Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Dörtgenlerde Açı ve Alan Soruları

ary
feya
fegzo
Nur
43
V.
ETKİNLİK - 2
Aşağıda verilen dörtgenler kesik çizgiyle gösterilen yerlerden katlanmıştır. Oluşan yeni şekillerdeki istenilen açı ölçülerini
bulunuz.
65°
11.
III.
50°
DİKDÖRTGEN
40⁰
PARALELKENAR
KARE
IV. EŞKENAR DÖRTGEN
2
YAMUK
Mozaik Yayınları 7. SINIF INTRO MATEMATIK
110°
75%
d
C
290
e
b
8=7
b=?
C=?
d=?
e = ?
Ortaokul Matematik
Dörtgenlerde Açı ve Alan
ary feya fegzo Nur 43 V. ETKİNLİK - 2 Aşağıda verilen dörtgenler kesik çizgiyle gösterilen yerlerden katlanmıştır. Oluşan yeni şekillerdeki istenilen açı ölçülerini bulunuz. 65° 11. III. 50° DİKDÖRTGEN 40⁰ PARALELKENAR KARE IV. EŞKENAR DÖRTGEN 2 YAMUK Mozaik Yayınları 7. SINIF INTRO MATEMATIK 110° 75% d C 290 e b 8=7 b=? C=? d=? e = ?
DENEME
7
D₁
9. Yanda alanı 360 m² olan dikdörtgen şeklindeki ofis verilmiştir.
Bu ofisin tamamı hiç artmayacak şekilde kare biçimindeki 8
özdeş odaya ayrılıyor.
10.
A) 96√5
C54√5
7. Hafta
Buna göre ofisin çevresinin uzunluğu en çok kaç metre ola-
bilir?
1
A
16
18
12
A 8
2
B
4
17
3
C
B) 72√5
D) 36√5
18
st
4
Haftalık Kazanım Denemesi
(₁
Ç
5
D
19 20
6
E
21
360=45-kore
Jus=3(s
8
7
8
F G
22
23
a metre
9
Ğ
10
H
24 25
11
1
26
Matematik
12
360 m²
b metre
13
J
14
K
2.7 28 29
15
L
12. A:
Ortaokul Matematik
Dörtgenlerde Açı ve Alan
DENEME 7 D₁ 9. Yanda alanı 360 m² olan dikdörtgen şeklindeki ofis verilmiştir. Bu ofisin tamamı hiç artmayacak şekilde kare biçimindeki 8 özdeş odaya ayrılıyor. 10. A) 96√5 C54√5 7. Hafta Buna göre ofisin çevresinin uzunluğu en çok kaç metre ola- bilir? 1 A 16 18 12 A 8 2 B 4 17 3 C B) 72√5 D) 36√5 18 st 4 Haftalık Kazanım Denemesi (₁ Ç 5 D 19 20 6 E 21 360=45-kore Jus=3(s 8 7 8 F G 22 23 a metre 9 Ğ 10 H 24 25 11 1 26 Matematik 12 360 m² b metre 13 J 14 K 2.7 28 29 15 L 12. A:
8.
Yarışın belirli bir anında ardışık 2 bayrak arasında en az 1 koşucu ol
lıkları metre cinsinden tam kare sayıdır.
Buna göre koşucuların başlangıç noktasına metre cinsinden
fazla kaçtır?
A) 65
B) 66
Görselde verilen şekil bir köşesi ve kenarlarından
ikisi çakışık şekilde üst üste konulmuş karelerden
oluşmaktadır.
Şekilde kullanılan karelerin kenar uzunlukları santi-
metre cinsinden 1'den farklı birer doğal sayı değerde
olup sarı bölgenin alaní 64 cm²'dir.
NEWTON
YAYINLARI
Buna göre yeşil ve mavi bölgelerin alanları topla-
mi en az kaç santimetrekaredir?
A) 57
B) 94
C) 106
C) 67
NEWTON YAYINLARI
D) 118
9. Uzu
şekl
şek
yüz
bos
3
Ortaokul Matematik
Dörtgenlerde Açı ve Alan
8. Yarışın belirli bir anında ardışık 2 bayrak arasında en az 1 koşucu ol lıkları metre cinsinden tam kare sayıdır. Buna göre koşucuların başlangıç noktasına metre cinsinden fazla kaçtır? A) 65 B) 66 Görselde verilen şekil bir köşesi ve kenarlarından ikisi çakışık şekilde üst üste konulmuş karelerden oluşmaktadır. Şekilde kullanılan karelerin kenar uzunlukları santi- metre cinsinden 1'den farklı birer doğal sayı değerde olup sarı bölgenin alaní 64 cm²'dir. NEWTON YAYINLARI Buna göre yeşil ve mavi bölgelerin alanları topla- mi en az kaç santimetrekaredir? A) 57 B) 94 C) 106 C) 67 NEWTON YAYINLARI D) 118 9. Uzu şekl şek yüz bos 3
D
A
C
7
B
D
E
A
F
20°
B
Şekil-1
Ön yüzü mavi, arka yüzü kırmızı renk olan dikdörtgen
şekil-1'de C köşesinden uzun kenarla 20° lik bir açı
ile şekil-2'deki gibi katlanmıştır.
Şekil-2
Buna göre BCF açışının ölçüsü kaç derecedir?
A) 20
B) 35
C. 50
D) 70
Ortaokul Matematik
Dörtgenlerde Açı ve Alan
D A C 7 B D E A F 20° B Şekil-1 Ön yüzü mavi, arka yüzü kırmızı renk olan dikdörtgen şekil-1'de C köşesinden uzun kenarla 20° lik bir açı ile şekil-2'deki gibi katlanmıştır. Şekil-2 Buna göre BCF açışının ölçüsü kaç derecedir? A) 20 B) 35 C. 50 D) 70
15. Bir karenin köşegen uzunluğu bir kenarının uzunluğunun √2 katıdır.
Alanı 48 cm² olan bir karenin köşegen uzunluğu ölçülecektir. Rahat ölçüm yapmak için kare, köşegeni boyunca ke-
silerek iki eş üçgen elde edilmiştir.
Elde edilen parçalardan biri kesim yapılan köşegen boyunca cetvel üzerine uç noktalardan biri 3 ile işaretlenen nok-
taya hizalanarak yerleştiriliyor.
0
6
10 11 12 13 14
15
16
17 18
19
20
La
Buna göre üçgen parçanın diğer ucu cetvel üzerinde işaretlenmiş hangi ardışık iki doğal sayı arasına denk gelir?
A) 9-10
B) 10-11
C) 11-12
Çor
D) 12-13
Ortaokul Matematik
Dörtgenlerde Açı ve Alan
15. Bir karenin köşegen uzunluğu bir kenarının uzunluğunun √2 katıdır. Alanı 48 cm² olan bir karenin köşegen uzunluğu ölçülecektir. Rahat ölçüm yapmak için kare, köşegeni boyunca ke- silerek iki eş üçgen elde edilmiştir. Elde edilen parçalardan biri kesim yapılan köşegen boyunca cetvel üzerine uç noktalardan biri 3 ile işaretlenen nok- taya hizalanarak yerleştiriliyor. 0 6 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 La Buna göre üçgen parçanın diğer ucu cetvel üzerinde işaretlenmiş hangi ardışık iki doğal sayı arasına denk gelir? A) 9-10 B) 10-11 C) 11-12 Çor D) 12-13
ai, alt taban ve üst taban uzunluğunun toplamının, yükseklikle çarpı-
eşittir.
+ c) h
2
an
an
anda verilen ABCD yamuğunun alanını hesaplayalım.
ABCD) =
(12+9) 8
2
anlarını bulunuz.
ATA YAYINCILIK
c)
B
c)
A
B
A
C
4
21 8
21
= 84 cm²
D
E
C
Çevre(ABDE) = 40 cm
|AC| = 6 cm
|AB| = |ED| = 8 cm
Çevre(ABCD)= 42 cm
|AB| = 10 cm
|DC| = 7 cm
Ortaokul Matematik
Dörtgenlerde Açı ve Alan
ai, alt taban ve üst taban uzunluğunun toplamının, yükseklikle çarpı- eşittir. + c) h 2 an an anda verilen ABCD yamuğunun alanını hesaplayalım. ABCD) = (12+9) 8 2 anlarını bulunuz. ATA YAYINCILIK c) B c) A B A C 4 21 8 21 = 84 cm² D E C Çevre(ABDE) = 40 cm |AC| = 6 cm |AB| = |ED| = 8 cm Çevre(ABCD)= 42 cm |AB| = 10 cm |DC| = 7 cm
S
3
16. Aşağıdaki kenar uzunluklan 4,41 m ve √6,25 m olan dikdörtgen şeklindeki duvarda, kenar uzunlukları verilen üç tablo
asılıdır.
2,1
2,5
3
*
T
√0,16 m
[11
B)3.93
√144 m
1,2
25
25
0,09 m
0,03
0,81 m
0,9
√6,25 m
6
0,36 m
MMI 0,6
2,5
Tablolar dikdörtgen şeklinde olup tabloların kenar uzunlukları şu şekildedir:
. 1. tablonun √0,16 m ve √0,09 m
√0,04 m 2,012
0,02
II. tablonun √0,36 m ve √0,04 m
* III. tablonun 1,44 m ve √0,81 m
Buna göre, bu duvarda tabloların dışında kalan alan kaç metrekaredir?
A) 4,93
C) 2,76
√4,41 m
2,1
2, S
2, 1
2
SO
S
52,5
5 2,5
D) 2,53
Diğer Sayfaya Geçiniz
Ortaokul Matematik
Dörtgenlerde Açı ve Alan
S 3 16. Aşağıdaki kenar uzunluklan 4,41 m ve √6,25 m olan dikdörtgen şeklindeki duvarda, kenar uzunlukları verilen üç tablo asılıdır. 2,1 2,5 3 * T √0,16 m [11 B)3.93 √144 m 1,2 25 25 0,09 m 0,03 0,81 m 0,9 √6,25 m 6 0,36 m MMI 0,6 2,5 Tablolar dikdörtgen şeklinde olup tabloların kenar uzunlukları şu şekildedir: . 1. tablonun √0,16 m ve √0,09 m √0,04 m 2,012 0,02 II. tablonun √0,36 m ve √0,04 m * III. tablonun 1,44 m ve √0,81 m Buna göre, bu duvarda tabloların dışında kalan alan kaç metrekaredir? A) 4,93 C) 2,76 √4,41 m 2,1 2, S 2, 1 2 SO S 52,5 5 2,5 D) 2,53 Diğer Sayfaya Geçiniz
Kare
A) 1
Paralelkenar
Çokgenler
B) 2
Eşkenar dörtgen
Yukarıda verilen dörtgenlerden kaç tanesi tabanlarındaki doğruya paralel olarak kesildiklerinde elde edilen par-
çaların açılarının ölçüleri birbirlerine eşit olur?
Yamuk
C) 3
ÜNİTE - 5
D) 4
Ortaokul Matematik
Dörtgenlerde Açı ve Alan
Kare A) 1 Paralelkenar Çokgenler B) 2 Eşkenar dörtgen Yukarıda verilen dörtgenlerden kaç tanesi tabanlarındaki doğruya paralel olarak kesildiklerinde elde edilen par- çaların açılarının ölçüleri birbirlerine eşit olur? Yamuk C) 3 ÜNİTE - 5 D) 4
2. Köşegen uzunlukları cm cinsinden ardışık doğal sayı-
lar olan bir eşkenar dörtgenin alanı 15 cm² dir.
Buna göre, bu eşkenar dörtgenin köşegen uzunluk-
ları toplamı kaç cm'dir?
A) 9
B) 11
C) 13
D) 15
Ortaokul Matematik
Dörtgenlerde Açı ve Alan
2. Köşegen uzunlukları cm cinsinden ardışık doğal sayı- lar olan bir eşkenar dörtgenin alanı 15 cm² dir. Buna göre, bu eşkenar dörtgenin köşegen uzunluk- ları toplamı kaç cm'dir? A) 9 B) 11 C) 13 D) 15
6.
Demet, düzgün dokuzgen biçimindeki bir levhayı aşağıda noktalı çizgi ile belirtilen köşegenler boyunca keserek bir ikiz-
kenar yamuk elde etmiştir.
Buna göre, Demet'in elde ettiği yamuğun iç açılarının ölçüleri aşağıdakilerden hangisi olur?
B) 60°, 60°, 120°, 120°
A) 80°, 80°, 100°, 100°
C) 70°, 70°, 110°, 110°
D) 50°, 50°, 130°, 130°
Ortaokul Matematik
Dörtgenlerde Açı ve Alan
6. Demet, düzgün dokuzgen biçimindeki bir levhayı aşağıda noktalı çizgi ile belirtilen köşegenler boyunca keserek bir ikiz- kenar yamuk elde etmiştir. Buna göre, Demet'in elde ettiği yamuğun iç açılarının ölçüleri aşağıdakilerden hangisi olur? B) 60°, 60°, 120°, 120° A) 80°, 80°, 100°, 100° C) 70°, 70°, 110°, 110° D) 50°, 50°, 130°, 130°
17.
A
6√2 br
A
4212
B) 126
F
L
E
18 5√2
B
B
G
Yukarıdaki ABCD dikdörtgen, BEFG ise karedir.
H
|CE| = |EB|, |AD| = 6√2 br ve ABCD dikdört-
geninin çevresinin uzunluğu 36√2 br oldu-
ğuna göre ABCD dikdörtgeni ile GBEF
karesinin alanları farkı kaç birimkaredir?
A) 116
C) 128
D) 132
1
Ortaokul Matematik
Dörtgenlerde Açı ve Alan
17. A 6√2 br A 4212 B) 126 F L E 18 5√2 B B G Yukarıdaki ABCD dikdörtgen, BEFG ise karedir. H |CE| = |EB|, |AD| = 6√2 br ve ABCD dikdört- geninin çevresinin uzunluğu 36√2 br oldu- ğuna göre ABCD dikdörtgeni ile GBEF karesinin alanları farkı kaç birimkaredir? A) 116 C) 128 D) 132 1
2.
3.
A) 30
Düzgün sekizgenin bir dış açısı kaç derecedir?
A) 30
Aşağıda verilen EFGH dörtgeninde,
m(EFG) = 105°, m(FGK) = 110° ve
m(FEH) = 85° dir.
F
A) 120
C) 130
105°
B) 35
110°
G
7.SINIF-Matematik
E
C) 40
85⁰
B) 40
Buna göre, m(ÉHK) kaç derecedir?
B) 125
D) 135
H
?
K
D) 45
Ortaokul Matematik
Dörtgenlerde Açı ve Alan
2. 3. A) 30 Düzgün sekizgenin bir dış açısı kaç derecedir? A) 30 Aşağıda verilen EFGH dörtgeninde, m(EFG) = 105°, m(FGK) = 110° ve m(FEH) = 85° dir. F A) 120 C) 130 105° B) 35 110° G 7.SINIF-Matematik E C) 40 85⁰ B) 40 Buna göre, m(ÉHK) kaç derecedir? B) 125 D) 135 H ? K D) 45
3m
20
2 m
ooks
188
3701
74
3 m
Genişliği 2 m olan bank, bir parkın kenarına başlangıç ve bitiş de dahil olmak üzere 3 m aralıklarla dizilmiştir. Par-
kın bir kenar uzunluğunun 100 m'den fazla olduğu bilinmektedir.
Yukarıda bir kenarının düzeni verilen kase şeklindeki parkın çevresine bu düzende bank dizilmiştir.
Buna göre, parkın çevresinin uzunluğu en az kaç metredir?
A) 20
B) 23
C) 103
2
3m
D) 412
Ortaokul Matematik
Dörtgenlerde Açı ve Alan
3m 20 2 m ooks 188 3701 74 3 m Genişliği 2 m olan bank, bir parkın kenarına başlangıç ve bitiş de dahil olmak üzere 3 m aralıklarla dizilmiştir. Par- kın bir kenar uzunluğunun 100 m'den fazla olduğu bilinmektedir. Yukarıda bir kenarının düzeni verilen kase şeklindeki parkın çevresine bu düzende bank dizilmiştir. Buna göre, parkın çevresinin uzunluğu en az kaç metredir? A) 20 B) 23 C) 103 2 3m D) 412
7. Aşağıda verilen şekilde [AB // [CD // [EF // [GH
ve [AC] // [GE]'dir. Bu şekilde m (GEA) = 40%,
m(BAC) = 2a, m (AEF) = 2b'dir.
H
40%
1²
E
2b
2a
Buna göre a + b kaç derecedir?
A) 70
B) 80
C) 90
B
D) 100
D
Ankara Yayıncılık
Ortaokul Matematik
Dörtgenlerde Açı ve Alan
7. Aşağıda verilen şekilde [AB // [CD // [EF // [GH ve [AC] // [GE]'dir. Bu şekilde m (GEA) = 40%, m(BAC) = 2a, m (AEF) = 2b'dir. H 40% 1² E 2b 2a Buna göre a + b kaç derecedir? A) 70 B) 80 C) 90 B D) 100 D Ankara Yayıncılık
ünden sl
se payı bü
en büyüğe
yakın olan
pin verilen
ülür ve si-
ve sırala-
sayıları-
çüğe si-
ma yön
si kü-
e si-
90
ma
yüğe doğru;
1
10
18
5. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle yazarak
da sıralayabiliriz.
453
Örneğin,
5 6 2
yüğe sıralayalım.
9
<
22
4
-0.8 -0.83,2-1,5
0,8,
=
5
0,80 <0,83 <1,50 olduğundan
1,
rasyonel sayılarını küçükten bü
6
5
4
5
Not: Ondalık gösterimleri sıralarken tam kısımlar
aynı ise virgülden sonrasına bakılır.
5 3
Kazanım Kavrama Etkinlikleri
1. Aşağıda verilen rasyonel sayıları sayı doğrusunda
göstererek küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
a) 56 1
84 2
'dir.
Ortaokul Matematik
Dörtgenlerde Açı ve Alan
ünden sl se payı bü en büyüğe yakın olan pin verilen ülür ve si- ve sırala- sayıları- çüğe si- ma yön si kü- e si- 90 ma yüğe doğru; 1 10 18 5. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle yazarak da sıralayabiliriz. 453 Örneğin, 5 6 2 yüğe sıralayalım. 9 < 22 4 -0.8 -0.83,2-1,5 0,8, = 5 0,80 <0,83 <1,50 olduğundan 1, rasyonel sayılarını küçükten bü 6 5 4 5 Not: Ondalık gösterimleri sıralarken tam kısımlar aynı ise virgülden sonrasına bakılır. 5 3 Kazanım Kavrama Etkinlikleri 1. Aşağıda verilen rasyonel sayıları sayı doğrusunda göstererek küçükten büyüğe doğru sıralayınız. a) 56 1 84 2 'dir.
7.
A
36
25°
B
Dikdörtgen şeklindeki bir kağıda işaretlenen A ve B noktalarının birleştirilmesiyle oluşan dar açıların ölçüleri 25° olacak
şekilde kağıt kesilerek aşağıdaki şekil oluşturulmuştur.
K
Buna göre oluşan şekilde KLM açısının ölçüsü kaç derece olur?
A) 145
C) 125
B) 135.
M
0255
D) 115
Biltest)
Ortaokul Matematik
Dörtgenlerde Açı ve Alan
7. A 36 25° B Dikdörtgen şeklindeki bir kağıda işaretlenen A ve B noktalarının birleştirilmesiyle oluşan dar açıların ölçüleri 25° olacak şekilde kağıt kesilerek aşağıdaki şekil oluşturulmuştur. K Buna göre oluşan şekilde KLM açısının ölçüsü kaç derece olur? A) 145 C) 125 B) 135. M 0255 D) 115 Biltest)