Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Üslü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemi Soruları

A)
1
Amip
Öglena
2
Ú
210
3.2"
8
4
5
BOF
YAYINLARI
B)
Amip
Öglena
5
10
220
3.220
-Us
Yukarıda eş daireler içerisine yazılan üs ve taban kartları
verilmiştir.
-Taban
Üs kartı 1 br sağa kaydırıldığında 4¹, 82, 5³, 104 sayıları
elde ediliyor.
Buna göre, kartlar ilk durumdayken taban kartı 2 br
sağa, üs kartı 4 br sağa kaydırıldığında elde edilen
üslü sayıların çarpımı kaç basamaklı bir sayıdır?
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
C)
Amip
Oglena
6. Aşağıda eş kam
rilmiştir.
3-.
2
8-3 4-
32-¹
85
:
Ş
Şekil 2, Şeki
konulduğunc
mektedir.
Buna göre:
reler içeris
lerden ham
A) 2²
Ortaokul Matematik
Üslü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemi
A) 1 Amip Öglena 2 Ú 210 3.2" 8 4 5 BOF YAYINLARI B) Amip Öglena 5 10 220 3.220 -Us Yukarıda eş daireler içerisine yazılan üs ve taban kartları verilmiştir. -Taban Üs kartı 1 br sağa kaydırıldığında 4¹, 82, 5³, 104 sayıları elde ediliyor. Buna göre, kartlar ilk durumdayken taban kartı 2 br sağa, üs kartı 4 br sağa kaydırıldığında elde edilen üslü sayıların çarpımı kaç basamaklı bir sayıdır? A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 C) Amip Oglena 6. Aşağıda eş kam rilmiştir. 3-. 2 8-3 4- 32-¹ 85 : Ş Şekil 2, Şeki konulduğunc mektedir. Buna göre: reler içeris lerden ham A) 2²
6.
Aşağıda eş karelere bölünmüş birbirine eş kareler ve-
rilmiştir.
8-3
32-1
85
42
64²
28
Şekil - 1
26
16-3
4-²
Şekil - 2
Şekil 2, Şekil 1 üzerine köşeleri üstüste gelecek şekilde
konulduğunda taralı kısımların altındaki sayılar görünme-
mektedir.
Buna göre; Şekil 2, Şekil 1 üzerine konulduğunda ka-
reler içerisinde görünen sayıların çarpımı aşağıdaki-
lerden hangisi olamaz?
A) 2-²
B) 2-10
C) 2-8
D) 26
Diğer sayfaya geçiniz.
Ortaokul Matematik
Üslü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemi
6. Aşağıda eş karelere bölünmüş birbirine eş kareler ve- rilmiştir. 8-3 32-1 85 42 64² 28 Şekil - 1 26 16-3 4-² Şekil - 2 Şekil 2, Şekil 1 üzerine köşeleri üstüste gelecek şekilde konulduğunda taralı kısımların altındaki sayılar görünme- mektedir. Buna göre; Şekil 2, Şekil 1 üzerine konulduğunda ka- reler içerisinde görünen sayıların çarpımı aşağıdaki- lerden hangisi olamaz? A) 2-² B) 2-10 C) 2-8 D) 26 Diğer sayfaya geçiniz.
Görselde verilen fayanslardan birinin çevre uzunluğu 45 br'dir.
Buna göre panonun görünen yüzünün alanı kaç birimkaredir?
220
B) 2¹⁹7
C) 2¹7
10. Asansör kapılarının üzerinde bulunan dijital panoda
kat numaraları yazmaktadır.
Bir iş yerinde katlar arası çalışan asansör saniyede
2¹ mhareket etmektedir.
MRİ
Görsel 1
16
Görsel 2
Ali, bu iş yerindeki asansöre "Görsel 1" konumunda
binmiş, "Görsel 2" konumunda asansörden inmiştir.
İş yerinde ardışık iki kat arası mesafe 2² metredir.
Buna göre Ali'nin asansörde kalma süresi top-
lam kaç saniyedir?
A) 24
B) 25 (C) 26
D) 27
8. Sınıf Referans Çöz-Bitir Fasikül Testler
2
Ske
Lore
Ad
1
A
2 A
3
4
Opt
1
Ortaokul Matematik
Üslü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemi
Görselde verilen fayanslardan birinin çevre uzunluğu 45 br'dir. Buna göre panonun görünen yüzünün alanı kaç birimkaredir? 220 B) 2¹⁹7 C) 2¹7 10. Asansör kapılarının üzerinde bulunan dijital panoda kat numaraları yazmaktadır. Bir iş yerinde katlar arası çalışan asansör saniyede 2¹ mhareket etmektedir. MRİ Görsel 1 16 Görsel 2 Ali, bu iş yerindeki asansöre "Görsel 1" konumunda binmiş, "Görsel 2" konumunda asansörden inmiştir. İş yerinde ardışık iki kat arası mesafe 2² metredir. Buna göre Ali'nin asansörde kalma süresi top- lam kaç saniyedir? A) 24 B) 25 (C) 26 D) 27 8. Sınıf Referans Çöz-Bitir Fasikül Testler 2 Ske Lore Ad 1 A 2 A 3 4 Opt 1
5.
S
MATEMATIK
AY25
650 140
31
2.10-1 m
Yukarıda, derinliği 2.10 metre olan bir kutu verilmiş
tir. Bu kutunun içine her birinin kalınlığı 5.10 m olan
fayanslar üst üste ve kutudan taşmayacak şekilde ko
nulacaktır.
B) 26
I 5.10-3 m
Buna göre yukarıda verilen fayanslardan 1050 ta
nesi kutulara konmak istenirse en az kaç kutu ge
rekir?
C) 27
0.005
DY
B
7.
Ortaokul Matematik
Üslü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemi
5. S MATEMATIK AY25 650 140 31 2.10-1 m Yukarıda, derinliği 2.10 metre olan bir kutu verilmiş tir. Bu kutunun içine her birinin kalınlığı 5.10 m olan fayanslar üst üste ve kutudan taşmayacak şekilde ko nulacaktır. B) 26 I 5.10-3 m Buna göre yukarıda verilen fayanslardan 1050 ta nesi kutulara konmak istenirse en az kaç kutu ge rekir? C) 27 0.005 DY B 7.
2
♡
27+3
24.23=27+
Yukarıda verilen, renkleri dışında özdeş iki çubuk, aşağıdaki gibi parçalara ayrılmıştır.
20:24
cm
22n+1 cm
8 eş parça 3
2³+24
PAK
B) 32²
20+2
113
cm
22n cm
16 eş parça 24
26
8 eş
23 € 63 parça - 26
7 26
2
n bir doğal sayı olduğuna göre başlangıçta verilen çubukların uzunlukları toplamı, santimetre cinsinden aşağı-
dakilerden hangisine eşittir?
A) 8³
16 eş parça
1. çubuk
2. çubuk
64²2 2
C) 64²
28
27(
D) 82
G
22.24
24
D) 47
SINAN KUZUCU
YAYINLARI
Ortaokul Matematik
Üslü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemi
2 ♡ 27+3 24.23=27+ Yukarıda verilen, renkleri dışında özdeş iki çubuk, aşağıdaki gibi parçalara ayrılmıştır. 20:24 cm 22n+1 cm 8 eş parça 3 2³+24 PAK B) 32² 20+2 113 cm 22n cm 16 eş parça 24 26 8 eş 23 € 63 parça - 26 7 26 2 n bir doğal sayı olduğuna göre başlangıçta verilen çubukların uzunlukları toplamı, santimetre cinsinden aşağı- dakilerden hangisine eşittir? A) 8³ 16 eş parça 1. çubuk 2. çubuk 64²2 2 C) 64² 28 27( D) 82 G 22.24 24 D) 47 SINAN KUZUCU YAYINLARI
* 120
9. Kırmızı ve mavi renk karışımından mor renk elde edilir.
Kare şeklindeki eş camlar aşağıdaki gibi eş bölmelere ayrılıyor ve bazı bölmeleri belirtilen renklere boya-
niyor.
72
256 cm
V
2
27
2
2² 23
25
256 cm
29.23
Daha sonra bu iki cam kenarları çakışacak şekilde üst üste konuluyor.
Buna göre, üstten bakıldığında mor görünen bölmelerin alanları toplamı kaç santimetrekaredir?
A) 211
B) 212
C) 213
9.8
D) 214
Ortaokul Matematik
Üslü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemi
* 120 9. Kırmızı ve mavi renk karışımından mor renk elde edilir. Kare şeklindeki eş camlar aşağıdaki gibi eş bölmelere ayrılıyor ve bazı bölmeleri belirtilen renklere boya- niyor. 72 256 cm V 2 27 2 2² 23 25 256 cm 29.23 Daha sonra bu iki cam kenarları çakışacak şekilde üst üste konuluyor. Buna göre, üstten bakıldığında mor görünen bölmelerin alanları toplamı kaç santimetrekaredir? A) 211 B) 212 C) 213 9.8 D) 214
10
U
28
+
A
B
Yukarıdaki şekilde;
□ Sağa doğru ilerledikçe her kareye bir önceki kare-
deki sayının iki katı yazılır.
□ Aşağıya doğru ilerlendiği zaman ise her kareye bir
önceki karede bulunan sayının yarısı yazdır.
Buna göre, A.B. işleminin sonucu kaçtır?
A) 32
B) 16
C) 8
D) 4
Ortaokul Matematik
Üslü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemi
10 U 28 + A B Yukarıdaki şekilde; □ Sağa doğru ilerledikçe her kareye bir önceki kare- deki sayının iki katı yazılır. □ Aşağıya doğru ilerlendiği zaman ise her kareye bir önceki karede bulunan sayının yarısı yazdır. Buna göre, A.B. işleminin sonucu kaçtır? A) 32 B) 16 C) 8 D) 4
me 2
eme
ene
D
6,5
Y Y Y Y
10. Aşağıda iç içe geçebilen küp şeklinde 6 adet kapaklı saklama kabı verilmiştir.
2¹1 br²
2
B) 2
Y Y
En dıştaki kabın bir yüzünün alanı 2¹1 br² olup, dıştan içe doğru her bir kabın bir yüzünün alanı bir öncekinin çeyreğine eşittir.
Bir aşçı bu kapların her birine çeşitli malzemelerden koyup yüksekliği √16200 br olan bir rafa üst üste diziyor.
Bu aşçı, rafin en üst noktasına boşluk kalmadan ulaşmak için bu kaplarla ebatları aynı olan küp şeklindeki saklama
kaplarından en az kaç tane daha kullanmalıdır?
A) 1
C 3
b) 4
Bir
Se
Ortaokul Matematik
Üslü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemi
me 2 eme ene D 6,5 Y Y Y Y 10. Aşağıda iç içe geçebilen küp şeklinde 6 adet kapaklı saklama kabı verilmiştir. 2¹1 br² 2 B) 2 Y Y En dıştaki kabın bir yüzünün alanı 2¹1 br² olup, dıştan içe doğru her bir kabın bir yüzünün alanı bir öncekinin çeyreğine eşittir. Bir aşçı bu kapların her birine çeşitli malzemelerden koyup yüksekliği √16200 br olan bir rafa üst üste diziyor. Bu aşçı, rafin en üst noktasına boşluk kalmadan ulaşmak için bu kaplarla ebatları aynı olan küp şeklindeki saklama kaplarından en az kaç tane daha kullanmalıdır? A) 1 C 3 b) 4 Bir Se
14. a = 0 ve m, n birer tam sayı olmak üzere a".a" = am dir.
Aşağıdaki hücrelere ayrılmış tabloya 20 dan 2e kadar olan 2 nin doğal sayı kuvvetlerinden beş tanesi kullanı-
larak
.
.
soldan sağa ve yukarıdan aşağıya artarak
yan yana bulunan yatay üç hücreye yazılacak üslü ifadelerin çarpımı ile üst üste bulunan dikey üç hücreye
yazılacak üslü ifadelerin çarpımı eşit olacak şekilde yazılacaktır.
23
B) 225
MATEMATİK
aab
Bu tabloda şekildeki gibi 23 yazıldığında diğer hücrelere yazılacak üslü ifadelerin çarpımı aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) 226
C) 224
D23
Ortaokul Matematik
Üslü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemi
14. a = 0 ve m, n birer tam sayı olmak üzere a".a" = am dir. Aşağıdaki hücrelere ayrılmış tabloya 20 dan 2e kadar olan 2 nin doğal sayı kuvvetlerinden beş tanesi kullanı- larak . . soldan sağa ve yukarıdan aşağıya artarak yan yana bulunan yatay üç hücreye yazılacak üslü ifadelerin çarpımı ile üst üste bulunan dikey üç hücreye yazılacak üslü ifadelerin çarpımı eşit olacak şekilde yazılacaktır. 23 B) 225 MATEMATİK aab Bu tabloda şekildeki gibi 23 yazıldığında diğer hücrelere yazılacak üslü ifadelerin çarpımı aşağıdakiler- den hangisidir? A) 226 C) 224 D23
5.
Bal
Karınca
A) 2³.34
C) 64
Selim evde yaptığı bir deneyle karıncaların üreme
sayılarını buluyor. Deney yapacağı bölgeye bal dö-
ken Selim, karıncaların yarım saatte 27 tane oldu-
ğunu görüyor.
Selim
İki gün sonunda yaptığı deney sonucunda kaç
tane karınca görmesi gerekir?
B) 6³
D) 25.34
Ortaokul Matematik
Üslü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemi
5. Bal Karınca A) 2³.34 C) 64 Selim evde yaptığı bir deneyle karıncaların üreme sayılarını buluyor. Deney yapacağı bölgeye bal dö- ken Selim, karıncaların yarım saatte 27 tane oldu- ğunu görüyor. Selim İki gün sonunda yaptığı deney sonucunda kaç tane karınca görmesi gerekir? B) 6³ D) 25.34
d
0
1
5.26
3. Aşağıda verilen ABCD karesinin içerisine kendi için-
de özdeş mavi ve turuncu renkli kareler çizilmiştir.
A
26
26
24
B
2
28
2
(29) 32¹
D) 647
D
D) 26
D
5.26-26
26
Mavi renkli bir karenin alanı 212 mm2 olduğuna
göre turuncu renkli bir karenin alanı kaç mm²'dir?
A) 211
B) 210
C) 28
C
4.2²=2²26=28
23
Ortaokul Matematik
Üslü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemi
d 0 1 5.26 3. Aşağıda verilen ABCD karesinin içerisine kendi için- de özdeş mavi ve turuncu renkli kareler çizilmiştir. A 26 26 24 B 2 28 2 (29) 32¹ D) 647 D D) 26 D 5.26-26 26 Mavi renkli bir karenin alanı 212 mm2 olduğuna göre turuncu renkli bir karenin alanı kaç mm²'dir? A) 211 B) 210 C) 28 C 4.2²=2²26=28 23
zitif tam
ecek en
rışma-
klardır.
Si bitir-
yarışı
i top-
D) 60
Zeka Küpü Yayr
4.
XB
A
D
Yukarıda verilen ABCD
uzunluğu kaç metredir?
02/12/2
B)
2-1 m
- 2
3
2
B
-3
C
dikdörtgeninin çevre
(-2)-² m
C) 2
D) -2/2
on D)
-2
18
Ortaokul Matematik
Üslü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemi
zitif tam ecek en rışma- klardır. Si bitir- yarışı i top- D) 60 Zeka Küpü Yayr 4. XB A D Yukarıda verilen ABCD uzunluğu kaç metredir? 02/12/2 B) 2-1 m - 2 3 2 B -3 C dikdörtgeninin çevre (-2)-² m C) 2 D) -2/2 on D) -2 18
ÜSLÜ SAYILARDA ÇARPMA VE BÖLME TEST - 10
5. Nur'un her birinin boyutu 212 MB olan klasörleri aşağıdaki bilgisayarın ekranında gösterilmiştir.
Müzikler
B) 211
Filmler
16 GB
Nur bu klasörlerinin tamamını 16 GB'lik boş bir belleğe yüklemiştir.
Buna göre yüklemeden sonra bellekteki boş alan MB cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir?
(1 GB = 2¹0 MB)
A) 210
Fullmatematik
LGS MATEMATİK
12
8920
D) 213
Ortaokul Matematik
Üslü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemi
ÜSLÜ SAYILARDA ÇARPMA VE BÖLME TEST - 10 5. Nur'un her birinin boyutu 212 MB olan klasörleri aşağıdaki bilgisayarın ekranında gösterilmiştir. Müzikler B) 211 Filmler 16 GB Nur bu klasörlerinin tamamını 16 GB'lik boş bir belleğe yüklemiştir. Buna göre yüklemeden sonra bellekteki boş alan MB cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir? (1 GB = 2¹0 MB) A) 210 Fullmatematik LGS MATEMATİK 12 8920 D) 213
6.
25
cm
1
27
2² cm
cm
2² cm
Genişlikleri 2² cm olan kırmızı ve mavi tahtalar sırası
ile 4 eş ve 8 eş parçaya ayrılıyor.
Oluşturulan tahta parçaların bazıları aşağıdaki gibi
birleştirilerek iç bölgesi dikdörtgen şeklinde olan bir
çerçeve yapılıyor.
Buna göre çerçevenin dış kısmının çevre uzunlu-
ğu kaç santimetredir?
A) 8²
B) 27
C) 16²
D) 45
0000 08.02CDSO
Ortaokul Matematik
Üslü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemi
6. 25 cm 1 27 2² cm cm 2² cm Genişlikleri 2² cm olan kırmızı ve mavi tahtalar sırası ile 4 eş ve 8 eş parçaya ayrılıyor. Oluşturulan tahta parçaların bazıları aşağıdaki gibi birleştirilerek iç bölgesi dikdörtgen şeklinde olan bir çerçeve yapılıyor. Buna göre çerçevenin dış kısmının çevre uzunlu- ğu kaç santimetredir? A) 8² B) 27 C) 16² D) 45 0000 08.02CDSO
3. Aşağıdaki dikdörtgen şeklindeki kartonun kısa
kenarı 25 cm ve bir yüzünün alanı 625 cm² dir.
-4
625 cm²
25-4 cm
Bu kartonlardan kaç tanesi kısa kenarları ça-
kışacak biçimde dizilirse elde edilen dikdört-
genin uzun kenarı 62524 santimetre olur?
A) 572
B) 580
C) 584
D) 590
H
Ortaokul Matematik
Üslü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemi
3. Aşağıdaki dikdörtgen şeklindeki kartonun kısa kenarı 25 cm ve bir yüzünün alanı 625 cm² dir. -4 625 cm² 25-4 cm Bu kartonlardan kaç tanesi kısa kenarları ça- kışacak biçimde dizilirse elde edilen dikdört- genin uzun kenarı 62524 santimetre olur? A) 572 B) 580 C) 584 D) 590 H
4. Bir kenar uzunluğu 8¹ mm olan kare şeklindeki kağıdın ön yüzü aşağıdaki gibi eş karesel bölgelere ayrılmı
Kağıdın bazı bölgeleri mavi renge boyanmıştır.
12 8
2
Buna göre boyalı bölgenin alanı mm² cinsinden aşağıdakilerden hangisidir?
A) 222
B) 223
C) 412
D) 413
2
24
Ortaokul Matematik
Üslü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemi
4. Bir kenar uzunluğu 8¹ mm olan kare şeklindeki kağıdın ön yüzü aşağıdaki gibi eş karesel bölgelere ayrılmı Kağıdın bazı bölgeleri mavi renge boyanmıştır. 12 8 2 Buna göre boyalı bölgenin alanı mm² cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? A) 222 B) 223 C) 412 D) 413 2 24