Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Doğal Sayılarla İşlemler Soruları

25 50 3 =15
Yukarıdaki işlemde "A" ve "" şekillerinin her
biri dört işlem (+, -, x, ÷) sembollerinden birini
temsil etmektedir.
Buna göre 25 - 5² A (9-22) 3 işleminin
sonucu kaçtır?
A) 20
B) 15
C) 10 D) 5
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla İşlemler
25 50 3 =15 Yukarıdaki işlemde "A" ve "" şekillerinin her biri dört işlem (+, -, x, ÷) sembollerinden birini temsil etmektedir. Buna göre 25 - 5² A (9-22) 3 işleminin sonucu kaçtır? A) 20 B) 15 C) 10 D) 5
nem-
33
ta-
mak.
asi
nek
ir?
1
n
5.
nmişti.
Beril'in takım arkadaşı ile puanları
toplamı 63 olduğuna göre Beril'in
takım arkadaşı kimdir?
A) Çağla
B) Kerem
4.
Yeliz balıkları için bir fanus veya ak-
varyum alacaktır. Yeliz'in kumbara-
sında 64 lirası vardır. Yeliz'in parası
fanus almak için yeterli iken akvar-
yum almak için ise 13 liraya daha
6Oihtiyacı vardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi
fanus ve akvaryumun fiyatlarıdır?
Q
A) 70
B)
55
C) 59
4
Sinem
77
51
77
9
10
27
1348
B 3
5
13
7
1
7
Yukarıda verilen rakamlarla yazıla-
bilecek iki basamaklı en büyük ve
en küçük sayının farkı kaçtır?
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla İşlemler
nem- 33 ta- mak. asi nek ir? 1 n 5. nmişti. Beril'in takım arkadaşı ile puanları toplamı 63 olduğuna göre Beril'in takım arkadaşı kimdir? A) Çağla B) Kerem 4. Yeliz balıkları için bir fanus veya ak- varyum alacaktır. Yeliz'in kumbara- sında 64 lirası vardır. Yeliz'in parası fanus almak için yeterli iken akvar- yum almak için ise 13 liraya daha 6Oihtiyacı vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fanus ve akvaryumun fiyatlarıdır? Q A) 70 B) 55 C) 59 4 Sinem 77 51 77 9 10 27 1348 B 3 5 13 7 1 7 Yukarıda verilen rakamlarla yazıla- bilecek iki basamaklı en büyük ve en küçük sayının farkı kaçtır?
san
$9. Aşağıdaki verilen ifadelere uygun sayıları yazalım.
En büyük dört basamaklı çift sayı:.....................
En küçük üç basamaklı sayı:
Rakamları farklı en büyük beş basamaklı sayı:........
Rakamları farkı en küçük altı basamaklı tek sayı:.........
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla İşlemler
san $9. Aşağıdaki verilen ifadelere uygun sayıları yazalım. En büyük dört basamaklı çift sayı:..................... En küçük üç basamaklı sayı: Rakamları farklı en büyük beş basamaklı sayı:........ Rakamları farkı en küçük altı basamaklı tek sayı:.........
7. Tablo: Hastaneye Gelen ve Hastaneden Giden Hasta
Sayılanı
1. Kat
2. Kat
3. Kat
4. Kat
Gelen Kişi Sayısı Giden Kişi Sayısı
53
34
7²
35
25
43
44
10²
Yukarıdaki tabloda 4 katlı bir hastaneye bir gün içinde
gelen ve hastaneden giden hasta sayıları verilmiştir.
Sabah hastanenin tüm katlarında bulunan hasta sa-
yısı aynıdır.
Buna göre hastanenin katlarının kaçında, akşam
bulunan hasta sayısı, o gün sabah bulunan hasta
sayısına göre artış göstermiştir?
4,4
43
2
D) 1
6. Sınıf
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla İşlemler
7. Tablo: Hastaneye Gelen ve Hastaneden Giden Hasta Sayılanı 1. Kat 2. Kat 3. Kat 4. Kat Gelen Kişi Sayısı Giden Kişi Sayısı 53 34 7² 35 25 43 44 10² Yukarıdaki tabloda 4 katlı bir hastaneye bir gün içinde gelen ve hastaneden giden hasta sayıları verilmiştir. Sabah hastanenin tüm katlarında bulunan hasta sa- yısı aynıdır. Buna göre hastanenin katlarının kaçında, akşam bulunan hasta sayısı, o gün sabah bulunan hasta sayısına göre artış göstermiştir? 4,4 43 2 D) 1 6. Sınıf
4. Aşağıda iki sıvıyı Isıtmak için kullanılan deney düzenekleri verilmiştir.
5 dakikada 4°C4
artmakta
A) 7
-24°C
-241 18
22 20
A
18°C
A düzeneğindeki sıvının sıcaklığı her 5 dakikada 4°C artarken, B düzeneğindeki sıvının her 10 dakikada
sıcaklığı 2°C artmaktadır.
Buna göre, termometrelerde okunan değerler kaç dakika sonra aynı olur?
B35
B
10 dakikada 2°C
artmakta
C) 49
D) 70
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla İşlemler
4. Aşağıda iki sıvıyı Isıtmak için kullanılan deney düzenekleri verilmiştir. 5 dakikada 4°C4 artmakta A) 7 -24°C -241 18 22 20 A 18°C A düzeneğindeki sıvının sıcaklığı her 5 dakikada 4°C artarken, B düzeneğindeki sıvının her 10 dakikada sıcaklığı 2°C artmaktadır. Buna göre, termometrelerde okunan değerler kaç dakika sonra aynı olur? B35 B 10 dakikada 2°C artmakta C) 49 D) 70
S
ynakl
Siye
ni
3. Rakamlan sıfırdan farklı 9 basamaklı doğal sayılar için,
sembolleri içlerine yazılan sayıların bölüklerinin veya basamaklarının yerlerini aşağıdaki gibi değiştirmektedir.
abc def prs
=def abc prs
abc defiprs.
Örneğin;
426 345 982
A) 5
ve
245 487 965
= abe dcf prs
= 345 426 982
= 248 457 965
Buna göre,
617 893 562 ve 986 236 745
ifadelerinden oluşacak olan sayıların on binler basamağındaki rakamların toplamı kaçtır?
B) 6
C) 7
D) 8
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla İşlemler
S ynakl Siye ni 3. Rakamlan sıfırdan farklı 9 basamaklı doğal sayılar için, sembolleri içlerine yazılan sayıların bölüklerinin veya basamaklarının yerlerini aşağıdaki gibi değiştirmektedir. abc def prs =def abc prs abc defiprs. Örneğin; 426 345 982 A) 5 ve 245 487 965 = abe dcf prs = 345 426 982 = 248 457 965 Buna göre, 617 893 562 ve 986 236 745 ifadelerinden oluşacak olan sayıların on binler basamağındaki rakamların toplamı kaçtır? B) 6 C) 7 D) 8
12. Üzerinde rakamlanın yazılı olduğu balonlar veriliyor.
00004
1)(2
(7) 8
6
5
Rakamlarının toplam 5 olan balon çiftleri patlatiliyor. Daha sonra geriye kalan rakamlarla don
basamakh en büyük doğal sayı oluşturuluyor.
Binlik Yuzlük Onluk Birk
Buna göre bu sayının yüzler basamağının basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir?
D) 900
B) 700
A) 600
C) 800
13. A ve B doğal sayılarının abaküs ile gösterimleri aşağıda verilmiştir.
A
9
B
Bintik Yuath Onluk Birlik
Buna göre A ve B doğal sayıları arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
A) 609
B) 631
C) 701
D) 719
14. Aşağıda
ALDE GEDERTHEIMEVE SHAYETLER GENEL MÜDÜRLOGE
Buna
A) D
B) C
C) E
D)
15.
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla İşlemler
12. Üzerinde rakamlanın yazılı olduğu balonlar veriliyor. 00004 1)(2 (7) 8 6 5 Rakamlarının toplam 5 olan balon çiftleri patlatiliyor. Daha sonra geriye kalan rakamlarla don basamakh en büyük doğal sayı oluşturuluyor. Binlik Yuzlük Onluk Birk Buna göre bu sayının yüzler basamağının basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? D) 900 B) 700 A) 600 C) 800 13. A ve B doğal sayılarının abaküs ile gösterimleri aşağıda verilmiştir. A 9 B Bintik Yuath Onluk Birlik Buna göre A ve B doğal sayıları arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir? A) 609 B) 631 C) 701 D) 719 14. Aşağıda ALDE GEDERTHEIMEVE SHAYETLER GENEL MÜDÜRLOGE Buna A) D B) C C) E D) 15.
11
9.
25
27
72
75
Birbirinden farklı en küçük dört asal sayı ile yazılabilen rakamları farklı tüm iki basamaklı sayıların asal
olmayanları kartların ön yüzüne yazılıyor. Kartların arka yüzüne ise ön yüzündeki sayının asal sayı olan
çarpanları yazılıyor.
Buna göre bu kartların arka yüzünde yazılı olmayan 30'dan küçük asal sayıların toplamı kaçtır?
A) 64
B) 76
C) 80
D) 88
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla İşlemler
11 9. 25 27 72 75 Birbirinden farklı en küçük dört asal sayı ile yazılabilen rakamları farklı tüm iki basamaklı sayıların asal olmayanları kartların ön yüzüne yazılıyor. Kartların arka yüzüne ise ön yüzündeki sayının asal sayı olan çarpanları yazılıyor. Buna göre bu kartların arka yüzünde yazılı olmayan 30'dan küçük asal sayıların toplamı kaçtır? A) 64 B) 76 C) 80 D) 88
1. Bir öğretmen, elindeki kâğıda bir sayı yazıp öğrencilerine bu sayıyla ilgili aşağıdaki
ipuçlarını vermiştir:
Bu doğal sayı milyonlu bir sayıdır.
Rakamları birbirinden farklı ve rakamların sayı değerleri toplamı 44'tür.
Sayıyı oluşturan rakamlardan en büyük üç tanesi farklı bölüklerde yer almaktadır.
Buna göre bu öğretmenin yazmış olduğu sayı en büyük kaç olabilir? Çözümü-
nü açıklayınız.
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla İşlemler
1. Bir öğretmen, elindeki kâğıda bir sayı yazıp öğrencilerine bu sayıyla ilgili aşağıdaki ipuçlarını vermiştir: Bu doğal sayı milyonlu bir sayıdır. Rakamları birbirinden farklı ve rakamların sayı değerleri toplamı 44'tür. Sayıyı oluşturan rakamlardan en büyük üç tanesi farklı bölüklerde yer almaktadır. Buna göre bu öğretmenin yazmış olduğu sayı en büyük kaç olabilir? Çözümü- nü açıklayınız.
kaçtır?
D) 3
çtır?
MANTIK SORUSU
-10-2-5
7-4-3
b
ATA
6 A 5-11 işlemleri veriliyor,
Buna göre 64-12 3 2 işleminin
sonucu kaçtır?
A) 18
B) 12
A)9
5.5=25-5
5. 5+5-5-5:5 işleminin sonucu kaçtır?
C) 29
D) 39
B) 19
C) 8
D) 4
=4+5=
15 (8-3)-7+9 işleminin çözün
adımları aşağıda verilmiştir.
I. 20+ 15:5-7+9
II. 35:5-7+9
III. 7-7+9
IV. 0+9=9
B) II
Buna göre ilk kez hangi adımda
yapılmıştır?
A) I
C) III
D)
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla İşlemler
kaçtır? D) 3 çtır? MANTIK SORUSU -10-2-5 7-4-3 b ATA 6 A 5-11 işlemleri veriliyor, Buna göre 64-12 3 2 işleminin sonucu kaçtır? A) 18 B) 12 A)9 5.5=25-5 5. 5+5-5-5:5 işleminin sonucu kaçtır? C) 29 D) 39 B) 19 C) 8 D) 4 =4+5= 15 (8-3)-7+9 işleminin çözün adımları aşağıda verilmiştir. I. 20+ 15:5-7+9 II. 35:5-7+9 III. 7-7+9 IV. 0+9=9 B) II Buna göre ilk kez hangi adımda yapılmıştır? A) I C) III D)
C) Kerim, 1448 sayısından başlayarak ileriye doğru yüzer ritmik sayma yapıyor. Kerim'in söylediği
6. sayıyı bulalım. Bu sayıyı, bu sayının en yakın onluğunu ve en yakın yüzlüğünü verilen alanlara
yazalım.
SAYI
En yakın onluk
En yakın yüzlük
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla İşlemler
C) Kerim, 1448 sayısından başlayarak ileriye doğru yüzer ritmik sayma yapıyor. Kerim'in söylediği 6. sayıyı bulalım. Bu sayıyı, bu sayının en yakın onluğunu ve en yakın yüzlüğünü verilen alanlara yazalım. SAYI En yakın onluk En yakın yüzlük
7.
15
5
21
7
27
9
33
11
A
13
51
B
Yukarıdaki tabloda verilen sayılar arasında bir
ilişki vardır.
Bu ilişkiye göre A + B kaçtır?
A) 46 B) 49 C) 52
D) 56
W
9.
A) 64
B) 52
7 22
Yukarıda veriler
ne hangi sayı g
A) 57 B) 62
10. Bir restorandaki masa ve sandalyelerin düzeninin ilk üç adımı aşağıda ve
maktadır.
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla İşlemler
7. 15 5 21 7 27 9 33 11 A 13 51 B Yukarıdaki tabloda verilen sayılar arasında bir ilişki vardır. Bu ilişkiye göre A + B kaçtır? A) 46 B) 49 C) 52 D) 56 W 9. A) 64 B) 52 7 22 Yukarıda veriler ne hangi sayı g A) 57 B) 62 10. Bir restorandaki masa ve sandalyelerin düzeninin ilk üç adımı aşağıda ve maktadır.
8.
Zor@bi
1 şarkı
2. şarkı
3. şarkı
4. şarkı
5. şarkı
5 dakika
3 dakika
4 dakika
6 dakika
7 dakika
İnternetteki bir müzik kanalından şarkı dinleyen Si-
dika, dinleme süresinin asal sayı olan dakikalarında
bir dakikalık reklamlar izlemek zorunda kalmıştır.
Yukarıdaki resimde dinlenilen şarkıların sıra-
sıyla kaçar dakika sürdüğü belirtildiğine göre
Sıdıka kaç şarkıyı dinlerken iki reklam izlemek
zorunda kalmıştır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla İşlemler
8. Zor@bi 1 şarkı 2. şarkı 3. şarkı 4. şarkı 5. şarkı 5 dakika 3 dakika 4 dakika 6 dakika 7 dakika İnternetteki bir müzik kanalından şarkı dinleyen Si- dika, dinleme süresinin asal sayı olan dakikalarında bir dakikalık reklamlar izlemek zorunda kalmıştır. Yukarıdaki resimde dinlenilen şarkıların sıra- sıyla kaçar dakika sürdüğü belirtildiğine göre Sıdıka kaç şarkıyı dinlerken iki reklam izlemek zorunda kalmıştır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
opoa mibo pop
b)
Onlar ve birler basamağındaki rakamla-
rın basamak değerleri farkı 6 olan üç
basamaklı üç tane sayı yazalım. ploe
milbo opoa mibb 20
+
ploe mibo E 10020
mbo loloa reibo &
oppe mit S nolue
For merakh
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla İşlemler
opoa mibo pop b) Onlar ve birler basamağındaki rakamla- rın basamak değerleri farkı 6 olan üç basamaklı üç tane sayı yazalım. ploe milbo opoa mibb 20 + ploe mibo E 10020 mbo loloa reibo & oppe mit S nolue For merakh
S
Matematik Bankası
F
13 cm
ORTAK ÇARPAN PARANTE
12.
Yukarıda verilen ABCD dikdörtgeninde,
|EB|10cm, |DC| =13 cm ve |BC| =8cm'dir.
Taralı dikdörtgenin alanını doğal sayılarda
çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine
dağılma özelliğini kullanarak hesaplayacak
olursak aşadağıdaki eşitliklerden hangisi
kullanılır?
A) 10.(13-8)
C) 8.(13+10)
B) 8.(13-10)
D) 10.(13+8)
10. Kilogramı 7 TL olan elmalardan 4 kg, kilogr
8 kn alan kisi
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla İşlemler
S Matematik Bankası F 13 cm ORTAK ÇARPAN PARANTE 12. Yukarıda verilen ABCD dikdörtgeninde, |EB|10cm, |DC| =13 cm ve |BC| =8cm'dir. Taralı dikdörtgenin alanını doğal sayılarda çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanarak hesaplayacak olursak aşadağıdaki eşitliklerden hangisi kullanılır? A) 10.(13-8) C) 8.(13+10) B) 8.(13-10) D) 10.(13+8) 10. Kilogramı 7 TL olan elmalardan 4 kg, kilogr 8 kn alan kisi
Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri
14. Aşağıda tabloda beş ilin bir günde gündüz ve gece ölçülen hava sıcaklıklan verilmiştir.
Tablo: Bazı illere Ait Hava Sıcaklıklan (C)
Gündüz Sıcaklığı ("C) Gece Sıcaklığı (C)
7. Send
iller
Izmir
Afyon
Erzurum
Ankara
Istanbul
10
7
2
-12
-1
HIZ YAYINLARI
Sıcaklık Farkı ("C)
Buna göre gündüz ve gece ölçülen hava sıcaklıklan arasındaki farkı hesaplayarak tabloyu doldurunuz.
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla İşlemler
Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri 14. Aşağıda tabloda beş ilin bir günde gündüz ve gece ölçülen hava sıcaklıklan verilmiştir. Tablo: Bazı illere Ait Hava Sıcaklıklan (C) Gündüz Sıcaklığı ("C) Gece Sıcaklığı (C) 7. Send iller Izmir Afyon Erzurum Ankara Istanbul 10 7 2 -12 -1 HIZ YAYINLARI Sıcaklık Farkı ("C) Buna göre gündüz ve gece ölçülen hava sıcaklıklan arasındaki farkı hesaplayarak tabloyu doldurunuz.