Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Doğrusal Grafikler Soruları

4
X
21.
A şehri
B şehri
A şehrinden yola çıkan bir araç sabit hızla B şehrine
gitmektedir. Aşağıda verilen doğrusal grafik bu aracın
B şehrine kilometre cinsinden uzaklığını göstermek-
tedir.
B şehrine uzaklık (km)
840
420
Zaman (saat)
6
Bu aracın kaç saat sonra B şehrine uzaklığı A
şehrine uzaklığının 3 katı olur?
A) 3
B) 6
C) 9
D) 12
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
4 X 21. A şehri B şehri A şehrinden yola çıkan bir araç sabit hızla B şehrine gitmektedir. Aşağıda verilen doğrusal grafik bu aracın B şehrine kilometre cinsinden uzaklığını göstermek- tedir. B şehrine uzaklık (km) 840 420 Zaman (saat) 6 Bu aracın kaç saat sonra B şehrine uzaklığı A şehrine uzaklığının 3 katı olur? A) 3 B) 6 C) 9 D) 12
8)
A(3,4) B(-2,-4) C(5,-3)
D(-2,-2) E(-5,6) F(-3,5)
Yukarıda koordinatları verilen noktaların kaç
tanesi dik koordinat sisteminde III. bölgededir?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
(9)
M
-4-3-2-1
34
432
4
1
0
1
-1
L-2
-3
-4
2 3
w+
.N
K
X
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
8) A(3,4) B(-2,-4) C(5,-3) D(-2,-2) E(-5,6) F(-3,5) Yukarıda koordinatları verilen noktaların kaç tanesi dik koordinat sisteminde III. bölgededir? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 (9) M -4-3-2-1 34 432 4 1 0 1 -1 L-2 -3 -4 2 3 w+ .N K X
8) Köşelerinin koordinatları A(2,3), B(-2,0) ve C(4,0) olan üçgensel bölgenin alanını bulalım.
9) Üç köşesinin koordinatları A(-3, -2),
B(+3, -2), C(+3, +4) olan ABCD karesinin, D
kösesinin koordination ta
10) Köşeleri A(-2, -1), B(-2, +3), C(+1, +3) ve
D(+1,-1) olan dörtgenin ismini bulalım.
2.
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
8) Köşelerinin koordinatları A(2,3), B(-2,0) ve C(4,0) olan üçgensel bölgenin alanını bulalım. 9) Üç köşesinin koordinatları A(-3, -2), B(+3, -2), C(+3, +4) olan ABCD karesinin, D kösesinin koordination ta 10) Köşeleri A(-2, -1), B(-2, +3), C(+1, +3) ve D(+1,-1) olan dörtgenin ismini bulalım. 2.
1)
8. LGS
sinif 2022-2023
2)
A)
Koordinat sisteminde verilen doğrunun eğimi aşağı-
dakilerden hangisidir?
B)
1
2
1
2
3
Haz
Adem D
Fatma Z
C) 2
DOĞRUSAL
Doğrun
D) -2
Koordinat sisteminde verilen doğrunun eğimi aşağı
lilerden hangisidir?
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
1) 8. LGS sinif 2022-2023 2) A) Koordinat sisteminde verilen doğrunun eğimi aşağı- dakilerden hangisidir? B) 1 2 1 2 3 Haz Adem D Fatma Z C) 2 DOĞRUSAL Doğrun D) -2 Koordinat sisteminde verilen doğrunun eğimi aşağı lilerden hangisidir?
19. Aşağıda bir manavın
75
farklı günde sattığı elma, muz ve
portakal miktarları gösterilmiştir.
Grafik: Satılan Elma, Muz ve Portakal Miktarları
1375
Ohoo
275
30
0450
78650
no
Miktar (kg)
55
50
45
40
35
30
25
975
3550
A) 3650
1200
Elma
Muz
Portakal
B) 3600
16 15 P
1025
350
1375
1375735
0 Pazar Pazartesi Salı Günler
Manavda satilan elma, muz ve portakalın birer kilogra-
minin fiyatı sırasıyla 10 TL, 15 TL ve 10 TL'dir.
15
175
Buna göre, manavın 3 gün boyunca bu ürünlerin sa-
tışından elde ettiği gelir kaç TL'dir?
C) 3550
20. As
ril
(x
D) 3500
8
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
19. Aşağıda bir manavın 75 farklı günde sattığı elma, muz ve portakal miktarları gösterilmiştir. Grafik: Satılan Elma, Muz ve Portakal Miktarları 1375 Ohoo 275 30 0450 78650 no Miktar (kg) 55 50 45 40 35 30 25 975 3550 A) 3650 1200 Elma Muz Portakal B) 3600 16 15 P 1025 350 1375 1375735 0 Pazar Pazartesi Salı Günler Manavda satilan elma, muz ve portakalın birer kilogra- minin fiyatı sırasıyla 10 TL, 15 TL ve 10 TL'dir. 15 175 Buna göre, manavın 3 gün boyunca bu ürünlerin sa- tışından elde ettiği gelir kaç TL'dir? C) 3550 20. As ril (x D) 3500 8
?
19
A) 2
O
d: 2y=x-2a
B) 4
X
2
y ekseni üzerinde kesişen d ve d, doğruları
ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanı kaç
birimkaredir?
d₂: y =(1-a)x+ a-4
C) 6
D) 8
DOĞRUSAL
DENKLEMLER
LGS SORU
ÇÖZÜMÜ
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
? 19 A) 2 O d: 2y=x-2a B) 4 X 2 y ekseni üzerinde kesişen d ve d, doğruları ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanı kaç birimkaredir? d₂: y =(1-a)x+ a-4 C) 6 D) 8 DOĞRUSAL DENKLEMLER LGS SORU ÇÖZÜMÜ
9. Aşağıdaki grafik bir aracın gittiği yolu ve deposunda kalan
yakıtı göstermektedir.
? Kalan Benzin (Lt)
4x + 3
•√3.20
1000k
2x-5
4X-10
2
$4x-
Yol (km)
X-4
Bu araç x - 4 km yol giderse, kaç litre benzin tüketir?
A) 2x² 32
C-16
B) x² + 8x + 16
D) x²-8x+16
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
9. Aşağıdaki grafik bir aracın gittiği yolu ve deposunda kalan yakıtı göstermektedir. ? Kalan Benzin (Lt) 4x + 3 •√3.20 1000k 2x-5 4X-10 2 $4x- Yol (km) X-4 Bu araç x - 4 km yol giderse, kaç litre benzin tüketir? A) 2x² 32 C-16 B) x² + 8x + 16 D) x²-8x+16
KAZANDIRAN SORULAR
1. A a
D
h
B
Bilgi:
Yamuğun alanı
Park
O
TEST/34.2
(a + c).h formülü ile hesaplanır.
2
2y = x + 8
DOĞRUSAL DENKLEMLER - 4
Bufe
Park
x = 5
2y = x+8
Şekil 1
Şekil 2
Yukandaki Şekil 1'de Kuzeyyaka Mahallesi'nde bulunan bir park verilmiştir. Parkın mahallenin çocuklan için küçük
geldiğini düşünen Muhtar Musa Bey, park alanını büfeye çevirip ek olarak x = 5 doğrusu boyunca Şekil 2'de verilen
yeşil alanı parka dönüştürmüştür.
Bu bilgilere göre büfe dışında kalan yeni park alanı, eski park alanından kaç birimkare daha büyüktür?
A) 8,5
B) 9,75
C) 10,25
D) 11,5
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
KAZANDIRAN SORULAR 1. A a D h B Bilgi: Yamuğun alanı Park O TEST/34.2 (a + c).h formülü ile hesaplanır. 2 2y = x + 8 DOĞRUSAL DENKLEMLER - 4 Bufe Park x = 5 2y = x+8 Şekil 1 Şekil 2 Yukandaki Şekil 1'de Kuzeyyaka Mahallesi'nde bulunan bir park verilmiştir. Parkın mahallenin çocuklan için küçük geldiğini düşünen Muhtar Musa Bey, park alanını büfeye çevirip ek olarak x = 5 doğrusu boyunca Şekil 2'de verilen yeşil alanı parka dönüştürmüştür. Bu bilgilere göre büfe dışında kalan yeni park alanı, eski park alanından kaç birimkare daha büyüktür? A) 8,5 B) 9,75 C) 10,25 D) 11,5
323293338
Aşağıdaki tablodan yararlanarak bir kafenin 4 günlük gelir-gider
miktarına ait sütun grafiğini oluşturunuz.
Gelir (t)
Gider (t)
Tablo: Gelir-Gider miktarı (b)
GÜNLER
Çarşamba Perşembe
1000
2000
500
500
Gelir-Gider Miktarı (t)
Cuma
2000
1000
Grafik: Gelir-Gider miktarı (t)
Cumartesi
4000
2500
Günler
Gelir ve gider miktarlarını karşılaştırarak 4 tane araştırma so-
rusu yazıp cevaplayınız.
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
323293338 Aşağıdaki tablodan yararlanarak bir kafenin 4 günlük gelir-gider miktarına ait sütun grafiğini oluşturunuz. Gelir (t) Gider (t) Tablo: Gelir-Gider miktarı (b) GÜNLER Çarşamba Perşembe 1000 2000 500 500 Gelir-Gider Miktarı (t) Cuma 2000 1000 Grafik: Gelir-Gider miktarı (t) Cumartesi 4000 2500 Günler Gelir ve gider miktarlarını karşılaştırarak 4 tane araştırma so- rusu yazıp cevaplayınız.
BAHÇEŞEHİR KOLEJÍ
1
A
A
√5
A A A A
Üçgen şeklinde kağıtların bir yüzünde yukarıdaki
irrasyonel sayılar yazmaktadır. Sibel bu kağıtlar-
dan iki tanesini seçip üzerinde yazan sayıları çar-
pıyor.
√√3
und Buna göre Sibel rastgele seçeceği iki kağıt
ani üzerinde yazan sayıların çarpımını yaptığında
kaç farklı doğal sayı elde edebilir? neb
A) 2
B) 3
C) 4
th D) 5
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
BAHÇEŞEHİR KOLEJÍ 1 A A √5 A A A A Üçgen şeklinde kağıtların bir yüzünde yukarıdaki irrasyonel sayılar yazmaktadır. Sibel bu kağıtlar- dan iki tanesini seçip üzerinde yazan sayıları çar- pıyor. √√3 und Buna göre Sibel rastgele seçeceği iki kağıt ani üzerinde yazan sayıların çarpımını yaptığında kaç farklı doğal sayı elde edebilir? neb A) 2 B) 3 C) 4 th D) 5
olmayıp
ç tane
A)
C)
Yukarıdaki su tankı 8 litrelik ve 14 litrelik kovalarla ayrı ayrı, su taşırmadan ve tankta boşluk kalmadan doldurulabilmektedir
8 litre kova kullanılarak tank doldurulurken tanktaki su miktarının zamana bağlı değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Zaman (dk)
12-
8
16-
4
24+
8+---
14 28
Zaman (dk)
I
F2 x3
14 28
Su tankı ayrı ayrı iki kova ile eşit sürede doldurulmuştur.
Su tankının hacmi 60 litreden az olduğuna göre 14 litrelik kova ile tank doldurulurken tanktaki su miktarının zamana bağlı
değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?
A Zaman (dk)
42
42
24-
20-
16-
12-
8-
8
14 t
Tanktaki
su miktarı
(litre)
Tanktaki
su miktarı
(litre)
16
29
24
S8
Su Tanki
23
8
d
ddd
dand
B)
Tanktaki
su miktarı (litre)
21
UZMANLIK TESTI-I
14-
D)
7-
36
Zaman (dk)
14 28 42
A Zaman (dk)
24-
12----
4
14 28
42
Tanktaki
su miktarı
(litre)
Tanktaki
su miktarı
(litre)
8.
Matematik Soru B
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
olmayıp ç tane A) C) Yukarıdaki su tankı 8 litrelik ve 14 litrelik kovalarla ayrı ayrı, su taşırmadan ve tankta boşluk kalmadan doldurulabilmektedir 8 litre kova kullanılarak tank doldurulurken tanktaki su miktarının zamana bağlı değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Zaman (dk) 12- 8 16- 4 24+ 8+--- 14 28 Zaman (dk) I F2 x3 14 28 Su tankı ayrı ayrı iki kova ile eşit sürede doldurulmuştur. Su tankının hacmi 60 litreden az olduğuna göre 14 litrelik kova ile tank doldurulurken tanktaki su miktarının zamana bağlı değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir? A Zaman (dk) 42 42 24- 20- 16- 12- 8- 8 14 t Tanktaki su miktarı (litre) Tanktaki su miktarı (litre) 16 29 24 S8 Su Tanki 23 8 d ddd dand B) Tanktaki su miktarı (litre) 21 UZMANLIK TESTI-I 14- D) 7- 36 Zaman (dk) 14 28 42 A Zaman (dk) 24- 12---- 4 14 28 42 Tanktaki su miktarı (litre) Tanktaki su miktarı (litre) 8. Matematik Soru B
GRUSAL DENKLEMLER
b nokta-
-azılabilir.
şağıdaki-
0=0
10=0
ar belli ol-
Sira Sizde 16 M
x-3y-6=0 doğrusunun grafiği aşağıdakilerden
hangisidir? 2x
A)
C)
AY
O
x-31-6-0
AY
O
-3
X-XX
B)
x-3y-6=0
6
D)
-2
x-3y-6-0
Orack
Dik koordinat sisteminde A(2, 1) noktası x + 2y + m=0
doğrusunun üzerinde olduğuna göre m kaçtır?
A) 0
B)-4
C) -1
D) 4
minin eşitliğini sağ-
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
GRUSAL DENKLEMLER b nokta- -azılabilir. şağıdaki- 0=0 10=0 ar belli ol- Sira Sizde 16 M x-3y-6=0 doğrusunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? 2x A) C) AY O x-31-6-0 AY O -3 X-XX B) x-3y-6=0 6 D) -2 x-3y-6-0 Orack Dik koordinat sisteminde A(2, 1) noktası x + 2y + m=0 doğrusunun üzerinde olduğuna göre m kaçtır? A) 0 B)-4 C) -1 D) 4 minin eşitliğini sağ-
3)
y + 3x = 0 denklemli doğrunun grafiği aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
B)
A)
AY
3
3
a) 3x + 4y = 12
X
D)
4)
Aşağıda verilen doğru denklemlerine göre,
istenenleri bulunuz.
b) 2y -5x = 10
x 'in y türünden değeri
3
x'in y türünden değeri
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
3) y + 3x = 0 denklemli doğrunun grafiği aşa- ğıdakilerden hangisidir? B) A) AY 3 3 a) 3x + 4y = 12 X D) 4) Aşağıda verilen doğru denklemlerine göre, istenenleri bulunuz. b) 2y -5x = 10 x 'in y türünden değeri 3 x'in y türünden değeri
1.
Müşteri sayısı
800
750
1000
900
700
Aylar
Eylüt
Ekim
Kasım
Aralık
Ocak
Tabloda bir işyerine gelen müşteri sayısının
aylara göre dağılımı verilmiştir.
Bu işyerine gelen müşteri sayısının za-
mana göre dağılımını veren en uygun gra-
fik aşağıdakilerden hangisidir?
XIP
Sutun grafiği
B Daire grafiği
C) Çizgi grafik
D Sıklık tablosu
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
1. Müşteri sayısı 800 750 1000 900 700 Aylar Eylüt Ekim Kasım Aralık Ocak Tabloda bir işyerine gelen müşteri sayısının aylara göre dağılımı verilmiştir. Bu işyerine gelen müşteri sayısının za- mana göre dağılımını veren en uygun gra- fik aşağıdakilerden hangisidir? XIP Sutun grafiği B Daire grafiği C) Çizgi grafik D Sıklık tablosu
alış işaret-
(3)
X
18.
y=1
piens fondie. & nihivechia
X
al's.
3x - 2y + 6 = 0
doğrusunun y eksenini kestiği nokta aşağıda-
kilerden hangisidir? Y=3
AX (0, 2) X
C) (3, 0)
B) (0, 3)
(-3,0)
satynojoba nayelöse minimaliesb
3x+6= 2y
y=3
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
alış işaret- (3) X 18. y=1 piens fondie. & nihivechia X al's. 3x - 2y + 6 = 0 doğrusunun y eksenini kestiği nokta aşağıda- kilerden hangisidir? Y=3 AX (0, 2) X C) (3, 0) B) (0, 3) (-3,0) satynojoba nayelöse minimaliesb 3x+6= 2y y=3
sıralı
r.
3x
2y = 3x doğrusunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
BY
D
2
3
-2
3
3
2
3
2
UNUTMA Test tekniğinde en güzel çözüm yerine yazma
yöntemidir.
Şıklarda verilen noktaları denklemde yerine yaz
hangisinde sağlıyor ise verilen denklemin gra-
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
sıralı r. 3x 2y = 3x doğrusunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? BY D 2 3 -2 3 3 2 3 2 UNUTMA Test tekniğinde en güzel çözüm yerine yazma yöntemidir. Şıklarda verilen noktaları denklemde yerine yaz hangisinde sağlıyor ise verilen denklemin gra-