Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Doğrusal Denklemler Soruları

9. Bir sınıftaki kız ve erkek öğrencilerin sayıları toplamı 33'tür. Kız öğrencilerin sayısı, erkek öğren-
cilerin sayısından 3 fazla olduğuna göre, bu sınıfta kaç kız öğrenci vardır?
A. 15
B. 16
C. 17
D. 18
Jess
Ortaokul Matematik
Doğrusal Denklemler
9. Bir sınıftaki kız ve erkek öğrencilerin sayıları toplamı 33'tür. Kız öğrencilerin sayısı, erkek öğren- cilerin sayısından 3 fazla olduğuna göre, bu sınıfta kaç kız öğrenci vardır? A. 15 B. 16 C. 17 D. 18 Jess
99a-99c = xy4
99 (a-c) = xy4 eşitliğinde a - c = 6 olmalıdır.
99 6594 olur ve x = 5, y = 9 bulunur.
Sonuç x y = 45 tir.
Şimdi Yapabilirsin
13 Eylül
1. ab iki basamaklı sayısının rakamları yer değiştirdiğinde sayı 45 küçülüyor.
Bu şartı sağlayan kaç tane ab sayısı yazıldığını bulunuz.
2. ab iki basamaklı sayısı, a + b toplamının 9 katıdır. Buna göre ba sayısının,
a + b toplamının kaç katı olduğunu bulunuz.
3. ab ve ba iki basamaklı sayılarının toplamı 132 ve a < b koşulunu sağlayan
kaç tane ab sayısı yazıldığını bulunuz.
4. abc, 3xy, cba üç basamaklı sayılardır. abc = 3xy + cba olduğuna göre
(xv) ikilisini bulunuz.
E
Ortaokul Matematik
Doğrusal Denklemler
99a-99c = xy4 99 (a-c) = xy4 eşitliğinde a - c = 6 olmalıdır. 99 6594 olur ve x = 5, y = 9 bulunur. Sonuç x y = 45 tir. Şimdi Yapabilirsin 13 Eylül 1. ab iki basamaklı sayısının rakamları yer değiştirdiğinde sayı 45 küçülüyor. Bu şartı sağlayan kaç tane ab sayısı yazıldığını bulunuz. 2. ab iki basamaklı sayısı, a + b toplamının 9 katıdır. Buna göre ba sayısının, a + b toplamının kaç katı olduğunu bulunuz. 3. ab ve ba iki basamaklı sayılarının toplamı 132 ve a < b koşulunu sağlayan kaç tane ab sayısı yazıldığını bulunuz. 4. abc, 3xy, cba üç basamaklı sayılardır. abc = 3xy + cba olduğuna göre (xv) ikilisini bulunuz. E
EKOK PROBLEMLERİ - I
Matematika
10. Bir kırtasiyede satıcı elindeki kalemleri be-
şer beşer veya altışar altışar paketlediğin-
de her seferinde 2 kalem artıyor.
Kalemlerin sayısının 150'den az olduğu
bilindiğine göre kırtasiyede en çok kaç
kalem vardır?
A) 139 B) 130 C) 122
D) 118
Ortaokul Matematik
Doğrusal Denklemler
EKOK PROBLEMLERİ - I Matematika 10. Bir kırtasiyede satıcı elindeki kalemleri be- şer beşer veya altışar altışar paketlediğin- de her seferinde 2 kalem artıyor. Kalemlerin sayısının 150'den az olduğu bilindiğine göre kırtasiyede en çok kaç kalem vardır? A) 139 B) 130 C) 122 D) 118
7.
T
40 cm
x cm
Her birinin boyu 12 cm olan kâğıt bardaklar yukarıdaki gibi iç içe dizilmişlerdir.
Buna göre 41 bardak iç içe
A) 280
geçirildiğinde uzunluğu (x) kaç santimetre olur?
B) 292
C) 304
D) 316
Ortaokul Matematik
Doğrusal Denklemler
7. T 40 cm x cm Her birinin boyu 12 cm olan kâğıt bardaklar yukarıdaki gibi iç içe dizilmişlerdir. Buna göre 41 bardak iç içe A) 280 geçirildiğinde uzunluğu (x) kaç santimetre olur? B) 292 C) 304 D) 316
3.
18 mm
21 mm
Yukarıda sırt genişliği 18 mm ve 21 mm
olan iki kitap verilmiştir.
Bu kitaplar aynı uzunluktaki raflardan
birine sırt genişliği 18 mm olan eş ki-
taplar diğerine ise 21 mm olan eş kitap-
lar aralarında boşluk olmayacak şekilde
diziliyor.
A) 11
C) 22
****
S
Buna göre bu iki raftaki toplam kitap
sayısı en az kaç olabilir?
15.
B) 13
D) 26
Ortaokul Matematik
Doğrusal Denklemler
3. 18 mm 21 mm Yukarıda sırt genişliği 18 mm ve 21 mm olan iki kitap verilmiştir. Bu kitaplar aynı uzunluktaki raflardan birine sırt genişliği 18 mm olan eş ki- taplar diğerine ise 21 mm olan eş kitap- lar aralarında boşluk olmayacak şekilde diziliyor. A) 11 C) 22 **** S Buna göre bu iki raftaki toplam kitap sayısı en az kaç olabilir? 15. B) 13 D) 26
TEMEL KITAP
7. Aşağıda verilen 560 cm uzunluğundaki bir tahta parça-
sının orta noktası Şekil-1'deki gibi işaretlenmiştir.
560 cm
Şekil-1
20 cm
Şekil-2
Bu tahta parçası orta noktasının 20 cm sağından kesi-
lerek iki parçaya ayrılıyor. Aynılan bu iki parça kesilerek
uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olan eş parça-
lar elde ediliyor.
Buna göre elde edilen eş parça sayısı en az kaçtır?
A) 7
B) 15
C) 21
D) 28
Ortaokul Matematik
Doğrusal Denklemler
TEMEL KITAP 7. Aşağıda verilen 560 cm uzunluğundaki bir tahta parça- sının orta noktası Şekil-1'deki gibi işaretlenmiştir. 560 cm Şekil-1 20 cm Şekil-2 Bu tahta parçası orta noktasının 20 cm sağından kesi- lerek iki parçaya ayrılıyor. Aynılan bu iki parça kesilerek uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olan eş parça- lar elde ediliyor. Buna göre elde edilen eş parça sayısı en az kaçtır? A) 7 B) 15 C) 21 D) 28
MEN R
18. Bir otoparkın girişinde birer kart alan araç sahip-
leri çıkışta kartı okuttuğunda aracın otoparkta
kalma süresi sisteme kodlarla aktarılmaktadır.
Araçların otoparkta kalma sürelerine karşılık ge-
len kodlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.
*
*
Kod
0-2 saat
-2
2-4 saat
-1
4-6 saat
0
6-8 saat
1
8 saat ve üzeri
2
Bu otoparka 20 aracın giriş-çıkış yaptığı bir
günde sisteme aktarılan kodların toplamı 5'tir.
Süre
Her bir zaman aralığına en az bir aracın oto-
parkta kalma süresi denk gelmektedir.
Buna göre 2-4 saat aralığında otoparkta ka-
lan araç sayısı en fazla kaçtır?
A) 6
B) 7
C) 8
TAC
D) 9
Ortaokul Matematik
Doğrusal Denklemler
MEN R 18. Bir otoparkın girişinde birer kart alan araç sahip- leri çıkışta kartı okuttuğunda aracın otoparkta kalma süresi sisteme kodlarla aktarılmaktadır. Araçların otoparkta kalma sürelerine karşılık ge- len kodlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. * * Kod 0-2 saat -2 2-4 saat -1 4-6 saat 0 6-8 saat 1 8 saat ve üzeri 2 Bu otoparka 20 aracın giriş-çıkış yaptığı bir günde sisteme aktarılan kodların toplamı 5'tir. Süre Her bir zaman aralığına en az bir aracın oto- parkta kalma süresi denk gelmektedir. Buna göre 2-4 saat aralığında otoparkta ka- lan araç sayısı en fazla kaçtır? A) 6 B) 7 C) 8 TAC D) 9
4.
ea
Muhsin 375 sayfa, Mehmet ise 300 sayfalık bir kitap oku-
maktadır. Bu iki arkadaş arasında aşağıdaki gibi bir ko-
nuşma geçmiştir.
Muhsin: Mehmet, kaçıncı sayfaya geldin?
Mehmet: Okuduğum kitabın toplam sayfa sayısının
kendinden sonraki en büyük pozitif böleni olan numa-
ralı sayfadayım. Sen kaçıncı sayfadasın?
Muhsin: Ben de senin gibi, okuduğum kitabın toplam
sayfa sayısının, kendinden sonraki en büyük böleni olan
numaralı sayfasındayım.
3
300 2=150
Bu konuşmadan sonraki günlerde Muhsin ve Mehmet
her gün yirmi beşer sayfa okuyarak kitaplarını bitiriyor-
lar.
Buna göre bu konuşmadan sonra Mehmet ve Muh-
sin kaç gün farkla kitaplarını bitirmişlerdir?
A) 1
B) 2
C) 3
12
D) 4
2
"J
Ortaokul Matematik
Doğrusal Denklemler
4. ea Muhsin 375 sayfa, Mehmet ise 300 sayfalık bir kitap oku- maktadır. Bu iki arkadaş arasında aşağıdaki gibi bir ko- nuşma geçmiştir. Muhsin: Mehmet, kaçıncı sayfaya geldin? Mehmet: Okuduğum kitabın toplam sayfa sayısının kendinden sonraki en büyük pozitif böleni olan numa- ralı sayfadayım. Sen kaçıncı sayfadasın? Muhsin: Ben de senin gibi, okuduğum kitabın toplam sayfa sayısının, kendinden sonraki en büyük böleni olan numaralı sayfasındayım. 3 300 2=150 Bu konuşmadan sonraki günlerde Muhsin ve Mehmet her gün yirmi beşer sayfa okuyarak kitaplarını bitiriyor- lar. Buna göre bu konuşmadan sonra Mehmet ve Muh- sin kaç gün farkla kitaplarını bitirmişlerdir? A) 1 B) 2 C) 3 12 D) 4 2 "J
Hnkara Yayıncılık
cm
3.
Aşağıda gösterilen telin uzunluğu santimetre
cinsinden tam sayı olup parçaların biri diğerinin
2 katı olacak şekilde iki parçaya ayrılacaktır.
256
Bu parçalardan uzun olanının uç noktaları
uzunluk kaybı olmadan birleştirilerek kenar
uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı
olan eşkenar üçgen ve düzgün yedigen oluştu-
rulabilmektedir.
Q
Buna göre telin kesilmeden önceki uzunlu-
ğu en az kaç santimetredir?
A) 68
6
B) 64
C) 63
D) 60
60
Ortaokul Matematik
Doğrusal Denklemler
Hnkara Yayıncılık cm 3. Aşağıda gösterilen telin uzunluğu santimetre cinsinden tam sayı olup parçaların biri diğerinin 2 katı olacak şekilde iki parçaya ayrılacaktır. 256 Bu parçalardan uzun olanının uç noktaları uzunluk kaybı olmadan birleştirilerek kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olan eşkenar üçgen ve düzgün yedigen oluştu- rulabilmektedir. Q Buna göre telin kesilmeden önceki uzunlu- ğu en az kaç santimetredir? A) 68 6 B) 64 C) 63 D) 60 60
16. Aşağıda çoktan seçmeli 10 sorudan oluşan bir sınavdaki sorulanın doğru cevaplar verilmiştir.
3 A
6 (A) B
7 ABC)
9 A
10 A B C
Bu sınavda öğrencilere doğru cevapladıkları her soru için 10 puan verilirken, öğrencilerin yanlış cevapladıkları her soru için 3
boş bıraktıkları her soru için ise 1 puanları alınmaktadır.
Aşağıda Kaan'ın bu sınavdaki sorulara verdiği cevaplar verilmiştir.
CD
2 (A
3 A
ABCD
BCD
C
D
4 (A B D
5 ABC
6 ABC
7 A
8 (A
9 (A)
10 (A B
Buna göre Kaan bu sınavdan kaç puan almıştır?
A) 50
B) 51
CD
C
(C
C) 61
D) 64
17. Bin
Bu
Ortaokul Matematik
Doğrusal Denklemler
16. Aşağıda çoktan seçmeli 10 sorudan oluşan bir sınavdaki sorulanın doğru cevaplar verilmiştir. 3 A 6 (A) B 7 ABC) 9 A 10 A B C Bu sınavda öğrencilere doğru cevapladıkları her soru için 10 puan verilirken, öğrencilerin yanlış cevapladıkları her soru için 3 boş bıraktıkları her soru için ise 1 puanları alınmaktadır. Aşağıda Kaan'ın bu sınavdaki sorulara verdiği cevaplar verilmiştir. CD 2 (A 3 A ABCD BCD C D 4 (A B D 5 ABC 6 ABC 7 A 8 (A 9 (A) 10 (A B Buna göre Kaan bu sınavdan kaç puan almıştır? A) 50 B) 51 CD C (C C) 61 D) 64 17. Bin Bu
2. Üç kardeşin yaşları ile ilgili aşağıdaki bil-
giler verilmiştir.
• Ortanca kardeşin yaşı en küçük karde-
şin yaşından 3 fazladır.
Büyük kardeşin yaşı ortanca kardeşin
yaşının 2 katıdır.
Üç kardeşin yaşları çarpımı 392 olduğu-
na göre yaşları toplamı kaçtır?
A) 24
B) 25
C) 26
D) 27
Ortaokul Matematik
Doğrusal Denklemler
2. Üç kardeşin yaşları ile ilgili aşağıdaki bil- giler verilmiştir. • Ortanca kardeşin yaşı en küçük karde- şin yaşından 3 fazladır. Büyük kardeşin yaşı ortanca kardeşin yaşının 2 katıdır. Üç kardeşin yaşları çarpımı 392 olduğu- na göre yaşları toplamı kaçtır? A) 24 B) 25 C) 26 D) 27
23. 30'lu kolilerde satılan organik, gezen tavuk yumurtası 35 TL olup Orhan ve Alaattin bir koli yumurtayı
ortaklaşa satın alıp aşağıdaki şartlarla paylaşmışlardır:
Orhan, Alaattin'den daha çok yumurta almıştır.
Her birinin ödediği miktar 10 TL'den fazladır.
Her birinin ödediği miktar TL cinsinden tam sayı değerlerine sahiptir.
All
Buna göre Orhan'ın yumurtaya ödediği miktar, Alaattin'in yumurtaya ödediği miktardan kaç TL
fazladır?
●
●
●
A) 15
B) 7
C) 6
D) 4
Ortaokul Matematik
Doğrusal Denklemler
23. 30'lu kolilerde satılan organik, gezen tavuk yumurtası 35 TL olup Orhan ve Alaattin bir koli yumurtayı ortaklaşa satın alıp aşağıdaki şartlarla paylaşmışlardır: Orhan, Alaattin'den daha çok yumurta almıştır. Her birinin ödediği miktar 10 TL'den fazladır. Her birinin ödediği miktar TL cinsinden tam sayı değerlerine sahiptir. All Buna göre Orhan'ın yumurtaya ödediği miktar, Alaattin'in yumurtaya ödediği miktardan kaç TL fazladır? ● ● ● A) 15 B) 7 C) 6 D) 4
Beş adet pozitif tam sayı (farklı olmak zorunda değiller) beş adet kâğıda yazılıyor. Özkan bu
beş kâğıttan iki tanesini seçerek üzerlerindeki sayıları topluyor. Olası bütün ikili seçimleri ya-
parak üzerlerindeki sayıları topladığında hep 57, 70 veya 83 sonuçlarından birini buluyor.
Bu beş sayıdan en küçüğü kaçtır?
A) 35
B) 42
(C) 48
D) 53
Ortaokul Matematik
Doğrusal Denklemler
Beş adet pozitif tam sayı (farklı olmak zorunda değiller) beş adet kâğıda yazılıyor. Özkan bu beş kâğıttan iki tanesini seçerek üzerlerindeki sayıları topluyor. Olası bütün ikili seçimleri ya- parak üzerlerindeki sayıları topladığında hep 57, 70 veya 83 sonuçlarından birini buluyor. Bu beş sayıdan en küçüğü kaçtır? A) 35 B) 42 (C) 48 D) 53
Bir babanın yaşı 40, üç çocuğunun yaşları 5, 3
ve 2'dir. Kaç yıl sonra babanın yaşı çocuklarının
yaşları toplamının 2 katı olur?
Yukarıda verilen problemin çözümünü ve-
ren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 40-x=2.(10-x)
B) 40+x= 2. (10 + x)
40+x=2. (10 + 3x)
D) 40-x=2. (10-3x)
10
4
Ortaokul Matematik
Doğrusal Denklemler
Bir babanın yaşı 40, üç çocuğunun yaşları 5, 3 ve 2'dir. Kaç yıl sonra babanın yaşı çocuklarının yaşları toplamının 2 katı olur? Yukarıda verilen problemin çözümünü ve- ren denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) 40-x=2.(10-x) B) 40+x= 2. (10 + x) 40+x=2. (10 + 3x) D) 40-x=2. (10-3x) 10 4
9
a am = am, a: a = am, (a) = am ve a *0
m ve n tam sayılardır.
5 tür.
Bekir Amca'nın dikdörtgen şeklindeki bahçesinin uzun kenarının kısa kenarına oranı
Bekir Amca'nın tarlasının alanı 5 214 metrekaredir.
.
Buna göre Bekir Amca'nın tarlasının çevre uzunluğu kaç metredir?
A) 3.26
B) 6.26
36
C) 9.27
2
a 0
n ve
aº.
D) 18-27
Ortaokul Matematik
Doğrusal Denklemler
9 a am = am, a: a = am, (a) = am ve a *0 m ve n tam sayılardır. 5 tür. Bekir Amca'nın dikdörtgen şeklindeki bahçesinin uzun kenarının kısa kenarına oranı Bekir Amca'nın tarlasının alanı 5 214 metrekaredir. . Buna göre Bekir Amca'nın tarlasının çevre uzunluğu kaç metredir? A) 3.26 B) 6.26 36 C) 9.27 2 a 0 n ve aº. D) 18-27
4. Aşağıda yükseklikleri 65 m ve 245 m olan iki dağ
arasında hareket eden bir teleferik verilmiştir.
65 m
2 km
245 m
Teleferiğin başlangıç ve bitiş noktalarının
izdüşümleri arasında 2 km mesafe olduğuna göre
teleferik yolunun eğimi yüzde kaçtır?
A) 8
B) 9
C) 10
D) 12
6.
Ortaokul Matematik
Doğrusal Denklemler
4. Aşağıda yükseklikleri 65 m ve 245 m olan iki dağ arasında hareket eden bir teleferik verilmiştir. 65 m 2 km 245 m Teleferiğin başlangıç ve bitiş noktalarının izdüşümleri arasında 2 km mesafe olduğuna göre teleferik yolunun eğimi yüzde kaçtır? A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 6.