Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Veri Toplama Soruları

Berra matematik ödevlerinden 82, 76, 95 ve
78 puan almıştır. Beşinci ödevinin puanını bil-
meyen Berra'nın ödev puanlarının aritmetik
ortalaması 80'dir.
Buna göre, Berra beşinci ödevinden kaç
puan almıştır?
A) 66
B) 67
C) 68
D) 69
Ortaokul Matematik
Veri Toplama
Berra matematik ödevlerinden 82, 76, 95 ve 78 puan almıştır. Beşinci ödevinin puanını bil- meyen Berra'nın ödev puanlarının aritmetik ortalaması 80'dir. Buna göre, Berra beşinci ödevinden kaç puan almıştır? A) 66 B) 67 C) 68 D) 69
X
VERİ TOPLAMA ve
ÖRNEK 1
Ülkemizde yaşanan çevre kirliliğinin sebeplerini araştırmak iste-
yen bir üniversite öğrencisinin nasıl araştırma soruları oluşturabi-
leceğini ve araştırmasını kimler üzerinde yapması gerektiğini dü-
şünelim.
Siz de, bir konu üzerine araştırma yapmak isteseydiniz konu ne
Bu konu ile ilgili araştırma sorularınız neler olurdu?
olurdu?
pn
2.
3.
4.
DEĞERLENDİRME
ÖRNEK 2
Kütüphanecilik kulübü öğrencileri kütüphanedeki kitapları zengin-
leştirmek istiyor. Bu sebeple okuldaki öğrecilerin hangi tür kitaplar-
dan hoşlandığını öğrenmek için bir araştırma yapmaya karar veri-
yorlar. Kulüp öğrencilerinin nasıl araştırma soruları oluşturacağını
bulunuz.
2.
31
yönte
bilgile
dalid
Ank
ama
kişi
top
Ortaokul Matematik
Veri Toplama
X VERİ TOPLAMA ve ÖRNEK 1 Ülkemizde yaşanan çevre kirliliğinin sebeplerini araştırmak iste- yen bir üniversite öğrencisinin nasıl araştırma soruları oluşturabi- leceğini ve araştırmasını kimler üzerinde yapması gerektiğini dü- şünelim. Siz de, bir konu üzerine araştırma yapmak isteseydiniz konu ne Bu konu ile ilgili araştırma sorularınız neler olurdu? olurdu? pn 2. 3. 4. DEĞERLENDİRME ÖRNEK 2 Kütüphanecilik kulübü öğrencileri kütüphanedeki kitapları zengin- leştirmek istiyor. Bu sebeple okuldaki öğrecilerin hangi tür kitaplar- dan hoşlandığını öğrenmek için bir araştırma yapmaya karar veri- yorlar. Kulüp öğrencilerinin nasıl araştırma soruları oluşturacağını bulunuz. 2. 31 yönte bilgile dalid Ank ama kişi top
3. katman
2. katman
1. katman
17CI:
8642
C) Elektron Sayısı
→→ 3. Periyot
→7 A grubu
XYZ XYZ XYZ
1 2 3
XYZ XYZ
1 2
RILMASI
Yukandaki periyodik tabloda bazı elementler harflerle gösterilmiştir. Buna göre bu elementlerin elektron katman
dağılımlarını gösteren grafik aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Elektron Sayısı
B) Elektron Sayısı
8
Katman
Katman
Elementler periyodik sisteme artan atom numaralarına göre dizilmiştir. Ayni pe-
riyotta soldan sağa doğru gidildikçe ve aynı grupta yukandan aşağıya doğru
gidildikçe atom numarası artar. Nötr atomların elektron-katman dağılımları peri-
yodik tablodaki yerlerini gösterir.
^= 2P 2A ->2 elektron
TEST-28
Y = 3P 34 GA
2= 3P 8A
Y
8
4
2
XYZ XYZ YZ
12 3
D) Elektron Sayısı
8
4
XYZZ
2
Z
3
Katman
Katman
Ortaokul Matematik
Veri Toplama
3. katman 2. katman 1. katman 17CI: 8642 C) Elektron Sayısı →→ 3. Periyot →7 A grubu XYZ XYZ XYZ 1 2 3 XYZ XYZ 1 2 RILMASI Yukandaki periyodik tabloda bazı elementler harflerle gösterilmiştir. Buna göre bu elementlerin elektron katman dağılımlarını gösteren grafik aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) Elektron Sayısı B) Elektron Sayısı 8 Katman Katman Elementler periyodik sisteme artan atom numaralarına göre dizilmiştir. Ayni pe- riyotta soldan sağa doğru gidildikçe ve aynı grupta yukandan aşağıya doğru gidildikçe atom numarası artar. Nötr atomların elektron-katman dağılımları peri- yodik tablodaki yerlerini gösterir. ^= 2P 2A ->2 elektron TEST-28 Y = 3P 34 GA 2= 3P 8A Y 8 4 2 XYZ XYZ YZ 12 3 D) Elektron Sayısı 8 4 XYZZ 2 Z 3 Katman Katman
4. Güneş enerjiisi sonsuzdur. Güneş enerjisi, yenilenebilir enerji kaynaklarındandır yani kullanıldığı hâlde bitmez. Güneşten doğrudan
ya da dolaylı olarak elde edilen enerjidir. Çevreye zarar vermez.
Buna göre resimleri verilen,
Güneş ocağı
Güneş paneli
Trafik lambası
Bahçe lambası
araçlardan kaç tanesi Güneş enerjisinin günümüzde kullanılan uygulamalarına örnek olarak gösterilebilir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Ortaokul Matematik
Veri Toplama
4. Güneş enerjiisi sonsuzdur. Güneş enerjisi, yenilenebilir enerji kaynaklarındandır yani kullanıldığı hâlde bitmez. Güneşten doğrudan ya da dolaylı olarak elde edilen enerjidir. Çevreye zarar vermez. Buna göre resimleri verilen, Güneş ocağı Güneş paneli Trafik lambası Bahçe lambası araçlardan kaç tanesi Güneş enerjisinin günümüzde kullanılan uygulamalarına örnek olarak gösterilebilir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
Uranti ile İlgili Problemler
Ulan ve Oranti
alın gram cinsinden net
her bal türünden en
0
Oran ve Oranti
Doğru ve Ters Orantı ile ilgili Problemler
7. Bir ürünün satış fiyatı maliyetinden daha yüksekse bu ürünün satışından kår, daha düşükse zarar edilmiş demek-
Satış fiyatı - Maliyet - Kar oranı
Maliyet
=
Klimalar
K
L
Aşağıdaki tabloda klima satışı yapan bir iş yerinin K, L, M ve N marka klimalarındaki maliyet ile satış fiyatlarından
bazılanı verilmiştir.
Maliyet (TL)
2000 RUE
2500
Maliyet-Satış fiyatı
Maliyet
Satış (TL)
3250
3300
Kar - Zarar Oranı
= Zarar oranı
1
10
4
10
Kar oranı
Zarar oranı
M
va
N
vill 3000vo unub obnie
Buna göre tabloda boş bırakılan kutucuklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
K marka klimanın kâr oranıdir.
8
D) Her bir marka klimanın satışından kâr oranı elde edilirse işyerinin toplam kazancı 1050 TL olur.
10
1250 125
2000:125
B) L marka klimanın maliyeti, M marka klimanın satış fiyatından 200 TL eksiktir.
C) N marka klimanın satışındaki kâr oranı, K marka klimanın satışındaki kâr oranına eşit olsaydı; N marka kli-
manın satış fiyatı 4875 TL olurdu.
Ortaokul Matematik
Veri Toplama
Uranti ile İlgili Problemler Ulan ve Oranti alın gram cinsinden net her bal türünden en 0 Oran ve Oranti Doğru ve Ters Orantı ile ilgili Problemler 7. Bir ürünün satış fiyatı maliyetinden daha yüksekse bu ürünün satışından kår, daha düşükse zarar edilmiş demek- Satış fiyatı - Maliyet - Kar oranı Maliyet = Klimalar K L Aşağıdaki tabloda klima satışı yapan bir iş yerinin K, L, M ve N marka klimalarındaki maliyet ile satış fiyatlarından bazılanı verilmiştir. Maliyet (TL) 2000 RUE 2500 Maliyet-Satış fiyatı Maliyet Satış (TL) 3250 3300 Kar - Zarar Oranı = Zarar oranı 1 10 4 10 Kar oranı Zarar oranı M va N vill 3000vo unub obnie Buna göre tabloda boş bırakılan kutucuklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? K marka klimanın kâr oranıdir. 8 D) Her bir marka klimanın satışından kâr oranı elde edilirse işyerinin toplam kazancı 1050 TL olur. 10 1250 125 2000:125 B) L marka klimanın maliyeti, M marka klimanın satış fiyatından 200 TL eksiktir. C) N marka klimanın satışındaki kâr oranı, K marka klimanın satışındaki kâr oranına eşit olsaydı; N marka kli- manın satış fiyatı 4875 TL olurdu.
18. Yön bildiren sözcükler, özel addan önce gelerek tamlama kurduğunda büyük; sonra gelerek tamlama kurduğunda ise
küçük harfle yazılır. Ancak "doğu" ve "batı" sözcükleri düşünce, hayat tarzı, politika vb. anlamlar taşıdığında yanında
özel ad olmasına bakılmaksızın büyük harfle başlar.
Bu bilgiye göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yön bildiren sözcüklerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık
yapılmıştır?
A) şaretli yere varmanız için daha da Batı'ya gitmeniz gerekiyor.
B) Bu konuda Doğu'nun düşünceleri oldukça farklı.
C) Bugüne kadar ki en büyük sel felaketi, Japonya'nın güneyinde meydana gelmiştir.
D) Bu malzemeler uçakla Kuzey Afrika'dan getirildi.
Diğer sayfaya geçiniz...
Ortaokul Matematik
Veri Toplama
18. Yön bildiren sözcükler, özel addan önce gelerek tamlama kurduğunda büyük; sonra gelerek tamlama kurduğunda ise küçük harfle yazılır. Ancak "doğu" ve "batı" sözcükleri düşünce, hayat tarzı, politika vb. anlamlar taşıdığında yanında özel ad olmasına bakılmaksızın büyük harfle başlar. Bu bilgiye göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yön bildiren sözcüklerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A) şaretli yere varmanız için daha da Batı'ya gitmeniz gerekiyor. B) Bu konuda Doğu'nun düşünceleri oldukça farklı. C) Bugüne kadar ki en büyük sel felaketi, Japonya'nın güneyinde meydana gelmiştir. D) Bu malzemeler uçakla Kuzey Afrika'dan getirildi. Diğer sayfaya geçiniz...
2.
Aşağıdaki sütun grafiğinde A, B ve C kutularında bulunan misketlerin renklerine göre dağılımı verilmiştir.
Grafik: Kutulardaki Misket Sayıları
Misket Sayısı
A)
11/12
898765432TO
B)
10
1
3
9+
7+
1
A
B
Grafikte C kutusunda bulunan kırmızı misket sayısı verilmemiştir. Ancak A, B ve C kutularında bulunan toplam kır-
mızı misket sayısının, toplam mavi misket sayısına oranı
10
13
Mavi misket
Kırmızı misket
C
Buna göre A kutusundaki mavi misket sayısının, C kutusundaki kırmızı misket sayısına oranı kaçtır?
D) 3/1
4
'tür.
Kutular
23
C)/3/3
34
21
Ortaokul Matematik
Veri Toplama
2. Aşağıdaki sütun grafiğinde A, B ve C kutularında bulunan misketlerin renklerine göre dağılımı verilmiştir. Grafik: Kutulardaki Misket Sayıları Misket Sayısı A) 11/12 898765432TO B) 10 1 3 9+ 7+ 1 A B Grafikte C kutusunda bulunan kırmızı misket sayısı verilmemiştir. Ancak A, B ve C kutularında bulunan toplam kır- mızı misket sayısının, toplam mavi misket sayısına oranı 10 13 Mavi misket Kırmızı misket C Buna göre A kutusundaki mavi misket sayısının, C kutusundaki kırmızı misket sayısına oranı kaçtır? D) 3/1 4 'tür. Kutular 23 C)/3/3 34 21
2.
TUDEM
Tablo: Müzik Kursuna Giden öğrencilerin Yaşlarına Göre Sayıları
Yaş
6
5
7 8 9 10
8 12 4 7
Öğrenci Sayısı
Tabloda bir müzik kursuna giden öğrencilerin yaşlarına göre sayıları verilmiştir. Kurs başladıktan bir süre
sonra 10 yaşında 2 öğrenci ve 12 yaşında 3 öğrenci daha kursa kayıt yaptırmıştır.
Son durumda kurstaki öğrencilerin yaşları ile oluşturulan veri grubunun ortanca değeri kaçtır?
A) 10
B) 11
C) 12
D) 13
BOUT
12 13
14
11
10 11 15 3
5
7. Sınıf Matematik föy23
Ortaokul Matematik
Veri Toplama
2. TUDEM Tablo: Müzik Kursuna Giden öğrencilerin Yaşlarına Göre Sayıları Yaş 6 5 7 8 9 10 8 12 4 7 Öğrenci Sayısı Tabloda bir müzik kursuna giden öğrencilerin yaşlarına göre sayıları verilmiştir. Kurs başladıktan bir süre sonra 10 yaşında 2 öğrenci ve 12 yaşında 3 öğrenci daha kursa kayıt yaptırmıştır. Son durumda kurstaki öğrencilerin yaşları ile oluşturulan veri grubunun ortanca değeri kaçtır? A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 BOUT 12 13 14 11 10 11 15 3 5 7. Sınıf Matematik föy23
A) 24
6. ABCD
A)
B)
C)
D)
Sol
Sol
A, B
C, D
A, B
B, C
ile
ile
ile
ile
6800
Sağ
G, H
E, F
E, F
E, G
Sağ
3.
Yanda verilen terazide kütleleri birer ardışık sayı olan A, B
D, E, F, G, H cisimleri sol ve sağ kefelere küçükten büyüğ
dörder tane olacak şekilde yerleştiriliyor.
Buna göre, terazinin denge konumuna gelebilmesi için
felerdeki hangi cisimler yer değiştirmelidir?
Ortaokul Matematik
Veri Toplama
A) 24 6. ABCD A) B) C) D) Sol Sol A, B C, D A, B B, C ile ile ile ile 6800 Sağ G, H E, F E, F E, G Sağ 3. Yanda verilen terazide kütleleri birer ardışık sayı olan A, B D, E, F, G, H cisimleri sol ve sağ kefelere küçükten büyüğ dörder tane olacak şekilde yerleştiriliyor. Buna göre, terazinin denge konumuna gelebilmesi için felerdeki hangi cisimler yer değiştirmelidir?
17. Soru cümleleri, farklı ögeleri buldurmaya yönelik olabilir.
Bir soruya verilen yanıt, hangi ögeyi karşılıyorsa soru,
o ögeyi buldurmaya yöneliktir. Soru anlamı "mi" edatiy-
la sağlanan cümlelerde "mi" soru edati, hangi ögeden
sonra geliyorsa soru, o ögeyi buldurmaya yöneliktir.
Buna göre aşağıdaki soru cümlelerinden hangi-
si diğerlerinden farklı bir ögeyi buldurmaya yö-
neliktir?
A) Bütün arkadaşlar gelecek mi doğum günü parti-
sine?
B) Sabah sabah seni arayan kimmiş?
C) Evin tadilatına yarın mı başlayacaksınız?
D) Akşam izlediğiniz film nasıldı?
SİNAN KUZUCU
CHOPPeranger
18%
Ortaokul Matematik
Veri Toplama
17. Soru cümleleri, farklı ögeleri buldurmaya yönelik olabilir. Bir soruya verilen yanıt, hangi ögeyi karşılıyorsa soru, o ögeyi buldurmaya yöneliktir. Soru anlamı "mi" edatiy- la sağlanan cümlelerde "mi" soru edati, hangi ögeden sonra geliyorsa soru, o ögeyi buldurmaya yöneliktir. Buna göre aşağıdaki soru cümlelerinden hangi- si diğerlerinden farklı bir ögeyi buldurmaya yö- neliktir? A) Bütün arkadaşlar gelecek mi doğum günü parti- sine? B) Sabah sabah seni arayan kimmiş? C) Evin tadilatına yarın mı başlayacaksınız? D) Akşam izlediğiniz film nasıldı? SİNAN KUZUCU CHOPPeranger 18%
de bulunan
esinin maliyetine
grafiği yanda ve
sik, 15 kavur.
üme etli pizza
de edilen
VERİ ANALİZİ
7
Bir spor mağazasının top çeşitleri için haftalık koyduğu satış hedef sayısı ile bu satış hedef sayısından kaç adet
fazla ya da eksik sattığına ait sütun grafikleri aşağıda verilmiştir.
Grafik: Satılması Gereken Haftalık Hedef Sayısı
12
!U8642
10
Haftalık Hedef Sayısı (Adet)
0 Futbol Basketbol Voleybol
Top Çeşitleri
Grafik: Satılan Sayı ile Hedeflenen Sayı Arasındaki Fark
Satılan Sayı ile Hedeflenen Sayı Arasındaki Fark
10
86
4
2-
0
-2-
-4-
-6-
-8-
Futbol
22
Basketbol Voleybol
Bu grafiklerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Futbol topu hedeflenen sayısından 2 top fazla satılmıştır.
B) En az basketbol topu satılmıştır.
C) Voleybol topu o hafta hiç satılmamıştır.
D) Toplam satılan top sayısı 26'dır.
Top Çeşitleri
finde verilmistir.
Ortaokul Matematik
Veri Toplama
de bulunan esinin maliyetine grafiği yanda ve sik, 15 kavur. üme etli pizza de edilen VERİ ANALİZİ 7 Bir spor mağazasının top çeşitleri için haftalık koyduğu satış hedef sayısı ile bu satış hedef sayısından kaç adet fazla ya da eksik sattığına ait sütun grafikleri aşağıda verilmiştir. Grafik: Satılması Gereken Haftalık Hedef Sayısı 12 !U8642 10 Haftalık Hedef Sayısı (Adet) 0 Futbol Basketbol Voleybol Top Çeşitleri Grafik: Satılan Sayı ile Hedeflenen Sayı Arasındaki Fark Satılan Sayı ile Hedeflenen Sayı Arasındaki Fark 10 86 4 2- 0 -2- -4- -6- -8- Futbol 22 Basketbol Voleybol Bu grafiklerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? A) Futbol topu hedeflenen sayısından 2 top fazla satılmıştır. B) En az basketbol topu satılmıştır. C) Voleybol topu o hafta hiç satılmamıştır. D) Toplam satılan top sayısı 26'dır. Top Çeşitleri finde verilmistir.
6)
Ege,kumbarasında
para biriktirmeye başladı.
Ege kumbarasında birinci hafta 20 TL attı.Sonraki
her hafta kumbarasına 7 TL ekledi.
Buna göre Ege'nin 10.hafta sonunda kumbarasır
Toplam kaç TL parası birikmiş olur.
Ortaokul Matematik
Veri Toplama
6) Ege,kumbarasında para biriktirmeye başladı. Ege kumbarasında birinci hafta 20 TL attı.Sonraki her hafta kumbarasına 7 TL ekledi. Buna göre Ege'nin 10.hafta sonunda kumbarasır Toplam kaç TL parası birikmiş olur.
GUN
11.
Tablo: A linin 4 Günlük Sıcaklık Değerleri
Günler
Pazartesi
A) -2 °C ve 7 °C
Sali
Çarşamba
Perşembe
TAM SAYILARLA TOPLAMA VE ÇIKARMA
Sıcaklık (C)
-15
-9
-3
Tablo: B linin 4 Günlük Sıcaklık Değerleri
B) -1 °C ve 10 °C
Günler
Pazartesi
Sali
Çarşamba
Perşembe
Sicaklik (C)
Yukandaki tablolarda A ve B illerinin 4 günlük hava sıcaklık değerlerinin bazılanı verilmiştir. B ilinin bu günlere ait hava sıcaklık de-
ğerlerinin ortalaması, A ilinin hava sıcaklık değerleri ortalamasından 5 °C daha yüksektir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi B ilinin çarşamba ve perşembe gününe ait hava sıcaklık değerleri olabilir?
C) 0 °C ve 8 °C
-3
-2
D) -5 °C ve-1 °C
Ortaokul Matematik
Veri Toplama
GUN 11. Tablo: A linin 4 Günlük Sıcaklık Değerleri Günler Pazartesi A) -2 °C ve 7 °C Sali Çarşamba Perşembe TAM SAYILARLA TOPLAMA VE ÇIKARMA Sıcaklık (C) -15 -9 -3 Tablo: B linin 4 Günlük Sıcaklık Değerleri B) -1 °C ve 10 °C Günler Pazartesi Sali Çarşamba Perşembe Sicaklik (C) Yukandaki tablolarda A ve B illerinin 4 günlük hava sıcaklık değerlerinin bazılanı verilmiştir. B ilinin bu günlere ait hava sıcaklık de- ğerlerinin ortalaması, A ilinin hava sıcaklık değerleri ortalamasından 5 °C daha yüksektir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi B ilinin çarşamba ve perşembe gününe ait hava sıcaklık değerleri olabilir? C) 0 °C ve 8 °C -3 -2 D) -5 °C ve-1 °C
zgi ve Sütun Grafiği
Yandaki grafikte bir galericinin 3 yılda sattığı araçların, kullandıkları
akaryakıt türlerine göre dağılımı gösterilmiştir.
Buna göre,
a) Galerici yıllık ortalama kaç araç satmıştır?
b) 3 yılda satılan dizel araçların tüm araçlar içindeki payı yüzde
kaçtır?
its
13.
FASİKÜL
Ortaokul Matematik
Veri Toplama
zgi ve Sütun Grafiği Yandaki grafikte bir galericinin 3 yılda sattığı araçların, kullandıkları akaryakıt türlerine göre dağılımı gösterilmiştir. Buna göre, a) Galerici yıllık ortalama kaç araç satmıştır? b) 3 yılda satılan dizel araçların tüm araçlar içindeki payı yüzde kaçtır? its 13. FASİKÜL
5.
A)
6
B)
13
6
8
14
9
11
15
15
4
1. Cam Levha
11
6
9
4
13
9
sayılardan değeri -2 ile -1 arasında olanların bulunduğu dilimler maviye boyanıyor. Bunların dışındaki dilimler boyanmadan bi-
1. cam levhadaki rasyonel sayılardan devirli ondalık gösterim ile ifade edilebilen dilimler pembeye, 2. cam levhadaki rasyonel
Daha sonra bu iki cam levha merkezdeki siyah boyalı açılar çakışacak şekilde üst üste konuluyor. Bu konumdayken çakışan
rakılıyor.
pembe ve mavi dilimlerin rengi mor görülüyor.
Buna göre cam levhalar üst üste konulduktan sonraki görüntü aşağıdakilerden hangisidir?
C)
5
2
2. Cam Levha
D)
Ortaokul Matematik
Veri Toplama
5. A) 6 B) 13 6 8 14 9 11 15 15 4 1. Cam Levha 11 6 9 4 13 9 sayılardan değeri -2 ile -1 arasında olanların bulunduğu dilimler maviye boyanıyor. Bunların dışındaki dilimler boyanmadan bi- 1. cam levhadaki rasyonel sayılardan devirli ondalık gösterim ile ifade edilebilen dilimler pembeye, 2. cam levhadaki rasyonel Daha sonra bu iki cam levha merkezdeki siyah boyalı açılar çakışacak şekilde üst üste konuluyor. Bu konumdayken çakışan rakılıyor. pembe ve mavi dilimlerin rengi mor görülüyor. Buna göre cam levhalar üst üste konulduktan sonraki görüntü aşağıdakilerden hangisidir? C) 5 2 2. Cam Levha D)
12. Grafik: Alınan Notların Öğrenci Sayısına Göre Dağılımı
Öğrenci
Sayısı
987654321
0
GOL
41-50
51-60
61-70
71-80
06-18
91-100
Alınan Not
Bir matematik sınavının sonuçları yukarıdaki sütun
grafiğinde gösterilmiştir. Bu sınavda 80 üzerinde not
alan öğrencilere hediye verilecektir.
Buna göre öğrencilerin yüzde kaçı hediye almaya
hak kazanmıştır?
A) 45
B) 50
C) 55
D) 60
Ortaokul Matematik
Veri Toplama
12. Grafik: Alınan Notların Öğrenci Sayısına Göre Dağılımı Öğrenci Sayısı 987654321 0 GOL 41-50 51-60 61-70 71-80 06-18 91-100 Alınan Not Bir matematik sınavının sonuçları yukarıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir. Bu sınavda 80 üzerinde not alan öğrencilere hediye verilecektir. Buna göre öğrencilerin yüzde kaçı hediye almaya hak kazanmıştır? A) 45 B) 50 C) 55 D) 60