Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

EBOB Soruları

TEST
1. Aşağıdaki tabloda Günay ailesinin bir mağazadan almak istediği iki farklı oturma grubuna ait ödeme bilgileri verilmiştir.
Tablo: Oturma Gruplarının Ödeme Bilgileri
2400 yous 200
5800
200
7000
(7000)
Her iki oturma grubunun da fiyatreşittir.
2400
A oturma
grubu
5800
B oturma
grubu
2400
B) 7000 5800
Peşinat
Yüzdesi
%40
40
10/100
%40
%40
2. Aşağıda ayrıt uzunlukları verilen iki prizma gösterilmiştir.
120 cm
Buna göre her iki oturma grubunu da satın alan Günay ailesinin mağazaya ödemesi gereken toplam para mik-
tanı en az kaç liradi?
1-801020
A) 6000
C8000
Aylık Ödenecek
Taksit Tutarı (TL)
800
2400
600
Çarpanlar ve Katlar
800 600
120 cm
elek
D) 10000
800 60012.
400 300/2.
DE LA
16
200 150
100 75
2-6
50
75 232 32
25 75 386 x 3
25 25 S
96
16
Ortaokul Matematik
EBOB
TEST 1. Aşağıdaki tabloda Günay ailesinin bir mağazadan almak istediği iki farklı oturma grubuna ait ödeme bilgileri verilmiştir. Tablo: Oturma Gruplarının Ödeme Bilgileri 2400 yous 200 5800 200 7000 (7000) Her iki oturma grubunun da fiyatreşittir. 2400 A oturma grubu 5800 B oturma grubu 2400 B) 7000 5800 Peşinat Yüzdesi %40 40 10/100 %40 %40 2. Aşağıda ayrıt uzunlukları verilen iki prizma gösterilmiştir. 120 cm Buna göre her iki oturma grubunu da satın alan Günay ailesinin mağazaya ödemesi gereken toplam para mik- tanı en az kaç liradi? 1-801020 A) 6000 C8000 Aylık Ödenecek Taksit Tutarı (TL) 800 2400 600 Çarpanlar ve Katlar 800 600 120 cm elek D) 10000 800 60012. 400 300/2. DE LA 16 200 150 100 75 2-6 50 75 232 32 25 75 386 x 3 25 25 S 96 16
4. Matbaada 240 adet matematik ve 150 adet fen bi-
limleri kitabı basılmıştır. Bu kitaplar matematik ve
fen bilimleri kitabı sayısı birbirine eşit ve her bir koli-
de mümkün olan en fazla sayıda kitap olacak şekil-
de kolilere yerleştirilecektir.
Unluler
Karmast
240 Adet
Matematik Kitabı
ası
150 Adet
Fen Bilimleri Kitabı
Buna göre en fazla kaç koli elde edilir?
A) 8
B) 7
C) 6
D) 5
8. Sınıf Matematik
Ortaokul Matematik
EBOB
4. Matbaada 240 adet matematik ve 150 adet fen bi- limleri kitabı basılmıştır. Bu kitaplar matematik ve fen bilimleri kitabı sayısı birbirine eşit ve her bir koli- de mümkün olan en fazla sayıda kitap olacak şekil- de kolilere yerleştirilecektir. Unluler Karmast 240 Adet Matematik Kitabı ası 150 Adet Fen Bilimleri Kitabı Buna göre en fazla kaç koli elde edilir? A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 8. Sınıf Matematik
6
9. Burak 120 cm ve 150 cm uzunluğundaki
kurdeleleri eşit uzunlukta parçalara ayıra-
caktır.
Bütün parçalar aynı uzunlukta olacağı-
na ve hiç parça artmayacağına göre her
bir parçanın uzunluğu en çok kaç santi-
metre olur?
A) 20
B) 30
C) 40
D) 50
SENOL HOCA
13
Ortaokul Matematik
EBOB
6 9. Burak 120 cm ve 150 cm uzunluğundaki kurdeleleri eşit uzunlukta parçalara ayıra- caktır. Bütün parçalar aynı uzunlukta olacağı- na ve hiç parça artmayacağına göre her bir parçanın uzunluğu en çok kaç santi- metre olur? A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 SENOL HOCA 13
20
Deponun önüne 24 cm genişliğinde mayi, 20 cm genişliğinde yeşil boyalı tahtalarla bir mavi, bir yeşil tahta sırasını takip
ederek ve mavi ile yeşil tahtaları eş uzunluktaki kahverengi tahtalarla şekildeki gibi bağlayarak bir yürüme yolu yapılacaktır.
Bu yolun sol başlangıç ve sağ bitiş noktaları deponun sağ ve sol duvarları ile hizalı olacaktır. Ardışık dizilen mavi ve yeşil tah-
taların arasındaki kahverengi tahtalar eşit uzunlukta olup bu uzunluk mavi ve yeşil tahtaların genişliklerinin ebob'u kadardır.
Buna göre, tahta yok en az kaç sıradan oluşur?
68
A) 36
B) 37, 2
19.2
C
38-1-37 9220
4. Kenar uzunlukları 120 m ve 144 m olan dikdörtgen şeklindeki tarlanın çevresine ve iç kısmına iki aşamada ağaç dikile-
432
cektir.
912
144 m 12
22
GAN
120 m
..
Losamez mesofe (15
İlk aşamada tarlanın çevresine, iki ağaç arasındaki mesafe metre cinsinden tam sayı ve 15 metreden kısa olacak şekil-
de eşit aralıklarla, köşelere de birer tane gelmek şartıyla mümkün olan en az sayıda ağaç dikilmiştir. İkinci aşamada ise
tarlanın iç kısmı kenar uzunlukları tam sayı olan eşit dikdörtgen parsellere ayrılmış ve her bir parsele 1 ağaç dikilmiştir
1 ve 2. aşamalar sonunda toplam 764 ağaç dikilmiştir. 664
us.
1414
Buna göre, 2. aşamada ağaç dikmek için belirlenen her bir parselin alanı kaç metrekaredir?
AY 18
B) 20
D) 19
2641
C) 22
7
71
D) 24
17
Ortaokul Matematik
EBOB
20 Deponun önüne 24 cm genişliğinde mayi, 20 cm genişliğinde yeşil boyalı tahtalarla bir mavi, bir yeşil tahta sırasını takip ederek ve mavi ile yeşil tahtaları eş uzunluktaki kahverengi tahtalarla şekildeki gibi bağlayarak bir yürüme yolu yapılacaktır. Bu yolun sol başlangıç ve sağ bitiş noktaları deponun sağ ve sol duvarları ile hizalı olacaktır. Ardışık dizilen mavi ve yeşil tah- taların arasındaki kahverengi tahtalar eşit uzunlukta olup bu uzunluk mavi ve yeşil tahtaların genişliklerinin ebob'u kadardır. Buna göre, tahta yok en az kaç sıradan oluşur? 68 A) 36 B) 37, 2 19.2 C 38-1-37 9220 4. Kenar uzunlukları 120 m ve 144 m olan dikdörtgen şeklindeki tarlanın çevresine ve iç kısmına iki aşamada ağaç dikile- 432 cektir. 912 144 m 12 22 GAN 120 m .. Losamez mesofe (15 İlk aşamada tarlanın çevresine, iki ağaç arasındaki mesafe metre cinsinden tam sayı ve 15 metreden kısa olacak şekil- de eşit aralıklarla, köşelere de birer tane gelmek şartıyla mümkün olan en az sayıda ağaç dikilmiştir. İkinci aşamada ise tarlanın iç kısmı kenar uzunlukları tam sayı olan eşit dikdörtgen parsellere ayrılmış ve her bir parsele 1 ağaç dikilmiştir 1 ve 2. aşamalar sonunda toplam 764 ağaç dikilmiştir. 664 us. 1414 Buna göre, 2. aşamada ağaç dikmek için belirlenen her bir parselin alanı kaç metrekaredir? AY 18 B) 20 D) 19 2641 C) 22 7 71 D) 24 17
663
3. Aşağıdaki şekilde mavi ve kırmızı renkli birer adet çubuğun uzunlukları verilmiştir.
168 cm
168
240 cm
Bu iki demir çubuk, kendi aralarında eşit uzunlukta olacak biçimde parçalar ayrılmıştır. Daha sonra mavi çubuktan
elde edilen parçalardan üçer tanesi uç uca birleştirilerek eşkenar üçgenler, kırmızı çubuktan elde edilen parçalar
dan dörder tanesi uç uca birleştirilerek kareler oluşturuluyor.
AAA
Elde edilen üçgen ve karelerin birer tanesinin çevre uzunlukları birbirine eşittir ve elde edilen parçalar hiç artma-
mıştır.
Buna göre, üçgen ve karelerin birer kenar uzunlukları arasındaki fark en fazla kaç cm dir?
A) 1
BY2
C) 3
D) 4
10
Ortaokul Matematik
EBOB
663 3. Aşağıdaki şekilde mavi ve kırmızı renkli birer adet çubuğun uzunlukları verilmiştir. 168 cm 168 240 cm Bu iki demir çubuk, kendi aralarında eşit uzunlukta olacak biçimde parçalar ayrılmıştır. Daha sonra mavi çubuktan elde edilen parçalardan üçer tanesi uç uca birleştirilerek eşkenar üçgenler, kırmızı çubuktan elde edilen parçalar dan dörder tanesi uç uca birleştirilerek kareler oluşturuluyor. AAA Elde edilen üçgen ve karelerin birer tanesinin çevre uzunlukları birbirine eşittir ve elde edilen parçalar hiç artma- mıştır. Buna göre, üçgen ve karelerin birer kenar uzunlukları arasındaki fark en fazla kaç cm dir? A) 1 BY2 C) 3 D) 4 10
ÇARPANLAR VE KATLAK
43. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı olan dikdörtgen şeklindeki 3 karton ve bu kartonların
birer yüzlerinin alanları aşağıda verilmiştir.
8. SINIF
54 cm²
BA
63 cm²
Bu kartonlardan ikisi seçilip 2 cm'lik kısımları üst üste yapıştırılarak aşağıdaki gibi bir dikdörtgen karton oluştu-
rulacaktır.
B) 105
84 cm²
2 cm
squd
Buna göre, yeni oluşturulan kartonun bir yüzünün alanı en az kaç santimetrekaredir?
A) 99
C) 120
8. S
D) 126
45.
Ortaokul Matematik
EBOB
ÇARPANLAR VE KATLAK 43. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı olan dikdörtgen şeklindeki 3 karton ve bu kartonların birer yüzlerinin alanları aşağıda verilmiştir. 8. SINIF 54 cm² BA 63 cm² Bu kartonlardan ikisi seçilip 2 cm'lik kısımları üst üste yapıştırılarak aşağıdaki gibi bir dikdörtgen karton oluştu- rulacaktır. B) 105 84 cm² 2 cm squd Buna göre, yeni oluşturulan kartonun bir yüzünün alanı en az kaç santimetrekaredir? A) 99 C) 120 8. S D) 126 45.
n
cm
tam
Cayman
3. Aydan, aşağıda verilen dikdörtgen biçimindeki kartı, kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan
kare biçiminde özdeş kartlara ayırıyor.
18 cm
42 cm
Daha sonra elde ettiği kartlara her bir kartta birer sayı yazmak koşuluyla 180 sayısının pozitif tam sayı çar-
panlarını birer kez yazıyor.
Başlangıçtaki kartın her iki yüzü de boş olduğuna göre, Aydan sayıları yazdıktan sonra her iki yüzü de
boş olan kart sayısı en az kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Ortaokul Matematik
EBOB
n cm tam Cayman 3. Aydan, aşağıda verilen dikdörtgen biçimindeki kartı, kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan kare biçiminde özdeş kartlara ayırıyor. 18 cm 42 cm Daha sonra elde ettiği kartlara her bir kartta birer sayı yazmak koşuluyla 180 sayısının pozitif tam sayı çar- panlarını birer kez yazıyor. Başlangıçtaki kartın her iki yüzü de boş olduğuna göre, Aydan sayıları yazdıktan sonra her iki yüzü de boş olan kart sayısı en az kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
41. Aşağıda dikdörtgenler prizması şeklindeki, iki katlı pastanın her iki katının üst yüzeylerinin boyutları gösterilmiş-
tir. Bu pastaların üst yüzeyindeki dikdörtgenlerin kenarları üzerine, köşelere de birer tane gelecek şekilde eşit
aralıklarla mumlar yerleştirilecektir.
Meb
domili
32 cm
B) 36
72 cm
48 cm
Buna göre, bu pastanın üzerine yerleştirilecek mum sayısı en az kaçtır?
A) 24
C) 50
48 cm
D) 60
Ortaokul Matematik
EBOB
41. Aşağıda dikdörtgenler prizması şeklindeki, iki katlı pastanın her iki katının üst yüzeylerinin boyutları gösterilmiş- tir. Bu pastaların üst yüzeyindeki dikdörtgenlerin kenarları üzerine, köşelere de birer tane gelecek şekilde eşit aralıklarla mumlar yerleştirilecektir. Meb domili 32 cm B) 36 72 cm 48 cm Buna göre, bu pastanın üzerine yerleştirilecek mum sayısı en az kaçtır? A) 24 C) 50 48 cm D) 60
MUTLAK BAŞARI SORULARI
ÇARPANLAR VE KATLAR - 2
320 cm
TEST 2
C) 8
MUBA
12 sa öde
Stone coznisum
400 cm
Yukarıdaki tahtaların uzunlukları 320 cm ve 400 cm'dir. Metin bu tahtaları hiç artmadan ve uzunlukları santimetre cinsinden tam.say
olacak şekilde eşit uzunlukta parçalara ayıracaktır.
Buna göre Metin en az kaç kesim işlemi yapmalıdır?
A) 6
B) 7
D) 9
Ortaokul Matematik
EBOB
MUTLAK BAŞARI SORULARI ÇARPANLAR VE KATLAR - 2 320 cm TEST 2 C) 8 MUBA 12 sa öde Stone coznisum 400 cm Yukarıdaki tahtaların uzunlukları 320 cm ve 400 cm'dir. Metin bu tahtaları hiç artmadan ve uzunlukları santimetre cinsinden tam.say olacak şekilde eşit uzunlukta parçalara ayıracaktır. Buna göre Metin en az kaç kesim işlemi yapmalıdır? A) 6 B) 7 D) 9
pi
A
B) 81
Ayran
100 litre
C) 144
5. Aşağ
verilen 100 litre ayranın ve 120 litre meyve suyunun tamamı, birbirine karıştırılmadan hacmi en
fazla 9 litre olan özdeş bidonlara doldurulup satılacaktır.
Meyve suyu
120 litre
D) 288
Bidonların her biri 5 TL'ye satılacağına göre bu satıştan en az kaç TL gelir elde edilir?
A) 275
B) 220
C) 160
D) 110
Ortaokul Matematik
EBOB
pi A B) 81 Ayran 100 litre C) 144 5. Aşağ verilen 100 litre ayranın ve 120 litre meyve suyunun tamamı, birbirine karıştırılmadan hacmi en fazla 9 litre olan özdeş bidonlara doldurulup satılacaktır. Meyve suyu 120 litre D) 288 Bidonların her biri 5 TL'ye satılacağına göre bu satıştan en az kaç TL gelir elde edilir? A) 275 B) 220 C) 160 D) 110
Tanımsal Bilgi
İki ya da daha fazla doğal sayının ortak bölenlerinin en büyüğüne bu sayıların "en büyük ortak böleni" denir.
EBOB şeklinde ifade edilir.
Serkan Bey, aşağıda uzunlukları verilen dikdörtgen biçimindeki bahçesinin kenarlarına, köşelerine de birer
tane dikilmek şartıyla eşit aralıklarla çam ağaçları dikecektir.
56 dam
6 ve 7. soruları yukarıdaki bilgilere göre yanıtlayınız.
40 dam
6. Serkan Bey'in bahçesinde iki ağaç arasındaki mesafe en fazla kaç dekametre olmalıdır?
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
Ortaokul Matematik
EBOB
Tanımsal Bilgi İki ya da daha fazla doğal sayının ortak bölenlerinin en büyüğüne bu sayıların "en büyük ortak böleni" denir. EBOB şeklinde ifade edilir. Serkan Bey, aşağıda uzunlukları verilen dikdörtgen biçimindeki bahçesinin kenarlarına, köşelerine de birer tane dikilmek şartıyla eşit aralıklarla çam ağaçları dikecektir. 56 dam 6 ve 7. soruları yukarıdaki bilgilere göre yanıtlayınız. 40 dam 6. Serkan Bey'in bahçesinde iki ağaç arasındaki mesafe en fazla kaç dekametre olmalıdır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10
D) 14
t cevizin
nde eşit
de pay-
ğıttığı
23
her
ann
W
Inh
8. Bir toplulukta 99 kadın ve 108 erkek vardır.
18
Bu topluluk her bir grupta sadece kadınlar ve
sadece erkekler olacak şekilde eşit sayıda ki-
şiden oluşan gruplara ayrılacaktır.
Buna göre oluşan gruplar en fazla kaç kişi-
den oluşur?
A) 3
B) 6
C) 9
39
155 A
35
D) 18
1.08
352
27
9. Aşağıda iki farklı bölme işlemi verilmişti
175 A
A) 3
11. Aşa
ön
cins
ara
yec
Ortaokul Matematik
EBOB
D) 14 t cevizin nde eşit de pay- ğıttığı 23 her ann W Inh 8. Bir toplulukta 99 kadın ve 108 erkek vardır. 18 Bu topluluk her bir grupta sadece kadınlar ve sadece erkekler olacak şekilde eşit sayıda ki- şiden oluşan gruplara ayrılacaktır. Buna göre oluşan gruplar en fazla kaç kişi- den oluşur? A) 3 B) 6 C) 9 39 155 A 35 D) 18 1.08 352 27 9. Aşağıda iki farklı bölme işlemi verilmişti 175 A A) 3 11. Aşa ön cins ara yec
10.
Alanı 192 metrekare olan dikdörtgen şeklindeki arazinin kısa ve uzun kenarları metre cinsinden 5'ten büyük tam
sayıdır. Bu arazinin çevresine eşit aralıklarla en az sayıda ya kayısı ağacı ya da kiraz ağacı dikilecektir.
Ürün
192 m²
A) 360
Kayısı Ağacı
Kiraz Ağacı
B) 490
Fiyatı (TL)
35
45
Kayısı ve kiraz ağaçlarının birer tanesi için ödenecek tutar tabloda gösterilmiştir.
Buna göre bu bahçeye dikilen ağaçlar için ödenecek tutar TL cinsinden aşağıdakilerden hangisi ola-
maz?
459
C) 1220
D) 1710
Ortaokul Matematik
EBOB
10. Alanı 192 metrekare olan dikdörtgen şeklindeki arazinin kısa ve uzun kenarları metre cinsinden 5'ten büyük tam sayıdır. Bu arazinin çevresine eşit aralıklarla en az sayıda ya kayısı ağacı ya da kiraz ağacı dikilecektir. Ürün 192 m² A) 360 Kayısı Ağacı Kiraz Ağacı B) 490 Fiyatı (TL) 35 45 Kayısı ve kiraz ağaçlarının birer tanesi için ödenecek tutar tabloda gösterilmiştir. Buna göre bu bahçeye dikilen ağaçlar için ödenecek tutar TL cinsinden aşağıdakilerden hangisi ola- maz? 459 C) 1220 D) 1710
10litre
look
4dk Abolk
Folk Bigdk
10d6c1d
Yukarıda venten 3 farkli A. B ve C kahve yapma makineleri, kahve ve suyu istenilen seviyede kullanıma hazır hale
getirmektedir.
nu
Bu üç makine ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir
A. B ve C kahve makineleri aynı anda çalıştırılıyor. A makinesi ilk olarak 4 dakika sonra. B makinesi 7, C makinesi
ise 10 dakika sonra ilk kez kahve verebiliyor.
• Bu makineler ilk kez kahve verdikten sonra A makinesi her 6 dakikada bir. B makinesi her 9 dakikada bir ve C ma-
kinesi ise her 12 dakikada bir kahve vermektedir.
Is Lite
A makinesi her kahve verişinde 10 litre) B makinesi her kahve verişinde 12 litre, C makinesi de her kahve verişinde 15
litre kahve vermektedir
B) 90
Buna göre, A ve 8 makineleri 5. kez aynı anda kahve verdiği zamana kadar C makinesi kaç litre kahve vermiş
olur?
A) 75
kry
6k+4
24+40
12647
105
abun
D) 120
Ortaokul Matematik
EBOB
10litre look 4dk Abolk Folk Bigdk 10d6c1d Yukarıda venten 3 farkli A. B ve C kahve yapma makineleri, kahve ve suyu istenilen seviyede kullanıma hazır hale getirmektedir. nu Bu üç makine ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir A. B ve C kahve makineleri aynı anda çalıştırılıyor. A makinesi ilk olarak 4 dakika sonra. B makinesi 7, C makinesi ise 10 dakika sonra ilk kez kahve verebiliyor. • Bu makineler ilk kez kahve verdikten sonra A makinesi her 6 dakikada bir. B makinesi her 9 dakikada bir ve C ma- kinesi ise her 12 dakikada bir kahve vermektedir. Is Lite A makinesi her kahve verişinde 10 litre) B makinesi her kahve verişinde 12 litre, C makinesi de her kahve verişinde 15 litre kahve vermektedir B) 90 Buna göre, A ve 8 makineleri 5. kez aynı anda kahve verdiği zamana kadar C makinesi kaç litre kahve vermiş olur? A) 75 kry 6k+4 24+40 12647 105 abun D) 120
çut
an
Çevre uzunluğu 40 cm olan san renkli eş dikdörtgenler ile çevre uzunluğu 48 cm olan mavi renkli eş dikdörtgenler [AB]
boyunca sırasıyla önce uzun kenarları sonra kısa kenarları üzerinde aralarında boşluk kalmayacak şekilde aşağıdaki
gibi yerleştirilmiştir.
16
13
2446
3
sari
A
BY 36
B
A
[AB]'nın uzunluğu 5 metreden az olduğuna göre [AB] boyunca yerleştirilen sarı renkli dikdörtgenlerin sayısı
en fazla kaçtır?
A) 24
C) 48
B
₁72
Ortaokul Matematik
EBOB
çut an Çevre uzunluğu 40 cm olan san renkli eş dikdörtgenler ile çevre uzunluğu 48 cm olan mavi renkli eş dikdörtgenler [AB] boyunca sırasıyla önce uzun kenarları sonra kısa kenarları üzerinde aralarında boşluk kalmayacak şekilde aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. 16 13 2446 3 sari A BY 36 B A [AB]'nın uzunluğu 5 metreden az olduğuna göre [AB] boyunca yerleştirilen sarı renkli dikdörtgenlerin sayısı en fazla kaçtır? A) 24 C) 48 B ₁72
7.
Kemal ve Fatma, her sırası eşit sayıda koltuk-
tan oluşan bir sinemaya gittiklerinde oturdukları
koltukların yeri kırmızı renkle aşağıda gösteril-
miştir.
Perde
Koltukların perdeye paralel olarak sıralandığı
bu sinemada Kemal ve Fatma'nın önlerinde
toplam 60 koltuk, arkalarında ise toplam 84 kol-
tuk olduğu bilinmektedir.
Buna göre Kemal ve Fatma'nın gittiği bu si-
nema salonundaki koltuk sayısı en fazla kaç-
tır?
A) 136
B) 144
C) 156
D) 168
Ortaokul Matematik
EBOB
7. Kemal ve Fatma, her sırası eşit sayıda koltuk- tan oluşan bir sinemaya gittiklerinde oturdukları koltukların yeri kırmızı renkle aşağıda gösteril- miştir. Perde Koltukların perdeye paralel olarak sıralandığı bu sinemada Kemal ve Fatma'nın önlerinde toplam 60 koltuk, arkalarında ise toplam 84 kol- tuk olduğu bilinmektedir. Buna göre Kemal ve Fatma'nın gittiği bu si- nema salonundaki koltuk sayısı en fazla kaç- tır? A) 136 B) 144 C) 156 D) 168