Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Tam Kare Doğal Sayılar Soruları

10. Bilgi: Karenin köşegen uzunluğu, bir kenar uzunluğunun 2 katına eşittir.
Kenar uzunlukları dm birimi ile tam sayıya eşit dikdörtgen şeklindeki tahtaya 6 adet çivi aynı hizadaki çivilerin tah-
tanın tabanına uzaklıkları eşit olacak şekilde aşağıdaki gibi çakılmıştır.
31.2
=62
ÜINORK
Bu çivilerin her birine alanları 27 dm2 plan özdeş kare şeklindeki kartlar tam ortalarından asılacaktır.
(632502 √64
B) 62
10, 2+2, 3
7₁3+5₁1 =12₁413
1416 +5,1 = 19,7
3>72
Bu kartları takıldıkları çivi etrafında dönebilmektedir.
Kartlar döndürüldüklerinde tahtanın dışına taşmamakta ve birbirlerine değmediğine göre tahtanın dm cin-
sinden cevres) en az kaçtır?
A54
<<<< 5
= 17₁5-18
76
2
√354√27 <√36
33
DY 82
ULAŞ İNCEKARA
Ortaokul Matematik
Tam Kare Doğal Sayılar
10. Bilgi: Karenin köşegen uzunluğu, bir kenar uzunluğunun 2 katına eşittir. Kenar uzunlukları dm birimi ile tam sayıya eşit dikdörtgen şeklindeki tahtaya 6 adet çivi aynı hizadaki çivilerin tah- tanın tabanına uzaklıkları eşit olacak şekilde aşağıdaki gibi çakılmıştır. 31.2 =62 ÜINORK Bu çivilerin her birine alanları 27 dm2 plan özdeş kare şeklindeki kartlar tam ortalarından asılacaktır. (632502 √64 B) 62 10, 2+2, 3 7₁3+5₁1 =12₁413 1416 +5,1 = 19,7 3>72 Bu kartları takıldıkları çivi etrafında dönebilmektedir. Kartlar döndürüldüklerinde tahtanın dışına taşmamakta ve birbirlerine değmediğine göre tahtanın dm cin- sinden cevres) en az kaçtır? A54 <<<< 5 = 17₁5-18 76 2 √354√27 <√36 33 DY 82 ULAŞ İNCEKARA
2. Aşağıda üzerinde 1'den başlayarak ardışık doğal sayıların yazılı olduğu kartar ve boş bir torba verilmiştir.
1
<<<<<<<
ZÜHTÜ İNCEKARA
2 3
4
...
n
Bu kartlar üzerinde yazan sayılar tam kare ise torbaya atılacaktır.
Torbaya atılmayan kart sayısı 46 ise torbaya atılan kart sayısı kaçtır?
X16
B) 7
A8
p19
ULAŞ İNCEKARA
Ortaokul Matematik
Tam Kare Doğal Sayılar
2. Aşağıda üzerinde 1'den başlayarak ardışık doğal sayıların yazılı olduğu kartar ve boş bir torba verilmiştir. 1 <<<<<<< ZÜHTÜ İNCEKARA 2 3 4 ... n Bu kartlar üzerinde yazan sayılar tam kare ise torbaya atılacaktır. Torbaya atılmayan kart sayısı 46 ise torbaya atılan kart sayısı kaçtır? X16 B) 7 A8 p19 ULAŞ İNCEKARA
an belli bir
Balon ile
üksekliği-
biliniyor.
eklikten
aşlayan
metre
5
o tü-
MATEMATIK
10.
11.
uzunluğu en az kaç santimetredir?
A) 42
B) 48
C) 78
1+
1 + 7/1/1
9
√1,44
9
10
A)
5.76 m²
√0,81 işleminin sonucu kaçtır?
B) 1
C)
D) 114
10
9
D)
81
100
Yanda alanı √5,76 m² olan
kare biçimindeki karton gösteril-
A
14.
C
Ortaokul Matematik
Tam Kare Doğal Sayılar
an belli bir Balon ile üksekliği- biliniyor. eklikten aşlayan metre 5 o tü- MATEMATIK 10. 11. uzunluğu en az kaç santimetredir? A) 42 B) 48 C) 78 1+ 1 + 7/1/1 9 √1,44 9 10 A) 5.76 m² √0,81 işleminin sonucu kaçtır? B) 1 C) D) 114 10 9 D) 81 100 Yanda alanı √5,76 m² olan kare biçimindeki karton gösteril- A 14. C
A
17. Aşağıda, dört farklı renkteki kartların her birinden beşer adet verilmiştir.
Sarı kartların üzerinde √0,04, kırmızı kartların üzerinde √0,36, mavi kartların üzerinde √0,49, tu-
runcu kartların üzerinde √0,64 yazmaktadır.
0,6
9,8
√0,04
0.36
0,49
MATEMATİK
C) 18
0.64
Sevinç, bu kartlardan bazılarını seçip üzerinde yazan kareköklü ifadeleri topladığında bulduğu
sonuç, doğal sayıdır.
Buna göre Sevinç, en fazla kaç kart seçmiştir?
A) 14
B) 16
D) 20
Ortaokul Matematik
Tam Kare Doğal Sayılar
A 17. Aşağıda, dört farklı renkteki kartların her birinden beşer adet verilmiştir. Sarı kartların üzerinde √0,04, kırmızı kartların üzerinde √0,36, mavi kartların üzerinde √0,49, tu- runcu kartların üzerinde √0,64 yazmaktadır. 0,6 9,8 √0,04 0.36 0,49 MATEMATİK C) 18 0.64 Sevinç, bu kartlardan bazılarını seçip üzerinde yazan kareköklü ifadeleri topladığında bulduğu sonuç, doğal sayıdır. Buna göre Sevinç, en fazla kaç kart seçmiştir? A) 14 B) 16 D) 20
9.
a ve b birer doğal sayı olmak üzere aşağıda verilen dikdörtgen şeklindeki kartonun alanı doğal sayıdır.
vb cm
√a cm
gibibiçulmuş
Kartonun kısa ve uzun kenarı cm cinsinden cetvel yardımıyla aşağıda verilen görseldeki gibi ölçülmüştür.
5 6
20
Şekil-1
Buna göre bu kartonun bir yüzünün alanı en fazla kaç cm²'dir?
A) ZO
B) 80
C) 89
TBS.
14-
Şekil-2
D) 100
Ortaokul Matematik
Tam Kare Doğal Sayılar
9. a ve b birer doğal sayı olmak üzere aşağıda verilen dikdörtgen şeklindeki kartonun alanı doğal sayıdır. vb cm √a cm gibibiçulmuş Kartonun kısa ve uzun kenarı cm cinsinden cetvel yardımıyla aşağıda verilen görseldeki gibi ölçülmüştür. 5 6 20 Şekil-1 Buna göre bu kartonun bir yüzünün alanı en fazla kaç cm²'dir? A) ZO B) 80 C) 89 TBS. 14- Şekil-2 D) 100
anı ile
5
46. a, b ve c birer doğal sayı olmak üzere a√c + b√c = (a + b) √ olarak ifade edilir.
√3, √12, √27, √48, √75, √108 sayıları aşağıda verilen üçgen üzerindeki dairelere her kenardaki sayıların toplamı
birbirine eşit olacak şekilde yerleştiriliyor.
Aşağıdaki üçgenlerden hangisi bu kurala uygun olarak yazılmamıştır?
A)
C)
√12
√75
√27
27
108
√75
√12
√√3
√√3
√48
√48
108
B)
D)
√√27
√12
108
108
√√3
12
√3
√48
√48
√√75
√75
√√27
Ortaokul Matematik
Tam Kare Doğal Sayılar
anı ile 5 46. a, b ve c birer doğal sayı olmak üzere a√c + b√c = (a + b) √ olarak ifade edilir. √3, √12, √27, √48, √75, √108 sayıları aşağıda verilen üçgen üzerindeki dairelere her kenardaki sayıların toplamı birbirine eşit olacak şekilde yerleştiriliyor. Aşağıdaki üçgenlerden hangisi bu kurala uygun olarak yazılmamıştır? A) C) √12 √75 √27 27 108 √75 √12 √√3 √√3 √48 √48 108 B) D) √√27 √12 108 108 √√3 12 √3 √48 √48 √√75 √75 √√27
w
7.
ÜSLÜ SAYILARDA ÇARPMA VE BÖLME TEST-W
Dört farklı karınca türünün oluşturduğu kolonilerdeki karınca sayılarını gösteren tablo aşağıda verilmiştir.
LGS MATEMATİK
Bahçe Karıncası
Arjantin Karıncası
Marangoz Karınca
Bal Karıncası
(32) tane 2
Bahçe karıncalarının sayısının 4 katı kadar
35
Arjantin karıncalarının sayısının
Karınca Sayıları
234
27
+2²=
8
Buna göre, bal karınca kolonisinde toplam kaç tane karınca vardır?
A)
B) 327
C) 169
'i kadar
Marangoz ve Arjantin karıncalarının sayılarının toplamının 'u kadar
37
34
1.234 + 8,225
D) 237
235
ÜSLÜ SAYILARDA
Ortaokul Matematik
Tam Kare Doğal Sayılar
w 7. ÜSLÜ SAYILARDA ÇARPMA VE BÖLME TEST-W Dört farklı karınca türünün oluşturduğu kolonilerdeki karınca sayılarını gösteren tablo aşağıda verilmiştir. LGS MATEMATİK Bahçe Karıncası Arjantin Karıncası Marangoz Karınca Bal Karıncası (32) tane 2 Bahçe karıncalarının sayısının 4 katı kadar 35 Arjantin karıncalarının sayısının Karınca Sayıları 234 27 +2²= 8 Buna göre, bal karınca kolonisinde toplam kaç tane karınca vardır? A) B) 327 C) 169 'i kadar Marangoz ve Arjantin karıncalarının sayılarının toplamının 'u kadar 37 34 1.234 + 8,225 D) 237 235 ÜSLÜ SAYILARDA
2. Aşağıda uzunluğu 2/120 cm olan bir çubuk verilmiştir.
2/120 cm O
2√30
Bu çubuktan 15 cm uzunluğunda parçalar kesilecektir.
Buna göre en fazla kaç tane eş parça elde edilir?
A) 3
B) 4
C) 5
8. Sınıf Matematik
D) 6
ankarayayincilik.com.tr
120272
60 2
30 2
153
SS
Ortaokul Matematik
Tam Kare Doğal Sayılar
2. Aşağıda uzunluğu 2/120 cm olan bir çubuk verilmiştir. 2/120 cm O 2√30 Bu çubuktan 15 cm uzunluğunda parçalar kesilecektir. Buna göre en fazla kaç tane eş parça elde edilir? A) 3 B) 4 C) 5 8. Sınıf Matematik D) 6 ankarayayincilik.com.tr 120272 60 2 30 2 153 SS
8. Test-6
Sınıf Koreköklü ifadeler
2. Unite
4. Aşağıda alanları verilen ve her biri dört farklı kişiye ait olan kare şeklindeki bahçelerin çevre-
lerine bir sıra tel çekilecektir.
Alan: 121 m²
Alan: 144 m²
Tel Miktarı
38 m'den az
38 m ile 45 m arası
45 m ile 50 m arası
50 m'den fazla
Alan: 81 m²
Alan: 100 m²
Satın alınacak uzunluğa göre farklılık gösteren telin metre fiyatları aşağıdaki tabloda veril-
mişti.
Metre Fiyatı
20 TL
17 TL
13 TL
10 TL
Her bahçenin sahibi kendi bahçesi için tel alacaktır ve birbirlerinin tellerini kullanmayacaktır.
Buna göre bahçe sahiplerinin teller için ödedikleri fiyatların toplamı kaç liradır?
6)2772
A) 2754
B) 2763
D) 2781
Ortaokul Matematik
Tam Kare Doğal Sayılar
8. Test-6 Sınıf Koreköklü ifadeler 2. Unite 4. Aşağıda alanları verilen ve her biri dört farklı kişiye ait olan kare şeklindeki bahçelerin çevre- lerine bir sıra tel çekilecektir. Alan: 121 m² Alan: 144 m² Tel Miktarı 38 m'den az 38 m ile 45 m arası 45 m ile 50 m arası 50 m'den fazla Alan: 81 m² Alan: 100 m² Satın alınacak uzunluğa göre farklılık gösteren telin metre fiyatları aşağıdaki tabloda veril- mişti. Metre Fiyatı 20 TL 17 TL 13 TL 10 TL Her bahçenin sahibi kendi bahçesi için tel alacaktır ve birbirlerinin tellerini kullanmayacaktır. Buna göre bahçe sahiplerinin teller için ödedikleri fiyatların toplamı kaç liradır? 6)2772 A) 2754 B) 2763 D) 2781
?
2. Ünite
3. Aşağıda uzunlukları verilen çubuklar, aynı renkte olanlar eşit uzunlukla olacak şekilde par-
çalara ayrılacaktır. Her çubuğa, santimetre cinsinden uzunluğunun karekökünün en yakın
olduğu tam sayı değeri kadar kesme işlemi uygulanacaktır.
15 cm
24 cm
32 cm
5
48 cm
B) 16
50 cm
Test-5 8
Kareköklü ifadeler Sınıf
75 cm
Buna göre kesme işlemleri bittiğinde, kaç parçanın uzunluğu santimetre cinsinden
tam sayı olur?
A) 11
C) 19
D) 26
Ortaokul Matematik
Tam Kare Doğal Sayılar
? 2. Ünite 3. Aşağıda uzunlukları verilen çubuklar, aynı renkte olanlar eşit uzunlukla olacak şekilde par- çalara ayrılacaktır. Her çubuğa, santimetre cinsinden uzunluğunun karekökünün en yakın olduğu tam sayı değeri kadar kesme işlemi uygulanacaktır. 15 cm 24 cm 32 cm 5 48 cm B) 16 50 cm Test-5 8 Kareköklü ifadeler Sınıf 75 cm Buna göre kesme işlemleri bittiğinde, kaç parçanın uzunluğu santimetre cinsinden tam sayı olur? A) 11 C) 19 D) 26
4. Aşağıdaki eş kartlara 10'dan 59'a kadar olan ardışık tam sayıların tamamı yazılıyor.
O
10
●
11
12
57
Boyama işlemi bittikten sonra tüm kartlar bir torbaya atılıyor.
Buna göre torbadaki kartlardan kaç tanesi boyalı değildir?
A) 23
B) 24
58
Bu kartlardar
Üzerindeki sayı tam kare sayı olanlar sarı renge boyanıyor.
Üzerindeki sayının karekökünün en yakın olduğu tam sayı 5 olanlar kırmızı renge boyanıyor. 21, 22, 23
29 30 24, 26, 22
Üzerindeki sayının karekökünün en yakın olduğu tam sayı 7 olanlar yeşil renge boyanıyor.
44, 45, 46, 47, 48
50, 51, 53, 54, 56,55
59
ktore
15, 16, 25, 36, 48.
Store 12tere
C) 25 241+4= 25 26
25-28=24
Ortaokul Matematik
Tam Kare Doğal Sayılar
4. Aşağıdaki eş kartlara 10'dan 59'a kadar olan ardışık tam sayıların tamamı yazılıyor. O 10 ● 11 12 57 Boyama işlemi bittikten sonra tüm kartlar bir torbaya atılıyor. Buna göre torbadaki kartlardan kaç tanesi boyalı değildir? A) 23 B) 24 58 Bu kartlardar Üzerindeki sayı tam kare sayı olanlar sarı renge boyanıyor. Üzerindeki sayının karekökünün en yakın olduğu tam sayı 5 olanlar kırmızı renge boyanıyor. 21, 22, 23 29 30 24, 26, 22 Üzerindeki sayının karekökünün en yakın olduğu tam sayı 7 olanlar yeşil renge boyanıyor. 44, 45, 46, 47, 48 50, 51, 53, 54, 56,55 59 ktore 15, 16, 25, 36, 48. Store 12tere C) 25 241+4= 25 26 25-28=24
600 12
10. Ticaretle uğraşan Ahmet Bey 720000 km uzunluğunda bir iş seyahatına çıkacaktır. Bu yolun yarısını saatte orta-
lama 20√2 km hızla giden bir araçta diğer yarısını ise saatte ortalama 30√2 km hızla yol alan bir araçla gidiyon
Araçlarla harcadığı zaman Ahmet Bey'e uzun geldiği için dönüşte uçakla seyahat etmek istiyor.
hızının bir saatte
oyta-
aldığı yol
•·77200 100 100
28472212
60072
/36
Ahmet Bey toplam seyahati boyunca 28 saati yolda geçirdiğine göre, uçağın
lama kaç km dir?
A) 200/2
B) 150/2
C) 100/2
D) 75√2
300rn
2
DENEME
25.
Ortaokul Matematik
Tam Kare Doğal Sayılar
600 12 10. Ticaretle uğraşan Ahmet Bey 720000 km uzunluğunda bir iş seyahatına çıkacaktır. Bu yolun yarısını saatte orta- lama 20√2 km hızla giden bir araçta diğer yarısını ise saatte ortalama 30√2 km hızla yol alan bir araçla gidiyon Araçlarla harcadığı zaman Ahmet Bey'e uzun geldiği için dönüşte uçakla seyahat etmek istiyor. hızının bir saatte oyta- aldığı yol •·77200 100 100 28472212 60072 /36 Ahmet Bey toplam seyahati boyunca 28 saati yolda geçirdiğine göre, uçağın lama kaç km dir? A) 200/2 B) 150/2 C) 100/2 D) 75√2 300rn 2 DENEME 25.
2.
olur?
Şekil 1
A) 60
B) 68
C) 76
Şekil 2
Alanı 256 cm² olan kare şeklindeki pembe bir karton
Şekil 1'deki gibi tam ortadan katlanıyor, daha sonra
Şekil 2'deki gibi tekrar tam ortadan katlanıyor. Son
olarak Şekil 3'teki gibi makasla alanı 4 cm2 olan kare
şeklinde parça kesilip çıkartılıyor.
D) 84
Şekil 3
Buna göre son durumda Şekil 3'teki kâğıdın
yalnızca bir katı açılıp Şekil 2'deki boyuta
getirildiğinde pembe bölgenin çevresi kaç cm
SEBIT V CLOUD
Şi
Ş
r:
Bu
BO
b
Ortaokul Matematik
Tam Kare Doğal Sayılar
2. olur? Şekil 1 A) 60 B) 68 C) 76 Şekil 2 Alanı 256 cm² olan kare şeklindeki pembe bir karton Şekil 1'deki gibi tam ortadan katlanıyor, daha sonra Şekil 2'deki gibi tekrar tam ortadan katlanıyor. Son olarak Şekil 3'teki gibi makasla alanı 4 cm2 olan kare şeklinde parça kesilip çıkartılıyor. D) 84 Şekil 3 Buna göre son durumda Şekil 3'teki kâğıdın yalnızca bir katı açılıp Şekil 2'deki boyuta getirildiğinde pembe bölgenin çevresi kaç cm SEBIT V CLOUD Şi Ş r: Bu BO b
9
50 cm
köklü ifadeler
Emre, karış uzunluğunu ölçmek için elinin
parmaklarını açıp, en uç noktalarını A ve B olarak
belirleyip bu noktaları kağıda işaretliyor. Daha sonra
cetvelle aşağıdaki gibi ölçüyor.
B
A noktası cetvelde sıfır noktası üzerinde ve B noktası
şekilde gösterildiği gibidir.
A) 6-√2
B) 6√3
C) 6√6
D) 8√2
Buna göre, B noktasının bulunduğu nokta cm
cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Ortaokul Matematik
Tam Kare Doğal Sayılar
9 50 cm köklü ifadeler Emre, karış uzunluğunu ölçmek için elinin parmaklarını açıp, en uç noktalarını A ve B olarak belirleyip bu noktaları kağıda işaretliyor. Daha sonra cetvelle aşağıdaki gibi ölçüyor. B A noktası cetvelde sıfır noktası üzerinde ve B noktası şekilde gösterildiği gibidir. A) 6-√2 B) 6√3 C) 6√6 D) 8√2 Buna göre, B noktasının bulunduğu nokta cm cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Y
3. ab iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere,
Vab, 5 sayısına en yakın irrasyonel sayıdır.
Aşağıdaki bilgiler veriliyor.
* x doğal sayı ve √x, a'ya en yakın irrasyo-
nel sayıdır.
3; 3,9
2
* y doğal sayı ve √y, b'ye en yakın irrasyo-
nel sayıdır.
A) 42
Buna göre x + y şağıdakilerden hangisi
olabilir?
D
GELECER
RÖTAR YAPMAZ
B) 21
C) 10
D) 5
Ortaokul Matematik
Tam Kare Doğal Sayılar
Y 3. ab iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere, Vab, 5 sayısına en yakın irrasyonel sayıdır. Aşağıdaki bilgiler veriliyor. * x doğal sayı ve √x, a'ya en yakın irrasyo- nel sayıdır. 3; 3,9 2 * y doğal sayı ve √y, b'ye en yakın irrasyo- nel sayıdır. A) 42 Buna göre x + y şağıdakilerden hangisi olabilir? D GELECER RÖTAR YAPMAZ B) 21 C) 10 D) 5
GS-14
unan
kilde
-rine
ayı-
la-
2/2
34
8. SINIF
18.
b
1,14
Yukarıdaki şekilde, yerden yüksekliği 1,14 m olan bir masa ve her katı küp şeklinde olan üç katlı bir düğün
pastası verilmiştir.
Pastanın katlarının ön yüzey alanları yukarıdan aşağıya sırasıyla 0,01 m², 0,09 m² ve 0,25 m² dir. Pastanın en
üstüne gelin ve damadı simgeleyen, yüksekliği de pastanın en üst katının yüksekliğinden daha fazla olan bir
figür yerleştiriliyor. Pasta masanın üzerine konulup, yerden yüksekliği 2,15 m olan bir kapıdan kapıya temas
etmeden geçiriliyor.
B) 5√5
MATEMATİK
S
Buna göre, pastanın üzerine konulan bu figürün uzunluğunun cm cinsinden eşiti aşağıdakilerden han-
gisi olabilir?
A) 8√2
t
otwat
C) 6√3
19.
LGS-14
2,15
1114
100
D) 4√6
Ortaokul Matematik
Tam Kare Doğal Sayılar
GS-14 unan kilde -rine ayı- la- 2/2 34 8. SINIF 18. b 1,14 Yukarıdaki şekilde, yerden yüksekliği 1,14 m olan bir masa ve her katı küp şeklinde olan üç katlı bir düğün pastası verilmiştir. Pastanın katlarının ön yüzey alanları yukarıdan aşağıya sırasıyla 0,01 m², 0,09 m² ve 0,25 m² dir. Pastanın en üstüne gelin ve damadı simgeleyen, yüksekliği de pastanın en üst katının yüksekliğinden daha fazla olan bir figür yerleştiriliyor. Pasta masanın üzerine konulup, yerden yüksekliği 2,15 m olan bir kapıdan kapıya temas etmeden geçiriliyor. B) 5√5 MATEMATİK S Buna göre, pastanın üzerine konulan bu figürün uzunluğunun cm cinsinden eşiti aşağıdakilerden han- gisi olabilir? A) 8√2 t otwat C) 6√3 19. LGS-14 2,15 1114 100 D) 4√6