Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Prizmalar Soruları

5.
010 öğretmeni bir etkinlik için Tuana'ya şekildeki beşgen priz-
malardan belli adette verip, istediği renkte boyamasını
up istemiştir. Thig x 278 Dinoz
lob lovu S
Tuana, dikdörtgen yüzeylerin hepsini kırmızıya, beşgen
yüzeyleri sarıya boyamış ve toplamda boyanan yüzeyle-
rin sayısını 105 olarak hesaplamıştır. pool 9108
Buna göre, Tuana'nın sarıya boyadığı yüzeylerin toplam
Arsayısı kaçtır?
A) 24
B) 26
C) 28
D) 30
Ortaokul Matematik
Prizmalar
5. 010 öğretmeni bir etkinlik için Tuana'ya şekildeki beşgen priz- malardan belli adette verip, istediği renkte boyamasını up istemiştir. Thig x 278 Dinoz lob lovu S Tuana, dikdörtgen yüzeylerin hepsini kırmızıya, beşgen yüzeyleri sarıya boyamış ve toplamda boyanan yüzeyle- rin sayısını 105 olarak hesaplamıştır. pool 9108 Buna göre, Tuana'nın sarıya boyadığı yüzeylerin toplam Arsayısı kaçtır? A) 24 B) 26 C) 28 D) 30
alıştırmalar ve
1.
A. Aşağıdaki dikdörtgenlerin alanı 24 cm³ ve ke-
nar uzunlukları em cinsinden birer tam sayı-
dir
Buna göre, dikdörtgenlerin kenar uzun-
luklarını boşluklara yazınız.
****
www.
cm
A
D
cm
cm
K
N
P
cm
T
D
G
.... cm
cm R
.... cm E
.... cm
LL
S
M
B
savinin
karekök
Ortaokul Matematik
Prizmalar
alıştırmalar ve 1. A. Aşağıdaki dikdörtgenlerin alanı 24 cm³ ve ke- nar uzunlukları em cinsinden birer tam sayı- dir Buna göre, dikdörtgenlerin kenar uzun- luklarını boşluklara yazınız. **** www. cm A D cm cm K N P cm T D G .... cm cm R .... cm E .... cm LL S M B savinin karekök
YAYINLARI
19. Kenar uzunlukları a ve b olan dikdörtgenin alanı a.b ile bulunur.
Bir kenarının uzunluğu a ve bu kenara ait yüksekliğinin uzunluğu h olan paralelkenarın alanı a.h ile bulunur.
Bir kenarının uzunluğu a ve bu kenara ait yüksekliğinin uzunluğu h olan üçgenin alanı bulunur.
Üst kenarının uzunluğu a, alt kenarının uzunluğu b ve yüksekliği h olan yamuğun alanı (a+b).h ile bulunur.
a.h
2
2
6xy
2x²y
Üçgen
3xy³
2
3x²
Yamuk
3x³y²
B) Yamuk
2y²
Paralelkenar
3x²
Dikdörtgen
x ve y birbirinden farklı pozitif sayılar olmak üzere yukarıda verilen geometrik şekillerin hangisinin
alanı diğerlerinden farklıdır?
A) Üçgen
C) Paralelkenar
2xy
D) Dikdörtgen
Ortaokul Matematik
Prizmalar
YAYINLARI 19. Kenar uzunlukları a ve b olan dikdörtgenin alanı a.b ile bulunur. Bir kenarının uzunluğu a ve bu kenara ait yüksekliğinin uzunluğu h olan paralelkenarın alanı a.h ile bulunur. Bir kenarının uzunluğu a ve bu kenara ait yüksekliğinin uzunluğu h olan üçgenin alanı bulunur. Üst kenarının uzunluğu a, alt kenarının uzunluğu b ve yüksekliği h olan yamuğun alanı (a+b).h ile bulunur. a.h 2 2 6xy 2x²y Üçgen 3xy³ 2 3x² Yamuk 3x³y² B) Yamuk 2y² Paralelkenar 3x² Dikdörtgen x ve y birbirinden farklı pozitif sayılar olmak üzere yukarıda verilen geometrik şekillerin hangisinin alanı diğerlerinden farklıdır? A) Üçgen C) Paralelkenar 2xy D) Dikdörtgen
dan
cası
el
ru
C
IЯRASYONEL
YAYINLARI
M
N
M
N
D)
M
N
7. Aşağıda birim noktalı kâğıt verilmiştir.
M
N
Verilen kâğıttaki noktalara göre aşağıdakiler-
den hangisi doğrudur?
A) E noktası, B noktasının 4 birim aşağısında ve
4 birim sağındadır.
B) C noktası, A noktasının 2 birim yukarısında ve
2 birim sağındadır.
C) D noktası, B noktasının 3 birim aşağısında ve
2 birim sağındadır.X
D) C noktası, D noktasının 2 birim yukarısında ve
5 birim solundadır.X
Ortaokul Matematik
Prizmalar
dan cası el ru C IЯRASYONEL YAYINLARI M N M N D) M N 7. Aşağıda birim noktalı kâğıt verilmiştir. M N Verilen kâğıttaki noktalara göre aşağıdakiler- den hangisi doğrudur? A) E noktası, B noktasının 4 birim aşağısında ve 4 birim sağındadır. B) C noktası, A noktasının 2 birim yukarısında ve 2 birim sağındadır. C) D noktası, B noktasının 3 birim aşağısında ve 2 birim sağındadır.X D) C noktası, D noktasının 2 birim yukarısında ve 5 birim solundadır.X
10.
A) ²-
(x + 3) cm
- 2x - 15
(3x + 1) cm
I
Yukarıdaki I numaralı şekilde verilen beyaz kartonun kısa kenarı uzun kenarı ile II numaralı şekildeki gibi çakışacak bi-
çimde katlanıyor. Katlama sonucu oluşan dikdörtgen boyanıyor. Boyama işleminden sonra karton tekrar açılıyor.
Buna göre, kartonun ön yüzeyindeki boyalı bölgenin alanının boyasız bölgenin alanından kaç cm² fazla olduğunu
gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
B) x² + 2x + 3
A
||
C) 2x² - 2x + 3
D) 2x² + 4x - 6
Ortaokul Matematik
Prizmalar
10. A) ²- (x + 3) cm - 2x - 15 (3x + 1) cm I Yukarıdaki I numaralı şekilde verilen beyaz kartonun kısa kenarı uzun kenarı ile II numaralı şekildeki gibi çakışacak bi- çimde katlanıyor. Katlama sonucu oluşan dikdörtgen boyanıyor. Boyama işleminden sonra karton tekrar açılıyor. Buna göre, kartonun ön yüzeyindeki boyalı bölgenin alanının boyasız bölgenin alanından kaç cm² fazla olduğunu gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? B) x² + 2x + 3 A || C) 2x² - 2x + 3 D) 2x² + 4x - 6
e) (5x-y). (5x-y)
0) 5xy
(5x-35), (5x+3y))
2 om
1 cm
A) x² + 9x+ 20
C) x² + 9x + 24
{
1 cm
x 12
Karesel bölgenin alanı (x² + 6x +9)cm² oldu
ğuna göre dikdörtgensel bölgenin alanını cm²
cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden
hangisidir?
X
2cm
Yandaki dikdörtgensel
bölgenin içinde karesel
bölge oluşturulmuştur.
6x+C1
B) x² + 12x + 35
D)x² - 12x + 40
Ortaokul Matematik
Prizmalar
e) (5x-y). (5x-y) 0) 5xy (5x-35), (5x+3y)) 2 om 1 cm A) x² + 9x+ 20 C) x² + 9x + 24 { 1 cm x 12 Karesel bölgenin alanı (x² + 6x +9)cm² oldu ğuna göre dikdörtgensel bölgenin alanını cm² cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? X 2cm Yandaki dikdörtgensel bölgenin içinde karesel bölge oluşturulmuştur. 6x+C1 B) x² + 12x + 35 D)x² - 12x + 40
Bilgi: a ve b birer doğal sayı olmak üzere √a².b = a√b ve a√/b+c√b = (a + c)√b 'dir.
Her birinin bir yüzünün alanı 18 cm² olan 12 tane karesel yapboz parçası kenarları çakışacak biçimde bir araya
getirilerek çevresi en küçük olacak şekilde dikdörtgensel bir resim elde edilmiştir.
√2 cm
-L
Elde edilen
resim
Çerçeve
√2 cm
Elde edilen bu resim yukarıdaki görselde kalınlığı √√2 cm olan çerçevenin iç kısmına boşluk ve taşma olmaya-
cak biçimde tam olarak yerleştirilebilmektedir.
B) 440/2
Bu çerçevelerden 10 tanesi görseldeki gibi duvarın yüzeyine duvarın köşegeni boyunca aralarında boşluk ol-
mayacak biçimde monte ediliyor.
Buna göre, çerçevelerin monte edildiği dikdörtgen şeklindeki duvarın ön yüzeyinin çevresi kaç santimetre-
dir?
A) 400/2
C) 480/2
D) 500/2
Ortaokul Matematik
Prizmalar
Bilgi: a ve b birer doğal sayı olmak üzere √a².b = a√b ve a√/b+c√b = (a + c)√b 'dir. Her birinin bir yüzünün alanı 18 cm² olan 12 tane karesel yapboz parçası kenarları çakışacak biçimde bir araya getirilerek çevresi en küçük olacak şekilde dikdörtgensel bir resim elde edilmiştir. √2 cm -L Elde edilen resim Çerçeve √2 cm Elde edilen bu resim yukarıdaki görselde kalınlığı √√2 cm olan çerçevenin iç kısmına boşluk ve taşma olmaya- cak biçimde tam olarak yerleştirilebilmektedir. B) 440/2 Bu çerçevelerden 10 tanesi görseldeki gibi duvarın yüzeyine duvarın köşegeni boyunca aralarında boşluk ol- mayacak biçimde monte ediliyor. Buna göre, çerçevelerin monte edildiği dikdörtgen şeklindeki duvarın ön yüzeyinin çevresi kaç santimetre- dir? A) 400/2 C) 480/2 D) 500/2
Aşağıda bir spor kompleksinin krokisi verilmiştir.
Voleybol Sahası
Yuruyus yolu
Basketbol Sahası
Tenis Kortu
Yaro yes year
Futbol Sahası
Bu spor kompleksi kısa kenarının uzunluğu x metre, uzun kenarının uzunluğu y metre olan dikdörtgen şeklinde dört özdeş
yürüyüş yolu, dikdörtgen şeklindeki birer voleybol, basketbol ve futbol sahası ile bir tenis kortundan oluşmaktadır.
Buna göre bu spor kompleksinde basketbol sahası olarak aynılan bölgenin metrekare cinsinden alanını gösteren
cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
C) x² - 2xy
D) y²-2xy
A) x²-xy
B) y²-xy
Ortaokul Matematik
Prizmalar
Aşağıda bir spor kompleksinin krokisi verilmiştir. Voleybol Sahası Yuruyus yolu Basketbol Sahası Tenis Kortu Yaro yes year Futbol Sahası Bu spor kompleksi kısa kenarının uzunluğu x metre, uzun kenarının uzunluğu y metre olan dikdörtgen şeklinde dört özdeş yürüyüş yolu, dikdörtgen şeklindeki birer voleybol, basketbol ve futbol sahası ile bir tenis kortundan oluşmaktadır. Buna göre bu spor kompleksinde basketbol sahası olarak aynılan bölgenin metrekare cinsinden alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? C) x² - 2xy D) y²-2xy A) x²-xy B) y²-xy
örtgenler prizması şeklindeki dolaba koliler yerleştirilecektir.
256 cm² olan küp şeklindeki kolilerin ikisi de rafların alt ve üst
afa ise yüzey alanlardan biri 81 cm² olan küp şeklindeki koli
28+8=37
sekliğinin santimetre cinsinden en büyük doğal sayı değeri
n
1
C) 39
3.
D) 38
05251
11 12 =√120= 2√30
uy
no
36
44+ 40
+36
40+36+64=
Görselde iç içe yerleştirilen 4 kareden en büyüğünün
alanı 120 cm olup diğer karelerin kenar uzunlukları
santimetre cinsinden doğal sayıdır.
84
36
Buna göre kenar uzunlukları santimetre cinsin-
den doğal sayı olan karelerin cevre uzunlukları
toplamı en fazla kaç santimetredir?
A) 132
B) 120 C) 112
D) 108
8. Sınıf Referans Aç-Bitir Fasikül Testler
Ortaokul Matematik
Prizmalar
örtgenler prizması şeklindeki dolaba koliler yerleştirilecektir. 256 cm² olan küp şeklindeki kolilerin ikisi de rafların alt ve üst afa ise yüzey alanlardan biri 81 cm² olan küp şeklindeki koli 28+8=37 sekliğinin santimetre cinsinden en büyük doğal sayı değeri n 1 C) 39 3. D) 38 05251 11 12 =√120= 2√30 uy no 36 44+ 40 +36 40+36+64= Görselde iç içe yerleştirilen 4 kareden en büyüğünün alanı 120 cm olup diğer karelerin kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayıdır. 84 36 Buna göre kenar uzunlukları santimetre cinsin- den doğal sayı olan karelerin cevre uzunlukları toplamı en fazla kaç santimetredir? A) 132 B) 120 C) 112 D) 108 8. Sınıf Referans Aç-Bitir Fasikül Testler
14.
7.SINIF MATEMATIK DENEMESI
Sabit
cam
Hareketli Hareketli
1. kapı
2. kapi
sol sağ
160 cm
Sabit
cam
120 cm
Her iki yana doğru eşit miktarda % 100 kayabilen sensörlü kapı, dikdörtgen şeklinde eş, ikisi sabit ikisi kayabi-
len dört camdan oluşmuştur. Bu kapının ayarları bozulmuş olup 2. durumdaki gibi ak kalmıştır. 2. durum bi-
rinci kapının sola doğru % 20, ikinci kapının sağa doğru % 75 kayarak tam olarak açılamaması ile oluşmuştur.
Buna göre açık kapının arkasında duran gri boyalı dikdörtgen duvarın görünen kısmının çevre uzun-
luğu kaç cm'dir? (Çerçeve kalınlıkları önemsizdir.)
A) 200
B) 210
C) 220
D) 316
Ortaokul Matematik
Prizmalar
14. 7.SINIF MATEMATIK DENEMESI Sabit cam Hareketli Hareketli 1. kapı 2. kapi sol sağ 160 cm Sabit cam 120 cm Her iki yana doğru eşit miktarda % 100 kayabilen sensörlü kapı, dikdörtgen şeklinde eş, ikisi sabit ikisi kayabi- len dört camdan oluşmuştur. Bu kapının ayarları bozulmuş olup 2. durumdaki gibi ak kalmıştır. 2. durum bi- rinci kapının sola doğru % 20, ikinci kapının sağa doğru % 75 kayarak tam olarak açılamaması ile oluşmuştur. Buna göre açık kapının arkasında duran gri boyalı dikdörtgen duvarın görünen kısmının çevre uzun- luğu kaç cm'dir? (Çerçeve kalınlıkları önemsizdir.) A) 200 B) 210 C) 220 D) 316
2.
X
Göksu küp şeklindeki beş kutuyu üst üste ko-
yarak bir kule yapıyor. Küplerin her birinin ayrıt
uzunluğu hemen üstünde bulunan küpün bir
ayrıt uzunluğunun 2 katıdır.
x uzunluğu 62 cm olduğuna göre en büyük
küpün bir ayrıt uzunluğu kaç santimetredir?
A) 16
B) 24
C) 32
D) 36
AYDIN YAYIN
5. C
le
6.
●
Ortaokul Matematik
Prizmalar
2. X Göksu küp şeklindeki beş kutuyu üst üste ko- yarak bir kule yapıyor. Küplerin her birinin ayrıt uzunluğu hemen üstünde bulunan küpün bir ayrıt uzunluğunun 2 katıdır. x uzunluğu 62 cm olduğuna göre en büyük küpün bir ayrıt uzunluğu kaç santimetredir? A) 16 B) 24 C) 32 D) 36 AYDIN YAYIN 5. C le 6. ●
an düzgün çokgenin bir diş
derecedir?
düzgün bir çokgenin bir iç
recedir?
olan düzgün çokgen
an düzgün çokgen
gün çokgen kaç
min iç açıları
in çokge-
10.8 kenarlı düzgün çokgenin köşegen sayısı kaç
tır?
11.12 kenarlı düzgün çokgenin köşegen sayısı
kaçtır?
12. Bir köşesinden 15 tane köşegen çizilen düzgün
çokgenin kenar sayısı kaçtır?
13.15 kenarlı düzgün çokgenin bir köşesinden çizi-
len köşegen sayısı kaçtır?
14. Bir köşesinden çizilen köşegenlerin oluşturdu-
gu üçgen sayısı 20 olan düzgün çokgen kaç ke-
narlıdır?
15.24 kenarlı bir düzgün çokgende bir köşeden çi-
zilen köşegenler kaç tane üçgen oluşturur?
Çokgen U
2.
n kenarlı bir ço
iç açıları topl
dış açıları top
bir köşesinder
. bir köşesinder
köşegen sayıs
•
• Düzgün çokge
• Düzgün çokge.
• Düzgün çokges
1. iç açıları toplam
gen sayısı kaçtı.
köşesinden 1
genin iç açıları to
3. Bir dış açısı 30° oll
toplamı kaç derec
Ortaokul Matematik
Prizmalar
an düzgün çokgenin bir diş derecedir? düzgün bir çokgenin bir iç recedir? olan düzgün çokgen an düzgün çokgen gün çokgen kaç min iç açıları in çokge- 10.8 kenarlı düzgün çokgenin köşegen sayısı kaç tır? 11.12 kenarlı düzgün çokgenin köşegen sayısı kaçtır? 12. Bir köşesinden 15 tane köşegen çizilen düzgün çokgenin kenar sayısı kaçtır? 13.15 kenarlı düzgün çokgenin bir köşesinden çizi- len köşegen sayısı kaçtır? 14. Bir köşesinden çizilen köşegenlerin oluşturdu- gu üçgen sayısı 20 olan düzgün çokgen kaç ke- narlıdır? 15.24 kenarlı bir düzgün çokgende bir köşeden çi- zilen köşegenler kaç tane üçgen oluşturur? Çokgen U 2. n kenarlı bir ço iç açıları topl dış açıları top bir köşesinder . bir köşesinder köşegen sayıs • • Düzgün çokge • Düzgün çokge. • Düzgün çokges 1. iç açıları toplam gen sayısı kaçtı. köşesinden 1 genin iç açıları to 3. Bir dış açısı 30° oll toplamı kaç derec
2. Aşağıdaki görselde verilen dikdörtgenler prizması biçimindeki kutunun bir yüzü mavidir. Kutu, cetvelin
sıfır noktasına görseldeki gibi hizalanıyor ve ok yönünde kaydırılmadan döndürülüyor. Mavi yüzü ilk
kez üste geldiğinde duruluyor.
3.2 cm
?
1
2 3 4
5 6 7 8
9
1
10
Son durumda, kutunun cetveldeki sıfır noktasına en uzak mesafesi 8,2 cm olarak ölçülüyor.
Buna göre, kutunun "?" ile gösterilen ayrıtının uzunluğu kaç cm'dir?
A) 1,6
B) 1,7
C) 1,8
D) 1,9
Ortaokul Matematik
Prizmalar
2. Aşağıdaki görselde verilen dikdörtgenler prizması biçimindeki kutunun bir yüzü mavidir. Kutu, cetvelin sıfır noktasına görseldeki gibi hizalanıyor ve ok yönünde kaydırılmadan döndürülüyor. Mavi yüzü ilk kez üste geldiğinde duruluyor. 3.2 cm ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 Son durumda, kutunun cetveldeki sıfır noktasına en uzak mesafesi 8,2 cm olarak ölçülüyor. Buna göre, kutunun "?" ile gösterilen ayrıtının uzunluğu kaç cm'dir? A) 1,6 B) 1,7 C) 1,8 D) 1,9
sel
ani-
nce
aro
eleri
ler-
iştir.
Mozaik Yayınları
61. Aşağıdaki taban alanı (4x² - 4x + 1) santimetreka-
te ve mavi dikdörtgenlerden birinin alanı (4x²-1)
santimetrekare olan kare prizma şeklinde kutu ve-
rilmiştir.
Bu kutulardan (4x - 2) tanesi bir rafa yanal alan-
larından biri rafa temas edecek şekilde aralarında
ve rafın kenarları ile boşluk kalmadan yerleştirile-
biliyor.
Buna göre bu kutulardan aynı rafa taban alanlar
rafa temas edecek şekilde aralarında ve rafın ke-
narları ile boşluk kalmadan yerleştirilmek isteniyor.
Buna göre en fazla kaç kutu yerleştirilebileceği-
ni gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) 4x + 2
2x + 2
B) 4x + 1
D) 2x - 2
Ortaokul Matematik
Prizmalar
sel ani- nce aro eleri ler- iştir. Mozaik Yayınları 61. Aşağıdaki taban alanı (4x² - 4x + 1) santimetreka- te ve mavi dikdörtgenlerden birinin alanı (4x²-1) santimetrekare olan kare prizma şeklinde kutu ve- rilmiştir. Bu kutulardan (4x - 2) tanesi bir rafa yanal alan- larından biri rafa temas edecek şekilde aralarında ve rafın kenarları ile boşluk kalmadan yerleştirile- biliyor. Buna göre bu kutulardan aynı rafa taban alanlar rafa temas edecek şekilde aralarında ve rafın ke- narları ile boşluk kalmadan yerleştirilmek isteniyor. Buna göre en fazla kaç kutu yerleştirilebileceği- ni gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden han- gisidir? A) 4x + 2 2x + 2 B) 4x + 1 D) 2x - 2
Test-4
a 0 ve m, n tam sayı olmak üzere (a)mam, an amam ve
Toprak Mahsuller Ofisi ekmek israfını önlemek için "İsraf Etme, Hastane Yap" projesini başlatmış ve aşağıdaki
afişi hazırlatmıştır.
İSRAF ETME!
HASTANE YAP.
150 kuruştur.
Ülkemizde her gün 2,5 milyon
ekmek israf ediliyor.
an
ama dir.
REVLET
Üslü İfadeler
2,7-105
9-102
40
Proje kapsamında afişte belirtilen israfın önlenmesi durumunda yapılacak olan bir hastanenin lira (t) cin-
sinden maliyetinin bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? (1ay 30 gün)
A) 2,5-107
B) 9-107
C) 0,25-1010
D) 9-109
0,09
0,03
0.27
0,003
Yıllık kaybedilen
milli kaynak ile
15 tane
hastane
yapılabilmektedir
2. a 0 ve m, n tam sayı olmak
üzere
Yılın belli bir ayında üç farklı şehre düşen yağış miktarı ve yağışın düştüğü alanı gösteren tablo aşağıda verilmiştir.
Tablo: Metrekareye Düşen Gram Cinsinden Yağış Miktarı
Şehir
Yağış Miktarı (gr)
Alan (m²)
Samsun
0,81-105
Konya
0,9.10³
Çorum
Kastamonu
Buna göre 1 metrekareye düşen yağış miktarının en fazla olduğu şehir aşağıdakilerden hangisidir?
D) Kastamonu
A) Samsun
B) Konya
C) Çorum
GUNAY
39
Ortaokul Matematik
Prizmalar
Test-4 a 0 ve m, n tam sayı olmak üzere (a)mam, an amam ve Toprak Mahsuller Ofisi ekmek israfını önlemek için "İsraf Etme, Hastane Yap" projesini başlatmış ve aşağıdaki afişi hazırlatmıştır. İSRAF ETME! HASTANE YAP. 150 kuruştur. Ülkemizde her gün 2,5 milyon ekmek israf ediliyor. an ama dir. REVLET Üslü İfadeler 2,7-105 9-102 40 Proje kapsamında afişte belirtilen israfın önlenmesi durumunda yapılacak olan bir hastanenin lira (t) cin- sinden maliyetinin bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? (1ay 30 gün) A) 2,5-107 B) 9-107 C) 0,25-1010 D) 9-109 0,09 0,03 0.27 0,003 Yıllık kaybedilen milli kaynak ile 15 tane hastane yapılabilmektedir 2. a 0 ve m, n tam sayı olmak üzere Yılın belli bir ayında üç farklı şehre düşen yağış miktarı ve yağışın düştüğü alanı gösteren tablo aşağıda verilmiştir. Tablo: Metrekareye Düşen Gram Cinsinden Yağış Miktarı Şehir Yağış Miktarı (gr) Alan (m²) Samsun 0,81-105 Konya 0,9.10³ Çorum Kastamonu Buna göre 1 metrekareye düşen yağış miktarının en fazla olduğu şehir aşağıdakilerden hangisidir? D) Kastamonu A) Samsun B) Konya C) Çorum GUNAY 39
17.
4x²cm²
10 cm
9x² cm²
A) 22x + 20
C) 26x + 20
8x cm
Yukarıda verilen, kenar uzunlukları, 8x ve 10 cm olan
dikdörtgen biçimindeki kâğıttan, alanları 4x² ve 9x² cm²
olan iki karesel bölge, yukarıdaki gibi kesilip çıkarılıyor.
Buna göre kalan kâğıdın çevresini, santimetre cin-
sinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden han-
gisidir?
B) 20x + 26
D) 24x + 22
D
19
Ortaokul Matematik
Prizmalar
17. 4x²cm² 10 cm 9x² cm² A) 22x + 20 C) 26x + 20 8x cm Yukarıda verilen, kenar uzunlukları, 8x ve 10 cm olan dikdörtgen biçimindeki kâğıttan, alanları 4x² ve 9x² cm² olan iki karesel bölge, yukarıdaki gibi kesilip çıkarılıyor. Buna göre kalan kâğıdın çevresini, santimetre cin- sinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden han- gisidir? B) 20x + 26 D) 24x + 22 D 19