Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kesirlerde Toplama ve Çıkarma Soruları

Buna göre, resimlerden birinin çevre uzunluğunu santimetre cinsinden veren cebirsel ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 6x-6
B) 3x + 9
7ULTI20223-1
1
12
2x+6
9X+12
2x+6
X3
-2
0
6
2x+6
16. Aşağıda verilen sayı doğrusunda -2 ile -1 arası iki eş parçaya, -1 ile 0 arası üç eş parçaya, 0 ile 1 arası
dört eş parçaya ayrılmıştır.
4
11
6
C) 6x + 6
2
1
non om
8
A
B
Buna göre, sayı doğrusunda gösterilen A, B ve C noktalarına karşılık gelen rasyonel sayılar için
A+B-C işleminin sonucu kaçtır?
A)-2-
B) -24
)-11/1/2
0
12
13
6 X
2.
76x
X+1)
C
6x + 18
01-5/1/2
Mula sob
22
57-36²
Diğer sayfaya geçiniz
Buna göre, aşa
rimi olamaz?
A) n
18. Serkan, cuma
uygulamalard
rilmiştir.
Serkan, c
Serkan c
lediği ad
12 000
600
7ULTI20223-1
Ortaokul Matematik
Kesirlerde Toplama ve Çıkarma
Buna göre, resimlerden birinin çevre uzunluğunu santimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) 6x-6 B) 3x + 9 7ULTI20223-1 1 12 2x+6 9X+12 2x+6 X3 -2 0 6 2x+6 16. Aşağıda verilen sayı doğrusunda -2 ile -1 arası iki eş parçaya, -1 ile 0 arası üç eş parçaya, 0 ile 1 arası dört eş parçaya ayrılmıştır. 4 11 6 C) 6x + 6 2 1 non om 8 A B Buna göre, sayı doğrusunda gösterilen A, B ve C noktalarına karşılık gelen rasyonel sayılar için A+B-C işleminin sonucu kaçtır? A)-2- B) -24 )-11/1/2 0 12 13 6 X 2. 76x X+1) C 6x + 18 01-5/1/2 Mula sob 22 57-36² Diğer sayfaya geçiniz Buna göre, aşa rimi olamaz? A) n 18. Serkan, cuma uygulamalard rilmiştir. Serkan, c Serkan c lediği ad 12 000 600 7ULTI20223-1
4. Zehra matematik dersinden, "Kesirlerde Toplama ve Çıkarma İşlemleri" ile ilgili proje ödevi hazırlamıştır. Hazırladığı
projede kesirlere karşılık gelen sembolleri aşağıdaki gibi kullanmıştır:
000 +
2
3
Buna göre
+
1
12
Örneğin; sembollerle ifade edilen aşağıdaki işlemin sonucunu bulalım.
9
12
1
3
0000 T
2
4
B)
1
10
1
11
şeklinde ifade edilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
3
5
A) 5
14
3
C) //
5
00
2
12
3
13
20
CN00-06.01CDS03
Ortaokul Matematik
Kesirlerde Toplama ve Çıkarma
4. Zehra matematik dersinden, "Kesirlerde Toplama ve Çıkarma İşlemleri" ile ilgili proje ödevi hazırlamıştır. Hazırladığı projede kesirlere karşılık gelen sembolleri aşağıdaki gibi kullanmıştır: 000 + 2 3 Buna göre + 1 12 Örneğin; sembollerle ifade edilen aşağıdaki işlemin sonucunu bulalım. 9 12 1 3 0000 T 2 4 B) 1 10 1 11 şeklinde ifade edilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 3 5 A) 5 14 3 C) // 5 00 2 12 3 13 20 CN00-06.01CDS03
3. Ada
2. kap n beg eş bölmeye aynip 'N' seviyesine kadar sivile dikturunuptur
Buna göre 2. kaptaki sivinin tamamı 1. 2aptaki evinin Grerine ilave edilirse 1. kaptaki sivi seviyesinin son
konumu aşağıdakilerden hangisi olacaktır?
A) C nokta
B) Be Caras
CB noktas
D) Aile Bara
4. Aşağıdaki terazilerden A terazisi üzerindeki kitleyl 12 kg eksik tartarken, B terazisi üzerindeki kütleyi kg fazia
tartmaktadır.
A)
Enes, pazardan aldığı elmayı A terazisi ile kg olarak, portakalı ise B terazisi ile kg olarak tartmiştir.
Buna göre elma lle portakalın gerçek külislerinin oranı kaçtır?
3
B)
D)
>>> Diğer sayfaya geçin
Ortaokul Matematik
Kesirlerde Toplama ve Çıkarma
3. Ada 2. kap n beg eş bölmeye aynip 'N' seviyesine kadar sivile dikturunuptur Buna göre 2. kaptaki sivinin tamamı 1. 2aptaki evinin Grerine ilave edilirse 1. kaptaki sivi seviyesinin son konumu aşağıdakilerden hangisi olacaktır? A) C nokta B) Be Caras CB noktas D) Aile Bara 4. Aşağıdaki terazilerden A terazisi üzerindeki kitleyl 12 kg eksik tartarken, B terazisi üzerindeki kütleyi kg fazia tartmaktadır. A) Enes, pazardan aldığı elmayı A terazisi ile kg olarak, portakalı ise B terazisi ile kg olarak tartmiştir. Buna göre elma lle portakalın gerçek külislerinin oranı kaçtır? 3 B) D) >>> Diğer sayfaya geçin
Aldığı Not:
ÖĞRETİM YILI 75YIL İLKOKULU
TIK 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI
2
-'sini, sonra da
9
6. Tarık, bir kitabın önce
9
okumuştur. Tarık, kitabın kaçta kaçını okumuştur?
A. 2
B. 3 C5 D. 4
9
9
3
-'nü
7. Aşağıda verilen tabloyu istenenlere uygun olarak
doldurunuz.
Ortaokul Matematik
Kesirlerde Toplama ve Çıkarma
Aldığı Not: ÖĞRETİM YILI 75YIL İLKOKULU TIK 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI 2 -'sini, sonra da 9 6. Tarık, bir kitabın önce 9 okumuştur. Tarık, kitabın kaçta kaçını okumuştur? A. 2 B. 3 C5 D. 4 9 9 3 -'nü 7. Aşağıda verilen tabloyu istenenlere uygun olarak doldurunuz.
an-
A)
25
24
7.
0101
6
040
teb
224
için kullanılan karton parçası bir bütün kartonun kaçta kaçı olur?
karton kullanılan 21 kelebek modeli yapılacaktır.
@ 12
247
34/779
Moraik Yayları
14. Şekil -l'de aynı kitaplardan altı tanesi üst üste konularak bir kitabın boy uzunluğu elde edilmiştir.
B)
8
SO Cr
2 14
x 16
94,
More Sou Bar
Me Bang Bomas
Morak Doru Ber
Mesin Boru Banka B
Mozak Boru Bankas-6
Moras Soni Bankasso
040
Bu kitaplar bir rafa Şekil - Il'deki gibi dizildiğinde rafın sonunda
My Son his-t
Mask Soru Banka-6
Morak Soru Bankas-
Mozak Soru Barka -6
Mozaik Soru Banka-6
Şekil 1
Buna göre rafin uzunluğu kaç santimetredir?b
325
A)
B) 120
3
K
Man bare fore
Maak Soru Bankas 6
Mozak Soru Bankas
Morak Soru Bankas-8
Moxak Soru Bankas-6
Motak Soru Bankaar-6
Şekil - II
C)
47
3
50
upra 336
TOD
362
3
be
militev sons
19
Ma Soru Banka
Soru Banka
D)
santimetre boşluk kalmıştır.
Muk Soru Bankas
16
25 cm
386
4455
47
3
D) 124
cm
60 25
So 9,44
199
9,24
14
096
+ 924
5858
300
Ortaokul Matematik
Kesirlerde Toplama ve Çıkarma
an- A) 25 24 7. 0101 6 040 teb 224 için kullanılan karton parçası bir bütün kartonun kaçta kaçı olur? karton kullanılan 21 kelebek modeli yapılacaktır. @ 12 247 34/779 Moraik Yayları 14. Şekil -l'de aynı kitaplardan altı tanesi üst üste konularak bir kitabın boy uzunluğu elde edilmiştir. B) 8 SO Cr 2 14 x 16 94, More Sou Bar Me Bang Bomas Morak Doru Ber Mesin Boru Banka B Mozak Boru Bankas-6 Moras Soni Bankasso 040 Bu kitaplar bir rafa Şekil - Il'deki gibi dizildiğinde rafın sonunda My Son his-t Mask Soru Banka-6 Morak Soru Bankas- Mozak Soru Barka -6 Mozaik Soru Banka-6 Şekil 1 Buna göre rafin uzunluğu kaç santimetredir?b 325 A) B) 120 3 K Man bare fore Maak Soru Bankas 6 Mozak Soru Bankas Morak Soru Bankas-8 Moxak Soru Bankas-6 Motak Soru Bankaar-6 Şekil - II C) 47 3 50 upra 336 TOD 362 3 be militev sons 19 Ma Soru Banka Soru Banka D) santimetre boşluk kalmıştır. Muk Soru Bankas 16 25 cm 386 4455 47 3 D) 124 cm 60 25 So 9,44 199 9,24 14 096 + 924 5858 300
7.
Türkçe
Türkçe Kitabı
100 Yaprak
Am
1---1
Matematik Deneme Sınavı - 3
#
20
cm
Matematik
Matematik Kitabı
120 Yaprak
23
18
4
83
5
Yukarıda verilen üç farklı kitabın tümünün kapakları aynı kalınlıktadır. Bu kitapların içlerinde kullanılan yaprakların kalınlıkla-
ri da birbirine eşittir.
100 yapraklı Türkçe kitabının kalınlığı cm, 120 yapraklı matematik kitabının kalınlığı ise cm'dir.
Buna göre, 72 yapraklı fen bilimleri kitabının kalınlığı (?) kaç santimetredir?
Bilimleri
Fon
2
Fen Bilimleri Kitabı
72 Yaprak
KİTAPÇIĞI
Ortaokul Matematik
Kesirlerde Toplama ve Çıkarma
7. Türkçe Türkçe Kitabı 100 Yaprak Am 1---1 Matematik Deneme Sınavı - 3 # 20 cm Matematik Matematik Kitabı 120 Yaprak 23 18 4 83 5 Yukarıda verilen üç farklı kitabın tümünün kapakları aynı kalınlıktadır. Bu kitapların içlerinde kullanılan yaprakların kalınlıkla- ri da birbirine eşittir. 100 yapraklı Türkçe kitabının kalınlığı cm, 120 yapraklı matematik kitabının kalınlığı ise cm'dir. Buna göre, 72 yapraklı fen bilimleri kitabının kalınlığı (?) kaç santimetredir? Bilimleri Fon 2 Fen Bilimleri Kitabı 72 Yaprak KİTAPÇIĞI
Duygu parasının ini kumbarasına atmış, parası-
7
15
1
nin ü ile çikolata almıştır.
Buna göre Duygu'nun kumbarasına attığı para
ile kalan parası arasındaki fark tüm parasının
kaçta kaçıdır?
A)
4
15
B)
5
775
15
3
Ortaokul Matematik
Kesirlerde Toplama ve Çıkarma
Duygu parasının ini kumbarasına atmış, parası- 7 15 1 nin ü ile çikolata almıştır. Buna göre Duygu'nun kumbarasına attığı para ile kalan parası arasındaki fark tüm parasının kaçta kaçıdır? A) 4 15 B) 5 775 15 3
13
7311
5
21
6
1
3
11
5
12
IV
Yukanda verilen eş kovaların kaçta kaçının dolu ol-
duğu üzerine yazılmıştır.
1
ü dolu olan kovadaki su miktarı kaç numaralı
3
kovaya boşaltılırsa kovadaki su taşar?
A) I
B) II
C) III
D) IV
Ortaokul Matematik
Kesirlerde Toplama ve Çıkarma
13 7311 5 21 6 1 3 11 5 12 IV Yukanda verilen eş kovaların kaçta kaçının dolu ol- duğu üzerine yazılmıştır. 1 ü dolu olan kovadaki su miktarı kaç numaralı 3 kovaya boşaltılırsa kovadaki su taşar? A) I B) II C) III D) IV
mi
a
1
2
BAHÇEŞEHİR KOLE.
9.
11
|||
10 cm
7 cm
20 cm
Yukarıda üç farklı ipin uzunlukları verilmiştir. I nu-
maralı ipini kesilip II numaralı ipe ekleniyor.
Daha sonra yeni elde edilen II numaralı ipin 5
-i
kesilip III numaralı ipe ekleniyor.
Son durumda III numaralı ipin orta noktası ilk
duruma göre kaç cm kayar?
D) - 5/32
2
B) 3
A) 12/12 MOB)
1) 12/202
C)
Ortaokul Matematik
Kesirlerde Toplama ve Çıkarma
mi a 1 2 BAHÇEŞEHİR KOLE. 9. 11 ||| 10 cm 7 cm 20 cm Yukarıda üç farklı ipin uzunlukları verilmiştir. I nu- maralı ipini kesilip II numaralı ipe ekleniyor. Daha sonra yeni elde edilen II numaralı ipin 5 -i kesilip III numaralı ipe ekleniyor. Son durumda III numaralı ipin orta noktası ilk duruma göre kaç cm kayar? D) - 5/32 2 B) 3 A) 12/12 MOB) 1) 12/202 C)
7
JT) Suginalhev ung ob obn
13. Aşağıda daire dilimlerinin, aynı büyüklükteki bir dairenin kaçta kaçı kadarı oldukları verilmiştir.
3
10
C)
0,08
qi
munov
8-
%15
REE
Kare
Verilen daire dilimlerinden hangi dördünü birleştirirsek bir bütün daireye eşit olur?
A)
B)
%18
D)
3
25
0,4
Ortaokul Matematik
Kesirlerde Toplama ve Çıkarma
7 JT) Suginalhev ung ob obn 13. Aşağıda daire dilimlerinin, aynı büyüklükteki bir dairenin kaçta kaçı kadarı oldukları verilmiştir. 3 10 C) 0,08 qi munov 8- %15 REE Kare Verilen daire dilimlerinden hangi dördünü birleştirirsek bir bütün daireye eşit olur? A) B) %18 D) 3 25 0,4
4.
2.
1.
A)
A)
13
28
A)
5
3
13 26
7
26
3. A = 2 + 1/2
1
14
B = 3 +
1
4
+
5
28
B)
B)
5 1/²+²=512
B) 3
işleminin sonucu kaçtır?
işleminin sonucu kaçtır?
15
28
B) -
3
C)
13
17
28
C)
olduğuna göre A + B toplamı kaçtır?
3
A) 31
4
23
D)
19
28
D) -13
C)51 D) 5
olduğuna göre ? yerine gelmesi gereken sayı kaçtır?
21/12/201
C)
D) = 1/
OKLO
Mozaik
5.
6.
133
Yukarıda verilenlere göre "?" yerine hangi sayı yazıl-
malıdır?
D) 11/1/2
C) 11/2
A) = 2
B) 1
A) 1/2
4
Verilen şekilde yan yana olan iki kutu içindeki sayı top-
lanarak bulunan sonuç üstlerindeki kutuya yazılmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi boş kutulara yazıl-
ması gereken sayılardan biri değildir?
C) ³/2
B) = 1/2
1
2-22
2
1
D) 4
5.SINIF INTRO-MATEMATIK Mozaik Yayınlan
Ortaokul Matematik
Kesirlerde Toplama ve Çıkarma
4. 2. 1. A) A) 13 28 A) 5 3 13 26 7 26 3. A = 2 + 1/2 1 14 B = 3 + 1 4 + 5 28 B) B) 5 1/²+²=512 B) 3 işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? 15 28 B) - 3 C) 13 17 28 C) olduğuna göre A + B toplamı kaçtır? 3 A) 31 4 23 D) 19 28 D) -13 C)51 D) 5 olduğuna göre ? yerine gelmesi gereken sayı kaçtır? 21/12/201 C) D) = 1/ OKLO Mozaik 5. 6. 133 Yukarıda verilenlere göre "?" yerine hangi sayı yazıl- malıdır? D) 11/1/2 C) 11/2 A) = 2 B) 1 A) 1/2 4 Verilen şekilde yan yana olan iki kutu içindeki sayı top- lanarak bulunan sonuç üstlerindeki kutuya yazılmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi boş kutulara yazıl- ması gereken sayılardan biri değildir? C) ³/2 B) = 1/2 1 2-22 2 1 D) 4 5.SINIF INTRO-MATEMATIK Mozaik Yayınlan
D6
20. Aşağıda Şekil l'de özdeş iki bardağın kaçta kaçının su ile dolu olduğu kesirlerle gösterilmiştir.
Şekil II de gösterildiği gibi 2. bardaktaki suyun bir kısmı 1. bardağa dökülerek 1. bardak taşmayacak şekilde tama-
men dolduruluyor.
A)
+ko
12
1.Bardak
B)
2.Bardak
Şekil 1
Şekil II
Buna göre son durumda 2. bardaktaki suyun kaçta kaçının kaldığını gösteren kesir aşağıdakilerden hangi-
sidir?
D) -1/3
6
17/2
1.Bardak
C)
c) //
2.Bardak
Ortaokul Matematik
Kesirlerde Toplama ve Çıkarma
D6 20. Aşağıda Şekil l'de özdeş iki bardağın kaçta kaçının su ile dolu olduğu kesirlerle gösterilmiştir. Şekil II de gösterildiği gibi 2. bardaktaki suyun bir kısmı 1. bardağa dökülerek 1. bardak taşmayacak şekilde tama- men dolduruluyor. A) +ko 12 1.Bardak B) 2.Bardak Şekil 1 Şekil II Buna göre son durumda 2. bardaktaki suyun kaçta kaçının kaldığını gösteren kesir aşağıdakilerden hangi- sidir? D) -1/3 6 17/2 1.Bardak C) c) // 2.Bardak
ITE: Cebirsel İfadeler/ Veri Toplama ve Değerlendirme / Veri Analizi
4.
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların
yanına "D", yanlış olanların yanına "Y"
yazınız.
D
D
D
a+b = 3 + 1/
5
x
Etkinlik
X=³=1.X-3
4
4
m=1/7-m
Yukarıdaki etkinliği doğru yapan bir öğ-
rencinin cevapları aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A)
B)
65
D
Y
Y
D
Y
D
D) Y
Y
D
İşleyen Zeka Yayınları
5.
Ortaokul Matematik
Kesirlerde Toplama ve Çıkarma
ITE: Cebirsel İfadeler/ Veri Toplama ve Değerlendirme / Veri Analizi 4. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına "D", yanlış olanların yanına "Y" yazınız. D D D a+b = 3 + 1/ 5 x Etkinlik X=³=1.X-3 4 4 m=1/7-m Yukarıdaki etkinliği doğru yapan bir öğ- rencinin cevapları aşağıdakilerden hangi- sidir? A) B) 65 D Y Y D Y D D) Y Y D İşleyen Zeka Yayınları 5.
2.
3.
Buna göre başlangıçta kitapların kapladığı uzunluk toplam kaç cm'dir ?
A) 122,6
2
3
1
13334
3.
A
Buna göre B - A kaçtır?
-A) 0,25
B) 0,3
B) 120,8
B
Şekilde verilen zarın karşılıklı yüzlerinde yazılan
sayıların toplamı sabittir.
C) 0,4 D) 0,5
C) 130,8
5. 43,07 ondalık gösterir
mak değeri aşağıdaki.
7
100
A)
7
10
B)
6. Hakan, Ihsan ve Feth
lar. Hakan, paranın
ise Fethi ödüyor.
Fethi'nin ödediği
aşağıdakilerden ha
B) 0,5
A) 0,25
Ortaokul Matematik
Kesirlerde Toplama ve Çıkarma
2. 3. Buna göre başlangıçta kitapların kapladığı uzunluk toplam kaç cm'dir ? A) 122,6 2 3 1 13334 3. A Buna göre B - A kaçtır? -A) 0,25 B) 0,3 B) 120,8 B Şekilde verilen zarın karşılıklı yüzlerinde yazılan sayıların toplamı sabittir. C) 0,4 D) 0,5 C) 130,8 5. 43,07 ondalık gösterir mak değeri aşağıdaki. 7 100 A) 7 10 B) 6. Hakan, Ihsan ve Feth lar. Hakan, paranın ise Fethi ödüyor. Fethi'nin ödediği aşağıdakilerden ha B) 0,5 A) 0,25
338
11. Sekil-1'de verilen dikdörtgen şeklindeki fayans dört eş dikdörtgen parçaya ayrılıyor.
B
Şekil -1
Elde edilen parçalar üst üste gelmeyecek ve aralarında boşluk olmayacak şekilde birleştirilerek çevre
338 cm olan Şekil-2 elde ediliyor.
Buna göre, bu dikdörtgen parçalarından birinin bir yüzünün alanı kaç santimetrekaredir?
3
D) 3
B) 2
Şekil -2
C)
5/9
2.
Şekil-1'de ö
katlanarak
Şekil-2
Buna
A) 32
PFENME
Ortaokul Matematik
Kesirlerde Toplama ve Çıkarma
338 11. Sekil-1'de verilen dikdörtgen şeklindeki fayans dört eş dikdörtgen parçaya ayrılıyor. B Şekil -1 Elde edilen parçalar üst üste gelmeyecek ve aralarında boşluk olmayacak şekilde birleştirilerek çevre 338 cm olan Şekil-2 elde ediliyor. Buna göre, bu dikdörtgen parçalarından birinin bir yüzünün alanı kaç santimetrekaredir? 3 D) 3 B) 2 Şekil -2 C) 5/9 2. Şekil-1'de ö katlanarak Şekil-2 Buna A) 32 PFENME
5. Duru, teknoloji tasarım ödevini yapmak için 5 metre uzun-
luğundaki selobantin önce 1 metresini daha sonra da
4
7
metresini kullanıyor. 13)
B
Buna göre son durumda Duru'nun elinde kalan selo-
bant kaç metredir?
27/12
A) 3-
1
12
11
B) 2-
12
D) 1
7
12
Ortaokul Matematik
Kesirlerde Toplama ve Çıkarma
5. Duru, teknoloji tasarım ödevini yapmak için 5 metre uzun- luğundaki selobantin önce 1 metresini daha sonra da 4 7 metresini kullanıyor. 13) B Buna göre son durumda Duru'nun elinde kalan selo- bant kaç metredir? 27/12 A) 3- 1 12 11 B) 2- 12 D) 1 7 12