Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Öteleme Soruları

10. Tablo: Üye Sayısı
Branş
Üye Sayısı
Pilates
25
Zumba
20
Yoga
18
Fitness
40
Yukarıdaki tabloda bir spor salonundaki üyelerin branşlara göre sayısı verilmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) En fazla üyesi olan branş fitnessdir.
B) Yoga ve zumba üyelerinin toplam sayısı, pilates ve fitness üyelerinin toplam sayısından 27 eksiktir.
C) Pilates ve fitness üye sayıları arasındaki fark, zumba ve yoga üye sayılarının farkından fazladır.
D) Pilatese üye olanların sayısı, yogaya üye olanların sayısından 9 fazladır.
Ortaokul Matematik
Öteleme
10. Tablo: Üye Sayısı Branş Üye Sayısı Pilates 25 Zumba 20 Yoga 18 Fitness 40 Yukarıdaki tabloda bir spor salonundaki üyelerin branşlara göre sayısı verilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) En fazla üyesi olan branş fitnessdir. B) Yoga ve zumba üyelerinin toplam sayısı, pilates ve fitness üyelerinin toplam sayısından 27 eksiktir. C) Pilates ve fitness üye sayıları arasındaki fark, zumba ve yoga üye sayılarının farkından fazladır. D) Pilatese üye olanların sayısı, yogaya üye olanların sayısından 9 fazladır.
MLERIN GRAFİĞİ
Soru-1 2x+y=2=0 doğru grafiğini çiziniz.
X
6saat
y
y
Soru-2 y=-4x+8 denkleminin doğrusunu çiziniz.
>X
2) Orijinden Geçen Doğrular
►y=ax biçimindeki doğrusal denklemlerin grafiği
orijinden geçer. (sabit terimin olmadığı denklemler)
Örneky-2x doğrusunu çizelim.
Ortaokul Matematik
Öteleme
MLERIN GRAFİĞİ Soru-1 2x+y=2=0 doğru grafiğini çiziniz. X 6saat y y Soru-2 y=-4x+8 denkleminin doğrusunu çiziniz. >X 2) Orijinden Geçen Doğrular ►y=ax biçimindeki doğrusal denklemlerin grafiği orijinden geçer. (sabit terimin olmadığı denklemler) Örneky-2x doğrusunu çizelim.
8.
L
Yukarıda verilen koordinat sisteminde K noktası orjine 2
birim uzaktadır.
Buna göre, L noktasının koordinatları aşağıdakiler-
den hangisi olamaz?
A) (1,3) B) (3,1) C) (6,3) D) (3,5)
9. Aşağıda verilen koordinat sisteminde ABC üçgeni ikiz-
kenar dik üçgendir.
A(3,8)
vurmuştu
mak iste
vurmuşt
Buna g
A) 205
11. Koord
B(-5,a
göre,
A) 20
12.
Ortaokul Matematik
Öteleme
8. L Yukarıda verilen koordinat sisteminde K noktası orjine 2 birim uzaktadır. Buna göre, L noktasının koordinatları aşağıdakiler- den hangisi olamaz? A) (1,3) B) (3,1) C) (6,3) D) (3,5) 9. Aşağıda verilen koordinat sisteminde ABC üçgeni ikiz- kenar dik üçgendir. A(3,8) vurmuştu mak iste vurmuşt Buna g A) 205 11. Koord B(-5,a göre, A) 20 12.
liği gemi ile
abzon'a git-
x
Trabzon
ili ka-
Ozon
dar
AV
YAYINLARI
MATEMATİK
C)
7.
Aşağıdaki daire grafiğinde bir araç fabrikasının
2019 yılında ürettiği modellerin dağılımı gösteril-
miştir.
A)
A
Bu fabrikadaki araçlardan A marka olanların %60'ı,
B marka olanlarının %50'si, C marka olanların
%40'ı satılmıştır.
A
Q
Grafik: Üretilen Araç Modelleri
Ancak B markasından satılan araçların %10'u arı-
zalı olduğu için iade edilmiştir.
132°
Buna göre fabrikanın elinde kalan araç sayıları-
nın dağılımını gösteren dairesel grafik aşağıda-
kilerden hangisidir?
B
C
A
B
C
C
120°
B)
B
D)
A
120°
132°
C
B
A
108°
B
Ortaokul Matematik
Öteleme
liği gemi ile abzon'a git- x Trabzon ili ka- Ozon dar AV YAYINLARI MATEMATİK C) 7. Aşağıdaki daire grafiğinde bir araç fabrikasının 2019 yılında ürettiği modellerin dağılımı gösteril- miştir. A) A Bu fabrikadaki araçlardan A marka olanların %60'ı, B marka olanlarının %50'si, C marka olanların %40'ı satılmıştır. A Q Grafik: Üretilen Araç Modelleri Ancak B markasından satılan araçların %10'u arı- zalı olduğu için iade edilmiştir. 132° Buna göre fabrikanın elinde kalan araç sayıları- nın dağılımını gösteren dairesel grafik aşağıda- kilerden hangisidir? B C A B C C 120° B) B D) A 120° 132° C B A 108° B
28.
ADDDDYNT
BEGLINN
CFKMT TT -
1
1
A) EBOB(150, 120, 80) = 10
C) EBOB(150, 120, 120) = 10
23 W N N N N
2
2
3
5
Yukarıda A, B, C sayılarının asal çarpanlarına ayrılmış hali verilmiştir. Her harf farklı bir pozitif tam sayıyı gös-
termektedir.
Buna göre, yukarıda verilen asal çarpanlar algoritmasını veren soru aşağıdakilerden hangisidir?
B) EKOK(150, 120, 80) = 240
D) EKOK(150, 120, 120) = 720
Ortaokul Matematik
Öteleme
28. ADDDDYNT BEGLINN CFKMT TT - 1 1 A) EBOB(150, 120, 80) = 10 C) EBOB(150, 120, 120) = 10 23 W N N N N 2 2 3 5 Yukarıda A, B, C sayılarının asal çarpanlarına ayrılmış hali verilmiştir. Her harf farklı bir pozitif tam sayıyı gös- termektedir. Buna göre, yukarıda verilen asal çarpanlar algoritmasını veren soru aşağıdakilerden hangisidir? B) EKOK(150, 120, 80) = 240 D) EKOK(150, 120, 120) = 720
♦
Dogruna Acilar
+
Şekil-1
M
Şekil-2
B
+47°
C
Zemin
39°
Şekil-1'deki A ve B çıtaları zemine dik bir şekilde konumlandırılmış olup C çıtasıyla da birbirine sabitlendirilmiştir.
C çıtası zemine paraleldir.
A ve B çıtalarının arasında bulunan 1, 2, 3, 4, 5 numaralı çıtalar Şekil-2'deki gibi devrilmiştir.
B çıtası ile 3 numaralı çıta arasındaki açı 39°dir.
5 numaralı çıtanın zemin ile yaptığı açı 47°dir.
Buna göre 4 numaralı çıta ile 1 numaralı çıta arasında kalan "x" açısı kaç derecedir?
A) 78
B) 82
C) 98
D) 102
Zemin
Ortaokul Matematik
Öteleme
♦ Dogruna Acilar + Şekil-1 M Şekil-2 B +47° C Zemin 39° Şekil-1'deki A ve B çıtaları zemine dik bir şekilde konumlandırılmış olup C çıtasıyla da birbirine sabitlendirilmiştir. C çıtası zemine paraleldir. A ve B çıtalarının arasında bulunan 1, 2, 3, 4, 5 numaralı çıtalar Şekil-2'deki gibi devrilmiştir. B çıtası ile 3 numaralı çıta arasındaki açı 39°dir. 5 numaralı çıtanın zemin ile yaptığı açı 47°dir. Buna göre 4 numaralı çıta ile 1 numaralı çıta arasında kalan "x" açısı kaç derecedir? A) 78 B) 82 C) 98 D) 102 Zemin
6.
A)
B)
Koordinat sisteminde verilen DEFG dörtgeninin y ek-
seni boyunca 2 birim yukarı, x ekseni boyunca 5 birim
sola ötelenmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?
C)
O
D)
D
G
O
G
G
D E
G
y
E'
D E'
DL E'
y
y
F'
F'
F₁
D E
G
F
X
7.
M
Yukarıda verilen
sola ötelenmiş h
A)
B)
C)
A
D)
A
Ortaokul Matematik
Öteleme
6. A) B) Koordinat sisteminde verilen DEFG dörtgeninin y ek- seni boyunca 2 birim yukarı, x ekseni boyunca 5 birim sola ötelenmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir? C) O D) D G O G G D E G y E' D E' DL E' y y F' F' F₁ D E G F X 7. M Yukarıda verilen sola ötelenmiş h A) B) C) A D) A
9
A) 27
n
şeklinde tanımlanıyor.
B)
9. Aşağıda verilen sayılar ve şekiller arasındaki ilişki:
A-- (1-¹)-(1-3)-(1-1)... (1)
Buna göre,
A) 10
FENOMEN
36
5
6
S
19 işleminin sonucu kaçtır?
B) 8
C)
5
D)
10
Ortaokul Matematik
Öteleme
9 A) 27 n şeklinde tanımlanıyor. B) 9. Aşağıda verilen sayılar ve şekiller arasındaki ilişki: A-- (1-¹)-(1-3)-(1-1)... (1) Buna göre, A) 10 FENOMEN 36 5 6 S 19 işleminin sonucu kaçtır? B) 8 C) 5 D) 10
eksenlerini
doğr
Ymx
6 olur.
z.(47)
bujanuz.
tongue
-10
3. Bir üst geçit aşağıdaki gibi koordinat düzlemi üzerine yerleştirildiğinde üst geçidin köprü üzerindeki kısmı x ek-
seni üzerinde, sağ taraftan köprüye çıkan eğimli yol ise 2x + 3y = a doğrusu üzerinde olmaktadır.
2x + 3y = a
X
Sağ taraftaki eğimli yoldan ilerleyen bir aracın köprüye çıktığı noktanın apsisi 6'dır.
y
Buna göre denklemi 2x + 3y = a doğrunun y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır?
12
A) 3
B) 4
C) 6
D) 8
Ortaokul Matematik
Öteleme
eksenlerini doğr Ymx 6 olur. z.(47) bujanuz. tongue -10 3. Bir üst geçit aşağıdaki gibi koordinat düzlemi üzerine yerleştirildiğinde üst geçidin köprü üzerindeki kısmı x ek- seni üzerinde, sağ taraftan köprüye çıkan eğimli yol ise 2x + 3y = a doğrusu üzerinde olmaktadır. 2x + 3y = a X Sağ taraftaki eğimli yoldan ilerleyen bir aracın köprüye çıktığı noktanın apsisi 6'dır. y Buna göre denklemi 2x + 3y = a doğrunun y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır? 12 A) 3 B) 4 C) 6 D) 8
7.)
A
Hasan A ve B noktalarında bulunan sandalyeleri C
noktasında bulunan masaya götürmek istiyor.
Hasan sadece çizgiler üzerinde hareket ederek
sandalyeleri C noktasına taşımak isterse en az kaç
birim yol gitmesi gerekir?
C
D
Ortaokul Matematik
Öteleme
7.) A Hasan A ve B noktalarında bulunan sandalyeleri C noktasında bulunan masaya götürmek istiyor. Hasan sadece çizgiler üzerinde hareket ederek sandalyeleri C noktasına taşımak isterse en az kaç birim yol gitmesi gerekir? C D
3. Aşağıda kareli zemine çizilmiş A şeklinin önce x ek-
senine göre yansıması alınmış, sonra elde edilen
görüntünün y eksenine göre yansıması alınarak B
şekli elde edilmiştir.
12 BOI
B
IV
||||
A
Buna göre, kareli zeminde numaralanmış nokta-
lardan hangisi orijindir?
A) I
B) II
smiansy 9100 sni
C) III
ameloto na
Ongkop néculo sbrigionslupyy
D) IV
Tribminid osx l'Anog smu
Ortaokul Matematik
Öteleme
3. Aşağıda kareli zemine çizilmiş A şeklinin önce x ek- senine göre yansıması alınmış, sonra elde edilen görüntünün y eksenine göre yansıması alınarak B şekli elde edilmiştir. 12 BOI B IV |||| A Buna göre, kareli zeminde numaralanmış nokta- lardan hangisi orijindir? A) I B) II smiansy 9100 sni C) III ameloto na Ongkop néculo sbrigionslupyy D) IV Tribminid osx l'Anog smu
4.
1 birim
1 birim
(2)
O
X
Koordinat düzleminde verilen 1. şeklin y eksenine
göre yansıması alınıyor. 2. şekil ise 5 birim sola öte-
lendikten sonra x eksenine göre yansıması alınıyor.
Buna göre, iki şeklin görüntülerinin kesiştikleri
bölgenin alanı kaç birimkaredir?
A) 2
B) 4
C) 5
D) 6
Ortaokul Matematik
Öteleme
4. 1 birim 1 birim (2) O X Koordinat düzleminde verilen 1. şeklin y eksenine göre yansıması alınıyor. 2. şekil ise 5 birim sola öte- lendikten sonra x eksenine göre yansıması alınıyor. Buna göre, iki şeklin görüntülerinin kesiştikleri bölgenin alanı kaç birimkaredir? A) 2 B) 4 C) 5 D) 6
(x + 3
+2
-X
J
ilen doğruların
en hangisi doğ-
= ve m<l
l<k
10.
K
0
M
A
•N
Yukarıda A(3,0) noktasından geçen bir doğrunun
eğimi-tir.
Buna göre bu doğru aşağıdaki noktaların han-
gisinden geçer?
A) K
B) L
C) M
D) N
üp kay-
SI 10'dan
n eşitsizlik
Ortaokul Matematik
Öteleme
(x + 3 +2 -X J ilen doğruların en hangisi doğ- = ve m<l l<k 10. K 0 M A •N Yukarıda A(3,0) noktasından geçen bir doğrunun eğimi-tir. Buna göre bu doğru aşağıdaki noktaların han- gisinden geçer? A) K B) L C) M D) N üp kay- SI 10'dan n eşitsizlik
5. Aşağıda kısa kenar uzunluğu 2x cm, uzun kenarı 2(x + y) cm olan dikdörtgen şeklinde kağıt verilmiştir.
C
2x cm
A
2(x + y) cm
Şekil I
A) 4x² + 4xy
B
AB
Şekil II
Şekil III
Şekil IV
Kağıt önce şekil I'deki gibi A ve B köşeleri C köşesine doğru katlanıyor. Sıra ile yapılan katlama işlemleri sonucunda
oluşan şekil IV'ün alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
B) x² + xy
C) x² + xy
2
83
D)
x² + xy
4
EM
GEN
Ortaokul Matematik
Öteleme
5. Aşağıda kısa kenar uzunluğu 2x cm, uzun kenarı 2(x + y) cm olan dikdörtgen şeklinde kağıt verilmiştir. C 2x cm A 2(x + y) cm Şekil I A) 4x² + 4xy B AB Şekil II Şekil III Şekil IV Kağıt önce şekil I'deki gibi A ve B köşeleri C köşesine doğru katlanıyor. Sıra ile yapılan katlama işlemleri sonucunda oluşan şekil IV'ün alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? B) x² + xy C) x² + xy 2 83 D) x² + xy 4 EM GEN
18
inklem
olarak 3
deyen
www.derslig.com
gilen
eden
arak
1. y-240
II. x+2y=4
III. x-y-0
Yukanda denklemleri verilen grafiklerin
hangisi veya hangileri en fazla iki bölgeden
geçer?
A) I ve III
C) II ve III
14. 3x-y=6 doğrusunun x eksenini kestiği nokta
(a,b)
sonucu
işleminin
hangisinde doğru olarak
ise; 2a+b
aşağıdakilerden
verilmiştir?
A) 2
B) Yalnız II
D) Yalnız I
B) 3
A) 2y+x=5
C) x=4
C) 4
15. Aşağıdaki doğrulardan hangisi x eksenini
kesmez?
D) 5
B) y+5=0
D) x=y
wat about you: peki ya sen
when I turn 18: 18 yaşıma girdiğimde
would you like to leave a message: mesaj birakmak iste
misiniz?
Okan GÜLTEKİ
Ortaokul Matematik
Öteleme
18 inklem olarak 3 deyen www.derslig.com gilen eden arak 1. y-240 II. x+2y=4 III. x-y-0 Yukanda denklemleri verilen grafiklerin hangisi veya hangileri en fazla iki bölgeden geçer? A) I ve III C) II ve III 14. 3x-y=6 doğrusunun x eksenini kestiği nokta (a,b) sonucu işleminin hangisinde doğru olarak ise; 2a+b aşağıdakilerden verilmiştir? A) 2 B) Yalnız II D) Yalnız I B) 3 A) 2y+x=5 C) x=4 C) 4 15. Aşağıdaki doğrulardan hangisi x eksenini kesmez? D) 5 B) y+5=0 D) x=y wat about you: peki ya sen when I turn 18: 18 yaşıma girdiğimde would you like to leave a message: mesaj birakmak iste misiniz? Okan GÜLTEKİ
19.
A)
5 m
5m
2m
2m
3 m
5m
MATEMATIK
Şekildeki yapıda bir odanın içindeki hava miktan renkli
olarak gösterilen uzunlukların çarpımıyla bulunur. Aşağıda
bir evin odaları ve boyutları gösterilmi
Soluduğumuz havanın yaklaşık %20'al oksijen oldu-
ğuna göre, aşağıdaki odaların hangisindeki okaljen
miktarı 8 metreküptür?
B)
6 m
5 m
2 m
2m
2 m
4 m
Ortaokul Matematik
Öteleme
19. A) 5 m 5m 2m 2m 3 m 5m MATEMATIK Şekildeki yapıda bir odanın içindeki hava miktan renkli olarak gösterilen uzunlukların çarpımıyla bulunur. Aşağıda bir evin odaları ve boyutları gösterilmi Soluduğumuz havanın yaklaşık %20'al oksijen oldu- ğuna göre, aşağıdaki odaların hangisindeki okaljen miktarı 8 metreküptür? B) 6 m 5 m 2 m 2m 2 m 4 m