Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Dönüşüm Geometrisi Soruları

20.
4.
Aşağıda, Ece'nin çözdüğü 3 testte işaretlediği seçenekler gösterilmiştir. Ece'nin Türkçe'den 2, matematikten 3 ve fen bilimlerinden
1 yanlışı vardır. Branşlardan kazanılan puanlar hesaplanırken, yanlış sayısının -1 ile çarpımı ile doğru sayısının toplamı a, yanlış
sayısının -1 ile çarpımı b olmak üzere ab üstü ifadesinin değeri bulunmakta son olarak da elde edilen değerin -2. kuvveti alınmak-
tadır.
1
2
A) 616
4
5
6
7
8
9
10
Türkçe
@●●OOOOOO
Matematik
B628
1 (A)
2
4
5
7
8 (A)
9 (A
Buna göre, Ece bu testlerden toplam kaç puan almıştır?
10
100
Fen Bilimleri
1
2
4
6
7
8
9
10
C),654
DL661
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
20. 4. Aşağıda, Ece'nin çözdüğü 3 testte işaretlediği seçenekler gösterilmiştir. Ece'nin Türkçe'den 2, matematikten 3 ve fen bilimlerinden 1 yanlışı vardır. Branşlardan kazanılan puanlar hesaplanırken, yanlış sayısının -1 ile çarpımı ile doğru sayısının toplamı a, yanlış sayısının -1 ile çarpımı b olmak üzere ab üstü ifadesinin değeri bulunmakta son olarak da elde edilen değerin -2. kuvveti alınmak- tadır. 1 2 A) 616 4 5 6 7 8 9 10 Türkçe @●●OOOOOO Matematik B628 1 (A) 2 4 5 7 8 (A) 9 (A Buna göre, Ece bu testlerden toplam kaç puan almıştır? 10 100 Fen Bilimleri 1 2 4 6 7 8 9 10 C),654 DL661
SINAV NO
12
UM
lana
e yapınız.
54² 572
18. Apabida uzuridan eşit iki tane plastik çubuk verilr
SS8
3x-6
9
SOE
X-2
Gri çubuğun bir ucundan 2 cm'lik parça kesilip kalar
kami 3 eşit parçaya, siyah çubuğun ise bir ucundan 3
om lik parça kesilip kalan kısmı 4 eşit parçaya ayrılıyor.
Boylan arasında 3'er cm fark olan gri ve siyah çubuk
parçalan kullanılarak aşağıdaki şekil oluşturuluyor.
Buna göre çubuklarla oluşturulan yapının iç
bölgesinde bulunan yedigen şeklin çevre uzunluğu
kaç santimetredir?
A) 80
B) 75
C) 70
65
5
Siya
E
ya
ya
A)
MATE
FEN B
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
SINAV NO 12 UM lana e yapınız. 54² 572 18. Apabida uzuridan eşit iki tane plastik çubuk verilr SS8 3x-6 9 SOE X-2 Gri çubuğun bir ucundan 2 cm'lik parça kesilip kalar kami 3 eşit parçaya, siyah çubuğun ise bir ucundan 3 om lik parça kesilip kalan kısmı 4 eşit parçaya ayrılıyor. Boylan arasında 3'er cm fark olan gri ve siyah çubuk parçalan kullanılarak aşağıdaki şekil oluşturuluyor. Buna göre çubuklarla oluşturulan yapının iç bölgesinde bulunan yedigen şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir? A) 80 B) 75 C) 70 65 5 Siya E ya ya A) MATE FEN B
0
11
Koordinat sistemi üzerindeki I. elin II. el konumuna gelmesi için aşağıdaki dönüşümler.
den hangisi yapılmıştır?
A) I. şekildeki elin önce y eksenine göre yansıması alındıktan sonra oluşan görüntünün x ek-
senine göre yansıması alınmıştır.
B) I. şekildeki elin önce x eksenine göre yansıması alındıktan sonra oluşan görüntünün y ek-
senine göre yansıması alınmıştır.
C) I. şekildeki elin önce y eksenine göre yansıması alındıktan sonra oluşan görüntü y eksenine
paralel olarak 6 birim aşağıya ötelenmiştir.
D) I. şekildeki el x eksenine parelel 8 birim sağa ötelendikten sonra oluşan görüntünün x ek-
senine göre yansıması alınmıştır.
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
0 11 Koordinat sistemi üzerindeki I. elin II. el konumuna gelmesi için aşağıdaki dönüşümler. den hangisi yapılmıştır? A) I. şekildeki elin önce y eksenine göre yansıması alındıktan sonra oluşan görüntünün x ek- senine göre yansıması alınmıştır. B) I. şekildeki elin önce x eksenine göre yansıması alındıktan sonra oluşan görüntünün y ek- senine göre yansıması alınmıştır. C) I. şekildeki elin önce y eksenine göre yansıması alındıktan sonra oluşan görüntü y eksenine paralel olarak 6 birim aşağıya ötelenmiştir. D) I. şekildeki el x eksenine parelel 8 birim sağa ötelendikten sonra oluşan görüntünün x ek- senine göre yansıması alınmıştır.
adidijitalokul.com/#/minified:k
y
y
x cm
yyy
x cm
y
y
Şekil II
C) 3xy - 6y²
yyy
Şekil I
Aşağıda verilen cebirsel ifadelerden hangisi kesim işlemi sonucunda oluşan parçalardan birinin santimet-
rekare cinsinden alanını veren cebirsel Ifade olamaz?
A) x²-5xy + 6y²
B) 2xy - 6y²
D) x² - 6xy +9y²
10 Dakika
14
16
9
13
10
11
12
15 A
A
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
adidijitalokul.com/#/minified:k y y x cm yyy x cm y y Şekil II C) 3xy - 6y² yyy Şekil I Aşağıda verilen cebirsel ifadelerden hangisi kesim işlemi sonucunda oluşan parçalardan birinin santimet- rekare cinsinden alanını veren cebirsel Ifade olamaz? A) x²-5xy + 6y² B) 2xy - 6y² D) x² - 6xy +9y² 10 Dakika 14 16 9 13 10 11 12 15 A A
Akıp giden gele
Diş fırçalama süresi ortalama 3 dakika
Eğer musluk açık bırakılırsa her fırçalama esna-
sında ortalama 15 litre suyu ziyan etmiş oluruz.
Günde iki kez diş fırçalayan bir kişinin suyu
açık bıraktığında bir yılda israf ettiği suyun
mililitre cinsinden bilimsel gösterimi aşağıda-
kilerden hangisidir?
(Bir yıl 365 gün olarak düşünülecektir.)
A) 1,095.107
C) 1,095.10⁹
13. Aşağıdaki tabloda A, B, C ve D projelerindeki ger-
çek uzunluklar ile mimari çizimde kullanılacak
uzunluklar verilmiştir.
Tablo: Projelerdeki Koridorların Gerçek ve
Mimari Çizim Uzunlukları
Projeler
A Projesi
B Projesi
C Projesi
D Projesi
Gerçek
Uzunluk (m)
8. 10-1
B) 1,095.108
D) 10,95-10-⁹
5.10-1
40.10-2
3.10-1
A) A Projesi
091C) C Projesi
Ünlüler Karması - 1
Mimari Çizimdeki
Uzunluk (cm)
10
5
8
6
YAYINLARI
Buna göre hangi projedeki küçültme oranı en
büyüktür?
B) B Projesi
D) D Projesi
LİMİT
A)
15.
site
22
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
Akıp giden gele Diş fırçalama süresi ortalama 3 dakika Eğer musluk açık bırakılırsa her fırçalama esna- sında ortalama 15 litre suyu ziyan etmiş oluruz. Günde iki kez diş fırçalayan bir kişinin suyu açık bıraktığında bir yılda israf ettiği suyun mililitre cinsinden bilimsel gösterimi aşağıda- kilerden hangisidir? (Bir yıl 365 gün olarak düşünülecektir.) A) 1,095.107 C) 1,095.10⁹ 13. Aşağıdaki tabloda A, B, C ve D projelerindeki ger- çek uzunluklar ile mimari çizimde kullanılacak uzunluklar verilmiştir. Tablo: Projelerdeki Koridorların Gerçek ve Mimari Çizim Uzunlukları Projeler A Projesi B Projesi C Projesi D Projesi Gerçek Uzunluk (m) 8. 10-1 B) 1,095.108 D) 10,95-10-⁹ 5.10-1 40.10-2 3.10-1 A) A Projesi 091C) C Projesi Ünlüler Karması - 1 Mimari Çizimdeki Uzunluk (cm) 10 5 8 6 YAYINLARI Buna göre hangi projedeki küçültme oranı en büyüktür? B) B Projesi D) D Projesi LİMİT A) 15. site 22
1.
(x²+ kx + 5k) br²
k. (x + 6) br
k++6k
Karesel bölge şeklindeki bir kâğıt, şekildeki gibi
yırtılıyor.
Büyük parçanın alanı (x² + kx + 5k) birim-
kare ve küçük parçanın alanı k. (x + 6) bi-
rimkare olduğuna göre, k aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
A) 6
B) 11
C) 12
D) 22
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
1. (x²+ kx + 5k) br² k. (x + 6) br k++6k Karesel bölge şeklindeki bir kâğıt, şekildeki gibi yırtılıyor. Büyük parçanın alanı (x² + kx + 5k) birim- kare ve küçük parçanın alanı k. (x + 6) bi- rimkare olduğuna göre, k aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 6 B) 11 C) 12 D) 22
F. Aşağıdaki şekilde eşit parçalara ayrılmış, denge konumunda olan terazi şeklinde bir düzenek verilmiştir.
3
A) 3
Denge
Merkezi
101
Bu düzenekteki dairesel bölgelerin bazılarına sayılar yerleştirilmiştir. Bu dairelere yerleştirilen sayıların
merkeze olan uzaklıkları ile çarpımlarının toplamı terazinin her iki tarafı için de eşittir. Mavi renkli daire-
ye yerleştirilecek sayı, sarı renkli daireye yerleştirilecek sayıdan 2 fazladır.
Buna göre, mavi ve sarı renkli dairelere yerleştirilecek sayıların toplamı kaçtır?
B) 4
5
C) 5
SM (D) 6
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
F. Aşağıdaki şekilde eşit parçalara ayrılmış, denge konumunda olan terazi şeklinde bir düzenek verilmiştir. 3 A) 3 Denge Merkezi 101 Bu düzenekteki dairesel bölgelerin bazılarına sayılar yerleştirilmiştir. Bu dairelere yerleştirilen sayıların merkeze olan uzaklıkları ile çarpımlarının toplamı terazinin her iki tarafı için de eşittir. Mavi renkli daire- ye yerleştirilecek sayı, sarı renkli daireye yerleştirilecek sayıdan 2 fazladır. Buna göre, mavi ve sarı renkli dairelere yerleştirilecek sayıların toplamı kaçtır? B) 4 5 C) 5 SM (D) 6
Or
DO
0
A) 10
B)
A ve B şehirlerinden birbirlerine doğru hareket eden iki
araçtan birinin hızı diğerinin iki katıdır. Bu iki araç bu-
lundukları noktalardan itibaren kilometre cinsinden 2'nin
pozitif tam sayı kuvvetlerindeki duraklardan geçerek
yollarına devam ediyorlar.
A ve B şehirleri arasındaki mesafe 600 km ise bu iki
araç karşılaşıncaya kadar toplam kaç durak geçmiş
olurlar?
A) 13
B) 14
C) 15
D) 16
A)
7.
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
Or DO 0 A) 10 B) A ve B şehirlerinden birbirlerine doğru hareket eden iki araçtan birinin hızı diğerinin iki katıdır. Bu iki araç bu- lundukları noktalardan itibaren kilometre cinsinden 2'nin pozitif tam sayı kuvvetlerindeki duraklardan geçerek yollarına devam ediyorlar. A ve B şehirleri arasındaki mesafe 600 km ise bu iki araç karşılaşıncaya kadar toplam kaç durak geçmiş olurlar? A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 A) 7.
8.SORU
A=+1-2+3-4+5-6+...+27-28+29
B = (-1) + (+1) + (-1) + (+1) + ... + (-1)
101 tane
Yukarıda verilen işlemlerin sonucuna göre A - B iş-
leminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 13
B4
C15
D) 16
10
+
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
8.SORU A=+1-2+3-4+5-6+...+27-28+29 B = (-1) + (+1) + (-1) + (+1) + ... + (-1) 101 tane Yukarıda verilen işlemlerin sonucuna göre A - B iş- leminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 13 B4 C15 D) 16 10 +
cük-
5.
A
5
3
Yukarıdaki bir kenar uzunluğu 1 metre olan kare, yol boyunca ok yönünde döndürülmeye başlıyor.
Yol bitiminde ise aşağıdaki görüntü oluşuyor.
Buna göre bu yolun uzunluğu metre biriminden aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 474
tu
-
B) 49
Cas
3377
4
JOOS
b
32
C)564
1
Carpanlar ve Katlar
4
D) 76
36715
A
S
1
N
A
V
F
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
cük- 5. A 5 3 Yukarıdaki bir kenar uzunluğu 1 metre olan kare, yol boyunca ok yönünde döndürülmeye başlıyor. Yol bitiminde ise aşağıdaki görüntü oluşuyor. Buna göre bu yolun uzunluğu metre biriminden aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 474 tu - B) 49 Cas 3377 4 JOOS b 32 C)564 1 Carpanlar ve Katlar 4 D) 76 36715 A S 1 N A V F
Anda benimle
7.
BAŞLANGIC
NOKTASI
SOL
2
2
2
2
2
2
2 2
9
1
A) 2SA-1SA-3SA-3A-1SA
B) 3SA-2A-4SA-1A-2S0-1A
C) 3SA-2A-150-3A-1SA-1A
D) 4SA-2A-2SO-3A-1SA-1A
SAG
ts
1
1
t
Sinem ve Seda yukarıda verilen kareler üzerinde bir oyun tasarlamışlardır. Oyuna göre Sinem 1SA diye seslendiğin-
de Seda bir kare sağa, 250 diye seslendiğinde iki kare sola, 3A diye seslendiğinde ise üç kare aşağı gidecektir.
Buna göre başlangıç noktasında bulunan Seda'nın boyalı kareye gidebilmesi için Sinem sırasıyla aşağıdaki
komutlardan hangilerini vermelidir?
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
Anda benimle 7. BAŞLANGIC NOKTASI SOL 2 2 2 2 2 2 2 2 9 1 A) 2SA-1SA-3SA-3A-1SA B) 3SA-2A-4SA-1A-2S0-1A C) 3SA-2A-150-3A-1SA-1A D) 4SA-2A-2SO-3A-1SA-1A SAG ts 1 1 t Sinem ve Seda yukarıda verilen kareler üzerinde bir oyun tasarlamışlardır. Oyuna göre Sinem 1SA diye seslendiğin- de Seda bir kare sağa, 250 diye seslendiğinde iki kare sola, 3A diye seslendiğinde ise üç kare aşağı gidecektir. Buna göre başlangıç noktasında bulunan Seda'nın boyalı kareye gidebilmesi için Sinem sırasıyla aşağıdaki komutlardan hangilerini vermelidir?
64
7. Ahmet elindeki 9 tane topun her birinin üzerine birer tam sayı yazarak, önündeki 3 kavanoza aşağıda gösterildiği gibi 3'er tane
atıyor.
-2
A)-9
A
+3
+5
-5
B
1. adım: A kavanozundan bir top seç ve üzerinde yazılı olan sayının karesini al.
2. adım: B kavanozundan bir top seç ve üzerinde yazılı olan sayının küpünü al.
3. adım: C kavanozundan bir top seç ve üzerinde yazılı olan sayının iki katını al.
Buna göre, bu üç adımdan elde edilen sonuçların toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
B)-7
C) -5
C
D) 143
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
64 7. Ahmet elindeki 9 tane topun her birinin üzerine birer tam sayı yazarak, önündeki 3 kavanoza aşağıda gösterildiği gibi 3'er tane atıyor. -2 A)-9 A +3 +5 -5 B 1. adım: A kavanozundan bir top seç ve üzerinde yazılı olan sayının karesini al. 2. adım: B kavanozundan bir top seç ve üzerinde yazılı olan sayının küpünü al. 3. adım: C kavanozundan bir top seç ve üzerinde yazılı olan sayının iki katını al. Buna göre, bu üç adımdan elde edilen sonuçların toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz? B)-7 C) -5 C D) 143
A)
B)
22
20
19
18
17
16
15
14
33
12
9
11
10
4
3
2
1
8
17
6
5
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXX
XXX
2
XXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
3 4 5 6 7
18-7 ve 18-6
18-7 ve 17-6
C)
19-4 ve 18-5
D) 16-5 ve 17-6
XXXXX
XXXX
XXXXX
XXXX
XXXXXXXXX
X XXXXXXXX
X XXXXXX
XXXXXXXX
XXXX
XXX
XXX
XX
XXXX
X
X
16
X
XXX
X
XXX
XXX
XX
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Görsel: Yusufçuk Böceği
Kumaş üzerine çarpılarla şekil işleme sanatına "kanaviçe" denir. Kanaviçede çarpıların
yeri ve sayısı şeklin oluşması için çok önemlidir. Çarpıların işleneceği kutucuklar; önce
yatay, sonra dikey düzlemde denk geldiği sayı birlikte söylenerek belirlenir.
Ilgin, kodlamaya ilgi duyduğundan birbirine çok yakın bulduğu kanaviçe tekniği ile yu-
karıdaki yusufçuk böceğini işlemiştir.
Yusufçuk böceğinin kuyruğunda bir hata yapan Ilgın'ın hatasını düzeltmek için
sökmesi gereken çarpıyı ve işlemesi gereken yeri gösteren kutucukların bilgisi
aşağıdakilerden hangileridir?
X
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
A) B) 22 20 19 18 17 16 15 14 33 12 9 11 10 4 3 2 1 8 17 6 5 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX 2 XXXXXXXX XXXXXXXXXXX 3 4 5 6 7 18-7 ve 18-6 18-7 ve 17-6 C) 19-4 ve 18-5 D) 16-5 ve 17-6 XXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XXX XX XXXX X X 16 X XXX X XXX XXX XX 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Görsel: Yusufçuk Böceği Kumaş üzerine çarpılarla şekil işleme sanatına "kanaviçe" denir. Kanaviçede çarpıların yeri ve sayısı şeklin oluşması için çok önemlidir. Çarpıların işleneceği kutucuklar; önce yatay, sonra dikey düzlemde denk geldiği sayı birlikte söylenerek belirlenir. Ilgin, kodlamaya ilgi duyduğundan birbirine çok yakın bulduğu kanaviçe tekniği ile yu- karıdaki yusufçuk böceğini işlemiştir. Yusufçuk böceğinin kuyruğunda bir hata yapan Ilgın'ın hatasını düzeltmek için sökmesi gereken çarpıyı ve işlemesi gereken yeri gösteren kutucukların bilgisi aşağıdakilerden hangileridir? X
(14.)
YN
500 cm²
125 cm²
45 cm²
Mehtap alanları verilen kare şeklindeki bez parçalarını birleştirerek kare şeklinde bir masa örtüsü yapmak iste-
mektedir.
Mehtap bu bez parçalarının her birinden en az birer tane kullanarak masa örtüsünü yaptığına göre masa
örtüsünün çevresinin uzunluğu en az kaç santimetredir?
A) 120/5
B) 80√5
C) 40√5
D) 20√5
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
(14.) YN 500 cm² 125 cm² 45 cm² Mehtap alanları verilen kare şeklindeki bez parçalarını birleştirerek kare şeklinde bir masa örtüsü yapmak iste- mektedir. Mehtap bu bez parçalarının her birinden en az birer tane kullanarak masa örtüsünü yaptığına göre masa örtüsünün çevresinin uzunluğu en az kaç santimetredir? A) 120/5 B) 80√5 C) 40√5 D) 20√5
16. Kareli bir zeminde C noktası A noktasının 2 birim solun-
da, 1 birim aşağısındadır. B noktası C noktasının 3 birim
sağında, 2 birim aşağısındadır.
Buna göre B noktasının A noktasına göre konumu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3 birim aşağısında, 1 birim sağındadır.
B) 2 birim solunda, 1 birim yukarısındadir.
C) 1 birim solunda, 3 birim yukarısındadır.
D) 2 birim sağında, 1 birim aşağısındadır.
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
16. Kareli bir zeminde C noktası A noktasının 2 birim solun- da, 1 birim aşağısındadır. B noktası C noktasının 3 birim sağında, 2 birim aşağısındadır. Buna göre B noktasının A noktasına göre konumu aşağıdakilerden hangisidir? A) 3 birim aşağısında, 1 birim sağındadır. B) 2 birim solunda, 1 birim yukarısındadir. C) 1 birim solunda, 3 birim yukarısındadır. D) 2 birim sağında, 1 birim aşağısındadır.
7.SINIF
63,
1. Kart
A) Mavi - Yeşil
2. Kart
Yukarıdaki kartların ön ve arka yüzlerinin renkleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Ön
1. Kart
Mavi
2. Kart
Kırmızı
3. Kart Siyah
3. Kart
B) Sarı - Yeşil
✦ 1. kartta arka yüzdeki sayı ön yüzdeki sayının (-2) katı
✦ 2. kartta arka yüzdeki sayı ön yüzdeki sayının (-7) fazlası
✦ 3. kartta ön yüzdeki sayı arka yüzdeki sayıdan 3 eksik
olduğuna göre, hangi iki yüzeyde yazılı olan sayıların çarpımı en büyüktür?
Arka
Sarı
Yeşil
Turuncu
C) Turuncu - Mavi
D) Kırmızı - Siyah
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
7.SINIF 63, 1. Kart A) Mavi - Yeşil 2. Kart Yukarıdaki kartların ön ve arka yüzlerinin renkleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Ön 1. Kart Mavi 2. Kart Kırmızı 3. Kart Siyah 3. Kart B) Sarı - Yeşil ✦ 1. kartta arka yüzdeki sayı ön yüzdeki sayının (-2) katı ✦ 2. kartta arka yüzdeki sayı ön yüzdeki sayının (-7) fazlası ✦ 3. kartta ön yüzdeki sayı arka yüzdeki sayıdan 3 eksik olduğuna göre, hangi iki yüzeyde yazılı olan sayıların çarpımı en büyüktür? Arka Sarı Yeşil Turuncu C) Turuncu - Mavi D) Kırmızı - Siyah