist, iki şeritten oluşmaktadır.
Başlangıç
12 m
MATEMATİK
15 m
200 m
Bitiş
Aşağıda
Pistin şeritlerinden birine her 12 metrede bir, diğerine her 15 metrede bir engel koyulmuştur. Atletler bu en-
gellerden atlayarak ilerlemektedir. Ayrıca atletler sadece aynı hizada yer alan engelleri aynı anda atlayarak
ilerlemişlerdir.
Buna göre atletler aynı anda engelleri atladığı anda pistin bitimine kaç metre kalmış olabilir?
A) 75
B) 50
C) 30
D) 20
1'den 10
11
21
31
41
51
Ortaokul Matematik
Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
6. Sinif 35. Aşağıda 200 metre engelli koşu pisti verilmiştir. Pist, iki şeritten oluşmaktadır. Başlangıç 12 m MATEMATİK 15 m 200 m Bitiş Aşağıda Pistin şeritlerinden birine her 12 metrede bir, diğerine her 15 metrede bir engel koyulmuştur. Atletler bu en- gellerden atlayarak ilerlemektedir. Ayrıca atletler sadece aynı hizada yer alan engelleri aynı anda atlayarak ilerlemişlerdir. Buna göre atletler aynı anda engelleri atladığı anda pistin bitimine kaç metre kalmış olabilir? A) 75 B) 50 C) 30 D) 20 1'den 10 11 21 31 41 51
pr. Çizdiği
adım ilerle-
Model Optik Okuma
Uygulaması
2.
Satranç tahtasında harf ve rakamın kesişimine bakarak kareler isim-
lendirilir.
Ferah; B2, D4, C5 ve E1 karelerine siyah piyonları yerleştiriyor. Tah-
tanın ortasına yerleştirdiği ipe göre simetriklerine de beyaz piyonları
yerleştirmek istiyor.
Hangi seçenekte beyaz piyonların yerleri doğru gösterilmiştir?
A.
Siyah Beyaz
B2
B7
D4
E5
C5
D6
E1
H2
B.
Siyah Beyaz
B2
F6
D4
G7
C5
F8
E1
E8
Siyah Beyaz
B2
G7
D4
D5
C4
E8
C5
E1
ABCDEFGH
A
D.
8 C
D
E
F G
Siyah Beyaz
B2
G7
D4
E5
C5
D6
E1
H4
Ortaokul Matematik
Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
pr. Çizdiği adım ilerle- Model Optik Okuma Uygulaması 2. Satranç tahtasında harf ve rakamın kesişimine bakarak kareler isim- lendirilir. Ferah; B2, D4, C5 ve E1 karelerine siyah piyonları yerleştiriyor. Tah- tanın ortasına yerleştirdiği ipe göre simetriklerine de beyaz piyonları yerleştirmek istiyor. Hangi seçenekte beyaz piyonların yerleri doğru gösterilmiştir? A. Siyah Beyaz B2 B7 D4 E5 C5 D6 E1 H2 B. Siyah Beyaz B2 F6 D4 G7 C5 F8 E1 E8 Siyah Beyaz B2 G7 D4 D5 C4 E8 C5 E1 ABCDEFGH A D. 8 C D E F G Siyah Beyaz B2 G7 D4 E5 C5 D6 E1 H4
a ve
min
LARI
11. Aşağıda kalınlıkları önemsiz dijital iki açıölçer kullanı-
larak oluşturulan bir şekil gösterilmiştir. Açıölçerlerin
dijital göstergelerinin bulunduğu kollar birbirine paralel
olup göstergelerin bulunmadığı kolların arasında kalan
açının ölçüsü 120° dir.
Dijital Gösterge
a
A) 12°
a
120
Göstergelerdeki açılar derece cinsinden birer doğal sayı
olup birbirlerine oranları bir tam sayıdır.
B) 15°
b
Buna göre aşağıdakilerden hangisi açıölçerlerin
göstergelerindeki açılardan biri olamaz?
C) 24°
D) 30°
2. Akın
lerin
2.
A)
Ortaokul Matematik
Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
a ve min LARI 11. Aşağıda kalınlıkları önemsiz dijital iki açıölçer kullanı- larak oluşturulan bir şekil gösterilmiştir. Açıölçerlerin dijital göstergelerinin bulunduğu kollar birbirine paralel olup göstergelerin bulunmadığı kolların arasında kalan açının ölçüsü 120° dir. Dijital Gösterge a A) 12° a 120 Göstergelerdeki açılar derece cinsinden birer doğal sayı olup birbirlerine oranları bir tam sayıdır. B) 15° b Buna göre aşağıdakilerden hangisi açıölçerlerin göstergelerindeki açılardan biri olamaz? C) 24° D) 30° 2. Akın lerin 2. A)