Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Soruları

Çevre uzunluklark (8x - 12) om ve((12x + 16) cm olan
ikkkare aşağıdaki gibi kare şeklinde iki kart aşağıdaki
gibi yapıştırılıyor.
3x+4
8x-12
4
=2x-3
(6X-8) +
12x+16
4
= 3x+4
LE
Kartların üst üste gelen kısımlar kare şeklinde ve
şeklin çevres (16x + 8) cm olduğuna göre alttak
kartın görünmeyen kısmının alanını cm² cinsinden
veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
3x+3
C
> 3x+3.
2x-3
Ax² + 4x + 4
B4x² - 4x + 1
x²-2x+1
Dx² - 16 + 64
(6x+8) +(4x-6) = 10x +2
(16x+8) + (-10x-2) = 6x+6_
-3x+3
2
(5x+1) + (-3x-3) =√(2x-2)(x-1)}
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
Çevre uzunluklark (8x - 12) om ve((12x + 16) cm olan ikkkare aşağıdaki gibi kare şeklinde iki kart aşağıdaki gibi yapıştırılıyor. 3x+4 8x-12 4 =2x-3 (6X-8) + 12x+16 4 = 3x+4 LE Kartların üst üste gelen kısımlar kare şeklinde ve şeklin çevres (16x + 8) cm olduğuna göre alttak kartın görünmeyen kısmının alanını cm² cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? 3x+3 C > 3x+3. 2x-3 Ax² + 4x + 4 B4x² - 4x + 1 x²-2x+1 Dx² - 16 + 64 (6x+8) +(4x-6) = 10x +2 (16x+8) + (-10x-2) = 6x+6_ -3x+3 2 (5x+1) + (-3x-3) =√(2x-2)(x-1)}
ME SINAVI
t-
7-
n
JI,
PP
15
5. Çevre uzunluklark (8x-12) om ve (12x + 16) cm olan
ikk kare aşağıdaki gibi kare şeklinde iki kart aşağıdaki
gibi yapıştırılıyor. 3x-4
144
46
t
(6x-8) +(ux-6)
4x+2
A) x² + 4x + 4
C) x² - 2x + 1
2x-3
Kartların üst üste gelen kısımlar kare şeklinde ve
şeklin çevresi (16x + 8) cm olduğuna göre alttak
kartın görünmeyen kısmının alanını cm² cinsinden
veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
B) 4x² - 4x + 1
D) x² - 16 + 64
(²x-12x +9)-(-16x
(16x+8) + (-10x +14) = 6x+2
158-7) + (-3x -1^)
2
= 2vt
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
ME SINAVI t- 7- n JI, PP 15 5. Çevre uzunluklark (8x-12) om ve (12x + 16) cm olan ikk kare aşağıdaki gibi kare şeklinde iki kart aşağıdaki gibi yapıştırılıyor. 3x-4 144 46 t (6x-8) +(ux-6) 4x+2 A) x² + 4x + 4 C) x² - 2x + 1 2x-3 Kartların üst üste gelen kısımlar kare şeklinde ve şeklin çevresi (16x + 8) cm olduğuna göre alttak kartın görünmeyen kısmının alanını cm² cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? B) 4x² - 4x + 1 D) x² - 16 + 64 (²x-12x +9)-(-16x (16x+8) + (-10x +14) = 6x+2 158-7) + (-3x -1^) 2 = 2vt
07.
"Emre bir binadaki merdivenin basamaklarını üçer üçer çıkıp
beşer beşer indiğinde toplam 48 adım atıyor.
Buna göre bu binadaki merdiven kaç basamaklıdır?"
Verilen problemin çözümünü gösteren denklem aşağı-
dakilerden hangidir?
A)
X X
3 5
X
(C) 2
3
-
=
48
:5x+48
X X
B) =+ = 48
3 5
D) 3x + 5x = 48
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
07. "Emre bir binadaki merdivenin basamaklarını üçer üçer çıkıp beşer beşer indiğinde toplam 48 adım atıyor. Buna göre bu binadaki merdiven kaç basamaklıdır?" Verilen problemin çözümünü gösteren denklem aşağı- dakilerden hangidir? A) X X 3 5 X (C) 2 3 - = 48 :5x+48 X X B) =+ = 48 3 5 D) 3x + 5x = 48
20. (a +20) kişinin her birinin (a) lira harcadığı bir etkinlikte 100 liraya daha ihtiyaç duyulmaktadır. Etkinlik için gerekli
paranın bir kişi tarafından x adet eşit taksitle ödenmesi durumunda taksit miktarları (a + 10) lira olmaktadır.
ifadesinin özdeşi aşağıdakilerden hangisidir?
A) a 10
Ba²
C) a-10
D) a
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
20. (a +20) kişinin her birinin (a) lira harcadığı bir etkinlikte 100 liraya daha ihtiyaç duyulmaktadır. Etkinlik için gerekli paranın bir kişi tarafından x adet eşit taksitle ödenmesi durumunda taksit miktarları (a + 10) lira olmaktadır. ifadesinin özdeşi aşağıdakilerden hangisidir? A) a 10 Ba² C) a-10 D) a
20. Aşağıda, dikdörtgen biçiminde bir tabela görseli veril-
miştir.
3 dm
4a dm
2a dm
2 dm
1 Yılda
10 Milyon Genç ile
100 Milyon Fidan
HAYDİ GENÇLER !!!
2 dm
3 dm
5a dm
Tabela üzerinde gösterilen, "1 Yılda 10 Milyon Genç ile
100 Milyon Fidan" sloganı yazan dikdörtgen şeklindeki
afişle, öğrencilerin ağaç dikmesi için başlatılan kam-
panyanın reklamı yapılmıştır.
A) 6a² + 8a + 4
C) 12a² - 14a + 12
Bu afişin alanını, desimetrekare cinsinden veren
cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
B) 12.(a² - 2a + 2)
D) 2.(6a² - 17a + 12)
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
20. Aşağıda, dikdörtgen biçiminde bir tabela görseli veril- miştir. 3 dm 4a dm 2a dm 2 dm 1 Yılda 10 Milyon Genç ile 100 Milyon Fidan HAYDİ GENÇLER !!! 2 dm 3 dm 5a dm Tabela üzerinde gösterilen, "1 Yılda 10 Milyon Genç ile 100 Milyon Fidan" sloganı yazan dikdörtgen şeklindeki afişle, öğrencilerin ağaç dikmesi için başlatılan kam- panyanın reklamı yapılmıştır. A) 6a² + 8a + 4 C) 12a² - 14a + 12 Bu afişin alanını, desimetrekare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? B) 12.(a² - 2a + 2) D) 2.(6a² - 17a + 12)
16.
30
na
24-26-9
a-b
Beyuz
3 dm
2a + b
Jurb
A) 9a
C) 9a-9
3 dm
quze 4
00
Yukarıda uzun kenarı (2a+b) desimetre, kisa kenari
(a-b) desimetre olan, dikdörtgen şeklindeki duvarın
üst ve sol tarafı maviye boyanıyor.
Duvarın maviye boyanan dikdörtgen şeklindeki kısım-
larının kısa kenarları 3 desimetredir.
Buna göre, duvarın maviye boyanan kısmının ala-
nını, desimetrekare cinsinden veren cebirsel ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
B) 9a-6b
D) 9a-3
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
16. 30 na 24-26-9 a-b Beyuz 3 dm 2a + b Jurb A) 9a C) 9a-9 3 dm quze 4 00 Yukarıda uzun kenarı (2a+b) desimetre, kisa kenari (a-b) desimetre olan, dikdörtgen şeklindeki duvarın üst ve sol tarafı maviye boyanıyor. Duvarın maviye boyanan dikdörtgen şeklindeki kısım- larının kısa kenarları 3 desimetredir. Buna göre, duvarın maviye boyanan kısmının ala- nını, desimetrekare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? B) 9a-6b D) 9a-3
15
KGJD
4
23.
x²-3x²y + 3xy²-y³
y² - 2xy + x²
A) 2
√x-y) 23
x=52
B) 3
A) 4
24. M=x+4x³+6x²+4x+10
(x
-=X-5
x=4√2-1 ise M kaçtır?
C) 4
B) 5
C) 7
ise y kaçtır?
tımı için matematikchi.net
BDDE
D) 5
D) 9
G
ģ
ONO
E) 6
ORFO
E) 11
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
15 KGJD 4 23. x²-3x²y + 3xy²-y³ y² - 2xy + x² A) 2 √x-y) 23 x=52 B) 3 A) 4 24. M=x+4x³+6x²+4x+10 (x -=X-5 x=4√2-1 ise M kaçtır? C) 4 B) 5 C) 7 ise y kaçtır? tımı için matematikchi.net BDDE D) 5 D) 9 G ģ ONO E) 6 ORFO E) 11
8.
Bir cebirsel ifadede üsleri aynı olan bir değişkenin ay- 1
ni veya farklı katsayılara sahip terimlerine benzer terim
denir.
Pelin aşağıdaki tabloda verilen cebirsel ifadelerin ben-
zer terimlerini karşılanına yazarak doldurmuştur. 1
Cebirsel ifade
Tak-12s + 3k
pr+r-9+9r
2a+ 5a-7
-3x + 6y + 2-y
A) I.
Buna göre Pelin kaç numaralı satırda hata yapmış-
1
Benzer terimler
12k ile 3k
- ile gr
* 2a ile 5a
Sy ile-y
B) II.
D) IV.
Buna
lacak
verilmi
**
13.
Aşağ
B tak
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
8. Bir cebirsel ifadede üsleri aynı olan bir değişkenin ay- 1 ni veya farklı katsayılara sahip terimlerine benzer terim denir. Pelin aşağıdaki tabloda verilen cebirsel ifadelerin ben- zer terimlerini karşılanına yazarak doldurmuştur. 1 Cebirsel ifade Tak-12s + 3k pr+r-9+9r 2a+ 5a-7 -3x + 6y + 2-y A) I. Buna göre Pelin kaç numaralı satırda hata yapmış- 1 Benzer terimler 12k ile 3k - ile gr * 2a ile 5a Sy ile-y B) II. D) IV. Buna lacak verilmi ** 13. Aşağ B tak
259527547
KİTAPÇIK
TÜRÜ
O
NSİYET
IZ
KO
odlama
Yanlış
ANI
SLER
B
BILIMLERI
00
BC
BC
BC
Eins
13.
B.
Tamirci Veli Bey ocak ayının ilk haftası tamir
ettiği araç sayılarını aşağıdaki gibi yazmıştır.
Hafta İçi
Hafta
Sonu
MATEMATIK
Tarih
01.01.2021
02.01.2021
03.01.2021
04.01.2021
05.01.2021 =>
07.01.2021
=
06.01.2021 4
B) 12
Tamir Edilen
Araç Sayısı
2x + 5
opinsils!
10x-8
→ 4x-2-3y
2x + 3 + 2y
5x+8
5 - 12x + y
Buna göre Veli Bey'in bu bir haftada tamir
ettiği araç sayısı aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A) 11
1 - 11x
C) 13 D) 14
ambay upsid hakuomaut suy 6x15
aimed to:
İşleyen Zeka Yayınları........
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
259527547 KİTAPÇIK TÜRÜ O NSİYET IZ KO odlama Yanlış ANI SLER B BILIMLERI 00 BC BC BC Eins 13. B. Tamirci Veli Bey ocak ayının ilk haftası tamir ettiği araç sayılarını aşağıdaki gibi yazmıştır. Hafta İçi Hafta Sonu MATEMATIK Tarih 01.01.2021 02.01.2021 03.01.2021 04.01.2021 05.01.2021 => 07.01.2021 = 06.01.2021 4 B) 12 Tamir Edilen Araç Sayısı 2x + 5 opinsils! 10x-8 → 4x-2-3y 2x + 3 + 2y 5x+8 5 - 12x + y Buna göre Veli Bey'in bu bir haftada tamir ettiği araç sayısı aşağıdakilerden hangisi- dir? A) 11 1 - 11x C) 13 D) 14 ambay upsid hakuomaut suy 6x15 aimed to: İşleyen Zeka Yayınları........
25
kilerden ha
cebirsel ifadeler
11. Aşağıda bir kenar uzunluğu x br olan kare verilmiştir.
x br
x br
Verilen bu kare ile ilgili oluşturulacak örüntünün kuralı aşağıdaki gibidir.
1. Adım: Bir kenar uzunluğu, başlangıçta verilen karenin bir kenar uzunluğunun yarısına eşit olan
bir kare çizilir.
2. Adım: Bir kenar uzunluğu, 1. Adımda çizilen karenin bir kenar uzunluğunun yarısına eşit olan bir
kare çizilir.
A
X+
Son durumda verilen kare ve elde edilen karelerle aralarında boşluk kalmayacak ve üst üste gelme-
yecek şekilde aşağıdaki şekil oluşturulacaktır.
25
Buna göre, AB uzunluğunu gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) x + 2x + 4x
X X
B) X+ +
2 8
D)
X2
B
X
X
+
48
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
25 kilerden ha cebirsel ifadeler 11. Aşağıda bir kenar uzunluğu x br olan kare verilmiştir. x br x br Verilen bu kare ile ilgili oluşturulacak örüntünün kuralı aşağıdaki gibidir. 1. Adım: Bir kenar uzunluğu, başlangıçta verilen karenin bir kenar uzunluğunun yarısına eşit olan bir kare çizilir. 2. Adım: Bir kenar uzunluğu, 1. Adımda çizilen karenin bir kenar uzunluğunun yarısına eşit olan bir kare çizilir. A X+ Son durumda verilen kare ve elde edilen karelerle aralarında boşluk kalmayacak ve üst üste gelme- yecek şekilde aşağıdaki şekil oluşturulacaktır. 25 Buna göre, AB uzunluğunu gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) x + 2x + 4x X X B) X+ + 2 8 D) X2 B X X + 48
7.
Pınar'ın elinde kenar uzunlukları birbirine eşit olan dikdörtgen şeklinde on adet karton vardır. Pinar, bu
kartonların bazı kenarlarını çakıştırarak aşağıdaki gibi üç tane şekil oluşturuyor.
(A)
40
3
13
9)
7ULTİ20223-1
birim
122
J
3
Şekil I
21
18
2
22
BY
Şekil III
9
Buna göre, Pınar'ın Şekil Ill'te oluşturduğu şeklin çevre uzunluğu kaç birimdir?
2.4
20
6
6
39
333 L=4 tane
31
106
3
18
9
10,5
4,5
4
42
2
22
2
9
w/503
6,6 birim
Şekil II
66-6
D)
15
co
134
60
3
60
21
Diğer sayfaya geçiniz.
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
7. Pınar'ın elinde kenar uzunlukları birbirine eşit olan dikdörtgen şeklinde on adet karton vardır. Pinar, bu kartonların bazı kenarlarını çakıştırarak aşağıdaki gibi üç tane şekil oluşturuyor. (A) 40 3 13 9) 7ULTİ20223-1 birim 122 J 3 Şekil I 21 18 2 22 BY Şekil III 9 Buna göre, Pınar'ın Şekil Ill'te oluşturduğu şeklin çevre uzunluğu kaç birimdir? 2.4 20 6 6 39 333 L=4 tane 31 106 3 18 9 10,5 4,5 4 42 2 22 2 9 w/503 6,6 birim Şekil II 66-6 D) 15 co 134 60 3 60 21 Diğer sayfaya geçiniz.
9900 15
5
40
49
200
2. Kendi içlerinde özdeş cisimlerle oluşturulan ve dengede olan eşit kollu iki terazi aşağıda göste-
rilmiştir.
7ULTI20223-1
1800
-16
B) 1,6
E==
Buna göre, bir tane cisminin kütlesini kilogram cinsinden veren ondalık gösterim aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
1,8
A
-12
C) 1,5
24
-16
ka
C
14k9
362-5
D) -15
00000
=50
149
D) 1,4
MA
569415
7. SINIF ULTI-3 (SAYISAL
6000123462254
Diğer sayfaya geçiniz.
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
9900 15 5 40 49 200 2. Kendi içlerinde özdeş cisimlerle oluşturulan ve dengede olan eşit kollu iki terazi aşağıda göste- rilmiştir. 7ULTI20223-1 1800 -16 B) 1,6 E== Buna göre, bir tane cisminin kütlesini kilogram cinsinden veren ondalık gösterim aşa- ğıdakilerden hangisidir? 1,8 A -12 C) 1,5 24 -16 ka C 14k9 362-5 D) -15 00000 =50 149 D) 1,4 MA 569415 7. SINIF ULTI-3 (SAYISAL 6000123462254 Diğer sayfaya geçiniz.
24+24m+m²
-24m
4
8. Aşağıdaki eşitlikler verilmiştir.
k = 2024
B) 2
m= = 2020
C) 4
skry
E-m Etm
Buna göre (k + m)2 - 4km işleminin sonucu kaç-
tır?
A) 1
8. Sınıf Matematik
4 6048
-240p.
qun
D) 16
Ünlüle
Karmas
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
24+24m+m² -24m 4 8. Aşağıdaki eşitlikler verilmiştir. k = 2024 B) 2 m= = 2020 C) 4 skry E-m Etm Buna göre (k + m)2 - 4km işleminin sonucu kaç- tır? A) 1 8. Sınıf Matematik 4 6048 -240p. qun D) 16 Ünlüle Karmas
ÖRNEK SORU-2
Kenar uzunluklan a ve b olan dikdörtgenin çevresi 2. (a + b) ve alanı a. b'dir.
Kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı olan dikdörtgen şeklindeki bir halının kenarları oranı
Halının çevresi 240 cm'den büyük olduğuna göre, alanı en az kaç cm² dir?
'dir.
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
ÖRNEK SORU-2 Kenar uzunluklan a ve b olan dikdörtgenin çevresi 2. (a + b) ve alanı a. b'dir. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı olan dikdörtgen şeklindeki bir halının kenarları oranı Halının çevresi 240 cm'den büyük olduğuna göre, alanı en az kaç cm² dir? 'dir.
8. İnşaat hâlindeki bir binanın dışında malzemeleri üst katlara taşıyan bir yük asansörü vardır. Yük asansörünün bulunduğu
kata göre zeminden yüksekliği aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir. Binanın zemin katı dışındaki katları eşit yüksekliğe
sahiptir.
Zemin
18 m
Şekil-1
Buna göre, zemin katın yüksekliği kaç metredir?
A) 7
B) 7,5
C) 8
Zemin
39 m
Şekil-1
D) 8,5
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
8. İnşaat hâlindeki bir binanın dışında malzemeleri üst katlara taşıyan bir yük asansörü vardır. Yük asansörünün bulunduğu kata göre zeminden yüksekliği aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir. Binanın zemin katı dışındaki katları eşit yüksekliğe sahiptir. Zemin 18 m Şekil-1 Buna göre, zemin katın yüksekliği kaç metredir? A) 7 B) 7,5 C) 8 Zemin 39 m Şekil-1 D) 8,5
Agadida dikdörtgenter prizması biçimindeki üp parçadan oluşan bir kabinin açik ve kapal halinin gör
remiştir
A
Apik Had
Bu kabinin id küçük parçası birbirine paralel, büyük parçası ise küçük parçalarta dik konumunda olacak şekilde
Ack halde bulunan 3 adet kabin yanyana ve aralarında boşluk kalmayacak şekilde aşağıdaki gibi dizlerek iki du-
ya arasinu tam olarak kaplamaştır
102
Matematik
12 dm
Buna göre kabinlerin yerleştirildiği iki duvar arasında kalan dikdörtgen biçimindeki karşı duvanın desimet-
rekara cinsinden yüzey alanins verean cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisine özdeştir?
A) 38.67)
C) 72. (x²+2x+1)
cati
3 dm
836.6²4x+3)
5
12
52x
D) 72 (x2+4x+3)
8. SINIF
NM
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
Agadida dikdörtgenter prizması biçimindeki üp parçadan oluşan bir kabinin açik ve kapal halinin gör remiştir A Apik Had Bu kabinin id küçük parçası birbirine paralel, büyük parçası ise küçük parçalarta dik konumunda olacak şekilde Ack halde bulunan 3 adet kabin yanyana ve aralarında boşluk kalmayacak şekilde aşağıdaki gibi dizlerek iki du- ya arasinu tam olarak kaplamaştır 102 Matematik 12 dm Buna göre kabinlerin yerleştirildiği iki duvar arasında kalan dikdörtgen biçimindeki karşı duvanın desimet- rekara cinsinden yüzey alanins verean cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisine özdeştir? A) 38.67) C) 72. (x²+2x+1) cati 3 dm 836.6²4x+3) 5 12 52x D) 72 (x2+4x+3) 8. SINIF NM