Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Temel Geometrik Çizimler Soruları

Soru-2 Aşağıdaki noktalı kâğıtta verilen A
noktasının 5 birim aşağısında ve 1 birim solunda B
noktası vardır. B noktasının 6 birim sağında ve 2
birim yukarısında da C noktası vardır. Buna göre B
ve C noktalarının yerini belirleyiniz. Bu noktaların
birbirine göre konumlarını yazınız.
A
Ortaokul Matematik
Temel Geometrik Çizimler
Soru-2 Aşağıdaki noktalı kâğıtta verilen A noktasının 5 birim aşağısında ve 1 birim solunda B noktası vardır. B noktasının 6 birim sağında ve 2 birim yukarısında da C noktası vardır. Buna göre B ve C noktalarının yerini belirleyiniz. Bu noktaların birbirine göre konumlarını yazınız. A
ÇALIŞMA
1-2-3. soruları aşağıdaki koordinat sistemi-
ne göre cevaplandırınız.
E
F
D+
1
B
Yukarıdaki koordinat düzleminde altı farklı
nokta verilmiştir.
1.
F noktasının koordinatları aşağıdakilerden
hangisidir?
A) (-2,4) B) (-4,2) C) (2,-4) D) (4,-2)
2.
E noktasının koordinatları aşağıdakilerden
hangisidir?
A) (-2,-3) B) (2,3) C) (-3,-2) D) (3,2)
3. Aşağıdaki noktalardan hangisinin koordi-
natları yanlıştır?
A) A(4,2) B) B(5,0) C) C(-3,4) D) D(0,-3)
4
A
Yukarıda
B noktas
hangisid
A) (4,-3)
5-)Aşağıda
y = 3x
S-6)
Ortaokul Matematik
Temel Geometrik Çizimler
ÇALIŞMA 1-2-3. soruları aşağıdaki koordinat sistemi- ne göre cevaplandırınız. E F D+ 1 B Yukarıdaki koordinat düzleminde altı farklı nokta verilmiştir. 1. F noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? A) (-2,4) B) (-4,2) C) (2,-4) D) (4,-2) 2. E noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? A) (-2,-3) B) (2,3) C) (-3,-2) D) (3,2) 3. Aşağıdaki noktalardan hangisinin koordi- natları yanlıştır? A) A(4,2) B) B(5,0) C) C(-3,4) D) D(0,-3) 4 A Yukarıda B noktas hangisid A) (4,-3) 5-)Aşağıda y = 3x S-6)
6.)
K
L noktasından M noktasına
gelebilmesi için dedektif hangi
yolu izlemelidir?
A) 1 birim aşağı 6 birim sağa
B) 2 birim aşağı 6 birim sağa
C) 2 birim sağa 6 birim yukarı
D) 1 birim aşağı 2 birim sağa
Ortaokul Matematik
Temel Geometrik Çizimler
6.) K L noktasından M noktasına gelebilmesi için dedektif hangi yolu izlemelidir? A) 1 birim aşağı 6 birim sağa B) 2 birim aşağı 6 birim sağa C) 2 birim sağa 6 birim yukarı D) 1 birim aşağı 2 birim sağa
5. UNITE
DOGRULAR VE AÇILAR
Zor! YENİ NESİL TEST 10
Bir orumcegin iki dakarasinda oluşturacağadismin da gösterilmiştir.
)50"
Orümoble ABD agisinin açıortayı (BE-dogru parçası) boyunca B noktasından karşı dala ağ atıyor. Bu ağla BD ag
küçük ağlarla birleştiriyor.
Örümcek B noktasından karşı dala EBD açısıyla eşit ölçülerde açılarla, BA ağına doğru yeni ağlar atıyor.
Örümceğin son attığı BF ağının BA ağıyla oluşturduğu ABF açısının ölçüsü kaç derecedir?
A) G
B) B
C) 10
D) 12
Z
Ortaokul Matematik
Temel Geometrik Çizimler
5. UNITE DOGRULAR VE AÇILAR Zor! YENİ NESİL TEST 10 Bir orumcegin iki dakarasinda oluşturacağadismin da gösterilmiştir. )50" Orümoble ABD agisinin açıortayı (BE-dogru parçası) boyunca B noktasından karşı dala ağ atıyor. Bu ağla BD ag küçük ağlarla birleştiriyor. Örümcek B noktasından karşı dala EBD açısıyla eşit ölçülerde açılarla, BA ağına doğru yeni ağlar atıyor. Örümceğin son attığı BF ağının BA ağıyla oluşturduğu ABF açısının ölçüsü kaç derecedir? A) G B) B C) 10 D) 12 Z
ELE
yardımıyla çiziniz. Oluşan BAD ve CAD açıla-
D ve A noktalarından geçen doğruyu cetvel
rının ölçülerini açıölçer yardımıyla bulunuz.
durumları hakkında ne söyleyebilirsiniz? Bu
BC ve AD doğrularının birbirlerine göre
durumu sembolle gösterebilir misiniz?
Aynı işlemi dinamik geometri yazılımlarıyla
da deneyebilirsiniz.
Birlikte Yapalım 1
Yandaki k doğrusuna dik olan ve A noktasından geçen bir
doğru çizelim.
fözüm
1. adım:
Pergelimizi A noktasına yerleştirelim ve k doğru-
sunu iki noktada kesecek şekilde bir yay çizelim.
Noktaları isimlendirelim.
k
2. adım:
Açıklığını değiştirmeden pergelimizin sivri ucunu
sırasıyla V ve Y noktalarına koyarak doğrunun alt
tarafında kesişecek şekilde yaylar çizelim. Kesiş-
tikleri noktayı isimlendirelim.
3. adım:
A ve Z noktalarından geçen doğruyu çizdi-
ğimizde k doğrusuna dik bir doğru çizmiş
oluruz.
KLAZ
A
D
Z
k
219
Başka araçlarla A noktasından k doğrusuna dik bir doğru çizebilir misiniz? Nasıl?
Ortaokul Matematik
Temel Geometrik Çizimler
ELE yardımıyla çiziniz. Oluşan BAD ve CAD açıla- D ve A noktalarından geçen doğruyu cetvel rının ölçülerini açıölçer yardımıyla bulunuz. durumları hakkında ne söyleyebilirsiniz? Bu BC ve AD doğrularının birbirlerine göre durumu sembolle gösterebilir misiniz? Aynı işlemi dinamik geometri yazılımlarıyla da deneyebilirsiniz. Birlikte Yapalım 1 Yandaki k doğrusuna dik olan ve A noktasından geçen bir doğru çizelim. fözüm 1. adım: Pergelimizi A noktasına yerleştirelim ve k doğru- sunu iki noktada kesecek şekilde bir yay çizelim. Noktaları isimlendirelim. k 2. adım: Açıklığını değiştirmeden pergelimizin sivri ucunu sırasıyla V ve Y noktalarına koyarak doğrunun alt tarafında kesişecek şekilde yaylar çizelim. Kesiş- tikleri noktayı isimlendirelim. 3. adım: A ve Z noktalarından geçen doğruyu çizdi- ğimizde k doğrusuna dik bir doğru çizmiş oluruz. KLAZ A D Z k 219 Başka araçlarla A noktasından k doğrusuna dik bir doğru çizebilir misiniz? Nasıl?
i yok-
ışın-
5.
6.
A) KH
B) [HK
mez.
(HK)
Yukarıdaki şekil ile ilgili aşağıdakilerden
yanlıştır?
A) Tüm doğrular N noktasında kesişmekted
Birbirleri ile paralel doğrular vardır.
C) Çakışık doğrular olabilir.
D) Görünen doğrulardan herhangi birinin
değiştirmeden yerini değiştirerek, görür
doğrulardan birine paralel bir doğru el
D
D) HK
m
C
Ortaokul Matematik
Temel Geometrik Çizimler
i yok- ışın- 5. 6. A) KH B) [HK mez. (HK) Yukarıdaki şekil ile ilgili aşağıdakilerden yanlıştır? A) Tüm doğrular N noktasında kesişmekted Birbirleri ile paralel doğrular vardır. C) Çakışık doğrular olabilir. D) Görünen doğrulardan herhangi birinin değiştirmeden yerini değiştirerek, görür doğrulardan birine paralel bir doğru el D D) HK m C
17. Yandaki birimkareli ze-
minde, sinyal vericilerin
bulunduğu 4 farklı aracın
durdukları yerler kırmızı
nokta ile gösterilmiştir.
Buna göre 3 aracın bu-
lunduğu noktaların koor-
dinatları sırasıyla (-2, 0),
(2, 2) ve (1, -3) olduğuna
(0, 0
göre 4. aracın bulunduğu noktanın koordinatları aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) (2, -3) B) (-3, -2) C) (-2, 3)
D) (+3,-2)
Ortaokul Matematik
Temel Geometrik Çizimler
17. Yandaki birimkareli ze- minde, sinyal vericilerin bulunduğu 4 farklı aracın durdukları yerler kırmızı nokta ile gösterilmiştir. Buna göre 3 aracın bu- lunduğu noktaların koor- dinatları sırasıyla (-2, 0), (2, 2) ve (1, -3) olduğuna (0, 0 göre 4. aracın bulunduğu noktanın koordinatları aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) (2, -3) B) (-3, -2) C) (-2, 3) D) (+3,-2)
Yeni Nesil Test
14.
A)
Sayısal ve Uzaysal Yargılama Yeteneği - 2
er
go
f
(1)
y
Yo
(4)
(5)
(6)
Yukarıda numaralanmış şekiller ortak özelliklerine göre gruplanırsa hangi şekil dışta kalır?
B)
D)
M
M
(2)
go
B
(3)
8
Ortaokul Matematik
Temel Geometrik Çizimler
Yeni Nesil Test 14. A) Sayısal ve Uzaysal Yargılama Yeteneği - 2 er go f (1) y Yo (4) (5) (6) Yukarıda numaralanmış şekiller ortak özelliklerine göre gruplanırsa hangi şekil dışta kalır? B) D) M M (2) go B (3) 8
12.
Grafik: Bir Kutuda Bulunan
90
60
30
Topların Renklerine Göre Sayıları
Grafikte kutuda bulunan topların renklerine göre sayıları verilmiştir.
Kutuya x adet pembe top eklendiğinde kutudan rastgele çekilen topun pembe olma olasılığı
oluyor.
Son durumda kutuda bulunan topların dağılımı dairesel grafik ile gösterildiğinde mavi
topa ait daire diliminin merkez açısı kaç derece olur?
A) 90
B) 80
semyayincilik www.isemkitap.com
7
C) 72
D) 60
Diğer sayfaya geçiniz.
Ortaokul Matematik
Temel Geometrik Çizimler
12. Grafik: Bir Kutuda Bulunan 90 60 30 Topların Renklerine Göre Sayıları Grafikte kutuda bulunan topların renklerine göre sayıları verilmiştir. Kutuya x adet pembe top eklendiğinde kutudan rastgele çekilen topun pembe olma olasılığı oluyor. Son durumda kutuda bulunan topların dağılımı dairesel grafik ile gösterildiğinde mavi topa ait daire diliminin merkez açısı kaç derece olur? A) 90 B) 80 semyayincilik www.isemkitap.com 7 C) 72 D) 60 Diğer sayfaya geçiniz.
er
ti
KAZANIM
KAVRAMA
UYGULAMALARI
8.
Aşağıda verilen doğrulara belirtilen noktalardan dikme indiriniz.
A
b.
Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
Dikme / Paralel Doğru Parçaları
B
C.
2 Aşağıda verilen doğrulara paralel doğrular çizerek sembolle gösteriniz.
C
03
Ortaokul Matematik
Temel Geometrik Çizimler
er ti KAZANIM KAVRAMA UYGULAMALARI 8. Aşağıda verilen doğrulara belirtilen noktalardan dikme indiriniz. A b. Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler Dikme / Paralel Doğru Parçaları B C. 2 Aşağıda verilen doğrulara paralel doğrular çizerek sembolle gösteriniz. C 03
4 doğrusu
K noktası-
kaçtır?
d
nun denkle-
caçtır?
aşağıdakilerden hangisidir?
B) -4
D) 5
A) -3
C) 4
19. -
X_Y = 1
2
denkleminin belirttiği doğru, y eksenini
(0,3) noktasında kesmektedir.
Buna göre bu doğrunun grafiği aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
B)
A)
C)
-6
-3
O
-3
O
y
D)
-2
Y
O
3
O
4X
21. 2x-y
şim n
A) 12
C) 8
22.-4x+
ler ara
br2 dir
A) 23
C) 46
Ortaokul Matematik
Temel Geometrik Çizimler
4 doğrusu K noktası- kaçtır? d nun denkle- caçtır? aşağıdakilerden hangisidir? B) -4 D) 5 A) -3 C) 4 19. - X_Y = 1 2 denkleminin belirttiği doğru, y eksenini (0,3) noktasında kesmektedir. Buna göre bu doğrunun grafiği aşa- ğıdakilerden hangisidir? B) A) C) -6 -3 O -3 O y D) -2 Y O 3 O 4X 21. 2x-y şim n A) 12 C) 8 22.-4x+ ler ara br2 dir A) 23 C) 46
AB
Yukarıda verilen kareli zemin üzerine bir koordinat siste-
mi yerleştirildiğinde A noktasının y eksenine olan uzaklığı
ile B noktasının x eksenine olan uzaklığı birbirine eşittir.
A) (-4, 2)
C) (-2, 2)
A
Buna göre C noktasının koordinatları aşağıdakiler-
den hangisi olamaz?
B) (2, -1)
D) (-1, 1)
139
Ortaokul Matematik
Temel Geometrik Çizimler
AB Yukarıda verilen kareli zemin üzerine bir koordinat siste- mi yerleştirildiğinde A noktasının y eksenine olan uzaklığı ile B noktasının x eksenine olan uzaklığı birbirine eşittir. A) (-4, 2) C) (-2, 2) A Buna göre C noktasının koordinatları aşağıdakiler- den hangisi olamaz? B) (2, -1) D) (-1, 1) 139
58. Aşağıdaki nesneleri, benzedikleri geometrik cisimlerle eşleştirin.
59.
Nesneler
Kibrit
Sol
Aşağı ★
Geometrik cisimler
Üçgen
prizma
Kare
prizma
Silindir
70
Dikdörtgen
prizma
Küp
Sağ
Tabloya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Yukarı
A)
şeklinin bulunduğu kutunun solundaki 7. kutuda şekli bulunur.
B) ★ şeklinin bulunduğu kutunun aşağısındaki 3. kutuda
şeklinin bulunduğu kutunun sağındaki 6. kutuda
şekli bulunur
şekli bulunur.
Ortaokul Matematik
Temel Geometrik Çizimler
58. Aşağıdaki nesneleri, benzedikleri geometrik cisimlerle eşleştirin. 59. Nesneler Kibrit Sol Aşağı ★ Geometrik cisimler Üçgen prizma Kare prizma Silindir 70 Dikdörtgen prizma Küp Sağ Tabloya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Yukarı A) şeklinin bulunduğu kutunun solundaki 7. kutuda şekli bulunur. B) ★ şeklinin bulunduğu kutunun aşağısındaki 3. kutuda şeklinin bulunduğu kutunun sağındaki 6. kutuda şekli bulunur şekli bulunur.
5.
4x+8=88
4x=80
A)-12
26
B)-10
Yukarıda askerlerin içtima alanında düzenli bir şekilde sıralandığı bir bölümün üstten görünümü verilmiştir. Askerlerin 4 tanesinin
içtimaya kafasında kasksız çıktığı görünmektedir.
Kaskli asker
Bu dört askerden birini koordinat sisteminin orijini olarak kabul edersek diğer üç askerin koordinatları toplamı aşağıda-
kilerden hangisi olamaz?
168
Kasksız asker
C) 2
of pref
D) 18
8. Sınıf Matematik Soru Bankası
Ortaokul Matematik
Temel Geometrik Çizimler
5. 4x+8=88 4x=80 A)-12 26 B)-10 Yukarıda askerlerin içtima alanında düzenli bir şekilde sıralandığı bir bölümün üstten görünümü verilmiştir. Askerlerin 4 tanesinin içtimaya kafasında kasksız çıktığı görünmektedir. Kaskli asker Bu dört askerden birini koordinat sisteminin orijini olarak kabul edersek diğer üç askerin koordinatları toplamı aşağıda- kilerden hangisi olamaz? 168 Kasksız asker C) 2 of pref D) 18 8. Sınıf Matematik Soru Bankası
6) Yandaki dik koordinat sisteminde AB doğru parçası x eksenine paralel ve |AB| = 8 br'dir. Buna
göre, aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
a) A noktasının koordinatları A(.....,.....)
b) B noktasının koordinatları B(.....,.....)
7) A(3a-6,3 +b) noktası orijin ise B(2a, b-2) noktasının bulunduğu
bölgeyi yazınız.
1) noktasının apsisi 2 olduğuna göre, ordinatı kaçtır?
B
2
5
Ortaokul Matematik
Temel Geometrik Çizimler
6) Yandaki dik koordinat sisteminde AB doğru parçası x eksenine paralel ve |AB| = 8 br'dir. Buna göre, aşağıdaki boşlukları doldurunuz. a) A noktasının koordinatları A(.....,.....) b) B noktasının koordinatları B(.....,.....) 7) A(3a-6,3 +b) noktası orijin ise B(2a, b-2) noktasının bulunduğu bölgeyi yazınız. 1) noktasının apsisi 2 olduğuna göre, ordinatı kaçtır? B 2 5
2.
0
y
X
B) 4
Yandaki birim kareli kağıt üzerine koordinat sistemi yerleştirilmiştir. Koordi-
nat sisteminde bulunan A ve B noktaları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmekte-
dir;
* A noktasının bulunduğu noktanın koordinatlan (-4, 5) dir.
* B noktası koordinat sisteminde I. veya IV. bölgede bulunur.
* A ile B noktasını birleştiren doğru parçasının uzunluğu 10 birimdir.
Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda A noktasından B noktasına kaç farklı öteleme hareketi yapılabilir? (öteleme
sırası önemsenmeyecektir.)
A) 5
C) 3
D) 2
Ortaokul Matematik
Temel Geometrik Çizimler
2. 0 y X B) 4 Yandaki birim kareli kağıt üzerine koordinat sistemi yerleştirilmiştir. Koordi- nat sisteminde bulunan A ve B noktaları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmekte- dir; * A noktasının bulunduğu noktanın koordinatlan (-4, 5) dir. * B noktası koordinat sisteminde I. veya IV. bölgede bulunur. * A ile B noktasını birleştiren doğru parçasının uzunluğu 10 birimdir. Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda A noktasından B noktasına kaç farklı öteleme hareketi yapılabilir? (öteleme sırası önemsenmeyecektir.) A) 5 C) 3 D) 2