Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Doğruda Açılar Soruları

44.
45.
46.
A75°
D
110°
105
$7.445
B
E F
EB//MD,
|AC| = |BC|
m(ACB) = x
m(EAC) = 5a + 10°,
m(FCD) = 3a + 10°
Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir?
E
A
5a+10°
M
[AB//[CF//[DK
[DE] açiortay
m(CAB) = 75°
m(ACD) = 110°
m(DEF) = x
2x
B
C3a+10° D
Yukarıdaki şekilde |AC| = |BC| olduğuna göre,
m(ACB)
= x kaç derecedir?
d₁
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
44. 45. 46. A75° D 110° 105 $7.445 B E F EB//MD, |AC| = |BC| m(ACB) = x m(EAC) = 5a + 10°, m(FCD) = 3a + 10° Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir? E A 5a+10° M [AB//[CF//[DK [DE] açiortay m(CAB) = 75° m(ACD) = 110° m(DEF) = x 2x B C3a+10° D Yukarıdaki şekilde |AC| = |BC| olduğuna göre, m(ACB) = x kaç derecedir? d₁
Ankara Yayıncılık
9.
2
A B
E
b
a
D
C
30°
F
D) 172
40x-80
48x-240
48= 420
X=
olduğuna göre, b - a kaç derecedir?
B) 75
C) 60
A) 150
8x-160
Şekilde [CA // [EF, m(DEF) = 30°
m(DBC) = a ve m(BDE) = b
Daha
4 ola
D) 30
Altt
ilgi
A)
C
2.
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
Ankara Yayıncılık 9. 2 A B E b a D C 30° F D) 172 40x-80 48x-240 48= 420 X= olduğuna göre, b - a kaç derecedir? B) 75 C) 60 A) 150 8x-160 Şekilde [CA // [EF, m(DEF) = 30° m(DBC) = a ve m(BDE) = b Daha 4 ola D) 30 Altt ilgi A) C 2.
Doğrular ve Açıtar
30%
45 45
Yukanda şekilde verilen açı ölçüleri ile ilgili
asağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A: DOE ile EOF eş açılardır.
e Cobe DOE eş açılardır.
CEOF de AOC eş açılardır.
by Bocile DOE eş açılardır
da
2
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
Doğrular ve Açıtar 30% 45 45 Yukanda şekilde verilen açı ölçüleri ile ilgili asağıdakilerden hangisi yanlıştır? A: DOE ile EOF eş açılardır. e Cobe DOE eş açılardır. CEOF de AOC eş açılardır. by Bocile DOE eş açılardır da 2
M
alim. Ag
M
1
Ogrendiklerinizi Uygulaymiz
olanki cümlelerin doğru mu, yanlıy mu olduğunu belirleyiniz. Dogru
kutusuna
pareti koyunuz.
Masanın ayakları, masanın tablasına diktir
Merdivenin korkuluklarındaki paralel borular
bagh oldukları tahta parçasına diktir.
Merdivenin korkulukları, merdivenin basa-
maklarına diktir.
2. Aşağıdaki doğrulara A, B, C ve D noktalarından dikmeler çiziniz.
. A
.C
B
D
163
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
M alim. Ag M 1 Ogrendiklerinizi Uygulaymiz olanki cümlelerin doğru mu, yanlıy mu olduğunu belirleyiniz. Dogru kutusuna pareti koyunuz. Masanın ayakları, masanın tablasına diktir Merdivenin korkuluklarındaki paralel borular bagh oldukları tahta parçasına diktir. Merdivenin korkulukları, merdivenin basa- maklarına diktir. 2. Aşağıdaki doğrulara A, B, C ve D noktalarından dikmeler çiziniz. . A .C B D 163
dik kenarlar
x sekilde yerleştirelim.
in kenan boyunca S noktasıyla doğruyu birleşt
elde edelim
en
pra Sizde
da verilen t doğrusuna gönye yardımıy-
noktasından ve D noktasından geçen
dikme çiziniz.
akmenin birbirine göre durumunu açık-
daki doğrulara dışında bir nokta belirle-
gönye yardımıyla dikme çiziniz. İsim-
ime yaparak dikliği sembolle gösteriniz.
aki doğrulara açıölçer yardımıyla
e gösterilen noktalardan dikme
Simlendirme yaparak dikliği sem-
steriniz.
a)
A
a)
b)
D
B
b)
C
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
dik kenarlar x sekilde yerleştirelim. in kenan boyunca S noktasıyla doğruyu birleşt elde edelim en pra Sizde da verilen t doğrusuna gönye yardımıy- noktasından ve D noktasından geçen dikme çiziniz. akmenin birbirine göre durumunu açık- daki doğrulara dışında bir nokta belirle- gönye yardımıyla dikme çiziniz. İsim- ime yaparak dikliği sembolle gösteriniz. aki doğrulara açıölçer yardımıyla e gösterilen noktalardan dikme Simlendirme yaparak dikliği sem- steriniz. a) A a) b) D B b) C
Trafikte arwy kutanmak kadar dorgon bir gokitche
park etmek de onemlidir. Araçtanm ao churumlarda
ambulans, itfaiye, polla araçtan gibi araçtann geçiy
terini engellemeyecek şekilde park edilmesi önem
Hidir. Her şeyde olduğu gibi araba park etmenin de
püf noktaları vardır.
Doğru ve kolay park etme ile ilgili yandaki resmi in-
celeyiniz. Bu resimdeki 45° size neyi ifade ediyor?
Günlük hayatta açı ölçmemizi gerektiren durumlara
örnek veriniz.
1) Aşağıdaki açılan dik, dar, geniş veya doğru açı olarak isimlendirerek sembolle
gösteriniz.
2) Aşağıdaki saatlerde gösterilen açıların çeşitlerini altlarına yazınız.
12
11 1
10
98
11 12 1
765
23.
4
✰✰✰✰✰✰✰.
10
8
76
5
2
3
3) Aşağıda ölçüleri verilen açıların çeşitlerini yanlarına yazınız.
130°:
90°:
75°:
180⁰:
12° :
91°:
11 12
10
8
7
↓
2
34
65
7777777
• A açısı sembolle A şeklinde gösterilir.
• Dik açının ölçüsü 90° dir.
• Dar açının ölçüsü 0° ile 90° arasındadır.
Geniş açının ölçüsü 90° ile 180° arasındadır
Doğru açının ölçüsü 180° dir.
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
Trafikte arwy kutanmak kadar dorgon bir gokitche park etmek de onemlidir. Araçtanm ao churumlarda ambulans, itfaiye, polla araçtan gibi araçtann geçiy terini engellemeyecek şekilde park edilmesi önem Hidir. Her şeyde olduğu gibi araba park etmenin de püf noktaları vardır. Doğru ve kolay park etme ile ilgili yandaki resmi in- celeyiniz. Bu resimdeki 45° size neyi ifade ediyor? Günlük hayatta açı ölçmemizi gerektiren durumlara örnek veriniz. 1) Aşağıdaki açılan dik, dar, geniş veya doğru açı olarak isimlendirerek sembolle gösteriniz. 2) Aşağıdaki saatlerde gösterilen açıların çeşitlerini altlarına yazınız. 12 11 1 10 98 11 12 1 765 23. 4 ✰✰✰✰✰✰✰. 10 8 76 5 2 3 3) Aşağıda ölçüleri verilen açıların çeşitlerini yanlarına yazınız. 130°: 90°: 75°: 180⁰: 12° : 91°: 11 12 10 8 7 ↓ 2 34 65 7777777 • A açısı sembolle A şeklinde gösterilir. • Dik açının ölçüsü 90° dir. • Dar açının ölçüsü 0° ile 90° arasındadır. Geniş açının ölçüsü 90° ile 180° arasındadır Doğru açının ölçüsü 180° dir.
B
L
Yukarıda verilen şekle göre
yandaki soruları cevaplayınız.
N
m
M
3
4
EBD açısına komşu üç tane açı yazınız.
DEC FEE.FC
b) FBE açısına komşu üç tane açı yazınız.
ABE FED. FIC
Şekilde KLM ile NLM komşu açılardır.
NLM açısının ölçüsü KLN açısının ölçüsünden 40° fazladır.
m(KLM) açısının ölçüsü 100° dir.
Buna göre m(NLM) kaç derecedir?
180
Yanda verilen şekilde AOB ile BOC komşu tümler açılardır.
Buna göre m(BOC) kaç derecedir?
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
B L Yukarıda verilen şekle göre yandaki soruları cevaplayınız. N m M 3 4 EBD açısına komşu üç tane açı yazınız. DEC FEE.FC b) FBE açısına komşu üç tane açı yazınız. ABE FED. FIC Şekilde KLM ile NLM komşu açılardır. NLM açısının ölçüsü KLN açısının ölçüsünden 40° fazladır. m(KLM) açısının ölçüsü 100° dir. Buna göre m(NLM) kaç derecedir? 180 Yanda verilen şekilde AOB ile BOC komşu tümler açılardır. Buna göre m(BOC) kaç derecedir?
bu açının
Fazladır.
ecedir?
17
Bir açının ölçüsü tümlerinin ölçüsünün
3 katından 30° fazladır.
Buna göre bu açının bütünlerinin ölçüsü
kaç derecedir?
MEST
in oranı olduğuna göre bu açılardan büyük olan açının
5
7
ün tümlerinin ölçüsüne oranı koptun
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
bu açının Fazladır. ecedir? 17 Bir açının ölçüsü tümlerinin ölçüsünün 3 katından 30° fazladır. Buna göre bu açının bütünlerinin ölçüsü kaç derecedir? MEST in oranı olduğuna göre bu açılardan büyük olan açının 5 7 ün tümlerinin ölçüsüne oranı koptun
18. Aşağıda birbirine paralel olan Gül ve Karanfil sokaklar ile bu sokakları kesen Fidan Sokak gösterilmiştir.
d
Gül Sokak
C
b
t
Fidan Sokak
X
Karanfil Sokak
Z
Buna göre, bu sokakların oluşturduğu açılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) b açısı ile t açısı iç ters açılardır.
B) y açısı ile d açısı dış ters açılardır.
D) c açısı ile t açısı yöndeş açılardır.
C) x açısı ile z açısı ters açılardır.
erkezli yarım daire şeklinde bir basket
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
18. Aşağıda birbirine paralel olan Gül ve Karanfil sokaklar ile bu sokakları kesen Fidan Sokak gösterilmiştir. d Gül Sokak C b t Fidan Sokak X Karanfil Sokak Z Buna göre, bu sokakların oluşturduğu açılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) b açısı ile t açısı iç ters açılardır. B) y açısı ile d açısı dış ters açılardır. D) c açısı ile t açısı yöndeş açılardır. C) x açısı ile z açısı ters açılardır. erkezli yarım daire şeklinde bir basket
Doğrular ve Açılar, Çokgenler, Çember ve Daire
142
Orta
D
COFA CA
B
3x + 50°
E
2x+10°
F
3x150
O
C) 72
G
5
k
E
Yukarıdaki şekilde k // m, m (ABC) = 3x + 50° ve m (DEF) = 2x+10° dir.
Buna göre, BED açısının ölçüsü kaç derecedir?
A) 48
B) 58
D) 82
Enerji 7 Yeni Nesil Matematik Soru
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
Doğrular ve Açılar, Çokgenler, Çember ve Daire 142 Orta D COFA CA B 3x + 50° E 2x+10° F 3x150 O C) 72 G 5 k E Yukarıdaki şekilde k // m, m (ABC) = 3x + 50° ve m (DEF) = 2x+10° dir. Buna göre, BED açısının ölçüsü kaç derecedir? A) 48 B) 58 D) 82 Enerji 7 Yeni Nesil Matematik Soru
20.
Buna
A) 30
80°
A) 20
C) 30
B) 60
60%
3 SEP
HS
65
410
701
120
Şekil -1
Şekil-ll'de d,l/d, olduğuna göre, a - b kaç derecedir?
B) 25
D) 35
a
Şekil - II
1800
45
133
d₁
d₂
D) 150
Şekilde verilen özel üretim bir gönye
ile bir düzlemin doğrultusunun zeminle
yaptığı dar açılar ölçülebilmektedir.
Şekil-l'de üç çubuğun doğrultularının
zeminle yaptığı açılarının ölçümleri
verilmiştir. Gönye çubukların üzerine
yerleştirildiğinde çubukların zemin ile
yaptığı dar açı ekranda görülmektedir.
Ad Soyad
1 A B
2
11 (A 8
12
14
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
20. Buna A) 30 80° A) 20 C) 30 B) 60 60% 3 SEP HS 65 410 701 120 Şekil -1 Şekil-ll'de d,l/d, olduğuna göre, a - b kaç derecedir? B) 25 D) 35 a Şekil - II 1800 45 133 d₁ d₂ D) 150 Şekilde verilen özel üretim bir gönye ile bir düzlemin doğrultusunun zeminle yaptığı dar açılar ölçülebilmektedir. Şekil-l'de üç çubuğun doğrultularının zeminle yaptığı açılarının ölçümleri verilmiştir. Gönye çubukların üzerine yerleştirildiğinde çubukların zemin ile yaptığı dar açı ekranda görülmektedir. Ad Soyad 1 A B 2 11 (A 8 12 14
una göre
9 Le
122°
45⁰
Yukarıdaki
şekilde m//n'dir.
Buna göre x kaç derecedir?
B) 91
A) 92
B
E
Ox
47⁰
C) 83
C
127⁰
n
D) 81
BA
D
130⁰
m
Yukarıdaki şekilde m//n'dir.
Buna göre BAC açısının ölçüsü kaç derecedir?
A) 49
B) 59
C) 69
D) 76
n
m
s(BAC)=130°
[EC], DCB'nin açı-
ortayidir.
D
C
Yukarıdaki şekilde m//n'dir.
Buna göre DCE açısının ölçüsü kaç derecedir?
A) 65
B) 55
C) 50
D) 45
04.
05.
64°
Yukarıdaki şekilde m//n'dir.
Buna göre x kaç derecedir?
B) 68
A) 58
134°
158⁰
06. m-
n
124⁰
Buna göre x kaç derecedir?
A) 30
B) 35
C) 78
Şekilde dikdörtgen şeklindeki parkta kesişen yolar
gösterilmiştir.
140⁰
C) 40
110⁰
C
Yukarıdaki şekilde m//n//o'dir.
Buna göre x kaç derecedir?
A) 130
B) 120
D) 88
C) 110
D) 45
D) 100
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
una göre 9 Le 122° 45⁰ Yukarıdaki şekilde m//n'dir. Buna göre x kaç derecedir? B) 91 A) 92 B E Ox 47⁰ C) 83 C 127⁰ n D) 81 BA D 130⁰ m Yukarıdaki şekilde m//n'dir. Buna göre BAC açısının ölçüsü kaç derecedir? A) 49 B) 59 C) 69 D) 76 n m s(BAC)=130° [EC], DCB'nin açı- ortayidir. D C Yukarıdaki şekilde m//n'dir. Buna göre DCE açısının ölçüsü kaç derecedir? A) 65 B) 55 C) 50 D) 45 04. 05. 64° Yukarıdaki şekilde m//n'dir. Buna göre x kaç derecedir? B) 68 A) 58 134° 158⁰ 06. m- n 124⁰ Buna göre x kaç derecedir? A) 30 B) 35 C) 78 Şekilde dikdörtgen şeklindeki parkta kesişen yolar gösterilmiştir. 140⁰ C) 40 110⁰ C Yukarıdaki şekilde m//n//o'dir. Buna göre x kaç derecedir? A) 130 B) 120 D) 88 C) 110 D) 45 D) 100
CR Jagella sayl olmak üzere a 10 gösterimi bilimsel göste-
rimdir.
Ağaçlar yaptıkları karbondioksit emilimi nedeniyle küresel ısınmanın etkilerini azaltmak ya da ortadan kaldırmak için
oldukça önemlidir. Yetişkin bir ağacın bir saatte ortalama 2,3 kg karbondioksit emilimi yaptığı bilinmektedir.
B) 2,3-105
F
AL
Daka. You! Bu Tünkige İçin.
10 MİLYON
LÖĞRENCİYE
10 MİLYON
FİDAN
Fidanlar Fidanlarla Büyüyor!
92
6 KASIM 2018
81 ilde Eş Zamanl
TÜM TÜRKİYE'DE
Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü gereğince 6 Kasım 2018
tarihinde "Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor!" projesi kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak 10 milyon fidan dikimi yapılmıştır.
Proje kapsamında dikilen 10 milyon fidanın tamamının yetişkinliğe erişmesi durumunda bir saatte yapacağı
ortalama karbondioksit emilimi miktarının ton cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
(1 ton = 1000 kg)
A) 2,3-104
C) 2,3-106
D) 2,3-107
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
CR Jagella sayl olmak üzere a 10 gösterimi bilimsel göste- rimdir. Ağaçlar yaptıkları karbondioksit emilimi nedeniyle küresel ısınmanın etkilerini azaltmak ya da ortadan kaldırmak için oldukça önemlidir. Yetişkin bir ağacın bir saatte ortalama 2,3 kg karbondioksit emilimi yaptığı bilinmektedir. B) 2,3-105 F AL Daka. You! Bu Tünkige İçin. 10 MİLYON LÖĞRENCİYE 10 MİLYON FİDAN Fidanlar Fidanlarla Büyüyor! 92 6 KASIM 2018 81 ilde Eş Zamanl TÜM TÜRKİYE'DE Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü gereğince 6 Kasım 2018 tarihinde "Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor!" projesi kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak 10 milyon fidan dikimi yapılmıştır. Proje kapsamında dikilen 10 milyon fidanın tamamının yetişkinliğe erişmesi durumunda bir saatte yapacağı ortalama karbondioksit emilimi miktarının ton cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? (1 ton = 1000 kg) A) 2,3-104 C) 2,3-106 D) 2,3-107
12)
B
C B
D C
B
EFTERİM - 8. SINIF
D
C
Yukarıda verilen ABC üçgeninde C köşesi alı-
narak AC kenarı, AB kenarının üzerine gelecek
biçimde katlanıyor ve tekrar açılıyor.
Buna göre oluşan katlama çizgisinin ABC üç-
genindeki hangi yardımcı eleman olduğunu
bulalım.
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
12) B C B D C B EFTERİM - 8. SINIF D C Yukarıda verilen ABC üçgeninde C köşesi alı- narak AC kenarı, AB kenarının üzerine gelecek biçimde katlanıyor ve tekrar açılıyor. Buna göre oluşan katlama çizgisinin ABC üç- genindeki hangi yardımcı eleman olduğunu bulalım.
36
Do
75*
C D
Yukarıdaki şekilde [BA // [EC ve [BD], ABE açısının
açıortayıdır.
Verilenlere göre x kaç derecedir?
(A) 30
B) 35
C) 37,5
A
E30 FX
Yukarıdaki şekilde [BE] ve [ED] açıortay, AB // CD 'dir.
Verilenlere göre x kaç derecedir? 230
A) 15
B) 35
C) 45
DY 60
45
F80°
B
3x G
H70°
2x
D) 45
Yukarıdaki şekilde AB // CD 'dir.
Verilenlere göre x kaç derecedir?
A) 20
(B) 21
C) 22
B
150 St
105 11
D
D) 23
www.matemati
11.
12.
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
36 Do 75* C D Yukarıdaki şekilde [BA // [EC ve [BD], ABE açısının açıortayıdır. Verilenlere göre x kaç derecedir? (A) 30 B) 35 C) 37,5 A E30 FX Yukarıdaki şekilde [BE] ve [ED] açıortay, AB // CD 'dir. Verilenlere göre x kaç derecedir? 230 A) 15 B) 35 C) 45 DY 60 45 F80° B 3x G H70° 2x D) 45 Yukarıdaki şekilde AB // CD 'dir. Verilenlere göre x kaç derecedir? A) 20 (B) 21 C) 22 B 150 St 105 11 D D) 23 www.matemati 11. 12.
3) Yandaki kareli kâğıtta verilen doğru
parçalarından eşit uzunlukta olanlanının
sembolle gösterimini eşleştiriniz.
- [AB]
[LM]
. [CD]
• [JK]
• [PR]
• [NO]
•[EF]
• [GH]
•[ST]
G
HO
C
O
K
S
N
P
R
7) Yandaki kare käl
bol sahası model
eşit uzunlukta ol
lanna üçer tane
doğru parçalan
sembolle gost
8)
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
3) Yandaki kareli kâğıtta verilen doğru parçalarından eşit uzunlukta olanlanının sembolle gösterimini eşleştiriniz. - [AB] [LM] . [CD] • [JK] • [PR] • [NO] •[EF] • [GH] •[ST] G HO C O K S N P R 7) Yandaki kare käl bol sahası model eşit uzunlukta ol lanna üçer tane doğru parçalan sembolle gost 8)