Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Oran Soruları

8.
90
A) 192
12 cm
A
Yukarıda bir bilgisayar reklam afişinin tasarımı verilmiştir. Bu ta-
sarım gerçek afişin
1
200
8 cm
-'i dir.
B) 224
Buna göre, bu afişin gerçek boyutlarının alanı kaç metreka-
redir?
C) 28
C) 384
10.
D) 448
amba
D) 29
Yukaric
1. çar
A) 8
Ortaokul Matematik
Oran
8. 90 A) 192 12 cm A Yukarıda bir bilgisayar reklam afişinin tasarımı verilmiştir. Bu ta- sarım gerçek afişin 1 200 8 cm -'i dir. B) 224 Buna göre, bu afişin gerçek boyutlarının alanı kaç metreka- redir? C) 28 C) 384 10. D) 448 amba D) 29 Yukaric 1. çar A) 8
12. Bir kütük, testere ile 9 parçaya 24 dakikada
ayrılabilmektedir.
Bu testere ile aynı hız uygulanarak aynı
özelliklere sahip aynı kalınlık ve aynı
uzunluktaki bir kütük 27 parçaya kaç da-
kikada ayrılabilir?
A) 72
B) 78
C) 81
D) 84
Ortaokul Matematik
Oran
12. Bir kütük, testere ile 9 parçaya 24 dakikada ayrılabilmektedir. Bu testere ile aynı hız uygulanarak aynı özelliklere sahip aynı kalınlık ve aynı uzunluktaki bir kütük 27 parçaya kaç da- kikada ayrılabilir? A) 72 B) 78 C) 81 D) 84
3
BAND
Da
1286
Çoklukların bölme yoluyla karşılaştırılmasına oran denir.
a'nın b'ye oranı a: b,
veya a/b biçiminde yazılır.
Örnek
6
6'nin 17'ye oranı 6: 1777
a) 6'nın 1'e oranı
b) 7'nin 9'a oranı
c) 16'nın 2'ye oranı
a
b
1 Aşağıda verilen ifadelere karşılık gelen oranları
yazınız.
c) 1'in 19'a oranı
d) 40'ın 22'ye oranı
.
ORAN
6/17
? Aşağıdaki oranların ifadelerini örnekteki gibi
Ortaokul Matematik
Oran
3 BAND Da 1286 Çoklukların bölme yoluyla karşılaştırılmasına oran denir. a'nın b'ye oranı a: b, veya a/b biçiminde yazılır. Örnek 6 6'nin 17'ye oranı 6: 1777 a) 6'nın 1'e oranı b) 7'nin 9'a oranı c) 16'nın 2'ye oranı a b 1 Aşağıda verilen ifadelere karşılık gelen oranları yazınız. c) 1'in 19'a oranı d) 40'ın 22'ye oranı . ORAN 6/17 ? Aşağıdaki oranların ifadelerini örnekteki gibi
3.
²7
Efe'nin yaşının, annesinin yaşına oranı
Efe ile annesinin yaşları toplamı 44 olduğuna
göre Efe kaç yaşındadır?
A) 6
B) 8
5.
15
X
4.
x ile y sayıları ters orantılıdır. x = 24 iken
y = 5 ise x = 8 iken y kaç olur?
A) 8
C) 12
A) 20
6.
C) 9
D) 11
RE
'dur.
B) 10
24
Big Immmmlund. In He
24
3
55
orantısında x yerine hangi sayı yazılmalıdır?
B)24
21 DY30
C) 26
LI
BBK.X.
D) 15
abah % 4'ünü öğleden sonra
B
Se
g
A
10
E
Ortaokul Matematik
Oran
3. ²7 Efe'nin yaşının, annesinin yaşına oranı Efe ile annesinin yaşları toplamı 44 olduğuna göre Efe kaç yaşındadır? A) 6 B) 8 5. 15 X 4. x ile y sayıları ters orantılıdır. x = 24 iken y = 5 ise x = 8 iken y kaç olur? A) 8 C) 12 A) 20 6. C) 9 D) 11 RE 'dur. B) 10 24 Big Immmmlund. In He 24 3 55 orantısında x yerine hangi sayı yazılmalıdır? B)24 21 DY30 C) 26 LI BBK.X. D) 15 abah % 4'ünü öğleden sonra B Se g A 10 E
DÖRT İŞLEM MATEMATIK ORTAOKULU
2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ 2.DÖNEM 1.YA
yağının
EÇİLMEZ"
ani 'tür.
3
e erkek
3) Bir inşaat işçisi, 12 günlük çalışmasının karşılığı
olarak 960 TL aldı. Bu işçi aynı işte 5 gün çalışmış
olsaydı kaç Türk lirası alırdı?
12
960
5
X
1/2.x = 5.986
x = 400
4) Bir musluk boş havuzu 48 saatte doldurmaktadır.
Aynı miktarda su akıtan 6 muşluğun bu havuzu boş
iken kaç saatte dolduracağını bulunuz.
1 - 48
TO
89
60
g
48.1=66.X
8=X
|kr 11
kesmekt
Buna gö
ters ve
dolduru
a ile f
e ile g
file c
bile c
a ile c
6) Aş
doldu
Biri a
deni
Biri a
deni
Bir a
Biri a
deni
Ortaokul Matematik
Oran
DÖRT İŞLEM MATEMATIK ORTAOKULU 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ 2.DÖNEM 1.YA yağının EÇİLMEZ" ani 'tür. 3 e erkek 3) Bir inşaat işçisi, 12 günlük çalışmasının karşılığı olarak 960 TL aldı. Bu işçi aynı işte 5 gün çalışmış olsaydı kaç Türk lirası alırdı? 12 960 5 X 1/2.x = 5.986 x = 400 4) Bir musluk boş havuzu 48 saatte doldurmaktadır. Aynı miktarda su akıtan 6 muşluğun bu havuzu boş iken kaç saatte dolduracağını bulunuz. 1 - 48 TO 89 60 g 48.1=66.X 8=X |kr 11 kesmekt Buna gö ters ve dolduru a ile f e ile g file c bile c a ile c 6) Aş doldu Biri a deni Biri a deni Bir a Biri a deni
A-8. SINIF Matematik
19. Aşağıda bir marketteki pirinç ve mercimek paketlerinin kütleleri ve birer paketlerinin ücretleri verilmiştir.
lado
= 2
Mercimek
900 gr
B) 480
Pirinç
600 gr
160
45 TL
90
Sibel, yukarıda verilen mercimek ve pirinç paketlerinden kilogram cinsinden bir doğal sayı olacak şekil
eşit miktarda almıştır.
Buna göre, Sibel'in ödeyeceği toplam ücret en az kaç TL'dir?
A) 240
C) 960
50 TL
18
150
D) 1200
Ortaokul Matematik
Oran
A-8. SINIF Matematik 19. Aşağıda bir marketteki pirinç ve mercimek paketlerinin kütleleri ve birer paketlerinin ücretleri verilmiştir. lado = 2 Mercimek 900 gr B) 480 Pirinç 600 gr 160 45 TL 90 Sibel, yukarıda verilen mercimek ve pirinç paketlerinden kilogram cinsinden bir doğal sayı olacak şekil eşit miktarda almıştır. Buna göre, Sibel'in ödeyeceği toplam ücret en az kaç TL'dir? A) 240 C) 960 50 TL 18 150 D) 1200
B
MATİK
in ayrılan kısmına işaretleyiniz.
3.
PLM 70422
A)
B)
C)
D)
Bir okuldaki kız öğrencilerin sayısının, erkek öğren-
cilerin sayısına oranı 'tir.
5
Buna göre okuldaki kız ve erkek öğrenci sayıları
hangi seçenekteki gibi olabilir?
Kız
140
105
80
49
B
Erkek
200
100
100
35
Aşağıdaki 1. sütundaki oranlarla, 2. sütundaki ora
Ortaokul Matematik
Oran
B MATİK in ayrılan kısmına işaretleyiniz. 3. PLM 70422 A) B) C) D) Bir okuldaki kız öğrencilerin sayısının, erkek öğren- cilerin sayısına oranı 'tir. 5 Buna göre okuldaki kız ve erkek öğrenci sayıları hangi seçenekteki gibi olabilir? Kız 140 105 80 49 B Erkek 200 100 100 35 Aşağıdaki 1. sütundaki oranlarla, 2. sütundaki ora
12. Ali'nin yaşı Ayşe'nin yaşının 2 katı, Ayşe'nin yaşı
Birol'un yaşının 3 katı, Birol'un yaşı ise Demet'in
yaşının 4 katı kadardır.
Buna göre, Ali'nin yaşının Demet'in yaşına oranı
kaçtır?
A) 24
B) 30
C) 36
D) 48
kazanım testi
4.
5.
6
Ortaokul Matematik
Oran
12. Ali'nin yaşı Ayşe'nin yaşının 2 katı, Ayşe'nin yaşı Birol'un yaşının 3 katı, Birol'un yaşı ise Demet'in yaşının 4 katı kadardır. Buna göre, Ali'nin yaşının Demet'in yaşına oranı kaçtır? A) 24 B) 30 C) 36 D) 48 kazanım testi 4. 5. 6
1.
Test Sayısı
Mozaik M Yayınları
Bir eğitim kolisinde matematik ve fen bilimleri branşlarına ait yaprak testler bulunmaktadır. Her matematik test kitabında 40
adet, her fen bilimleri test kitabında 30 adet yaprak test bulunmaktadır. Her koliden rastgele seçilen bir test kitabının matema-
2.
tik dersine ait olma olasılığı birbirine eşit ve
50
tir.
5.00
Uygulamasını Indiriniz.
Tablo: Öğrencilerin Çözdüğü Test Sayıları
Defne
487
Arya
491
Beste
DEXO
500
M
40
To
Yukarıdaki tabloda üç öğrencinin yıl boyunca bu kolilerden çıkan kitaplardan çözebildiği yaprak test sayıları verilmiştir. Hiçbir
öğrenci bu kolilerdeki testlerin tamamını bitirememiştir.
Buna göre tüm öğrencilerin bir kolide çözemediği toplam yaprak test sayısı en az kaç adettir?
A) 22
B) 37
C) 52
D) 67
Lon
8
st
try
SLYT
Ortaokul Matematik
Oran
1. Test Sayısı Mozaik M Yayınları Bir eğitim kolisinde matematik ve fen bilimleri branşlarına ait yaprak testler bulunmaktadır. Her matematik test kitabında 40 adet, her fen bilimleri test kitabında 30 adet yaprak test bulunmaktadır. Her koliden rastgele seçilen bir test kitabının matema- 2. tik dersine ait olma olasılığı birbirine eşit ve 50 tir. 5.00 Uygulamasını Indiriniz. Tablo: Öğrencilerin Çözdüğü Test Sayıları Defne 487 Arya 491 Beste DEXO 500 M 40 To Yukarıdaki tabloda üç öğrencinin yıl boyunca bu kolilerden çıkan kitaplardan çözebildiği yaprak test sayıları verilmiştir. Hiçbir öğrenci bu kolilerdeki testlerin tamamını bitirememiştir. Buna göre tüm öğrencilerin bir kolide çözemediği toplam yaprak test sayısı en az kaç adettir? A) 22 B) 37 C) 52 D) 67 Lon 8 st try SLYT
K-
$
$
1
1
1
1
1
1
I
I
Bayan
Erkek
5
A) Bayan sayısının erkek sayısına oranı
4
B) Erkek sayısının doktor sayısına oranı 1'dir.
ve c) Öğretmen sayısının bayan doktor sayısına oranı
SI-
3'tür.
D) Erkek öğretmen sayısının erkek doktor sayısına
oranı
Yukarıda bir kursa kayıt yapan kişilerin meslek ve cin-
siyet bilgileri verilmiştir.
Tabloya göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doktor
6
4
1
2
Öğretmen
10
8
-'dir.
- 'tür.
1
}
1
Bir aracın hızı 108 km/saat ise bu aracın hızı m/sani-
1
L
Ortaokul Matematik
Oran
K- $ $ 1 1 1 1 1 1 I I Bayan Erkek 5 A) Bayan sayısının erkek sayısına oranı 4 B) Erkek sayısının doktor sayısına oranı 1'dir. ve c) Öğretmen sayısının bayan doktor sayısına oranı SI- 3'tür. D) Erkek öğretmen sayısının erkek doktor sayısına oranı Yukarıda bir kursa kayıt yapan kişilerin meslek ve cin- siyet bilgileri verilmiştir. Tabloya göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Doktor 6 4 1 2 Öğretmen 10 8 -'dir. - 'tür. 1 } 1 Bir aracın hızı 108 km/saat ise bu aracın hızı m/sani- 1 L
etre-
100 000 cm
4 1 km =
Harita üzerindeki bir uzunluğun gerçek uzunluğuna oranına ölçek denir.
Türkiye'nin en uzak iki noktası olan Edirne Enez ilçesi ile Hakkari Şemdinli ilçesinin arası aşağıdaki haritada 17 cm
olarak ölçülmüştür.
Ölçek:.
10 000 000
Haritanın ölçeği şekilde verildiğine göre bu iki nokta arasındaki gerçek uzaklık kaç kilometredir?
A) 170
B) 1700
C) 17 000
D) 1 700 000
Ortaokul Matematik
Oran
etre- 100 000 cm 4 1 km = Harita üzerindeki bir uzunluğun gerçek uzunluğuna oranına ölçek denir. Türkiye'nin en uzak iki noktası olan Edirne Enez ilçesi ile Hakkari Şemdinli ilçesinin arası aşağıdaki haritada 17 cm olarak ölçülmüştür. Ölçek:. 10 000 000 Haritanın ölçeği şekilde verildiğine göre bu iki nokta arasındaki gerçek uzaklık kaç kilometredir? A) 170 B) 1700 C) 17 000 D) 1 700 000
12.
55
7212
$2736
55
37450
Karışımlar
1. Karışım
2. Karışım
A1
3. Karışım
4. Karışım
Tablo: Karışımdaki Maddelerin Miktarları
Sodyum Hidroksit Miktarı (gr) Su miktarı (mL)
20
60
64
72
42
84
55
66
Yukarıda sabun yapımında kullanılan karışımlardaki sodyum hidroksit ve su miktarları verilmiştir.
Bir kimyager sabun yapımında kullanılacak karışımdaki sodyum hidroksitin suya oranının
gr/mL ile
Z h E t
4
BY 2/1
541²427 72 36
547 27 20
2
612
12
10
C) 3
arasında olması gerektiğini belirtmiştir.
Buna göre tabloda belirtilen karışımlardan kaç tanesi bu kimyagerin önerdiği karışıma örnek olabili
NIC
gr/m
4
42 √ 2 1 - ² - 1
84
Ortaokul Matematik
Oran
12. 55 7212 $2736 55 37450 Karışımlar 1. Karışım 2. Karışım A1 3. Karışım 4. Karışım Tablo: Karışımdaki Maddelerin Miktarları Sodyum Hidroksit Miktarı (gr) Su miktarı (mL) 20 60 64 72 42 84 55 66 Yukarıda sabun yapımında kullanılan karışımlardaki sodyum hidroksit ve su miktarları verilmiştir. Bir kimyager sabun yapımında kullanılacak karışımdaki sodyum hidroksitin suya oranının gr/mL ile Z h E t 4 BY 2/1 541²427 72 36 547 27 20 2 612 12 10 C) 3 arasında olması gerektiğini belirtmiştir. Buna göre tabloda belirtilen karışımlardan kaç tanesi bu kimyagerin önerdiği karışıma örnek olabili NIC gr/m 4 42 √ 2 1 - ² - 1 84
12. Aşağıda bir oyuna ait atış pisti verilmiştir.
t
Oyunda kutulara atış yapılmakta, oyunun kazanılabilmesi için atış yapılan kutunun altında en az üç
tane kutu olması gerekmektedir.
A)
-
Buna göre piste atış yapan Defne'nin oyunu kazanma olasılığı kaçtır?
3
5
16
3
16
Ortaokul Matematik
Oran
12. Aşağıda bir oyuna ait atış pisti verilmiştir. t Oyunda kutulara atış yapılmakta, oyunun kazanılabilmesi için atış yapılan kutunun altında en az üç tane kutu olması gerekmektedir. A) - Buna göre piste atış yapan Defne'nin oyunu kazanma olasılığı kaçtır? 3 5 16 3 16
18. Bir temizlik şirketinde her birinden 90 adet olan dört farklı marka deterjan sırasıyla aşağıdaki şekilde rafa dizilmiştir.
Grafik: Günlere Göre Kullanılan Deterjan Sayısı
Sayı (Adet)
Üst raf
Deneme Sınavı - 07
Alt raf
A
A
Marka Marka Marka
C
Marka Marka
B
Marka
D
Marka Marka
B
Marka
D
Marka
63
7
→ Gün
Şirketteki temizlik görevlisinin günlere göre kullandığı deterjan sayısını veren doğrusal grafik yukarıda verilmiştir.
Görevli, deterjanları her defasında rafın solundan sağına doğru üst raf bittikten sonra alt rafa geçecek şekilde kul-
lanıyor.
Buna göre, temizlik görevlisi 27. günün başında hangi marka deterjan kullanır?
A) A marka
B) B marka
C) C marka
D) D marka
Ortaokul Matematik
Oran
18. Bir temizlik şirketinde her birinden 90 adet olan dört farklı marka deterjan sırasıyla aşağıdaki şekilde rafa dizilmiştir. Grafik: Günlere Göre Kullanılan Deterjan Sayısı Sayı (Adet) Üst raf Deneme Sınavı - 07 Alt raf A A Marka Marka Marka C Marka Marka B Marka D Marka Marka B Marka D Marka 63 7 → Gün Şirketteki temizlik görevlisinin günlere göre kullandığı deterjan sayısını veren doğrusal grafik yukarıda verilmiştir. Görevli, deterjanları her defasında rafın solundan sağına doğru üst raf bittikten sonra alt rafa geçecek şekilde kul- lanıyor. Buna göre, temizlik görevlisi 27. günün başında hangi marka deterjan kullanır? A) A marka B) B marka C) C marka D) D marka
n ifade-
3
erilir.
bö-
U-
J
8
puan
1'den 30'a kadar(1 ve 30 dahil) doğal sayıların yazılı oldu-
ğu kartlarla ilgili olarak;
a) Üzerinde asal sayı yazılı olan kartların sayısının tüm
kartların sayısına oranının bulunuz.
125 1213
17 18 131127, 1923)
b) Tek sayıların yazılı olduğu kartların sayısının 4'ün
katının yazılı olduğu kartların sayısına oranın bulunuz.
10
2016 Tony
&
6. SINIF INTRO-MATEMATIC Mozaik Yayınları
a-5
4a
7
-S
fadede parar
çeyreğinir
Ortaokul Matematik
Oran
n ifade- 3 erilir. bö- U- J 8 puan 1'den 30'a kadar(1 ve 30 dahil) doğal sayıların yazılı oldu- ğu kartlarla ilgili olarak; a) Üzerinde asal sayı yazılı olan kartların sayısının tüm kartların sayısına oranının bulunuz. 125 1213 17 18 131127, 1923) b) Tek sayıların yazılı olduğu kartların sayısının 4'ün katının yazılı olduğu kartların sayısına oranın bulunuz. 10 2016 Tony & 6. SINIF INTRO-MATEMATIC Mozaik Yayınları a-5 4a 7 -S fadede parar çeyreğinir
kaplumba-
eye oranı
-bir-
lan
gel-
6
D)
7
60
8.
7.
115
TEST
17
Beceri
Temelli
6.1.7.3.
Fatih, geliştirdiği minyatür bir rokette, roketin 18 km/sa. hızla havalanmasını sağlıyor. Roket, katı
roket yakıtı ile 5 saniye boyunca sabit hızla ilerlemiş ardından ana motorun çalışmasıyla hızı
yarıya inip sabit hızla 4 saniye daha yükselebilmiştir.
Buna göre Fatih'in minyatür roketi yerden kaç metre yükselmiştir?
C) 37
A) 35
B) 36
D) 38
i Sorular
Ortaokul Matematik
Oran
kaplumba- eye oranı -bir- lan gel- 6 D) 7 60 8. 7. 115 TEST 17 Beceri Temelli 6.1.7.3. Fatih, geliştirdiği minyatür bir rokette, roketin 18 km/sa. hızla havalanmasını sağlıyor. Roket, katı roket yakıtı ile 5 saniye boyunca sabit hızla ilerlemiş ardından ana motorun çalışmasıyla hızı yarıya inip sabit hızla 4 saniye daha yükselebilmiştir. Buna göre Fatih'in minyatür roketi yerden kaç metre yükselmiştir? C) 37 A) 35 B) 36 D) 38 i Sorular