Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Üçgenler Soruları

2
3
a
16 25
8 cm
a
028220
Şekildeki ABC üçgeninde |AB| = |AC| ve |BC| = 8 cm
olduğuna gore |ABI'nun santimetre cinsinden alabi-
leceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?
A) 7
B) 6
C) 5
D) 4
7
3.4.5.6.7.8
8
Ver
gida
A) [F
Ortaokul Matematik
Üçgenler
2 3 a 16 25 8 cm a 028220 Şekildeki ABC üçgeninde |AB| = |AC| ve |BC| = 8 cm olduğuna gore |ABI'nun santimetre cinsinden alabi- leceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 7 3.4.5.6.7.8 8 Ver gida A) [F
5 ÜÇGENLER VE DÖRTGENLE
11.
Dar açılı üçgenlerin bütün açıları dar açıdır.
II. Dik açılı üçgenler ikizkenar olamaz.
III. Geniş açılı üçgenlerde dar açı olamaz.
IV. Bütün eşkenar üçgenler dar açılı üçgendir.
Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?
293 294
A) 1
B) 2
D) 4
Yuka
üçge
A)
1
Ortaokul Matematik
Üçgenler
5 ÜÇGENLER VE DÖRTGENLE 11. Dar açılı üçgenlerin bütün açıları dar açıdır. II. Dik açılı üçgenler ikizkenar olamaz. III. Geniş açılı üçgenlerde dar açı olamaz. IV. Bütün eşkenar üçgenler dar açılı üçgendir. Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur? 293 294 A) 1 B) 2 D) 4 Yuka üçge A) 1
10.
11
30 m
munninn
20 m
IV
50 m
70 m
Yukarıdaki şekilde bir arazide dört farklı kümesin yerleri gösterilmiştir.
Verilenlere göre, I ve III numaralı kümesler arasındaki uzaklık tam sayı olarak en az kaç metre olabilir?
A) 21
B) 51
C) 61
D) 81
2.
vaplad
A) 1.6
Ortaokul Matematik
Üçgenler
10. 11 30 m munninn 20 m IV 50 m 70 m Yukarıdaki şekilde bir arazide dört farklı kümesin yerleri gösterilmiştir. Verilenlere göre, I ve III numaralı kümesler arasındaki uzaklık tam sayı olarak en az kaç metre olabilir? A) 21 B) 51 C) 61 D) 81 2. vaplad A) 1.6
7.
E
F
H
Şekildeki DEF üçgeninde [DH] açıortay ve
|EH| = |HF| olduğuna göre DEF üçgeni için aşa-
ğıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) DEF üçgeni çeşitkenar üçgendir.
B) |DH| yüksekliktir.
C) |DE| = |DF|
D) DEF üçgeni ikizkenar üçgendir.
Ortaokul Matematik
Üçgenler
7. E F H Şekildeki DEF üçgeninde [DH] açıortay ve |EH| = |HF| olduğuna göre DEF üçgeni için aşa- ğıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) DEF üçgeni çeşitkenar üçgendir. B) |DH| yüksekliktir. C) |DE| = |DF| D) DEF üçgeni ikizkenar üçgendir.
1.
B
y
A) t>y> k
C) y = k > t
A
100°
C
Yukarıda verilen ABC ikizkenar bir üçgendir.
m(BAC) = 100° olduğuna göre ABC üçgeninin
kenar uzunlukları sıralaması aşağıdakilerden
hangisidir?
k
t
B) k>y> t
D) t> y = k
Ortaokul Matematik
Üçgenler
1. B y A) t>y> k C) y = k > t A 100° C Yukarıda verilen ABC ikizkenar bir üçgendir. m(BAC) = 100° olduğuna göre ABC üçgeninin kenar uzunlukları sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? k t B) k>y> t D) t> y = k
6.
y
A) y>t> k
C) k>y>t
42°
U
56°
k
S
Yukarıda verilen SUD üçgeninde
m(USD) = 42° ve m (SUD) = 56°
olduğuna göre SUD üçgeninin kenar uzunluk-
larının büyükten küçüğe doğru sıralaması aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
B) t>k>y
D) y>k>t
D
Ortaokul Matematik
Üçgenler
6. y A) y>t> k C) k>y>t 42° U 56° k S Yukarıda verilen SUD üçgeninde m(USD) = 42° ve m (SUD) = 56° olduğuna göre SUD üçgeninin kenar uzunluk- larının büyükten küçüğe doğru sıralaması aşa- ğıdakilerden hangisidir? B) t>k>y D) y>k>t D
2.
P
8 cm
A
8 cm
6 cm
C) 7
Y
Yukarıda verilen üçgenlerde |PY| = |AL| = 8 cm ve
|LY| = 6 cm'dir.
L
Buna göre |PL| nin alabileceği en büyük tam
sayı değeri için |AP| nin alabileceği en küçük
doğal sayı değeri kaçtır?
A) 5
B) 6
D) 8
Ortaokul Matematik
Üçgenler
2. P 8 cm A 8 cm 6 cm C) 7 Y Yukarıda verilen üçgenlerde |PY| = |AL| = 8 cm ve |LY| = 6 cm'dir. L Buna göre |PL| nin alabileceği en büyük tam sayı değeri için |AP| nin alabileceği en küçük doğal sayı değeri kaçtır? A) 5 B) 6 D) 8
8
x cm
L
K
8 cm
Şekil 1
15 cm
M
K
M
Şekil 2
Şekil-1'de ön yüzü yeşil arka yüzü turuncu olan KLM üçgeni
L köşesi KM kenar üzerine gelecek şekilde katlandığında Şe-
kil-2'deki konuma gelmiştir.
Buna göre KL kenarının uzunluğunun cm cinsinden alabi-
leceği doğal sayı değerleri kaç tanedir?
Ortaokul Matematik
Üçgenler
8 x cm L K 8 cm Şekil 1 15 cm M K M Şekil 2 Şekil-1'de ön yüzü yeşil arka yüzü turuncu olan KLM üçgeni L köşesi KM kenar üzerine gelecek şekilde katlandığında Şe- kil-2'deki konuma gelmiştir. Buna göre KL kenarının uzunluğunun cm cinsinden alabi- leceği doğal sayı değerleri kaç tanedir?
6
8 cm
Çözüm
x cm
12 cm
M
Kenar uzunlukları doğal sayı olan
yandaki üçgende m (K) > m(L) ol-
duğuna göre LM kenarının alaca-
ğı kaç farklı değer vardır?
H
UNUTMA Üçgen sorularında geçen cümlelerde koşul ek-
leri var ise özellikle bir açı diğerinden büyük ya
Ortaokul Matematik
Üçgenler
6 8 cm Çözüm x cm 12 cm M Kenar uzunlukları doğal sayı olan yandaki üçgende m (K) > m(L) ol- duğuna göre LM kenarının alaca- ğı kaç farklı değer vardır? H UNUTMA Üçgen sorularında geçen cümlelerde koşul ek- leri var ise özellikle bir açı diğerinden büyük ya
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
7 Şekil-1'de verilen ön yüzlerinin alanları 16x2 + 24x + 9 cm² olan renkleri dışında özdeş iki kare karton birer kenarlane
şacak şekilde konumlandırılmıştır.
(4x+3)
3. ÜNİTE
R
4d
K
N
Şekil-1
M
B) 4x-(2x + 4)
R
K
C) 8x² +8
d.
T
2x cm
4............
23 2x43
N
Şekil-2
Şekil-1'deki kareler R ve L köşelerinden ok yönlerinde eşit miktar hareket (döndürüldüğünde) ettirildiğinde Şekil-2
konuma gelmiştir.
TEST-1
L
Buna göre şekil-2'deki kırmızı bölgenin ön yüz alanını cm² cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hang
sidir?
A) 8x² + 6x
D) 14x² + 3x
M
8 Aşağıda 4 adet mavi renkli eş ikizkenar üçgen verilmiştir. Bu üçgenlerin tabanları zemin
nin kenarlarını oluşturacak şekilde aşağıdaki
İpucu için sayfa 96'daki FÖN 22'ye bak
KLMN ka
3. Ü
9
Ortaokul Matematik
Üçgenler
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler 7 Şekil-1'de verilen ön yüzlerinin alanları 16x2 + 24x + 9 cm² olan renkleri dışında özdeş iki kare karton birer kenarlane şacak şekilde konumlandırılmıştır. (4x+3) 3. ÜNİTE R 4d K N Şekil-1 M B) 4x-(2x + 4) R K C) 8x² +8 d. T 2x cm 4............ 23 2x43 N Şekil-2 Şekil-1'deki kareler R ve L köşelerinden ok yönlerinde eşit miktar hareket (döndürüldüğünde) ettirildiğinde Şekil-2 konuma gelmiştir. TEST-1 L Buna göre şekil-2'deki kırmızı bölgenin ön yüz alanını cm² cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hang sidir? A) 8x² + 6x D) 14x² + 3x M 8 Aşağıda 4 adet mavi renkli eş ikizkenar üçgen verilmiştir. Bu üçgenlerin tabanları zemin nin kenarlarını oluşturacak şekilde aşağıdaki İpucu için sayfa 96'daki FÖN 22'ye bak KLMN ka 3. Ü 9
2.
K
7 cm
15 cm
N
L
24 cm
Şekildeki KLMN dörtgeninde [KL] 1 [LM] ve
[KN] [NM]'dir.
M
|KL| = 7 cm, |LM| = 24 cm ve |KN| = 15 cm oldu-
ğuna göre INMI kaç santimetredir?
A) 15
B) 20
C) 22
D) 24
Şek
JAE
re
A
5.
Ortaokul Matematik
Üçgenler
2. K 7 cm 15 cm N L 24 cm Şekildeki KLMN dörtgeninde [KL] 1 [LM] ve [KN] [NM]'dir. M |KL| = 7 cm, |LM| = 24 cm ve |KN| = 15 cm oldu- ğuna göre INMI kaç santimetredir? A) 15 B) 20 C) 22 D) 24 Şek JAE re A 5.
09:50
Test 02
1.
d
C
b
Üçgen Çeşitleri
1 üçgen
6
m
n
k
B) a vel
Bağlar Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olan P
SOKAĞI" hâline getirmek istemektedir. Bu proje
nar Öğretmen okulun bir koridorunu "MATEMAT
öğrencilerle birlikte yürütmek isteyen Pinar Ogre
men, 5. sınıf öğrencilerine bu sokakta sergilenme
üzere üçgen çeşitlerini anlatan pano hazırlama g
revi vermiştir.
nelhev spel abmely
191 Mito ngôi nằm
İkizkenar üçgenler için yukarıdaki kareli zeminde panoyu hazırlayan öğrenciler panoyu şekildeki gibi henüz
tamamlamamışlardır.
-30
Üçgen Çeşi
3.
Buna göre panodaki üçgenler tamamlandığında eşit olan kenarların birleştiği noktalar sırasıyla hangi
sinde doğru verilmiştir?
A) b ve n
C) c ve m
D) d ve k
Ortaokul Matematik
Üçgenler
09:50 Test 02 1. d C b Üçgen Çeşitleri 1 üçgen 6 m n k B) a vel Bağlar Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olan P SOKAĞI" hâline getirmek istemektedir. Bu proje nar Öğretmen okulun bir koridorunu "MATEMAT öğrencilerle birlikte yürütmek isteyen Pinar Ogre men, 5. sınıf öğrencilerine bu sokakta sergilenme üzere üçgen çeşitlerini anlatan pano hazırlama g revi vermiştir. nelhev spel abmely 191 Mito ngôi nằm İkizkenar üçgenler için yukarıdaki kareli zeminde panoyu hazırlayan öğrenciler panoyu şekildeki gibi henüz tamamlamamışlardır. -30 Üçgen Çeşi 3. Buna göre panodaki üçgenler tamamlandığında eşit olan kenarların birleştiği noktalar sırasıyla hangi sinde doğru verilmiştir? A) b ve n C) c ve m D) d ve k
13)
9 cm
Hanımeli Caddesi
Mete Sokak
Kırlangıç Sokak
Gümüş Mahallesi
12 cm
Bulut Mahallesi
20 cm
Yukarıda bir mahallenin krokisinin bir bölümü ve-
1
rilmiştir. Ölçeği
1000
kağın gerçek uzunluğu kaç kilometredir?
A) 25
B) 2,5
C) 0,25 D) 1,6
olan krokiye göre Mete So-
Ortaokul Matematik
Üçgenler
13) 9 cm Hanımeli Caddesi Mete Sokak Kırlangıç Sokak Gümüş Mahallesi 12 cm Bulut Mahallesi 20 cm Yukarıda bir mahallenin krokisinin bir bölümü ve- 1 rilmiştir. Ölçeği 1000 kağın gerçek uzunluğu kaç kilometredir? A) 25 B) 2,5 C) 0,25 D) 1,6 olan krokiye göre Mete So-
6.
P
R
S
Yukarıdaki PRS çeşitkenar üçgeninin PR kenarı, PS kena-
rının üstüne gelecek şekilde katlanıp tekrar açılıyor.
Oluşan kat çizgisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) RS kenarına ait yüksekliktir.
B) PS kenarına ait yüksekliktir.
C) R açısına ait açıortaydır.
P) P açısına ait açıortaydır.
CHINAY R
Ortaokul Matematik
Üçgenler
6. P R S Yukarıdaki PRS çeşitkenar üçgeninin PR kenarı, PS kena- rının üstüne gelecek şekilde katlanıp tekrar açılıyor. Oluşan kat çizgisi aşağıdakilerden hangisidir? A) RS kenarına ait yüksekliktir. B) PS kenarına ait yüksekliktir. C) R açısına ait açıortaydır. P) P açısına ait açıortaydır. CHINAY R
[CB]
kenarın
D) 1017
KOLEJİ
TEST-33
C)
7. Aşağıda kenar uzunluklarıyla verilen üçgenlerden
hangisi dar açılı bir üçgendir?
3 cm
2 cm
5 cm
3 cm
4 cm
cm
B)
D)
5 cm
6 cm
12 cm
14 cm
8 cm
İTÜ
STA TAXE
11 cm
doga
Ortaokul Matematik
Üçgenler
[CB] kenarın D) 1017 KOLEJİ TEST-33 C) 7. Aşağıda kenar uzunluklarıyla verilen üçgenlerden hangisi dar açılı bir üçgendir? 3 cm 2 cm 5 cm 3 cm 4 cm cm B) D) 5 cm 6 cm 12 cm 14 cm 8 cm İTÜ STA TAXE 11 cm doga
(
2. Aş
e yazlık ev
Selim bir yüzü sarı, diğer yüzü yeşil renkli olan Şekil 1'deki dikdörtgen biçimindeki A4 kağıdın(Şekil 2'deki
gibi katlamıştır.
Horum
A4
kağıdı
Şekil 1
Şekil 2
Selin kağıdı katladıktan sonra oluşan bazı açıların değerlerini açı ölçer ile belirlemiştir.
Buna göre,
EAB geniş açıdır.
ABC dik açıdır.
III. BCD dar açıdır.
WACD geniş açıdır.
A
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnızl
B) Yalnız II
sıkıntılı
C) II ve IV
B
D.
D) Il ve IV
Ortaokul Matematik
Üçgenler
( 2. Aş e yazlık ev Selim bir yüzü sarı, diğer yüzü yeşil renkli olan Şekil 1'deki dikdörtgen biçimindeki A4 kağıdın(Şekil 2'deki gibi katlamıştır. Horum A4 kağıdı Şekil 1 Şekil 2 Selin kağıdı katladıktan sonra oluşan bazı açıların değerlerini açı ölçer ile belirlemiştir. Buna göre, EAB geniş açıdır. ABC dik açıdır. III. BCD dar açıdır. WACD geniş açıdır. A ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnızl B) Yalnız II sıkıntılı C) II ve IV B D. D) Il ve IV