Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma Soruları

4.
M60221
Boy uzunluklarının ortalaması 125 cm olan
7 kişilik bir gruba, boy uzunlukları ortalaması
132 cm olan 3 kişi katılıyor.
Buna göre, son durumda bu grubun
boy uzunluklarının ortalaması kaç cm
olur?
A) 127
C) 128
B) 127,1
D) 128,5
125
Öykü ve Ekin, dört turdan olusan ve bu dört
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma
4. M60221 Boy uzunluklarının ortalaması 125 cm olan 7 kişilik bir gruba, boy uzunlukları ortalaması 132 cm olan 3 kişi katılıyor. Buna göre, son durumda bu grubun boy uzunluklarının ortalaması kaç cm olur? A) 127 C) 128 B) 127,1 D) 128,5 125 Öykü ve Ekin, dört turdan olusan ve bu dört
YENI NESIL
C.
4. Çiğdem, tabloda gösterilen çıkarma işaretine
dikkat ederek sayıları birbirinden çıkarıyor.
Çiğdem, mavi ve turuncu yerlere gelmesi ge-
reken sayıların farkını kaç bulur?
A. 15
Çözüm Kontrol
OXYDA
B. 10
-
6
14
16 10
9
5
C.1
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma
YENI NESIL C. 4. Çiğdem, tabloda gösterilen çıkarma işaretine dikkat ederek sayıları birbirinden çıkarıyor. Çiğdem, mavi ve turuncu yerlere gelmesi ge- reken sayıların farkını kaç bulur? A. 15 Çözüm Kontrol OXYDA B. 10 - 6 14 16 10 9 5 C.1
6.
3
5
Verilen şekildeki hedef tahtasında yazılı olan
sayılar bulundukları bölgelere ait puanla-
ri göstermektedir. Canan bu hedef tahtasına
dört atış yapıyor ve atışların hepsi farklı bölge-
lere isabet ediyor.
A) 17
11
Buna göre Canan'ın aldığı toplam puan
aşağıdakilerden hangisi olamaz?
B) 23
C) 26
D) 27
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma
6. 3 5 Verilen şekildeki hedef tahtasında yazılı olan sayılar bulundukları bölgelere ait puanla- ri göstermektedir. Canan bu hedef tahtasına dört atış yapıyor ve atışların hepsi farklı bölge- lere isabet ediyor. A) 17 11 Buna göre Canan'ın aldığı toplam puan aşağıdakilerden hangisi olamaz? B) 23 C) 26 D) 27
2. a ve b tam sayıları için 3a + 2b = 45 olduğu-
na göre,
0
||
|||
a sayısı tektir.
a.b>0
b sayısı çifttir.
ifadelerinden hangisi veya hangileri kesin-
likle doğrudur?
A) Yalnız I
C) II ve III
B) I ve II
D) Yalnız II
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma
2. a ve b tam sayıları için 3a + 2b = 45 olduğu- na göre, 0 || ||| a sayısı tektir. a.b>0 b sayısı çifttir. ifadelerinden hangisi veya hangileri kesin- likle doğrudur? A) Yalnız I C) II ve III B) I ve II D) Yalnız II
2
20
YIN
20
Akif in 20 lirası var. Her gün 5 lira harcıyor. Akif
parasını kaç günde bitirir?
1.
oyun-
Burhan, günde 2 lira biriktirerek, 20 liraya bir
cak almak istiyor. Burhan, bu parayı kaç günde birik-
tirir?
2000
2.
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma
2 20 YIN 20 Akif in 20 lirası var. Her gün 5 lira harcıyor. Akif parasını kaç günde bitirir? 1. oyun- Burhan, günde 2 lira biriktirerek, 20 liraya bir cak almak istiyor. Burhan, bu parayı kaç günde birik- tirir? 2000 2.
Yanda modellenen
çıkarma işlemi ve
sonucu aşağıdakiler-
den hangisidir?
22+
10
2
AMPA
88
8.
4A1830
-2BS
20
Yukarıdaki çıkarma işleminde A sa
yısı 10 arttırılır, B sayısı 5 azaltılırsa
yeni sonuç kaç olur?
A) 25
B) 30
C) 35
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma
Yanda modellenen çıkarma işlemi ve sonucu aşağıdakiler- den hangisidir? 22+ 10 2 AMPA 88 8. 4A1830 -2BS 20 Yukarıdaki çıkarma işleminde A sa yısı 10 arttırılır, B sayısı 5 azaltılırsa yeni sonuç kaç olur? A) 25 B) 30 C) 35
2)
Yukarıda verilen işlemin sonucu
kaçtır?
A) 20 181
C) 21 171
18597
+ 2469
2469 + 121 +18,591
21060
121
3) 2118-
21.181
B) 21 181
D) 20 191
"On yedi milyon üç yüz
dokuz bin sekiz yüz elli
altı
Yukarıda okunuşu verilen sayı kaçtır?
8) 1
13
A
9)
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma
2) Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır? A) 20 181 C) 21 171 18597 + 2469 2469 + 121 +18,591 21060 121 3) 2118- 21.181 B) 21 181 D) 20 191 "On yedi milyon üç yüz dokuz bin sekiz yüz elli altı Yukarıda okunuşu verilen sayı kaçtır? 8) 1 13 A 9)
7.
Talha, aşağıdaki tabloda verilen tam
işlemlerle ilgili ifadelerden doğru olanları yeş
yanlış olanları kırmızı renk ile boyamıştır.
Doğru
Yanlış
Çarpma işleminde etkisiz eleman
1 dir.
Çıkarma işleminde değişme özelliği
vardır.
Bir sayının -1 ile çarpımı, o sayının
toplama işlemine göre tersine eşittir.
Toplama işleminin çarpma işlemi
üzerine dağılma özelliği vardır.
2.
Buna göre Talha'nın yeşil renk ile boyadığ
kutu sayısı kırmızı renk ile boyadığı kutu sa
yısından kaç tane fazladır?
A) O
B) 1
C) 2
D)4
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma
7. Talha, aşağıdaki tabloda verilen tam işlemlerle ilgili ifadelerden doğru olanları yeş yanlış olanları kırmızı renk ile boyamıştır. Doğru Yanlış Çarpma işleminde etkisiz eleman 1 dir. Çıkarma işleminde değişme özelliği vardır. Bir sayının -1 ile çarpımı, o sayının toplama işlemine göre tersine eşittir. Toplama işleminin çarpma işlemi üzerine dağılma özelliği vardır. 2. Buna göre Talha'nın yeşil renk ile boyadığ kutu sayısı kırmızı renk ile boyadığı kutu sa yısından kaç tane fazladır? A) O B) 1 C) 2 D)4
TEST 1
11. Aşağıda üzerlerinde -6 dan 3'e kadar olan ardışık tam
sayıların yazılı olduğu labutlar gösterilmiştir.
-6 -5 -4
-3
-2 -1 0
1 2 3
Ali, bu labutlardan dört tanesini devirmiş ve üzerinde ya-
zan sayıların toplamı kadar puan almıştır.
13
Buna göre Ali'nin almış olabileceği puan en fazla
A, en az B olduğuna göre A - B farkı kaçtır?
A) 18
B) 24
C) 27
D) 30
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma
TEST 1 11. Aşağıda üzerlerinde -6 dan 3'e kadar olan ardışık tam sayıların yazılı olduğu labutlar gösterilmiştir. -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 Ali, bu labutlardan dört tanesini devirmiş ve üzerinde ya- zan sayıların toplamı kadar puan almıştır. 13 Buna göre Ali'nin almış olabileceği puan en fazla A, en az B olduğuna göre A - B farkı kaçtır? A) 18 B) 24 C) 27 D) 30
ATEMATİK
antimetre olduğu eş
nel sayılar için
lo
2
B
plan mavi renkli kare
apıştırılmıştır.
3. Ankara, Kayseri, Adana ve İzmir illerinde aynı anda özdeş termometreler kullanılarak yapılan sıcaklık
ölçümleri aşağıda gösterilmiştir.
°C
10
-5
wamen nitele o
-5
10
Ankara
11
S
Gr
°C
10
-5
70
10
Ankara
Kayser
°C
10
25
4S
-5,
17
Kayseri
Adana
Bu illerin bir hafta sonra yukarıda verilen sıcaklıklara göre artış ve azalış miktarları aşağıdaki tabloda
belirtilmiştir.
17
16
Adana
16
Sıcaklık Değişimi (°C)
3
Buna göre, bu illerin bir hafta sonraki sıcaklık ortalamaları kaç derecedir?
A) -1
B) 0
C) 1
D) 2
45/42, 15
29
°C
10
Izmir
+5
-5
PQ
Izmir
Maten...
30
14
Lit
18
ardisik iki daire içinde yazılan sayıların çarpımı, bu
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma
ATEMATİK antimetre olduğu eş nel sayılar için lo 2 B plan mavi renkli kare apıştırılmıştır. 3. Ankara, Kayseri, Adana ve İzmir illerinde aynı anda özdeş termometreler kullanılarak yapılan sıcaklık ölçümleri aşağıda gösterilmiştir. °C 10 -5 wamen nitele o -5 10 Ankara 11 S Gr °C 10 -5 70 10 Ankara Kayser °C 10 25 4S -5, 17 Kayseri Adana Bu illerin bir hafta sonra yukarıda verilen sıcaklıklara göre artış ve azalış miktarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 17 16 Adana 16 Sıcaklık Değişimi (°C) 3 Buna göre, bu illerin bir hafta sonraki sıcaklık ortalamaları kaç derecedir? A) -1 B) 0 C) 1 D) 2 45/42, 15 29 °C 10 Izmir +5 -5 PQ Izmir Maten... 30 14 Lit 18 ardisik iki daire içinde yazılan sayıların çarpımı, bu
10. Bir alışveriş merkezinin 1. katında bulunan Aslan, gitmek istediği bilişim mağazası ve otoparkın
yerini AVM yönlendirme bilgisayarından aşağıdaki gibi görmektedir.
I
MATEMATİK
A) 7
B) 6
Bilişim
mağazası
3 kat yukarıda
Şimdi buradasınız
Buna göre bilişim mağazası ve otoparkın kat numaralarının belirttiği tam sayıların mutlak
değerlerinin toplamı kaçtır?
Otopark
4 kat aşağıda
C) 5
D) 4
3
f
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma
10. Bir alışveriş merkezinin 1. katında bulunan Aslan, gitmek istediği bilişim mağazası ve otoparkın yerini AVM yönlendirme bilgisayarından aşağıdaki gibi görmektedir. I MATEMATİK A) 7 B) 6 Bilişim mağazası 3 kat yukarıda Şimdi buradasınız Buna göre bilişim mağazası ve otoparkın kat numaralarının belirttiği tam sayıların mutlak değerlerinin toplamı kaçtır? Otopark 4 kat aşağıda C) 5 D) 4 3 f
10.
Yukarıda verilen eşitliğin bozulmaması için yerine
hangi sayı yazılmalıdır?
A) 11
11. .
18.5.
18+5=A+7
13
A) 28
B) 13
F
C) 16
84:7=x:2
Yukarıda verilen eşitliğin bozulmaması için x yerine
hangi sayı yazılmalıdır?
C) 18
D) 18
B) 24
84:7=X=2
D) 12
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma
10. Yukarıda verilen eşitliğin bozulmaması için yerine hangi sayı yazılmalıdır? A) 11 11. . 18.5. 18+5=A+7 13 A) 28 B) 13 F C) 16 84:7=x:2 Yukarıda verilen eşitliğin bozulmaması için x yerine hangi sayı yazılmalıdır? C) 18 D) 18 B) 24 84:7=X=2 D) 12
13. Bir veri grubunda en büyük değer ile en küçük değer arasındaki fark, bu veri grubunun açıklığını verir.
Örneğin, Mustafa'nın son 7 günde biriktirdiği para miktarları ₺ cinsinden 3,2,1,5,1,6 ve 4 ise bu veri grubunur
açıklığı; 6-1=5'tir.
Ailesi Mustafa'ya her gün 10 lira harçlık veriyor. Mustafa'nın son 7 günde biriktirdiği para miktarları
örnekte verildiğine göre son 7 günde harcadığı para miktarlarının (t cinsinden) açıklığı kaçtır?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma
13. Bir veri grubunda en büyük değer ile en küçük değer arasındaki fark, bu veri grubunun açıklığını verir. Örneğin, Mustafa'nın son 7 günde biriktirdiği para miktarları ₺ cinsinden 3,2,1,5,1,6 ve 4 ise bu veri grubunur açıklığı; 6-1=5'tir. Ailesi Mustafa'ya her gün 10 lira harçlık veriyor. Mustafa'nın son 7 günde biriktirdiği para miktarları örnekte verildiğine göre son 7 günde harcadığı para miktarlarının (t cinsinden) açıklığı kaçtır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7
8. a ile b tam sağılardır.
-2,
-3<a<7
3.
-5<b<8
9.
olduğuna göre, a - b farkının alabileceği en
büyük değer kaçtır?
B) 10
A 9
C) 11
B) -9
|A| = 7, B = 2
olduğuna göre, A + B toplamının en küçük
değeri kaçtır?
A) -10
D) 12
C) -7
D) -5
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma
8. a ile b tam sağılardır. -2, -3<a<7 3. -5<b<8 9. olduğuna göre, a - b farkının alabileceği en büyük değer kaçtır? B) 10 A 9 C) 11 B) -9 |A| = 7, B = 2 olduğuna göre, A + B toplamının en küçük değeri kaçtır? A) -10 D) 12 C) -7 D) -5
3.
4.
5.
(-5) + (4)-(2)
işleminin sonucu kaçtır?
A) -3
B) 0
C) 3
(-9) + (−8) + (+10) − (+16)
işleminin sonucu kaçtır?
A) 30
B) 23
C) -10
|-7|-|-7|+|-100|
işleminin sonucu kaçtır?
A) - 100 B) 100
C) 107
D) 6
D) -23
D) 114
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma
3. 4. 5. (-5) + (4)-(2) işleminin sonucu kaçtır? A) -3 B) 0 C) 3 (-9) + (−8) + (+10) − (+16) işleminin sonucu kaçtır? A) 30 B) 23 C) -10 |-7|-|-7|+|-100| işleminin sonucu kaçtır? A) - 100 B) 100 C) 107 D) 6 D) -23 D) 114
8. Aşağıdaki 1. durumda verilen 1, 2, 3 ve 4 numaralı tüpler özdeştir. Bu tüplerden 1, 2 ve 3 numaralı tüplerde bir miktar sivi var-
ken 4 numaralı tüp boştur. Her bir tüpün üzerinde tüpün boş kısmının hacmi verilmiştir. 1, 2 ve 3 numaralı tüplerdeki sivila-
rin tamamı II. durumdaki gibi 4 numaralı tüpe boşaltılmıştır.
1. Tüp
A) 20
40 cm³
2. Tüp
45 cm³
3. Tüp
30 cm³
1. durum
4. Tüp
50 cm3
1. Tüp
B) 15
50 cm³
2. Tüp
Buna göre, II. durumdaki 4 numaralı tüpün boş kısmının hacmi kaç santimereküptür?
C) 10
50 cm³
3. Tüp
50 cm³
II. durum
4. Tüp
?
D) 5
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma
8. Aşağıdaki 1. durumda verilen 1, 2, 3 ve 4 numaralı tüpler özdeştir. Bu tüplerden 1, 2 ve 3 numaralı tüplerde bir miktar sivi var- ken 4 numaralı tüp boştur. Her bir tüpün üzerinde tüpün boş kısmının hacmi verilmiştir. 1, 2 ve 3 numaralı tüplerdeki sivila- rin tamamı II. durumdaki gibi 4 numaralı tüpe boşaltılmıştır. 1. Tüp A) 20 40 cm³ 2. Tüp 45 cm³ 3. Tüp 30 cm³ 1. durum 4. Tüp 50 cm3 1. Tüp B) 15 50 cm³ 2. Tüp Buna göre, II. durumdaki 4 numaralı tüpün boş kısmının hacmi kaç santimereküptür? C) 10 50 cm³ 3. Tüp 50 cm³ II. durum 4. Tüp ? D) 5