Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Açılara Giriş Soruları

3. I. Dian Fossey, 16 Ocak 1932 San Francisco, California
doğumlu Amerikalı antropolog ve zoologdur.
II. Dian Fossey, bu şekilde kendini gorillere adamış bu
yabani hayvanları kendine alıştırarak goril davranış-
ları ve sosyal yaşamları hakkında çok değerli bilgileri
derlemiştir.
Ill. Fossey, gerçek bir savaşçı gibi rahat ve normal diye
nitelendirdiğimiz bir yaşamı bırakarak başka bir ül-
kede dağlarda kurduğu kampta gorillerin yaşamını
araştırmıştır.
IV. Karisimbi Dağı'nda, 3 bin metre yükseklikte bir goril
araştırma merkezi kurarak 18 yıl boyunca hem araş-
tırmalarını sürdürmüş hem de kaçak goril avcılarına
karşı zorlu bir mücadele vermiştir.
V. Goriller üzerine yaptığı sayısız çalışmayla bilinen
Dian Fossey, birçok goril grubu üzerinde yoğun bir
çalışma yapmıştır.
Bu parçada anlam bütünlüğünü sağlamak için numa-
ralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirmelidir?
A) I ve IV
B) II ve III
D) III ve V
E) IV ve V
ve V
Ortaokul Matematik
Açılara Giriş
3. I. Dian Fossey, 16 Ocak 1932 San Francisco, California doğumlu Amerikalı antropolog ve zoologdur. II. Dian Fossey, bu şekilde kendini gorillere adamış bu yabani hayvanları kendine alıştırarak goril davranış- ları ve sosyal yaşamları hakkında çok değerli bilgileri derlemiştir. Ill. Fossey, gerçek bir savaşçı gibi rahat ve normal diye nitelendirdiğimiz bir yaşamı bırakarak başka bir ül- kede dağlarda kurduğu kampta gorillerin yaşamını araştırmıştır. IV. Karisimbi Dağı'nda, 3 bin metre yükseklikte bir goril araştırma merkezi kurarak 18 yıl boyunca hem araş- tırmalarını sürdürmüş hem de kaçak goril avcılarına karşı zorlu bir mücadele vermiştir. V. Goriller üzerine yaptığı sayısız çalışmayla bilinen Dian Fossey, birçok goril grubu üzerinde yoğun bir çalışma yapmıştır. Bu parçada anlam bütünlüğünü sağlamak için numa- ralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirmelidir? A) I ve IV B) II ve III D) III ve V E) IV ve V ve V
6.
10-
non v
A) 5 ✓
Yandaki şekilde saat 5.55 iken akrep ile
yelkovan arasındaki açı gösterilmiştir.
Buna göre, bu açı doğal sayı olarak
en az kaç dakika sonra geniş açı
olur?
B) 6 Asbro C) 7
150°
D) 8
02
Ortaokul Matematik
Açılara Giriş
6. 10- non v A) 5 ✓ Yandaki şekilde saat 5.55 iken akrep ile yelkovan arasındaki açı gösterilmiştir. Buna göre, bu açı doğal sayı olarak en az kaç dakika sonra geniş açı olur? B) 6 Asbro C) 7 150° D) 8 02
DE
C
Kareli kâğıtta verilen ABC üçgeninin içinde çi-
zilen [AD] ve [AE] ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) [AD], A açısının açıortayı; [AE], [BC] kenarına
ait yüksekliktir.
B) [AD], [BC] kenarına ait yükseklik; [AE], [BC] ke-
narına ait kenarortaydır.
C) [AD], [BC] kenarına ait yükseklik; [AE], A açısı-
nın açıortayıdır.
D) [AD], A açısının açıortayı; [AE], [BC]'nin kenar-
ortayıdır.
Ortaokul Matematik
Açılara Giriş
DE C Kareli kâğıtta verilen ABC üçgeninin içinde çi- zilen [AD] ve [AE] ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) [AD], A açısının açıortayı; [AE], [BC] kenarına ait yüksekliktir. B) [AD], [BC] kenarına ait yükseklik; [AE], [BC] ke- narına ait kenarortaydır. C) [AD], [BC] kenarına ait yükseklik; [AE], A açısı- nın açıortayıdır. D) [AD], A açısının açıortayı; [AE], [BC]'nin kenar- ortayıdır.
iç-
d)
c)
2. Aşağıda verilen d, ve d, doğruları paraleldir.
Buna göre, ? ile gösterilen açıların ölçülerini bu-
lunuz.
60%
?
140°
60°
60°
d₁
-d₂
∙d₁
-d₂
d₁
d₂
b)
Ç)
e)
126°
75°
A70°
120°
d₂
-d₁
d₂
d₁
d₂
-d₁
-d₂
C
5.
Ortaokul Matematik
Açılara Giriş
iç- d) c) 2. Aşağıda verilen d, ve d, doğruları paraleldir. Buna göre, ? ile gösterilen açıların ölçülerini bu- lunuz. 60% ? 140° 60° 60° d₁ -d₂ ∙d₁ -d₂ d₁ d₂ b) Ç) e) 126° 75° A70° 120° d₂ -d₁ d₂ d₁ d₂ -d₁ -d₂ C 5.
14)
q.
20 m
30
B
G
A noktasında bulunan bir top C noktasına doğ
ru yuvarlanıyor. Topun aldığı yol 20 m olduğuna
göre topun yerden yüksekliği kaç m'dir?
A) 10 B) 10/3 C) 20
20/3
D) 3
3 MATEMATİK KONU ANLATIM FÖYÜ 2
Ortaokul Matematik
Açılara Giriş
14) q. 20 m 30 B G A noktasında bulunan bir top C noktasına doğ ru yuvarlanıyor. Topun aldığı yol 20 m olduğuna göre topun yerden yüksekliği kaç m'dir? A) 10 B) 10/3 C) 20 20/3 D) 3 3 MATEMATİK KONU ANLATIM FÖYÜ 2
r cümle-
liği
ayfası-
kitabi-
1
1
1
15
A) 4y + 2x
C) 8y + 4x
x birim
y birim
Yukarıdaki şekilde yatay ardışık iki nokta arası x
birim, düşey ardışık iki nokta arası y birimdir.
Buna göre, ABCD dörtgeninin çevresinin uzun-
luğunun cebirsel ifadesi aşağıdakilerden han-
gisidir?
B) 4x + 2y
D) 8x + 4y
1
1
1
1
1
endermatematik
Ortaokul Matematik
Açılara Giriş
r cümle- liği ayfası- kitabi- 1 1 1 15 A) 4y + 2x C) 8y + 4x x birim y birim Yukarıdaki şekilde yatay ardışık iki nokta arası x birim, düşey ardışık iki nokta arası y birimdir. Buna göre, ABCD dörtgeninin çevresinin uzun- luğunun cebirsel ifadesi aşağıdakilerden han- gisidir? B) 4x + 2y D) 8x + 4y 1 1 1 1 1 endermatematik
2 Bir manav soğanların
kilosunu 90
kuruştan satmaktadır. Buna göre 7
kilogram gelen soğanlara kaç lira
öderim?
Çözüm:
Bir manav 4 kilo patatesi 10 liraya
satıyor. Buna göre 12 kilo patates al
biri kaç lira öder?
Çözüm:
Ortaokul Matematik
Açılara Giriş
2 Bir manav soğanların kilosunu 90 kuruştan satmaktadır. Buna göre 7 kilogram gelen soğanlara kaç lira öderim? Çözüm: Bir manav 4 kilo patatesi 10 liraya satıyor. Buna göre 12 kilo patates al biri kaç lira öder? Çözüm:
gen sayısı: (n-3)
uşturduğu üçgen sayısı: (n-2)
EL
veya 180°-
köşe-
n çok-
açıları
4.
360°
n
111"
122
C
CARI
129 E
100%
0
D
lill
Yanda verilen ABCDE beş-
genine göre ABC açısının
ölçüsü kaç derecedir?
5. İç açılarından 3 tanesi yüz yirmi ikişer derece,
2 tanesi yüz kırk birer derece olan altıgenin di-
ğer açısı kaç derecedir?
6. Bir iç açısının ölçüsü 160° olan düzgün çokge-
nin bir kenar uzunluğu 11 cm olduğuna göre
düzgün çokgenin çevre uzunluğu kaç cm'dir?
7. SINIF MATEMATIK ATÖLYEM 205
8680869402645
Ortaokul Matematik
Açılara Giriş
gen sayısı: (n-3) uşturduğu üçgen sayısı: (n-2) EL veya 180°- köşe- n çok- açıları 4. 360° n 111" 122 C CARI 129 E 100% 0 D lill Yanda verilen ABCDE beş- genine göre ABC açısının ölçüsü kaç derecedir? 5. İç açılarından 3 tanesi yüz yirmi ikişer derece, 2 tanesi yüz kırk birer derece olan altıgenin di- ğer açısı kaç derecedir? 6. Bir iç açısının ölçüsü 160° olan düzgün çokge- nin bir kenar uzunluğu 11 cm olduğuna göre düzgün çokgenin çevre uzunluğu kaç cm'dir? 7. SINIF MATEMATIK ATÖLYEM 205 8680869402645
ANIM
gisi-
6.
Tadında
Sorular
G
5. Aşağıdaki düzgün çokgenlerden hangisinin bir
iç açısının ölçüsü dış açısının ölçüsünün 2
katıdır?
A)
55%
FO5x
130
26
B)
OD
D)
Yanda verilen şekilde
ABCDF beşgendir.
E, D, C doğrusaldır.
100% B
Buna göre x kaçtır?
Ortaokul Matematik
Açılara Giriş
ANIM gisi- 6. Tadında Sorular G 5. Aşağıdaki düzgün çokgenlerden hangisinin bir iç açısının ölçüsü dış açısının ölçüsünün 2 katıdır? A) 55% FO5x 130 26 B) OD D) Yanda verilen şekilde ABCDF beşgendir. E, D, C doğrusaldır. 100% B Buna göre x kaçtır?
4.
Özellikler
Bütün kenarların
uzunlukları birbirine
eşittir.
Köşegen uzunlukları
birbirine eşittir.
Köşegenleri birbirini
ortalar.
Köşegenleri birbiri-
ne diktir.
Karşılıklı açılar birbi-
rine eşittir.
Dış açıları toplamı
360° dir.
Kare Dikdörtgen Paralelkenar
✓
B) 3
V
X
X
C) 4
X
BOX
Yukarıda verilen tabloda özelliklerden kaç tanesi
yanlış işaretlenmiştir?
A) 2
X
WYLOS
D) 5
TIK SORU BANKASI
Ortaokul Matematik
Açılara Giriş
4. Özellikler Bütün kenarların uzunlukları birbirine eşittir. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Köşegenleri birbirini ortalar. Köşegenleri birbiri- ne diktir. Karşılıklı açılar birbi- rine eşittir. Dış açıları toplamı 360° dir. Kare Dikdörtgen Paralelkenar ✓ B) 3 V X X C) 4 X BOX Yukarıda verilen tabloda özelliklerden kaç tanesi yanlış işaretlenmiştir? A) 2 X WYLOS D) 5 TIK SORU BANKASI
6.
• Bir düzgün ongenin bir dış açısının ölçüsü ...........
derecedir.
• Bir iç açısı, bir dış açısının 3 katına eşit olan düz-
gün çokgenin
2
köşesi vardır.
●
İç açı ölçüleri toplamı 720° olan düzgün çokge-
3. kenarı vardır.
nin
Yukarıda verilen 1, 2 ve 3 numaralı boşluklara aşa-
ğıdakilerden hangisi sırasıyla gelmelidir?
A)
B)
C)
D)
1
24
36
36
24
2
6
8
8
8
3
6
6
8
10
AVANTAJ YAYINLARI
Ortaokul Matematik
Açılara Giriş
6. • Bir düzgün ongenin bir dış açısının ölçüsü ........... derecedir. • Bir iç açısı, bir dış açısının 3 katına eşit olan düz- gün çokgenin 2 köşesi vardır. ● İç açı ölçüleri toplamı 720° olan düzgün çokge- 3. kenarı vardır. nin Yukarıda verilen 1, 2 ve 3 numaralı boşluklara aşa- ğıdakilerden hangisi sırasıyla gelmelidir? A) B) C) D) 1 24 36 36 24 2 6 8 8 8 3 6 6 8 10 AVANTAJ YAYINLARI
Mortara
AR
Tangi.
B) P
e) N
7. Aşağıda ABC, CBD ve ABD verilmiştir.
A
A) 23
B
60°
D
ABD dar açı olduğuna göre CBD açısının ölçü-
sü derece cinsinden aşağıdakilerden hangisi
olamaz?
B) 27
D) M
C) 29
D) 32
Ortaokul Matematik
Açılara Giriş
Mortara AR Tangi. B) P e) N 7. Aşağıda ABC, CBD ve ABD verilmiştir. A A) 23 B 60° D ABD dar açı olduğuna göre CBD açısının ölçü- sü derece cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz? B) 27 D) M C) 29 D) 32
ÖĞRETEN
ERDE ÖLÇME
N
A) | KLI
C) |KN|
14.
600
t
50⁰
50°
TEST 41
65°
70%
M
15. Aşağıdaki şekilde verilen KLM
taları aynı doğru üzerinde bu
Şekilde verilen açılara göre en uzun kenar aşağıda-
kilerden hangisi olmalıdır?
B) LM
tra
B) MNT
Buna s
uzunl
daki
A
Ortaokul Matematik
Açılara Giriş
ÖĞRETEN ERDE ÖLÇME N A) | KLI C) |KN| 14. 600 t 50⁰ 50° TEST 41 65° 70% M 15. Aşağıdaki şekilde verilen KLM taları aynı doğru üzerinde bu Şekilde verilen açılara göre en uzun kenar aşağıda- kilerden hangisi olmalıdır? B) LM tra B) MNT Buna s uzunl daki A
BOC)-m(AOC) dir
63
ünleri kaç derecedir?
300
cüleridir)
A=C
B)B=A+C
inter api oluşturur?
10:00
01:00
C) A+B=180°
D) B=C
da verilen saatlerden hangi ikisi
ndaki küçük açı dü
30 lik bir açının tümler açısının değeri A, Á açısının bü-
tünler açısının değeri B, B açısının komşu bütünler açısı-
nin değeri ise C'dir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
B) 04:00
09:00
D) 06:00
08:00
Newton Yayinlan
ukanda verilen bilgilerden ha
9) H
DIE
Give
9. A, B'nin tamleridir.
B ile Cers açilardik
C'nin bütünlent E'dir.
A) 30°
C) 90°
Yukarıda verilenlere göre m(E)
Hr?
B) 60
Ortaokul Matematik
Açılara Giriş
BOC)-m(AOC) dir 63 ünleri kaç derecedir? 300 cüleridir) A=C B)B=A+C inter api oluşturur? 10:00 01:00 C) A+B=180° D) B=C da verilen saatlerden hangi ikisi ndaki küçük açı dü 30 lik bir açının tümler açısının değeri A, Á açısının bü- tünler açısının değeri B, B açısının komşu bütünler açısı- nin değeri ise C'dir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? B) 04:00 09:00 D) 06:00 08:00 Newton Yayinlan ukanda verilen bilgilerden ha 9) H DIE Give 9. A, B'nin tamleridir. B ile Cers açilardik C'nin bütünlent E'dir. A) 30° C) 90° Yukarıda verilenlere göre m(E) Hr? B) 60
in, [DF
30° ol-
edir?
D) 115
eis
Topnion
3.
4.
A) 12
A
E
Ünite
30x + 7°
2m + 3°
Yukarıdaki şekilde d₁ // d₂'dir.
Verilenlere göre, m kaç derecedir?
5x − 2°
B) 10
X
-d₂
F
C) 9 D
G
Test
A
Yukarıda
m(BDC)
m(DBA)
m(EDC)
A) 32
Ortaokul Matematik
Açılara Giriş
in, [DF 30° ol- edir? D) 115 eis Topnion 3. 4. A) 12 A E Ünite 30x + 7° 2m + 3° Yukarıdaki şekilde d₁ // d₂'dir. Verilenlere göre, m kaç derecedir? 5x − 2° B) 10 X -d₂ F C) 9 D G Test A Yukarıda m(BDC) m(DBA) m(EDC) A) 32
40.
(
3√3
A) 5
60°
24
B) 6
3
Taban yarıçapı 3√3 cm ve yüksekliği 24 cm olan dik silin-
dir şeklindeki sürahi, tamamı su dolu iken yatay düzlemle
60° açı yapacak şekilde eğilerek taban yarıçapı 3 cm olan
dik silindir şeklindeki boş bardak tamamen dolduruluyor.
h
Buna göre, bardağın yüksekliği kaç cm dir?
of
C) 7
D) 8
E) 9
MATEMATİK TESTİ BİTTİ.
FEN BİLİMLERİ TESTİNE GEÇİNİZ.
Ortaokul Matematik
Açılara Giriş
40. ( 3√3 A) 5 60° 24 B) 6 3 Taban yarıçapı 3√3 cm ve yüksekliği 24 cm olan dik silin- dir şeklindeki sürahi, tamamı su dolu iken yatay düzlemle 60° açı yapacak şekilde eğilerek taban yarıçapı 3 cm olan dik silindir şeklindeki boş bardak tamamen dolduruluyor. h Buna göre, bardağın yüksekliği kaç cm dir? of C) 7 D) 8 E) 9 MATEMATİK TESTİ BİTTİ. FEN BİLİMLERİ TESTİNE GEÇİNİZ.