Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Açıklık ve Aritmetik Ortalama Soruları

Aritmetik Ortalama
ve Açıklık
Göster
Kendini
78 89
1 2 3 4 5 6 7
a) Yukarıdaki veri grubunun aritmetik ortalamasını bulunuz.
b) 1'den başlayıp birer birer artarak devam eden örüntü şeklindeki veri gruplarının aritmetik ortala-
masını bulmak için verilerin hepsini toplamanızı gerektirmeyen bir yol belirleyiniz.
Ortaokul Matematik
Açıklık ve Aritmetik Ortalama
Aritmetik Ortalama ve Açıklık Göster Kendini 78 89 1 2 3 4 5 6 7 a) Yukarıdaki veri grubunun aritmetik ortalamasını bulunuz. b) 1'den başlayıp birer birer artarak devam eden örüntü şeklindeki veri gruplarının aritmetik ortala- masını bulmak için verilerin hepsini toplamanızı gerektirmeyen bir yol belirleyiniz.
B) Verilerden biri 95 olabilir.
C) Veriler arasında kesinlikle 15 vardır.
D) Tüm verilerin toplamı kesinlikle 15'in katı-
dır.
13x8=104
28
3. Yaş ortalaması 13 olan 8 kişilik bir gruba
2 kişi daha katılınca ortalama 14'e yükseli-
yor.
Buna göre, gruba sonradan katılan kişi-
lerden birinin yaşı aşağıdakilerden han-
gisi olamaz?
A) 11
B) 19
C) 26
D) 37
Ortaokul Matematik
Açıklık ve Aritmetik Ortalama
B) Verilerden biri 95 olabilir. C) Veriler arasında kesinlikle 15 vardır. D) Tüm verilerin toplamı kesinlikle 15'in katı- dır. 13x8=104 28 3. Yaş ortalaması 13 olan 8 kişilik bir gruba 2 kişi daha katılınca ortalama 14'e yükseli- yor. Buna göre, gruba sonradan katılan kişi- lerden birinin yaşı aşağıdakilerden han- gisi olamaz? A) 11 B) 19 C) 26 D) 37
ak oluş-
√3 cm
rden
3
65
16. Aşağıda bir dondurmacıda bir hafta boyunca satılan dondurma miktarı top cinsinden verilmiştir.
Grafik: Satılan Dondurma Topu Sayısı
Top Sayısı
60
55
C) a-20
50
D) a+2ab-3b²
45-
Günler
Kakaolu
Vanilyalı
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Pazar
Cumartesi
Satılan kakaolu dondurmanın top cinsinden hafta içi ortalaması hafta sonu ortalamasından 6 fazla, vanilyalı dondur-
manin top cinsinden hafta sonu ortalaması hafta içi ortalamasından 2 fazladır.
Buna göre pazar günü toplam kaç top kakaolu ve vanilyalı dondurma satılmıştır?
A) 120
B) 110
C) 100
D) 90
C000-08.01CDS05
Ortaokul Matematik
Açıklık ve Aritmetik Ortalama
ak oluş- √3 cm rden 3 65 16. Aşağıda bir dondurmacıda bir hafta boyunca satılan dondurma miktarı top cinsinden verilmiştir. Grafik: Satılan Dondurma Topu Sayısı Top Sayısı 60 55 C) a-20 50 D) a+2ab-3b² 45- Günler Kakaolu Vanilyalı Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Pazar Cumartesi Satılan kakaolu dondurmanın top cinsinden hafta içi ortalaması hafta sonu ortalamasından 6 fazla, vanilyalı dondur- manin top cinsinden hafta sonu ortalaması hafta içi ortalamasından 2 fazladır. Buna göre pazar günü toplam kaç top kakaolu ve vanilyalı dondurma satılmıştır? A) 120 B) 110 C) 100 D) 90 C000-08.01CDS05
balar
B) 16
32"
Günler
Pazartes
mara bölgesinin 2016 yılı mevsim or-
erimiştir.
2016 yılının ortalama sıcaklığı ka-
16°
C) 18
6°
D) 120
DOĞA KOLEJİ
5.
açıklık ve aritmetik
ortalama
1, 2, 9, 12, 12, 13, 13, 14, 14
Yukanda verilen sayı dizisine aşağıdaki sayılar-
dan hangisi eklenirse açıklığı değişmez?
B) 15
A) 1
100=@
C) 20
D) 27
av
J
Ortaokul Matematik
Açıklık ve Aritmetik Ortalama
balar B) 16 32" Günler Pazartes mara bölgesinin 2016 yılı mevsim or- erimiştir. 2016 yılının ortalama sıcaklığı ka- 16° C) 18 6° D) 120 DOĞA KOLEJİ 5. açıklık ve aritmetik ortalama 1, 2, 9, 12, 12, 13, 13, 14, 14 Yukanda verilen sayı dizisine aşağıdaki sayılar- dan hangisi eklenirse açıklığı değişmez? B) 15 A) 1 100=@ C) 20 D) 27 av J
5
Sayılar
15; 20; 4
11; 2; 2
24; 6
A) 18
Yukarıdaki tabloda bazı sayılar ve bu sayıların arit-
metik ortalamaları A, ve
★
sembolleriyle
gösterilmiştir.
Buna göre A + ★ + ifadesinin eş değeri kaç-
tır?
Aritmetik ortalama
B) 20
C) 28
D) 33
Ortaokul Matematik
Açıklık ve Aritmetik Ortalama
5 Sayılar 15; 20; 4 11; 2; 2 24; 6 A) 18 Yukarıdaki tabloda bazı sayılar ve bu sayıların arit- metik ortalamaları A, ve ★ sembolleriyle gösterilmiştir. Buna göre A + ★ + ifadesinin eş değeri kaç- tır? Aritmetik ortalama B) 20 C) 28 D) 33
1.
Bicaklik (C)
Ā
5
A) 4
4
3
24
1
Sali
Pazartesi
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Günler
Yukarıda verilen
grafiğe göre pazar günü ha-
va sıcaklığı kaç °C olursa bir haftadaki gün-
lük ortalama sıcaklık 3 °C olur?
B) 3
MERCEK YAYINLARY
C) 2
D) 1
Ortaokul Matematik
Açıklık ve Aritmetik Ortalama
1. Bicaklik (C) Ā 5 A) 4 4 3 24 1 Sali Pazartesi Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Günler Yukarıda verilen grafiğe göre pazar günü ha- va sıcaklığı kaç °C olursa bir haftadaki gün- lük ortalama sıcaklık 3 °C olur? B) 3 MERCEK YAYINLARY C) 2 D) 1
6) 6 kişinin boy uzunluklarının ortalaması 168 cm'dir.
Bu kişilerden 5'inin boyları sıra ile 185, 161, 168, 169
ve 158 cm'dir. Altıncı kişinin boyunun uzunluğu kaç
santimetredir?
885
169
A. 169
(B. 168
167
D. 166
188
16 £
Ortaokul Matematik
Açıklık ve Aritmetik Ortalama
6) 6 kişinin boy uzunluklarının ortalaması 168 cm'dir. Bu kişilerden 5'inin boyları sıra ile 185, 161, 168, 169 ve 158 cm'dir. Altıncı kişinin boyunun uzunluğu kaç santimetredir? 885 169 A. 169 (B. 168 167 D. 166 188 16 £
3.
Pazartesi
Salı
Arıların bal yapımında hava sıcaklıklarının önemli bir rolü vardır. Arıcılık yapan Murat Bey, arı kovanlarının bu-
lunduğu yerdeki günlük hava durumlarını aşağıdaki tabloya aktarmış ve hava sıcaklıklarına göre bir arının en
düşük ve en yüksek bal yapma miktarını da tabloya yazmıştır.
Tablo: Hava Durumu ve Bal Yapma Miktarı
Çarşamba
Perşembe
Hava
BECERİ TEMELLI TEST
Sıcaklık (°C)
En Düşük En Yüksek
B) 43
16
14
15
17
24
28
20
25
Bal Üretimi (1 ariı için) (mg)
En Düşük En Yüksek
45
35
38
42
65
45
C) 42
42
test
46
3
Murat Bey, en düşük ve en yüksek sıcaklık ortalamasının 21°C olduğu güneşli bir günde, en verimli üretimi-
nin olduğunu görmüştür.
Buna göre, arının en verimli bal üretimi yaptığı günde bal üretiminin en düşük ve en yüksek miktarının
aritmetik ortalaması kaç olur?
A) 44
D) 40
Ortaokul Matematik
Açıklık ve Aritmetik Ortalama
3. Pazartesi Salı Arıların bal yapımında hava sıcaklıklarının önemli bir rolü vardır. Arıcılık yapan Murat Bey, arı kovanlarının bu- lunduğu yerdeki günlük hava durumlarını aşağıdaki tabloya aktarmış ve hava sıcaklıklarına göre bir arının en düşük ve en yüksek bal yapma miktarını da tabloya yazmıştır. Tablo: Hava Durumu ve Bal Yapma Miktarı Çarşamba Perşembe Hava BECERİ TEMELLI TEST Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek B) 43 16 14 15 17 24 28 20 25 Bal Üretimi (1 ariı için) (mg) En Düşük En Yüksek 45 35 38 42 65 45 C) 42 42 test 46 3 Murat Bey, en düşük ve en yüksek sıcaklık ortalamasının 21°C olduğu güneşli bir günde, en verimli üretimi- nin olduğunu görmüştür. Buna göre, arının en verimli bal üretimi yaptığı günde bal üretiminin en düşük ve en yüksek miktarının aritmetik ortalaması kaç olur? A) 44 D) 40
Pzt.
ve
atlay
8.
Yaşla
gruba yaşı 20 olan bir kişi
ması kaç olur?
A. 13
C. 15
62
Aşağıdaki veri gruplarından hangisinin açıklığı di-
ğerlerinden büyüktür?
20, 12, 30, 42, 70
7, 8, 9, 10, 11
16, 13, 10, 7, 4
D25, 16, 40, 32, 41
63
6.16
C64
240
Berkay Yayınları Ⓒ
10. Yaşlarının ortalaması 60 olan 4 kişilik gruba yaşı 70
olan bir kişi daha katıldığında yeni yaş ortalaması
kaç olur?
D. 65
A. 1
13. Açıklığı 8
Buna gö
A.12
149
Ortaokul Matematik
Açıklık ve Aritmetik Ortalama
Pzt. ve atlay 8. Yaşla gruba yaşı 20 olan bir kişi ması kaç olur? A. 13 C. 15 62 Aşağıdaki veri gruplarından hangisinin açıklığı di- ğerlerinden büyüktür? 20, 12, 30, 42, 70 7, 8, 9, 10, 11 16, 13, 10, 7, 4 D25, 16, 40, 32, 41 63 6.16 C64 240 Berkay Yayınları Ⓒ 10. Yaşlarının ortalaması 60 olan 4 kişilik gruba yaşı 70 olan bir kişi daha katıldığında yeni yaş ortalaması kaç olur? D. 65 A. 1 13. Açıklığı 8 Buna gö A.12 149
7
6. SINIF-VERI ANALIZI
6 Bir okuldaki sporcuların yarışmalarda
kazandığı madalya sayılanı tabloda görül-
mektedir. Elif ve Ali toplam kaç madalya
kazanırsa okuldaki sporcuların kazandıklanı
madalya sayılarının ortalaması 2 olur?
A) 1
Tablo: Sporcuların Kazandıkları
Madalya Sayıları
Sporcular
Selen
Kerem
Cenk
Ali
Nevin
Serap
Elif
Mehmet
B) 2
Kazandıkları
Madalya Sayıları
Günler
Pazartesi
Sali
Çarşamba
Perşembe
3
2
?
1
4
?
3
C) 3
Tablo: Bir Haftada Taşınan
Yolcu Sayıları
Yolcu sayıları
20
28
44
40
36
60
?
D) 4
Cuma
Cumartesi
Pazar
Bir seyahat firmasının haftanın ilk 6 günü
boyunca taşıdığı yolcu sayıları yukarıda-
ki tabloda verilmiştir. Bu haftada taşınan
günlük yolcu ortalamasının 45 olması için
Pazar günü kaç yolcu taşınmalıdır?
A) 38 B) 42
C) 87
D) 90
8 Tablo: Tekstil Atölyesinin Açıldığı ilk
Haftada Ürettiği Gömlek
Miktarları
Günler
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cum
Cumartesi
Pazar
Üretim Miktarı
(adet)
48
?
43
44
Bir tekstil atölyesinin, açıldığı ilk haftada
ürettiği gömlek miktarlan yukarıdaki tablo-
da verilmiştir. Bu hafta, günde ortalama 42
adet gömlek üretildiğine göre, aşağıdakiler-
den hangisi doğrudur?
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
36
35
42
A) Salı günü pazartesi gününe göre 18 gömlek
daha az üretilmiştir.
B) Salı günü çarşamba gününe göre 3 gömlek
fazla üretilmiştir.
C) Bu hafta toplam 264 gömlek üretilmiştir.
D) En çok gömlek salı günü üretilmiştir.
A) 41
9 Tablo: Zerafet Takı Mağazasının Panayır Süresin-
ce Sattığı Takı Sayılanı
Takı Sayılan
Günler
Pazartesi
Sali
6
5
25
9
15
45
?
Tablodaki verilerin açıklığı pazar günü ya-
pilan satışlarla değişmediğine göre, pazar
günü kaç takı satılmış olabilir?
B) 46
C) 60
D) 105
Ortaokul Matematik
Açıklık ve Aritmetik Ortalama
7 6. SINIF-VERI ANALIZI 6 Bir okuldaki sporcuların yarışmalarda kazandığı madalya sayılanı tabloda görül- mektedir. Elif ve Ali toplam kaç madalya kazanırsa okuldaki sporcuların kazandıklanı madalya sayılarının ortalaması 2 olur? A) 1 Tablo: Sporcuların Kazandıkları Madalya Sayıları Sporcular Selen Kerem Cenk Ali Nevin Serap Elif Mehmet B) 2 Kazandıkları Madalya Sayıları Günler Pazartesi Sali Çarşamba Perşembe 3 2 ? 1 4 ? 3 C) 3 Tablo: Bir Haftada Taşınan Yolcu Sayıları Yolcu sayıları 20 28 44 40 36 60 ? D) 4 Cuma Cumartesi Pazar Bir seyahat firmasının haftanın ilk 6 günü boyunca taşıdığı yolcu sayıları yukarıda- ki tabloda verilmiştir. Bu haftada taşınan günlük yolcu ortalamasının 45 olması için Pazar günü kaç yolcu taşınmalıdır? A) 38 B) 42 C) 87 D) 90 8 Tablo: Tekstil Atölyesinin Açıldığı ilk Haftada Ürettiği Gömlek Miktarları Günler Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cum Cumartesi Pazar Üretim Miktarı (adet) 48 ? 43 44 Bir tekstil atölyesinin, açıldığı ilk haftada ürettiği gömlek miktarlan yukarıdaki tablo- da verilmiştir. Bu hafta, günde ortalama 42 adet gömlek üretildiğine göre, aşağıdakiler- den hangisi doğrudur? Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar 36 35 42 A) Salı günü pazartesi gününe göre 18 gömlek daha az üretilmiştir. B) Salı günü çarşamba gününe göre 3 gömlek fazla üretilmiştir. C) Bu hafta toplam 264 gömlek üretilmiştir. D) En çok gömlek salı günü üretilmiştir. A) 41 9 Tablo: Zerafet Takı Mağazasının Panayır Süresin- ce Sattığı Takı Sayılanı Takı Sayılan Günler Pazartesi Sali 6 5 25 9 15 45 ? Tablodaki verilerin açıklığı pazar günü ya- pilan satışlarla değişmediğine göre, pazar günü kaç takı satılmış olabilir? B) 46 C) 60 D) 105
ki notlar
8
5
u Dünyası
2.
Bir sınıftaki öğrencilerin matematik yazılısında
aldıkları puanların dağılımı aşağıdaki grafikte
verilmiştir.
6-
5
4-
3-
2
1-
0
Öğrenci sayısı
1
Matematik Soru Dünyası
Puan
50 60 70 80 90 100
Bu sınıftaki öğrenciler matematik yazılısın-
da ortalama kaç puan almıştır?
A) 62
B) 68
C) 74
8.05/0
D) 80
are
Yu
ma
tal
A
B
C
D
Ortaokul Matematik
Açıklık ve Aritmetik Ortalama
ki notlar 8 5 u Dünyası 2. Bir sınıftaki öğrencilerin matematik yazılısında aldıkları puanların dağılımı aşağıdaki grafikte verilmiştir. 6- 5 4- 3- 2 1- 0 Öğrenci sayısı 1 Matematik Soru Dünyası Puan 50 60 70 80 90 100 Bu sınıftaki öğrenciler matematik yazılısın- da ortalama kaç puan almıştır? A) 62 B) 68 C) 74 8.05/0 D) 80 are Yu ma tal A B C D
odel Eğitim Yayınları
3. Aşağıda veri gruplarına ait aritmetik ortalamaları ve-
rilmiştir. Bu veri grubuna ait bilinmeyen sayıyı bulu-
nuz.
b.
C.
Ç.
d.
Veri Grubu
57, 62, a
25, 11, 8, 5, x
17, 18, 14, c
103, 91, d
45, 27, y, 8
Aritmetik
Ortalama
70
12
18
105
23
Bilinmeyen
Sayı
Ortaokul Matematik
Açıklık ve Aritmetik Ortalama
odel Eğitim Yayınları 3. Aşağıda veri gruplarına ait aritmetik ortalamaları ve- rilmiştir. Bu veri grubuna ait bilinmeyen sayıyı bulu- nuz. b. C. Ç. d. Veri Grubu 57, 62, a 25, 11, 8, 5, x 17, 18, 14, c 103, 91, d 45, 27, y, 8 Aritmetik Ortalama 70 12 18 105 23 Bilinmeyen Sayı
si veriler arasın-
çözdüm
r önceki
sayısını
im.
O
hafta-
alarda,
ve eşit
Il ve Ill
1
Türkiye'de yıllık 1,5 milyar TL'lik geri kazanılabilir atık, çöpe gitmektedir. Bunun ekonomiye kazandınlabilmesi için
çöplerimizi ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırmalıyız. Aşağıdaki grafikte 2020 yılında geri dönüşüme kazandınlan
atık maddelerin oranları verilmiştir.
1500 milyon
50-
40+
30
2 500 000
Grafik: 2020 Yılında Geri Dönüşüme Kazandırılan 1,5 Milyar TL'lik Atığın Oransal Dağılımı
Atık miktarının yüzdesi
20-
10
0
12 6 6 2 Im
1
% 43
Kağıt
% 27
Plastik
% 8
Tekstil
ürünü
% 12
Cam
000
Grafikteki verilerin açıklığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 60 milyon
B) 280 milyon
900
% 4
000 000
Metal
Kağıt
Plastik
Tekstil ürünü
Cam
Metal
Atık türleri
Jimy 1000
585 milyon
01643-16=9039
1500-39=685
100
D) 645 milyon
BUGA
129
Ortaokul Matematik
Açıklık ve Aritmetik Ortalama
si veriler arasın- çözdüm r önceki sayısını im. O hafta- alarda, ve eşit Il ve Ill 1 Türkiye'de yıllık 1,5 milyar TL'lik geri kazanılabilir atık, çöpe gitmektedir. Bunun ekonomiye kazandınlabilmesi için çöplerimizi ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırmalıyız. Aşağıdaki grafikte 2020 yılında geri dönüşüme kazandınlan atık maddelerin oranları verilmiştir. 1500 milyon 50- 40+ 30 2 500 000 Grafik: 2020 Yılında Geri Dönüşüme Kazandırılan 1,5 Milyar TL'lik Atığın Oransal Dağılımı Atık miktarının yüzdesi 20- 10 0 12 6 6 2 Im 1 % 43 Kağıt % 27 Plastik % 8 Tekstil ürünü % 12 Cam 000 Grafikteki verilerin açıklığı aşağıdakilerden hangisidir? A) 60 milyon B) 280 milyon 900 % 4 000 000 Metal Kağıt Plastik Tekstil ürünü Cam Metal Atık türleri Jimy 1000 585 milyon 01643-16=9039 1500-39=685 100 D) 645 milyon BUGA 129
Tablo: Gazetelerin Günlük Satış Sayıları
20 Nisan
21 Nisan
22 Nisan
23 Nisan
A
17
8
10
5
B
21
13
6
8
C
10
15
20
23
D
237
12
14
20
14
E
15
15
20
22
andaki tabloda bir gazete bayisinde satilan A, B, C, D ve E gazetelerinin 20-23 Nisan arasındaki günlük satış
20 Nisan'daki bu 5 gazetenin satış ortalaması hangi gazetenin 4 günlük ortalama satışına eşittir?
DE
C) D
B) C
GUNAY
YAYINLARI
Ortaokul Matematik
Açıklık ve Aritmetik Ortalama
Tablo: Gazetelerin Günlük Satış Sayıları 20 Nisan 21 Nisan 22 Nisan 23 Nisan A 17 8 10 5 B 21 13 6 8 C 10 15 20 23 D 237 12 14 20 14 E 15 15 20 22 andaki tabloda bir gazete bayisinde satilan A, B, C, D ve E gazetelerinin 20-23 Nisan arasındaki günlük satış 20 Nisan'daki bu 5 gazetenin satış ortalaması hangi gazetenin 4 günlük ortalama satışına eşittir? DE C) D B) C GUNAY YAYINLARI
>> TEST 07
7. 10 kişinin yaşlarının oluşturduğu bir veri grubu-
nun açıklığı sıfır olduğuna göre, aşağıdakilerden
hangisi her zaman doğru olmayabilir?
A) 10 kişinin de yaşları aynıdır.
B) Aritmetik ortalama veri grubundaki sayılardan bi-
rine eşittir.
C) Verilerin aritmetik ortalaması da sıfırdır.
D) Gruba o gruptaki kişilerden daha büyük birisi ge-
lirse açıklık artar.
8. Aşağıda verilen sıklık tablosu üç arkadaşın beş gün-
dola
Tal
9.
Aşağıda üzerlerinde doğal say
beş adet kart gösterilmiştir.
12
17
13
Bu kartların yanına bir kart
şan veri grubunun açıklığı c
metik ortalaması da açıklığ
Buna göre, yeni eklener
sayı kaçtır?
A) 7
B) 12
Ortaokul Matematik
Açıklık ve Aritmetik Ortalama
>> TEST 07 7. 10 kişinin yaşlarının oluşturduğu bir veri grubu- nun açıklığı sıfır olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi her zaman doğru olmayabilir? A) 10 kişinin de yaşları aynıdır. B) Aritmetik ortalama veri grubundaki sayılardan bi- rine eşittir. C) Verilerin aritmetik ortalaması da sıfırdır. D) Gruba o gruptaki kişilerden daha büyük birisi ge- lirse açıklık artar. 8. Aşağıda verilen sıklık tablosu üç arkadaşın beş gün- dola Tal 9. Aşağıda üzerlerinde doğal say beş adet kart gösterilmiştir. 12 17 13 Bu kartların yanına bir kart şan veri grubunun açıklığı c metik ortalaması da açıklığ Buna göre, yeni eklener sayı kaçtır? A) 7 B) 12
Bir süpermarkette bir hafta boyunca satılan ürünlerin miktarlarını adet olarak gösteren sütun grafiği aşağıda verilmiştir.
Grafik: Süpermarkette Satılan Ürünlerin Miktarlarının Dağılımı
*Miktar (Adet)
160
140
120
ta
Cips
Çözümü Siz Yapınız:
Ekmek
Kutu Meyve Suyu
Paket Cay
Çamaşır Suyu
Paket Çerez
Ürünler
Bu süpermarkette satılan ürün miktarlarının oluşturduğu veri grubunun açıklığı 150 olduğuna göre, satılan paket çe-
rezin adedi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
B) 170
C) 150
D) 130
Ortaokul Matematik
Açıklık ve Aritmetik Ortalama
Bir süpermarkette bir hafta boyunca satılan ürünlerin miktarlarını adet olarak gösteren sütun grafiği aşağıda verilmiştir. Grafik: Süpermarkette Satılan Ürünlerin Miktarlarının Dağılımı *Miktar (Adet) 160 140 120 ta Cips Çözümü Siz Yapınız: Ekmek Kutu Meyve Suyu Paket Cay Çamaşır Suyu Paket Çerez Ürünler Bu süpermarkette satılan ürün miktarlarının oluşturduğu veri grubunun açıklığı 150 olduğuna göre, satılan paket çe- rezin adedi aşağıdakilerden hangisi olabilir? B) 170 C) 150 D) 130