Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Eğim Soruları

1.
F. *
Yukanda bir uçağın B noktasından kalkıp bu noktaya
doğrudaş olan A, F, Y, N noktalarının birinden geçe-
rek yaptığı iniş modellenmiştir.
Uçağın izlediği yolun eğimi olduğuna göre
y = 3
# 1.B
1
3
hangi nokta iniş pistinin üzerindedir?
A) A
B) F
C)Y
x = 1
D) N
Ortaokul Matematik
Eğim
1. F. * Yukanda bir uçağın B noktasından kalkıp bu noktaya doğrudaş olan A, F, Y, N noktalarının birinden geçe- rek yaptığı iniş modellenmiştir. Uçağın izlediği yolun eğimi olduğuna göre y = 3 # 1.B 1 3 hangi nokta iniş pistinin üzerindedir? A) A B) F C)Y x = 1 D) N
ntimetrekaredir?
birine eşittir.
4. ÜNİTE
A) 150
Sekildeki dik koordinat düzleminde her birinin alanı 1500 br² olan, kenar uzunlukları eşit dikdörtgen şeklinde elma
ve portakal bahçeleri modellenmiştir.
Bu bahçelerin A ve B köşelerinden geçen doğrunun denklemi 3x - 2y = 90 olduğuna göre D ve C noktala-
rindan geçen doğrunun eğimi kaçtır?
A) 2,1
B) 2,3
Gelişim İzleme Matematik Soru Bankası
C) 2,5
D
2
D) 2,7
171
Ortaokul Matematik
Eğim
ntimetrekaredir? birine eşittir. 4. ÜNİTE A) 150 Sekildeki dik koordinat düzleminde her birinin alanı 1500 br² olan, kenar uzunlukları eşit dikdörtgen şeklinde elma ve portakal bahçeleri modellenmiştir. Bu bahçelerin A ve B köşelerinden geçen doğrunun denklemi 3x - 2y = 90 olduğuna göre D ve C noktala- rindan geçen doğrunun eğimi kaçtır? A) 2,1 B) 2,3 Gelişim İzleme Matematik Soru Bankası C) 2,5 D 2 D) 2,7 171
2)
Koordinat sisteminde verilen doğrunun eğimi aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) -1/14
B) --12
Koordinat sisteminde verilen doğrunun eğimi aşağı-
dakilerden hangisidir?
3
B)
hangisidir?
3
3
B)
C) 2 D) -2
ne
2x-1 24
Yukarıda verilen denklemin eğimi aşağıdakilerden
5
3
fatma
1 9-1
1.
1-1
Ortaokul Matematik
Eğim
2) Koordinat sisteminde verilen doğrunun eğimi aşağı- dakilerden hangisidir? A) -1/14 B) --12 Koordinat sisteminde verilen doğrunun eğimi aşağı- dakilerden hangisidir? 3 B) hangisidir? 3 3 B) C) 2 D) -2 ne 2x-1 24 Yukarıda verilen denklemin eğimi aşağıdakilerden 5 3 fatma 1 9-1 1. 1-1
2. Aşağıda verilen boşluklara uygun kelimeleri yazınız. (10 puan)
a) y eksenine paralel doğruların eğimi....
..dır.
b) Sola yatık doğruların eğimi
c) (2-6) noktası koordinat düzleminde..
d) ..
e) Dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranına
sağa yatık doğruların eğimi
bölgededir.
4.
biçimindeki doğrular x eksenine paralel doğrulardır.
.... denir.
30x + 3 ifadesini carpanlara ayırınız.
L
Ortaokul Matematik
Eğim
2. Aşağıda verilen boşluklara uygun kelimeleri yazınız. (10 puan) a) y eksenine paralel doğruların eğimi.... ..dır. b) Sola yatık doğruların eğimi c) (2-6) noktası koordinat düzleminde.. d) .. e) Dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranına sağa yatık doğruların eğimi bölgededir. 4. biçimindeki doğrular x eksenine paralel doğrulardır. .... denir. 30x + 3 ifadesini carpanlara ayırınız. L
dir
2
76
2.
3.
4.
Yukarıda tabloda denklemi verilen doğrulardan han
gilerinin eğimleri birbirine eşittir?
A) 1 ve 2
C) 2 ve 3
Costm
1) 2y=-
A) 2
2
-X->>
3y - 6x + 1 =O
y=2x+1
y=6
6y 2x
6
6
2) 3y - 6x + 1 = 0 ⇒m=
3) y = 2x + 1 => m=2'dir.
4) y = 6⇒m = 0'dır.
B) 1
6
3
B) 1 ve 3
D) 3 ve 4
1311
= 2'dir.
3
Sıra Sizde 29
6y
12x + 4 = 0 doğrusunun eğiminin y = ax + 5
doğrusunun eğiminden büyük olması için a'nın ala-
bileceği en büyük doğal sayı değeri kaçtır?
C) O
Cevap C
D) -1
Matematik / 8. Sınıf
Ortaokul Matematik
Eğim
dir 2 76 2. 3. 4. Yukarıda tabloda denklemi verilen doğrulardan han gilerinin eğimleri birbirine eşittir? A) 1 ve 2 C) 2 ve 3 Costm 1) 2y=- A) 2 2 -X->> 3y - 6x + 1 =O y=2x+1 y=6 6y 2x 6 6 2) 3y - 6x + 1 = 0 ⇒m= 3) y = 2x + 1 => m=2'dir. 4) y = 6⇒m = 0'dır. B) 1 6 3 B) 1 ve 3 D) 3 ve 4 1311 = 2'dir. 3 Sıra Sizde 29 6y 12x + 4 = 0 doğrusunun eğiminin y = ax + 5 doğrusunun eğiminden büyük olması için a'nın ala- bileceği en büyük doğal sayı değeri kaçtır? C) O Cevap C D) -1 Matematik / 8. Sınıf
6.
Eğim, dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıdır.
Aşağıda bir ev inşasında kullanılan özdeş küp şeklinde tuğlalar ile oluşturulmuş eğimleri eşit iki platform verilmiştir.
60 cm
Şekil 1
Bu inşaatla Şekil 1'deki yapıda tahtanın eğimi %50 ise Şekil 2'deki tahtanın ucu ile tuğlalar arasındaki me
safe kaç santimetredir?
A) 100
B) 120
?
Şekil 2
C) 140
D) 150
Matematik/8
Aşağıda verilen fan
yx olsun)
.Sayı doğru
. Sema'nin
tir. (Yas
24 < y1
Ornek
A) 36
C) 36
Ortaokul Matematik
Eğim
6. Eğim, dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıdır. Aşağıda bir ev inşasında kullanılan özdeş küp şeklinde tuğlalar ile oluşturulmuş eğimleri eşit iki platform verilmiştir. 60 cm Şekil 1 Bu inşaatla Şekil 1'deki yapıda tahtanın eğimi %50 ise Şekil 2'deki tahtanın ucu ile tuğlalar arasındaki me safe kaç santimetredir? A) 100 B) 120 ? Şekil 2 C) 140 D) 150 Matematik/8 Aşağıda verilen fan yx olsun) .Sayı doğru . Sema'nin tir. (Yas 24 < y1 Ornek A) 36 C) 36
Aşağıdaki tabloda engelli bireylerin kullanabileceği ram
paların eğimi ve kullanım durumlan göstermiştir
Rampanın Eğimi
5'ten az
5-10 arası
10-15 arası
15'ten fazla
C)
20 m
40 m
Buna göre aşağıda verilen engelli rampalarından
hangisi kullanım açısından tehlikelidir?
A)
4 m
Kullanım Durumu
ost (8
Rahat
Uygun
Yardım ile kullanılabilir.
2 m
Tehlikeli
B)
D)
2m
30 m
B) 64
30 m
b't b 3 m
Tribestemunsa on olee
Ortaokul Matematik
Eğim
Aşağıdaki tabloda engelli bireylerin kullanabileceği ram paların eğimi ve kullanım durumlan göstermiştir Rampanın Eğimi 5'ten az 5-10 arası 10-15 arası 15'ten fazla C) 20 m 40 m Buna göre aşağıda verilen engelli rampalarından hangisi kullanım açısından tehlikelidir? A) 4 m Kullanım Durumu ost (8 Rahat Uygun Yardım ile kullanılabilir. 2 m Tehlikeli B) D) 2m 30 m B) 64 30 m b't b 3 m Tribestemunsa on olee
ÖSYM
OND
LKBMAT21-045
-15q oldet s
Şekilde
A) 5
18 m
yaz, çiz, karala, sil
40, draw, Scribble, erase
S
1.
5 adet eş dikdörtgen aşağıda gösterildiği gibi koor- 3. Aşağı
dinat sistemine çizilmiştir.
miştim
0
asa
3
-|2
nująüminy sbs desblon gilid Xistovalged ne
çizilen d doğrusunun eğimi kaçtır? beblernetzög
C)/3
B) 1/1/2
LGS TESTİ
d
3
D) 12/14
pengenüg
2. Aşağıda şekil -1'de yere dik olarak duran boyu 18 m
olan elektrik direği verilmiştir.
Ortaokul Matematik
Eğim
ÖSYM OND LKBMAT21-045 -15q oldet s Şekilde A) 5 18 m yaz, çiz, karala, sil 40, draw, Scribble, erase S 1. 5 adet eş dikdörtgen aşağıda gösterildiği gibi koor- 3. Aşağı dinat sistemine çizilmiştir. miştim 0 asa 3 -|2 nująüminy sbs desblon gilid Xistovalged ne çizilen d doğrusunun eğimi kaçtır? beblernetzög C)/3 B) 1/1/2 LGS TESTİ d 3 D) 12/14 pengenüg 2. Aşağıda şekil -1'de yere dik olarak duran boyu 18 m olan elektrik direği verilmiştir.
7)
Korkuluk
20 cm
Yukarıda verilen merdivende her bir basamağın yüksekli-
ği 30 cm, derinliği 20 cm dir.
Bu merdiven şekilde görüldüğü gibi bir korkuluk yapılı-
yor. Buna göre, korkuluğun eğimi kaçtır?
(10 puan)
Ortaokul Matematik
Eğim
7) Korkuluk 20 cm Yukarıda verilen merdivende her bir basamağın yüksekli- ği 30 cm, derinliği 20 cm dir. Bu merdiven şekilde görüldüğü gibi bir korkuluk yapılı- yor. Buna göre, korkuluğun eğimi kaçtır? (10 puan)
20. Aşağıdaki koordinat sisteminde k ve m doğru-
ları verilmiştir.
A)
8
m
4
5
O
m doğrusunun x eksenini kestiği nokta-
nın koordinatları (4, 0),
m doğrusunun eğimi -0,75'tir.
Taralı bölgenin alanı 84 br² olduğuna göre
k doğrusunun eğimi kaçtır?
k doğrusunun y eksenini kestiği noktanın
koordinatları (0, 12),
B)
5
4
X
C)
4
5
D)
ANKARA YAYINCILIK
5
4
ankarayayincilik.com.tr
Ortaokul Matematik
Eğim
20. Aşağıdaki koordinat sisteminde k ve m doğru- ları verilmiştir. A) 8 m 4 5 O m doğrusunun x eksenini kestiği nokta- nın koordinatları (4, 0), m doğrusunun eğimi -0,75'tir. Taralı bölgenin alanı 84 br² olduğuna göre k doğrusunun eğimi kaçtır? k doğrusunun y eksenini kestiği noktanın koordinatları (0, 12), B) 5 4 X C) 4 5 D) ANKARA YAYINCILIK 5 4 ankarayayincilik.com.tr
7. Aşağıdaki koordinat sisteminde bir d doğrusu
verilmiştir.
A)
3
A
2
A noktasının koordinatları (-3, -2) olduğuna
göre d doğrusunun eğimi aşağıdakilerden
hangisidir?
B)
y
2
33
B) 15
O
C)
2
3
D)
C) 12
3
2
8.
ANKARA YAYINCILIK
Ortaokul Matematik
Eğim
7. Aşağıdaki koordinat sisteminde bir d doğrusu verilmiştir. A) 3 A 2 A noktasının koordinatları (-3, -2) olduğuna göre d doğrusunun eğimi aşağıdakilerden hangisidir? B) y 2 33 B) 15 O C) 2 3 D) C) 12 3 2 8. ANKARA YAYINCILIK
nlış Sayısı
A
NET
2. Aşağıda kareli düzlemde bir oyun alanı veril-
miştir.
Engel
K
KOLAY
C
M
N
Dikey
Yatay
Bu oyun alanında A noktasındaki topa vuruldu-
3
2
C) M
ğunda top, eğimi olacak şekilde doğrusal ha-
3
reket etmiş, daha sonra engele çarpıp 4
eğimle
doğrusal bir yol takip etmiştir.
Buna göre bu top aşağıdaki noktaların han-
gisinden geçmiştir?
A) K
B) L
D) N
Ortaokul Matematik
Eğim
nlış Sayısı A NET 2. Aşağıda kareli düzlemde bir oyun alanı veril- miştir. Engel K KOLAY C M N Dikey Yatay Bu oyun alanında A noktasındaki topa vuruldu- 3 2 C) M ğunda top, eğimi olacak şekilde doğrusal ha- 3 reket etmiş, daha sonra engele çarpıp 4 eğimle doğrusal bir yol takip etmiştir. Buna göre bu top aşağıdaki noktaların han- gisinden geçmiştir? A) K B) L D) N
C)
KOLAY
GÜÇLENDİREN DENEMELER
3. Aşağıdaki kareli zemin üzerinde eğimi
olan üçgen şeklinde rampanın bir kısmı verilmiştir.
Buna göre rampanın diğer kısmı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)
B)
23. DENEME
D)
Ortaokul Matematik
Eğim
C) KOLAY GÜÇLENDİREN DENEMELER 3. Aşağıdaki kareli zemin üzerinde eğimi olan üçgen şeklinde rampanın bir kısmı verilmiştir. Buna göre rampanın diğer kısmı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) B) 23. DENEME D)
LISTIRMALAR
arın
ģimleri
samak
4. Aşağıdaki koordinat sistemlerinde verilen
doğruların eğimlerini bulunuz.
B)
@matematik hipotezi
m=
m=
MATEMATIK
POVER
m=
K+U
M=
5. A(3, 2) ve B(-4,-1) noktalarından geçen doğrunun
eğimini bulunuz.
alduğuna göre,
1.
DOĞRUS
Yukarıda
hangisinin
A) I
2. Bir ara
çıkabilr
Buna c
hangis
A)
C
Ortaokul Matematik
Eğim
LISTIRMALAR arın ģimleri samak 4. Aşağıdaki koordinat sistemlerinde verilen doğruların eğimlerini bulunuz. B) @matematik hipotezi m= m= MATEMATIK POVER m= K+U M= 5. A(3, 2) ve B(-4,-1) noktalarından geçen doğrunun eğimini bulunuz. alduğuna göre, 1. DOĞRUS Yukarıda hangisinin A) I 2. Bir ara çıkabilr Buna c hangis A) C
DOĞRUSAL DENKLEMLER
ALIŞTIRMALAR
1. Aşağıda verilen rampa modellerinde yolların 4. Aşağıdaki
eğimlerini bulunuz.
doğrularım
3
ma
6
x cm
m=
m=
2. Aşağıda eş basamaklardan oluşan merdivenlerin eğimleri
verilmiştir.
m=
Verilen eğimlere göre merdivenlerin basamak
yüksekliklerini bulunuz.
108 cm
ma
X=
m=%80
x=
@matematik_hipotezi
m=
m=
5. A(3, 2) ve
eğimini b
Ortaokul Matematik
Eğim
DOĞRUSAL DENKLEMLER ALIŞTIRMALAR 1. Aşağıda verilen rampa modellerinde yolların 4. Aşağıdaki eğimlerini bulunuz. doğrularım 3 ma 6 x cm m= m= 2. Aşağıda eş basamaklardan oluşan merdivenlerin eğimleri verilmiştir. m= Verilen eğimlere göre merdivenlerin basamak yüksekliklerini bulunuz. 108 cm ma X= m=%80 x= @matematik_hipotezi m= m= 5. A(3, 2) ve eğimini b
N
NO
2 m
2 m
30 cm
Berkay Yark
Yukarıda, tekerlekli sandalyelerin rahat ve güvenli bir
şekilde kullanılabilmesi için iki rampa modeli veril-
miştir.
X/N
5. Aşa
yar
a) Sol taraftaki rampanın eğimi % 8 olduğuna göre ram-
panın yerden yüksekliği kaç cm'dir?
b) Sağ taraftaki rampanın eğimi yüzde kaçtır?
c) Hangi rampa daha güvenlidir? Neden?
Ortaokul Matematik
Eğim
N NO 2 m 2 m 30 cm Berkay Yark Yukarıda, tekerlekli sandalyelerin rahat ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için iki rampa modeli veril- miştir. X/N 5. Aşa yar a) Sol taraftaki rampanın eğimi % 8 olduğuna göre ram- panın yerden yüksekliği kaç cm'dir? b) Sağ taraftaki rampanın eğimi yüzde kaçtır? c) Hangi rampa daha güvenlidir? Neden?