Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Çember Soruları

10. r yarıçaplı çemberin çevresi 2..r'dir.
Kalınlığı 52 milimetre, yarıçap uzunluğu 252 milimetre olan demir levhadan yapılmış kasnak, Şekill'de
gösterilen kesikli çizgi boyunca kesilip açılıyor.
15² mm
off
25² mm
3
6
Şekil I
Daha sonra elde edilen parçanın dikdörtgen şeklindeki bir yüzünün 'sı mavi, kalan kısmı Şekil Il'deki
gibi kırmızı renge boyanıyor.
B) 57
Şekil II
Buna göre, demir levhanın kırmızı renk ile boyanan yüzeyinin alanı kaç milimetrekaredir?
(π = 3 aliniz.)
A) 56
C) 6.56
D) 6-57
Ortaokul Matematik
Çember
10. r yarıçaplı çemberin çevresi 2..r'dir. Kalınlığı 52 milimetre, yarıçap uzunluğu 252 milimetre olan demir levhadan yapılmış kasnak, Şekill'de gösterilen kesikli çizgi boyunca kesilip açılıyor. 15² mm off 25² mm 3 6 Şekil I Daha sonra elde edilen parçanın dikdörtgen şeklindeki bir yüzünün 'sı mavi, kalan kısmı Şekil Il'deki gibi kırmızı renge boyanıyor. B) 57 Şekil II Buna göre, demir levhanın kırmızı renk ile boyanan yüzeyinin alanı kaç milimetrekaredir? (π = 3 aliniz.) A) 56 C) 6.56 D) 6-57
Ultra
Sarı + Kırmızı - Turunou,
Sarı + Mavi Yeşil,
Sarı + Kırmızı + Mavi Kahverengi
Efe daire biçimindeki şeffaf kağıdı Şekil1'deki gibi üç daire dilimine ayırmış ve parçaları sarı, kırmızı,
mavi renge boyamıştır.
Şekil 1
Şekil 2
Daha sonra bu daire dilimlerini Şekil 2'deki gibi üst üste yerleştirdiğinde turuncu ve kahverengi alanlar
birbirine eşit, yeşil renkli alan ise turuncu renkli alanın yarısı kadar olmuştur.
Şekil 2'deki kâğıdın bir yüzünün alanı 300 cm² olduğuna göre bu daire dilimlerinin yarıçapı
kaç santimetredir?
A) √3
B) 3/2
C) 2√5
D) 4/15
Ortaokul Matematik
Çember
Ultra Sarı + Kırmızı - Turunou, Sarı + Mavi Yeşil, Sarı + Kırmızı + Mavi Kahverengi Efe daire biçimindeki şeffaf kağıdı Şekil1'deki gibi üç daire dilimine ayırmış ve parçaları sarı, kırmızı, mavi renge boyamıştır. Şekil 1 Şekil 2 Daha sonra bu daire dilimlerini Şekil 2'deki gibi üst üste yerleştirdiğinde turuncu ve kahverengi alanlar birbirine eşit, yeşil renkli alan ise turuncu renkli alanın yarısı kadar olmuştur. Şekil 2'deki kâğıdın bir yüzünün alanı 300 cm² olduğuna göre bu daire dilimlerinin yarıçapı kaç santimetredir? A) √3 B) 3/2 C) 2√5 D) 4/15
6.
Ali
A)
36
170
3
0.8
Kardan adam yapmaya karar veren Ali, oluşturduğu 9
cm yarıçapındaki kar toplarından birini karda 3 tur
yuvarladığında kardan adamın gövdesini, diğerini 1 tur
yuvarladığında kafasını elde etmiştir. Kar topunun
yarıçapı her turda bir önceki yarıçapının, 'ü kadar
artmaktadın
3
364
(69) 1
366
36
10²
Buna göre Ali'nin kardan adamının yüksekliği kaç
cm'dir?
yo
B) 170
(4)
C)
36
340
3
D) 340
8·2=6+9= 15-)kafast
Ortaokul Matematik
Çember
6. Ali A) 36 170 3 0.8 Kardan adam yapmaya karar veren Ali, oluşturduğu 9 cm yarıçapındaki kar toplarından birini karda 3 tur yuvarladığında kardan adamın gövdesini, diğerini 1 tur yuvarladığında kafasını elde etmiştir. Kar topunun yarıçapı her turda bir önceki yarıçapının, 'ü kadar artmaktadın 3 364 (69) 1 366 36 10² Buna göre Ali'nin kardan adamının yüksekliği kaç cm'dir? yo B) 170 (4) C) 36 340 3 D) 340 8·2=6+9= 15-)kafast
=a.
1. Fark televizyon kanallarının öğlen kuşağı program rehberi aşağıdaki yayın akış şemasında program türü ile bir-
akte verilmiştir.
Zaman
A)
Kanal
RST
TV
RMZN
TV
GNY
TV
Haber &
Aktualite
140%
Yaşam &
Hobi
11.00
11.00
"Haber
Merkezi"
Haber
&
Aktüelite
80°
60°
"Ben Bilmem Eşim Bilir"
Eğlence
Dizi
Yaşam &
Hobi
Haber &
Aktüalite
180°
80°
50°
11.30
11.00
"Bacım Yetiş
Yaşam & Hobi
11.30
"Piyasa
Ekranı
Haber
&
Aktüelite
11.00
Dizi
Verilen akış şemasında program türlerinin toplam yayın saatlerine göre dağılımını gösteren daire grafiği
aşağıdakilerden hangisidir?
12.00
Eğlence
12.00
"Haber
Merkezi"
Haber
&
Aktüelite
Eğlence
12.30
B)
12.30
D)
12.20
"Haberler"
Haber
&
Aktüelite
"Haber Ortası"
Haber & Aktuelite
12.30
"Her şey-
den
Önce"
Yaşam
&
Hobi
13.00
Yaşam &
Hobi
Dizi
13.00
"Finans Kafe"
Haber & Aktüelite
80°
80°
13.15
"Güneşim"
Dizi
13.05
13.50
"Sek-
"I'de
senler" Bugün"
Dizi
Eğlence
80°
Eğlence
Eğlence
Haber &
Aktualite
160°
60°
Yaşam &
Hobi
13.30 14.00
Veri Analizi
160
Dizi
Haber &
Aktualite
GUNAY
89
Ortaokul Matematik
Çember
=a. 1. Fark televizyon kanallarının öğlen kuşağı program rehberi aşağıdaki yayın akış şemasında program türü ile bir- akte verilmiştir. Zaman A) Kanal RST TV RMZN TV GNY TV Haber & Aktualite 140% Yaşam & Hobi 11.00 11.00 "Haber Merkezi" Haber & Aktüelite 80° 60° "Ben Bilmem Eşim Bilir" Eğlence Dizi Yaşam & Hobi Haber & Aktüalite 180° 80° 50° 11.30 11.00 "Bacım Yetiş Yaşam & Hobi 11.30 "Piyasa Ekranı Haber & Aktüelite 11.00 Dizi Verilen akış şemasında program türlerinin toplam yayın saatlerine göre dağılımını gösteren daire grafiği aşağıdakilerden hangisidir? 12.00 Eğlence 12.00 "Haber Merkezi" Haber & Aktüelite Eğlence 12.30 B) 12.30 D) 12.20 "Haberler" Haber & Aktüelite "Haber Ortası" Haber & Aktuelite 12.30 "Her şey- den Önce" Yaşam & Hobi 13.00 Yaşam & Hobi Dizi 13.00 "Finans Kafe" Haber & Aktüelite 80° 80° 13.15 "Güneşim" Dizi 13.05 13.50 "Sek- "I'de senler" Bugün" Dizi Eğlence 80° Eğlence Eğlence Haber & Aktualite 160° 60° Yaşam & Hobi 13.30 14.00 Veri Analizi 160 Dizi Haber & Aktualite GUNAY 89
Yarıçapı r olan dairenin ²² formülüyle hesap-
lanır.
Şekilde boyutları 4a metre ve 4b metre olan bir
basketbol sahasının görseli verilmiştir.
A-b
4a
dB4b
Sahanın A ve B noktalarında birer adet pota
bulunmaktadır. Potaların bulunduğu noktaları
merkez kabul eden iki adet yarım daire şek-
lindeki alana üç sayı çizgisi denir. A merkezli
yarım dairenin dışından A potasına atılan her
basket ve B merkezli yarım dairenin dışında B
potasına atılan her basket 3 sayı değerindedir.
Buna göre bir basketbolcunun hem A pota-
sına hem de B potasına 3 sayılık bir basket
atabileceği alanı metrekare cinsinden gös-
teren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangi-
sidir? (π = 3 alınız.)
A) 4a (4a-3b)
C) 3b (4a-3b)
B) 3a (4a + 3b)
D) 4b (4a-3b)
Ortaokul Matematik
Çember
Yarıçapı r olan dairenin ²² formülüyle hesap- lanır. Şekilde boyutları 4a metre ve 4b metre olan bir basketbol sahasının görseli verilmiştir. A-b 4a dB4b Sahanın A ve B noktalarında birer adet pota bulunmaktadır. Potaların bulunduğu noktaları merkez kabul eden iki adet yarım daire şek- lindeki alana üç sayı çizgisi denir. A merkezli yarım dairenin dışından A potasına atılan her basket ve B merkezli yarım dairenin dışında B potasına atılan her basket 3 sayı değerindedir. Buna göre bir basketbolcunun hem A pota- sına hem de B potasına 3 sayılık bir basket atabileceği alanı metrekare cinsinden gös- teren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangi- sidir? (π = 3 alınız.) A) 4a (4a-3b) C) 3b (4a-3b) B) 3a (4a + 3b) D) 4b (4a-3b)
17.
Avsallar
Bilgi
Harita üzerindeki bir uzunluğun gerçek uzunluğuna oranına ölçek denir. 1 km = 1000 m, 1 metre = 100 cm'dir.
Alanya
1
Ölçek: 1000000
17 72 12 02 61 81 21 91 51 11 21 21 11
Cand
Gazipaşa
ENE
neyköy
Bagyayla
Sarvelden
Guneyyurt
Ardickaya
Ermenel
Gamer
Anamur
Alaca
Köseçobank
Teke
C) 72
D) 64
Anamur ile Alanya arası eş aralıklı cetvelle yandaki gibi öl-
çülmüştür. Anamur ve Alanya ilçe merkezleri nokta ile gös-
terilmiştir.
Buna göre Anamur ile Alanya ilçe merkezi arası kaç ki-
lometredir?
A) 120
C) 12
B) 100
D) 10
Ortaokul Matematik
Çember
17. Avsallar Bilgi Harita üzerindeki bir uzunluğun gerçek uzunluğuna oranına ölçek denir. 1 km = 1000 m, 1 metre = 100 cm'dir. Alanya 1 Ölçek: 1000000 17 72 12 02 61 81 21 91 51 11 21 21 11 Cand Gazipaşa ENE neyköy Bagyayla Sarvelden Guneyyurt Ardickaya Ermenel Gamer Anamur Alaca Köseçobank Teke C) 72 D) 64 Anamur ile Alanya arası eş aralıklı cetvelle yandaki gibi öl- çülmüştür. Anamur ve Alanya ilçe merkezleri nokta ile gös- terilmiştir. Buna göre Anamur ile Alanya ilçe merkezi arası kaç ki- lometredir? A) 120 C) 12 B) 100 D) 10
|||
Aşağıdaki sayı doğrusuna verilen adımlar uygulanıyor
-1
0
it's
s
tis
25 eş parça
125 eş parça
Adım 1:0 ile 1 arası 125 eş parçaya ayrılıyor ve O'a en yakın değer A ile gösteriliyor.
Adım 2: -1 ile 0 arası 25 eş parçaya ayrılıyor ve O'a en yakın değer B ile gösteriliyor.
Buna göre, aşağıda verilen işlemlerden hangisi yanlıştır?
gest
A) A.B = -5-5
A7.B² = 5-25
C) A-2.B-1
51753-
08
1-38
-5-2
5
3
D) A
B
NE
1
725
53
V
-3
Ortaokul Matematik
Çember
||| Aşağıdaki sayı doğrusuna verilen adımlar uygulanıyor -1 0 it's s tis 25 eş parça 125 eş parça Adım 1:0 ile 1 arası 125 eş parçaya ayrılıyor ve O'a en yakın değer A ile gösteriliyor. Adım 2: -1 ile 0 arası 25 eş parçaya ayrılıyor ve O'a en yakın değer B ile gösteriliyor. Buna göre, aşağıda verilen işlemlerden hangisi yanlıştır? gest A) A.B = -5-5 A7.B² = 5-25 C) A-2.B-1 51753- 08 1-38 -5-2 5 3 D) A B NE 1 725 53 V -3
TEST
11
Bunları
Bilelim
Çember üzerindeki açının
tamamı 360°dir.
m(ABC) =
0
180°
B
360
2
180°
7.
Merkez açının gördüğü yayın ölçüsü, açının ölçüsüne eşittir.
Aşağıdaki pikap iğnesindeki bir arıza sebebiyle plakların bazı bölümlerini çalamıyor.
8.
Çember ve Daire
Çemberde Merkez Açı
Bu pikap 45'lik plaklarda her devirde bir tam açının %10'u kadarlık
açısını çalamıyor.
33'lük plaklarda ise her devirde bir tam açının i kadarlık açısını
çalamıyor.
15
1 devir plağın bir tam turudur. 45'lik plak dakikada 45 devir, 33'lük
plaklar dakikada 33 devir yapar.
Buna göre 3'er dakikalık şarkılarda 45'lik plaklarda çalınamayan kısımların açılarının gör-
düğü yayların açıları ile 33'lük plaklarda çalınamayan kısımların açılarının gördüğü yayla-
rin açıları arasındaki fark kaçtır?
A) 2376
B) 2484
C) 3608
Muhakeme-Akıl Yürütme Sorusu
D) 4860
Ortaokul Matematik
Çember
TEST 11 Bunları Bilelim Çember üzerindeki açının tamamı 360°dir. m(ABC) = 0 180° B 360 2 180° 7. Merkez açının gördüğü yayın ölçüsü, açının ölçüsüne eşittir. Aşağıdaki pikap iğnesindeki bir arıza sebebiyle plakların bazı bölümlerini çalamıyor. 8. Çember ve Daire Çemberde Merkez Açı Bu pikap 45'lik plaklarda her devirde bir tam açının %10'u kadarlık açısını çalamıyor. 33'lük plaklarda ise her devirde bir tam açının i kadarlık açısını çalamıyor. 15 1 devir plağın bir tam turudur. 45'lik plak dakikada 45 devir, 33'lük plaklar dakikada 33 devir yapar. Buna göre 3'er dakikalık şarkılarda 45'lik plaklarda çalınamayan kısımların açılarının gör- düğü yayların açıları ile 33'lük plaklarda çalınamayan kısımların açılarının gördüğü yayla- rin açıları arasındaki fark kaçtır? A) 2376 B) 2484 C) 3608 Muhakeme-Akıl Yürütme Sorusu D) 4860
202
00
10.
27 cm
D) 20,0
96
150 cm
49,5
80%
los
ha
27 cm
C) 12000
>
Dj 90
Şekildeki ikizkenar yamuk şeklindeki araba camı üzerine iki eş cam sileceği takılıyor. Şekildeki
gibi yarımşar daireyi tanıyorlar. Bu camin alt kenan 150 cm. yamuğun yüksekliği ise 100 cm'dir.
Mavi ile boyalı yayın uzunluğu 24 cm olduğuna göre sileceklerin ulaşamadığı bölgenin
alanı kaç santimetrekaredir? (x yerine 3 alınız.)
A) 10800
B) 10896
D) 11328
Ortaokul Matematik
Çember
202 00 10. 27 cm D) 20,0 96 150 cm 49,5 80% los ha 27 cm C) 12000 > Dj 90 Şekildeki ikizkenar yamuk şeklindeki araba camı üzerine iki eş cam sileceği takılıyor. Şekildeki gibi yarımşar daireyi tanıyorlar. Bu camin alt kenan 150 cm. yamuğun yüksekliği ise 100 cm'dir. Mavi ile boyalı yayın uzunluğu 24 cm olduğuna göre sileceklerin ulaşamadığı bölgenin alanı kaç santimetrekaredir? (x yerine 3 alınız.) A) 10800 B) 10896 D) 11328
X
107 igr
120f
030
27
93
17. Bir ipin uçları A ve B harfleriyle, üzerindeki iki nokta C ve D harfleriyle Şekil - 1'deki gibi adlandırılıyor. lp AB
doğru parçası boyunca Şekil - 2'deki gibi katlandığında A noktasının B ve D noktalarına uzaklıkları eşit ve
otuzar cm oluyor.
A) 40
Tabas
C
BY 30
3
C
1207
D
Şekil - 1
A
A
Şekil -2
C) 20
B
Şekil -3
Ip AB parçası boyunca Şekil - 3'teki gibi katlandığında A noktasının B noktasına uzaklığı ipinine oluyor.
Buna göre Şekil - 1'de A noktasının C noktasına uzaklığı kaç santimetredir?
B
B
D) 15
Ortaokul Matematik
Çember
X 107 igr 120f 030 27 93 17. Bir ipin uçları A ve B harfleriyle, üzerindeki iki nokta C ve D harfleriyle Şekil - 1'deki gibi adlandırılıyor. lp AB doğru parçası boyunca Şekil - 2'deki gibi katlandığında A noktasının B ve D noktalarına uzaklıkları eşit ve otuzar cm oluyor. A) 40 Tabas C BY 30 3 C 1207 D Şekil - 1 A A Şekil -2 C) 20 B Şekil -3 Ip AB parçası boyunca Şekil - 3'teki gibi katlandığında A noktasının B noktasına uzaklığı ipinine oluyor. Buna göre Şekil - 1'de A noktasının C noktasına uzaklığı kaç santimetredir? B B D) 15
ansında salon tam dolmuş ve öğrenci bileti alanların sayısı ile tam bilet alanların sayısı
mtili olmuştur,
da satılan biletten kaç TL kazanılmıştır?
B) 544
combinin iki farklı durumu
F4
Şekil -2
are su bulunduğunda eşit
Şekil -1'deki gibidir. Tesi-
değiştiğinde basing gos-
ap kombi hata kodu (F4)
sisat içinde bulunan su
C) 144
D) 168
3.
C) 542
Bir banka sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle banka
içerisinde sosyal mesafe için daire şeklinde bölgeler
oluşturmuştur.
88 m
D) 620
Iki veznenin bulunduğu bu bankada müşteriler daire
dışına çıkmadan sira olduğundan bankada en fazla
40 müşteri bulunabilmektedir.
Dairelerin çapı ile daire arasındaki mesafeler sıra-
sıyla 5 ve 4 ile doğru orantılı olduğuna göre daire-
ler arası mesafe kaç metredir?
A) 1
B) 1.5
C) 2
<
D) 2,5
Ortaokul Matematik
Çember
ansında salon tam dolmuş ve öğrenci bileti alanların sayısı ile tam bilet alanların sayısı mtili olmuştur, da satılan biletten kaç TL kazanılmıştır? B) 544 combinin iki farklı durumu F4 Şekil -2 are su bulunduğunda eşit Şekil -1'deki gibidir. Tesi- değiştiğinde basing gos- ap kombi hata kodu (F4) sisat içinde bulunan su C) 144 D) 168 3. C) 542 Bir banka sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle banka içerisinde sosyal mesafe için daire şeklinde bölgeler oluşturmuştur. 88 m D) 620 Iki veznenin bulunduğu bu bankada müşteriler daire dışına çıkmadan sira olduğundan bankada en fazla 40 müşteri bulunabilmektedir. Dairelerin çapı ile daire arasındaki mesafeler sıra- sıyla 5 ve 4 ile doğru orantılı olduğuna göre daire- ler arası mesafe kaç metredir? A) 1 B) 1.5 C) 2 < D) 2,5
A KİTAPÇIĞI
3. Altı Olimpiyat Altin Madalyası sahibi Jamaikalı kısa mesafe koşucusu Usain BOLT; yarıçap uzunlukları √600 m ve √75
m olarak verilen ve B noktasında biririne teğet olan iki parkurdan büyük olanında koşarak; küçük olanı da yürüyerek
antrenmanlarını tamamlıyor. Koşarken adım uzunluğu 6 m ve yürürken adım uzunluğu √3 m'dir. (Dairenin çevresi 2xr
formülü ile hesaplanır.)
KDS III
√600
B) 30
75
MATEMATIK
B
A noktasından ok yönünde koşmaya başlayan Usain BOLT, B noktasından küçük parkura geçip yürümeye başlıyor ve
burada 1 tam tur atıp tekrar B noktasından büyük parkura geçip ok istikametinde koşarak A noktasına ulaşıyor.
Usain BOLT bu iki parkurda toplamda en fazla kaç adım atmıştır ? (x=3 alınız.)
A) 15
C) 45
D) 90
Ortaokul Matematik
Çember
A KİTAPÇIĞI 3. Altı Olimpiyat Altin Madalyası sahibi Jamaikalı kısa mesafe koşucusu Usain BOLT; yarıçap uzunlukları √600 m ve √75 m olarak verilen ve B noktasında biririne teğet olan iki parkurdan büyük olanında koşarak; küçük olanı da yürüyerek antrenmanlarını tamamlıyor. Koşarken adım uzunluğu 6 m ve yürürken adım uzunluğu √3 m'dir. (Dairenin çevresi 2xr formülü ile hesaplanır.) KDS III √600 B) 30 75 MATEMATIK B A noktasından ok yönünde koşmaya başlayan Usain BOLT, B noktasından küçük parkura geçip yürümeye başlıyor ve burada 1 tam tur atıp tekrar B noktasından büyük parkura geçip ok istikametinde koşarak A noktasına ulaşıyor. Usain BOLT bu iki parkurda toplamda en fazla kaç adım atmıştır ? (x=3 alınız.) A) 15 C) 45 D) 90
00
D
10.
A
27 cm
96
C)49,5
802X
los
27 cm
C) 12000
D) 90
150 cm
Şekildeki ikizkenar yamuk şeklindeki araba camı üzerine iki eş cam sileceği takılıyor. Şekildeki
gibi yarımşar daireyi tarıyorlar. Bu camin alt kenari 150 cm, yamuğun yüksekliği ise 100 cm'dir.
Mavi ile boyalı yayın uzunluğu 24 cm olduğuna göre sileceklerin ulaşamadığı bölgenin
alanı kaç santimetrekaredir? ( yerine 3 alınız.)
A) 10800
B) 10896
D) 11328
uğu b
dal
Ortaokul Matematik
Çember
00 D 10. A 27 cm 96 C)49,5 802X los 27 cm C) 12000 D) 90 150 cm Şekildeki ikizkenar yamuk şeklindeki araba camı üzerine iki eş cam sileceği takılıyor. Şekildeki gibi yarımşar daireyi tarıyorlar. Bu camin alt kenari 150 cm, yamuğun yüksekliği ise 100 cm'dir. Mavi ile boyalı yayın uzunluğu 24 cm olduğuna göre sileceklerin ulaşamadığı bölgenin alanı kaç santimetrekaredir? ( yerine 3 alınız.) A) 10800 B) 10896 D) 11328 uğu b dal
er-
ir.
in
1
6.
24
260
24
cx
D%
B
Yukarıda O merkezli, 15 cm yarıçaplı 74° lik
bir AOB daire dilimi verilmiştir. Bu daire dili-
minin içerisinden 26° lik daire dilimi kesilip çı-
karılıyor.
Buna göre kalan parçaların alanları topla-
mı kaç cm² dir? ( yerine 3 alınız.)
A) 84
B) 90
C) 96
D) 100
Ortaokul Matematik
Çember
er- ir. in 1 6. 24 260 24 cx D% B Yukarıda O merkezli, 15 cm yarıçaplı 74° lik bir AOB daire dilimi verilmiştir. Bu daire dili- minin içerisinden 26° lik daire dilimi kesilip çı- karılıyor. Buna göre kalan parçaların alanları topla- mı kaç cm² dir? ( yerine 3 alınız.) A) 84 B) 90 C) 96 D) 100
3550 55
X
tak
300
kaç cm'dir? ( yerine 3 aliniz.)
A 250
Muhakeme-Akil Yürütme Sorusu
35
5625
$25
B) 265
Çember ve Daire
Çemberin ve Çember Parçasının Uzunluğu
Yandaki dikdörtgen şeklindeki kâğıdın kısa kenar
uzunluğu 60 cm, uzun kenar uzunluğu 90 cm'dir.
Bu dikdörtgene, A ve C merkezli 35 cm yarıçaplı,
özdeş çeyrek çemberler çiziliyor. Kalan kısım bo-
yanıyor ve boyalı olmayan bölgeler kesilip atılıyor.
Buna göre geriye kalan boyalı bölgenin çevresi
C) 275
D) 290
Ortaokul Matematik
Çember
3550 55 X tak 300 kaç cm'dir? ( yerine 3 aliniz.) A 250 Muhakeme-Akil Yürütme Sorusu 35 5625 $25 B) 265 Çember ve Daire Çemberin ve Çember Parçasının Uzunluğu Yandaki dikdörtgen şeklindeki kâğıdın kısa kenar uzunluğu 60 cm, uzun kenar uzunluğu 90 cm'dir. Bu dikdörtgene, A ve C merkezli 35 cm yarıçaplı, özdeş çeyrek çemberler çiziliyor. Kalan kısım bo- yanıyor ve boyalı olmayan bölgeler kesilip atılıyor. Buna göre geriye kalan boyalı bölgenin çevresi C) 275 D) 290
!
8.
9.
Muhakeme-Akil Yürütme Sorusu
A
B
D
Çember ve Daire
Çemberin ve Çember Parçasının Uzunluğ
K
C
24
Şekildeki ABCD dikdörtgeni içine çizilen A ve B merkezli çeyrek çemberler ile [DC] çaplı yarım
çemberin yarıçaplanı eşit olup 8 cm'dir.
Buna göre boyalı bölgenin çevresi kaç cm'dir? (x yerine 3 alınız.)
A) 24
B) 48
C) 60
Günlük Hayata Uygulama Sorusu
D) 72
Ortaokul Matematik
Çember
! 8. 9. Muhakeme-Akil Yürütme Sorusu A B D Çember ve Daire Çemberin ve Çember Parçasının Uzunluğ K C 24 Şekildeki ABCD dikdörtgeni içine çizilen A ve B merkezli çeyrek çemberler ile [DC] çaplı yarım çemberin yarıçaplanı eşit olup 8 cm'dir. Buna göre boyalı bölgenin çevresi kaç cm'dir? (x yerine 3 alınız.) A) 24 B) 48 C) 60 Günlük Hayata Uygulama Sorusu D) 72