Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Eşlik ve Benzerlik Soruları

2.
F
Robojan
000
eis
Yayınlan
E
A) 7
A
D
B
7 - Matematik SB
C
-uvorl 8.7.
Şekildeki ABCDEF düzgün altıgenin çevresinin KLMN ka-
appland 910g onus
pb 08
resinin çevresine oranı
B) 6
N
5 tür.
4
K
Karenin bir kenarı 6 cm ise düzgün altıgenin bir kenarı-
nın uzunluğu kaç cm'dir?
6 cm
M
C) 5
D) 4
...
eis
Yayınları
Ortaokul Matematik
Eşlik ve Benzerlik
2. F Robojan 000 eis Yayınlan E A) 7 A D B 7 - Matematik SB C -uvorl 8.7. Şekildeki ABCDEF düzgün altıgenin çevresinin KLMN ka- appland 910g onus pb 08 resinin çevresine oranı B) 6 N 5 tür. 4 K Karenin bir kenarı 6 cm ise düzgün altıgenin bir kenarı- nın uzunluğu kaç cm'dir? 6 cm M C) 5 D) 4 ... eis Yayınları
Test 02
1.
d
UT
C
b
a
1 üçgen
Üçgen Çeşitleri
6
m
n
k
B) a ve l
Bağlar Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olan A.
SOKAĞI" hâline getirmek istemektedir. Bu proje
nar Öğretmen okulun bir koridorunu "MATEMAT
öğrencilerle birlikte yürütmek isteyen Pınar Öğre
men, 5. sınıf öğrencilerine bu sokakta sergilenmek
üzere üçgen çeşitlerini anlatan pano hazırlama gö
revi vermiştir.
-30 mid
nelnev sihğal abreu
70 vublo el núm
Üçgen Çeşi
İkizkenar üçgenler için yukarıdaki kareli zeminde panoyu hazırlayan öğrenciler panoyu şekildeki gibi henüz
tamamlamamışlardır. negiəs şinsə
3.
Buna göre panodaki üçgenler tamamlandığında eşit olan kenarların birleştiği noktalar sırasıyla hangi-
sinde doğru verilmiştir?
A) b ve n
C) c ve m
D) d vek
Ortaokul Matematik
Eşlik ve Benzerlik
Test 02 1. d UT C b a 1 üçgen Üçgen Çeşitleri 6 m n k B) a ve l Bağlar Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olan A. SOKAĞI" hâline getirmek istemektedir. Bu proje nar Öğretmen okulun bir koridorunu "MATEMAT öğrencilerle birlikte yürütmek isteyen Pınar Öğre men, 5. sınıf öğrencilerine bu sokakta sergilenmek üzere üçgen çeşitlerini anlatan pano hazırlama gö revi vermiştir. -30 mid nelnev sihğal abreu 70 vublo el núm Üçgen Çeşi İkizkenar üçgenler için yukarıdaki kareli zeminde panoyu hazırlayan öğrenciler panoyu şekildeki gibi henüz tamamlamamışlardır. negiəs şinsə 3. Buna göre panodaki üçgenler tamamlandığında eşit olan kenarların birleştiği noktalar sırasıyla hangi- sinde doğru verilmiştir? A) b ve n C) c ve m D) d vek
AI QUAD CAMERA
O REDMI NOTE
Eni 21 cm, boyu 33 cm olan dikdörtgen
şeklindeki bir fotoğraf aynı oranda büyütü-
lecektir. Fotoğrafın boyunun 44 cm olması
için eni kaç santimetre olmalıdır?
A) 28 B) 32
C) 54 D) 56
Ortaokul Matematik
Eşlik ve Benzerlik
AI QUAD CAMERA O REDMI NOTE Eni 21 cm, boyu 33 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir fotoğraf aynı oranda büyütü- lecektir. Fotoğrafın boyunun 44 cm olması için eni kaç santimetre olmalıdır? A) 28 B) 32 C) 54 D) 56
10.
b) Duru ile Deniz'in çizdikleri
den azdır.
12 cm
MATEMATİK-8
K
7
L
24 cm
Yukarıda verilen şekilde KLM ~ SRM'dir.
|KL| = 12 cm, |LM| = 24 cm, |SR| = 4 cm ve |MR| = (x + 2) cm'dir.
Buna göre x'in eş değeri kaçtır?
A) 3
B) 4
M
+!/
8
(x + 2) cm
S
4 cm
R
C) 5
D) 6
3.
Papatya
Tavşan
Kurt
Yuka
Bu
Ortaokul Matematik
Eşlik ve Benzerlik
10. b) Duru ile Deniz'in çizdikleri den azdır. 12 cm MATEMATİK-8 K 7 L 24 cm Yukarıda verilen şekilde KLM ~ SRM'dir. |KL| = 12 cm, |LM| = 24 cm, |SR| = 4 cm ve |MR| = (x + 2) cm'dir. Buna göre x'in eş değeri kaçtır? A) 3 B) 4 M +!/ 8 (x + 2) cm S 4 cm R C) 5 D) 6 3. Papatya Tavşan Kurt Yuka Bu
8.
K
M
R
Yukanda verilen şekilde KLM 'i ile PLR'i benzerdir. KM| = |KM| = (3x) cm, |KL| = (2x) cm ve |ML| = (4x) cm'dir.
|PRI
Buna göre Ç(PLR)'nin x cinsinden eş değeri kaçtır?
A) 6x
B) 12x
C) 15x
D) 18x
Ortaokul Matematik
Eşlik ve Benzerlik
8. K M R Yukanda verilen şekilde KLM 'i ile PLR'i benzerdir. KM| = |KM| = (3x) cm, |KL| = (2x) cm ve |ML| = (4x) cm'dir. |PRI Buna göre Ç(PLR)'nin x cinsinden eş değeri kaçtır? A) 6x B) 12x C) 15x D) 18x
DOGA KOLEJÍ
e Abco
JAB) - 31BC), C(ABCD) 32 em olduğuna gö
re, A(KLMN) kaç edir?
A) 24
m) 36
C) 48
1. Her benzer üçgen aynı zamanda eş üçgendir.
II. İki üçgenin benzerlik oranı "k" ise alanları oranı
da "k" olur.
D) 60
III. İki üçgenin benzerlik oranı "k" ise karşılıklı yük-
seklikleri oranı da "k" dır.
IV. İki üçgen eş ise benzerlik oranı 1'dir.
B) 2
Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğru-
dur?
A) 1
C) 3
D) 4
Ortaokul Matematik
Eşlik ve Benzerlik
DOGA KOLEJÍ e Abco JAB) - 31BC), C(ABCD) 32 em olduğuna gö re, A(KLMN) kaç edir? A) 24 m) 36 C) 48 1. Her benzer üçgen aynı zamanda eş üçgendir. II. İki üçgenin benzerlik oranı "k" ise alanları oranı da "k" olur. D) 60 III. İki üçgenin benzerlik oranı "k" ise karşılıklı yük- seklikleri oranı da "k" dır. IV. İki üçgen eş ise benzerlik oranı 1'dir. B) 2 Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğru- dur? A) 1 C) 3 D) 4
60 cm
3.
B
Mobilya işi ile uğraşan Fatih Bey benzerlik oranları aynı olan tahta mdf parçaları ile evine aşağıdaki gibi
iki raftan oluşan kitaplık yapmak istenmektedir.
20 cm
MATEMATIK
30 cm
Örnek Kitaplık
Fatih Bey sanayiye gittiğinde aşağıdaki mdf parçalarını görüyor.
90 cm
2. raf
40 cm
40 cm
1. raf
30 cm
20 cm
60 cm
C) 3
90 cm
120 cm
20 cm
30 cm
Fatih Bey bu 7 parçadan birbirine benzer olanlar ile kitaplıklar yapacağına göre kaç numaralı
parça kitaplık yapımında kullanılamaz?
A) 1
B) 2
60 cm
D) 4
4
Ortaokul Matematik
Eşlik ve Benzerlik
60 cm 3. B Mobilya işi ile uğraşan Fatih Bey benzerlik oranları aynı olan tahta mdf parçaları ile evine aşağıdaki gibi iki raftan oluşan kitaplık yapmak istenmektedir. 20 cm MATEMATIK 30 cm Örnek Kitaplık Fatih Bey sanayiye gittiğinde aşağıdaki mdf parçalarını görüyor. 90 cm 2. raf 40 cm 40 cm 1. raf 30 cm 20 cm 60 cm C) 3 90 cm 120 cm 20 cm 30 cm Fatih Bey bu 7 parçadan birbirine benzer olanlar ile kitaplıklar yapacağına göre kaç numaralı parça kitaplık yapımında kullanılamaz? A) 1 B) 2 60 cm D) 4 4
2.
3V
120 km
B) 8
V
GO
Aynı yönde hareket eden bisikletlerin hızları ve araların-
daki mesafe şekilde gösterilmiştir.
karekök
Hızlı bisiklet, yavaş olana 5 saatte yetiştiğine göre, V
kaç km/s'dir?
A) 6
C) 12
D) 24
Ortaokul Matematik
Eşlik ve Benzerlik
2. 3V 120 km B) 8 V GO Aynı yönde hareket eden bisikletlerin hızları ve araların- daki mesafe şekilde gösterilmiştir. karekök Hızlı bisiklet, yavaş olana 5 saatte yetiştiğine göre, V kaç km/s'dir? A) 6 C) 12 D) 24
1.
B
EŞLİK VE BENZERLİK
60°
7 cm
6 cm
CS(K) = 70° dir.
D) IABI= IKLI dir.
C
I
50°
ABC üçgeninin çevresi 18 santimetredir..
ir. f
BS(C) = 50° dir.
-
K
ABC KML olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
5 cm
M
Ortaokul Matematik
Eşlik ve Benzerlik
1. B EŞLİK VE BENZERLİK 60° 7 cm 6 cm CS(K) = 70° dir. D) IABI= IKLI dir. C I 50° ABC üçgeninin çevresi 18 santimetredir.. ir. f BS(C) = 50° dir. - K ABC KML olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 5 cm M
13.
İç açılarından biri 90° olan üçgene dik üçgen denir. Dik kenarları
a birim ve b birim, hipotenüs uzunluğu c birim olan bir dik üçgende
Pisagor bağıntısı a² + b² = c² şeklindedir.
30 cm
AV Yayınları
72 cm
Google
39. inc
B
10
a
C
b
Erdem, masaüstü PC'de çalışma yaparken sayfayı ekrandaki gibi 20 - 48 santimetre boylarına küçültmüştür.
Ekran 39 inç olduğuna göre, açılır penceredeki A - B arası uzunluk kaç inçtir?
A) 23
B) 24
C) 25
a² + b² = c²
D) 26
Deneme - 1
Ortaokul Matematik
Eşlik ve Benzerlik
13. İç açılarından biri 90° olan üçgene dik üçgen denir. Dik kenarları a birim ve b birim, hipotenüs uzunluğu c birim olan bir dik üçgende Pisagor bağıntısı a² + b² = c² şeklindedir. 30 cm AV Yayınları 72 cm Google 39. inc B 10 a C b Erdem, masaüstü PC'de çalışma yaparken sayfayı ekrandaki gibi 20 - 48 santimetre boylarına küçültmüştür. Ekran 39 inç olduğuna göre, açılır penceredeki A - B arası uzunluk kaç inçtir? A) 23 B) 24 C) 25 a² + b² = c² D) 26 Deneme - 1
13.
5 cm
90
ole Sudon sbaly 08058 cm HA,10g snub
nepal obsly enog sly bles
Seda yukarıdaki üçgene benzer kenar uzunluk-
ları toplamı 125 cm olan bir üçgen çiziyor.
12 cm
Buna göre, bu üçgenin en uzun kenarı kaç
cm'dir?
A) 30
B) 40
MATEMATİK
C) 50
D) 60
Ortaokul Matematik
Eşlik ve Benzerlik
13. 5 cm 90 ole Sudon sbaly 08058 cm HA,10g snub nepal obsly enog sly bles Seda yukarıdaki üçgene benzer kenar uzunluk- ları toplamı 125 cm olan bir üçgen çiziyor. 12 cm Buna göre, bu üçgenin en uzun kenarı kaç cm'dir? A) 30 B) 40 MATEMATİK C) 50 D) 60
görünümü verilmiştir.
kisi birbirinin yansıması şeklindedir?
da
16.
C
C) 3-4
Boyu 1,5 m olan Ahmet, 6 metre uzunluğunda-
ki bir bayrak direğinin yakınında duruyor. Ken-
di gölgesiyle bayrak direğinin gölgesinin bittiği
yer aynı nokta oluyor.
D) 1-4
Bayrak direğinin gölgesi 8 metre olduğuna
göre, Ahmet'in bayrak direğine olan uzaklığı
kaç metredir?
A) 68 (0
B) 5
C) 4.80 D) 3
MATEMATİK 101
Ortaokul Matematik
Eşlik ve Benzerlik
görünümü verilmiştir. kisi birbirinin yansıması şeklindedir? da 16. C C) 3-4 Boyu 1,5 m olan Ahmet, 6 metre uzunluğunda- ki bir bayrak direğinin yakınında duruyor. Ken- di gölgesiyle bayrak direğinin gölgesinin bittiği yer aynı nokta oluyor. D) 1-4 Bayrak direğinin gölgesi 8 metre olduğuna göre, Ahmet'in bayrak direğine olan uzaklığı kaç metredir? A) 68 (0 B) 5 C) 4.80 D) 3 MATEMATİK 101
3.
B
12
E 4 cm F
C
Sınav Sahnesi
D
1
2 ABC
3 ABC
BCO
****
Süslemede aynı şekiller kullanılmış ve uç uca görseldeki gibi yan yana yerleştirilmiştir.
|EF|= 4 cm olduğuna göre süslemede elde edilen şeklin çevre uzunluğu kaç cm'dir?
A) 112
B) 113
C) 114
D) 115
Benzerlik oranı
olan iki eşkenar üçgen, tabanları boyunca yandaki gibi yapıştırıl-
2
mıştır. İki üçgen arasında DEF - ABC ilişkisi vardır. Bu şekil ile aşağıdaki gibi bir süs-
leme yapılmıştır.
5.
Ortaokul Matematik
Eşlik ve Benzerlik
3. B 12 E 4 cm F C Sınav Sahnesi D 1 2 ABC 3 ABC BCO **** Süslemede aynı şekiller kullanılmış ve uç uca görseldeki gibi yan yana yerleştirilmiştir. |EF|= 4 cm olduğuna göre süslemede elde edilen şeklin çevre uzunluğu kaç cm'dir? A) 112 B) 113 C) 114 D) 115 Benzerlik oranı olan iki eşkenar üçgen, tabanları boyunca yandaki gibi yapıştırıl- 2 mıştır. İki üçgen arasında DEF - ABC ilişkisi vardır. Bu şekil ile aşağıdaki gibi bir süs- leme yapılmıştır. 5.
5
Ornek|1
10 kg
10 kg
Bir boyacının mavi ve sarı boya kullanarak hazırladığı boyanın
%80'i mavi boyadır.
özüm
Buna göre, 10 kiloluk kutuda bulunan mavi boyanın tamamı-
ni kullandığında 10 kiloluk kutuda bulunan sarı boyanın kaç
kilogramı kalır?
Ortaokul Matematik
Eşlik ve Benzerlik
5 Ornek|1 10 kg 10 kg Bir boyacının mavi ve sarı boya kullanarak hazırladığı boyanın %80'i mavi boyadır. özüm Buna göre, 10 kiloluk kutuda bulunan mavi boyanın tamamı- ni kullandığında 10 kiloluk kutuda bulunan sarı boyanın kaç kilogramı kalır?
K
L
a
2a
M
2 N
Şekil - 1
1
a +3
2
2
K
M
L
Şekil -2
042
Kare şeklindeki çikolata Şekil - 1'de gösterildiği gibi parçalara ayrılıyor. Bu parçaların kenar uzunlukları ve harfleri
şekilde verilmiştir. Nihat, çikolatanın N parçasını yedikten sonra geriye kalan parçalarla Şekil - 2'deki gibi dikdör
gen şeklinde çikolata oluşturuyor.
Buna göre Nihat'ın yediği çikolatanın çevresini veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) a +7
B) 2a + 13
Q
C) 3a + 19
D) 4a +23
22+19
Ortaokul Matematik
Eşlik ve Benzerlik
K L a 2a M 2 N Şekil - 1 1 a +3 2 2 K M L Şekil -2 042 Kare şeklindeki çikolata Şekil - 1'de gösterildiği gibi parçalara ayrılıyor. Bu parçaların kenar uzunlukları ve harfleri şekilde verilmiştir. Nihat, çikolatanın N parçasını yedikten sonra geriye kalan parçalarla Şekil - 2'deki gibi dikdör gen şeklinde çikolata oluşturuyor. Buna göre Nihat'ın yediği çikolatanın çevresini veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) a +7 B) 2a + 13 Q C) 3a + 19 D) 4a +23 22+19
ğı-
-u-
DOĞA KOLEJİ
M
TEST - 2
6.
DIR
5.
E
A
A
DE
172
olduğuna göre, |EF| kaç cm'dir?
A) 24
B) 25
C) 26
244
B
Yukarıda verilen şekilde; [AB] // [CD] // [EF]'dir.
|AB| = 9 cm, |BD| = 4 cm,
|CD| = 17 cm, |DF| = 5 cm
Jon
E
İTÜ
ETA VAKFI
18
doğa
KOLEJI
D) 27
Ortaokul Matematik
Eşlik ve Benzerlik
ğı- -u- DOĞA KOLEJİ M TEST - 2 6. DIR 5. E A A DE 172 olduğuna göre, |EF| kaç cm'dir? A) 24 B) 25 C) 26 244 B Yukarıda verilen şekilde; [AB] // [CD] // [EF]'dir. |AB| = 9 cm, |BD| = 4 cm, |CD| = 17 cm, |DF| = 5 cm Jon E İTÜ ETA VAKFI 18 doğa KOLEJI D) 27