Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kesir Problemleri Soruları

ya
ÖRNEK SORU-2
Bir kesri ondalık gösterimle yazmak için kesrin paydası 10,100 ve 1000 olacak şekilde uygun bir sayı ile genişletilir y
da kesrin payı paydasına bölünür.
Arzu'nun bir günün kaçta kaçını evde geçirdiği I. modelde, evde geçirdiği sürenin kaçta kaçını kedisiyle oynayarak geçir-
diği II. modelde gösterilmiştir.
1. model
Buna göre Arzu, bir günün kaç saatini kedisine ayırmıştır? (1 gün = 24 saat)
II. model
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
ya ÖRNEK SORU-2 Bir kesri ondalık gösterimle yazmak için kesrin paydası 10,100 ve 1000 olacak şekilde uygun bir sayı ile genişletilir y da kesrin payı paydasına bölünür. Arzu'nun bir günün kaçta kaçını evde geçirdiği I. modelde, evde geçirdiği sürenin kaçta kaçını kedisiyle oynayarak geçir- diği II. modelde gösterilmiştir. 1. model Buna göre Arzu, bir günün kaç saatini kedisine ayırmıştır? (1 gün = 24 saat) II. model
yeşil şeridin
arı
(Litre)
veril-
1 Eda, 5 litre limon suyu ile 2 litre suyu karıştırarak limo-
nata hazırlıyor.
Buna göre;
Limonatadaki limon suyu miktarının, limonatanın
miktarına oranını yazınız.
42
CIF
3 Rana'nın soru
sınavında do
b) Limonatanın miktarının, limonatadaki su miktarına
oranını yazınız.
ru sayısına
Buna g
a) Rana'n
cevapl
b) Ra
S
ATA YAYIN
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
yeşil şeridin arı (Litre) veril- 1 Eda, 5 litre limon suyu ile 2 litre suyu karıştırarak limo- nata hazırlıyor. Buna göre; Limonatadaki limon suyu miktarının, limonatanın miktarına oranını yazınız. 42 CIF 3 Rana'nın soru sınavında do b) Limonatanın miktarının, limonatadaki su miktarına oranını yazınız. ru sayısına Buna g a) Rana'n cevapl b) Ra S ATA YAYIN
Matematik
15. Aşağıda dört eş parçaya ayrılan bir pasta gösterilmiştir.
will
Bu parçalardan her biri farklı sayılardaki kişilerden oluşan dört gruba verilmiştir. Gruplar, verilen
tayı kendi içlerinde eşit olacak şekilde paylaşmıştır.
• 1. gruptaki her bir kişi, başlangıçtaki pastanın
2. gruptaki her bir kişi, başlangıçtaki pastanın
. 3. gruptaki her bir kişi, başlangıçtaki pastanın
• 4. gruptaki her bir kişi, başlangıçtaki pastanın
Buna göre, bu pastayı toplam kaç kişi yemiştir?
A) 18
B) 19
C) 21
1
-'ünü yemiştir.
24
1
12
B
'sini yemiştir.
1
32
1
16
'sini yemiştir.
'sını yemiştir.
D) 24
B
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
Matematik 15. Aşağıda dört eş parçaya ayrılan bir pasta gösterilmiştir. will Bu parçalardan her biri farklı sayılardaki kişilerden oluşan dört gruba verilmiştir. Gruplar, verilen tayı kendi içlerinde eşit olacak şekilde paylaşmıştır. • 1. gruptaki her bir kişi, başlangıçtaki pastanın 2. gruptaki her bir kişi, başlangıçtaki pastanın . 3. gruptaki her bir kişi, başlangıçtaki pastanın • 4. gruptaki her bir kişi, başlangıçtaki pastanın Buna göre, bu pastayı toplam kaç kişi yemiştir? A) 18 B) 19 C) 21 1 -'ünü yemiştir. 24 1 12 B 'sini yemiştir. 1 32 1 16 'sini yemiştir. 'sını yemiştir. D) 24 B
Tablosu
44 IIII
#1
HH1
österir
6-
uses
0224
*Sekizde on iki
680
gf
2
36
8
A
79
8
11- Yukarıda farklı şekillerde kesirler ifade
edilmiştir.
3
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yan-
listir?
A) * ile ▲ bileşik, tamsayılı ve
basit kesirdir.
B) Kesirleri sıraladığımızda en küçük ke-
sir *'dir..
C) ▲'nin kesir
19
sayısı dir.
8
D) Bütün kesirlerin paydası 8'dir.
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
Tablosu 44 IIII #1 HH1 österir 6- uses 0224 *Sekizde on iki 680 gf 2 36 8 A 79 8 11- Yukarıda farklı şekillerde kesirler ifade edilmiştir. 3 Buna göre aşağıdakilerden hangisi yan- listir? A) * ile ▲ bileşik, tamsayılı ve basit kesirdir. B) Kesirleri sıraladığımızda en küçük ke- sir *'dir.. C) ▲'nin kesir 19 sayısı dir. 8 D) Bütün kesirlerin paydası 8'dir.
1. Bu testte Matematik ile ilgili 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1. Bir otomobilin eşit aralıklarla bölünmüş benzin göstergesindeki ibre, depodaki benzin miktarının dolu de-
podaki benzin miktarına oranını göstermektedir. Deposunda bir miktar benzin bulunan bu otomobilin gös-
terge görünümü aşağıda verilmiştir.
1
2
4
E
F
Buna göre otomobilin göstergesindeki ibrenin gösterdiği değer aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0,4
B) 0,5
C) 0,6
D) 0,7
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
1. Bu testte Matematik ile ilgili 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Bir otomobilin eşit aralıklarla bölünmüş benzin göstergesindeki ibre, depodaki benzin miktarının dolu de- podaki benzin miktarına oranını göstermektedir. Deposunda bir miktar benzin bulunan bu otomobilin gös- terge görünümü aşağıda verilmiştir. 1 2 4 E F Buna göre otomobilin göstergesindeki ibrenin gösterdiği değer aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,4 B) 0,5 C) 0,6 D) 0,7
A
0
1
2
6 cm
(A)
A
9. Kenar uzunlukları verilen dikdörtgen şeklindeki beyaz kâğıt, eş karesel bölgelere ayrılıp bu karesel
bölgeler belirli bir kurala göre aşağıdaki gibi boyanacaktır.
46 cm
15
23
B)
3.
A
Buna göre, son durumda bu kâğıttan rastgele seçilen bir karenin boyalı olma olasılığı kaçtır?
14
23
L
A
J. kere
A
C)
A
3
Matematik
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
A 0 1 2 6 cm (A) A 9. Kenar uzunlukları verilen dikdörtgen şeklindeki beyaz kâğıt, eş karesel bölgelere ayrılıp bu karesel bölgeler belirli bir kurala göre aşağıdaki gibi boyanacaktır. 46 cm 15 23 B) 3. A Buna göre, son durumda bu kâğıttan rastgele seçilen bir karenin boyalı olma olasılığı kaçtır? 14 23 L A J. kere A C) A 3 Matematik
A
9. Sude, Elif ve Melis pizzacıya giderek aynı büyüklükte birer tane pizza siparişi vermişlerdir. Pizzalar aşağıdaki gibi üç
eş parçaya bölünmüş olarak getirilmiştir.
MATEMATIK
A)
B)
D)
Sude
Melis
Sude
O
Melis
Elif
O
Daha sonra Sude hariç diğerleri kendi pizzalarında her bir dilimi Elif iki eş, Melis ise üç eş parçaya bölmüştür.
Tabağındaki pizzadan; Sude iki, Elif beş, Melis ise yedi dilim yediğine göre tabaklarında kalan pizzanın büyük-
lüğü en az ve en çok olan kişi isimleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
En az
En çok
Elif
Sude
Sude
Elif
Elif
O
O
6. Sınıf Deneme Sınavı - 3 A
Melis
MA
11
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
A 9. Sude, Elif ve Melis pizzacıya giderek aynı büyüklükte birer tane pizza siparişi vermişlerdir. Pizzalar aşağıdaki gibi üç eş parçaya bölünmüş olarak getirilmiştir. MATEMATIK A) B) D) Sude Melis Sude O Melis Elif O Daha sonra Sude hariç diğerleri kendi pizzalarında her bir dilimi Elif iki eş, Melis ise üç eş parçaya bölmüştür. Tabağındaki pizzadan; Sude iki, Elif beş, Melis ise yedi dilim yediğine göre tabaklarında kalan pizzanın büyük- lüğü en az ve en çok olan kişi isimleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? En az En çok Elif Sude Sude Elif Elif O O 6. Sınıf Deneme Sınavı - 3 A Melis MA 11
10.
İdil yeni okumaya başladığı kitabın birinci gün
'unu ve üçüncü gün de
1
'sını, ikinci gün ²'unu
9
6
33 sayfasını okuyarak kitabı bitirmiştir.
Buna göre İdil'in okuduğu kitap kaç sayfadır?
A) 54
B) 60
C) 66
D) 72
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
10. İdil yeni okumaya başladığı kitabın birinci gün 'unu ve üçüncü gün de 1 'sını, ikinci gün ²'unu 9 6 33 sayfasını okuyarak kitabı bitirmiştir. Buna göre İdil'in okuduğu kitap kaç sayfadır? A) 54 B) 60 C) 66 D) 72
A
5. Aşağıdaki şekilde uçlarından zemine sabitlenmiş olan iki lastiğin uzunlukları ve aralarındaki mesafe verilmiştir.
1/2 m
1/2 m
5
18
1 m
C)
w|-
E
MATEMATİK TEST
Zemin
23
36
Lastikler zemine bağlı olmayan uçlarından tutularak kendi uzunluklarının karesi kadar oklar yönünde gerdirilip uza-
tılıyorlar.
Buna göre son durumda iki lastiğin arasındaki mesafe kaç metreye eşittir?
11
D)
A) 12/12
B)
20
MATE
8.
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
A 5. Aşağıdaki şekilde uçlarından zemine sabitlenmiş olan iki lastiğin uzunlukları ve aralarındaki mesafe verilmiştir. 1/2 m 1/2 m 5 18 1 m C) w|- E MATEMATİK TEST Zemin 23 36 Lastikler zemine bağlı olmayan uçlarından tutularak kendi uzunluklarının karesi kadar oklar yönünde gerdirilip uza- tılıyorlar. Buna göre son durumda iki lastiğin arasındaki mesafe kaç metreye eşittir? 11 D) A) 12/12 B) 20 MATE 8.
9.
Bir binadaki 44 daire, 2 oda ve 1 salonlu veya 3 oda ve 1 sa-
lonlu dairelerden oluşmaktadır. 2 oda ve 1 salonlu dairelerin
sayısı, 3 oda ve 1 salonlu dairelerin sayısının ü kadardır.
Buna göre, bu binada kaç tane 3 oda ve 1 salonlu daire
vardır?
3
A) 11 B) 17 C) 26
D) 33
E) 36
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
9. Bir binadaki 44 daire, 2 oda ve 1 salonlu veya 3 oda ve 1 sa- lonlu dairelerden oluşmaktadır. 2 oda ve 1 salonlu dairelerin sayısı, 3 oda ve 1 salonlu dairelerin sayısının ü kadardır. Buna göre, bu binada kaç tane 3 oda ve 1 salonlu daire vardır? 3 A) 11 B) 17 C) 26 D) 33 E) 36
Zor
3. Aşağıdaki görselde bir otomatik kapının görüntüsü verilmiştir.
Otomatik kapı açılırken arıza yaptığı için tamamen açılamamış ve aşağıdaki görseldeki gibi otomatik kapının
kısmı duvarın arkasında kalmıştır.
ww
Son durumda otomatik kapının açık kısmından genişliği 109 cm olan bir araç geçiş yapabilmiştir.
Otomatik kapının genişliği santimetre cinsinden bir tam sayı olduğuna göre, otomatik kapının genişliği en a
kaç santimetredir?
A) 182
B) 183
C) 184
3/5
D) 185
O
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
Zor 3. Aşağıdaki görselde bir otomatik kapının görüntüsü verilmiştir. Otomatik kapı açılırken arıza yaptığı için tamamen açılamamış ve aşağıdaki görseldeki gibi otomatik kapının kısmı duvarın arkasında kalmıştır. ww Son durumda otomatik kapının açık kısmından genişliği 109 cm olan bir araç geçiş yapabilmiştir. Otomatik kapının genişliği santimetre cinsinden bir tam sayı olduğuna göre, otomatik kapının genişliği en a kaç santimetredir? A) 182 B) 183 C) 184 3/5 D) 185 O
11. Ahmet kare dik prizma şeklindeki özdeş tahta bloklarını eşit uzunluktaki iki rafa aralarında boşluk kalmadan
aşağıdaki gibi yerleştirmiştir.
108cm
12
24. I =108
42
108.5=10
1. raf
A) 8
2. raf
...
B) 9
...
4½ cm
31/232
Bu tahta bloklardan bir tanesinin ayrıt uzunlukları yukarıda verilmiştir.
1. rafa 24 tane tahta blok yerleştirildiğine göre 2. rafa yerleştirilen tahta blok sayısı kaçtır?
C) 10
D) 12
10 cm
525
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
11. Ahmet kare dik prizma şeklindeki özdeş tahta bloklarını eşit uzunluktaki iki rafa aralarında boşluk kalmadan aşağıdaki gibi yerleştirmiştir. 108cm 12 24. I =108 42 108.5=10 1. raf A) 8 2. raf ... B) 9 ... 4½ cm 31/232 Bu tahta bloklardan bir tanesinin ayrıt uzunlukları yukarıda verilmiştir. 1. rafa 24 tane tahta blok yerleştirildiğine göre 2. rafa yerleştirilen tahta blok sayısı kaçtır? C) 10 D) 12 10 cm 525
12.
25
17-14-300
A)
²m
7
10
10
B)
m
-m in obr
12
5
10
2.13
· ( 760 + 460 ) = = 7/5/20
1²
Whe
Görsel 1
Görsel 2
185
Görsel 1 de verilen masa beyaz oklar yönünde açıldığında ortasından mavi renkli dikdörtgen bir parça çıkarak
Görsel 2 deki masa oluşmuştur.
Buna göre masanın ortasından çıkan mavi renkli dikdörtgen şeklindeki parçanın çevre uzunluğu kaç
metredir?
10
D)
m
üt
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
12. 25 17-14-300 A) ²m 7 10 10 B) m -m in obr 12 5 10 2.13 · ( 760 + 460 ) = = 7/5/20 1² Whe Görsel 1 Görsel 2 185 Görsel 1 de verilen masa beyaz oklar yönünde açıldığında ortasından mavi renkli dikdörtgen bir parça çıkarak Görsel 2 deki masa oluşmuştur. Buna göre masanın ortasından çıkan mavi renkli dikdörtgen şeklindeki parçanın çevre uzunluğu kaç metredir? 10 D) m üt
5.
3. UNITE
Oran
17
A)
21
Elma
suyu
B)
Portakal
suyu
200 ml
250 ml
Yukarıdaki bardaklarda kaç ml meyve suyu olduğu ve türleri belirtilmiştir.
Rüveyda yeni bir karışım için;
19
20
◆ Elma suyundan 20 ml alıyor.
◆ Portakal suyundan 70 ml alıyor.
◆ Limonatadan ise diğer ikisinden alınan toplam miktardan 10 ml fazla olacak şekilde alarak bir karışım
yapıyor.
Buna göre oluşan yeni karışımın kütlesinin, kalan limonatanın kütlesine oranı kaçtır?
C)
2
W|N
Limonata
300 ml
3
D)
TEST 3
1
plamina eşittir
enin sabit terimine eşittir.
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
5. 3. UNITE Oran 17 A) 21 Elma suyu B) Portakal suyu 200 ml 250 ml Yukarıdaki bardaklarda kaç ml meyve suyu olduğu ve türleri belirtilmiştir. Rüveyda yeni bir karışım için; 19 20 ◆ Elma suyundan 20 ml alıyor. ◆ Portakal suyundan 70 ml alıyor. ◆ Limonatadan ise diğer ikisinden alınan toplam miktardan 10 ml fazla olacak şekilde alarak bir karışım yapıyor. Buna göre oluşan yeni karışımın kütlesinin, kalan limonatanın kütlesine oranı kaçtır? C) 2 W|N Limonata 300 ml 3 D) TEST 3 1 plamina eşittir enin sabit terimine eşittir.
9.
10.
5
9
B) 5
13
17
21
25
27
31
35
39
2
6
10
14
18
22
26
28
32
36
40
Koridor
3
7
11
15
19
23
29
33
37
41
4
8
12
Buna göre kaç koltuk daha satılırsa otobüsün doluluk oranı
4/424
A) 4
C) 6
16
20
Merdiven
24
30
34
38
42
Yukarıda bir otobüsün satın alınmış koltuklarını gösteren bilgisayar programına ait ekran görüntüsü verilmiştir.
Pembe renkli koltuklar satın alınan koltukları göstermektedir.
olur?
7
D) 7
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
9. 10. 5 9 B) 5 13 17 21 25 27 31 35 39 2 6 10 14 18 22 26 28 32 36 40 Koridor 3 7 11 15 19 23 29 33 37 41 4 8 12 Buna göre kaç koltuk daha satılırsa otobüsün doluluk oranı 4/424 A) 4 C) 6 16 20 Merdiven 24 30 34 38 42 Yukarıda bir otobüsün satın alınmış koltuklarını gösteren bilgisayar programına ait ekran görüntüsü verilmiştir. Pembe renkli koltuklar satın alınan koltukları göstermektedir. olur? 7 D) 7
7. Bir okuldaki öğrencilerin ardışık doğal sayılar olan okul numaralarını öğrenci listesine küçükten büyüğe
doğru yazarken 512 rakam kullanılmıştır.
Bu öğrencilerin 'inin okul numarası iki basamaklı, kalanların numarası ise üç basamaklı olduğu-
3
na göre listedeki ilk öğrencinin numarası kaçtır?
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
7. Bir okuldaki öğrencilerin ardışık doğal sayılar olan okul numaralarını öğrenci listesine küçükten büyüğe doğru yazarken 512 rakam kullanılmıştır. Bu öğrencilerin 'inin okul numarası iki basamaklı, kalanların numarası ise üç basamaklı olduğu- 3 na göre listedeki ilk öğrencinin numarası kaçtır?