Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Ters Orantı Soruları

9.
Çalışma
Hızları
Ayten Burak Ceyda Duru
3V 4V
2V
5V
Yukarıdaki tabloda Ayten, Burak, Ceyda ve
Duru'nun çalışma hızları verilmiştir.
Buna göre, aynı işi bu dört arkadaştan
hangisi en az sürede bitirir?
A) Ayten
C) Ceyda
B) Burak
D) Duru
11. Bir
re
S
e
12.
Ortaokul Matematik
Ters Orantı
9. Çalışma Hızları Ayten Burak Ceyda Duru 3V 4V 2V 5V Yukarıdaki tabloda Ayten, Burak, Ceyda ve Duru'nun çalışma hızları verilmiştir. Buna göre, aynı işi bu dört arkadaştan hangisi en az sürede bitirir? A) Ayten C) Ceyda B) Burak D) Duru 11. Bir re S e 12.
Oranti Problemleri
6. Bir izci kampında 12 kişiye 51 gün yetecek
miktarda kumanya vardır. 6 gün sonra 3 kişi
ayrılmaktadır.
Alt Gr
Buna göre, kamptaki kumanya geriye
kalanlara kaç gün daha yeterli gelecek-
tir?
A) 60
B) 55
C) 50
D) 45
7. Burcu bebek her gün aynı miktarda süt iç-
mektedir.
Burcu bebek 3 günde 750 mL süt içtiğine
göre, 10 günde toplam kaç litre süt içer?
A) 1,8
B) 2,2 C) 2,4
D) 2,5
Oranti
Bir çift
inekle
İnekl
göre
sayıs
Ko
sa
ine
sa
3x
Ortaokul Matematik
Ters Orantı
Oranti Problemleri 6. Bir izci kampında 12 kişiye 51 gün yetecek miktarda kumanya vardır. 6 gün sonra 3 kişi ayrılmaktadır. Alt Gr Buna göre, kamptaki kumanya geriye kalanlara kaç gün daha yeterli gelecek- tir? A) 60 B) 55 C) 50 D) 45 7. Burcu bebek her gün aynı miktarda süt iç- mektedir. Burcu bebek 3 günde 750 mL süt içtiğine göre, 10 günde toplam kaç litre süt içer? A) 1,8 B) 2,2 C) 2,4 D) 2,5 Oranti Bir çift inekle İnekl göre sayıs Ko sa ine sa 3x
10. I.
X
3
6
y
8
4
A) I ve II
C) I ve III
II.
X
y
5
8
10 16
III. X
4
12
y
B) II ve III
D) I, II ve III
9
Yukarıda numaralandırılmış olarak verilen
tablolardan hangilerinde x ve y ters oran-
tılıdır?
3
Bir c
küç
var
Bu
ki
A
Ortaokul Matematik
Ters Orantı
10. I. X 3 6 y 8 4 A) I ve II C) I ve III II. X y 5 8 10 16 III. X 4 12 y B) II ve III D) I, II ve III 9 Yukarıda numaralandırılmış olarak verilen tablolardan hangilerinde x ve y ters oran- tılıdır? 3 Bir c küç var Bu ki A
ve ve salça bulunan kutulardan toplam 24 tane almıştır.
sayısına oranı -'tir.
5
mıştır?
11.
Bir oyuncağın birbirini döndüren iki çarkından
küçük olanında 8 diş, büyük olanında 24 diş
vardır.
Buna göre, büyük çark 6 kez döndüğünde
küçük çark kaç kez döner?
A) 12
B) 16
C) 18
D) 24
101
Ortaokul Matematik
Ters Orantı
ve ve salça bulunan kutulardan toplam 24 tane almıştır. sayısına oranı -'tir. 5 mıştır? 11. Bir oyuncağın birbirini döndüren iki çarkından küçük olanında 8 diş, büyük olanında 24 diş vardır. Buna göre, büyük çark 6 kez döndüğünde küçük çark kaç kez döner? A) 12 B) 16 C) 18 D) 24 101
1.
A
ORAN-ORANTI
4
Bölüm 6
60 km/s
Saatteki hızı 60 km olan bir araç, 6 saat-
te gittiği bir yolu 4 saatte dönebilmesi için
saatteki hızını kaç km artırmalıdır?
A) 30
B) 60
C) 90
10 - 15
X
B
D) 120
T.O.
Yukarıda verilen orantı, aşağıdaki prob-
emlerden hangisi veya hangilerinin çözü-
4
Ortaokul Matematik
Ters Orantı
1. A ORAN-ORANTI 4 Bölüm 6 60 km/s Saatteki hızı 60 km olan bir araç, 6 saat- te gittiği bir yolu 4 saatte dönebilmesi için saatteki hızını kaç km artırmalıdır? A) 30 B) 60 C) 90 10 - 15 X B D) 120 T.O. Yukarıda verilen orantı, aşağıdaki prob- emlerden hangisi veya hangilerinin çözü- 4
2.
10
4
15
X
T.O.
Yukarıda verilen orantı, aşağıdaki prob-
lemlerden hangisi veya hangilerinin çözü-
mü için kullanılır?
1.
10 km lik bir yolu 15 dakikada giden bir
bisikletli, 4 km lik yolu aynı hızla kaç
dakikada gider?
II. 10 işçi bir işi 15 günde bitirirse, 4 işçi
aynı işi kaç günde bitirir?
A) I ve II
C) Yalnız II
III. Bir kuru kahveci 10 kg Türk kahvesi-
ni 15 dakikada öğütüyorsa, 4 kg Türk
kahvesini kaç saatte öğütür.
B) II ve III
D) I ve III
Bir havuzu eşit kapasiteli 5 musluk 16 saate
dolduruyor.
Bu musluklardan biri kapatılırsa bos ha.
Ortaokul Matematik
Ters Orantı
2. 10 4 15 X T.O. Yukarıda verilen orantı, aşağıdaki prob- lemlerden hangisi veya hangilerinin çözü- mü için kullanılır? 1. 10 km lik bir yolu 15 dakikada giden bir bisikletli, 4 km lik yolu aynı hızla kaç dakikada gider? II. 10 işçi bir işi 15 günde bitirirse, 4 işçi aynı işi kaç günde bitirir? A) I ve II C) Yalnız II III. Bir kuru kahveci 10 kg Türk kahvesi- ni 15 dakikada öğütüyorsa, 4 kg Türk kahvesini kaç saatte öğütür. B) II ve III D) I ve III Bir havuzu eşit kapasiteli 5 musluk 16 saate dolduruyor. Bu musluklardan biri kapatılırsa bos ha.
glinde
pta 27 k olduğuna
C) 42
lagiol
de terazi denger
nde yazan sayile
mektedir
B)8)
+3(x-1) = 1
ağıdakilerden h
0+3*
231 sayfalik k
den 3 sayta e
nde bitirmişt
Buna göre Elt
AY26
Adı Soyadı:
Numarası:
1) Iki kardeşin yaşlanı toplamı 57'dir. Büyük kardeşin yaşı,
küçük kardeşin yaşının 2 katından 3 fazladır. Büyük kardeş
kaç yaşındadır?(10 puan)
2)
AMO
A) 13x+36
C)-x+24
3)
2021/2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HUZUREVLERI IMAM HATİP ORTAOKULU
7. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ 2. DÖNEM 1.SINAV SORULARI
6
(-3k+12)+(6x-6)+(18-4x)
4)
B)39
3x+3=5+
Cise
3x = 54
A = 2.
= 6.
Yukarıda verilen işlemin en sade hâli aşağıda-
kilerden hangisine eşittir?
-X-24
Bx-24
D)-7X+ 12
K
D138
X
Kuralı 6n + 2 olan bir sayı örüntüsünün 11, te-
rimine karşılık gelen sayı kaçtır?
A-66
B) 68
CY70
B2.0
DIS
11.6+2
12=20166+2 fr
3d =bi
D 72
AR
38
Yukandaki denge durumunda bulunan eşit
kollu terazi için aşağıdakilerden hangisi doğ-
rudur?
2x+3
Duru'nun yaşının 3 katının 1 fazlası 28'dir.
5) Aşağıda verilen ifadelere karşılık gelen cebirsel ifadeyi
yazınız.
3x=27 3x+1=28
x=9
<=12
Kerem'in parasının 2 eksiğinin 5 katı 50 liradır.
xx-3)=50
5xoso
S60
1
6)
A)
3x = 23
6x-7-3x+16
Yukandaki denklemi sağlayan x değeri kaçtır?
23
B) 3
3
4
7
9
Puan:
1
Bir matbaada 2 saatte 4200 adet baskı yapılmak-
tadır.
Buna göre 1 dakikada kaç adet baskı yapılır?
A) 30
B) 35
B145
SHAO
120. = 4220
8) Aşağıda verilmeyen ifadeleri bulunuz.
T.O.
B
AMT
5-12
X-10
1
3
36
a
36.7=4.9
63-9
9) Aynı güçteki 5 işçi bir binanın temelini 12 günde
bitirirse, aynı güçte kaç işçi ile bu temel 10 günde
bitebilir?
121
İşlem:
X
10 Aşağıdaki soruları çözünüz.
68'in %50'si kaçtır? 34
X. X
8.12=x. 15
125 sẽ
24'ün %150'si kaçtır? 12
30
6,1
12
%120'si 96 olan sayı kaçtır?
İşlem:
b
20
8.30-125
(1566
107
23
6/203
x=35
2,4
Ortaokul Matematik
Ters Orantı
glinde pta 27 k olduğuna C) 42 lagiol de terazi denger nde yazan sayile mektedir B)8) +3(x-1) = 1 ağıdakilerden h 0+3* 231 sayfalik k den 3 sayta e nde bitirmişt Buna göre Elt AY26 Adı Soyadı: Numarası: 1) Iki kardeşin yaşlanı toplamı 57'dir. Büyük kardeşin yaşı, küçük kardeşin yaşının 2 katından 3 fazladır. Büyük kardeş kaç yaşındadır?(10 puan) 2) AMO A) 13x+36 C)-x+24 3) 2021/2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HUZUREVLERI IMAM HATİP ORTAOKULU 7. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ 2. DÖNEM 1.SINAV SORULARI 6 (-3k+12)+(6x-6)+(18-4x) 4) B)39 3x+3=5+ Cise 3x = 54 A = 2. = 6. Yukarıda verilen işlemin en sade hâli aşağıda- kilerden hangisine eşittir? -X-24 Bx-24 D)-7X+ 12 K D138 X Kuralı 6n + 2 olan bir sayı örüntüsünün 11, te- rimine karşılık gelen sayı kaçtır? A-66 B) 68 CY70 B2.0 DIS 11.6+2 12=20166+2 fr 3d =bi D 72 AR 38 Yukandaki denge durumunda bulunan eşit kollu terazi için aşağıdakilerden hangisi doğ- rudur? 2x+3 Duru'nun yaşının 3 katının 1 fazlası 28'dir. 5) Aşağıda verilen ifadelere karşılık gelen cebirsel ifadeyi yazınız. 3x=27 3x+1=28 x=9 <=12 Kerem'in parasının 2 eksiğinin 5 katı 50 liradır. xx-3)=50 5xoso S60 1 6) A) 3x = 23 6x-7-3x+16 Yukandaki denklemi sağlayan x değeri kaçtır? 23 B) 3 3 4 7 9 Puan: 1 Bir matbaada 2 saatte 4200 adet baskı yapılmak- tadır. Buna göre 1 dakikada kaç adet baskı yapılır? A) 30 B) 35 B145 SHAO 120. = 4220 8) Aşağıda verilmeyen ifadeleri bulunuz. T.O. B AMT 5-12 X-10 1 3 36 a 36.7=4.9 63-9 9) Aynı güçteki 5 işçi bir binanın temelini 12 günde bitirirse, aynı güçte kaç işçi ile bu temel 10 günde bitebilir? 121 İşlem: X 10 Aşağıdaki soruları çözünüz. 68'in %50'si kaçtır? 34 X. X 8.12=x. 15 125 sẽ 24'ün %150'si kaçtır? 12 30 6,1 12 %120'si 96 olan sayı kaçtır? İşlem: b 20 8.30-125 (1566 107 23 6/203 x=35 2,4
***
2. S
3. sa
Bu orar
16
80
2
1.
2.
(19)
Bir havuz, kenarlarına yapılan dört özdeş musluk tara-
findan 6 saatte dolduruyor.
Bu havuz, kenarlarındaki musluklardan biri kapa-
lıyken, diğerleri tarafından kaç saatte doldurulur?
A) 7
B) 8
Duna
Ters Oranti-Oranti Proble
C) 9
x ve y sırasıyla 7 ve 2 ile ters orantılıdır.
D) 10
akilerden hangisi daima doğ-
5. Bir memur
5 ile ters C
Memurum
la olduğ
A) 400
6.
m ve
Ortaokul Matematik
Ters Orantı
*** 2. S 3. sa Bu orar 16 80 2 1. 2. (19) Bir havuz, kenarlarına yapılan dört özdeş musluk tara- findan 6 saatte dolduruyor. Bu havuz, kenarlarındaki musluklardan biri kapa- lıyken, diğerleri tarafından kaç saatte doldurulur? A) 7 B) 8 Duna Ters Oranti-Oranti Proble C) 9 x ve y sırasıyla 7 ve 2 ile ters orantılıdır. D) 10 akilerden hangisi daima doğ- 5. Bir memur 5 ile ters C Memurum la olduğ A) 400 6. m ve
24)
Ters orantılı iki çokluktan biri 10 iken diğeri 10'dur.
Buna göre, bu orantının orantı sabiti kaçtır?
A) 1
B) 10 C) 20 D) 100
25)
Ters orantılı iki çokluktan biri 10 iken diğeri b'dir.
Oranti sabiti 120 olduğuna göre, b kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 12
D) 24
3
30)
12 le
TLY
yorlar
A) 6
FAX
Jus
Ortaokul Matematik
Ters Orantı
24) Ters orantılı iki çokluktan biri 10 iken diğeri 10'dur. Buna göre, bu orantının orantı sabiti kaçtır? A) 1 B) 10 C) 20 D) 100 25) Ters orantılı iki çokluktan biri 10 iken diğeri b'dir. Oranti sabiti 120 olduğuna göre, b kaçtır? A) 1 B) 2 C) 12 D) 24 3 30) 12 le TLY yorlar A) 6 FAX Jus
Calend
kaçtır?
54
4 heykeltıraş bir heykeli 6 günde tamamlıyor.
Aynı nitelikteki kaç heykeltıraş aynı heykeli 8 günde
tamamlar?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
A) 32
B) 40
14. 5 kişinin gün
lecekleri bir
Aynı işi 10 H
de bitirir?
A) 1
Ortaokul Matematik
Ters Orantı
Calend kaçtır? 54 4 heykeltıraş bir heykeli 6 günde tamamlıyor. Aynı nitelikteki kaç heykeltıraş aynı heykeli 8 günde tamamlar? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 A) 32 B) 40 14. 5 kişinin gün lecekleri bir Aynı işi 10 H de bitirir? A) 1
TEST 68
Yandaki dilimli dairede her sayı, karşısındaki aynı renkli daire diliminde bulunan ile
ters orantılıdır.
Buna göre
1. C-B=31
11. C=D
III. D + B = 64
ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A. Yalnız I
C. I ve Il
4. Ünite Değerlendirmesi - 1
B. Yalnız III
D. Il ve III
9
6
18
8
C-1
D+8
B
Z
Bir marangoz yeni açılacak bir okulun kantini için masa siparişi almıştır. Aldığı siparişleri günde 5 saat çalışarak 24 günde
bitirebilmektedir.
SINAV ANALNVVVS-NAV
Ortaokul Matematik
Ters Orantı
TEST 68 Yandaki dilimli dairede her sayı, karşısındaki aynı renkli daire diliminde bulunan ile ters orantılıdır. Buna göre 1. C-B=31 11. C=D III. D + B = 64 ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur? A. Yalnız I C. I ve Il 4. Ünite Değerlendirmesi - 1 B. Yalnız III D. Il ve III 9 6 18 8 C-1 D+8 B Z Bir marangoz yeni açılacak bir okulun kantini için masa siparişi almıştır. Aldığı siparişleri günde 5 saat çalışarak 24 günde bitirebilmektedir. SINAV ANALNVVVS-NAV
O
19. İki çarklı Şekil - 1'deki sistemi inceleyen Nazlı büyük çark 5 tur döndüğünde küçük çarkın 12 tur döndüğü-
nü görmüştür. Nazlı bu sisteme diş sayısı büyük çarkın diş sayısından 24 fazla olan başka bir çarkı Şekil -
2'deki gibi ilave ediyor.
Şekil - 1
5 tur
A) 6
12 tur
B) 4
Şekil-2
Büyük Cark 2
llave Edilen Çark
Üç çarkın toplam diş sayısı 111 olduğuna göre büyk çark 5 tur döndüğünde ilave edilen çark kaç
tur döner?
C) 3
Küçük Çark
7. SINIF
D) 2
Ortaokul Matematik
Ters Orantı
O 19. İki çarklı Şekil - 1'deki sistemi inceleyen Nazlı büyük çark 5 tur döndüğünde küçük çarkın 12 tur döndüğü- nü görmüştür. Nazlı bu sisteme diş sayısı büyük çarkın diş sayısından 24 fazla olan başka bir çarkı Şekil - 2'deki gibi ilave ediyor. Şekil - 1 5 tur A) 6 12 tur B) 4 Şekil-2 Büyük Cark 2 llave Edilen Çark Üç çarkın toplam diş sayısı 111 olduğuna göre büyk çark 5 tur döndüğünde ilave edilen çark kaç tur döner? C) 3 Küçük Çark 7. SINIF D) 2
Buna
du-
ynı
15 km² lik bir alan için konut projesine giren iki firma-
dan biri proje için harcanacak ücretin %60'ını, diğeri
ise kalanını ödeyecektir.
7.40
Firmaların yapacakları alanlar ödenen ücretlerle
ters orantılı olacağına göre fazla ücret veren fir-
ma kaç km² lik alanı yapar?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
Ortaokul Matematik
Ters Orantı
Buna du- ynı 15 km² lik bir alan için konut projesine giren iki firma- dan biri proje için harcanacak ücretin %60'ını, diğeri ise kalanını ödeyecektir. 7.40 Firmaların yapacakları alanlar ödenen ücretlerle ters orantılı olacağına göre fazla ücret veren fir- ma kaç km² lik alanı yapar? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9
2. k bir orantı sabiti olmak üzere, x ile y ters orantılı ise çarpımlan sabittir.
Aşağıda ön yüzü mavi arka yüzü kırmızı olan kartların her iki yüzüne ters orantı oluşturacak şekilde doğal sayılar yazılacaktır.
1. kartın her iki yüzüne yazılan sayılar aşağıda gösterilmiştir.
24
6
Arka Yüz
Ön Yüz
Kartların ön yüzüne yazılacak sayılar arka yüzüne yazılacak sayılardan küçüktür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi herhangi bir kartın arka yüzüne yazılabilecek doğal sayılardan biridir?
B) 12
A) 8
C) 16
D) 20
7. Sınıf Matematik
131
Ortaokul Matematik
Ters Orantı
2. k bir orantı sabiti olmak üzere, x ile y ters orantılı ise çarpımlan sabittir. Aşağıda ön yüzü mavi arka yüzü kırmızı olan kartların her iki yüzüne ters orantı oluşturacak şekilde doğal sayılar yazılacaktır. 1. kartın her iki yüzüne yazılan sayılar aşağıda gösterilmiştir. 24 6 Arka Yüz Ön Yüz Kartların ön yüzüne yazılacak sayılar arka yüzüne yazılacak sayılardan küçüktür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi herhangi bir kartın arka yüzüne yazılabilecek doğal sayılardan biridir? B) 12 A) 8 C) 16 D) 20 7. Sınıf Matematik 131
ğu kaç santimetredir?
C) 94
sında
Buket
lacak
kişi-
mik-
0
12
2
ANKARA YAYINCILIK
D) 104
18. Ayça'nın girdiği üç sınavdan aldığı puanların
ortalaması 59'dur.
Ayça ikinci sınavdan 5 puan daha fazla alsaydı
birinci, ikinci ve üçüncü sınavlardan aldığı notlar
sırasıyla 2, 3 ve 4 ile ters orantılı olacaktı.
Buna göre Ayça'nın birinci sınav notu ile
ikinci sınav notu arasındaki fark kaçtır?
A) 33
C) 28
D) 26
B) 30
ankarayayincilik.com.tr
Ortaokul Matematik
Ters Orantı
ğu kaç santimetredir? C) 94 sında Buket lacak kişi- mik- 0 12 2 ANKARA YAYINCILIK D) 104 18. Ayça'nın girdiği üç sınavdan aldığı puanların ortalaması 59'dur. Ayça ikinci sınavdan 5 puan daha fazla alsaydı birinci, ikinci ve üçüncü sınavlardan aldığı notlar sırasıyla 2, 3 ve 4 ile ters orantılı olacaktı. Buna göre Ayça'nın birinci sınav notu ile ikinci sınav notu arasındaki fark kaçtır? A) 33 C) 28 D) 26 B) 30 ankarayayincilik.com.tr
GÜÇLENDİREN DENEMELER
9. Aşağıda bir kenarları çakışık olan kare ve dikdörtgen şeklin iki tarla verilmiştir.
864
JAL
1630
24
48
2k+36=60
51-60
36
L=12
60 m
18. DENEME
864
48
36
you
Thu
+32
576
Bu tarlanın kare bölümünün alanının dikdörtgen bölümün alanına oranı
-'tür.
Bu tarlalara çevrelerinin uzunluğu ile ters orantılı olacak şekilde toplam 90 tane ağaç dikilmiştir.
Buna göre kare şeklindeki tarlaya kaç tane ağaç dikilmiştir?
(A) 30
B) 36
1600-90
576-
864
hare
chikdörtgen
D) 50
R
TO 576x=1440.90
18. DENEME
11. Serkan, 93 adet özdeş min
paylaştirmiştir.
Herhangi iki kutudaki m
Buna göre tüm misk.
A) 930
12. Bir kutudaki mau
sıyla 4 ve 5 ile ta
Ortaokul Matematik
Ters Orantı
GÜÇLENDİREN DENEMELER 9. Aşağıda bir kenarları çakışık olan kare ve dikdörtgen şeklin iki tarla verilmiştir. 864 JAL 1630 24 48 2k+36=60 51-60 36 L=12 60 m 18. DENEME 864 48 36 you Thu +32 576 Bu tarlanın kare bölümünün alanının dikdörtgen bölümün alanına oranı -'tür. Bu tarlalara çevrelerinin uzunluğu ile ters orantılı olacak şekilde toplam 90 tane ağaç dikilmiştir. Buna göre kare şeklindeki tarlaya kaç tane ağaç dikilmiştir? (A) 30 B) 36 1600-90 576- 864 hare chikdörtgen D) 50 R TO 576x=1440.90 18. DENEME 11. Serkan, 93 adet özdeş min paylaştirmiştir. Herhangi iki kutudaki m Buna göre tüm misk. A) 930 12. Bir kutudaki mau sıyla 4 ve 5 ile ta