Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Milyonlar Soruları

EKSPERT
1 Üzerinde saylar yazan 9 adet kart aşağıda verilmiştir.
205
084
.
DOĞAL SAYILAR
019
583
467
006
B) 45 006 360
360
129
Bu kartanın Oper Üçer yan yana getirilmesiyle oluşturulan sayılardan ikisinin okunuşu aşağıdaki gibidir.
Dört yüz altmiş yedi milyon beş yüz seksen üç bin yüz yirmi dokuz
CH
Seksen dört milyon iki yüz beş bin altı
Her kart yalnızca bir kere kullanıldığına göre aşağıdaki sayılardan hangisi kalan kartlarla oluşturul-
muştur?
A) 360 045 019
C) 129 360 019
045
D) 19 205 045
Ortaokul Matematik
Milyonlar
EKSPERT 1 Üzerinde saylar yazan 9 adet kart aşağıda verilmiştir. 205 084 . DOĞAL SAYILAR 019 583 467 006 B) 45 006 360 360 129 Bu kartanın Oper Üçer yan yana getirilmesiyle oluşturulan sayılardan ikisinin okunuşu aşağıdaki gibidir. Dört yüz altmiş yedi milyon beş yüz seksen üç bin yüz yirmi dokuz CH Seksen dört milyon iki yüz beş bin altı Her kart yalnızca bir kere kullanıldığına göre aşağıdaki sayılardan hangisi kalan kartlarla oluşturul- muştur? A) 360 045 019 C) 129 360 019 045 D) 19 205 045
Bu abaküse boncuklar dizilerek "dört yüz yirmi dört milyon üç yüz otuz dört bin üç yüz yirmi üç sayısı oluşturulmuştur.
Ayse bu abaküsü yere düşürmüş ve bazı boncuklar yerlerinden çıkmıştır.
Asagida abaküsün yere düştükten sonraki görüntüsü verilmiştir.
A) 324 334 324
(6)
Ayse yere düşen boncukların tamamını abaküsün çubuklarına ekliyor.
Ayşe her çubuğa en az bir boncuk eklediğine göre elde edebileceği en büyük doğal sayı kaçtır?
C) 524 334 322
9 10 9-2
(2)
3665
(5)
B) 424 334 322
10 LO 7
=. Aşağıda kibrit çöpleri kullanılarak oluşturulan rakamlar ve altlarında bu rakamı oluşturmak için kaç tane kibrit çöpü
kullanıldığı gösterilmiştir.
12:34.5.6.7.8.5
B) 8
521 445 44
(5)
(4)
420 334 323
24
(5)
53
17
(6)
D) 533 334 322
VE
(3)
(7)
Elinde 38 kibrit çöpü bulunan Betül, bu kibrit çöplerinin tamamını kullanarak oluşturulabilecek rakamları farklı sek
basamaklı en büyük doğal sayıyı oluşturuyor.
Bu sayının birler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı kaç olur?
98 766
) 5
C) 9
(6)
D) 14
Ortaokul Matematik
Milyonlar
Bu abaküse boncuklar dizilerek "dört yüz yirmi dört milyon üç yüz otuz dört bin üç yüz yirmi üç sayısı oluşturulmuştur. Ayse bu abaküsü yere düşürmüş ve bazı boncuklar yerlerinden çıkmıştır. Asagida abaküsün yere düştükten sonraki görüntüsü verilmiştir. A) 324 334 324 (6) Ayse yere düşen boncukların tamamını abaküsün çubuklarına ekliyor. Ayşe her çubuğa en az bir boncuk eklediğine göre elde edebileceği en büyük doğal sayı kaçtır? C) 524 334 322 9 10 9-2 (2) 3665 (5) B) 424 334 322 10 LO 7 =. Aşağıda kibrit çöpleri kullanılarak oluşturulan rakamlar ve altlarında bu rakamı oluşturmak için kaç tane kibrit çöpü kullanıldığı gösterilmiştir. 12:34.5.6.7.8.5 B) 8 521 445 44 (5) (4) 420 334 323 24 (5) 53 17 (6) D) 533 334 322 VE (3) (7) Elinde 38 kibrit çöpü bulunan Betül, bu kibrit çöplerinin tamamını kullanarak oluşturulabilecek rakamları farklı sek basamaklı en büyük doğal sayıyı oluşturuyor. Bu sayının birler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı kaç olur? 98 766 ) 5 C) 9 (6) D) 14
8.
to
0, 0, 1, 1, 5, 8, 8, 9, 9
8, 9,
Yukarıda verilen rakamlar, soldan sağa doğru yan yana
dizilmiş pullarla eşleştirilerek, pulların yerleri değiştirilme-
den dokuz basamaklı bir sayı oluşturulacaktır.
KM S
YM S
* f f f
za
T
8 8.
Aynı renkteki pullar aynı rakam ile eşleştirildiğine göre
oluşturulan en küçük çift sayının on binler basamağın-
daki rakam aşağıdakilerden hangisidir?
A) 9
B) 8
C) 1
K
D) 0
Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Ortaokul Matematik
Milyonlar
8. to 0, 0, 1, 1, 5, 8, 8, 9, 9 8, 9, Yukarıda verilen rakamlar, soldan sağa doğru yan yana dizilmiş pullarla eşleştirilerek, pulların yerleri değiştirilme- den dokuz basamaklı bir sayı oluşturulacaktır. KM S YM S * f f f za T 8 8. Aynı renkteki pullar aynı rakam ile eşleştirildiğine göre oluşturulan en küçük çift sayının on binler basamağın- daki rakam aşağıdakilerden hangisidir? A) 9 B) 8 C) 1 K D) 0 Hizmetleri Genel Müdürlüğü
2
3
112. Soru
Sayı
3700000000
0,026.10-11
485000.10³
0,000001
B) 2.
Bilimsel Gös-
terim
3,7.10°
2,6.10-9
4,85.10*
1.10-*
Yukarıdaki tabloda bazı sayılar ve bilimsel
gösterimleri verilmiştir.
Buna göre, tablonun kaçıncı satırında hata
yapılmıştır?
A) 1.
C) 3.
D) 4.
Ortaokul Matematik
Milyonlar
2 3 112. Soru Sayı 3700000000 0,026.10-11 485000.10³ 0,000001 B) 2. Bilimsel Gös- terim 3,7.10° 2,6.10-9 4,85.10* 1.10-* Yukarıdaki tabloda bazı sayılar ve bilimsel gösterimleri verilmiştir. Buna göre, tablonun kaçıncı satırında hata yapılmıştır? A) 1. C) 3. D) 4.
7.
B
Kar direği: Kar yağışının fazla olduğu bölgelerde karayollannin kenanna dikilen direklerdir.
Aşağıda uzunluğu 180 cm olan kar direği görseli verilmiştir.
A) 58
MATEMA
Zemin
B) 93
130
C) 145
2 220
65
26
13
10
Kar direğinin boyunun santimetre cinsinden doğal sayı çarpanları işaretlenmiş ve oluşan bölmeler alttan başla-
yarak sırasıyla turuncu, siyah ve beyaz renk boyanmıştır.
Buna göre, boyu 280 cm olan kar direğinin santimetre cinsinden doğal sayı çarpanları işaretlenip olu-
şan bölmelere aynı işlemler uygulandığında turuncu renk boyalı olan bölümlerin uzunlukları toplamı kaç
santimetre olur?
-5
anyon
28118
D) 168
Ortaokul Matematik
Milyonlar
7. B Kar direği: Kar yağışının fazla olduğu bölgelerde karayollannin kenanna dikilen direklerdir. Aşağıda uzunluğu 180 cm olan kar direği görseli verilmiştir. A) 58 MATEMA Zemin B) 93 130 C) 145 2 220 65 26 13 10 Kar direğinin boyunun santimetre cinsinden doğal sayı çarpanları işaretlenmiş ve oluşan bölmeler alttan başla- yarak sırasıyla turuncu, siyah ve beyaz renk boyanmıştır. Buna göre, boyu 280 cm olan kar direğinin santimetre cinsinden doğal sayı çarpanları işaretlenip olu- şan bölmelere aynı işlemler uygulandığında turuncu renk boyalı olan bölümlerin uzunlukları toplamı kaç santimetre olur? -5 anyon 28118 D) 168
6.
A B C
Ğ
N
U
1
H
Q
Ü
A) 38
Ç
1
V
ÖPR
D E
Y
JK
B) 37
N₁
F
L
S Ş
G
Alfabemizde harfler belirli bir sıraya göre di-
zilmiştir. Örneğin; B harfi 2. sırada, F harfi
ise 7. sırada yer alır.
C) 36
M
Seda, ismini oluşturacak harflerin alfabede
kaçıncı sırada olduğunu bularak yan yana
diziyor. Oluşan sayının birler bölüğündeki
sayıyı, binler bölüğündeki sayıya bölüyor.
Bölme işlemi yaparken bölüneni en yakın
yüzlüğe, böleni en yakın onluğa yuvarlaya-
rak sonucu tahmin ediyor.
T
Buna göre Seda'nın bulduğu sonuç aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
D) 35
Ortaokul Matematik
Milyonlar
6. A B C Ğ N U 1 H Q Ü A) 38 Ç 1 V ÖPR D E Y JK B) 37 N₁ F L S Ş G Alfabemizde harfler belirli bir sıraya göre di- zilmiştir. Örneğin; B harfi 2. sırada, F harfi ise 7. sırada yer alır. C) 36 M Seda, ismini oluşturacak harflerin alfabede kaçıncı sırada olduğunu bularak yan yana diziyor. Oluşan sayının birler bölüğündeki sayıyı, binler bölüğündeki sayıya bölüyor. Bölme işlemi yaparken bölüneni en yakın yüzlüğe, böleni en yakın onluğa yuvarlaya- rak sonucu tahmin ediyor. T Buna göre Seda'nın bulduğu sonuç aşa- ğıdakilerden hangisidir? D) 35
2.
II.
Ty081
III.
IV.
Kim bir milyon beş yüz bin istemez ki?
5. So 9.385-birler
onlar
Goler yüzle.
Kim bir milyon üç yüz bin istemez ki?
Kim bir milyon altı yüz beş bin istemez ki?
B) II.
Kim yedi yüz bin beş yüz istemez ki?
Yukarıdaki yarışmalara katılan ve bütün soruları doğru cevaplayan yarışmacılar yarışma progra-
mının adında geçen para miktarını ödül olarak kazanmaktadır.
Buna göre bu 4 yarışmayada katılan ve bütün soruları bilip ödülleri kazanan bir yarışmacı
hangi yarışmada en fazla para ödülü kazanmıştır?
A) I.
F
364
III.
fes
806
D) IV.
Ortaokul Matematik
Milyonlar
2. II. Ty081 III. IV. Kim bir milyon beş yüz bin istemez ki? 5. So 9.385-birler onlar Goler yüzle. Kim bir milyon üç yüz bin istemez ki? Kim bir milyon altı yüz beş bin istemez ki? B) II. Kim yedi yüz bin beş yüz istemez ki? Yukarıdaki yarışmalara katılan ve bütün soruları doğru cevaplayan yarışmacılar yarışma progra- mının adında geçen para miktarını ödül olarak kazanmaktadır. Buna göre bu 4 yarışmayada katılan ve bütün soruları bilip ödülleri kazanan bir yarışmacı hangi yarışmada en fazla para ödülü kazanmıştır? A) I. F 364 III. fes 806 D) IV.
ebet
enin
rum
ün,
eye
tini
tte
ar,
sili
Cin
in
m
p
2.
si
e
TEST
1
3.
2.
Doğal Sayılar
1. Istanbul'dan Ankara'ya doğru giden Samet Ankara'nın girişindeki nüfus tabelasındaki sayıyı beş
milyon beş yüz dokuz bin üç yüz seksen beş olarak okuyor. Babası Samet'e yüzler basamağı
ile binler basamağının yerlerini karıştırdığını, eğer yüzler basamağı ile binler basamağındaki
sayıların yerlerini değiştirip okursa sayıyı doğru okumuş olacağını söylüyor.
Buna göre Ankara'nın doğru nüfusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5 509 385
1.
11.
III.
364741806
IV.
FENOMEN
5 503 985
C) 5 509 835
Kim bir milyon beş yüz bin istemez ki?
Kim bir milyon üç yüz bin istemez ki?
Kim yedi yüz bin beş yüz istemez ki?
Yukarıdaki yarışmalara katılan ve bütün soruları doğru cevaplayan yarışmacılar yarışma progra-
minin adında geçen para miktarını ödül olarak kazanmaktadır.
MATEMATIK
Kim bir milyon altı yüz beş bin istemez ki?
Buna göre bu 4 yarışmayada katılan ve bütün soruları bilip ödülleri kazanan bir yarışmacı
hangi yarışmada en fazla para ödülü kazanmıştır?
A) I.
B) II.
741
364
B) 806741364
D) 5 503 895
III.
806
Efe yukarıdaki kutuların yerlerini değiştirerek sayılar oluşturuyor. Efe sira arkadaşı Mert'e aşağı-
daki ipucunu vererek bu sayılardan birini bulduruyor.
6 rakamının basamak değerleri toplamı 60000006 dır.
Buna göre Mert'in bulduğu sayı aşağıdakilerden hangisidir?
C) 364806741
D) IV.
D) 741806364
Ortaokul Matematik
Milyonlar
ebet enin rum ün, eye tini tte ar, sili Cin in m p 2. si e TEST 1 3. 2. Doğal Sayılar 1. Istanbul'dan Ankara'ya doğru giden Samet Ankara'nın girişindeki nüfus tabelasındaki sayıyı beş milyon beş yüz dokuz bin üç yüz seksen beş olarak okuyor. Babası Samet'e yüzler basamağı ile binler basamağının yerlerini karıştırdığını, eğer yüzler basamağı ile binler basamağındaki sayıların yerlerini değiştirip okursa sayıyı doğru okumuş olacağını söylüyor. Buna göre Ankara'nın doğru nüfusu aşağıdakilerden hangisidir? A) 5 509 385 1. 11. III. 364741806 IV. FENOMEN 5 503 985 C) 5 509 835 Kim bir milyon beş yüz bin istemez ki? Kim bir milyon üç yüz bin istemez ki? Kim yedi yüz bin beş yüz istemez ki? Yukarıdaki yarışmalara katılan ve bütün soruları doğru cevaplayan yarışmacılar yarışma progra- minin adında geçen para miktarını ödül olarak kazanmaktadır. MATEMATIK Kim bir milyon altı yüz beş bin istemez ki? Buna göre bu 4 yarışmayada katılan ve bütün soruları bilip ödülleri kazanan bir yarışmacı hangi yarışmada en fazla para ödülü kazanmıştır? A) I. B) II. 741 364 B) 806741364 D) 5 503 895 III. 806 Efe yukarıdaki kutuların yerlerini değiştirerek sayılar oluşturuyor. Efe sira arkadaşı Mert'e aşağı- daki ipucunu vererek bu sayılardan birini bulduruyor. 6 rakamının basamak değerleri toplamı 60000006 dır. Buna göre Mert'in bulduğu sayı aşağıdakilerden hangisidir? C) 364806741 D) IV. D) 741806364
1. 0,6448 sayısı önce binde birler basamağına göre
yuvarlanıp elde edilen sonuç, daha sonra yüzde bir-
ler basamağına göre yuvarlanırsa aşağıdaki sayılar-
dan hangisi elde edilir?
A) 0,66
C) 0,64
B) 0,65
D) 0,63
15.
Va
d
Ortaokul Matematik
Milyonlar
1. 0,6448 sayısı önce binde birler basamağına göre yuvarlanıp elde edilen sonuç, daha sonra yüzde bir- ler basamağına göre yuvarlanırsa aşağıdaki sayılar- dan hangisi elde edilir? A) 0,66 C) 0,64 B) 0,65 D) 0,63 15. Va d
NG
Lumsal Boter 5/F
5. SINIF
Elindeki cubuk ile yerden buldu-
ğu teneke kutularını toplayan
Ayşe kutuların üzerinde yazan
basamaklı doğal sayılanı küçük-
ten büyüğe doğru sialıyor
Buna göre Ayşenin yaptığı sıralama aşağıdaki-
lerden hangisi olamaz.?
A) 2.440.331<2.441.323<2.442.334
B) 3.343.223<3.342.433<3.343.455
C) 1.002.444<1.002.544<1.003.221
D) 3.983.546<3.988.112<3992.876
11
7
Ali çıkarma kağıd
çıkartmalardan
mehmet'e, 4 ad
sin'e verdiğinde
şekildeki kadar
kalu or
Ortaokul Matematik
Milyonlar
NG Lumsal Boter 5/F 5. SINIF Elindeki cubuk ile yerden buldu- ğu teneke kutularını toplayan Ayşe kutuların üzerinde yazan basamaklı doğal sayılanı küçük- ten büyüğe doğru sialıyor Buna göre Ayşenin yaptığı sıralama aşağıdaki- lerden hangisi olamaz.? A) 2.440.331<2.441.323<2.442.334 B) 3.343.223<3.342.433<3.343.455 C) 1.002.444<1.002.544<1.003.221 D) 3.983.546<3.988.112<3992.876 11 7 Ali çıkarma kağıd çıkartmalardan mehmet'e, 4 ad sin'e verdiğinde şekildeki kadar kalu or
e
1 ao
4 CHI
7PQRS
★ s'
●
D
OK
2ABC
5 JKL
8 TUV
0 +
3 DEF
6 MNO
9wxyz
#s
ASAL
2322
Akıllı telefonlar üretilmeden önce mesaj yazarken klavye değil tuş takımı kullanılırdı. Yazılacak olan harf
hangi tuşun üzerinde ve kaçıncı sırada ise o tuşa o kadar sayıda basılırdı.
Örneğin,
E harfi için 3 tuşuna 2 kere basılırdı.
• V harfi için 8 tuşuna 3 kere basılırdı.
M harfi için 6 tuşuna 1 kere basılırdı.
Yukarıdaki tuş takımına sahip bir telefon ile "ASAL" kelimesini yazan bir kişinin, bastığı rakamları
sırası ile soldan sağa doğru dizerek oluşturduğu sayının binler bölüğündeki rakamlarının sayı de-
ğerleri toplamı ile birler bölüğündeki rakamlarının sayı değerlerinin toplamının çarpımı kaçtır?
A 210
D255
B) 225
C) 240
421/4 10
7'5
ASAL
2423
Ortaokul Matematik
Milyonlar
e 1 ao 4 CHI 7PQRS ★ s' ● D OK 2ABC 5 JKL 8 TUV 0 + 3 DEF 6 MNO 9wxyz #s ASAL 2322 Akıllı telefonlar üretilmeden önce mesaj yazarken klavye değil tuş takımı kullanılırdı. Yazılacak olan harf hangi tuşun üzerinde ve kaçıncı sırada ise o tuşa o kadar sayıda basılırdı. Örneğin, E harfi için 3 tuşuna 2 kere basılırdı. • V harfi için 8 tuşuna 3 kere basılırdı. M harfi için 6 tuşuna 1 kere basılırdı. Yukarıdaki tuş takımına sahip bir telefon ile "ASAL" kelimesini yazan bir kişinin, bastığı rakamları sırası ile soldan sağa doğru dizerek oluşturduğu sayının binler bölüğündeki rakamlarının sayı de- ğerleri toplamı ile birler bölüğündeki rakamlarının sayı değerlerinin toplamının çarpımı kaçtır? A 210 D255 B) 225 C) 240 421/4 10 7'5 ASAL 2423
#
Aşağıdaki modellere ait ondalik gösterimleri yazınız.
Kesir
3
10
41
100
63
100
Ondalık Gösterim
0,3
0,41
1,63
Anlamı
Bir bütünün onda üçü
Bir bütünün yüzde kırk biri
Bir bütün ve bir bütünün yüzde
almış üçü
Okunuşu
Sıfır tam onda üç
Sıfır tam yüzde kırk bir
Bir tam yüzde altmış üç
Ortaokul Matematik
Milyonlar
# Aşağıdaki modellere ait ondalik gösterimleri yazınız. Kesir 3 10 41 100 63 100 Ondalık Gösterim 0,3 0,41 1,63 Anlamı Bir bütünün onda üçü Bir bütünün yüzde kırk biri Bir bütün ve bir bütünün yüzde almış üçü Okunuşu Sıfır tam onda üç Sıfır tam yüzde kırk bir Bir tam yüzde altmış üç
Japonya
Filipinler
Misir
Meksika
126 476 591
109 581 078
102 334 404
128 932 104
Yukarıda bazı ülkelerin nüfusları verilmiştir.
Buna göre birler bölüğü en küçük olan ülke ile binler bölüğü en büyük olan ülke sırasıyla hangi seçenekte
doğru verilmiştir?
A) Filipinler - Japonya
C) Japonya - Mısır
B) Meksika - Japonya
D) Filipinler - Meksika
Ortaokul Matematik
Milyonlar
Japonya Filipinler Misir Meksika 126 476 591 109 581 078 102 334 404 128 932 104 Yukarıda bazı ülkelerin nüfusları verilmiştir. Buna göre birler bölüğü en küçük olan ülke ile binler bölüğü en büyük olan ülke sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) Filipinler - Japonya C) Japonya - Mısır B) Meksika - Japonya D) Filipinler - Meksika
167 cm
103 cm
A) 184
Q
115 cm
COA
Yukarıda verilen dört kişilik aile bireylerinin boy uzunluklarının onlar basamağına yuvarlanmış halinin toplamı 580
santimetredir.
Buna göre babanın boyu en fazla kaç santimetre olur?
B) 189
C) 194
?
D) 196
15 24
Ortaokul Matematik
Milyonlar
167 cm 103 cm A) 184 Q 115 cm COA Yukarıda verilen dört kişilik aile bireylerinin boy uzunluklarının onlar basamağına yuvarlanmış halinin toplamı 580 santimetredir. Buna göre babanın boyu en fazla kaç santimetre olur? B) 189 C) 194 ? D) 196 15 24
This ph
3> Ogretmenler Büşra ve Esra'ya 72 tane abaküs boncuğu veriyor ve bu boncukların tamamını kullanmalarını
istiyor. Büşra ve Esra'nin her bir basamağa yerleştirdiği boncukların toplam 8 adettir..
Aşağıda Büşra'nın oluşturduğu abaküsün görseli verilmiştir.
Büşra'nın oluşturduğu abaküs
Buna göre Esra'nın oluşturduğu abaküste oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 637 648 106
B) 647 758 206
C) 637 758 106
> Okul numarası9 be
D) 647 748 206
Zey
de
Ortaokul Matematik
Milyonlar
This ph 3> Ogretmenler Büşra ve Esra'ya 72 tane abaküs boncuğu veriyor ve bu boncukların tamamını kullanmalarını istiyor. Büşra ve Esra'nin her bir basamağa yerleştirdiği boncukların toplam 8 adettir.. Aşağıda Büşra'nın oluşturduğu abaküsün görseli verilmiştir. Büşra'nın oluşturduğu abaküs Buna göre Esra'nın oluşturduğu abaküste oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 637 648 106 B) 647 758 206 C) 637 758 106 > Okul numarası9 be D) 647 748 206 Zey de
Verilen doğal sayı ile ilgili aşağıdaki etkinliği yapacak olan Selim, ifadeler doğru ise yanlarında bulunan kutulara
yanlış ise "X" şareti koyacaktır.
Milyonlar basamağının başamak değeri 5
365
125 346 978
Sayinin okunuşu Yüz yirmi beş milyon üç yüz kırk alti bin dokuz yüz yetmiş sekiz" dir.
Yüzler basamağının basamak değeri 900'dür
X
Selim, etkinlikteki kutuları doğru bir şekilde doldurursa işaretlediği kutuların görüntüsü aşağıdakilerden
hangisi gibi olur?
for
X
5. SINIF Matematik
Ortaokul Matematik
Milyonlar
Verilen doğal sayı ile ilgili aşağıdaki etkinliği yapacak olan Selim, ifadeler doğru ise yanlarında bulunan kutulara yanlış ise "X" şareti koyacaktır. Milyonlar basamağının başamak değeri 5 365 125 346 978 Sayinin okunuşu Yüz yirmi beş milyon üç yüz kırk alti bin dokuz yüz yetmiş sekiz" dir. Yüzler basamağının basamak değeri 900'dür X Selim, etkinlikteki kutuları doğru bir şekilde doldurursa işaretlediği kutuların görüntüsü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? for X 5. SINIF Matematik