Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Doğal Sayılar Problemleri Soruları

13. Markaları farklı dört sıvı yağın 1 litresinin
fiyatları, TL cinsinden aşağıdaki tabloda
verilmiştir.
Tablo: Sıvı Yağların 1 Litresinin Fiyatı
Sıvı yağ markası 1 litresinin fiyatı (TL)
K
L
M
N
20
30
32
40
Bir market; K ve L marka yağların her birine,
TL cinsinden eşit miktarda para ödeyerek
toplamda 40 litreden fazla; M ve N marka
yağların her birine, TL cinsinden eşit miktar-
da para ödeyerek toplamda 60 litreden fazla
yağ satın almıştır. Her bir marka sıvı yağın
hacmi, litre cinsinden birer doğal sayıdır.
Buna göre marketin aldığı bu yağların
toplam tutarı en az kaç TL'dir?
A) 2800 B) 3000 C) 3320 D) 3400
14. a 0 ve m, n birer tam sayı olmak üzere
SİNAN KUZUCU YAYINLARI
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılar Problemleri
13. Markaları farklı dört sıvı yağın 1 litresinin fiyatları, TL cinsinden aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo: Sıvı Yağların 1 Litresinin Fiyatı Sıvı yağ markası 1 litresinin fiyatı (TL) K L M N 20 30 32 40 Bir market; K ve L marka yağların her birine, TL cinsinden eşit miktarda para ödeyerek toplamda 40 litreden fazla; M ve N marka yağların her birine, TL cinsinden eşit miktar- da para ödeyerek toplamda 60 litreden fazla yağ satın almıştır. Her bir marka sıvı yağın hacmi, litre cinsinden birer doğal sayıdır. Buna göre marketin aldığı bu yağların toplam tutarı en az kaç TL'dir? A) 2800 B) 3000 C) 3320 D) 3400 14. a 0 ve m, n birer tam sayı olmak üzere SİNAN KUZUCU YAYINLARI
TEST 16
1, 2, 3, 4 ve 5. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.
1. Yolun her iki tarafına dikilen ağaç sayıs
kaçtır?
A) 200 B) 201 C) 400 D) 402
Şekilde verilen 1,25 km uzunluğundaki yürüyüş parkurunun en başından başlayarak karşılıklı iki tarafına
6,25 m aralıklarla ağaç dikilmiş daha sonra bu ağaçlar üzerinden geçecek şekilde iki sıra dikenli tel çevril-
miştir. Her bir ağacın tanesi 7,5 lira ve telin metresi 0,8 liradır. (1 km 1000 m)
4. Kullanılan tel için ödenen para kaç liradır?
2. Dikilen ağaç sayısı için ödenecek para top-
lam kaç liradır?
A) 1500
C) 3000
3. Yolun her iki tarafına çevrilen telin toplam
uzunluğu kaç metredir?
A) 1250
C) 4500
B) 1507,5
D) 3015
Ondalk Gösterim va Oran
B) 2500
D) 5000
Carma Sorular
AYDIN YAYINLAR
Karma Sorular
A) 2000
C) 5000
B) 4000
D) 8000
5. Yolun her iki tarafına dikilen ağaç ve çevri-
len tel için ödenen toplam para kaç liradır?
A) 5015
C) 7000
B) 6015
D) 7015
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılar Problemleri
TEST 16 1, 2, 3, 4 ve 5. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. 1. Yolun her iki tarafına dikilen ağaç sayıs kaçtır? A) 200 B) 201 C) 400 D) 402 Şekilde verilen 1,25 km uzunluğundaki yürüyüş parkurunun en başından başlayarak karşılıklı iki tarafına 6,25 m aralıklarla ağaç dikilmiş daha sonra bu ağaçlar üzerinden geçecek şekilde iki sıra dikenli tel çevril- miştir. Her bir ağacın tanesi 7,5 lira ve telin metresi 0,8 liradır. (1 km 1000 m) 4. Kullanılan tel için ödenen para kaç liradır? 2. Dikilen ağaç sayısı için ödenecek para top- lam kaç liradır? A) 1500 C) 3000 3. Yolun her iki tarafına çevrilen telin toplam uzunluğu kaç metredir? A) 1250 C) 4500 B) 1507,5 D) 3015 Ondalk Gösterim va Oran B) 2500 D) 5000 Carma Sorular AYDIN YAYINLAR Karma Sorular A) 2000 C) 5000 B) 4000 D) 8000 5. Yolun her iki tarafına dikilen ağaç ve çevri- len tel için ödenen toplam para kaç liradır? A) 5015 C) 7000 B) 6015 D) 7015
Yaş
Boy (cm)
Kütle (kg)
17
16
B.
Ahmet
34
16
17
185
75
Selin
30
165
50
Kerem
Yukarıdaki tabloda Ahmet Bey'in ailesinde bulunan kişilerin yaş, boy ve kütleleri gösterilmiştir.
Buna göre 1, 2 ve 3. soruları cevaplayınız.
Selin'in yaşının, Ahmet ve Kerem'in yaşları toplamına oranı kaçtır?
C.
2
17
15
85
10
56
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılar Problemleri
Yaş Boy (cm) Kütle (kg) 17 16 B. Ahmet 34 16 17 185 75 Selin 30 165 50 Kerem Yukarıdaki tabloda Ahmet Bey'in ailesinde bulunan kişilerin yaş, boy ve kütleleri gösterilmiştir. Buna göre 1, 2 ve 3. soruları cevaplayınız. Selin'in yaşının, Ahmet ve Kerem'in yaşları toplamına oranı kaçtır? C. 2 17 15 85 10 56
7. Aynı maddeden yapılmış yaylara cisimler
asılarak uyguladıkları kuvvetler inceleniyor
wwwwww
3 N
1
4 N
A) 1 ve 3.
C) 2 ve 3.
2
wwwwww
3 N
3
5 N
Yayların esnekliğinin yayın kalınlığına
bağlı olduğunu kaç numaralı yaylar kul.
lanılarak gösterilebilir?
B) 1 ve 4.
D) 3 ve 4.
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılar Problemleri
7. Aynı maddeden yapılmış yaylara cisimler asılarak uyguladıkları kuvvetler inceleniyor wwwwww 3 N 1 4 N A) 1 ve 3. C) 2 ve 3. 2 wwwwww 3 N 3 5 N Yayların esnekliğinin yayın kalınlığına bağlı olduğunu kaç numaralı yaylar kul. lanılarak gösterilebilir? B) 1 ve 4. D) 3 ve 4.
ştır.
D) 2
2.
quinla
19
13
175 3
88
1275
2125
A)
13
2
G
17
2
cm
VİP Yayınları
2,125
2
1. Mum
Dakikada
Buna göre ikinci mumun yüksekliği kaç santimetredir?
Ce
ople
cm
boya, dep Mb Yukarıda verilen birinci mumun yüksekliği cm'dir. Bu mum yandığında dakikada
dir.
B) 6
12
X
1225
200
L.B
7. Sınıf
25
-100
lib
1225
19.0
M
√39
2/5
G
X
425
201
dakikada cm kısalmaktadır. Bu iki mum aynı anda yakılıp birinci mumun tamamı tükendiğinde ikinci mumun %75'i tükenmiştir.
17
17
19
2200
2. Mum
Dakikada
4
17
iy
O
cm
2ã
17
cm kısalmakta, ikinci mum yandığında ise
D)
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılar Problemleri
ştır. D) 2 2. quinla 19 13 175 3 88 1275 2125 A) 13 2 G 17 2 cm VİP Yayınları 2,125 2 1. Mum Dakikada Buna göre ikinci mumun yüksekliği kaç santimetredir? Ce ople cm boya, dep Mb Yukarıda verilen birinci mumun yüksekliği cm'dir. Bu mum yandığında dakikada dir. B) 6 12 X 1225 200 L.B 7. Sınıf 25 -100 lib 1225 19.0 M √39 2/5 G X 425 201 dakikada cm kısalmaktadır. Bu iki mum aynı anda yakılıp birinci mumun tamamı tükendiğinde ikinci mumun %75'i tükenmiştir. 17 17 19 2200 2. Mum Dakikada 4 17 iy O cm 2ã 17 cm kısalmakta, ikinci mum yandığında ise D)
Bare
pt en kate ce a
027
19 ve 14. sony verilen bilgilere göre cevaplayınız.
Gdelde verilen mekanizmada makine içerisine atlan topların gram cinsinden
agirikian birter basamağma göre yuvarlanmakta ve yuvarlama sonucu top üzeri-
ne numara olarak yazılmaktadır.
Omeğin, 45.0 gram ağırlığındaki topun numarası 46 olmaktadır.
8
13. 24
16 şeklinde numaralandırılmış iki topun ağırlıklarının gram cinsinden toplamı aşağıdakilerden
hangisi olamaz?
39,25
Kurmay
YAYINEVİ
828.818.9
B39,85
G40.36
13.9
14. 20 yandaki top makine tarafından onlar basamağına göre yuvarlanarak numaralandırılmıştır. Bu hata
edilerek topun numarası düzeltilmiştir.
Buna göre, hata düzeltildikten sonra topun numarası aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 19
B) 21
20
C) 25
D) 41,25
DX27
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılar Problemleri
Bare pt en kate ce a 027 19 ve 14. sony verilen bilgilere göre cevaplayınız. Gdelde verilen mekanizmada makine içerisine atlan topların gram cinsinden agirikian birter basamağma göre yuvarlanmakta ve yuvarlama sonucu top üzeri- ne numara olarak yazılmaktadır. Omeğin, 45.0 gram ağırlığındaki topun numarası 46 olmaktadır. 8 13. 24 16 şeklinde numaralandırılmış iki topun ağırlıklarının gram cinsinden toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz? 39,25 Kurmay YAYINEVİ 828.818.9 B39,85 G40.36 13.9 14. 20 yandaki top makine tarafından onlar basamağına göre yuvarlanarak numaralandırılmıştır. Bu hata edilerek topun numarası düzeltilmiştir. Buna göre, hata düzeltildikten sonra topun numarası aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 19 B) 21 20 C) 25 D) 41,25 DX27
ADI-SOYADI!
1) Genel Kurali 3n-9 olan örüntünün 5. Terimi kaçtır?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
= 15-5 =
3.²
2) Mehtap öğretmen öğrencilerine aşağıdaki
örüntüyü defterlerine yazmalarını istemiş.
7,11,15,19,23,27
buna göre bu örüntünün kuralı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 3n+7
C7n+3
6x-15 =Sx
3.(2x-5) = 9x
tạo nên mới 15
denkleminin kökü aşağıdakilerden hangisidir?
A)-3
B)-5
C) -7
3) Filiz Öğretmen, tahtaya yazdığı aşağıdaki denklemi
öğrencilerinin çözmesini istiyor.
B) 4n-11
D) 4n+3
6x+14y-9
-15=3x
4)Annesinin yaşı İsmail'in yaşının 4 katından 5
eksiktir. İkisinin yaşları toplamı 50 ise İsmail kaç
yaşındadır?
A) 10
B) 11
A)2x+y+3
B)zx-y-3
C) 12
5) Aşağıda Ronaldo ve Messinin boyları Cebirsel ifade
olarak verilmiştir. Boylarının toplamı ne olur?
D)-9
MESSI
-15y-4x+12
D)2x-y+3
28-7+3
SORULAR
6
D) 13
12
6) Bir öğrenci yurdundaki erzak 20 öğrenciye 15 gün
yeteceği biliniyor ise aynı erzak 12 öğrenciye kaç gün
yeter?
A) 25
200
B) 30
7) Bir öğrenci 4 günde 200 soru çözüyor ise, 5 günde kaç
soru çözer?
A) 220
B) 230
B) 70
a
8)Turgay dede, yaşları 3 ve 5 olan iki torununa 160 tane
cevizi yaşları ile orantılı olarak dağıtıyor. Küçük olan çocuk
kaç ceviz alır?
A) 60
Simge: 6x-15
Rosa: -5x+7 söyler.
b
C) 35
9) İki sayının birbirine oranı 4
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 46
B) 56
C) 240
1
60
C) 80
D) 40
10) Gözde öğretmen iki öğrencisinin birer cebirsel ifade
söylemesini ister:
6x-15 +5x-7
11x-22
Gözde öğretmen, Simgenin cebirsel ifadesinden,Rosanın
cebirsel ifadesini çıkarmalarını ister. Bulunan.cevap
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 11x-22
B) x+8 C) 11x+22 D) x-15
2-X
2
30
D) 250
C) 66
11)
Aşağıdaki tablolarda verilen çokluklar ters orantılı
olduğuna göre boşluklan doldurunuz...
ise bu sayıların toplamı
D) 90
D) 76
3
5
20 2
6
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılar Problemleri
ADI-SOYADI! 1) Genel Kurali 3n-9 olan örüntünün 5. Terimi kaçtır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 = 15-5 = 3.² 2) Mehtap öğretmen öğrencilerine aşağıdaki örüntüyü defterlerine yazmalarını istemiş. 7,11,15,19,23,27 buna göre bu örüntünün kuralı aşağıdakilerden hangisidir? A) 3n+7 C7n+3 6x-15 =Sx 3.(2x-5) = 9x tạo nên mới 15 denkleminin kökü aşağıdakilerden hangisidir? A)-3 B)-5 C) -7 3) Filiz Öğretmen, tahtaya yazdığı aşağıdaki denklemi öğrencilerinin çözmesini istiyor. B) 4n-11 D) 4n+3 6x+14y-9 -15=3x 4)Annesinin yaşı İsmail'in yaşının 4 katından 5 eksiktir. İkisinin yaşları toplamı 50 ise İsmail kaç yaşındadır? A) 10 B) 11 A)2x+y+3 B)zx-y-3 C) 12 5) Aşağıda Ronaldo ve Messinin boyları Cebirsel ifade olarak verilmiştir. Boylarının toplamı ne olur? D)-9 MESSI -15y-4x+12 D)2x-y+3 28-7+3 SORULAR 6 D) 13 12 6) Bir öğrenci yurdundaki erzak 20 öğrenciye 15 gün yeteceği biliniyor ise aynı erzak 12 öğrenciye kaç gün yeter? A) 25 200 B) 30 7) Bir öğrenci 4 günde 200 soru çözüyor ise, 5 günde kaç soru çözer? A) 220 B) 230 B) 70 a 8)Turgay dede, yaşları 3 ve 5 olan iki torununa 160 tane cevizi yaşları ile orantılı olarak dağıtıyor. Küçük olan çocuk kaç ceviz alır? A) 60 Simge: 6x-15 Rosa: -5x+7 söyler. b C) 35 9) İki sayının birbirine oranı 4 aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 46 B) 56 C) 240 1 60 C) 80 D) 40 10) Gözde öğretmen iki öğrencisinin birer cebirsel ifade söylemesini ister: 6x-15 +5x-7 11x-22 Gözde öğretmen, Simgenin cebirsel ifadesinden,Rosanın cebirsel ifadesini çıkarmalarını ister. Bulunan.cevap aşağıdakilerden hangisidir? A) 11x-22 B) x+8 C) 11x+22 D) x-15 2-X 2 30 D) 250 C) 66 11) Aşağıdaki tablolarda verilen çokluklar ters orantılı olduğuna göre boşluklan doldurunuz... ise bu sayıların toplamı D) 90 D) 76 3 5 20 2 6
4877212
224 36 2
X 12 13 12
●
●
●
BO
olacak şekilde en az maliyetle birer yıllık hazırlanacaktır.
İki yıllığın da kendi içinde her bir sayfasında eşit sayıda öğrenci bulunacaktır.
İki yıllıkta da bir sayfada yer alan öğrenci sayısı 8'den az olacaktır.
360/15
30123
522
135
270
25² 2250
12. 8. sınıftan mezun olacak mevcutları 48 ve 72 kişi olan iki okulda okul vitrinine koymak için aşağıdaki kriterlere-
6x7
1340
Her iki okulun yıllıklarının sayfa sayarı eşit olacaktır.
Sayfa maliyeti öğrenciler arasında eşit olarak
sayı olacaktır.
B) 1728
20
2h2
21
72
360
315
51340 22
sho
h
Yıllığın bir sayfasının maliyeti 72 TL olduğuna göre yıllıklara ödenecek toplam ücret kaç TL'dir
A) 1442
C) 3024
paylaştırıldığında her bir öğrenciye düşen ücret TL cins
nz
C
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılar Problemleri
4877212 224 36 2 X 12 13 12 ● ● ● BO olacak şekilde en az maliyetle birer yıllık hazırlanacaktır. İki yıllığın da kendi içinde her bir sayfasında eşit sayıda öğrenci bulunacaktır. İki yıllıkta da bir sayfada yer alan öğrenci sayısı 8'den az olacaktır. 360/15 30123 522 135 270 25² 2250 12. 8. sınıftan mezun olacak mevcutları 48 ve 72 kişi olan iki okulda okul vitrinine koymak için aşağıdaki kriterlere- 6x7 1340 Her iki okulun yıllıklarının sayfa sayarı eşit olacaktır. Sayfa maliyeti öğrenciler arasında eşit olarak sayı olacaktır. B) 1728 20 2h2 21 72 360 315 51340 22 sho h Yıllığın bir sayfasının maliyeti 72 TL olduğuna göre yıllıklara ödenecek toplam ücret kaç TL'dir A) 1442 C) 3024 paylaştırıldığında her bir öğrenciye düşen ücret TL cins nz C
n şarja takıldığı andan itibaren
Boluluk oranı (%) verilmiştir.
=şarj yüzdesi
4. 5.
3.
Dakika Dakika
%14 %17 224
doluluk oranı 1. dakikadan
re artış göstermektedir.
un kaç dakika sonunda
6. Üst yüzü dikdörtgen şeklinde olan bir masanın
uzun kenarına, uzunluğu 16 cm olan özdeş ka-
lemlerden en fazla 12 tanesi uç uca görseldeki
gibi yerleştirilebilmektedir.
Masanın üst yüzünün uzun kenarı cm cinsin-
den doğal sayı olduğuna göre masanın uzun
kenarı en fazla kaç cm'dir?
AV192
B) 205
C) 206
D) 207
9. Aşağıdaki mas
kutunun yükse
2
Sol
Anlad
Buna
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılar Problemleri
n şarja takıldığı andan itibaren Boluluk oranı (%) verilmiştir. =şarj yüzdesi 4. 5. 3. Dakika Dakika %14 %17 224 doluluk oranı 1. dakikadan re artış göstermektedir. un kaç dakika sonunda 6. Üst yüzü dikdörtgen şeklinde olan bir masanın uzun kenarına, uzunluğu 16 cm olan özdeş ka- lemlerden en fazla 12 tanesi uç uca görseldeki gibi yerleştirilebilmektedir. Masanın üst yüzünün uzun kenarı cm cinsin- den doğal sayı olduğuna göre masanın uzun kenarı en fazla kaç cm'dir? AV192 B) 205 C) 206 D) 207 9. Aşağıdaki mas kutunun yükse 2 Sol Anlad Buna
Çiftçi Hıdır Ağa 297 dö-
nümlük tarlasının 87 dö-
nümünü sürdürmüştür.
Geriye kalan tarlasını
3 günde sürdürmeyi
düşündüğüne göre, bir
günde ortalama kaç dönüm tarla sürdürmeli-
dir?
A) 60
B) 70
C) 80
D) 90
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılar Problemleri
Çiftçi Hıdır Ağa 297 dö- nümlük tarlasının 87 dö- nümünü sürdürmüştür. Geriye kalan tarlasını 3 günde sürdürmeyi düşündüğüne göre, bir günde ortalama kaç dönüm tarla sürdürmeli- dir? A) 60 B) 70 C) 80 D) 90
8. SINIF
37.
ÇARPANLAR VE KATLAR
***
A) 39
Nihal boyutları 200 cm ve 250 cm olan dikdörtgen şeklindeki halısını kenar uzunluğu santimetre cinsinden bir
tam sayı olan en büyük alanlı kare şeklindeki parçalara ayırmak istiyor.
Halıcı her 50 cm'lik kesme işlemi için 3 TL ücret almaktadır.
Buna göre, Nihal bu kesme işlemi için kaç TL öder?
B) 54
***
C) 75
D) 93
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılar Problemleri
8. SINIF 37. ÇARPANLAR VE KATLAR *** A) 39 Nihal boyutları 200 cm ve 250 cm olan dikdörtgen şeklindeki halısını kenar uzunluğu santimetre cinsinden bir tam sayı olan en büyük alanlı kare şeklindeki parçalara ayırmak istiyor. Halıcı her 50 cm'lik kesme işlemi için 3 TL ücret almaktadır. Buna göre, Nihal bu kesme işlemi için kaç TL öder? B) 54 *** C) 75 D) 93
60
LAORUL UYUM
6) 1 haftada 5 gün hafta içi 2 gün haf-
tasonu günüdür. 21 günde kaç gün
hafta içi günüdür?
BÖLME PROBLEMLERI
7) 1 haftada 5 gün hafta içi 2 gün haf
tasonu günüdür. 14 günde kaç gün
hafta sonu günüdür?
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılar Problemleri
60 LAORUL UYUM 6) 1 haftada 5 gün hafta içi 2 gün haf- tasonu günüdür. 21 günde kaç gün hafta içi günüdür? BÖLME PROBLEMLERI 7) 1 haftada 5 gün hafta içi 2 gün haf tasonu günüdür. 14 günde kaç gün hafta sonu günüdür?
8. Tablo: Öğrenci sayısı
Notlar
Öğrenci Sayısı
1
2
2 3
3 6 5
4
LO
5
6
Yukarıdaki tabloda, uygulanan bir sınav sonrası
sınıftaki öğrencilerin aldıkları notlar ve öğrenci se
yıları verilmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle
doğrudur?
A) Zayıf not alan 5 öğrenci vardır.
B) 2'nin üzerinde not alan 17 öğrenci vardır.
C) Sınıfta 21 öğrenci vardır.
D) 4'ün üzerinde not alan 11 öğrenci vardır.
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılar Problemleri
8. Tablo: Öğrenci sayısı Notlar Öğrenci Sayısı 1 2 2 3 3 6 5 4 LO 5 6 Yukarıdaki tabloda, uygulanan bir sınav sonrası sınıftaki öğrencilerin aldıkları notlar ve öğrenci se yıları verilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) Zayıf not alan 5 öğrenci vardır. B) 2'nin üzerinde not alan 17 öğrenci vardır. C) Sınıfta 21 öğrenci vardır. D) 4'ün üzerinde not alan 11 öğrenci vardır.
17.
Bilge
542
5628
Cemre
124451
1 645
3
Bilge ve Cemre bir doğal sayıdan başlayarak belirli sayıda ardışık sayılar
yazmaktadır. Yazmaya ilk olarak Cemre, başlamış sonra Bilge yazmıştır.
Sıralama bu şekilde devam etmektedir.
B) 44
Bilge 5 sayısından başlayarak her defa 2 sayı, Cemre 1 sayısından başla-
yarak her defa 5 sayı olacak şekilde sayılar yazmaktadırlar.
Örneğin: Görselde, bir sonraki yazımda bilge 7, 8 sayılarını Cemre 6, 7, 8,
9,10 sayılarını yazmaktadır.
Buna göre Cemre son sayı olarak 100 sayısını yazdığında, Bilge son sayı olarak aşağıdaki sayılardan
hangisi yazmış olur?
A) 43
C) 45
D) 46
2
be
S
100
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılar Problemleri
17. Bilge 542 5628 Cemre 124451 1 645 3 Bilge ve Cemre bir doğal sayıdan başlayarak belirli sayıda ardışık sayılar yazmaktadır. Yazmaya ilk olarak Cemre, başlamış sonra Bilge yazmıştır. Sıralama bu şekilde devam etmektedir. B) 44 Bilge 5 sayısından başlayarak her defa 2 sayı, Cemre 1 sayısından başla- yarak her defa 5 sayı olacak şekilde sayılar yazmaktadırlar. Örneğin: Görselde, bir sonraki yazımda bilge 7, 8 sayılarını Cemre 6, 7, 8, 9,10 sayılarını yazmaktadır. Buna göre Cemre son sayı olarak 100 sayısını yazdığında, Bilge son sayı olarak aşağıdaki sayılardan hangisi yazmış olur? A) 43 C) 45 D) 46 2 be S 100
da
1'den 100'e kadar doğal sayılar aşağıdaki tabloya yazılmıştır.
91
1
2
12
21 22
3
13
4
14
5
15
6
7
8
16 17 18
98
9
19
10
20
99 100
Tablo tamamen doldurulduktan sonra,
Tam kare sayıların bulunduğu kutu-
lar sarı renge boyanacaktır.
●
Tek sayıların bulunduğu kutular mavi
renge boyanacaktır.
Hem sarı hem de mavi renge boyalı
kutular yeşil rengini almaktadır.
Buna göre boyama işlemi bittiğinde
sarı renge boyalı kutu sayısı kaçtır?
A) 5
C) 48
B) 10
D) 90
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılar Problemleri
da 1'den 100'e kadar doğal sayılar aşağıdaki tabloya yazılmıştır. 91 1 2 12 21 22 3 13 4 14 5 15 6 7 8 16 17 18 98 9 19 10 20 99 100 Tablo tamamen doldurulduktan sonra, Tam kare sayıların bulunduğu kutu- lar sarı renge boyanacaktır. ● Tek sayıların bulunduğu kutular mavi renge boyanacaktır. Hem sarı hem de mavi renge boyalı kutular yeşil rengini almaktadır. Buna göre boyama işlemi bittiğinde sarı renge boyalı kutu sayısı kaçtır? A) 5 C) 48 B) 10 D) 90
rem
07 onlu
onluk eklendig
A) 76
B) 82
A) 1 ve 30
C) 94
29 +25= 29+ ... + 24
= ... + 24
= 54
Zihinden yapılan işlemde boş bırakı
lan yerlere sırasıyla hangi sayılar gel.
melidir?
TA18
C) 6 ve 40
B) 1 ve 20
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılar Problemleri
rem 07 onlu onluk eklendig A) 76 B) 82 A) 1 ve 30 C) 94 29 +25= 29+ ... + 24 = ... + 24 = 54 Zihinden yapılan işlemde boş bırakı lan yerlere sırasıyla hangi sayılar gel. melidir? TA18 C) 6 ve 40 B) 1 ve 20