Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Alan Problemleri Soruları

16. Kısa kenar uzunluğu 22 br, uzun kenar uzunluğu 120 br olan dikdörtgen şeklinde kart aşağıdaki gibi dikdörtgensel
bölümlere ayrılmış ve her bölüm farklı renge boyanmıştır.
42² br
40
100 32
8 br
10 br
37 br
25 br
52
Bu kart solundan ve sağından birer dikdörtgen parça kesilecektir. Kesilen parçalardan birinin alanı 26 br2 diğerinin
alanı 27 b2 dir. 128
64
Buna göre parçalar kesildikten sonra kalan kart üzerinde en az kaç farklı renk görünür?
A) 2
B) 3
60.
15 br
25 br
✓
4
433
15
ULAŞ İNCEKARA
Ortaokul Matematik
Alan Problemleri
16. Kısa kenar uzunluğu 22 br, uzun kenar uzunluğu 120 br olan dikdörtgen şeklinde kart aşağıdaki gibi dikdörtgensel bölümlere ayrılmış ve her bölüm farklı renge boyanmıştır. 42² br 40 100 32 8 br 10 br 37 br 25 br 52 Bu kart solundan ve sağından birer dikdörtgen parça kesilecektir. Kesilen parçalardan birinin alanı 26 br2 diğerinin alanı 27 b2 dir. 128 64 Buna göre parçalar kesildikten sonra kalan kart üzerinde en az kaç farklı renk görünür? A) 2 B) 3 60. 15 br 25 br ✓ 4 433 15 ULAŞ İNCEKARA
1. Kısa kenar uzunlukları aynı olan iki farklı dikdörtgen önce Şekil-l'deki gibi katlanıyor. Daha sonra yeşil
bölgeler üst üste gelecek biçimde Şekil-ll'deki gibi üst üste yapıştırılıyor.
2√3 cm
√48 cm
Şekil-I
√3 cm
B) 32
√3 cm;
√75 cm
Şekil-II
Buna göre Şekil-ll'de oluşan dikdörtgenin alanı kaç santimetrekaredir?
A) 28
C) 36
D) 42
Ortaokul Matematik
Alan Problemleri
1. Kısa kenar uzunlukları aynı olan iki farklı dikdörtgen önce Şekil-l'deki gibi katlanıyor. Daha sonra yeşil bölgeler üst üste gelecek biçimde Şekil-ll'deki gibi üst üste yapıştırılıyor. 2√3 cm √48 cm Şekil-I √3 cm B) 32 √3 cm; √75 cm Şekil-II Buna göre Şekil-ll'de oluşan dikdörtgenin alanı kaç santimetrekaredir? A) 28 C) 36 D) 42
A
Matematik
Bu kartonların
19. Aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgen şeklinde iki karton gösterilmiştir.diline an
3/10 cm
2
53
A)
A
2
cm
15
cm
20. Aşağıda bazı şekiller ve bu sekillerin
A
u/= J
nilyo Bache
santimetrelik kısımları üst üste gelecek şekilde aşağıdaki gibi yerleştiriliyor.
12
co/or ↑
b
cm
3
10
Buna göre, son durumda elde edilen dikdörtgenin bir yüzünün alanı kaç santimetrekaredir?
27
B) 12
11
2
3
A
w/=
10
6 S
355
3
E
11 5
cm
21
W/NWIN WIN
6
D)
A
STAN
A
7.S
1. Bu testte 20
2. Cevaplarınız
1. Beyaz ış
Numa
ğü re
Ortaokul Matematik
Alan Problemleri
A Matematik Bu kartonların 19. Aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgen şeklinde iki karton gösterilmiştir.diline an 3/10 cm 2 53 A) A 2 cm 15 cm 20. Aşağıda bazı şekiller ve bu sekillerin A u/= J nilyo Bache santimetrelik kısımları üst üste gelecek şekilde aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. 12 co/or ↑ b cm 3 10 Buna göre, son durumda elde edilen dikdörtgenin bir yüzünün alanı kaç santimetrekaredir? 27 B) 12 11 2 3 A w/= 10 6 S 355 3 E 11 5 cm 21 W/NWIN WIN 6 D) A STAN A 7.S 1. Bu testte 20 2. Cevaplarınız 1. Beyaz ış Numa ğü re
1x120
2×60
3×40
4×30
5x24
6x20
12
7
14
112
10
56
2
11 2
?
Dik
12×10
n şeklindeki arazilerin alanları 120 ve 200 metrekare, kare şeklindeki arazinin alanı ise 144 m² dir. Bu
arazilerin kenar uzunlukları metre cinsinden birer tam sayıdır. Siteleri yapan firma arazilerin caddeye bakan kenar-
larına taş duvar, diğer kenarlarına ise beton duvar çekecektir. Arazilerin arası duvar çekilmeyecektir. Aşağıdaki
8x Stablolarda taş ve beton duvar fiyatları gösterilmiştir.
24
120 m²
K
Tablo 1: Taş duvar maliyeti
200 Uzunluk (m)
320 50 metreye kadar
$2050 metre ve üzeri
L
60
7300
Metre Fiyatı (TL)
120
100
B) 11 320
5
IL
H
144 m²
Cadde
20
200 m²
Tablo 2: Beton duvar maliyeti
Uzunluk (m)
100 metreye kadar
100 metre ve üzeri
C) 13 800
Metre Fiyatı(TL)
F
80
60
Dikdörtgen şeklindeki arazilerin kısa kenar uzunlukları birbirinden farklı ise bu iş için firma en az kaç li-
ra masraf eder?
A) 11 180
E
D) 14 280
E
P
Ortaokul Matematik
Alan Problemleri
1x120 2×60 3×40 4×30 5x24 6x20 12 7 14 112 10 56 2 11 2 ? Dik 12×10 n şeklindeki arazilerin alanları 120 ve 200 metrekare, kare şeklindeki arazinin alanı ise 144 m² dir. Bu arazilerin kenar uzunlukları metre cinsinden birer tam sayıdır. Siteleri yapan firma arazilerin caddeye bakan kenar- larına taş duvar, diğer kenarlarına ise beton duvar çekecektir. Arazilerin arası duvar çekilmeyecektir. Aşağıdaki 8x Stablolarda taş ve beton duvar fiyatları gösterilmiştir. 24 120 m² K Tablo 1: Taş duvar maliyeti 200 Uzunluk (m) 320 50 metreye kadar $2050 metre ve üzeri L 60 7300 Metre Fiyatı (TL) 120 100 B) 11 320 5 IL H 144 m² Cadde 20 200 m² Tablo 2: Beton duvar maliyeti Uzunluk (m) 100 metreye kadar 100 metre ve üzeri C) 13 800 Metre Fiyatı(TL) F 80 60 Dikdörtgen şeklindeki arazilerin kısa kenar uzunlukları birbirinden farklı ise bu iş için firma en az kaç li- ra masraf eder? A) 11 180 E D) 14 280 E P
LAR VE KATLAR
3.
B
BAHÇEŞEHİR OKULLARI
29.
16 adet
15 x 15
31/12
Kare zeminli özdeş iki banyodan birinin zemini
15, diğerinin zemini 30 santimetre kenar uzunlu-
ğuna sahip kare fayanslarla kaplanmıştır.
Kaplama işlemi şekildeki 16'lı paketler hâlinde
satılan fayanslar kesilmeden, aralarında boşluk
bırakılmadan ve üst üste gelmeyecek şekilde ya-
pılmıştır.
16:15
Açılan paketlerdeki fayansların tamamı kulla-
nıldığına göre, bu özdeş iki banyonun zemini-
ni kaplamak için kullanılan fayansların toplam
paket sayısı en az kaç olabilir?
A) 5
B) 7
15:30
16 adet
30 x 30
C) 10
D) 14
Ortaokul Matematik
Alan Problemleri
LAR VE KATLAR 3. B BAHÇEŞEHİR OKULLARI 29. 16 adet 15 x 15 31/12 Kare zeminli özdeş iki banyodan birinin zemini 15, diğerinin zemini 30 santimetre kenar uzunlu- ğuna sahip kare fayanslarla kaplanmıştır. Kaplama işlemi şekildeki 16'lı paketler hâlinde satılan fayanslar kesilmeden, aralarında boşluk bırakılmadan ve üst üste gelmeyecek şekilde ya- pılmıştır. 16:15 Açılan paketlerdeki fayansların tamamı kulla- nıldığına göre, bu özdeş iki banyonun zemini- ni kaplamak için kullanılan fayansların toplam paket sayısı en az kaç olabilir? A) 5 B) 7 15:30 16 adet 30 x 30 C) 10 D) 14
6x-6)
2
36x
18. Aşağıda, 14 adet kare prizma biçiminde özdeş beton
ile yapılan bir duvarın dikdörtgen biçimindeki önden
görünümü verilmiştir
A
6
r
Duvarın yapımında kullanılan betonların ayrıt uzunluk-
ları, santimetre cinsinden birer tam sayıdır.
A) 84
SİNAN KUZUCU
16
Buna göre bu duvařın santimetre cinsinden ön
yüzünün çevre uzunluğu aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
B) 96
YAYINLARI
O
C) 114
D) 120
Ortaokul Matematik
Alan Problemleri
6x-6) 2 36x 18. Aşağıda, 14 adet kare prizma biçiminde özdeş beton ile yapılan bir duvarın dikdörtgen biçimindeki önden görünümü verilmiştir A 6 r Duvarın yapımında kullanılan betonların ayrıt uzunluk- ları, santimetre cinsinden birer tam sayıdır. A) 84 SİNAN KUZUCU 16 Buna göre bu duvařın santimetre cinsinden ön yüzünün çevre uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir? B) 96 YAYINLARI O C) 114 D) 120
TEST-4
7.
4 cm
18 cm
Basit Olayların Olma Olasılığı
4 cm
18 cm
↓
Ön yüzü turuncu, arka yüzü mavi renkli birbirine
eş dikdörtgen kartlar yanda verilmiştir.
Şekil-1'deki kart kısa kenarı ile uzun kenarı çakışa-
cak biçimde köşelerinden katlanırken Şekil-2'deki
kart kısa kenarına paralel biçimde kenarlarından
katlanmış ve yandaki görünümler oluşmuştur.
Şekil-1
Şekil-2
Katlanmış kartlarda oluşan turuncu ile mavi renkli bölgelerdeki dikey ve yatay kenar uzunlukları san-
timetre cinsinden doğal sayı olduğuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Şekil-2'deki katlanmış kartta turuncu bölgenin çevre uzunluğu en fazla 36 cm'dir.
B) Şekil-1'deki katlanmış karta yapılan isabetli bir atışın mavi bölgeye gelme olasılığı 2'dir
C) Şekil-2'deki katlanmış karta yapılan isabetli bir atışın turuncu bölgeye gelme olasılığı
D) Şekil-1'deki katlanmış kartta turuncu bölgenin çevre uzunluğu 36 cm'dir.
2
I
I
olabilir.
Ortaokul Matematik
Alan Problemleri
TEST-4 7. 4 cm 18 cm Basit Olayların Olma Olasılığı 4 cm 18 cm ↓ Ön yüzü turuncu, arka yüzü mavi renkli birbirine eş dikdörtgen kartlar yanda verilmiştir. Şekil-1'deki kart kısa kenarı ile uzun kenarı çakışa- cak biçimde köşelerinden katlanırken Şekil-2'deki kart kısa kenarına paralel biçimde kenarlarından katlanmış ve yandaki görünümler oluşmuştur. Şekil-1 Şekil-2 Katlanmış kartlarda oluşan turuncu ile mavi renkli bölgelerdeki dikey ve yatay kenar uzunlukları san- timetre cinsinden doğal sayı olduğuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Şekil-2'deki katlanmış kartta turuncu bölgenin çevre uzunluğu en fazla 36 cm'dir. B) Şekil-1'deki katlanmış karta yapılan isabetli bir atışın mavi bölgeye gelme olasılığı 2'dir C) Şekil-2'deki katlanmış karta yapılan isabetli bir atışın turuncu bölgeye gelme olasılığı D) Şekil-1'deki katlanmış kartta turuncu bölgenin çevre uzunluğu 36 cm'dir. 2 I I olabilir.
17.
çevresi
A) 42
kaç santimetredir?
B) 56
C) 60
D) 88
Yıldıray dikdörtgen biçimindeki tarlasını
alanları m² cinsinden tam kare doğal sayı
olan 14 karesel bölgeye ayırıyor.
Aynı renkli bölgelerin eş olduğu biliniyor.
Yıldıray'ın tarlasının alanı m² cinsinden
dört basamaklı bir doğal sayıya eşit oldu-
ğuna göre bu tarlanın çevresi en az kaç
metredir?
A) 120 B) 144 C) 172 D) 180
Ortaokul Matematik
Alan Problemleri
17. çevresi A) 42 kaç santimetredir? B) 56 C) 60 D) 88 Yıldıray dikdörtgen biçimindeki tarlasını alanları m² cinsinden tam kare doğal sayı olan 14 karesel bölgeye ayırıyor. Aynı renkli bölgelerin eş olduğu biliniyor. Yıldıray'ın tarlasının alanı m² cinsinden dört basamaklı bir doğal sayıya eşit oldu- ğuna göre bu tarlanın çevresi en az kaç metredir? A) 120 B) 144 C) 172 D) 180
ktan belli bir
yor. Balon ile
9.
Kare
Dikdörtgen
Çevresinin uzunluğu 24√3 cm olan kare ile
kenar uzunlukları birer tam sayı olan dikdört-
gen yukarıda verilmiştir.
Kare ve dikdörtgenin alanı birbirine eşit
olduğuna göre dikdörtgenin çevresinin
uzunluğu en az kaç santimetredir?
A) 42
B) 48
C) 78 D) 114
13. A
0.
D
Yeşil renk
olduğuna
uzunluğu
A) 12√3
C) 32√
Ortaokul Matematik
Alan Problemleri
ktan belli bir yor. Balon ile 9. Kare Dikdörtgen Çevresinin uzunluğu 24√3 cm olan kare ile kenar uzunlukları birer tam sayı olan dikdört- gen yukarıda verilmiştir. Kare ve dikdörtgenin alanı birbirine eşit olduğuna göre dikdörtgenin çevresinin uzunluğu en az kaç santimetredir? A) 42 B) 48 C) 78 D) 114 13. A 0. D Yeşil renk olduğuna uzunluğu A) 12√3 C) 32√
36
853
Kare şeklindeki mavi ve sarı renkli kâğıtlar ikişer kenarları ve birer köşeleri çakışacak biçimde Şekil l’deki gibi
üst üste konularak yapıştırılmıştır. Daha sonra bu kâğıttan kare şeklindeki bir parça Şekil Il'deki gibi kesilerek
çıkartılmıştır.
J
J
Şekil
7
at ba=
Şekil II
Şekil l'de görülen mavi ve sarı renkli bölgelerin alanları sırası ile 9 cm² ve 7 cm² dir.
Buna göre Şekil Il'deki kare parçanın çevresi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 5√3
B) 7√3
C) 10/3
D) 12/3
Ortaokul Matematik
Alan Problemleri
36 853 Kare şeklindeki mavi ve sarı renkli kâğıtlar ikişer kenarları ve birer köşeleri çakışacak biçimde Şekil l’deki gibi üst üste konularak yapıştırılmıştır. Daha sonra bu kâğıttan kare şeklindeki bir parça Şekil Il'deki gibi kesilerek çıkartılmıştır. J J Şekil 7 at ba= Şekil II Şekil l'de görülen mavi ve sarı renkli bölgelerin alanları sırası ile 9 cm² ve 7 cm² dir. Buna göre Şekil Il'deki kare parçanın çevresi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 5√3 B) 7√3 C) 10/3 D) 12/3
17. Dikdörtgen şeklindeki bir kartonun kenar uzunlukları, ardışık iki tam sayı arası beş eş parçaya ayrılan
bir cetvelle aşağıdaki gibi ölçülmüştür.
22
5
cm
1111
7
m
8
Buna göre, bu kartonun bir yüzünün alanı kaç santimetrekaredir?
132
A)
25
B) 5
C)
126
25
22²
5
D)=
19
Ortaokul Matematik
Alan Problemleri
17. Dikdörtgen şeklindeki bir kartonun kenar uzunlukları, ardışık iki tam sayı arası beş eş parçaya ayrılan bir cetvelle aşağıdaki gibi ölçülmüştür. 22 5 cm 1111 7 m 8 Buna göre, bu kartonun bir yüzünün alanı kaç santimetrekaredir? 132 A) 25 B) 5 C) 126 25 22² 5 D)= 19
Torinde.
ük ise
waya
1.
√216 cm
√150 cm
Bir mücevher tasarımcısı olan Ece Hanım, tasarladığı mücevherleri mu-
hafaza etmek için bir kutu yapıyor. Dikdörtgenler prizması şeklinde olan
bu kutunun taban ayrıt uzunlukları √150 santimetre ve √216 santimetre-
dir. Ece Hanım bu kutuyu, her birinin tabanı kare olacak şekilde eş bölme-
lere ayırıyor.
Her bir bölmenin taban alanı 6 santimetrekare olduğuna göre Ece
Hanım'ın mücevher kutusu kaç bölmeden oluşmaktadır?
A) 20
B) 25
C) 30
D) 36
A) 15
3.
Ortaokul Matematik
Alan Problemleri
Torinde. ük ise waya 1. √216 cm √150 cm Bir mücevher tasarımcısı olan Ece Hanım, tasarladığı mücevherleri mu- hafaza etmek için bir kutu yapıyor. Dikdörtgenler prizması şeklinde olan bu kutunun taban ayrıt uzunlukları √150 santimetre ve √216 santimetre- dir. Ece Hanım bu kutuyu, her birinin tabanı kare olacak şekilde eş bölme- lere ayırıyor. Her bir bölmenin taban alanı 6 santimetrekare olduğuna göre Ece Hanım'ın mücevher kutusu kaç bölmeden oluşmaktadır? A) 20 B) 25 C) 30 D) 36 A) 15 3.
12. Dik üçgenin alanı dik kenar uzunluklarının çarpımının yarısına eşittir.
Aşağıdaki ABC dik üçgeninde |AB| = 0,3 cm, |AC| = 0,4 cm ve |BC| = 0,5 cm'dir.
C-
Buna göre, ABC üçgeninin alanı kaç santimetrekaredir?
3
25
A)
B)
3
50
C)
3
75
A
●
D)
3
100
Ortaokul Matematik
Alan Problemleri
12. Dik üçgenin alanı dik kenar uzunluklarının çarpımının yarısına eşittir. Aşağıdaki ABC dik üçgeninde |AB| = 0,3 cm, |AC| = 0,4 cm ve |BC| = 0,5 cm'dir. C- Buna göre, ABC üçgeninin alanı kaç santimetrekaredir? 3 25 A) B) 3 50 C) 3 75 A ● D) 3 100
Matematik
Alanı 28 br² olan kare şeklindeki bir fotoğrafın alanı
%50 oranında şeklin yapısı bozulmadan küçültülerek
yeni bir fotoğraf elde ediliyor.
Elde edilen yeni fotoğrafın kenarlarına, uzunlukları
birim cinsinden tam sayı olan 4 tane özdeş tahta par-
çası bir araya getirilerek çerçeve yapılacaktır.
Buna göre bir tahta parçasının uzunluğu en az
kaç birimdir?
A) 11
B) 12
C) 13
D) 14
9.
Ortaokul Matematik
Alan Problemleri
Matematik Alanı 28 br² olan kare şeklindeki bir fotoğrafın alanı %50 oranında şeklin yapısı bozulmadan küçültülerek yeni bir fotoğraf elde ediliyor. Elde edilen yeni fotoğrafın kenarlarına, uzunlukları birim cinsinden tam sayı olan 4 tane özdeş tahta par- çası bir araya getirilerek çerçeve yapılacaktır. Buna göre bir tahta parçasının uzunluğu en az kaç birimdir? A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 9.
-6
lanarak
St.
smini
pu-
MATEMATIK
CEVAP ANAHTARI
LGS/MATEMATIK
14. Kare şeklindeki bir kağıt Şekil 1'de gösterildg gibi baş parçaya aynlıyor. Bu parçalardan aynı renkli olanlar özdeş
4 br
A a²-9a+20
a-9a+81
5D
50
1C 2C 3A 4A
7C
BB
C
100
140 15C
-tanm younları.
B
A
()
B
Şekil 1
Bu parçalar kullanılarak Şekil 1'de gösterilen dikdörtgen oluşturuluyor.
C
C
B
4
S-a
2-18a+45
11
(5-a) br
Şekil II
Buna göre Şekil Il'de verilen dikdörtgenin boyasız kısımlarının alanını veren-cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A
B) 18a+ 45
D) a 18a+81
DENEME-6
B
Diğer sayfaya geçiniz.
-
Ortaokul Matematik
Alan Problemleri
-6 lanarak St. smini pu- MATEMATIK CEVAP ANAHTARI LGS/MATEMATIK 14. Kare şeklindeki bir kağıt Şekil 1'de gösterildg gibi baş parçaya aynlıyor. Bu parçalardan aynı renkli olanlar özdeş 4 br A a²-9a+20 a-9a+81 5D 50 1C 2C 3A 4A 7C BB C 100 140 15C -tanm younları. B A () B Şekil 1 Bu parçalar kullanılarak Şekil 1'de gösterilen dikdörtgen oluşturuluyor. C C B 4 S-a 2-18a+45 11 (5-a) br Şekil II Buna göre Şekil Il'de verilen dikdörtgenin boyasız kısımlarının alanını veren-cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? A B) 18a+ 45 D) a 18a+81 DENEME-6 B Diğer sayfaya geçiniz. -
14.
Yukarıda verilen dik üçgenin kenarları santi-
metre cinsinden tam sayı ve bu dik üçgenin ala-
ni 28 santimetre karedir.
Üçgenin dik kenar uzunlukları aralarında asal
sayılar olduğuna göre, dik kenar uzunlukları
arasındaki fark en az kaç santimetredir?
A) 1
B) 6
C) 9
D) 26
Ortaokul Matematik
Alan Problemleri
14. Yukarıda verilen dik üçgenin kenarları santi- metre cinsinden tam sayı ve bu dik üçgenin ala- ni 28 santimetre karedir. Üçgenin dik kenar uzunlukları aralarında asal sayılar olduğuna göre, dik kenar uzunlukları arasındaki fark en az kaç santimetredir? A) 1 B) 6 C) 9 D) 26