Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Sütun ve Çizgi Grafiği Soruları

3. Grafik: Günlere göre çözülen soru sayısı
100
90-
80
70
60
50
40
30
20
10
Soru sayısı
Pazartesi
Sali
Çarşamba
Perşembe
Cuma
E3E6W
Derin
Melisa
Grafik: Sınıf Mevcutları
Günler
Yukarıdaki grafik Derin ve Melisa'nın hafta içi ma-
tamatik dersinden çözdüğü soru sayısını göster-
mektedir.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-
lıştır?
A) Melisa'nın Perşembe günü çözdüğü soru sayısı
Pazartesi günü çözdüğü soru sayısının 4 katıdır.
B) Derin en fazla soruyu cuma günü çözmüştür.
C) Melisa'nın soru sayısının ortalaması Derin'in-
kinden 6 soru daha azdır.
D) Çarşamba günü, ikisi de eşit sayıda soru çöz-
müştür.
Ortaokul Matematik
Sütun ve Çizgi Grafiği
3. Grafik: Günlere göre çözülen soru sayısı 100 90- 80 70 60 50 40 30 20 10 Soru sayısı Pazartesi Sali Çarşamba Perşembe Cuma E3E6W Derin Melisa Grafik: Sınıf Mevcutları Günler Yukarıdaki grafik Derin ve Melisa'nın hafta içi ma- tamatik dersinden çözdüğü soru sayısını göster- mektedir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yan- lıştır? A) Melisa'nın Perşembe günü çözdüğü soru sayısı Pazartesi günü çözdüğü soru sayısının 4 katıdır. B) Derin en fazla soruyu cuma günü çözmüştür. C) Melisa'nın soru sayısının ortalaması Derin'in- kinden 6 soru daha azdır. D) Çarşamba günü, ikisi de eşit sayıda soru çöz- müştür.
14.
Fare I
Alınan Yol (br)
4
3-
2
1
1.
2.
O
3.
1 br
Fare II
Fare l
→ Zaman (sn)
1 br
Fare Il
Grafik: Farelerin Zamana Bağlı Aldıkları Yol
Şekilde eş büyüklükte birim karelere bölünmüş zemin üzerinde Fare I ve Fare Il'nin konumları belirtilmiştir.
Farelerin fındığa yatay veya dikey hareket etmeleri sonucunda zamana bağlı aldıkları yol grafikte gösterilmiştir.
Buna göre 3.saniyenin sonunda Fare I ve Fare Il'nin fındığa olan uzaklıkları toplamı en az kaç birimdir?
A) 3
B) 4
(5
D) 6
Ortaokul Matematik
Sütun ve Çizgi Grafiği
14. Fare I Alınan Yol (br) 4 3- 2 1 1. 2. O 3. 1 br Fare II Fare l → Zaman (sn) 1 br Fare Il Grafik: Farelerin Zamana Bağlı Aldıkları Yol Şekilde eş büyüklükte birim karelere bölünmüş zemin üzerinde Fare I ve Fare Il'nin konumları belirtilmiştir. Farelerin fındığa yatay veya dikey hareket etmeleri sonucunda zamana bağlı aldıkları yol grafikte gösterilmiştir. Buna göre 3.saniyenin sonunda Fare I ve Fare Il'nin fındığa olan uzaklıkları toplamı en az kaç birimdir? A) 3 B) 4 (5 D) 6
11.
19
İşsizlik oranı (%)
10,3+
10,2+
10,11
10+
9,9+
9,8+
9,7+
9,6+
9,5+
9,4-
9,3-
9,2+
9,1+
Grafik: Aylara göre işsizlik oranı
ww
TEST 1
13.
Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ayla
Yukarıdaki sütun grafiği 2013 yılında belirtilen ay.
lardaki işsizlik oranlarını göstermektedir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Mart-Mayıs ayları arası dönemde işsizlik giderek
artmıştır.
B) Temmuz ayında işsizlik oranı en üst seviyeye
ulaşmıştır.
C) İşsizlik oranındaki en büyük artış Haziran-Tem-
muz ayları arasında olmuştur.
D) İşsizlik oranındaki en az fark Mart-Nisan ayları
arasındadır.
Kâr (t
140.000+
120.000
100.000
80.000+
60.000+
40.000+
20.000
Grafik,
mektec
daki k
artışı
yılınd
A) 40
C) 10
Ortaokul Matematik
Sütun ve Çizgi Grafiği
11. 19 İşsizlik oranı (%) 10,3+ 10,2+ 10,11 10+ 9,9+ 9,8+ 9,7+ 9,6+ 9,5+ 9,4- 9,3- 9,2+ 9,1+ Grafik: Aylara göre işsizlik oranı ww TEST 1 13. Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ayla Yukarıdaki sütun grafiği 2013 yılında belirtilen ay. lardaki işsizlik oranlarını göstermektedir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Mart-Mayıs ayları arası dönemde işsizlik giderek artmıştır. B) Temmuz ayında işsizlik oranı en üst seviyeye ulaşmıştır. C) İşsizlik oranındaki en büyük artış Haziran-Tem- muz ayları arasında olmuştur. D) İşsizlik oranındaki en az fark Mart-Nisan ayları arasındadır. Kâr (t 140.000+ 120.000 100.000 80.000+ 60.000+ 40.000+ 20.000 Grafik, mektec daki k artışı yılınd A) 40 C) 10
9. Tabloda, Bahçeşehir Koleji Sanat Müzesi'ne bir
hafta içinde gelen ziyaretçilerin yaş grupları ve zi-
yaretçi sayıları verilmiştir.
Yaş
Kişi
Sayısı
7-12
Tablo: Ziyaretçi sayısı
13-18 19-25
130 150
140
26-45
100
45
ve üstü
80
Tablodaki bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Müzeye en çok ilgiyi 13-18 yaş grubu göstermiş-
tir.
B) 26-45 yaş grubu, 7-12 yaş grubuna göre
müzeye karşı daha az ilgilidir.
C) Yaş arttıkça müzeye olan ilgi azalmıştır.
D) 19-25 yaş grubunun ziyaretçi sayısı ile 45 ve
üstü yaş grubunun ziyaretçi sayısı arasındaki
fark 60'tır.
R KOLEJİ
Ortaokul Matematik
Sütun ve Çizgi Grafiği
9. Tabloda, Bahçeşehir Koleji Sanat Müzesi'ne bir hafta içinde gelen ziyaretçilerin yaş grupları ve zi- yaretçi sayıları verilmiştir. Yaş Kişi Sayısı 7-12 Tablo: Ziyaretçi sayısı 13-18 19-25 130 150 140 26-45 100 45 ve üstü 80 Tablodaki bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Müzeye en çok ilgiyi 13-18 yaş grubu göstermiş- tir. B) 26-45 yaş grubu, 7-12 yaş grubuna göre müzeye karşı daha az ilgilidir. C) Yaş arttıkça müzeye olan ilgi azalmıştır. D) 19-25 yaş grubunun ziyaretçi sayısı ile 45 ve üstü yaş grubunun ziyaretçi sayısı arasındaki fark 60'tır. R KOLEJİ
Türkiye'de araçların uyması gereken yasal hız sınırları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo: Hız Sınırları
Araç Cinsi Yerleşim Yeri İçinde
(km/sa)
50
50
50
50
Otomobil
Otobüs
Kamyonet
Kamyon
Yerleşim Yeri Dışında
(km/sa)
110
90
90
80
Türkiye'de yasal hız sınırını %10'dan fazla aşan araçlara ceza uygulaması yapılmaktadır.
Buna göre hangi seçenekte verilen araç ceza alır?
A) Otoyolda 130 km/sa hızla giden otomobil
B) Yerleşim yeri içinde 55 km/sa hızla giden kamyon
Yerleşim yeri dışında 100 km/sa hızla giden kamyonet
D) Otoyolda 100 km/sa hızla giden otobüs
Otoyol (km/sa)
120
95
100
90
Ortaokul Matematik
Sütun ve Çizgi Grafiği
Türkiye'de araçların uyması gereken yasal hız sınırları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo: Hız Sınırları Araç Cinsi Yerleşim Yeri İçinde (km/sa) 50 50 50 50 Otomobil Otobüs Kamyonet Kamyon Yerleşim Yeri Dışında (km/sa) 110 90 90 80 Türkiye'de yasal hız sınırını %10'dan fazla aşan araçlara ceza uygulaması yapılmaktadır. Buna göre hangi seçenekte verilen araç ceza alır? A) Otoyolda 130 km/sa hızla giden otomobil B) Yerleşim yeri içinde 55 km/sa hızla giden kamyon Yerleşim yeri dışında 100 km/sa hızla giden kamyonet D) Otoyolda 100 km/sa hızla giden otobüs Otoyol (km/sa) 120 95 100 90
MATEMATIK 6 Değerlendirme Sorulan ÜNİTE
B.
Bir otomobil bayisinde 5 yılda satılan binek ve ticari araçların satış sayıları aşağıdaki ikili
sütun grafiğinde gösterilmiştir.
Grafik: Araç Satışları
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
A Satış sayıları (Adet)
2013
2014
111
2016
2017
İkili sütun grafiğinden yararlanarak aşağıdaki ifadelerden doğru olanların önüne "D",
yanlış olanların önüne "Y" yazınız.
(...) 1. Binek araçlar kırmızı renkli sütunlarla gösterilmiştir.
(...) 2. Yatay eksen satış sayılarını göstermektedir.
(...) 3. 2016 yılında 450 binek, 600 ticari araç satılmıştır.
(...) 4. 2014 yılında 500 binek, 350 ticari araç satılmıştır.
(...) 5. 5 yılda satılan binek araçların toplam sayısı 2500'dür.
(...) 6. 5 yılda satılan tüm araçların toplam sayısı 4000'dir.
2015
15 m + 9
Binek araç
Ticari araç
C. Aşağıdaki noktalı yerlere "terim", "sabit terim", "değişken" ve "katsayı" ifadelerinden uygun
olanları yazınız.
C. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız.
1. Değişkeni t, sabit terimi 5 ve katsayısı -3 olan cebirsel ifade
Yıllar
4. "Bir sayının 6 katının 3 eksiği" ifadesine ait cebirsel ifade
prelivne italid logg
olur.
2. "Bir sayının beşte birinin 9 eksiği" ifadesine ait cebirsel ifade
3. Bir cebirsel ifadede üsleri aynı olan değişkenlerin aynı veya farklı katsayılara sahip terimleri-
ne
denir.
olur.
Geo
olur.
Ortaokul Matematik
Sütun ve Çizgi Grafiği
MATEMATIK 6 Değerlendirme Sorulan ÜNİTE B. Bir otomobil bayisinde 5 yılda satılan binek ve ticari araçların satış sayıları aşağıdaki ikili sütun grafiğinde gösterilmiştir. Grafik: Araç Satışları 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 A Satış sayıları (Adet) 2013 2014 111 2016 2017 İkili sütun grafiğinden yararlanarak aşağıdaki ifadelerden doğru olanların önüne "D", yanlış olanların önüne "Y" yazınız. (...) 1. Binek araçlar kırmızı renkli sütunlarla gösterilmiştir. (...) 2. Yatay eksen satış sayılarını göstermektedir. (...) 3. 2016 yılında 450 binek, 600 ticari araç satılmıştır. (...) 4. 2014 yılında 500 binek, 350 ticari araç satılmıştır. (...) 5. 5 yılda satılan binek araçların toplam sayısı 2500'dür. (...) 6. 5 yılda satılan tüm araçların toplam sayısı 4000'dir. 2015 15 m + 9 Binek araç Ticari araç C. Aşağıdaki noktalı yerlere "terim", "sabit terim", "değişken" ve "katsayı" ifadelerinden uygun olanları yazınız. C. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız. 1. Değişkeni t, sabit terimi 5 ve katsayısı -3 olan cebirsel ifade Yıllar 4. "Bir sayının 6 katının 3 eksiği" ifadesine ait cebirsel ifade prelivne italid logg olur. 2. "Bir sayının beşte birinin 9 eksiği" ifadesine ait cebirsel ifade 3. Bir cebirsel ifadede üsleri aynı olan değişkenlerin aynı veya farklı katsayılara sahip terimleri- ne denir. olur. Geo olur.
A
6.
Grafik 1: Kulüplere Katılan Öğrenci Sayısı
16
Yüzme
120°
Voleybol 80°
120
Futbol
H
80
200
Grafik 2: Kulüplere Katılan Öğrenci Sayısının
Kız ve Erkek Dağılımı
Öğrenci Sayısı
x
122.4
24
18
16y+
12
8×
0
Cinsiyet
You're
Voleybol
Grafik 1, bir okuldaki öğrencilerin voleybol, yüzme ve futbol kulüplerine katılım durumu, Grafik 2 ise her bir
kulübün mevcudunun kız ve erkek öğrenci dağılımını göstermektedir.
Buna göre x+y toplamı kaçtır?
A) 22
B) 24
C) 26
KIZ
Erkek
D) 28
A
20
28
24
16
80
88=10x
#1
1
2.3.4-2414
Ortaokul Matematik
Sütun ve Çizgi Grafiği
A 6. Grafik 1: Kulüplere Katılan Öğrenci Sayısı 16 Yüzme 120° Voleybol 80° 120 Futbol H 80 200 Grafik 2: Kulüplere Katılan Öğrenci Sayısının Kız ve Erkek Dağılımı Öğrenci Sayısı x 122.4 24 18 16y+ 12 8× 0 Cinsiyet You're Voleybol Grafik 1, bir okuldaki öğrencilerin voleybol, yüzme ve futbol kulüplerine katılım durumu, Grafik 2 ise her bir kulübün mevcudunun kız ve erkek öğrenci dağılımını göstermektedir. Buna göre x+y toplamı kaçtır? A) 22 B) 24 C) 26 KIZ Erkek D) 28 A 20 28 24 16 80 88=10x #1 1 2.3.4-2414
r
e
ğı
Dört takımın katıldığı bir futbol turnuvasında tüm takımlar birbirleriyle birer maç yapmakta ve en çok
puan toplayan takım şampiyon olmaktadır. Bu turnuvada her galibiyete 3 puan, her beraberliğe 1 puan
verilmekte, mağlubiyete ise puan verilmemektedir.
Aşağıdaki tabloda bu dört takımın aldıkları galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik sayıları gösterilmiştir.
A)
C)
8
6
5
Tablo: Takımların Galibiyet, Beraberlik ve Mağlubiyet Sayıları
Galibiyet Sayısı
Beraberlik Sayısı
1
2
9 ve 10. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.
Takımlar
A
B
9. Yukarıdaki tabloda verilenlere göre Y-* kaçtır?
Z
A) O
B) 1
C) 2
C
D
87654321
Grafik: Kazanılan Toplam Puanlar
Puan
t A B C D
1
1
2
X
10. Bu dört takımın turnuva sonunda topladıkları puanları gösteren sütun grafiği aşağıdakilerden
hangisidir?
Grafik: Kazanılan Toplam Puanlar
Puan
ABCD
6. Sınıf Matematik Kafası
→→→Takımlar
b
→→→Takımlar
1
y
B)
1
D)
Süper
8
16543
Grafik: Kazanılan Toplam Puanlar
Puan
8
Mağlubiyet Sayısı Pu
1 →>>>
2
D) 3
6
Empatik
ABCD
→→Takımlar
Grafik: Kazanılan Toplam Puanlar
Puan
Jat
A B C D
→→→Takımlar
Kafa De
Ortaokul Matematik
Sütun ve Çizgi Grafiği
r e ğı Dört takımın katıldığı bir futbol turnuvasında tüm takımlar birbirleriyle birer maç yapmakta ve en çok puan toplayan takım şampiyon olmaktadır. Bu turnuvada her galibiyete 3 puan, her beraberliğe 1 puan verilmekte, mağlubiyete ise puan verilmemektedir. Aşağıdaki tabloda bu dört takımın aldıkları galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik sayıları gösterilmiştir. A) C) 8 6 5 Tablo: Takımların Galibiyet, Beraberlik ve Mağlubiyet Sayıları Galibiyet Sayısı Beraberlik Sayısı 1 2 9 ve 10. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. Takımlar A B 9. Yukarıdaki tabloda verilenlere göre Y-* kaçtır? Z A) O B) 1 C) 2 C D 87654321 Grafik: Kazanılan Toplam Puanlar Puan t A B C D 1 1 2 X 10. Bu dört takımın turnuva sonunda topladıkları puanları gösteren sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Grafik: Kazanılan Toplam Puanlar Puan ABCD 6. Sınıf Matematik Kafası →→→Takımlar b →→→Takımlar 1 y B) 1 D) Süper 8 16543 Grafik: Kazanılan Toplam Puanlar Puan 8 Mağlubiyet Sayısı Pu 1 →>>> 2 D) 3 6 Empatik ABCD →→Takımlar Grafik: Kazanılan Toplam Puanlar Puan Jat A B C D →→→Takımlar Kafa De
50
40
30
20
10
A
Turist sayısı
(x 10 000)
Bodrum
Datça
Fethiye
A) 1 500 000
C) 1 700 000
100 occ 70cco go aro
20
Yukarıdaki grafik, Muğla'nın dört farklı ilçesine 2018
yılında gelen yerli ve yabancı turist sayılarını göster-
mektedir.
5. 2018 yılında bu dört ilçeye gelen toplam yerli
turist sayısı kaçtır?
So ooo
GOOOD
6DD33
+10000
A) 900 000
Marmaris
Yerli
Yabancı
İlçeler
90 000 50
+40 000
the
90 000
B) 1 600 000
D) 1 800 000
16 9,000
2018 yılında Fethiye ilçesine gelen toplam tu-
rist sayısı kaçtır?
B) 800 000
000-080 000
Prf Yayınları
Ortaokul Matematik
Sütun ve Çizgi Grafiği
50 40 30 20 10 A Turist sayısı (x 10 000) Bodrum Datça Fethiye A) 1 500 000 C) 1 700 000 100 occ 70cco go aro 20 Yukarıdaki grafik, Muğla'nın dört farklı ilçesine 2018 yılında gelen yerli ve yabancı turist sayılarını göster- mektedir. 5. 2018 yılında bu dört ilçeye gelen toplam yerli turist sayısı kaçtır? So ooo GOOOD 6DD33 +10000 A) 900 000 Marmaris Yerli Yabancı İlçeler 90 000 50 +40 000 the 90 000 B) 1 600 000 D) 1 800 000 16 9,000 2018 yılında Fethiye ilçesine gelen toplam tu- rist sayısı kaçtır? B) 800 000 000-080 000 Prf Yayınları
5
8
45
46
.91
31
Bureleri ve
en hangisi
A) 25
1.
2.
3.
20. Aşağıdaki tabloda puan sırasına göre ilk 5 sirada bulanan takımlar ve bu takımların bazı verileri verilmiştir.
Galibiyet Beraberlik
Takım
Adi
A
B
C
5.
B) 15
D
E
13
10
9
8
5
6
A
10
Atilan
Yenilgi
Gol
32
2
4
5
5
5
38
38
32
36
6
6
7
Tablo: Takımların istatistik bilgileri
Hamza proje ödevi için yukarıda verilen 5 takimin verilerini sütun grafiğinde gösterecektir. Bu sütun grafikle-
rinden bir tanesi aşağıda verilmiştir.
D) S
Yenilen
Gol
10
22
26
22
27
Takımlar
C)Yenilgi Sayısı
Puan
44
36
33
33
31
B C D
E
Sütun grafiğinin dikey eksenine veri bilgisini yazmayı unutan Hamza aşağıda verilenlerden hangisini
yazarsa veri bilgisini doğru yazmış olur?
A) Galibiyet Sayısı
B) Atilan Gol Sayısı
D) Yenilen Gol Sayısı
Ortaokul Matematik
Sütun ve Çizgi Grafiği
5 8 45 46 .91 31 Bureleri ve en hangisi A) 25 1. 2. 3. 20. Aşağıdaki tabloda puan sırasına göre ilk 5 sirada bulanan takımlar ve bu takımların bazı verileri verilmiştir. Galibiyet Beraberlik Takım Adi A B C 5. B) 15 D E 13 10 9 8 5 6 A 10 Atilan Yenilgi Gol 32 2 4 5 5 5 38 38 32 36 6 6 7 Tablo: Takımların istatistik bilgileri Hamza proje ödevi için yukarıda verilen 5 takimin verilerini sütun grafiğinde gösterecektir. Bu sütun grafikle- rinden bir tanesi aşağıda verilmiştir. D) S Yenilen Gol 10 22 26 22 27 Takımlar C)Yenilgi Sayısı Puan 44 36 33 33 31 B C D E Sütun grafiğinin dikey eksenine veri bilgisini yazmayı unutan Hamza aşağıda verilenlerden hangisini yazarsa veri bilgisini doğru yazmış olur? A) Galibiyet Sayısı B) Atilan Gol Sayısı D) Yenilen Gol Sayısı
15. Grafik: Tariflerin İzlenme Sayıları
İzlenme Sayısı (bin)
60
40
30
I I
Börek
Kurabiye
A) 6500
C) 8500
Kek
Poğaça
Si
Ayla'nın bir video paylaşım sitesinde paylaştığı 4
tarifin izlenme sayıları sütun grafiğinde gösteril-
miştir.
Video
İnternet paylaşım sitesi Ayla'ya her 100 izlen-
me için 5 TL ödediğine göre, Ayla'nın toplam
kazancı kaç TL'dir?
B) 7500
D) 9000
Ortaokul Matematik
Sütun ve Çizgi Grafiği
15. Grafik: Tariflerin İzlenme Sayıları İzlenme Sayısı (bin) 60 40 30 I I Börek Kurabiye A) 6500 C) 8500 Kek Poğaça Si Ayla'nın bir video paylaşım sitesinde paylaştığı 4 tarifin izlenme sayıları sütun grafiğinde gösteril- miştir. Video İnternet paylaşım sitesi Ayla'ya her 100 izlen- me için 5 TL ödediğine göre, Ayla'nın toplam kazancı kaç TL'dir? B) 7500 D) 9000
8.
a değeri
Cebirsel ifadenin
sonucu
1 2 3
A) 10 + 3a
C) 15-2a
LO
4 5
13 11 9 7 5
Yukarıdaki tabloda bir cebirsel ifadedeki a'ya
verilen değerler için cebirsel ifadenin sonuçla-
rının kaç olduğu yazılmıştır.
B) 20-3a
D) 5 + 4a
LO
Buna göre bu cebirsel ifade aşağıdakiler-
den hangisi olabilir?
Ortaokul Matematik
Sütun ve Çizgi Grafiği
8. a değeri Cebirsel ifadenin sonucu 1 2 3 A) 10 + 3a C) 15-2a LO 4 5 13 11 9 7 5 Yukarıdaki tabloda bir cebirsel ifadedeki a'ya verilen değerler için cebirsel ifadenin sonuçla- rının kaç olduğu yazılmıştır. B) 20-3a D) 5 + 4a LO Buna göre bu cebirsel ifade aşağıdakiler- den hangisi olabilir?
t
Pekiştirme Etkinliği - 22
3. Sevgi Mahallesi'nde yapılan bir araştırmada, mahalle sakinleri to-
grafiğinde
rafından en çok kullanılan bes isim aşağıdaki nesne
verilmiştir.
Siz de bu grafiğe ait sütün grafiğini boş bırakılan bölümde oluş
turunuz.
laim
Yılmaz
Masal
Uğur
Zeki
Kemal
0.0
0,0
0.0
0.0
Grafik: En Çok Kullanılan leimler
Kişi (Her, 10 kişiyi göstermektedir.)
G
0.0
3
0.0 0.0
0.0
ca
Grafik:
0.0
0.0 0.0
a
0.0
0.0
(18)
0.0
(F
TORSH
8888
1. Ev
SC
2.
SC
F
3
Ortaokul Matematik
Sütun ve Çizgi Grafiği
t Pekiştirme Etkinliği - 22 3. Sevgi Mahallesi'nde yapılan bir araştırmada, mahalle sakinleri to- grafiğinde rafından en çok kullanılan bes isim aşağıdaki nesne verilmiştir. Siz de bu grafiğe ait sütün grafiğini boş bırakılan bölümde oluş turunuz. laim Yılmaz Masal Uğur Zeki Kemal 0.0 0,0 0.0 0.0 Grafik: En Çok Kullanılan leimler Kişi (Her, 10 kişiyi göstermektedir.) G 0.0 3 0.0 0.0 0.0 ca Grafik: 0.0 0.0 0.0 a 0.0 0.0 (18) 0.0 (F TORSH 8888 1. Ev SC 2. SC F 3
Uygulama Etkinlikleri - 22
1. Ayni apartmanda oturan ve aynı okulda okuyan beş çocuk apart-
manlarının önündeki parktan aynı anda okula yürüyorlar. Aşağıdaki
grafikte bu beş çocuğun okula varma süreleri verilmiştir.
Aşağıdaki soruları verilen grafiğe göre cevaplayınız.
Grafik: Evden Okula Gitme Süreleri
Süre (en)
500
450
400f
350+
300
250
200+
150-
100+
50-
0
Özlem
Meryem
Tuncay Ayse
1. Çocuklar içinde en yavaş yürüyen kimdir?
Ay se
2. Çocuklar içinde en hızlı yürüyen kimdir?
..Qzlem...
Özgür
3. Tuncay okula kaç dakika kaç saniyede gitmektedir?
350...
Meryem
Özlem
Tuncay
Ayse
Özgür
Öğrenci
4. Özgür okula kaç dakika kaç saniyede gitmektedir?
250
5. Meryem Tuncay'dan kaç saniye önce okula gitmektedir?
6. Özlem okuldan eve dönerken de aynı hızla yürürse evden okula
kaç dakika kaç saniyede gidip gelebilir?
43
final yayınları
Ortaokul Matematik
Sütun ve Çizgi Grafiği
Uygulama Etkinlikleri - 22 1. Ayni apartmanda oturan ve aynı okulda okuyan beş çocuk apart- manlarının önündeki parktan aynı anda okula yürüyorlar. Aşağıdaki grafikte bu beş çocuğun okula varma süreleri verilmiştir. Aşağıdaki soruları verilen grafiğe göre cevaplayınız. Grafik: Evden Okula Gitme Süreleri Süre (en) 500 450 400f 350+ 300 250 200+ 150- 100+ 50- 0 Özlem Meryem Tuncay Ayse 1. Çocuklar içinde en yavaş yürüyen kimdir? Ay se 2. Çocuklar içinde en hızlı yürüyen kimdir? ..Qzlem... Özgür 3. Tuncay okula kaç dakika kaç saniyede gitmektedir? 350... Meryem Özlem Tuncay Ayse Özgür Öğrenci 4. Özgür okula kaç dakika kaç saniyede gitmektedir? 250 5. Meryem Tuncay'dan kaç saniye önce okula gitmektedir? 6. Özlem okuldan eve dönerken de aynı hızla yürürse evden okula kaç dakika kaç saniyede gidip gelebilir? 43 final yayınları
2. Emre, bir sosyal medya uygulamasında bir günde geçirdiği ortalama süreyi bulmak için aşağıdaki uygulamayı telefonu
yüklemiştir.
1 sa. 25 dk. 1 sa.
5. Sınıf
P.tesi
Uygulamada Geçirilen Süre
1 sa. 20 dk. 1 sa.15 dk.
Sali Çarş.
Perş.
1 sa. 30 dk.
Cuma
Günlük Ortalama: ?
146
1 sa. 45 dk.
C.tesi
1 sa. 40 dk.
Pazar
Bu uygulama, bir hafta boyunca her gün sosyal medya uygulamasında geçirilen süreyi göstermektedir.
Buna göre bu sosyal medya uygulamasında Emre'nin bir günde geçirdiği ortalama süre (?) kaç saat kaç dakikadır?
A) 1 sa. 10 dk.
B) 1 sa. 15 dk.
C) 1 sa. 25 dk.
D) 1 sa. 45 dk.
4. Aşağıdal
Her
Bun
A)
Ortaokul Matematik
Sütun ve Çizgi Grafiği
2. Emre, bir sosyal medya uygulamasında bir günde geçirdiği ortalama süreyi bulmak için aşağıdaki uygulamayı telefonu yüklemiştir. 1 sa. 25 dk. 1 sa. 5. Sınıf P.tesi Uygulamada Geçirilen Süre 1 sa. 20 dk. 1 sa.15 dk. Sali Çarş. Perş. 1 sa. 30 dk. Cuma Günlük Ortalama: ? 146 1 sa. 45 dk. C.tesi 1 sa. 40 dk. Pazar Bu uygulama, bir hafta boyunca her gün sosyal medya uygulamasında geçirilen süreyi göstermektedir. Buna göre bu sosyal medya uygulamasında Emre'nin bir günde geçirdiği ortalama süre (?) kaç saat kaç dakikadır? A) 1 sa. 10 dk. B) 1 sa. 15 dk. C) 1 sa. 25 dk. D) 1 sa. 45 dk. 4. Aşağıdal Her Bun A)
sayısı ve süre
4. Bir veri grubundaki tüm verilerin toplamının veri sayısına bölümüne aritmetik ortalama denir.
Aşağıdaki grafikte A ve B takımlarının üç sezonda karşılıklı yaptıkları maçlarda birbirlerine attıklan gollerin sayıları veril-
miştir.
A
B
3
3
5
B)
Grafik: A ve B Takımlarının Birbirlerine
Attıkları Gol Sayıları
Gol Sayıları
4
3
2
1
0
1. sezon 2. sezon 3. sezon
Buna göre aşağıdaki kartlardan hangisinde A ve B takımlarının üç sezonda birbirlerine attıklanı gollerin ortalama-
ları doğru verilmiştir?
A)
A
B
4
4
:A takımı
: B takımı
145
Sezon
C) A 3
B
4
D) A
B
4
3
6. Sinif
Ortaokul Matematik
Sütun ve Çizgi Grafiği
sayısı ve süre 4. Bir veri grubundaki tüm verilerin toplamının veri sayısına bölümüne aritmetik ortalama denir. Aşağıdaki grafikte A ve B takımlarının üç sezonda karşılıklı yaptıkları maçlarda birbirlerine attıklan gollerin sayıları veril- miştir. A B 3 3 5 B) Grafik: A ve B Takımlarının Birbirlerine Attıkları Gol Sayıları Gol Sayıları 4 3 2 1 0 1. sezon 2. sezon 3. sezon Buna göre aşağıdaki kartlardan hangisinde A ve B takımlarının üç sezonda birbirlerine attıklanı gollerin ortalama- ları doğru verilmiştir? A) A B 4 4 :A takımı : B takımı 145 Sezon C) A 3 B 4 D) A B 4 3 6. Sinif