Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Çarpanlar ve Katlar Soruları

5.
48
/1
148
2 26
316
412
68
sayıların pozitif tam sayı çarpantal
DX
42
A
the
C
12
C) 64
B
Yukarıdaki ABCD dikdörtgeni her birinin alanı 48 cm² olan 5 tane dikdörtgenden oluşturulmuştur. 2162
Bu dikdörtgenlerin her birinin kenar uzunluğu cm cinsinden bir doğal sayı olduğuna göre ABCD dil
dörtgeninin çevresi en fazla kaç cm dir?
A) 76
B) 68
D) 52
Ortaokul Matematik
Çarpanlar ve Katlar
5. 48 /1 148 2 26 316 412 68 sayıların pozitif tam sayı çarpantal DX 42 A the C 12 C) 64 B Yukarıdaki ABCD dikdörtgeni her birinin alanı 48 cm² olan 5 tane dikdörtgenden oluşturulmuştur. 2162 Bu dikdörtgenlerin her birinin kenar uzunluğu cm cinsinden bir doğal sayı olduğuna göre ABCD dil dörtgeninin çevresi en fazla kaç cm dir? A) 76 B) 68 D) 52
EGITIM YAYINLARI
9. Mutfak tezgahının duvarı uzunlukları verilen gri ve kırmızı renkli fayanslarla aralarında boşluk bırakılmadan
görseldeki gibi kaplanmıştır.
35
cm
Gri renkteki fayanstan 3 sıra, kırmızı renkteki fayanstan 1 sıra olacak şekilde kaplanmıştır.
Gri fayanstan toplam 63 tane kullanıldığına göre kırmızı fayanstan kaç tane kullanmıştır?
A) 20
B) 21
C) 22
D) 23
49
4
ha
Ortaokul Matematik
Çarpanlar ve Katlar
EGITIM YAYINLARI 9. Mutfak tezgahının duvarı uzunlukları verilen gri ve kırmızı renkli fayanslarla aralarında boşluk bırakılmadan görseldeki gibi kaplanmıştır. 35 cm Gri renkteki fayanstan 3 sıra, kırmızı renkteki fayanstan 1 sıra olacak şekilde kaplanmıştır. Gri fayanstan toplam 63 tane kullanıldığına göre kırmızı fayanstan kaç tane kullanmıştır? A) 20 B) 21 C) 22 D) 23 49 4 ha
2.
Beyza Öğretmen tahtaya aşağıdaki tabloyu yazarak öğrencilerden tablodaki sayılardan rakam, asal sayı, çift
sayı ve 3'ün katı olması özelliklerden en az iki ortak özelliği bulunan sayılardan oluşan kümenin eleman sayısını
bulmaları istemiştir.
Sayı
2
5
12
16
29
51
Rakam quc
Asal Sayı
ve Çift Sayı
C) 4
3'ün katı
Örneğin, 3 sayı tabloda olsaydı rakam, asal sayı ve 3'ün katı olup üç ortak özelliği sağladığından en az iki özelliği
ortak olan sayılardan oluşan kümenin bir elemanı olacaktı.
Buna göre, Beyza Öğretmenin tabloya göre tanımladığı kümenin eleman sayısı kaçtır?
A) 2
B) 3
D) 5
4.
Ortaokul Matematik
Çarpanlar ve Katlar
2. Beyza Öğretmen tahtaya aşağıdaki tabloyu yazarak öğrencilerden tablodaki sayılardan rakam, asal sayı, çift sayı ve 3'ün katı olması özelliklerden en az iki ortak özelliği bulunan sayılardan oluşan kümenin eleman sayısını bulmaları istemiştir. Sayı 2 5 12 16 29 51 Rakam quc Asal Sayı ve Çift Sayı C) 4 3'ün katı Örneğin, 3 sayı tabloda olsaydı rakam, asal sayı ve 3'ün katı olup üç ortak özelliği sağladığından en az iki özelliği ortak olan sayılardan oluşan kümenin bir elemanı olacaktı. Buna göre, Beyza Öğretmenin tabloya göre tanımladığı kümenin eleman sayısı kaçtır? A) 2 B) 3 D) 5 4.
2. Bir robotun adı dört haneli bir doğal sayı ile ifade ediliyor.
Bu robotun adı ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir.
I. Üç tane asal çarpanı vardır.
II. En küçük asal çarpanının karesine tam bölünür.
III. Asal çarpanlarının kuvvetleri biçiminde yazıldığında asal çarpanlarının üslerinin toplamı 4'tür.
IV. En büyük asal çarpanı 13'tür.
V. I, II, III ve IV. verilerle yazılabilen dört basamaklı en büyük doğal sayıdır.
Buna göre bu robotun adı nedir?
A) 7777
B) 7670
C) 7020
D) 7007
Ortaokul Matematik
Çarpanlar ve Katlar
2. Bir robotun adı dört haneli bir doğal sayı ile ifade ediliyor. Bu robotun adı ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. I. Üç tane asal çarpanı vardır. II. En küçük asal çarpanının karesine tam bölünür. III. Asal çarpanlarının kuvvetleri biçiminde yazıldığında asal çarpanlarının üslerinin toplamı 4'tür. IV. En büyük asal çarpanı 13'tür. V. I, II, III ve IV. verilerle yazılabilen dört basamaklı en büyük doğal sayıdır. Buna göre bu robotun adı nedir? A) 7777 B) 7670 C) 7020 D) 7007
55
3) Asal çarpanların çarpımı 2³.5.11² olan sayı
için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) 55'in tam sayı katıdır.
B) 4840'a eşittir.
C) 3 tane asal çarpanı vardır.
D) Asal bölenlerinin toplamı 24'tür.
Ortaokul Matematik
Çarpanlar ve Katlar
55 3) Asal çarpanların çarpımı 2³.5.11² olan sayı için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) 55'in tam sayı katıdır. B) 4840'a eşittir. C) 3 tane asal çarpanı vardır. D) Asal bölenlerinin toplamı 24'tür.
pH değerleri
Buna göre yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi
A) 1
B) 2
2. Aşağıda verilen kutulara, I numaralı ok yönünde
12 ve 20 sayılarının ortak katlarından ilk üçü; Il nu-
maralı ok yönünde 12 ve 20 sayılarının ortak bölen-
lerinden en büyüğü ve en küçüğü sırasıyla yazılıyor.
3√3
A)
9
||
Ardından üstteki ve alttaki kutulardan birer tane kutu
boyanarak bu boyalı kutularda yazan sayılar toplanıyor.
Buna göre, bu boyama işlemi aşağıdakilerden
hangisindeki gibi yapılırsa elde edilen toplamın
karekökü rasyonel sayı olabilir?
B)
D)
Ortaokul Matematik
Çarpanlar ve Katlar
pH değerleri Buna göre yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi A) 1 B) 2 2. Aşağıda verilen kutulara, I numaralı ok yönünde 12 ve 20 sayılarının ortak katlarından ilk üçü; Il nu- maralı ok yönünde 12 ve 20 sayılarının ortak bölen- lerinden en büyüğü ve en küçüğü sırasıyla yazılıyor. 3√3 A) 9 || Ardından üstteki ve alttaki kutulardan birer tane kutu boyanarak bu boyalı kutularda yazan sayılar toplanıyor. Buna göre, bu boyama işlemi aşağıdakilerden hangisindeki gibi yapılırsa elde edilen toplamın karekökü rasyonel sayı olabilir? B) D)
MATEMATİK
3.
Örneğin,
n, 2'den büyük bir doğal sayı olmak üzere, n x n boyutlu bir karede her satır, sütun ve köşegendeki sayıların toplamı
sabit olursa bu kare sihirli karedir.
nx n boyutlu bir sihirli karedeki her sütun, satır ve köşegendeki sabit toplamı bulmak için,
2
bağıntısı kullanılır.
3 x 3 boyutlu bu kare sihirli kare olduğunda 3. (32 +1)_3.10
2
2
Yani her sütun, satır ve köşegendeki sayıların toplamı 15 olmalıdır.
A
9 6 3
7
Y
1
N
X
8
Buna göre, 4 x 4'lük bu sihirli karede X, Y ve Z sayıları için
A) 4
B) 5
C) 6
5
8. Sınıf Deneme Sınavı-5 A
.
2
= 15 elde edilir.
X.Z
Ydeğeri aşağıdakilerden hangisidir?
D) 8
Ortaokul Matematik
Çarpanlar ve Katlar
MATEMATİK 3. Örneğin, n, 2'den büyük bir doğal sayı olmak üzere, n x n boyutlu bir karede her satır, sütun ve köşegendeki sayıların toplamı sabit olursa bu kare sihirli karedir. nx n boyutlu bir sihirli karedeki her sütun, satır ve köşegendeki sabit toplamı bulmak için, 2 bağıntısı kullanılır. 3 x 3 boyutlu bu kare sihirli kare olduğunda 3. (32 +1)_3.10 2 2 Yani her sütun, satır ve köşegendeki sayıların toplamı 15 olmalıdır. A 9 6 3 7 Y 1 N X 8 Buna göre, 4 x 4'lük bu sihirli karede X, Y ve Z sayıları için A) 4 B) 5 C) 6 5 8. Sınıf Deneme Sınavı-5 A . 2 = 15 elde edilir. X.Z Ydeğeri aşağıdakilerden hangisidir? D) 8
1500/2
750 2
Tayfun kullandığı telefon operatöründen 1500 TL değerinde bir telefon satın alıyor. Tayfun tele-
fonun fiyatını tarifesinin üzerine her ay eklenen taksitlerle ödeyecektir. Toplam taksit sayısı tele-
fonun fiyatının pozitif bölen sayısı kadar olacaktır. Taksitler iki kısma ayrılan eş sürelerde, her su-
re içinde aylık taksitleri eşit miktarda olacaktır. Tayfun'un telefon tarifesi 35 TL olup tarifesi ile be-
raber aylık ödeyeceği fiyat 100 TL'yi geçmeyecektir.
3751
1255
5
3.2.4
= 24 taksit
65
25 5 Tayfun'un iki eş sürede tarifesinin üzerine eklenerek her ay ödeyeceği ücretler arasındaki fark
5/5 en fazla kaç TL olur?
3724
2.12
3.8
A) 5
2
2.3¹
Matematik
B) 10
12 12
60 65
C) 15
780 TL
14
100
35
D) 20
10
300,2/3 = 600/3
4. Ekrem Bey bahçesinden 300√12 kg ceviz topluyor. Topladığı tüm cevizlerin içini çıkarıyor.
8.33= 24G
65 650
Ortaokul Matematik
Çarpanlar ve Katlar
1500/2 750 2 Tayfun kullandığı telefon operatöründen 1500 TL değerinde bir telefon satın alıyor. Tayfun tele- fonun fiyatını tarifesinin üzerine her ay eklenen taksitlerle ödeyecektir. Toplam taksit sayısı tele- fonun fiyatının pozitif bölen sayısı kadar olacaktır. Taksitler iki kısma ayrılan eş sürelerde, her su- re içinde aylık taksitleri eşit miktarda olacaktır. Tayfun'un telefon tarifesi 35 TL olup tarifesi ile be- raber aylık ödeyeceği fiyat 100 TL'yi geçmeyecektir. 3751 1255 5 3.2.4 = 24 taksit 65 25 5 Tayfun'un iki eş sürede tarifesinin üzerine eklenerek her ay ödeyeceği ücretler arasındaki fark 5/5 en fazla kaç TL olur? 3724 2.12 3.8 A) 5 2 2.3¹ Matematik B) 10 12 12 60 65 C) 15 780 TL 14 100 35 D) 20 10 300,2/3 = 600/3 4. Ekrem Bey bahçesinden 300√12 kg ceviz topluyor. Topladığı tüm cevizlerin içini çıkarıyor. 8.33= 24G 65 650
10. Aşağıda bir ilçedeki bazı sokak numaraları verilmiştir.
Tovinsmand imples
3602. Sokak
AM
3606 Sokak
www
Borgmes
3610, Sokak
***
MATEMATIK V
Sokak numaralarının son iki basamağı bir örüntü belirttiğine göre aşağıdaki sokak numaraların-
dan hangisi bu ilçedeki bir sokağa ait değildir?
A) 3654
B) 3678
C) 3684
işleyen Zeka Yayınları
B
D) 3694
Ortaokul Matematik
Çarpanlar ve Katlar
10. Aşağıda bir ilçedeki bazı sokak numaraları verilmiştir. Tovinsmand imples 3602. Sokak AM 3606 Sokak www Borgmes 3610, Sokak *** MATEMATIK V Sokak numaralarının son iki basamağı bir örüntü belirttiğine göre aşağıdaki sokak numaraların- dan hangisi bu ilçedeki bir sokağa ait değildir? A) 3654 B) 3678 C) 3684 işleyen Zeka Yayınları B D) 3694
2. Aşağıda Şekil 1'de Formula 1 İstanbul Yarış Pisti ve Tesisleri Projesi'nde yolun karşılıklı kısımlarında sadece
aynı hizadaki 10 adet yemek alanı ve otopark levhası gösterilmiştir.
Yemek alanı
P Otopark
Başlangıç
Şekil 1
8. Sınıf Deneme Sınavı - 4
C) 5580
P
2
270 m
180 m
Şekil 2
Bu piste Şekil 2'deki gibi her 180 metrede bir yemek alanı levhası her 270 metrede bir otopark levhası konul-
muştur.
Buna göre pistin uzunluğu en az kaç metredir?
A) 4860
B) 5400
180 m
...
D) 5940
HIZ YAYINLARI
Ortaokul Matematik
Çarpanlar ve Katlar
2. Aşağıda Şekil 1'de Formula 1 İstanbul Yarış Pisti ve Tesisleri Projesi'nde yolun karşılıklı kısımlarında sadece aynı hizadaki 10 adet yemek alanı ve otopark levhası gösterilmiştir. Yemek alanı P Otopark Başlangıç Şekil 1 8. Sınıf Deneme Sınavı - 4 C) 5580 P 2 270 m 180 m Şekil 2 Bu piste Şekil 2'deki gibi her 180 metrede bir yemek alanı levhası her 270 metrede bir otopark levhası konul- muştur. Buna göre pistin uzunluğu en az kaç metredir? A) 4860 B) 5400 180 m ... D) 5940 HIZ YAYINLARI
2.
135 g
153,
İçinde bir miktar baharat olan eşit kütledeki torbalar tartıldığında 135 gram gelmiştir. Bunlar ra-
fa konulup bir miktar daha aynı torbalardan tartıldığında ise 153 gram gelmiştir.
Buna göre tartılan torbalardan birinin kütlesi en fazla kaç gramdır?
A) 9
C) 13
B) 12
D) 14
Ortaokul Matematik
Çarpanlar ve Katlar
2. 135 g 153, İçinde bir miktar baharat olan eşit kütledeki torbalar tartıldığında 135 gram gelmiştir. Bunlar ra- fa konulup bir miktar daha aynı torbalardan tartıldığında ise 153 gram gelmiştir. Buna göre tartılan torbalardan birinin kütlesi en fazla kaç gramdır? A) 9 C) 13 B) 12 D) 14
2.
1, 2, 3, 6, A, 18, 27, 54
Yukarıda verilen sayılar, bir sayının bütün
çarpanlarının küçükten büyüğe doğru si-
ralanmış hâlidir.
Buna göre A'nın değeri kaçtır?
A) 8 vse B) 9
C) 12
D) 16
IC
SENOL HOCA
Ortaokul Matematik
Çarpanlar ve Katlar
2. 1, 2, 3, 6, A, 18, 27, 54 Yukarıda verilen sayılar, bir sayının bütün çarpanlarının küçükten büyüğe doğru si- ralanmış hâlidir. Buna göre A'nın değeri kaçtır? A) 8 vse B) 9 C) 12 D) 16 IC SENOL HOCA
1. Selma'nın aşağıda gösterilen ve miktarları üzerlerinde yazılı olan mavi ve sarı renkli boya kutuları vardır.
Sol
2400 mL
MRS
mavi
Selma bu boyaları kullanarak aşağıda gösterilen 30 özdeş boncuktan oluşan kolyelerden çok sayıda
boyayacaktır.
3
900 mL
sari
Sağ
Bu boyama işlemine sağdan başlayarak 3'ün katı sırada olan boncukları mavi renge, 2'nin katı sırada
olan boncukları sarı renge boyamıştır. Mavi ve yeşil renge boyanan boncuklar yeşil renkte görünmek-
tedir.
Her bir boncuğu bir renge boyamak için 2 mililitre boya kullanıldığına göre boyama işinden
sonra tüm kolyelerde en çok kaç tane boncuk yeşil renkli olur?
A) 80
B) 100
C) 120
D) 140
ankaravavincilik.com.tr
Ortaokul Matematik
Çarpanlar ve Katlar
1. Selma'nın aşağıda gösterilen ve miktarları üzerlerinde yazılı olan mavi ve sarı renkli boya kutuları vardır. Sol 2400 mL MRS mavi Selma bu boyaları kullanarak aşağıda gösterilen 30 özdeş boncuktan oluşan kolyelerden çok sayıda boyayacaktır. 3 900 mL sari Sağ Bu boyama işlemine sağdan başlayarak 3'ün katı sırada olan boncukları mavi renge, 2'nin katı sırada olan boncukları sarı renge boyamıştır. Mavi ve yeşil renge boyanan boncuklar yeşil renkte görünmek- tedir. Her bir boncuğu bir renge boyamak için 2 mililitre boya kullanıldığına göre boyama işinden sonra tüm kolyelerde en çok kaç tane boncuk yeşil renkli olur? A) 80 B) 100 C) 120 D) 140 ankaravavincilik.com.tr
a yatay duruma göre en az kaç
→ 130.X + 128=86=gl.y
130x
adet pem-
farklı ışıklı
yanıp sön-
in ardından
plup her bir
ürmektedir.
ıklı tabela-
- kez yanıp
ar?
D) 152
eis
39 = 91.y.
glay
13
MN iki basamakir bir doğal sayı olmak üzere
7.
SOR M ve N aralarında asal değildir.
M<N'dir.
M. N bir çift sayıdır.
Bu şartlara uyan kaç farklı MN sayısı yazılabilir?
A) 8
Ad Soyad
1 (A)
4
5
6
B) 9
7
8
9 (A
10 (A)
Optik No
3518
B
0153
10%/ +3=79
FERNUS
11
12
C) 10
eis MOD
TEST BİTTİ,
KODLAMANIZI
YAPINIZ.
D) 11
8- Matematik SB
eis
Yayınlan
Ortaokul Matematik
Çarpanlar ve Katlar
a yatay duruma göre en az kaç → 130.X + 128=86=gl.y 130x adet pem- farklı ışıklı yanıp sön- in ardından plup her bir ürmektedir. ıklı tabela- - kez yanıp ar? D) 152 eis 39 = 91.y. glay 13 MN iki basamakir bir doğal sayı olmak üzere 7. SOR M ve N aralarında asal değildir. M<N'dir. M. N bir çift sayıdır. Bu şartlara uyan kaç farklı MN sayısı yazılabilir? A) 8 Ad Soyad 1 (A) 4 5 6 B) 9 7 8 9 (A 10 (A) Optik No 3518 B 0153 10%/ +3=79 FERNUS 11 12 C) 10 eis MOD TEST BİTTİ, KODLAMANIZI YAPINIZ. D) 11 8- Matematik SB eis Yayınlan
4. Suzan Hanım, 2,5 kg çilek ile 1 kg şeker karıştırılarak çilek reçeli, 5 kg vişne ile 3 kg şeker karıştırılarak vişne reçeli yapıyor.
Suzan Hanım, 20 kg çilek ve 30 kg vişne kullanarak reçel yapacağına göre, bu iş için kaç kg şeker gereklidir?
B) 24
A) 23
234
C) 25
D) 26
Yanit Yayınlan
Ortaokul Matematik
Çarpanlar ve Katlar
4. Suzan Hanım, 2,5 kg çilek ile 1 kg şeker karıştırılarak çilek reçeli, 5 kg vişne ile 3 kg şeker karıştırılarak vişne reçeli yapıyor. Suzan Hanım, 20 kg çilek ve 30 kg vişne kullanarak reçel yapacağına göre, bu iş için kaç kg şeker gereklidir? B) 24 A) 23 234 C) 25 D) 26 Yanit Yayınlan
DENEME 3 MATEMATIK
15. Aşağıdaki eş kareli kağıt üzerinde verilen gra-
fikte bir kafede pazartesi günü satılmak için
hazırlanan simit, poğaça ve açmaların dağılımı
gösterilmiştir.
Grafik: Bir kafede satılan ürünlerin dağılımı
Ürün Adedi
***
Simit
O
Poğaça
O
O
0
O
O
Açma
3x+4
1881
- Ürünler
Bu kafede pazartesi günü hazırlanan simit, po-
ğaça ve açmanın tamamı satılmıştır.
C) 196
Buna göre pazartesi günü satılan simit,-po-
ğaça ve açmaların toplam adedi aşağıdaki-
lerden hangisi olabilir?
A) 192
B) 194
1
D 198
Ortaokul Matematik
Çarpanlar ve Katlar
DENEME 3 MATEMATIK 15. Aşağıdaki eş kareli kağıt üzerinde verilen gra- fikte bir kafede pazartesi günü satılmak için hazırlanan simit, poğaça ve açmaların dağılımı gösterilmiştir. Grafik: Bir kafede satılan ürünlerin dağılımı Ürün Adedi *** Simit O Poğaça O O 0 O O Açma 3x+4 1881 - Ürünler Bu kafede pazartesi günü hazırlanan simit, po- ğaça ve açmanın tamamı satılmıştır. C) 196 Buna göre pazartesi günü satılan simit,-po- ğaça ve açmaların toplam adedi aşağıdaki- lerden hangisi olabilir? A) 192 B) 194 1 D 198