Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Geometrik Cisimler Soruları

3. Aşağıda gösterilen 1. kule aynıt uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olan özdeş dikdörtgenler
prizmalarından, 2. kule ise özdeş kare prizmalardan oluşmuştur ve yapıların boyları birbirine eşittir.
60 cm2
28
48 cm2
1. kule
2. kule
Oturduğu
1. kuledeki prizmanın birinin yüzey alanları üzerinde yazılı olup 2. kulenin hacmi 192 santimetreküptür.
Boyları birbirine eşit olan bu kulelerden 2. kulenin taban alanı en çok kaç santimetrekaredir?
A) 10
B) 12
C) 16
D) 18
büyük
4. Aşağıda gösterilen iki kutu üzerinde yazılı
Vilar
Ortaokul Matematik
Geometrik Cisimler
3. Aşağıda gösterilen 1. kule aynıt uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olan özdeş dikdörtgenler prizmalarından, 2. kule ise özdeş kare prizmalardan oluşmuştur ve yapıların boyları birbirine eşittir. 60 cm2 28 48 cm2 1. kule 2. kule Oturduğu 1. kuledeki prizmanın birinin yüzey alanları üzerinde yazılı olup 2. kulenin hacmi 192 santimetreküptür. Boyları birbirine eşit olan bu kulelerden 2. kulenin taban alanı en çok kaç santimetrekaredir? A) 10 B) 12 C) 16 D) 18 büyük 4. Aşağıda gösterilen iki kutu üzerinde yazılı Vilar
AR VE KATLAR
5.
Bir dikdörtgenin alanı iki dik kenarının çarpımı ile
hesaplanır.
02/0
80 m2
(70 m2
Yukarıda verilen dikdörtgenler prizmasının yüzey
alanları 80 m², 70 m² ve 56 m² olduğuna göre, aşa-
ğıdakilerden hangisi dikdörtgenler prizmasının bir
kenarı olamaz?
A) 5
B) 7
56 m2
108
C) 8
D) 10
noihoteöp ell Aerop smua
vamlo Isch dosolid
ar (A
Ortaokul Matematik
Geometrik Cisimler
AR VE KATLAR 5. Bir dikdörtgenin alanı iki dik kenarının çarpımı ile hesaplanır. 02/0 80 m2 (70 m2 Yukarıda verilen dikdörtgenler prizmasının yüzey alanları 80 m², 70 m² ve 56 m² olduğuna göre, aşa- ğıdakilerden hangisi dikdörtgenler prizmasının bir kenarı olamaz? A) 5 B) 7 56 m2 108 C) 8 D) 10 noihoteöp ell Aerop smua vamlo Isch dosolid ar (A
6. a = 0, a pozitif tam sayı √a.a = a
Bir dikdörtgenin alanı kısa kenar ile uzun kenarının çar-
pılması ile hesaplanır.
8
18
Şekil 1
A) 4
00
10
Şekil 3
Şekil 1'deki boyalı bölge işaretli yerden katlanarak
Şekil 2 elde ediliyor.
Şekil 2
Şekil 2'de işaretli yerden kesiliyor ve Şekil 3 elde
ediliyor.
• Şekil 2'de elde edilen dikdörtgen ve karenin alanları
en büyüktür.
B) 8
Buna göre, Şekil 3'te elde edilen dikdörtgen ile aynı
alana sahip olan bir karenin çevresi kaç br olur?
C) 16
ANAI
DY 20
Ortaokul Matematik
Geometrik Cisimler
6. a = 0, a pozitif tam sayı √a.a = a Bir dikdörtgenin alanı kısa kenar ile uzun kenarının çar- pılması ile hesaplanır. 8 18 Şekil 1 A) 4 00 10 Şekil 3 Şekil 1'deki boyalı bölge işaretli yerden katlanarak Şekil 2 elde ediliyor. Şekil 2 Şekil 2'de işaretli yerden kesiliyor ve Şekil 3 elde ediliyor. • Şekil 2'de elde edilen dikdörtgen ve karenin alanları en büyüktür. B) 8 Buna göre, Şekil 3'te elde edilen dikdörtgen ile aynı alana sahip olan bir karenin çevresi kaç br olur? C) 16 ANAI DY 20
35 Aşağıdaki PRST karesi dört tane birbirine eş dikdörtgenin kenarları çakışacak şekilde birleştirilmesi ile
oluşturulmuştur.
P
R
A
B
D
C
T
Herbirinin uzun kenarı kısa kenarının
cm² olduğuna göre PRST karesinin çevresi kaç cm'dir?
A) 20 √3
B) 16 √3
C) 12 √3
S
katı olan dikdörtgenlerin ortasında oluşan ABCD karesinin alanı 12
D) 10 √3
Ortaokul Matematik
Geometrik Cisimler
35 Aşağıdaki PRST karesi dört tane birbirine eş dikdörtgenin kenarları çakışacak şekilde birleştirilmesi ile oluşturulmuştur. P R A B D C T Herbirinin uzun kenarı kısa kenarının cm² olduğuna göre PRST karesinin çevresi kaç cm'dir? A) 20 √3 B) 16 √3 C) 12 √3 S katı olan dikdörtgenlerin ortasında oluşan ABCD karesinin alanı 12 D) 10 √3
Pi
8. Aşağıda verilen içi boş küp biçimindeki oyuncağın üst
yüzünde dikdörtgen şeklinde bir delik vardır.
10 cm
21
5/2
5-cm
5 cm
144
AYS B)
cm
15
4 cm
4
3 cm
Bu delikten şekilde verilen kare dik prizma, dikdörtgen-
ler prizması ve küp biçimindeki tahta bloklar yatay ya
da dikey geçirilmeye çalışılacaktır.
16
Buna göre bu delikten geçirilemeyen bloğun her-
hangi bir yüzünün alanı santimetrekare cinsinden
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
C)
cm
49
4
7cm
22cm
(D)
81
4
HIZ YAYINLARI
10.
51
Ortaokul Matematik
Geometrik Cisimler
Pi 8. Aşağıda verilen içi boş küp biçimindeki oyuncağın üst yüzünde dikdörtgen şeklinde bir delik vardır. 10 cm 21 5/2 5-cm 5 cm 144 AYS B) cm 15 4 cm 4 3 cm Bu delikten şekilde verilen kare dik prizma, dikdörtgen- ler prizması ve küp biçimindeki tahta bloklar yatay ya da dikey geçirilmeye çalışılacaktır. 16 Buna göre bu delikten geçirilemeyen bloğun her- hangi bir yüzünün alanı santimetrekare cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? C) cm 49 4 7cm 22cm (D) 81 4 HIZ YAYINLARI 10. 51
JLARI
17. Telefonunun şifresini sürekli unutan Elif, geometrik şekiller ve
içindeki sayılarla bir bağıntı kurarak şifresini unutmamıştır.
?
A)
1993
B)
C)
2932
4775
678
Aynı yöntemi arkadaşı Zeynep'ede söylüyor ve Zeynep'de uy-
guluyor.
8967
0
Zeynep'in şifresi 3146 olduğuna göre Zeynep'in kodlaması
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
9671
1960
5942
2897
95410
2
142
62471
MUBA
YAYINLARI
6974
63249
67543
8974
7
98731
41769
543678
80548
Ortaokul Matematik
Geometrik Cisimler
JLARI 17. Telefonunun şifresini sürekli unutan Elif, geometrik şekiller ve içindeki sayılarla bir bağıntı kurarak şifresini unutmamıştır. ? A) 1993 B) C) 2932 4775 678 Aynı yöntemi arkadaşı Zeynep'ede söylüyor ve Zeynep'de uy- guluyor. 8967 0 Zeynep'in şifresi 3146 olduğuna göre Zeynep'in kodlaması aşağıdakilerden hangisi olabilir? 9671 1960 5942 2897 95410 2 142 62471 MUBA YAYINLARI 6974 63249 67543 8974 7 98731 41769 543678 80548
8.
42
B
İki özdeş tahtadan yapılmış kare dik piramit kare tabanlarından yukarıdaki gibi birleştirilmiştir. Piramitlerin bir
A ve B noktaları arasındaki en kısa uzaklık kaç santimetredir?
taban ayrıt uzunlukları (14x + 14) cm, yan yüz yüksekliği (25x + 25) cm olduğuna göre, oluşturulan yeni cismin
A) 24x + 24
B) 36x +36
48x + 48
8. SINIF MATEMATİK / 7
17/1
12
D) 50x + 50
Ortaokul Matematik
Geometrik Cisimler
8. 42 B İki özdeş tahtadan yapılmış kare dik piramit kare tabanlarından yukarıdaki gibi birleştirilmiştir. Piramitlerin bir A ve B noktaları arasındaki en kısa uzaklık kaç santimetredir? taban ayrıt uzunlukları (14x + 14) cm, yan yüz yüksekliği (25x + 25) cm olduğuna göre, oluşturulan yeni cismin A) 24x + 24 B) 36x +36 48x + 48 8. SINIF MATEMATİK / 7 17/1 12 D) 50x + 50
2
a cm
9 cm
6 cm
sa
Yanda verilen dikdörtgenler prizması şeklindeki kitabın yüzey alanı 198 cm² dir.
su
708
1921/3
1C
192 cm
Yukarıdaki rafa şekildeki gibi aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde aynı kitaptan dikey olarak kaç
tane dizilebilir?
A) 48
B) 56
C) 60
D) 64
opar uzunlu-
Ortaokul Matematik
Geometrik Cisimler
2 a cm 9 cm 6 cm sa Yanda verilen dikdörtgenler prizması şeklindeki kitabın yüzey alanı 198 cm² dir. su 708 1921/3 1C 192 cm Yukarıdaki rafa şekildeki gibi aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde aynı kitaptan dikey olarak kaç tane dizilebilir? A) 48 B) 56 C) 60 D) 64 opar uzunlu-
Ini
1
Yarıçapının uzunluğu r olan bir çemberin çevresi 2πr dir.
yerine 3 alınız.
"American Star" bisikletleri ilk kez 1880 yılında G.W Aessey tarafından geliştirilmiştir. Ön tekerler çok büyük,
arka tekerleği çok küçük olan bisikletler günümüz bisikletlerinin atası niteliğindedir.
İlk üretilen modellerinde ön tekerlekler 70 cm, arka tekerlekler ise 15 cm yarıçapındadır.
A) 12,6
Tekerlerin yere temas noktası
Görseldeki gibi bir "American Star" bisikletine binen kişi harekete başlamadan önce tekerleklerin yere temas
noktalarını işaretliyor ve daha sonra harekete başlıyor.
İşaretli noktalar yere ikinci kez aynı anda değdiğinde bisiklet kaç metre yol almış olur?
B) 8,6
70 cm
C) 7,4
15 cm
D) 6,2
Ortaokul Matematik
Geometrik Cisimler
Ini 1 Yarıçapının uzunluğu r olan bir çemberin çevresi 2πr dir. yerine 3 alınız. "American Star" bisikletleri ilk kez 1880 yılında G.W Aessey tarafından geliştirilmiştir. Ön tekerler çok büyük, arka tekerleği çok küçük olan bisikletler günümüz bisikletlerinin atası niteliğindedir. İlk üretilen modellerinde ön tekerlekler 70 cm, arka tekerlekler ise 15 cm yarıçapındadır. A) 12,6 Tekerlerin yere temas noktası Görseldeki gibi bir "American Star" bisikletine binen kişi harekete başlamadan önce tekerleklerin yere temas noktalarını işaretliyor ve daha sonra harekete başlıyor. İşaretli noktalar yere ikinci kez aynı anda değdiğinde bisiklet kaç metre yol almış olur? B) 8,6 70 cm C) 7,4 15 cm D) 6,2
A
MATEMATIK
7. Aşağıda verilen Şekil - 1'deki ABC üçgeninde AB kenarı AC kenarının üzerine gelecek şekilde ok yö-
nünde katlanıp açılıyor. Daha sonra Şekil-2'deki gibi AC kenari BC kenarı üzerine katlanıp açılıyor.
B
B
Kitapçığı
50°
50°
70
70°
A
60°
C
C
B
A
B
Şekil - 1
A
Şekil -2
B
SQ
C B
E
a
D
A
Son durumda [AD] ve [CE] kat izleri oluşmuştur.
Buna göre elde edilen a ve b açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir?
A) 70
B) 65
C) 60
C
D) 55
b
C
MA
9.
Ortaokul Matematik
Geometrik Cisimler
A MATEMATIK 7. Aşağıda verilen Şekil - 1'deki ABC üçgeninde AB kenarı AC kenarının üzerine gelecek şekilde ok yö- nünde katlanıp açılıyor. Daha sonra Şekil-2'deki gibi AC kenari BC kenarı üzerine katlanıp açılıyor. B B Kitapçığı 50° 50° 70 70° A 60° C C B A B Şekil - 1 A Şekil -2 B SQ C B E a D A Son durumda [AD] ve [CE] kat izleri oluşmuştur. Buna göre elde edilen a ve b açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir? A) 70 B) 65 C) 60 C D) 55 b C MA 9.
b=2
EX
Serkan, proje ödevi için tahtadan silindir şeklinde bir cisim yapmış, ortasina ise kup palinde t
Silindirin yüksekliği, yarıçap uzunluğunun yarısına eşittir.
Bu cismin yüzey alanı 342 cm² olduğuna göre hacmi kaç santimetreküptür? (x3 alin.)
A) 324
B) 297
C) 172
6x
(
BASARI OLOME
27
342=8x
94248
Ortaokul Matematik
Geometrik Cisimler
b=2 EX Serkan, proje ödevi için tahtadan silindir şeklinde bir cisim yapmış, ortasina ise kup palinde t Silindirin yüksekliği, yarıçap uzunluğunun yarısına eşittir. Bu cismin yüzey alanı 342 cm² olduğuna göre hacmi kaç santimetreküptür? (x3 alin.) A) 324 B) 297 C) 172 6x ( BASARI OLOME 27 342=8x 94248
acaktır.
12 √3
ve ir-
ul
2. Bilgi: Cemberde iki nokta arasındaki en büyük uzaklık çaptır.
Arkeologlar yaptıkları bir kazı sonucunda M.Ö. 1000 yılına ait T şeklinde 8 tane dikilitaş bulmuşlardır. Dağınık hal-
de bulunan dikilitaşları sergilemek isteyen arkeologlar bu iş için daire şeklinde bir alan belirleyip dikilitaşları bu ala-
nin kenarlarına dışarı taşmayacak şekilde, dikey olarak eşit aralıklarla diziyor.
8.3
Aşağıda bu dikilitaşların önden görünümü verilmiştir.
TT
T
A)
T
T
T
25
TT
Sergide iki dikilitaşın tabanında alınan iki nokta arasındaki uzaklık en çok √2 metre ve tüm dikilitaşlar ay-
ni boyutta olduğuna göre sergi bölgesinin alanının tüm dikilitaşların taban alanları toplamına oranı kaç-
tir? (r = 3 aliniz.)
B)
75
8
20
T
10√2 cm
10√2 cm
2
25
8
75
Ortaokul Matematik
Geometrik Cisimler
acaktır. 12 √3 ve ir- ul 2. Bilgi: Cemberde iki nokta arasındaki en büyük uzaklık çaptır. Arkeologlar yaptıkları bir kazı sonucunda M.Ö. 1000 yılına ait T şeklinde 8 tane dikilitaş bulmuşlardır. Dağınık hal- de bulunan dikilitaşları sergilemek isteyen arkeologlar bu iş için daire şeklinde bir alan belirleyip dikilitaşları bu ala- nin kenarlarına dışarı taşmayacak şekilde, dikey olarak eşit aralıklarla diziyor. 8.3 Aşağıda bu dikilitaşların önden görünümü verilmiştir. TT T A) T T T 25 TT Sergide iki dikilitaşın tabanında alınan iki nokta arasındaki uzaklık en çok √2 metre ve tüm dikilitaşlar ay- ni boyutta olduğuna göre sergi bölgesinin alanının tüm dikilitaşların taban alanları toplamına oranı kaç- tir? (r = 3 aliniz.) B) 75 8 20 T 10√2 cm 10√2 cm 2 25 8 75
5.
mo 8
Ayrıt uzunluğu 4 cm olan bir küp ile taban ayrıtları
8 cm ve 9 cm olan dikdörtgenler prizması şekildeki
gibi üst üste konuluyor.
H
Oluşan şeklin hacmi 280 cm³ olduğuna göre,
ima şeklin yüksekliği kaç cm olur?
GUY
A) 7
C) 5
085
B) 6
D) 3
OPS (A
Ortaokul Matematik
Geometrik Cisimler
5. mo 8 Ayrıt uzunluğu 4 cm olan bir küp ile taban ayrıtları 8 cm ve 9 cm olan dikdörtgenler prizması şekildeki gibi üst üste konuluyor. H Oluşan şeklin hacmi 280 cm³ olduğuna göre, ima şeklin yüksekliği kaç cm olur? GUY A) 7 C) 5 085 B) 6 D) 3 OPS (A
5. SINIF
24. Aşağıda kareli zemin üzerinde bir şekil veril-
A) 96
B) 92
Buna göre, bu şeklin çevresinin uzunluğu
kaç santimetredir?
C) 88
MATEMATIK
erfo
12 cm
2 cm
D) 84
ENDİRME VE SINAV HIZMETLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2
930 BO
Ortaokul Matematik
Geometrik Cisimler
5. SINIF 24. Aşağıda kareli zemin üzerinde bir şekil veril- A) 96 B) 92 Buna göre, bu şeklin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? C) 88 MATEMATIK erfo 12 cm 2 cm D) 84 ENDİRME VE SINAV HIZMETLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2 930 BO
5. Aşağıda ardışık iki tam sayı arasındaki uzaklığın 1 br olduğu sayı doğrusu üzerine yerleştirilmiş mavi renkli kare ve pembe
renkli dikdörtgen şeklindeki kartonlar gösterilmiştir.
A)
Mavi
35
12
Bir yüzünün alanı br² olan mavi kartonun bir kenarı pembe kartonun kısa kenarı ile çakışıktır.
4
Buna göre pembe kartonun bir yüzünün alanı kaç birimkaredir?
19
B)
4
3
Pembe
C) 5
F|N
D) 11/2
Ortaokul Matematik
Geometrik Cisimler
5. Aşağıda ardışık iki tam sayı arasındaki uzaklığın 1 br olduğu sayı doğrusu üzerine yerleştirilmiş mavi renkli kare ve pembe renkli dikdörtgen şeklindeki kartonlar gösterilmiştir. A) Mavi 35 12 Bir yüzünün alanı br² olan mavi kartonun bir kenarı pembe kartonun kısa kenarı ile çakışıktır. 4 Buna göre pembe kartonun bir yüzünün alanı kaç birimkaredir? 19 B) 4 3 Pembe C) 5 F|N D) 11/2
EST
rinin içinde bazı asal
m bu sayının a
arildiği gibi k
ur.
LBUZ
Aynit uzunluklan a, b ve c olan dikdörtgenler prizmasının alanı 2(a+b+a+c+b-c) dir.
Aşağıda verilen dikdörtgen şeklindeki renkli kartonların her birinden ikişer adet vardır.
105 cm²
Bölüm Değerlendirme - I
90 cm²
Test 06
Bu kartonların kenarları çakıştırılarak aşağıdaki gibi bir dikdörtgenler prizması oluşturuluyor. Dikdörtgenler prizma-
sının ayrıt uzunlukları santimetre cinsinden 3'ten büyük tam sayılardır.
Mavi renkli kartonların alanı 105 santimetrekare, mor renkli kartonların alanı 90 santimetrekare olduğuna
göre, bu prizmanın yüzey alanının alabileceği en büyük değer kaç santimetrekaredir?
A) 2490
B) 1146
C) 948
D) 474
4. Aşağıdaki şekillerde bir lunaparkta üzerinde 1'den 6'ya kadar rakamların yazılı olduğu iki adet dönme dolap görül-
maistodir
Ortaokul Matematik
Geometrik Cisimler
EST rinin içinde bazı asal m bu sayının a arildiği gibi k ur. LBUZ Aynit uzunluklan a, b ve c olan dikdörtgenler prizmasının alanı 2(a+b+a+c+b-c) dir. Aşağıda verilen dikdörtgen şeklindeki renkli kartonların her birinden ikişer adet vardır. 105 cm² Bölüm Değerlendirme - I 90 cm² Test 06 Bu kartonların kenarları çakıştırılarak aşağıdaki gibi bir dikdörtgenler prizması oluşturuluyor. Dikdörtgenler prizma- sının ayrıt uzunlukları santimetre cinsinden 3'ten büyük tam sayılardır. Mavi renkli kartonların alanı 105 santimetrekare, mor renkli kartonların alanı 90 santimetrekare olduğuna göre, bu prizmanın yüzey alanının alabileceği en büyük değer kaç santimetrekaredir? A) 2490 B) 1146 C) 948 D) 474 4. Aşağıdaki şekillerde bir lunaparkta üzerinde 1'den 6'ya kadar rakamların yazılı olduğu iki adet dönme dolap görül- maistodir