Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Sıvı Ölçme Soruları

14. Aşağıdaki görsellerde verilen sürahilerde eşit miktarda su vardır.
1. Görsel
A) 620
2. Görsel
1. görseldeki sürahide bulunan su özdeş 8 bardağa,
2. görseldeki sürahide bulunan su özdeş 6 bardağa
3. görseldeki sürahide bulunan su özdeş 5 bardağa
doldurulduğunda bardaklar tam dolmaktadır ve sürahilerde su kalmamaktadır.
1. görseldeki bir bardak, 2. görseldeki bir bardaktan 130 ml daha az su almaktadır.
Buna göre, 3. görseldeki bardaklardan bir tanesi kaç mL su alır?
B) 624
C) 628
3. Görsel
D) 632
Ortaokul Matematik
Sıvı Ölçme
14. Aşağıdaki görsellerde verilen sürahilerde eşit miktarda su vardır. 1. Görsel A) 620 2. Görsel 1. görseldeki sürahide bulunan su özdeş 8 bardağa, 2. görseldeki sürahide bulunan su özdeş 6 bardağa 3. görseldeki sürahide bulunan su özdeş 5 bardağa doldurulduğunda bardaklar tam dolmaktadır ve sürahilerde su kalmamaktadır. 1. görseldeki bir bardak, 2. görseldeki bir bardaktan 130 ml daha az su almaktadır. Buna göre, 3. görseldeki bardaklardan bir tanesi kaç mL su alır? B) 624 C) 628 3. Görsel D) 632
C
Boyen
Bitva Na
KOTLE OLÇÜLERİ
Kütle Gleme aracları: Esis kollu terart, elektronik tarnlar, baskil, kantar gibi kullanam
Tartma Sebzeleri, meyveleri, katı maddelerin abras ölmek için kilogram ve gram
ölçebiliria
Kütte ölçüsü birimi kilogramdır. Kisaca "kg" şeklinde gösterilir.
1 kilogram 1000 g
1 kg-10 tane 100 gram.
1 kg
(1000 g)
1 kg
3
6 kg
12 kg
11 kg =
4 kg =
Yanm ko
(500 g)
www.leventyagmuroglu.com
8 kg=yarım kg eder.
yarım kg eder.
yarım kg eder.
3.SINIF MATEMATIK
KOTLE
Yanm ku
(500 g)
yarım kg eder
yarim kg eder.
ERRE
SKAL LIFE
- Kondičn
Bir karpuzu kestiğimizde iki parça olar. Bu parçaların her birine yaram denir.
Bir ekmeği ortadan iki parçaya ayırdığımızda yine iki yarım elde ederiz..
yanım kg eder
2 kr
Yarım kilogram 500 gramdir.
KILOGRAM
ETKİNLIK-1
araçlarla abordan
5 kg =
MEDE
ARGENT
1 Kilogram-1kg.
10 kg-
Ritgl Bir kilogramda iki yarım kilogram vardir.
1 kg = 4 tane 250 gram.
yarım ki eder
9 kg-
yarim kg eder
3 kg=yarım kg eder.
7 kg=yanm kg eder.
-yarım kg eder.
yarım kg eder.
SEN
STENTSUS
Levent YAĞMUROĞLU
B
Adt
Seyate
Aşada verilen birimleri kilogram cinsinden yarimz
2 yanm kg-
1kp
8 yurm kg-
S
kg+4000 g 3000
ke
12 yanm kg
18 yarim kg
16 yarim kg -
30 yarim kg
Aşağıdaki tümceleri uygun sözcüklerle tamamlayınız
Kütle ölçüsü temel birimit
kg-1000 5000
THERE
S
2.SINF MATEMATIK
KUTLE
ka
Kilogramdan az olan kütlelert-ölçmek için
Joullamhr
5kg 5000 g 5000 g
Balance
KE
Aşağdaki işlemleri örnekteki gibi yapınız
2 kg 3000 g+4000 g
kr
HUNT
dir.
4 yarm kg-
6 yanm kg
www.leventyagmaroglu.com
kgeder.
10 yanm kg 1
14 yarım kg-
20 yanm kg m
24 yarım ke
ETKİNLIK-1
ke
kg
6 karpuzu ortadan kestiğimizde kaç yarim elde ederiz?
A) 6
B) 10
12
kp
TE
9kg eder, 5 kg 1000g+2000 g kg oder
ABERT
An
8 elmayı ortadan ikiye ayrimiz. Kaç yarım elde ettiniz?
A) 12
B) 14
C) 16
kz
Kilogramu kacsimgesiyle gisteriz.
kz.
Gram kasaca simgesiyle gösteririz.
be oder
kg eder.
2 kg 6000 g 4000 g-
kg eder. Gkg 2000 7000 keder
kg eder
BB000+4000 g kg edir.
Levent YAGMUROĞLU
Ortaokul Matematik
Sıvı Ölçme
C Boyen Bitva Na KOTLE OLÇÜLERİ Kütle Gleme aracları: Esis kollu terart, elektronik tarnlar, baskil, kantar gibi kullanam Tartma Sebzeleri, meyveleri, katı maddelerin abras ölmek için kilogram ve gram ölçebiliria Kütte ölçüsü birimi kilogramdır. Kisaca "kg" şeklinde gösterilir. 1 kilogram 1000 g 1 kg-10 tane 100 gram. 1 kg (1000 g) 1 kg 3 6 kg 12 kg 11 kg = 4 kg = Yanm ko (500 g) www.leventyagmuroglu.com 8 kg=yarım kg eder. yarım kg eder. yarım kg eder. 3.SINIF MATEMATIK KOTLE Yanm ku (500 g) yarım kg eder yarim kg eder. ERRE SKAL LIFE - Kondičn Bir karpuzu kestiğimizde iki parça olar. Bu parçaların her birine yaram denir. Bir ekmeği ortadan iki parçaya ayırdığımızda yine iki yarım elde ederiz.. yanım kg eder 2 kr Yarım kilogram 500 gramdir. KILOGRAM ETKİNLIK-1 araçlarla abordan 5 kg = MEDE ARGENT 1 Kilogram-1kg. 10 kg- Ritgl Bir kilogramda iki yarım kilogram vardir. 1 kg = 4 tane 250 gram. yarım ki eder 9 kg- yarim kg eder 3 kg=yarım kg eder. 7 kg=yanm kg eder. -yarım kg eder. yarım kg eder. SEN STENTSUS Levent YAĞMUROĞLU B Adt Seyate Aşada verilen birimleri kilogram cinsinden yarimz 2 yanm kg- 1kp 8 yurm kg- S kg+4000 g 3000 ke 12 yanm kg 18 yarim kg 16 yarim kg - 30 yarim kg Aşağıdaki tümceleri uygun sözcüklerle tamamlayınız Kütle ölçüsü temel birimit kg-1000 5000 THERE S 2.SINF MATEMATIK KUTLE ka Kilogramdan az olan kütlelert-ölçmek için Joullamhr 5kg 5000 g 5000 g Balance KE Aşağdaki işlemleri örnekteki gibi yapınız 2 kg 3000 g+4000 g kr HUNT dir. 4 yarm kg- 6 yanm kg www.leventyagmaroglu.com kgeder. 10 yanm kg 1 14 yarım kg- 20 yanm kg m 24 yarım ke ETKİNLIK-1 ke kg 6 karpuzu ortadan kestiğimizde kaç yarim elde ederiz? A) 6 B) 10 12 kp TE 9kg eder, 5 kg 1000g+2000 g kg oder ABERT An 8 elmayı ortadan ikiye ayrimiz. Kaç yarım elde ettiniz? A) 12 B) 14 C) 16 kz Kilogramu kacsimgesiyle gisteriz. kz. Gram kasaca simgesiyle gösteririz. be oder kg eder. 2 kg 6000 g 4000 g- kg eder. Gkg 2000 7000 keder kg eder BB000+4000 g kg edir. Levent YAGMUROĞLU
biay
Tray
A) 3
8.01
14. Temel sıvı ölçme birimi litredir (L). Sıvı ölçme birimleri arasında büyük birimleri küçük birimlere çevirirken
her basamak için 10 ile çarpılırken, küçük birimleri büyük birimlere çevirirken 10'a böleriz.
avavincilik.com
a br
B) 2
48
a br
Yukarıda bir kenari a birim olan eş kareler üzerine çizilen model şekildeki gibi boyanıyor. Bu işlemde her
bir birimkare için 100 mL boya kullanılıyor.
Kullanılan mavi boya miktarı, pembe boya miktarından 6,4 L fazla olduğuna göre, a kaçtır?
77
26x
C) 1
D) = 1/2
-
8. Sınıf Matematik
Ortaokul Matematik
Sıvı Ölçme
biay Tray A) 3 8.01 14. Temel sıvı ölçme birimi litredir (L). Sıvı ölçme birimleri arasında büyük birimleri küçük birimlere çevirirken her basamak için 10 ile çarpılırken, küçük birimleri büyük birimlere çevirirken 10'a böleriz. avavincilik.com a br B) 2 48 a br Yukarıda bir kenari a birim olan eş kareler üzerine çizilen model şekildeki gibi boyanıyor. Bu işlemde her bir birimkare için 100 mL boya kullanılıyor. Kullanılan mavi boya miktarı, pembe boya miktarından 6,4 L fazla olduğuna göre, a kaçtır? 77 26x C) 1 D) = 1/2 - 8. Sınıf Matematik
her böl-
P
6P
=8P
ları ayrı
nındaki
n sonra
enekte-
dir.)
A
OKUL
89.
B) Ahmet, sivi basıncının kabın şekline bağlı ol
madığını bilmektedir.
C) Aslı'nın yorumunun tamamı yanlıştır.
D) Ahmet sıralamayı K>M>L>N şeklinde değiş
tirmelidir.
x
S
1
Şekildeki taban alanları eşit olan kaplara aynı cins
sıvılardan eşit hacimde dökülüyor.
A) = P₁2 = Px3
Pv₁ = P₂ = P₁
y2
Buna göre kapların tabanına etki eden sıvı ba-
sınçları P Pa ve kabın düzleme yaptığı
x3
basınç P₁ P2 ve Pv3 sıralaması hangi seçenekte
y3
doğru olarak verilmiştir?
y3
52
C)P= P₂ = P
53
x3
Py3 > Pv₁ > Py2
B) P>Px1>Px2
Py₁ =
DNPx3 > Px1>Px2
Py3Py1 > Py2
y2 = y3
Ortaokul Matematik
Sıvı Ölçme
her böl- P 6P =8P ları ayrı nındaki n sonra enekte- dir.) A OKUL 89. B) Ahmet, sivi basıncının kabın şekline bağlı ol madığını bilmektedir. C) Aslı'nın yorumunun tamamı yanlıştır. D) Ahmet sıralamayı K>M>L>N şeklinde değiş tirmelidir. x S 1 Şekildeki taban alanları eşit olan kaplara aynı cins sıvılardan eşit hacimde dökülüyor. A) = P₁2 = Px3 Pv₁ = P₂ = P₁ y2 Buna göre kapların tabanına etki eden sıvı ba- sınçları P Pa ve kabın düzleme yaptığı x3 basınç P₁ P2 ve Pv3 sıralaması hangi seçenekte y3 doğru olarak verilmiştir? y3 52 C)P= P₂ = P 53 x3 Py3 > Pv₁ > Py2 B) P>Px1>Px2 Py₁ = DNPx3 > Px1>Px2 Py3Py1 > Py2 y2 = y3
ağıda
angis
2.
430
7
5110
2
4800 540
1230
10.2.23250
2040 170
A) 5450
(30)
B) 5420
600
1205150/16
Myya
BOON MY
12
6
3+100
Burak işyerinde bulunan kahve makinesinin günlük çalışma
programını takip etmiş ve şu notları almıştır.
120 ml 150 ml
120 ml lik bardaklarla dolum yapıldığında 100 ml su art-
maktadır.
150 ml lik bardaklarla dolum yapıldığında 130 ml lik su art-
maktadır.
5000
230
Makinedeki suyun 5 litreden fazla olduğu biliniyor.
Buna göre kahve makinesindeki su en az kaç mililitredir?
C) 5400
D) 5380
Ortaokul Matematik
Sıvı Ölçme
ağıda angis 2. 430 7 5110 2 4800 540 1230 10.2.23250 2040 170 A) 5450 (30) B) 5420 600 1205150/16 Myya BOON MY 12 6 3+100 Burak işyerinde bulunan kahve makinesinin günlük çalışma programını takip etmiş ve şu notları almıştır. 120 ml 150 ml 120 ml lik bardaklarla dolum yapıldığında 100 ml su art- maktadır. 150 ml lik bardaklarla dolum yapıldığında 130 ml lik su art- maktadır. 5000 230 Makinedeki suyun 5 litreden fazla olduğu biliniyor. Buna göre kahve makinesindeki su en az kaç mililitredir? C) 5400 D) 5380
8. Bilgi: Fotokopi makinelerinde bulunan tarama çubuğu, tarama sırasında başlangıç noktasından kâğıdın
sonuna kadar gidip başladığı yere geri dönerek taramasını tamamlar.
Aşağıda verilen fotokopi makinesindeki ardışık her iki dikey beyaz çizgi arası (x + 1) cm iken ardışık her
iki yatay beyaz çizgi arası (x + 4) cm'dir.
0000
Tarama Çubuğu
Beyaz Kâğıt
TTL
Şekil 1 (x+1) cm
(x + 4) cm
Beyaz Kâğıt
4x+16°
Beyaz Kâğıt
7x+7
Şekil 28x²+28x+112x * 12
Şekil 3
Fotokopi makinesindeki kırmızı tarama çubuğu Şekil-1'deki gibi beyaz bir kâğıdı taramaya başlıyor,
Şekil-2'deki gibi kâğıdın sonuna geldiğinde tekrar başlangıç çizgisine geri dönüyor ve Şekil-3'te tarama-
yı bitirmiş oluyor.
28x²2² +140x+112
141
Buna göre, tarama çubuğunun tarama süresince taradığı gri renkli (kâğıt hariç) kısmın toplam ala-
nını santimetrekare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) 24x² + 120x + 96
B) 30x² + 120x + 96
C) 24x² + 150x +96
D) 30x² +150x+96
Ortaokul Matematik
Sıvı Ölçme
8. Bilgi: Fotokopi makinelerinde bulunan tarama çubuğu, tarama sırasında başlangıç noktasından kâğıdın sonuna kadar gidip başladığı yere geri dönerek taramasını tamamlar. Aşağıda verilen fotokopi makinesindeki ardışık her iki dikey beyaz çizgi arası (x + 1) cm iken ardışık her iki yatay beyaz çizgi arası (x + 4) cm'dir. 0000 Tarama Çubuğu Beyaz Kâğıt TTL Şekil 1 (x+1) cm (x + 4) cm Beyaz Kâğıt 4x+16° Beyaz Kâğıt 7x+7 Şekil 28x²+28x+112x * 12 Şekil 3 Fotokopi makinesindeki kırmızı tarama çubuğu Şekil-1'deki gibi beyaz bir kâğıdı taramaya başlıyor, Şekil-2'deki gibi kâğıdın sonuna geldiğinde tekrar başlangıç çizgisine geri dönüyor ve Şekil-3'te tarama- yı bitirmiş oluyor. 28x²2² +140x+112 141 Buna göre, tarama çubuğunun tarama süresince taradığı gri renkli (kâğıt hariç) kısmın toplam ala- nını santimetrekare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) 24x² + 120x + 96 B) 30x² + 120x + 96 C) 24x² + 150x +96 D) 30x² +150x+96
Aşağıdaki görselde yer alan kaplarda bulunan su miktarı m³ cinsinden verilmiştir.
2. Kap: 54 m³
A) 1. kap
3. Kap: 10-3 m³
1. Kap: 10-3 m3
2. kaba 3, 3. kaba 4 litre su ekleniyor.
1. kaptan 5, 4. kaptan 7 litre su alınıyor.
Buna göre, son durumda hangi kapta daha çok su vardır? (1 m³ = 1000 L)
B) 2. kap
C) 3. kap
4. Kap: 5 m³
D) 4. kap
2. B
1. A
3. C
Ortaokul Matematik
Sıvı Ölçme
Aşağıdaki görselde yer alan kaplarda bulunan su miktarı m³ cinsinden verilmiştir. 2. Kap: 54 m³ A) 1. kap 3. Kap: 10-3 m³ 1. Kap: 10-3 m3 2. kaba 3, 3. kaba 4 litre su ekleniyor. 1. kaptan 5, 4. kaptan 7 litre su alınıyor. Buna göre, son durumda hangi kapta daha çok su vardır? (1 m³ = 1000 L) B) 2. kap C) 3. kap 4. Kap: 5 m³ D) 4. kap 2. B 1. A 3. C
Sticke
bo
WR
A) 2
sweet
27.
HABITS
dry day
DAY
SATURDAY
ION
2. Bir sütçü 2, 5, 8 ve 12 litrelik dört kovanın 3
tanesini ayrı ayrı inek sütü ve keçi sütü ile
doldurmuştur. Kovalara koyduğu inek sütü
miktarı, keçi sütü miktarının 4 katıdır.
Buna göre boş kalan kova kaç litredir?
B) 5
C) 8
D) 12
MONTIS
5.
Ortaokul Matematik
Sıvı Ölçme
Sticke bo WR A) 2 sweet 27. HABITS dry day DAY SATURDAY ION 2. Bir sütçü 2, 5, 8 ve 12 litrelik dört kovanın 3 tanesini ayrı ayrı inek sütü ve keçi sütü ile doldurmuştur. Kovalara koyduğu inek sütü miktarı, keçi sütü miktarının 4 katıdır. Buna göre boş kalan kova kaç litredir? B) 5 C) 8 D) 12 MONTIS 5.
6.
Öğrencilerim bu soruları yapabilir.
Yardımcı Eylemle
Soruları
çözerken
dikkat lanışında
kesilirdi.
bana
yardım
etti.
Bu sorula-
rin hazır-
Kurallı Birleşik Eylemle
Soruyu Sınavda
kolaylıkla başarılı
çözüverdi. oldu.
1
2
3
Verilen cümlelerdeki fiilerin yapıları doğru bir şekilde takip edildiğinde hangi numaraya ulaşılır?
A) 1
B) 2
C) 3
4
D) 4
Ortaokul Matematik
Sıvı Ölçme
6. Öğrencilerim bu soruları yapabilir. Yardımcı Eylemle Soruları çözerken dikkat lanışında kesilirdi. bana yardım etti. Bu sorula- rin hazır- Kurallı Birleşik Eylemle Soruyu Sınavda kolaylıkla başarılı çözüverdi. oldu. 1 2 3 Verilen cümlelerdeki fiilerin yapıları doğru bir şekilde takip edildiğinde hangi numaraya ulaşılır? A) 1 B) 2 C) 3 4 D) 4
5. Bir araba K noktasından L noktasına doğru sabit hiz
la ilerlemektedir. Atakan, araç ilerlerken arabanın i
ne dışarıdan kömür torbası atıyor.
70
Atakan
Yatay (yer)
Kömür torbaları
Aracın sürati değişmediğine göre, kinetik enerisi
için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A Artar.
B)) Azalır.
Değişmez.
D) Kesin bir şey söylenemez.
idil
A)
SORU BANKASI
Ortaokul Matematik
Sıvı Ölçme
5. Bir araba K noktasından L noktasına doğru sabit hiz la ilerlemektedir. Atakan, araç ilerlerken arabanın i ne dışarıdan kömür torbası atıyor. 70 Atakan Yatay (yer) Kömür torbaları Aracın sürati değişmediğine göre, kinetik enerisi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A Artar. B)) Azalır. Değişmez. D) Kesin bir şey söylenemez. idil A) SORU BANKASI
6.
JA
Hafızoğlu Apartmanı'nda su kesintilerine önlem almak için
yukarıdaki boyutlarda su deposu yaptırmışlardır.
A) 20
2m
Su kesintisinde apartmanın su kullanımına göre tam dolu
deponun içindeki suyun seviyesini gösteren grafik aşağıda
verilmiştir.
Su miktarı (litre)
1200
B) 22
5
1 m
Buna göre bir su kesintisinde apartmana kaç saat yete
cek kadar su bulunmaktadır? (π = 3 aliniz.)
(1 m³ = 1000 litre)
Saat
C) 24
D) 25
Ortaokul Matematik
Sıvı Ölçme
6. JA Hafızoğlu Apartmanı'nda su kesintilerine önlem almak için yukarıdaki boyutlarda su deposu yaptırmışlardır. A) 20 2m Su kesintisinde apartmanın su kullanımına göre tam dolu deponun içindeki suyun seviyesini gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Su miktarı (litre) 1200 B) 22 5 1 m Buna göre bir su kesintisinde apartmana kaç saat yete cek kadar su bulunmaktadır? (π = 3 aliniz.) (1 m³ = 1000 litre) Saat C) 24 D) 25
∞ | Matematik
A) 10,4
5. Aşağıda, üç kovadaki su miktarları gösterilmiştir.
5,09 litre
II.
5
3
250
litre
A) I. kovadan II. kovaya
B) I. kovadan III. kovaya
C) III. kovadan I. kovaya
D) III. kovadan II. kovaya
III.
646
125
litre
Hüseyin bir hareketle bu kovaların birinden diğerine
su aktararak üç kovadaki su miktarlarını eşitlemiştir.
Buna göre Hüseyin, kovaların hangisinden diğeri-
ne su aktarmıştır?
VIP
C
5. Sınıf
Ortaokul Matematik
Sıvı Ölçme
∞ | Matematik A) 10,4 5. Aşağıda, üç kovadaki su miktarları gösterilmiştir. 5,09 litre II. 5 3 250 litre A) I. kovadan II. kovaya B) I. kovadan III. kovaya C) III. kovadan I. kovaya D) III. kovadan II. kovaya III. 646 125 litre Hüseyin bir hareketle bu kovaların birinden diğerine su aktararak üç kovadaki su miktarlarını eşitlemiştir. Buna göre Hüseyin, kovaların hangisinden diğeri- ne su aktarmıştır? VIP C 5. Sınıf
T8
DENEME
HIPOTEZ SERİSİ
16. Her birinin hacmi 18 litreden az ve birbirine eşit olan boya kutularına aşağıdaki gibi iki farklı ünitede boya dolumu
yapılmaktadır.
SINIF
390 Litre
Hipotez
Boya
450 Litre
Hipotez
Boya
Boya dolum ünitelerindeki tüm boya, kutulara hiç artmayacak şekilde doldurulmuştur.
Buna göre dolum işlemi için gerekli olan boya kutularının sayısı en az kaçtır?
A) 14
B) 28
C) 42
D) 56
Ali AKÇİÇEK
@aliakcicekoffical
Ortaokul Matematik
Sıvı Ölçme
T8 DENEME HIPOTEZ SERİSİ 16. Her birinin hacmi 18 litreden az ve birbirine eşit olan boya kutularına aşağıdaki gibi iki farklı ünitede boya dolumu yapılmaktadır. SINIF 390 Litre Hipotez Boya 450 Litre Hipotez Boya Boya dolum ünitelerindeki tüm boya, kutulara hiç artmayacak şekilde doldurulmuştur. Buna göre dolum işlemi için gerekli olan boya kutularının sayısı en az kaçtır? A) 14 B) 28 C) 42 D) 56 Ali AKÇİÇEK @aliakcicekoffical
22. Kaza ile göle düşen bir araba, taban yüzeyi yatay olan gölde batarak şekildeki gibi tekerleklerinin üzerinde durur.
banın içinde mahsur kalan sürücü, kapıyı açmaya çalışmasına rağmen bir türlü açamaz.
8 m
Göl
Buna göre,
Göl suyunun oluşturduğu basınç, kapının açılmasına engel olmuştur.
II. Sürücü, camı biraz indirerek arabanın içini su ile doldurursa kapıyı açabilir.
III. Arabanın içindeki gaz basıncı, göl suyunun oluşturduğu basıncı azaltmıştır.
ifadelerinden hangileri doğrudur? (Arabanın içindeki basınç, açık hava basıncına eşittir.)
A) Yalnız
B) I ve II
D) I, II ve III
C) II ve III
Ortaokul Matematik
Sıvı Ölçme
22. Kaza ile göle düşen bir araba, taban yüzeyi yatay olan gölde batarak şekildeki gibi tekerleklerinin üzerinde durur. banın içinde mahsur kalan sürücü, kapıyı açmaya çalışmasına rağmen bir türlü açamaz. 8 m Göl Buna göre, Göl suyunun oluşturduğu basınç, kapının açılmasına engel olmuştur. II. Sürücü, camı biraz indirerek arabanın içini su ile doldurursa kapıyı açabilir. III. Arabanın içindeki gaz basıncı, göl suyunun oluşturduğu basıncı azaltmıştır. ifadelerinden hangileri doğrudur? (Arabanın içindeki basınç, açık hava basıncına eşittir.) A) Yalnız B) I ve II D) I, II ve III C) II ve III
- 25
4.
auga
KOLEJİ
Taban yarıçapı 30 cm olan dik dairesel silindir şek-
lindeki varile 43,2 L zeytinyağı konuluyor.
Buna göre konulan zeytinyağının tabandan yük-
sekliği kaç santimetre olur? (π = 3 alınız.)
A) 16
B) 24
C) 48
D) 96
Ortaokul Matematik
Sıvı Ölçme
- 25 4. auga KOLEJİ Taban yarıçapı 30 cm olan dik dairesel silindir şek- lindeki varile 43,2 L zeytinyağı konuluyor. Buna göre konulan zeytinyağının tabandan yük- sekliği kaç santimetre olur? (π = 3 alınız.) A) 16 B) 24 C) 48 D) 96
5. Üç arkadaş 2,5 litrelik bir limonata almıştır.
Bu arkadaşlardan Levent 0,2 litrelik bardakla 4 bardak,
Ceyhun 0,25 litrelik bardakla 3 bardak, Fırat ise 0,4
litrelik bardakla 2 bardak limonata içmiştir.
Buna göre, şişede kaç litre limonata kalmıştır?
A) 0,5
B) 0,45
C) 0,4 D) 0,15
Ortaokul Matematik
Sıvı Ölçme
5. Üç arkadaş 2,5 litrelik bir limonata almıştır. Bu arkadaşlardan Levent 0,2 litrelik bardakla 4 bardak, Ceyhun 0,25 litrelik bardakla 3 bardak, Fırat ise 0,4 litrelik bardakla 2 bardak limonata içmiştir. Buna göre, şişede kaç litre limonata kalmıştır? A) 0,5 B) 0,45 C) 0,4 D) 0,15