Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Eş Açılar Soruları

9.
8.
Test
64
Nur Öğretmen, tahtaya çizdiği p, rve s doğrularının oluşturduğu açılar ile ilgili öğrencilerden yorum yapmalanni jatiyor
Buna göre aşağıda verilen,
bvec
iç ters
açılardır.
yorumlarından hangileri doğrudur?
A) Ali ve Tuna
B) Ali ve Efe
Tuna
xilet
ters
açılardır.
Efe
DOĞRULAR VE ACILAR.
C) Ali ve Toprak
y lle z
iç ters
açılardır.
de ters
aplad
Toprak
D) Tuna ve Toprak
DOĞRULAR VE AÇILAR-III
D
A) A=VIE
C) A++ V = 180°
Seki
8.EwC
TRAVE
Yukarıdaki verilere göre A. ve v
aşağıdakilerden hangisidir?
BA
DA
Ortaokul Matematik
Eş Açılar
9. 8. Test 64 Nur Öğretmen, tahtaya çizdiği p, rve s doğrularının oluşturduğu açılar ile ilgili öğrencilerden yorum yapmalanni jatiyor Buna göre aşağıda verilen, bvec iç ters açılardır. yorumlarından hangileri doğrudur? A) Ali ve Tuna B) Ali ve Efe Tuna xilet ters açılardır. Efe DOĞRULAR VE ACILAR. C) Ali ve Toprak y lle z iç ters açılardır. de ters aplad Toprak D) Tuna ve Toprak DOĞRULAR VE AÇILAR-III D A) A=VIE C) A++ V = 180° Seki 8.EwC TRAVE Yukarıdaki verilere göre A. ve v aşağıdakilerden hangisidir? BA DA
1. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız.
(10 puan)
45
a) (.D.) Paydayı sıfır yapan değerler denklemin çözüm kümesinde yer almaz.
b) (Y) (-3;5) noktası koordinat düzleminde 4. bölgededir.
c) (..Y...) Başka bir değişkenden etkilenmeden değer alabilen değişkenlere bağımlı değişken denir.
d) (...) Orijinden geçen doğruların eğimi sıfırdır.
e) (Q.) Eşitsizliğin her iki tarafı aynı negatif sayıyla çarpılır veya bölünürse eşitsizlik yön değiştirir.
Ortaokul Matematik
Eş Açılar
1. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız. (10 puan) 45 a) (.D.) Paydayı sıfır yapan değerler denklemin çözüm kümesinde yer almaz. b) (Y) (-3;5) noktası koordinat düzleminde 4. bölgededir. c) (..Y...) Başka bir değişkenden etkilenmeden değer alabilen değişkenlere bağımlı değişken denir. d) (...) Orijinden geçen doğruların eğimi sıfırdır. e) (Q.) Eşitsizliğin her iki tarafı aynı negatif sayıyla çarpılır veya bölünürse eşitsizlik yön değiştirir.
Ase
Adres
şekilde ABC ve ADC birer üçgendir.
Verilenlere göre, IACI'nun alabileceği
tam sayı değerlerini bulunuz.
5) Şekildeki üçgenin kenar uzunlukları
a, b, c ile gösterilmiştir. Verilenlere
göre, üçgenin kenar uzunluklarını
küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
an
Yandaki şekilde verilenlere göre,
şeklin en kısa ve en uzun kenarlarını
bulunuz.
7) Yandaki üçgende m(A) > m(B) dir.
a = 2x + 3 ve b = 3x - 1
olduğuna göre, x'in alabileceği
en büyük tam sayı değeri kaçtır?
şekildeki PRS dik üçgeninde [PT] açıortaydır.
m(RPS) = 90° ve m(PRS) = 50°
olduğuna göre, PRT ve PTS üçgenlerini
oluşturan kenarlardan hangisi en uzundur?
B
B
B
8 cm
B
45°
62⁰
05 cm
d
BÖLÜM 1: ÜÇGEN
12 cm
92°
C 105 b
7 cm
50°
a
a
b
37°
O
79
e
C
C
Ortaokul Matematik
Eş Açılar
Ase Adres şekilde ABC ve ADC birer üçgendir. Verilenlere göre, IACI'nun alabileceği tam sayı değerlerini bulunuz. 5) Şekildeki üçgenin kenar uzunlukları a, b, c ile gösterilmiştir. Verilenlere göre, üçgenin kenar uzunluklarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. an Yandaki şekilde verilenlere göre, şeklin en kısa ve en uzun kenarlarını bulunuz. 7) Yandaki üçgende m(A) > m(B) dir. a = 2x + 3 ve b = 3x - 1 olduğuna göre, x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? şekildeki PRS dik üçgeninde [PT] açıortaydır. m(RPS) = 90° ve m(PRS) = 50° olduğuna göre, PRT ve PTS üçgenlerini oluşturan kenarlardan hangisi en uzundur? B B B 8 cm B 45° 62⁰ 05 cm d BÖLÜM 1: ÜÇGEN 12 cm 92° C 105 b 7 cm 50° a a b 37° O 79 e C C
UNITE V
Doğrular ve Açılar
1. Sek 1'de Ebrunun bilgisayarındaki monitörün korgidan görünüyo, Sekil 2 ve Sekit te ise bu monitorun yondan görün
miştir
+
Sekil 1
Sekil 2
Ebru Şekil 2 konumundaki monitörünü daha iyi görmek için Şekil 3'teki konuma getiriyor. Şekil 3'te monitörün masaya dik oldu
bilinmektedir.
Buna göre, Şekil 3'teki oluşan x açısının ölçüsü kaç derecedir?
A) 45
() 38
Ive
Doğrular
Sekil 1'de dik inge
0) 32
B
Şekil 21
şekilde
Buna
4.
A) 2
Ortaokul Matematik
Eş Açılar
UNITE V Doğrular ve Açılar 1. Sek 1'de Ebrunun bilgisayarındaki monitörün korgidan görünüyo, Sekil 2 ve Sekit te ise bu monitorun yondan görün miştir + Sekil 1 Sekil 2 Ebru Şekil 2 konumundaki monitörünü daha iyi görmek için Şekil 3'teki konuma getiriyor. Şekil 3'te monitörün masaya dik oldu bilinmektedir. Buna göre, Şekil 3'teki oluşan x açısının ölçüsü kaç derecedir? A) 45 () 38 Ive Doğrular Sekil 1'de dik inge 0) 32 B Şekil 21 şekilde Buna 4. A) 2
Aşağıda ölçüsü 50° ile 100° arasında olan, farklı ölçülerdeki açıların açıortaylarını takip ederek ilerleyen bir uçak gös-
terilmiştir.
Başlangıç
0
Her bir açının açıortayı alındığında ayrılan eş açılardan her birinin ölçüsü bir asal sayıdır.
0
Uçak başlangıç noktasından açıortay doğrusu boyunca 50 km gidip dönüyor. Sonra 60 km gidip dönüyor. Böylece her
dönüş sonrası gittiği mesafeyi 10 km arttırıyor.
Buna göre bu uçağın gittiği yol en fazla kaç km'dir?
A) 450
B) 350
C) 260
D) 180
M.7.3.1.1
DOTLU SORU BANKASI 161
Ortaokul Matematik
Eş Açılar
Aşağıda ölçüsü 50° ile 100° arasında olan, farklı ölçülerdeki açıların açıortaylarını takip ederek ilerleyen bir uçak gös- terilmiştir. Başlangıç 0 Her bir açının açıortayı alındığında ayrılan eş açılardan her birinin ölçüsü bir asal sayıdır. 0 Uçak başlangıç noktasından açıortay doğrusu boyunca 50 km gidip dönüyor. Sonra 60 km gidip dönüyor. Böylece her dönüş sonrası gittiği mesafeyi 10 km arttırıyor. Buna göre bu uçağın gittiği yol en fazla kaç km'dir? A) 450 B) 350 C) 260 D) 180 M.7.3.1.1 DOTLU SORU BANKASI 161
in benze
rtgen ige
zuri
ZA
EŞLİK ve BENZERLİK
KAZANIM: Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer
çokgenler oluşturur.
B
15 cm
A
34°
TEST - 5
13 cm
C
E
Yukanda verilen üçgenlerde;
|AC| = |DE| = 13 cm,
|AB| = |EF| = 15 cm,
s(BAC) = s(DEF) = 34% dir.
Buna göre, aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A) CAB DEF
B) ABC DEF
13 cm
34°
D
15 cm
C) BAC DEF
F
doğa
KOLEJI
D) CAB = FED
ATİK
Ortaokul Matematik
Eş Açılar
in benze rtgen ige zuri ZA EŞLİK ve BENZERLİK KAZANIM: Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. B 15 cm A 34° TEST - 5 13 cm C E Yukanda verilen üçgenlerde; |AC| = |DE| = 13 cm, |AB| = |EF| = 15 cm, s(BAC) = s(DEF) = 34% dir. Buna göre, aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? A) CAB DEF B) ABC DEF 13 cm 34° D 15 cm C) BAC DEF F doğa KOLEJI D) CAB = FED ATİK
n
35
D) 45
re x kaç dere-
D) 60
(230
NAME
6.
ap
-11
B) 20
3x +10°
Anta
p
4x-15°
Yukarıdaki şekilde m // n olduğuna göre x kaç dere
cedir?
A) 15
C) 25
D) 30
A) 33
B) 37
Yukarıdaki şekilde L
Buna göre m(BCD
A) 105
B
Ortaokul Matematik
Eş Açılar
n 35 D) 45 re x kaç dere- D) 60 (230 NAME 6. ap -11 B) 20 3x +10° Anta p 4x-15° Yukarıdaki şekilde m // n olduğuna göre x kaç dere cedir? A) 15 C) 25 D) 30 A) 33 B) 37 Yukarıdaki şekilde L Buna göre m(BCD A) 105 B
13. Aşağıda bir eşya sandığı verilmiştir.
160
B
40°
C
Eski eşyaları kullanarak kendisine kukla yapmak isteyen Ela sandığın kapağını 40° açarak içinden eski bir çorap almıştır.
Buna göre m(ABC) kaç derecedir?
A) 70
B) 65
C) 60
D) 55
7. Sinif
Babasını
Oluştur
A) 5
Matematik
Ortaokul Matematik
Eş Açılar
13. Aşağıda bir eşya sandığı verilmiştir. 160 B 40° C Eski eşyaları kullanarak kendisine kukla yapmak isteyen Ela sandığın kapağını 40° açarak içinden eski bir çorap almıştır. Buna göre m(ABC) kaç derecedir? A) 70 B) 65 C) 60 D) 55 7. Sinif Babasını Oluştur A) 5 Matematik
B
24-223
d₁
d2
ve d₂ doğruları birbirine
kaç derecedir?
C) 27
D) 29
C
98°
E
134°
B
D
E
Yukarıdaki şekilde [AB // [CD // [EF ve [OC],
AOE'nin açıortayıdır.
Buna göre m (OCD) kaç derecedir?
A) 116
B) 118
C) 120
D) 122
Buna göre x kaç derecedir?
A) 34
12.
C)42
Yukarıdaki şekilde d, ile d, doğruları birb
paralel olduğuna göre aşağıdakilerden
gisi doğrudur?
A) a-b+c=180°
C) a-b-c=180°
B) a+b-c=18
D) b+c-a=
Ortaokul Matematik
Eş Açılar
B 24-223 d₁ d2 ve d₂ doğruları birbirine kaç derecedir? C) 27 D) 29 C 98° E 134° B D E Yukarıdaki şekilde [AB // [CD // [EF ve [OC], AOE'nin açıortayıdır. Buna göre m (OCD) kaç derecedir? A) 116 B) 118 C) 120 D) 122 Buna göre x kaç derecedir? A) 34 12. C)42 Yukarıdaki şekilde d, ile d, doğruları birb paralel olduğuna göre aşağıdakilerden gisi doğrudur? A) a-b+c=180° C) a-b-c=180° B) a+b-c=18 D) b+c-a=
r-
ni
51
isi
le
de
5-
ik
ti
r.
10.
ENOMEN
Islam dininde paylaşma ve toplumsal yardımlaşma
ile ilgili uygulamalardan biri de vakıftır. Vakıf, Is-
lam'a göre helal kabul edilen mallardan faydalanma
hakkını Allah'ın (c.c.) rizasını umarak toplumun kul-
lanımına veren hayır kurumudur. Osmanlı Devleti'n-
de başta sultanlar olmak üzere her kesimden insan
vakıf kurma konusunda adeta yarışmıştır. Devletin
henüz yeni olduğu dönemlerde Orhan Gazi İznik'te
inşa ettirdiği medresesi için pek çok gayrimenkulü
vakfetti. Ayrıca gerek Bursa'da gerekse başka yer-
lerde inşa ettirdiği cami, medrese ve benzeri yer-
ler için mülklerini vakıf yoluyla tahsis etti. Sonraki
dönemlerde de bu uygulama artarak devam etti. 1.
Murad Hüdavendigâr, Yildim Bayezid, Fatih Sul-
tan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman gibi padişah-
lar birçok hayır eserleri yaptırdılar ve bu eserler için
vakıflar kurdular.
Osmanlı padişahlarının bu faaliyetleri;
I. Infak,
II. Sadaka-i cariye,
III. Sadaka
ibadetlerinden hangisi veya hangileriyle ilişkilendirilebi-
lir?
A) Yalnız II
B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
Ortaokul Matematik
Eş Açılar
r- ni 51 isi le de 5- ik ti r. 10. ENOMEN Islam dininde paylaşma ve toplumsal yardımlaşma ile ilgili uygulamalardan biri de vakıftır. Vakıf, Is- lam'a göre helal kabul edilen mallardan faydalanma hakkını Allah'ın (c.c.) rizasını umarak toplumun kul- lanımına veren hayır kurumudur. Osmanlı Devleti'n- de başta sultanlar olmak üzere her kesimden insan vakıf kurma konusunda adeta yarışmıştır. Devletin henüz yeni olduğu dönemlerde Orhan Gazi İznik'te inşa ettirdiği medresesi için pek çok gayrimenkulü vakfetti. Ayrıca gerek Bursa'da gerekse başka yer- lerde inşa ettirdiği cami, medrese ve benzeri yer- ler için mülklerini vakıf yoluyla tahsis etti. Sonraki dönemlerde de bu uygulama artarak devam etti. 1. Murad Hüdavendigâr, Yildim Bayezid, Fatih Sul- tan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman gibi padişah- lar birçok hayır eserleri yaptırdılar ve bu eserler için vakıflar kurdular. Osmanlı padişahlarının bu faaliyetleri; I. Infak, II. Sadaka-i cariye, III. Sadaka ibadetlerinden hangisi veya hangileriyle ilişkilendirilebi- lir? A) Yalnız II B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
12. Bileziklerin ölçülmesinde yandaki
alet kullanılmaktadır. Bu alet aşa-
ğıya doğru genişleyen halkalardan
oluşur.
Aşağıdaki metal halkalar bu öl-
çüm aletine takılacaktır. Kalıtım
kavramları, halkanın büyüklüğü
ile kavramın karmaşıklığı doğru
orantılı olacak şekilde halkaların
üzerine yazılmıştır.
Bu kavramlardan en küçüğünü temsil eden halka,
ölçüm aletindeki en üstteki halkayla eşit büyüklük-
tedir.
Kromozon Nükleotid
DNA
Of
Gen
A) 3-1-2-4
C) 3-1-4-2
2
3
64
66
Buna göre, halkalar hangi sırayla takılırsa 2
kavram ölçüm aletine takılırken, 2 kavram boş-
ta kalır?
B) 3-2-4-1
D) 2-4-1-3
ÖZDEBİR YAYINLARI
Ortaokul Matematik
Eş Açılar
12. Bileziklerin ölçülmesinde yandaki alet kullanılmaktadır. Bu alet aşa- ğıya doğru genişleyen halkalardan oluşur. Aşağıdaki metal halkalar bu öl- çüm aletine takılacaktır. Kalıtım kavramları, halkanın büyüklüğü ile kavramın karmaşıklığı doğru orantılı olacak şekilde halkaların üzerine yazılmıştır. Bu kavramlardan en küçüğünü temsil eden halka, ölçüm aletindeki en üstteki halkayla eşit büyüklük- tedir. Kromozon Nükleotid DNA Of Gen A) 3-1-2-4 C) 3-1-4-2 2 3 64 66 Buna göre, halkalar hangi sırayla takılırsa 2 kavram ölçüm aletine takılırken, 2 kavram boş- ta kalır? B) 3-2-4-1 D) 2-4-1-3 ÖZDEBİR YAYINLARI
UNITE 5
Öğreten Testler
1. Aşağıda pergel ve cetvel kullanılarak oluşturulan
şeklin adımlarını inceleyiniz.
1. adım:
Verilen açının köşesine pergelin sivri ucunu koyarak
açının kenarlarını kesen bir yay çizelim. Yayın açı-
nın kollarını kestiği noktalara A ve B diyelim.
2. adım:
Pergelin açıklığını bozmadan ucunu sırasıyla A ve
B noktalarına koyarak açının iç bölgesinde birbirini
kesen iki yay çizelim. Yayların kesim noktasına N
diyelim.
3. adım:
O ve N noktalarını cetvel ile birleştirelim.
B
Yapılan uygulamaya göre aşağıdaki sonuçlar-
dan hangisi çıkarılamaz?
3.
A) Yapılan uygulamada, AOB açısının açıortayı çi-
zilmiştir.
B) IOAI = IONI = IOBI dir.
C) m(AON) = m(BON) dir.
D) [ON, AOB açısının açıortayıdır.
DOĞR
Yuka
doğ
A)
C
4.
Ortaokul Matematik
Eş Açılar
UNITE 5 Öğreten Testler 1. Aşağıda pergel ve cetvel kullanılarak oluşturulan şeklin adımlarını inceleyiniz. 1. adım: Verilen açının köşesine pergelin sivri ucunu koyarak açının kenarlarını kesen bir yay çizelim. Yayın açı- nın kollarını kestiği noktalara A ve B diyelim. 2. adım: Pergelin açıklığını bozmadan ucunu sırasıyla A ve B noktalarına koyarak açının iç bölgesinde birbirini kesen iki yay çizelim. Yayların kesim noktasına N diyelim. 3. adım: O ve N noktalarını cetvel ile birleştirelim. B Yapılan uygulamaya göre aşağıdaki sonuçlar- dan hangisi çıkarılamaz? 3. A) Yapılan uygulamada, AOB açısının açıortayı çi- zilmiştir. B) IOAI = IONI = IOBI dir. C) m(AON) = m(BON) dir. D) [ON, AOB açısının açıortayıdır. DOĞR Yuka doğ A) C 4.
HITIM YAYINLARI
6. Görselde K, L ve M şehirlerinin Dünya üzerindeki
konumları verilmiştir.
OL
M
Yengeç dönencesi
Ekvator
Oğlak dönencesi
Buna göre;
I. 21 Haziran tarihinde K şehrindeki gece süresi L
şehrindeki gece süresinden daha kısadır.
II. 3 Ocak tarihinde şehirlerin gündüz süreleri ara-
sındaki ilişki M > L > K şeklindedir.
III. K ve M şehirlerinde yere dik olarak yerleştirilmiş
çubukların gölge boyu yıl boyunca sıfır olamaz.
yorumlarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) II ve III
B) I ve II
D) I, II ve III
Ortaokul Matematik
Eş Açılar
HITIM YAYINLARI 6. Görselde K, L ve M şehirlerinin Dünya üzerindeki konumları verilmiştir. OL M Yengeç dönencesi Ekvator Oğlak dönencesi Buna göre; I. 21 Haziran tarihinde K şehrindeki gece süresi L şehrindeki gece süresinden daha kısadır. II. 3 Ocak tarihinde şehirlerin gündüz süreleri ara- sındaki ilişki M > L > K şeklindedir. III. K ve M şehirlerinde yere dik olarak yerleştirilmiş çubukların gölge boyu yıl boyunca sıfır olamaz. yorumlarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I C) II ve III B) I ve II D) I, II ve III
AL
1. Üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180° dir.
30 40 50 60
150 140 130 120
A) 30
ga
B
120 130 140
50 40 30
N
Şekilde verilen ABC üçgeninde A açısının açıortayı olan [AK çiziliyor.
Buna göre, m(BAK) kaç derecedir?
B) 40
130 120 110 100
C) 50
C
120 130 140
50
D) 60
Ortaokul Matematik
Eş Açılar
AL 1. Üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180° dir. 30 40 50 60 150 140 130 120 A) 30 ga B 120 130 140 50 40 30 N Şekilde verilen ABC üçgeninde A açısının açıortayı olan [AK çiziliyor. Buna göre, m(BAK) kaç derecedir? B) 40 130 120 110 100 C) 50 C 120 130 140 50 D) 60
85°
150°
135°
..
Buna göre Emre'nin haritadan kesip çıkardığı parça aşağıdakilerden hangisi olabilir?
B)
80°
Emre, bir şehre ait metro hatlarını gösteren
haritanın bir kısmını kesip çıkarttığında
yandaki görüntü oluşmuştur.
Yatay olan hatların tamamı birbirine paraleldir.
120°
C)
65°
110°
D)
150°
135⁰°
Ortaokul Matematik
Eş Açılar
85° 150° 135° .. Buna göre Emre'nin haritadan kesip çıkardığı parça aşağıdakilerden hangisi olabilir? B) 80° Emre, bir şehre ait metro hatlarını gösteren haritanın bir kısmını kesip çıkarttığında yandaki görüntü oluşmuştur. Yatay olan hatların tamamı birbirine paraleldir. 120° C) 65° 110° D) 150° 135⁰°
10.
A
D
Ho
A) 60
40°
140°
B
B) 50
m(DEH)
m(GEF) kaç derecedir?
E
G
C
Yukarıdaki şekilde verilen DEF ve ABC açıları eş açı-
lardır.
?
= 40° ve [EG açıortay olduğuna göre,
F
C) 40
D) 30
7. SINIF-Matematik
Ortaokul Matematik
Eş Açılar
10. A D Ho A) 60 40° 140° B B) 50 m(DEH) m(GEF) kaç derecedir? E G C Yukarıdaki şekilde verilen DEF ve ABC açıları eş açı- lardır. ? = 40° ve [EG açıortay olduğuna göre, F C) 40 D) 30 7. SINIF-Matematik