Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Çokgenlerin Özellikleri Soruları

Aşağıda düzgün altıgen ve düzgün beşgen şeklindeki çarklar kendi etraflarında ok yönünde dönmektedir
Altıgen çarkın 5 tam tur döndüğü sürede beşgen çark 3 tam tur dönmektedir.
E
B
B) C-4
1
C) E-3
2
3
Buna göre altigen çark 3 tam tur attığında okların gösterdiği harf ve sayı ikilisi aşağıdakilerden han-
gisi gibi olur?
A) C-1
2.
D) F-3
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
Aşağıda düzgün altıgen ve düzgün beşgen şeklindeki çarklar kendi etraflarında ok yönünde dönmektedir Altıgen çarkın 5 tam tur döndüğü sürede beşgen çark 3 tam tur dönmektedir. E B B) C-4 1 C) E-3 2 3 Buna göre altigen çark 3 tam tur attığında okların gösterdiği harf ve sayı ikilisi aşağıdakilerden han- gisi gibi olur? A) C-1 2. D) F-3
9. Aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgen biçimindeki bir kağıdın tamamı 15 adet özdeş kare olacak şekilde kesi-
liyor.
40 cm 8
24 cm
8
Kesilen kareler aşağıdaki gibi birleştirilerek bir desen oluşturuluyor.
72.8-2² 2
HHH
Buna göre oluşturulan desenin çevre uzunluğu kaç santimetredir?
A) 26
B) 44
2
C) 29
560 115
30
060
1.32
2²-2²=28
D) 84
3
2
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
9. Aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgen biçimindeki bir kağıdın tamamı 15 adet özdeş kare olacak şekilde kesi- liyor. 40 cm 8 24 cm 8 Kesilen kareler aşağıdaki gibi birleştirilerek bir desen oluşturuluyor. 72.8-2² 2 HHH Buna göre oluşturulan desenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? A) 26 B) 44 2 C) 29 560 115 30 060 1.32 2²-2²=28 D) 84 3 2
6) Yandaki kareli kâğıtta verilen AB doğ-
rusuna paralel bir doğru çizmek isteyen
bir öğrenci CK doğrusunu çizmiştir. Bu
öğrencinin yaptığı çizimde hata var mi-
dir? Hata varsa hangi iki noktadan geçen
doğru çizilmelidir?
A
B
K
M
a
N
L
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
6) Yandaki kareli kâğıtta verilen AB doğ- rusuna paralel bir doğru çizmek isteyen bir öğrenci CK doğrusunu çizmiştir. Bu öğrencinin yaptığı çizimde hata var mi- dir? Hata varsa hangi iki noktadan geçen doğru çizilmelidir? A B K M a N L
09:04
X
Test 02
1.
Y
wit
Çokgenler
Bilgi: En az üç doğru parçasının uç uca açı oluşturacak şekilde eklenmesiyle oluşan kapalı şekillere "çokgen den
Yanda Murat'ın resim dersi için yaptığı el işi kata
bazı çokgenler keserek kartona yapıştırdığı bir
verilmiştir.
#Fun C9A70031009
Şekilde de görüldüğü gibi bu çalışma için kırmızı, mavi, yeşil ve sarı renkte el işi kâğıtları kullanmışt
şekil için farklı bir renk kullanmıştır. Altıgen olan bölümün üzerine üçgen ve beşgen şeklinde kes
kâğıtlarından keserek bu bölümü tamamen kapatacaktır.
Buna göre bu işlem için Ömer hangi renk el işi kâğıtlarından ve en az kaçar tane üçgen ve be
yapıştırmalıdır?
A) Sarı renkli 1 adet beşgen
Kırmızı renkli 1 adet üçgen
SUPER
C) Mavi renkli 1 adet üçgen
Kırmızı renkli 1 adet beşgen
B) Mavi renkli 2 adet üçgen
Kırmızı renkli 1 adet beşgen
D) Mavi renkli 1 adet üçgen
Sarı renkli 2 adet beşgen
Çokgenler
Bir düzlemin boşlu
gensel bölgeler kul
çokgenlerin kenar
Örneğin;
3.
kö
Yukarıdak
A) 6.4.6.3
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
09:04 X Test 02 1. Y wit Çokgenler Bilgi: En az üç doğru parçasının uç uca açı oluşturacak şekilde eklenmesiyle oluşan kapalı şekillere "çokgen den Yanda Murat'ın resim dersi için yaptığı el işi kata bazı çokgenler keserek kartona yapıştırdığı bir verilmiştir. #Fun C9A70031009 Şekilde de görüldüğü gibi bu çalışma için kırmızı, mavi, yeşil ve sarı renkte el işi kâğıtları kullanmışt şekil için farklı bir renk kullanmıştır. Altıgen olan bölümün üzerine üçgen ve beşgen şeklinde kes kâğıtlarından keserek bu bölümü tamamen kapatacaktır. Buna göre bu işlem için Ömer hangi renk el işi kâğıtlarından ve en az kaçar tane üçgen ve be yapıştırmalıdır? A) Sarı renkli 1 adet beşgen Kırmızı renkli 1 adet üçgen SUPER C) Mavi renkli 1 adet üçgen Kırmızı renkli 1 adet beşgen B) Mavi renkli 2 adet üçgen Kırmızı renkli 1 adet beşgen D) Mavi renkli 1 adet üçgen Sarı renkli 2 adet beşgen Çokgenler Bir düzlemin boşlu gensel bölgeler kul çokgenlerin kenar Örneğin; 3. kö Yukarıdak A) 6.4.6.3
it Bu
bir
ler-
3
MARTEST
(n+4) br
Yukarıda verilen tüm kenar uzunlukları eşit
olan altıgenin çevresine birim cinsinden esit
olan bir eşkenar üçgenin bir kenarını gösteren
cebirsel ifade birim cinsinden aşağıdakilerden
hangisidir?
A) n+8
B) 2n+4
C) 4n+2
D) 2n+8
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
it Bu bir ler- 3 MARTEST (n+4) br Yukarıda verilen tüm kenar uzunlukları eşit olan altıgenin çevresine birim cinsinden esit olan bir eşkenar üçgenin bir kenarını gösteren cebirsel ifade birim cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? A) n+8 B) 2n+4 C) 4n+2 D) 2n+8
Çemberde Açılar
Konu Testi 26
Sezer Bey, bahçesine iki tane eş büyüklükte çember çizmiştir. Çemberlerin içerisine köşeleri çemberler üzerinde olacak şekilde aşa-
ğıdaki gibi düzgün beşgen ve düzgün altıgen şeklinde iki tane havuz yaptırmıştır.
6.
Buna göre, ACD yayının ölçüsü, KLM yayının ölçüsünden kaç derece fazladır?
B) 80
A) 72
9.
C) 88
D) 96
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
Çemberde Açılar Konu Testi 26 Sezer Bey, bahçesine iki tane eş büyüklükte çember çizmiştir. Çemberlerin içerisine köşeleri çemberler üzerinde olacak şekilde aşa- ğıdaki gibi düzgün beşgen ve düzgün altıgen şeklinde iki tane havuz yaptırmıştır. 6. Buna göre, ACD yayının ölçüsü, KLM yayının ölçüsünden kaç derece fazladır? B) 80 A) 72 9. C) 88 D) 96
%67
%1
10:35
09:38
Turk Telekom
Turk Telekom
-2.
Ismail bir tahta parçasına bir çember çizmiştir ve çember üzerine eşit aralıklarla 36 tane çivi çakmi
İsmail daha sonra bu çivilere ip geçirerek köşe noktaları çiviler olacak şekilde çeşitli çokgenler oluştur
muştur. Örneğin şekilde kırmızı iple bír kare, yeşil iple bir beşgen oluşturmuştur.
B) 8
kaçtır?
C) 9
4.
Buna göre İsmail'in kenar sayısı birbirinden farklı düzgün çokgen oluşturma durumunun olası
sayısı kaçtır?
A) 7
D) 10
A)
3
Bir r
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
%67 %1 10:35 09:38 Turk Telekom Turk Telekom -2. Ismail bir tahta parçasına bir çember çizmiştir ve çember üzerine eşit aralıklarla 36 tane çivi çakmi İsmail daha sonra bu çivilere ip geçirerek köşe noktaları çiviler olacak şekilde çeşitli çokgenler oluştur muştur. Örneğin şekilde kırmızı iple bír kare, yeşil iple bir beşgen oluşturmuştur. B) 8 kaçtır? C) 9 4. Buna göre İsmail'in kenar sayısı birbirinden farklı düzgün çokgen oluşturma durumunun olası sayısı kaçtır? A) 7 D) 10 A) 3 Bir r
%1
09:38
Turk Telekom
-2. Ismail bir tahta parçasına bir çember çizmiştir ve çember üzerine eşit aralıklarla 36 tane çivi çakmi
İsmail daha sonra bu çivilere ip geçirerek köşe noktaları çiviler olacak şekilde çeşitli çokgenler oluştur
muştur. Örneğin şekilde kırmızı iple bír kare, yeşil iple bir beşgen oluşturmuştur.
B) 8
Bu
kaçtır?
C) 9
4.
Buna göre İsmail'in kenar sayısı birbirinden farklı düzgün çokgen oluşturma durumunun olası
sayısı kaçtır?
A) 7
D) 10
A)
3
Bir r
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
%1 09:38 Turk Telekom -2. Ismail bir tahta parçasına bir çember çizmiştir ve çember üzerine eşit aralıklarla 36 tane çivi çakmi İsmail daha sonra bu çivilere ip geçirerek köşe noktaları çiviler olacak şekilde çeşitli çokgenler oluştur muştur. Örneğin şekilde kırmızı iple bír kare, yeşil iple bir beşgen oluşturmuştur. B) 8 Bu kaçtır? C) 9 4. Buna göre İsmail'in kenar sayısı birbirinden farklı düzgün çokgen oluşturma durumunun olası sayısı kaçtır? A) 7 D) 10 A) 3 Bir r
32
D
Şekil 1
B
C
M
N
Şekil 2
M
N
Şekil 3
3
7
Kısa kenar uzunluğu, uzun kenar uzunluğunun katı olan ABCD dikdörtgeni, Şekil 1'deki gibi kısa kenarı bo-
yunca [BC] kenarına paralel olacak şekilde kesilerek M ve N dikdörtgenleri elde ediliyor. Daha sonra M dikdörtge-
ni, N dikdörtgeninin köşesine dik olacak şekilde yerleştiriliyor ve Şekil 3'ün çevresinin Şekil 1'e göre 36 cm arttığı
fark ediliyor.
Buna göre, ABCD dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir?
A) 138
B) 120
C) 102
D) 84
14.
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
32 D Şekil 1 B C M N Şekil 2 M N Şekil 3 3 7 Kısa kenar uzunluğu, uzun kenar uzunluğunun katı olan ABCD dikdörtgeni, Şekil 1'deki gibi kısa kenarı bo- yunca [BC] kenarına paralel olacak şekilde kesilerek M ve N dikdörtgenleri elde ediliyor. Daha sonra M dikdörtge- ni, N dikdörtgeninin köşesine dik olacak şekilde yerleştiriliyor ve Şekil 3'ün çevresinin Şekil 1'e göre 36 cm arttığı fark ediliyor. Buna göre, ABCD dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? A) 138 B) 120 C) 102 D) 84 14.
2.
B) 19
C) 18
Bir karenin köşegen uzunluğu kenar uzunluğunun √2 katıdır.
Aşağıda verilen karelerin köşegen uzunlukları sırasıyla 2, 3 ve 4 ile orantılı olup her karenin birer köşegeninin uzun-
lukları toplamı 54 cm'dir.
11
Verilen kareler aralarında boşluk kalmadan yan yana konularak aşağıdaki konuma getiriliyor.
B) 24√2
B
Buna göre karelerin kenarları boyunca A noktasından B noktasına çekilen yeşil şeridin uzunluğu kaç santi-
metredir?
A) 12√2
Oy 36√2
6
D) 48√2
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
2. B) 19 C) 18 Bir karenin köşegen uzunluğu kenar uzunluğunun √2 katıdır. Aşağıda verilen karelerin köşegen uzunlukları sırasıyla 2, 3 ve 4 ile orantılı olup her karenin birer köşegeninin uzun- lukları toplamı 54 cm'dir. 11 Verilen kareler aralarında boşluk kalmadan yan yana konularak aşağıdaki konuma getiriliyor. B) 24√2 B Buna göre karelerin kenarları boyunca A noktasından B noktasına çekilen yeşil şeridin uzunluğu kaç santi- metredir? A) 12√2 Oy 36√2 6 D) 48√2
18 br
KAZANIM: Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer
çokgenler oluşturur.
3
A) II ve III. şeklin benzerlik oranı
4
B) I ve III. şeklin benzerlik oranı
C) II ve III. şeklin benzerlik oranı
D) I ve II. şeklin benzerlik oranı
Yukarıda verilen I, II ve III ile numaralandırılmış altıgenler benzerdir.
[AB], dört eş parçadan oluştuğuna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
13 12
-'tür.
'tür.
TEST-4
'dir.
A
11
|||
B
doğa
KOLEJI
MATEMATİK
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
18 br KAZANIM: Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 3 A) II ve III. şeklin benzerlik oranı 4 B) I ve III. şeklin benzerlik oranı C) II ve III. şeklin benzerlik oranı D) I ve II. şeklin benzerlik oranı Yukarıda verilen I, II ve III ile numaralandırılmış altıgenler benzerdir. [AB], dört eş parçadan oluştuğuna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? 13 12 -'tür. 'tür. TEST-4 'dir. A 11 ||| B doğa KOLEJI MATEMATİK
7.
Bütün çokgenlerin dış açılarının ölçüleri toplamı 360°'dir.
30%
40
40%
30⁰
Yukarıda bir kısmı verilen çokgenin dış açılarından üç tanesi 40°, diğerleri 30°'dir.
Buna göre, bu çokgen kaç kenarlıdır?
A).B
C) 10
D) 11
Karşılıklı k
dörtgend
eşkenar
Örnek
Dikdörtg
Çözüm
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
7. Bütün çokgenlerin dış açılarının ölçüleri toplamı 360°'dir. 30% 40 40% 30⁰ Yukarıda bir kısmı verilen çokgenin dış açılarından üç tanesi 40°, diğerleri 30°'dir. Buna göre, bu çokgen kaç kenarlıdır? A).B C) 10 D) 11 Karşılıklı k dörtgend eşkenar Örnek Dikdörtg Çözüm
+x+14
uzunlukları verilen kare ve dikdörtgenlerin kenar uzunlukları cebirsel ifadeyle gösterilmiştir.
Buna göre kare ve dikdörtgenlerdeki bilinmeyenleri bulunuz.
Aşağıda çevre
Garnitür 12
(x - 2)
(2x + 3)
Çevre = 68
3+1=68-1
3x 67 67 12
(3x + 1)
12,23
(8x + 5)
Çevre = 122
(EI + x)
125
x² + 1
x² + 1
Çevre = 40
-=3
(2x - 3)
(4x + 1)
Çevre = 56
EKSTRA
Yayıncılık
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
+x+14 uzunlukları verilen kare ve dikdörtgenlerin kenar uzunlukları cebirsel ifadeyle gösterilmiştir. Buna göre kare ve dikdörtgenlerdeki bilinmeyenleri bulunuz. Aşağıda çevre Garnitür 12 (x - 2) (2x + 3) Çevre = 68 3+1=68-1 3x 67 67 12 (3x + 1) 12,23 (8x + 5) Çevre = 122 (EI + x) 125 x² + 1 x² + 1 Çevre = 40 -=3 (2x - 3) (4x + 1) Çevre = 56 EKSTRA Yayıncılık
UNITE 5.
2
11
8
11
121 cm²
11 ₁-7
49 cm²
I
64 cm²
11
77
Şekil 1
Şekil 2
elde etmiştir.
Gökhan, Teknoloji Tasarım dersindeki projesini yapmak için Şekil 1'de verilen alanı 576 cm² olan kare şeklindeki
kartondan, içlerinde alanları yazılı olan kare şeklindeki bölümleri keserek çıkarmış ve Şekil 2'de verilen parçayı
B) 96
rite ihtiyacı vardır?
Buna göre geriye kalan karton parçasının etrafına şerit çekecek olan Gökhan'ın en az kaç santimetre şe-
A) 70
C) 132
D) 166
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
UNITE 5. 2 11 8 11 121 cm² 11 ₁-7 49 cm² I 64 cm² 11 77 Şekil 1 Şekil 2 elde etmiştir. Gökhan, Teknoloji Tasarım dersindeki projesini yapmak için Şekil 1'de verilen alanı 576 cm² olan kare şeklindeki kartondan, içlerinde alanları yazılı olan kare şeklindeki bölümleri keserek çıkarmış ve Şekil 2'de verilen parçayı B) 96 rite ihtiyacı vardır? Buna göre geriye kalan karton parçasının etrafına şerit çekecek olan Gökhan'ın en az kaç santimetre şe- A) 70 C) 132 D) 166
Şekil-I
Şekil-II
Şekil-l'de dikdörtgen biçiminde el işi kâğıdı gösterilmiştir. Bu el işi kâğıdı gösterilen yönde kenar-
lar çakışacak şekilde katlanmış ve Şekil-Il elde edilmiştir. Katlanmış şekil ise Şekil-ll'deki gibi kö-
şelerinden kesilmektedir.
Buna göre, kâğıt tekrar açıldığında oluşan şekil aşağıdakilerden hangisidir?
C) Beşgen
A) Dikdörtgen
B) Yamuk
D) Altıgen
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
Şekil-I Şekil-II Şekil-l'de dikdörtgen biçiminde el işi kâğıdı gösterilmiştir. Bu el işi kâğıdı gösterilen yönde kenar- lar çakışacak şekilde katlanmış ve Şekil-Il elde edilmiştir. Katlanmış şekil ise Şekil-ll'deki gibi kö- şelerinden kesilmektedir. Buna göre, kâğıt tekrar açıldığında oluşan şekil aşağıdakilerden hangisidir? C) Beşgen A) Dikdörtgen B) Yamuk D) Altıgen
çılarına göre
en çokgenierin isimlerini altlarına yazınız ve köşegenlerini çiziniz.
Kar
d
F.C
Özellikler
he
Satır ve sütunların eşleştiği boşluklara (✓) işareti yazınız.
Dörtgen
X
Dorts
Kare Dikdörtgen Paralelkenar Yamuk
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
çılarına göre en çokgenierin isimlerini altlarına yazınız ve köşegenlerini çiziniz. Kar d F.C Özellikler he Satır ve sütunların eşleştiği boşluklara (✓) işareti yazınız. Dörtgen X Dorts Kare Dikdörtgen Paralelkenar Yamuk