Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kesirlerle İşlemler Soruları

. Elçin, Heves, Iklim ve Asya pizza siparişi vermiş-
lerdir.
8
PIZZAMAX
Dört arkadaşın yedikleri pizza miktarları aşağıda-
ki tabloda verilmiştir.
İsim
Yenilen Pizza Miktarı
Elçin
1 bütün + 1 bütünün yarısı
Heves
1 bütün + 1 bütünün çeyreği
İklim
Elçin'in yediği pizzanın yarısı
Asya Geriye kalan pizzanın yarısı
2/3
Dört arkadaş 5 tane pizza siparişi verdiğine gö-
re, yenilmeyen pizza miktarı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) =/1/2
B) ²
PIZZA
C) 1/4
D) 2/1/2
Ortaokul Matematik
Kesirlerle İşlemler
. Elçin, Heves, Iklim ve Asya pizza siparişi vermiş- lerdir. 8 PIZZAMAX Dört arkadaşın yedikleri pizza miktarları aşağıda- ki tabloda verilmiştir. İsim Yenilen Pizza Miktarı Elçin 1 bütün + 1 bütünün yarısı Heves 1 bütün + 1 bütünün çeyreği İklim Elçin'in yediği pizzanın yarısı Asya Geriye kalan pizzanın yarısı 2/3 Dört arkadaş 5 tane pizza siparişi verdiğine gö- re, yenilmeyen pizza miktarı aşağıdakilerden hangisidir? A) =/1/2 B) ² PIZZA C) 1/4 D) 2/1/2
uş-
***** h
del 2 Jam
bed en st
12. Aşağıda 30 santimetre uzunluğunda ön yüzü yeşil arka yüzü turuncu olan bir kâğıt verilmiştir.
30 cm
Diğer sayfaya geçiniz.
Şekil-1
21/1 cm
Şekil-2
Bu kâğıt şekil-2'deki gibi her iki ucundan da 2 cm'lik kısımlar içe doğru katlanıyor.
Tire
Buna göre şekil-2'deki yeşil renkli kısmın uzunluğu kaç santimetredir?
VIDE2
A) 20-²/3
MIT
EL 67
B)
3
ISLEYEN
ZEKA
C)
2cm
127
6
D) 23 /
6
7.SINIF 2
Ortaokul Matematik
Kesirlerle İşlemler
uş- ***** h del 2 Jam bed en st 12. Aşağıda 30 santimetre uzunluğunda ön yüzü yeşil arka yüzü turuncu olan bir kâğıt verilmiştir. 30 cm Diğer sayfaya geçiniz. Şekil-1 21/1 cm Şekil-2 Bu kâğıt şekil-2'deki gibi her iki ucundan da 2 cm'lik kısımlar içe doğru katlanıyor. Tire Buna göre şekil-2'deki yeşil renkli kısmın uzunluğu kaç santimetredir? VIDE2 A) 20-²/3 MIT EL 67 B) 3 ISLEYEN ZEKA C) 2cm 127 6 D) 23 / 6 7.SINIF 2
C) 5x-18
2=17
10
A)
9
21
5
16
MATEMATİK
B) 15x-6
D) 8x-9
B)
559
son 210
59
50
13. Bir yerleşim yerinde saat 03.00'te hava sıcaklığı
S1
-7-½ °C'dir.
95=10
Hava sıcaklığı her saat eşit miktarda artarak saat
12.00'de 2 °C olmuştur.
Buna göre bu yerleşim yerindeki hava sıcaklı-
ğı saat 06.00'da kaç °C'dir?
C) -13
17
4
-75
10
15x-18
AN
S
D)
24
5
BİLİM ANAHTARI
19
Ortaokul Matematik
Kesirlerle İşlemler
C) 5x-18 2=17 10 A) 9 21 5 16 MATEMATİK B) 15x-6 D) 8x-9 B) 559 son 210 59 50 13. Bir yerleşim yerinde saat 03.00'te hava sıcaklığı S1 -7-½ °C'dir. 95=10 Hava sıcaklığı her saat eşit miktarda artarak saat 12.00'de 2 °C olmuştur. Buna göre bu yerleşim yerindeki hava sıcaklı- ğı saat 06.00'da kaç °C'dir? C) -13 17 4 -75 10 15x-18 AN S D) 24 5 BİLİM ANAHTARI 19
6. Bir karton kutunun dikdörtgen şeklindeki özdeş iki kapağı, Şekil l'deki gibi kapatıldığında kapakların
birer kenarları çakışmaktadır. Bu kapaklar, doğrusal bir şekilde açıldığında Şekil Il'deki görünüm elde
edilmektedir.
29
2
B)
cm
Şekil I
Bu kapaklardan birinin genişliği
sındaki uzunluk kaç santimetredir?
87
A) 58
2
29
2
A
?
C29
Şekil II
santimetre olduğuna göre, Şekil Il'de A ile B noktaları ara-
B
D) 58
3
29 2
29
Ortaokul Matematik
Kesirlerle İşlemler
6. Bir karton kutunun dikdörtgen şeklindeki özdeş iki kapağı, Şekil l'deki gibi kapatıldığında kapakların birer kenarları çakışmaktadır. Bu kapaklar, doğrusal bir şekilde açıldığında Şekil Il'deki görünüm elde edilmektedir. 29 2 B) cm Şekil I Bu kapaklardan birinin genişliği sındaki uzunluk kaç santimetredir? 87 A) 58 2 29 2 A ? C29 Şekil II santimetre olduğuna göre, Şekil Il'de A ile B noktaları ara- B D) 58 3 29 2 29
Sınıf Öğretmeni Yusuf Bey, öğrencilerinin becerilerinin gelişmesi için sınıf duvarlarından birini
dört öğrencisine boyatmıştır. Ali, Veli, Berrak ve Zerrin'nin duvarın hangi bölgesini boyadığı aşa-
ğıdaki şekilde verilmiştir.
Ali
Veli
3m 4m 5 m
Tablo: Öğrencilerin Boyama Yüzdeleri
İsim Duvarın Boyanan Kısmın Yüzdesi
Berrak
10 m Ali Veli
Ali, Veli, Berrak ve Zerrin'in tüm duvarın yüzde kaçını boyadıklarını şekilde verilenlerden yararla-
narak bulunuz ve tabloda uygun yerlere yazınız.
Zerrin
Berrak
8m
Zerrin
Ortaokul Matematik
Kesirlerle İşlemler
Sınıf Öğretmeni Yusuf Bey, öğrencilerinin becerilerinin gelişmesi için sınıf duvarlarından birini dört öğrencisine boyatmıştır. Ali, Veli, Berrak ve Zerrin'nin duvarın hangi bölgesini boyadığı aşa- ğıdaki şekilde verilmiştir. Ali Veli 3m 4m 5 m Tablo: Öğrencilerin Boyama Yüzdeleri İsim Duvarın Boyanan Kısmın Yüzdesi Berrak 10 m Ali Veli Ali, Veli, Berrak ve Zerrin'in tüm duvarın yüzde kaçını boyadıklarını şekilde verilenlerden yararla- narak bulunuz ve tabloda uygun yerlere yazınız. Zerrin Berrak 8m Zerrin
12 mushuk bir havuzu 20 sate doldurursa ay m
kapasitede ki 15 tushuk av havuzu kaç saatle
A
işleminin sonucu kaçtır?
59
12
39
+
DES
(2/3
10)Tam sayılarla ilgili verilenlerden hangisi
1.-1=11
ANegatif işaretli iki sayının çarpımı pozitiftir
B Pozitif iki sayının birbirine bölümü negatiftir.
C)Aym işaretli sayıların çarpumi veya bölmü her
zaman pozitiftir.
1-1 1-10+1
DIZ(ters) işaretli iki sayinin çarpuni her zaman
negatiftir.
He
+1=11
IDAşağıda verilen sayı çiftlerinden hangileri
orante eluşturmar
126)
le 26
12)
3=3
'T
15.16
(3)
FTM
8
sayısının toplama işlemine göre tersi kaçtır?
13) 5x-12-2x+9 verilen denklemde x kaçtır?
A)7
B) S
DX7
C)-8
5x=12=2x+S
3x - 21
x=7
$0
Ortaokul Matematik
Kesirlerle İşlemler
12 mushuk bir havuzu 20 sate doldurursa ay m kapasitede ki 15 tushuk av havuzu kaç saatle A işleminin sonucu kaçtır? 59 12 39 + DES (2/3 10)Tam sayılarla ilgili verilenlerden hangisi 1.-1=11 ANegatif işaretli iki sayının çarpımı pozitiftir B Pozitif iki sayının birbirine bölümü negatiftir. C)Aym işaretli sayıların çarpumi veya bölmü her zaman pozitiftir. 1-1 1-10+1 DIZ(ters) işaretli iki sayinin çarpuni her zaman negatiftir. He +1=11 IDAşağıda verilen sayı çiftlerinden hangileri orante eluşturmar 126) le 26 12) 3=3 'T 15.16 (3) FTM 8 sayısının toplama işlemine göre tersi kaçtır? 13) 5x-12-2x+9 verilen denklemde x kaçtır? A)7 B) S DX7 C)-8 5x=12=2x+S 3x - 21 x=7 $0
500-20
180.
Seçenekler
1.
2.
Taksit Sayısı
20
15
Aylık Taksit Tutarı (Lira)
500
400
Peşinat (Lira)
0
%X
Babası, oğlu Efe'yi sınava hazırlık için kaydettirmeyi düşündüğü özel kursta yukarıdaki ödeme seçene
leriyle karşılaşıyor. Kurs müdürü 1. seçenekte indirim yapamayacağını, 2. seçenekte ise bir miktar pes
nat alabilirse aldığı peşinattan sonra kalan miktardan 1500 lira indirim yapabileceğini söylemiştir.
Buna göre, 2. seçeneği tercih eden Efe'nin babasının ödediği peşinat yüzde kaçtır?
A) 10
C) 20
B) 15
D)
Ortaokul Matematik
Kesirlerle İşlemler
500-20 180. Seçenekler 1. 2. Taksit Sayısı 20 15 Aylık Taksit Tutarı (Lira) 500 400 Peşinat (Lira) 0 %X Babası, oğlu Efe'yi sınava hazırlık için kaydettirmeyi düşündüğü özel kursta yukarıdaki ödeme seçene leriyle karşılaşıyor. Kurs müdürü 1. seçenekte indirim yapamayacağını, 2. seçenekte ise bir miktar pes nat alabilirse aldığı peşinattan sonra kalan miktardan 1500 lira indirim yapabileceğini söylemiştir. Buna göre, 2. seçeneği tercih eden Efe'nin babasının ödediği peşinat yüzde kaçtır? A) 10 C) 20 B) 15 D)
sel olarak
20. Aşağıda bir tanesi x cm, diğeri y cm olan iki çubuk gösterilmiştir.
1. çubuk
2. çubuk
en Temelli Sorular
x cm
A) 4x + 2y
B) 2x + 4y
1. çubuk dört eş, 2. çubuk iki eş parçaya ayrılarak bu iki çubuğun birer parçası aşağıdaki gibi uç uca
birleştirilmiştir.
?
Birleştirilen çubuğun santimetre cinsinden uzunluğunu ifade eden cebirsel ifade aşağıdakiler-
den hangisidir?
y cm
O
NX
y
+
2 4
X y
5
+
2
Ortaokul Matematik
Kesirlerle İşlemler
sel olarak 20. Aşağıda bir tanesi x cm, diğeri y cm olan iki çubuk gösterilmiştir. 1. çubuk 2. çubuk en Temelli Sorular x cm A) 4x + 2y B) 2x + 4y 1. çubuk dört eş, 2. çubuk iki eş parçaya ayrılarak bu iki çubuğun birer parçası aşağıdaki gibi uç uca birleştirilmiştir. ? Birleştirilen çubuğun santimetre cinsinden uzunluğunu ifade eden cebirsel ifade aşağıdakiler- den hangisidir? y cm O NX y + 2 4 X y 5 + 2
19. Aşağıdaki görselde sarı, pembe ve mavi kâğıt
şeritler gösterilmiştir. Kâğıt şeritlerden her bi-
rinin uzunluğu, bir solundakinin uzunluğunun
'si kadardır.
3
6 cm
12
Bu kâğıt şeritlerle Görsel 1 ve Görsel 2 hazır-
lanıyor.
Görsel 1
?
23
Görsel 2
Buna göre Görsel 2'de "?" ile gösterilen
uzunluk kaç cm'dir?
A) 30
C) 20 D) 16
ATA YAYINCILIK
Ortaokul Matematik
Kesirlerle İşlemler
19. Aşağıdaki görselde sarı, pembe ve mavi kâğıt şeritler gösterilmiştir. Kâğıt şeritlerden her bi- rinin uzunluğu, bir solundakinin uzunluğunun 'si kadardır. 3 6 cm 12 Bu kâğıt şeritlerle Görsel 1 ve Görsel 2 hazır- lanıyor. Görsel 1 ? 23 Görsel 2 Buna göre Görsel 2'de "?" ile gösterilen uzunluk kaç cm'dir? A) 30 C) 20 D) 16 ATA YAYINCILIK
I Bey'in ödediği
OHUT
11
Beceri
8. Bir şirketin çalışanları için hizmet yılına göre
yaptığı yıllık zammın cebirsel ifadesi
300x + 50 liradır.
x hizmet yılını ifade ettiğine göre 12 yıllık
hizmeti olan bir kişi, 8 yıllık hizmeti olan bir
kişiden kaç lira fazla zam alır?
A) 650
B) 1200 C) 1250 D) 1500
motsex youincilik
Ortaokul Matematik
Kesirlerle İşlemler
I Bey'in ödediği OHUT 11 Beceri 8. Bir şirketin çalışanları için hizmet yılına göre yaptığı yıllık zammın cebirsel ifadesi 300x + 50 liradır. x hizmet yılını ifade ettiğine göre 12 yıllık hizmeti olan bir kişi, 8 yıllık hizmeti olan bir kişiden kaç lira fazla zam alır? A) 650 B) 1200 C) 1250 D) 1500 motsex youincilik
4.
450
8
3600+1
3601
450
3601
4,50
(420+30) kg
Fark
1603
400
3206
8
1600+3=160
4002
Görsellerdeki atın ayaklarının altında bir kütle ölçer bulunmaktadır. Atın üzerinde bulunan seyis, son durumda
attan inmiş ve ata temas etmemektedir.
İPUCU - 2
Verilen ölçme değerlerine göre ikinci ve üçüncü ölçme sonuçları arasındaki fark kaç kg olur?
411
415
409
D)
C)
A)
395
8
B)
8
8
8
Ortaokul Matematik
Kesirlerle İşlemler
4. 450 8 3600+1 3601 450 3601 4,50 (420+30) kg Fark 1603 400 3206 8 1600+3=160 4002 Görsellerdeki atın ayaklarının altında bir kütle ölçer bulunmaktadır. Atın üzerinde bulunan seyis, son durumda attan inmiş ve ata temas etmemektedir. İPUCU - 2 Verilen ölçme değerlerine göre ikinci ve üçüncü ölçme sonuçları arasındaki fark kaç kg olur? 411 415 409 D) C) A) 395 8 B) 8 8 8
s ve her açılı-
-eya küpüne
MATEMATİK
19. Aşağıdaki kolilerden her birinin içinde 2 litrelik 27'şer tane dolu limonata şişeleri vardır.
Buna göre bir kavanoza doldurulması gereken limonata miktarı litre cinsinden aşağıdakilerden hangi-
sine eşittir?
GY4/
İki kolide bulunan şişelerdeki limonatanın tamamı özdes 24 kavanoza her bir kavanozda eşit miktarda limo-
nata olacak şekilde doldurulacaktır.
AT8
24
544
B)
1
Septe
Ortaokul Matematik
Kesirlerle İşlemler
s ve her açılı- -eya küpüne MATEMATİK 19. Aşağıdaki kolilerden her birinin içinde 2 litrelik 27'şer tane dolu limonata şişeleri vardır. Buna göre bir kavanoza doldurulması gereken limonata miktarı litre cinsinden aşağıdakilerden hangi- sine eşittir? GY4/ İki kolide bulunan şişelerdeki limonatanın tamamı özdes 24 kavanoza her bir kavanozda eşit miktarda limo- nata olacak şekilde doldurulacaktır. AT8 24 544 B) 1 Septe
4. Aşağıda eş karelere ayrılmış bir kâğıt gösterilmiştir.
Bu kâğıdın bazı bölümleri kırmızıya boyanarak kâğıt, kesikli çizgi boyunca katlanıyor.
61-6
90
SS
18
Kâğıdın açık hâlinde boyalı bölümlerine karşılık gelen ondalık gösterim 0,61 olduğuna göre,
kâğıdın katlanmış kısmında kaç adet kırmızı boyalı kare vardır?
A) 7
B) 6
C) 5
D) 4
Ortaokul Matematik
Kesirlerle İşlemler
4. Aşağıda eş karelere ayrılmış bir kâğıt gösterilmiştir. Bu kâğıdın bazı bölümleri kırmızıya boyanarak kâğıt, kesikli çizgi boyunca katlanıyor. 61-6 90 SS 18 Kâğıdın açık hâlinde boyalı bölümlerine karşılık gelen ondalık gösterim 0,61 olduğuna göre, kâğıdın katlanmış kısmında kaç adet kırmızı boyalı kare vardır? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4
şağıda 6
oli
48
17
8
*
38
11
8
13
8
580
88
14
8
16
8
2/8
7
12
2
8
A
B
C
Yukarıdaki çarklar ok yönünde dönmektedir. Çarklar ile ilgili bilgi aşağıda verilmiştir:
.
A çarkı yarım tur attığında B çarkı üç çeyrek tur atmakta, C çeyrek tur atmaktadır.
A, B ve C çarkları bilgiye göre döndürüldüğünde ibrelerin gösterdiği sayılar için (A + B) - C
işleminin sonucu aşağıdaki modellerden hangisine eşittir?
A)
B)
C)
D)
Ortaokul Matematik
Kesirlerle İşlemler
şağıda 6 oli 48 17 8 * 38 11 8 13 8 580 88 14 8 16 8 2/8 7 12 2 8 A B C Yukarıdaki çarklar ok yönünde dönmektedir. Çarklar ile ilgili bilgi aşağıda verilmiştir: . A çarkı yarım tur attığında B çarkı üç çeyrek tur atmakta, C çeyrek tur atmaktadır. A, B ve C çarkları bilgiye göre döndürüldüğünde ibrelerin gösterdiği sayılar için (A + B) - C işleminin sonucu aşağıdaki modellerden hangisine eşittir? A) B) C) D)
Saat 16.00'da iki şıklı bir ankete 240 kişi katılmış ve
evet cevabı veren sayısının hayır cevabı veren sayısı-
1
olmuştur.
3
Buna göre, kaç kişi hayır cevabı vermiştir?
na oranı
A) 180
B) 160
C) 150
D) 120
1
A) Bayan
B) Erkek
Öğretn
3'tür.
D) Erkek
oranı
Bir aracın
ye cinsin
10 m
A).
1 saniy
20 m
a
Ortaokul Matematik
Kesirlerle İşlemler
Saat 16.00'da iki şıklı bir ankete 240 kişi katılmış ve evet cevabı veren sayısının hayır cevabı veren sayısı- 1 olmuştur. 3 Buna göre, kaç kişi hayır cevabı vermiştir? na oranı A) 180 B) 160 C) 150 D) 120 1 A) Bayan B) Erkek Öğretn 3'tür. D) Erkek oranı Bir aracın ye cinsin 10 m A). 1 saniy 20 m a
1
Baran, cebindeki parasının 21 ile kendisine bir çift
ayakkabı alıyor.
Ayakkabının fiyatı 36 lira olduğuna göre, Ba-
ran'ın başlangıçta cebinde kaç lirası vardır?
A) 75
B) 84
C) 90
D) 105
★=1
Yukarıda
*
Ifadesinin
A) 0,53
Ortaokul Matematik
Kesirlerle İşlemler
1 Baran, cebindeki parasının 21 ile kendisine bir çift ayakkabı alıyor. Ayakkabının fiyatı 36 lira olduğuna göre, Ba- ran'ın başlangıçta cebinde kaç lirası vardır? A) 75 B) 84 C) 90 D) 105 ★=1 Yukarıda * Ifadesinin A) 0,53