Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Uzunluk ve Zaman Ölçme Soruları

11.
1. Adım
010
2. Adım
20.
3. Adım
Buna göre bu örüntünün 6. adımındaki masa ve sandalye sayılarının toplamı kaçtır?
A) 14
B) 18
C) 20
D) 24
Olimpiyat Oyunlan
İlk modern olimpiyatlar 1896 yılında Atina'da düzenlendi. Dünyada
4 yılda bir düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda din, dil, ırk ayrımı göze-
tilmeksizin tüm sporcular bir araya gelir. Bu spor şöleninde kurallara
bağlı kalarak dürüstçe ve kardeşçe bir yarışın içine girilir. Olimpizm
anlayışını uygulamaya koyarak insanın dengeli gelişimini gerçekleştir-
mek ise olimpik hareketin temel hedefidir.
Buna göre 1920'de Belçika'da yapılan olimpiyatlardan sonra 5. olimpiyat hangi yıl yapılmıştır?
A) 1916
B) 1935
C) 1940
D) 1944
GUNAY
12
ZOOM»
Ortaokul Matematik
Uzunluk ve Zaman Ölçme
11. 1. Adım 010 2. Adım 20. 3. Adım Buna göre bu örüntünün 6. adımındaki masa ve sandalye sayılarının toplamı kaçtır? A) 14 B) 18 C) 20 D) 24 Olimpiyat Oyunlan İlk modern olimpiyatlar 1896 yılında Atina'da düzenlendi. Dünyada 4 yılda bir düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda din, dil, ırk ayrımı göze- tilmeksizin tüm sporcular bir araya gelir. Bu spor şöleninde kurallara bağlı kalarak dürüstçe ve kardeşçe bir yarışın içine girilir. Olimpizm anlayışını uygulamaya koyarak insanın dengeli gelişimini gerçekleştir- mek ise olimpik hareketin temel hedefidir. Buna göre 1920'de Belçika'da yapılan olimpiyatlardan sonra 5. olimpiyat hangi yıl yapılmıştır? A) 1916 B) 1935 C) 1940 D) 1944 GUNAY 12 ZOOM»
3.
Beceri Temelli Yeni Nesil Soru
2. Merve Hanım kendisiyle ilgili aşağıdaki kronolojik sıralamayı yapmıştır.
2006
2011
2015
2018
10
Ünversiteyi
kazandı.
Mezun
oldu.
2014
İş değişikliği
yaptı.
İstanbul'a
taşındı.
Bu sıralamaya bakılarak,
1. Okuduğu üniversite dört yıllık eğitim vermektedir. X
II. İstanbul'a taşınmadan önce evlenmiştir. X
III. Mezun olduktan dört yıl sonra İstanbul'a taşınmıştır.
IV. Mezun olduktan yedi yıl sonra evlenmiştir. ✓
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve III
B) III ve IV
C) I, II ve III
Evlendi.
D) I, III ve IV
Solanokult
Ortaokul Matematik
Uzunluk ve Zaman Ölçme
3. Beceri Temelli Yeni Nesil Soru 2. Merve Hanım kendisiyle ilgili aşağıdaki kronolojik sıralamayı yapmıştır. 2006 2011 2015 2018 10 Ünversiteyi kazandı. Mezun oldu. 2014 İş değişikliği yaptı. İstanbul'a taşındı. Bu sıralamaya bakılarak, 1. Okuduğu üniversite dört yıllık eğitim vermektedir. X II. İstanbul'a taşınmadan önce evlenmiştir. X III. Mezun olduktan dört yıl sonra İstanbul'a taşınmıştır. IV. Mezun olduktan yedi yıl sonra evlenmiştir. ✓ yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve III B) III ve IV C) I, II ve III Evlendi. D) I, III ve IV Solanokult
10. Yeterli sayıdaki dikdörtgen şeklindeki tahta parçaları yan yana ve alt alta aralarında boşluk kalmayacak
şekilde yapıştırılarak şekildeki gibi büyük bir dikdörtgen tahta parçası oluşturuluyor.
6 cm
6 GUNAY
YAYINLARI
8 cm
Buna göre oluşturulan tahta parçasının santimetre cinsinden çevre uzunluğunu veren matema-
tiksel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) 8.2+6.5
B) 10. (8+6)
C) 2. (8.2+6.5)
D) 2. (8+6)
Ortaokul Matematik
Uzunluk ve Zaman Ölçme
10. Yeterli sayıdaki dikdörtgen şeklindeki tahta parçaları yan yana ve alt alta aralarında boşluk kalmayacak şekilde yapıştırılarak şekildeki gibi büyük bir dikdörtgen tahta parçası oluşturuluyor. 6 cm 6 GUNAY YAYINLARI 8 cm Buna göre oluşturulan tahta parçasının santimetre cinsinden çevre uzunluğunu veren matema- tiksel ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) 8.2+6.5 B) 10. (8+6) C) 2. (8.2+6.5) D) 2. (8+6)
12. Rana okuluna bisikleti ile gitmektedir. Rana'nın ev ile okulu arasındaki 2400 m'lik yolu gitmesi 10 dakika sürmekted
Å
Buna göre Rana okuluna kaç km/sa hızla gitmiştir?
A) 12,8
B) 13,6
C) 14,4
NETBIL
136
2400 m
D) 15,2
Ortaokul Matematik
Uzunluk ve Zaman Ölçme
12. Rana okuluna bisikleti ile gitmektedir. Rana'nın ev ile okulu arasındaki 2400 m'lik yolu gitmesi 10 dakika sürmekted Å Buna göre Rana okuluna kaç km/sa hızla gitmiştir? A) 12,8 B) 13,6 C) 14,4 NETBIL 136 2400 m D) 15,2
12. 100 santimetre = 1 metredir.
Sevda'nın evi ile okulu arası kendi adımlarıyla 54 adım-
dir.
Sevda bir adım attığında 26 cm olduğuna göre, Sev-
danın evi ile okulu arası uzaklık kaç metredir?
A) 360
B) 380
C) 400
D) 500
Ortaokul Matematik
Uzunluk ve Zaman Ölçme
12. 100 santimetre = 1 metredir. Sevda'nın evi ile okulu arası kendi adımlarıyla 54 adım- dir. Sevda bir adım attığında 26 cm olduğuna göre, Sev- danın evi ile okulu arası uzaklık kaç metredir? A) 360 B) 380 C) 400 D) 500
10. Bilgi: Yarı çap uzunluğu r birim olan çemberin
çevresi 2πr formülü ile bulunur.
100
18
76
300/10
30
yol
30 m
B
50 m
Şekildeki koşu pistinin sağına ve soluna eşit
aralıklarla aydınlatma direği dikilecektir. Pistin
merkezi O noktası olmak üzere,
IOAI = 30 m
IOBI = 50 m
olduğuna göre, en az kaç aydınlatma dire-
ğine ihtiyaç vardır? (= 3 alınız.)
A) 8
B) 10
C) 12
D) 14
Ortaokul Matematik
Uzunluk ve Zaman Ölçme
10. Bilgi: Yarı çap uzunluğu r birim olan çemberin çevresi 2πr formülü ile bulunur. 100 18 76 300/10 30 yol 30 m B 50 m Şekildeki koşu pistinin sağına ve soluna eşit aralıklarla aydınlatma direği dikilecektir. Pistin merkezi O noktası olmak üzere, IOAI = 30 m IOBI = 50 m olduğuna göre, en az kaç aydınlatma dire- ğine ihtiyaç vardır? (= 3 alınız.) A) 8 B) 10 C) 12 D) 14
MATEMATİK
Yanda verilen dikdörtgen şeklindeki karton ortadan ikiye
kesiliyor.
7.
Oluşan iki parça hiç artmayacak şekilde, 1. parçası oluşabi-
lecek en büyük eş büyüklükteki kare parçalara ayrılıyor. 2.
parçası ise en az sayıda kare parçalara ayrılıyor.
1. parçadan oluşan kare ile 2. parçadan oluşan en büyük
kare aşağıdaki doğru boyunca ok yönlerinde döndürüle-
rek ilerletip [AB]'nin orta noktasında buluşuyor.
30 cm
40
cm
50 cm
1. Parça
A
B
AB arası mesafe 2 m ile 2,5 m arasında olduğuna göre aşağıda verilen karelerden hangisi A noktasına yerleştiğin-
de döndürülerek AB yolunu boşluk ve taşma olmadan tamamlayamaz?
30 cm
50 cm
A)
B)
C)
60 cm
360 cm
60 cm
2. Parça
D)
80 cm
80 cm
Ortaokul Matematik
Uzunluk ve Zaman Ölçme
MATEMATİK Yanda verilen dikdörtgen şeklindeki karton ortadan ikiye kesiliyor. 7. Oluşan iki parça hiç artmayacak şekilde, 1. parçası oluşabi- lecek en büyük eş büyüklükteki kare parçalara ayrılıyor. 2. parçası ise en az sayıda kare parçalara ayrılıyor. 1. parçadan oluşan kare ile 2. parçadan oluşan en büyük kare aşağıdaki doğru boyunca ok yönlerinde döndürüle- rek ilerletip [AB]'nin orta noktasında buluşuyor. 30 cm 40 cm 50 cm 1. Parça A B AB arası mesafe 2 m ile 2,5 m arasında olduğuna göre aşağıda verilen karelerden hangisi A noktasına yerleştiğin- de döndürülerek AB yolunu boşluk ve taşma olmadan tamamlayamaz? 30 cm 50 cm A) B) C) 60 cm 360 cm 60 cm 2. Parça D) 80 cm 80 cm
9.
A) 6,38
B) 7,53
Temel uzunluk ölçü birimi metredir. Metrenin bir üskati kilometre ve bir askati milimetredir.
Kilometreden daha büyük uzunluk ölçüleri arasında megametre vardır. Megametre Mm ile gösterilir.
Milimetreden daha küçük uzunluk ölçüleri arasında nanometre vardır. Nanometre nm ile gösterilir.
1 Mm 1000 km
=
C) 11,47
1 nm =
1
1000
5
mm
+18
15 nm = x mm ve 2,05 Mm = y km olduğuna göre, (y - x) farkı kaçtır?
A) 249,85
B) 1296,15
C) 2049,985
CM00-05.01UDS02.4
D) 16,56
D) 2050,15
Diğer sayfaya geçiniz..
Ortaokul Matematik
Uzunluk ve Zaman Ölçme
9. A) 6,38 B) 7,53 Temel uzunluk ölçü birimi metredir. Metrenin bir üskati kilometre ve bir askati milimetredir. Kilometreden daha büyük uzunluk ölçüleri arasında megametre vardır. Megametre Mm ile gösterilir. Milimetreden daha küçük uzunluk ölçüleri arasında nanometre vardır. Nanometre nm ile gösterilir. 1 Mm 1000 km = C) 11,47 1 nm = 1 1000 5 mm +18 15 nm = x mm ve 2,05 Mm = y km olduğuna göre, (y - x) farkı kaçtır? A) 249,85 B) 1296,15 C) 2049,985 CM00-05.01UDS02.4 D) 16,56 D) 2050,15 Diğer sayfaya geçiniz..
Atatürk Ortaokulu'nun ders zili 45 dakikada
bir, Cumhuriyet Ortaokulu'nun ders zili 50
dakikada bir çalmaktadır.
Buna göre, iki okulun ders zili 08.00 de
birlikte çaldıktan sonra ilk kez saat kaçta
tekrar birlikte çalarlar?
A) 13.45
C) 14.30
B) 14.15
D) 15.30
Ortaokul Matematik
Uzunluk ve Zaman Ölçme
Atatürk Ortaokulu'nun ders zili 45 dakikada bir, Cumhuriyet Ortaokulu'nun ders zili 50 dakikada bir çalmaktadır. Buna göre, iki okulun ders zili 08.00 de birlikte çaldıktan sonra ilk kez saat kaçta tekrar birlikte çalarlar? A) 13.45 C) 14.30 B) 14.15 D) 15.30
9. Aşağıda verilen oyun iki kişiliktir. Oyunda 1. oyuncu büyük sayıyı, 2. oyuncu küçük sayıyı seçer.
Oyuncular sayının altında bulunan butona her bastıklarında ekrandaki sayı kadar puan kazan-
maktadır. Bilgileri panoda verilmiştir.
Başlangıçta sıfır puanı olan oyuncular oyunu aşağıdaki gibi oynamaktadır:
1. Oyuncu
Seçilen Sayı: 13
1. Aşama: 1. oyuncu butona bir kere basa-
rak 13 puan alıyor. Sonra 2. oyuncu da
butona bir kere basarak √3 puan alıyor.
2. Aşama: 1. oyuncu butona bir kere basa-
rak √13 puan daha alıyor. Sonra 2. oyun-
cu da butona en fazla 2 kere basarak
√3+√3 puan daha alıyor.
Buton
Uyarı: Her aşamada butona
1 kez basma hakkınız var.
Örneğin;
1. Aşama: 1 kez,
2. Aşama: 1 kez,
3. Aşama: 1 kez basabilirsiniz.
2. Oyuncu
Seçilen Sayı: √3
Buton
Uyarı: Her aşamada en fazla aşama
sayısı kadar basma hakkınız var.
Örneğin;
1. Aşama: 1 kez,
2. Aşama: En fazla 2 kez,
3. Aşama: En fazla 3 kez basabilirsiniz.
3. Aşama: 1. oyuncu butona bir kere basa-
rak 13 puan daha alıyor. Sonra 2. oyun-
cu da butona en fazla 3 kere basarak
√3+√3+√3 puan daha alıyor.
2. oyuncu 1. oyuncuyu ilk kez geçtiğinde oyun
bitecektir.
Buna göre, oyun bittiğinde iki yarışmacı toplamda en az kaç kez butonlara basmıştır?
A) 15
B) 14
C) 13
D) 12
Ortaokul Matematik
Uzunluk ve Zaman Ölçme
9. Aşağıda verilen oyun iki kişiliktir. Oyunda 1. oyuncu büyük sayıyı, 2. oyuncu küçük sayıyı seçer. Oyuncular sayının altında bulunan butona her bastıklarında ekrandaki sayı kadar puan kazan- maktadır. Bilgileri panoda verilmiştir. Başlangıçta sıfır puanı olan oyuncular oyunu aşağıdaki gibi oynamaktadır: 1. Oyuncu Seçilen Sayı: 13 1. Aşama: 1. oyuncu butona bir kere basa- rak 13 puan alıyor. Sonra 2. oyuncu da butona bir kere basarak √3 puan alıyor. 2. Aşama: 1. oyuncu butona bir kere basa- rak √13 puan daha alıyor. Sonra 2. oyun- cu da butona en fazla 2 kere basarak √3+√3 puan daha alıyor. Buton Uyarı: Her aşamada butona 1 kez basma hakkınız var. Örneğin; 1. Aşama: 1 kez, 2. Aşama: 1 kez, 3. Aşama: 1 kez basabilirsiniz. 2. Oyuncu Seçilen Sayı: √3 Buton Uyarı: Her aşamada en fazla aşama sayısı kadar basma hakkınız var. Örneğin; 1. Aşama: 1 kez, 2. Aşama: En fazla 2 kez, 3. Aşama: En fazla 3 kez basabilirsiniz. 3. Aşama: 1. oyuncu butona bir kere basa- rak 13 puan daha alıyor. Sonra 2. oyun- cu da butona en fazla 3 kere basarak √3+√3+√3 puan daha alıyor. 2. oyuncu 1. oyuncuyu ilk kez geçtiğinde oyun bitecektir. Buna göre, oyun bittiğinde iki yarışmacı toplamda en az kaç kez butonlara basmıştır? A) 15 B) 14 C) 13 D) 12
EN
7
2. Aşagıdaki problemleri çözelim.
7 m 40 cm'lik bir kumaşın 140 cm'si kesilmiştir. Geriye kaç cm kumaş kalmıştır?
of
740
140
600
Ali, Ahmet ve Kerem'in boy uzunlukları toplamı 3 m 36 cm'dir. Ali'nin boyu
1 m 20 cm, Ahmet'in boyu da Ali'den 24 cm fazladır. Bu durumda Kerem'in
boyu kaç cm'dir?
5x7=35
Bir kaplumbağa bir günde 5 m yol gitmiştir. Bu kaplumbağanın 5 haftada
gittiği yolun toplam uzunluğu kaç m olur? mund
ATİLİ KİTABI
35
X
Ortaokul Matematik
Uzunluk ve Zaman Ölçme
EN 7 2. Aşagıdaki problemleri çözelim. 7 m 40 cm'lik bir kumaşın 140 cm'si kesilmiştir. Geriye kaç cm kumaş kalmıştır? of 740 140 600 Ali, Ahmet ve Kerem'in boy uzunlukları toplamı 3 m 36 cm'dir. Ali'nin boyu 1 m 20 cm, Ahmet'in boyu da Ali'den 24 cm fazladır. Bu durumda Kerem'in boyu kaç cm'dir? 5x7=35 Bir kaplumbağa bir günde 5 m yol gitmiştir. Bu kaplumbağanın 5 haftada gittiği yolun toplam uzunluğu kaç m olur? mund ATİLİ KİTABI 35 X
3. Sarp'ın bisikletinin tekerleklerinin yarıçapı 40 cm, Caner'in bisikletinin tekerleklerinin yarıçapı 35 cm'dir.
Bu iki arkadaş sitelerinde bulunan bisiklet yolunun başlangıç noktasından pedal çevirmeye başlamıştır. Bisiklet yo-
lunun sonuna geldiklerinde her iki bisikletin tekerleklerinin de tam tur atarak mesafeyi tamamladığını görmüşlerdir.
Buna göre, bisiklet yolunun uzunluğu en az kaç santimetredir? (F3 alipz.)
B) 1620
C) 1680
A) 1500
8. Sinif
17
D) 1720
Matematik
Ortaokul Matematik
Uzunluk ve Zaman Ölçme
3. Sarp'ın bisikletinin tekerleklerinin yarıçapı 40 cm, Caner'in bisikletinin tekerleklerinin yarıçapı 35 cm'dir. Bu iki arkadaş sitelerinde bulunan bisiklet yolunun başlangıç noktasından pedal çevirmeye başlamıştır. Bisiklet yo- lunun sonuna geldiklerinde her iki bisikletin tekerleklerinin de tam tur atarak mesafeyi tamamladığını görmüşlerdir. Buna göre, bisiklet yolunun uzunluğu en az kaç santimetredir? (F3 alipz.) B) 1620 C) 1680 A) 1500 8. Sinif 17 D) 1720 Matematik
4. SINIF MATEMATİK
7. Bir otomobil saatte 120 km hızla 4 saat ve sa-
atte 60 km hızla 8 saat yol gidiyor. Eğer bütün
yolu sabit bir hızla ve aynı sürede gitmek iste-
seydi kaç km hızla gitmesi gerekirdi?
12a
60
4
8
4866
*
480
2
960
72
48 €
Ortaokul Matematik
Uzunluk ve Zaman Ölçme
4. SINIF MATEMATİK 7. Bir otomobil saatte 120 km hızla 4 saat ve sa- atte 60 km hızla 8 saat yol gidiyor. Eğer bütün yolu sabit bir hızla ve aynı sürede gitmek iste- seydi kaç km hızla gitmesi gerekirdi? 12a 60 4 8 4866 * 480 2 960 72 48 €
7. Aşağıdaki tabloda bir iş yerinde çalışan kişilerin
çalışma süreleri verilmiştir.
Tablo: Kişilerin Çalışma Süreleri
Kişiler
Çalışma Süreleri
758 gün
165 hafta
4,5 yıl
40 ay
Bu iş yerinde 3 yıldan fazla çalışan kişiler prim
almaya hak kazanacaktır.
Can
Elif
Bora
Baran
Buna göre bu iş yerinde çalışan kişilerden
kimler prim almaya hak kazanmıştır?
A) Elif ve Bora
B) Bora ve Baran
C) Can ve Bora
D) Elif, Bora ve Baran
Ortaokul Matematik
Uzunluk ve Zaman Ölçme
7. Aşağıdaki tabloda bir iş yerinde çalışan kişilerin çalışma süreleri verilmiştir. Tablo: Kişilerin Çalışma Süreleri Kişiler Çalışma Süreleri 758 gün 165 hafta 4,5 yıl 40 ay Bu iş yerinde 3 yıldan fazla çalışan kişiler prim almaya hak kazanacaktır. Can Elif Bora Baran Buna göre bu iş yerinde çalışan kişilerden kimler prim almaya hak kazanmıştır? A) Elif ve Bora B) Bora ve Baran C) Can ve Bora D) Elif, Bora ve Baran
2. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi ya
A) 1 m
1
1000
B) 1 m = 10 dm
1
C) 1 cm = m
10
D) 1 mm = 0,001 m
=
☆
km
3. Bir sirk bisikletinin ön tekeri 78 kez döndüğün-
de arka tekeri 52 kez dönmektedir.
Ba
Ön tekerin çevre uzunluğu 120 cm ise arka
tekerin çevre uzunluğu kaç metredir?
A) 0,8
C) 1,6
D) 1,8
lige eneryse ga
134 Otudem
B) 1,2
vsa noch
Bir uzunluk ölçme birimi bir alt birim cinsinden ifade
birim cinsinden ifade edilirken sayı çıkılan her basa
Ortaokul Matematik
Uzunluk ve Zaman Ölçme
2. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi ya A) 1 m 1 1000 B) 1 m = 10 dm 1 C) 1 cm = m 10 D) 1 mm = 0,001 m = ☆ km 3. Bir sirk bisikletinin ön tekeri 78 kez döndüğün- de arka tekeri 52 kez dönmektedir. Ba Ön tekerin çevre uzunluğu 120 cm ise arka tekerin çevre uzunluğu kaç metredir? A) 0,8 C) 1,6 D) 1,8 lige eneryse ga 134 Otudem B) 1,2 vsa noch Bir uzunluk ölçme birimi bir alt birim cinsinden ifade birim cinsinden ifade edilirken sayı çıkılan her basa
1.
Uzunluk ve Zaman Ölçme
Uzunluk Ölçme
BECERİ TEMELLİ KAZANIM TESTI 4
Terzi Reşat Bey'in üç farklı renkte 10 top kumaşı bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda renklerine göre bir
top kumaşın uzunlukları verilmiştir.
Tablo: Renklerine Göre Bir Top Kumaşın Uzunlukları
Bir Top Kumaşın Uzunluğu
0,1 km
9500 cm
700 dm
Renk
Kırmızı
Sari
Mavi
Terzi Reşat Bey'in kumaş toplarının %30'u kırmızı, %10'u sarı olduğuna göre Terzi Reşat Bey'in
elinde toplam kaç metre kumaş vardır?
A) 815
B) 725
C) 600
D) 575
Ortaokul Matematik
Uzunluk ve Zaman Ölçme
1. Uzunluk ve Zaman Ölçme Uzunluk Ölçme BECERİ TEMELLİ KAZANIM TESTI 4 Terzi Reşat Bey'in üç farklı renkte 10 top kumaşı bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda renklerine göre bir top kumaşın uzunlukları verilmiştir. Tablo: Renklerine Göre Bir Top Kumaşın Uzunlukları Bir Top Kumaşın Uzunluğu 0,1 km 9500 cm 700 dm Renk Kırmızı Sari Mavi Terzi Reşat Bey'in kumaş toplarının %30'u kırmızı, %10'u sarı olduğuna göre Terzi Reşat Bey'in elinde toplam kaç metre kumaş vardır? A) 815 B) 725 C) 600 D) 575