Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Cebirsel İfadelerde Çarpma Soruları

MATEMATİK
C) x+8
2
TEST-10
Vazodaki çiçeklerin
2 katının 6 fazlası-<>
1
5
nin
Poyraz'ın şekerleri-
nin 3 katının 4 eksiği
Pelin'in yaşının 3
fazlasının 5 katının
yarısı
Finndaki ekmeklerin
yansının 8 fazlası
2x+6
5
3x - 4
5 (x+3)
2
x+8
2
Yukanda verilen cebirsel ifadelerden hangisinin karşısındaki ifade yanlış verilmiştir?
B) 5 (x+3)
2
A) 3x-4
D) 2x+6
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadelerde Çarpma
MATEMATİK C) x+8 2 TEST-10 Vazodaki çiçeklerin 2 katının 6 fazlası-<> 1 5 nin Poyraz'ın şekerleri- nin 3 katının 4 eksiği Pelin'in yaşının 3 fazlasının 5 katının yarısı Finndaki ekmeklerin yansının 8 fazlası 2x+6 5 3x - 4 5 (x+3) 2 x+8 2 Yukanda verilen cebirsel ifadelerden hangisinin karşısındaki ifade yanlış verilmiştir? B) 5 (x+3) 2 A) 3x-4 D) 2x+6
5.
Salatalık Tarlası
Tüm dikdörtgensel bölgelerin kenar uzunlukları metre cinsinden birer tam sayı olduğ
cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 145
B) 150
2.30
/
Her birinin kütlesi 30 kg 'dan az ve birbirine eşit olan portakal kasaları aşağıdaki kamyonete yükleniyor.
C) 155
Kamyonete yüklenen 1500 kg portakalın bir kısmı kasalarla manava indirildiğinde kamyonette 840 kg portakal kalıyor.
120
1990
840
660.
Buna göre manava indirilen portakal kasası sayısı en az kaçtır?
A) 27
B) 33
Salon
C) 36
Aşağıda her bir odası dikdörtgen şeklinde olan kat planı üzerinde bazı odaların alanları verilmiştir.
D) 160
Salon = 45m²
Çocuk Odası = 18m²
Yatak Odası = 27m²
D) 42
2.
A) 12
Aşağıda
yazılacak
Ka
3.
P
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadelerde Çarpma
5. Salatalık Tarlası Tüm dikdörtgensel bölgelerin kenar uzunlukları metre cinsinden birer tam sayı olduğ cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 145 B) 150 2.30 / Her birinin kütlesi 30 kg 'dan az ve birbirine eşit olan portakal kasaları aşağıdaki kamyonete yükleniyor. C) 155 Kamyonete yüklenen 1500 kg portakalın bir kısmı kasalarla manava indirildiğinde kamyonette 840 kg portakal kalıyor. 120 1990 840 660. Buna göre manava indirilen portakal kasası sayısı en az kaçtır? A) 27 B) 33 Salon C) 36 Aşağıda her bir odası dikdörtgen şeklinde olan kat planı üzerinde bazı odaların alanları verilmiştir. D) 160 Salon = 45m² Çocuk Odası = 18m² Yatak Odası = 27m² D) 42 2. A) 12 Aşağıda yazılacak Ka 3. P
20.
(x - 1) br
Şekil-l
Şekil-ll
Şekil-l'de eş dikdörtgenlerin oluşturduğu yapı gösterilmiştir. Bu dikdörtgenler ile Şekil-ll'de başka bir yapı oluş-
turulmuştur.
Buna göre Şekil-ll'de oluşan yapının ortasındaki boşluğun alanını br² cinsinden veren cebirsel ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 6(x2 - 1)
B) 6(x + 1)²
C) 12(x²-1)
D) 12(x-1)²
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadelerde Çarpma
20. (x - 1) br Şekil-l Şekil-ll Şekil-l'de eş dikdörtgenlerin oluşturduğu yapı gösterilmiştir. Bu dikdörtgenler ile Şekil-ll'de başka bir yapı oluş- turulmuştur. Buna göre Şekil-ll'de oluşan yapının ortasındaki boşluğun alanını br² cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) 6(x2 - 1) B) 6(x + 1)² C) 12(x²-1) D) 12(x-1)²
B
MATEMATİK
11. 8 tane halı, yıkanması için bir halı yıkama şirketine verilmiştir. Metrekaresi 4 TL'ye yıkanan bu halılar için
ödenen toplam ücret (64a2- 32b2) TL'dir.
Bu halılardan:
.
•
●
İki tanesinin alanı (a²- 2b²) m² dir.
Dört tanesinin alanları toplamı (12a²-4b²) m² dir.
Bir tanesi ise kısa kenarının uzunluğu 2b, uzun kenarının uzunluğu ise a metre olan dikdörtgen biçimin-
dedir.
Buna göre geriye kalan bir halının yıkanması için ödenen ücret kaç TL'dir?
A) 4(3a²-2b² - 2ab) B) 16a(a + b)
C) 8(a² + b²)
D) 8a(a - b)
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadelerde Çarpma
B MATEMATİK 11. 8 tane halı, yıkanması için bir halı yıkama şirketine verilmiştir. Metrekaresi 4 TL'ye yıkanan bu halılar için ödenen toplam ücret (64a2- 32b2) TL'dir. Bu halılardan: . • ● İki tanesinin alanı (a²- 2b²) m² dir. Dört tanesinin alanları toplamı (12a²-4b²) m² dir. Bir tanesi ise kısa kenarının uzunluğu 2b, uzun kenarının uzunluğu ise a metre olan dikdörtgen biçimin- dedir. Buna göre geriye kalan bir halının yıkanması için ödenen ücret kaç TL'dir? A) 4(3a²-2b² - 2ab) B) 16a(a + b) C) 8(a² + b²) D) 8a(a - b)
20
S
19. İki çivj arası (x + 1) birim olan bir geometri tab
tasingi aşağıdaki dikdörtgen ekiloluşturuluyor.
№.
2011'
~40
201
201
20x
Aşağıdakilerden hangisi bu geometri tahta-
sında oluşturulan dikdörtgenin alanını birim-
kare cinsinden veren cebirsel ifadelerden biri
değildir?
A) 10 (2x+1) • (x+2)
B.(x+1) • (5x + 5)
C) 20-(x + 1)² ~ 1
D) (4x+4). (5x + 5)
~ 120x
X
DONOX
www.seviye.com.tr
h
267
Lixt
20
9
LOY
Seviye Yayinish
29
15 50 75
bes
20x² 20x20
for
noy box
2
yo
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadelerde Çarpma
20 S 19. İki çivj arası (x + 1) birim olan bir geometri tab tasingi aşağıdaki dikdörtgen ekiloluşturuluyor. №. 2011' ~40 201 201 20x Aşağıdakilerden hangisi bu geometri tahta- sında oluşturulan dikdörtgenin alanını birim- kare cinsinden veren cebirsel ifadelerden biri değildir? A) 10 (2x+1) • (x+2) B.(x+1) • (5x + 5) C) 20-(x + 1)² ~ 1 D) (4x+4). (5x + 5) ~ 120x X DONOX www.seviye.com.tr h 267 Lixt 20 9 LOY Seviye Yayinish 29 15 50 75 bes 20x² 20x20 for noy box 2 yo
269
Tablo: Balık Kasası - Fiyat İlişkisi
Fiyatı
375 ₺
560 ₺
Kasa Sayısı
3 kasa somon
8 kasa lüfer
Yukarıdaki tabloya göre, 2 kasa somon ve 5 kasa
lüfer satın alan Sibel, toplam kaç ₺ ödeme yapar?
A) 700
B) 650
C) 550
D) 600
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadelerde Çarpma
269 Tablo: Balık Kasası - Fiyat İlişkisi Fiyatı 375 ₺ 560 ₺ Kasa Sayısı 3 kasa somon 8 kasa lüfer Yukarıdaki tabloya göre, 2 kasa somon ve 5 kasa lüfer satın alan Sibel, toplam kaç ₺ ödeme yapar? A) 700 B) 650 C) 550 D) 600
O
8. Aşağıda eş karelerden oluşmuş zeminde kırmızı
renkli bölgenin alanı (4x² + 12x + 9) santimetreka-
redir.
2x+3
Buna göre mavi renkli bölgenin çevre uzunlukları
toplamını santimetre cinsinden veren cebirsel ifa-
de aşağıdakilerden hangisidir?
A) 16x + 18
C) 20x + 18
B) 15x + 20
D) 16x + 24
12/2×6-47)
9
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadelerde Çarpma
O 8. Aşağıda eş karelerden oluşmuş zeminde kırmızı renkli bölgenin alanı (4x² + 12x + 9) santimetreka- redir. 2x+3 Buna göre mavi renkli bölgenin çevre uzunlukları toplamını santimetre cinsinden veren cebirsel ifa- de aşağıdakilerden hangisidir? A) 16x + 18 C) 20x + 18 B) 15x + 20 D) 16x + 24 12/2×6-47) 9
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
1. Rüzgâr Tulumu, genellikle havalimanlarında yer alan rüzgârın yönünü ve tahmini hızını gösteren rüzgâr ölçerleridir.
Tulumun üzerindeki kırmızı ve beyaz şeritler rüzgâr hızını ifade eder. Her bir halka yaklaşık 3 knot hızına eşittir.
Esen rüzgârın havaya kaldırdığı halka sayısı 3 ile çarpılarak rüzgâr hızı bulunur.
Örnek:
Batı
Doğu
3 Knot
6 Knot
A) (3y +24) knot, batı
C) (3y + 4) knot, doğu
Şekil 1
Şekil 1'de verilen rüzgâr tulumunda (y + 4) adet halka vardır. Rüzgârın yönü, rüzgâr tulumunun işaret ettiği yönün
tersidir.
y+4 adet
halka
Görselde verilen rüzgâr tulumun rüzgârın yönünü doğru olarak gösterdiğine göre rüzgârın hızı ve yönü
aşağıdakilerden hangisidir?
B) (6y +24) knot, doğu
. D) (3y + 12) knot, bati
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadelerde Çarpma
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1. Rüzgâr Tulumu, genellikle havalimanlarında yer alan rüzgârın yönünü ve tahmini hızını gösteren rüzgâr ölçerleridir. Tulumun üzerindeki kırmızı ve beyaz şeritler rüzgâr hızını ifade eder. Her bir halka yaklaşık 3 knot hızına eşittir. Esen rüzgârın havaya kaldırdığı halka sayısı 3 ile çarpılarak rüzgâr hızı bulunur. Örnek: Batı Doğu 3 Knot 6 Knot A) (3y +24) knot, batı C) (3y + 4) knot, doğu Şekil 1 Şekil 1'de verilen rüzgâr tulumunda (y + 4) adet halka vardır. Rüzgârın yönü, rüzgâr tulumunun işaret ettiği yönün tersidir. y+4 adet halka Görselde verilen rüzgâr tulumun rüzgârın yönünü doğru olarak gösterdiğine göre rüzgârın hızı ve yönü aşağıdakilerden hangisidir? B) (6y +24) knot, doğu . D) (3y + 12) knot, bati
5. Aşağıda verilen mavi renkli dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu 2x birim, uzun kenar uzunluğu x birim uzatılarak alanı
(8-2-x-x) birimkare olan bir kare elde ediliyor.
Buna göre mavi renkli dikdörtgenin alanını veren cebirsel ifadenin farklı biçimlerde yazılışlarından birisi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 6.x.x
B) 2.4x²
C) 3.4.x.x
D) 15.X.X
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadelerde Çarpma
5. Aşağıda verilen mavi renkli dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu 2x birim, uzun kenar uzunluğu x birim uzatılarak alanı (8-2-x-x) birimkare olan bir kare elde ediliyor. Buna göre mavi renkli dikdörtgenin alanını veren cebirsel ifadenin farklı biçimlerde yazılışlarından birisi aşağıdakilerden hangisidir? A) 6.x.x B) 2.4x² C) 3.4.x.x D) 15.X.X
M.8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar.
1. Bir çay bahçesinde sıcak su ve dem miktarlarının 1 birimlik fiyatları şekil 1'de verilmiştir. "Açık", "demli" ve "tavşan
kanı" çay türlerinde her birinden kaçar birim kullanıldığı şekil 2'de verilmiştir.
Sıcak Su
(x) TL
Şekil 1
Dem
(2x) TL
Açık
Demli
Şekil 2
T
Tavşan Kani
Bu çay bahçesinde açık, demli ve tavşan kanı türlerinden birer adet çay satın alan üç kişinin ödeyeceği
toplam tutarın cebirsel ifade cinsinden eşitinin katsayılar toplamı kaçtır?
A) 14
B) 17
C) 20
.D) 23
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadelerde Çarpma
M.8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1. Bir çay bahçesinde sıcak su ve dem miktarlarının 1 birimlik fiyatları şekil 1'de verilmiştir. "Açık", "demli" ve "tavşan kanı" çay türlerinde her birinden kaçar birim kullanıldığı şekil 2'de verilmiştir. Sıcak Su (x) TL Şekil 1 Dem (2x) TL Açık Demli Şekil 2 T Tavşan Kani Bu çay bahçesinde açık, demli ve tavşan kanı türlerinden birer adet çay satın alan üç kişinin ödeyeceği toplam tutarın cebirsel ifade cinsinden eşitinin katsayılar toplamı kaçtır? A) 14 B) 17 C) 20 .D) 23
18.
88
I. adım
21
132 = 321²= 12 *
448
O AY
48Y
II. adım
AY
III. adım
Kenar uzunlukları (8y) cm ve (2y) cm olan dikdörtgen biçimindeki bir kâğıt yukarıda gösterildiği gibi
simetrik biçimde iki kez katlanıyor. Ardından yarıçap uzunluğu (√3x) cm olan dairesel bölge makas
kullanılarak kesilip çıkarılıyor.
a) Kâğıt açılarak ilk haline geri getirildiğinde, (geri kalan) yüzey alanını veren cebirsel ifadesini
321-127²
yazınız.
b) Bulduğunuz cebirsel ifadeyi çarpanlarına ayırınız.
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadelerde Çarpma
18. 88 I. adım 21 132 = 321²= 12 * 448 O AY 48Y II. adım AY III. adım Kenar uzunlukları (8y) cm ve (2y) cm olan dikdörtgen biçimindeki bir kâğıt yukarıda gösterildiği gibi simetrik biçimde iki kez katlanıyor. Ardından yarıçap uzunluğu (√3x) cm olan dairesel bölge makas kullanılarak kesilip çıkarılıyor. a) Kâğıt açılarak ilk haline geri getirildiğinde, (geri kalan) yüzey alanını veren cebirsel ifadesini 321-127² yazınız. b) Bulduğunuz cebirsel ifadeyi çarpanlarına ayırınız.
17. Kenarlarından biri 4 cm, diğeri (x+1) cm olan dikdörtgen kağıdın yanına kenarları çakışacak şekilde dört kağıt daha
eklenmiştir.
(x + 1) cm
4 cm
Eklenen her dikdörtgen kağıdın yatay uzunluğu solundaki kağıdın yatay uzunluğunun iki katıdır.
Pembe kağıdın yatay uzunluğu (x + 1) cm olduğuna göre elde edilen son durumda şeklin santimetre cinsinden
çevre uzunluğunu gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) 48x + 72
B) 62x + 62
C) 62x + 70
Matematik Soru Bankası
107
D) 72x + 60
Biltest
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadelerde Çarpma
17. Kenarlarından biri 4 cm, diğeri (x+1) cm olan dikdörtgen kağıdın yanına kenarları çakışacak şekilde dört kağıt daha eklenmiştir. (x + 1) cm 4 cm Eklenen her dikdörtgen kağıdın yatay uzunluğu solundaki kağıdın yatay uzunluğunun iki katıdır. Pembe kağıdın yatay uzunluğu (x + 1) cm olduğuna göre elde edilen son durumda şeklin santimetre cinsinden çevre uzunluğunu gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) 48x + 72 B) 62x + 62 C) 62x + 70 Matematik Soru Bankası 107 D) 72x + 60 Biltest
MATEMATİK
20. Ali ve Asaf O merkezli daire şeklinde iki pistin üzerinde bulunmaktadır. Ali A ve Asaf B noktasındadır.
Ali
A
Asaf
Deneme 3
B
Ali ve Asaf bulundukları pist üzerinde birbirlerine en uzak konuma geldiklerinde aralarındaki uzaklık
(4x-6) m'dir.
Buna göre Ali ve Asaf'ın bulundukları pistlerde birer tur atıp durduklarında aldıkları toplam yolun m cinsin-
den cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? (π = 3)
A) 8x - 12
B) 12x - 18
C) 24x - 36
D) 36x - 54
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadelerde Çarpma
MATEMATİK 20. Ali ve Asaf O merkezli daire şeklinde iki pistin üzerinde bulunmaktadır. Ali A ve Asaf B noktasındadır. Ali A Asaf Deneme 3 B Ali ve Asaf bulundukları pist üzerinde birbirlerine en uzak konuma geldiklerinde aralarındaki uzaklık (4x-6) m'dir. Buna göre Ali ve Asaf'ın bulundukları pistlerde birer tur atıp durduklarında aldıkları toplam yolun m cinsin- den cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? (π = 3) A) 8x - 12 B) 12x - 18 C) 24x - 36 D) 36x - 54
santimetrekare olan mavi renkli kare şeklindeki kartonu, Şekil-2'de-
parçaları Şekil-3'teki gibi birleştiren Aysun, kare şeklinde bir resim çer-
esmin bir yüzünün alanı kaç santimetrekaredir?
rtgen
cunlu-
mon-
iliyor.
5
m
abet
çtır?
3
C) 48
7
4
17. Uzunluğu (9a2 + 6a) metre olan doğrusal bir caddeye,
başında ve sonunda da birer tane olmak üzere (3a+2)
metre aralıklarla aydınlatma direkleri yerleştirilmiştir.
(3a + 2) m
D) 45
(9a² + 6a) m
Buna göre bu caddeye yerleştirilen aydınlatma di-
reklerinin sayısını veren cebirsel ifade aşağıdakiler-
den hangisidir?
C) 3a + 3
B) 3a 1
Boa + 4
Bart
3at
Diğer sayfaya geçiniz. P
(3a+2). (3+1)=9₂²9₁ +2
Şehitkamil Gaziantep
rest
Hırdavat
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadelerde Çarpma
santimetrekare olan mavi renkli kare şeklindeki kartonu, Şekil-2'de- parçaları Şekil-3'teki gibi birleştiren Aysun, kare şeklinde bir resim çer- esmin bir yüzünün alanı kaç santimetrekaredir? rtgen cunlu- mon- iliyor. 5 m abet çtır? 3 C) 48 7 4 17. Uzunluğu (9a2 + 6a) metre olan doğrusal bir caddeye, başında ve sonunda da birer tane olmak üzere (3a+2) metre aralıklarla aydınlatma direkleri yerleştirilmiştir. (3a + 2) m D) 45 (9a² + 6a) m Buna göre bu caddeye yerleştirilen aydınlatma di- reklerinin sayısını veren cebirsel ifade aşağıdakiler- den hangisidir? C) 3a + 3 B) 3a 1 Boa + 4 Bart 3at Diğer sayfaya geçiniz. P (3a+2). (3+1)=9₂²9₁ +2 Şehitkamil Gaziantep rest Hırdavat
Renkleri dışında özdeş olan dikdörtgen şeritler üst üste yerleştirildiğinde birbirine temas eden tüm yüzeylerin alanları toplamı
32-¹ m² dir.
Uzun kenarı, kısa kenarının 64 katı uzunluğunda olan bu şeritlerin uygun biçimde yerleştirilmesiyle aralarında oluşa-
cak karesel bölgenin alanı en fazla kaç m² olabilir?
B) 23
A) 22
C) 24
MKB
D) 25
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadelerde Çarpma
Renkleri dışında özdeş olan dikdörtgen şeritler üst üste yerleştirildiğinde birbirine temas eden tüm yüzeylerin alanları toplamı 32-¹ m² dir. Uzun kenarı, kısa kenarının 64 katı uzunluğunda olan bu şeritlerin uygun biçimde yerleştirilmesiyle aralarında oluşa- cak karesel bölgenin alanı en fazla kaç m² olabilir? B) 23 A) 22 C) 24 MKB D) 25
ATA
4.
4. ÜNİTE
3a-5
Verilen cebirsel ifadeyle ilgili aşağıdakiler-
den hangisi yanlıştır?
A) Sabit teriml-5'tir.
B) Terim sayısı 2'dir.
C) a'nın katsayısı 3'tür.
D) 3a ile-5 benzer terimlerdir.
5n-2
Verilen cebirsel ifadeye uygun sözel ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aysel'in yaşının iki eksiğinin 5 katı
B) Tuttuğum sayının 5 katının 2 eksiği
C) Dağhan'ın parasının 2 fazlasının 5 katı
D) Aydın'ın okuduğu sayfa sayısının 2 eksiği-
nin 5'te 1'i
3. "Ezgi'nin yaşının 4 fazlasının 2 katının 1 eksiği"
Verilen ifadeye uygun cebirsel ifade aşağı-
dakilerden hangisidir?
CEBİRSEL İFADELER
Cebirsel Ifade Yazma
A) (2x + 4)-1
C) 2 (x+4)-1
4
A) 3x-2
C) 32-4
B) (2x) +4-1
D) 2x + (4-1)
"Bir sayının 3 katının 4 eksiğinin yarısı"
Verilen ifadeye uygun cebirsel ifade aşağı-
dakilerden hangisidir?
B)
D)
3-(x-4)
2
3x-4
2
5,
7.
Bir çuval pirincin 3 kilogramı satılıyor. Geriye
kalan pirinç, 5 poşete eşit olarak paylaştırılıyor.
Çuvaldaki pirinç miktarı t ile gösterilirse her
bir poşetteki pirinç miktarını veren cebirsel
ifade, aşağıdakilerden hangisi olur?
A) +-=-3
B) -3
8.
65
C) 5 (1-3)
6. Şule'nin biriktirdiği y TL lle aynı defterden 3
tane alabilmesi için 6 TL'ye daha ihtiyacı vardır.
y+6
3
C) 3y-6
Buna göre, bir defterin fiyatının kaç TL oldu-
ğunu gösteren cebirsel ifade aşağıdakiler-
den hangisidir?
A)
3-6
4
C) x + 6 +-
D) 51 +3
A) x +-
Test 32
2x
5
B)
"Mert'in biriktirdiği paranın 6 TL fazlasının 4'te
3'ü
-3
Verilen sözel ifadeye uygun cebirsel ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
Y + 6
D) X-6
B)
D)
3. (x+6)
4
3x + 6
4
Verilen cebirsel ifadeye uygun sözel ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir sayının 2 katının 3 eksiğinin 5'te 1'i.
B) Bir sayının 5'te 2'sinin 3 fazlası
C) Bir sayının 5'te 2'sinin 3 eksiği
D) Bir sayının 3 eksiğinin 5'te 2'si
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadelerde Çarpma
ATA 4. 4. ÜNİTE 3a-5 Verilen cebirsel ifadeyle ilgili aşağıdakiler- den hangisi yanlıştır? A) Sabit teriml-5'tir. B) Terim sayısı 2'dir. C) a'nın katsayısı 3'tür. D) 3a ile-5 benzer terimlerdir. 5n-2 Verilen cebirsel ifadeye uygun sözel ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) Aysel'in yaşının iki eksiğinin 5 katı B) Tuttuğum sayının 5 katının 2 eksiği C) Dağhan'ın parasının 2 fazlasının 5 katı D) Aydın'ın okuduğu sayfa sayısının 2 eksiği- nin 5'te 1'i 3. "Ezgi'nin yaşının 4 fazlasının 2 katının 1 eksiği" Verilen ifadeye uygun cebirsel ifade aşağı- dakilerden hangisidir? CEBİRSEL İFADELER Cebirsel Ifade Yazma A) (2x + 4)-1 C) 2 (x+4)-1 4 A) 3x-2 C) 32-4 B) (2x) +4-1 D) 2x + (4-1) "Bir sayının 3 katının 4 eksiğinin yarısı" Verilen ifadeye uygun cebirsel ifade aşağı- dakilerden hangisidir? B) D) 3-(x-4) 2 3x-4 2 5, 7. Bir çuval pirincin 3 kilogramı satılıyor. Geriye kalan pirinç, 5 poşete eşit olarak paylaştırılıyor. Çuvaldaki pirinç miktarı t ile gösterilirse her bir poşetteki pirinç miktarını veren cebirsel ifade, aşağıdakilerden hangisi olur? A) +-=-3 B) -3 8. 65 C) 5 (1-3) 6. Şule'nin biriktirdiği y TL lle aynı defterden 3 tane alabilmesi için 6 TL'ye daha ihtiyacı vardır. y+6 3 C) 3y-6 Buna göre, bir defterin fiyatının kaç TL oldu- ğunu gösteren cebirsel ifade aşağıdakiler- den hangisidir? A) 3-6 4 C) x + 6 +- D) 51 +3 A) x +- Test 32 2x 5 B) "Mert'in biriktirdiği paranın 6 TL fazlasının 4'te 3'ü -3 Verilen sözel ifadeye uygun cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Y + 6 D) X-6 B) D) 3. (x+6) 4 3x + 6 4 Verilen cebirsel ifadeye uygun sözel ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) Bir sayının 2 katının 3 eksiğinin 5'te 1'i. B) Bir sayının 5'te 2'sinin 3 fazlası C) Bir sayının 5'te 2'sinin 3 eksiği D) Bir sayının 3 eksiğinin 5'te 2'si