Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

EKOK Soruları

1.
Çarpanlar ve Katlar
25 m
A) 250
30 m
e
B) 300
to
Bir yürüyüş yolunun başlangıç ve bitiş noktalarına da konulmak şartıyla eşit aralıklarla su ve ma-
ma kapları yerleştirilmiştir. Mama kapları otuzar metre, su kapları yirmibeşer metre aralıklarla
yerleştirilmiştir.
TEST
Yürüyüş yolunun uzunluğu 200 metreden fazla olduğuna göre bu yürüyüş yolu en az kaç
metredir?
C) 380
15.10
D) 400
Ortaokul Matematik
EKOK
1. Çarpanlar ve Katlar 25 m A) 250 30 m e B) 300 to Bir yürüyüş yolunun başlangıç ve bitiş noktalarına da konulmak şartıyla eşit aralıklarla su ve ma- ma kapları yerleştirilmiştir. Mama kapları otuzar metre, su kapları yirmibeşer metre aralıklarla yerleştirilmiştir. TEST Yürüyüş yolunun uzunluğu 200 metreden fazla olduğuna göre bu yürüyüş yolu en az kaç metredir? C) 380 15.10 D) 400
am
m-n
13. a *0 ve m, n birer tam sayı olmak üzere = a
ve (am)" = am.n dir.
an
Bir meyve suyu fabrikasındaki A ve B makinelerinde
özdeş kutulara, meyve suyu dolumu yapılmaktadır.
A makinesine giren boş bir kutuya meyve suyu dol-
durmak için geçen süre, 18 saniyedir. Dolan kutunun,
üniteden çıkıp yeni bir boş kutunun üniteye girmesi için
geçen süre, 14 saniyedir.
B makinesine giren boş bir kutuya meyve suyu dol-
durmak için geçen süre, 17 saniyedir. Dolan kutunun,
üniteden çıkıp yeni bir boş kutunun makineye girmesi
için geçen süre, 13 saniyedir.
Buna göre A ve B makinelerine aynı anda birer
tane boş kutu girdikten sonra, 32. kez iki makine-
ye, aynı anda, birer tane boş kutu girene kadar ge-
çen süre, dakika cinsinden aşağıdakilerden hangi-
sine eşittir?
A) 25
B) 82
2
C) 44
6
D) 83
Ortaokul Matematik
EKOK
am m-n 13. a *0 ve m, n birer tam sayı olmak üzere = a ve (am)" = am.n dir. an Bir meyve suyu fabrikasındaki A ve B makinelerinde özdeş kutulara, meyve suyu dolumu yapılmaktadır. A makinesine giren boş bir kutuya meyve suyu dol- durmak için geçen süre, 18 saniyedir. Dolan kutunun, üniteden çıkıp yeni bir boş kutunun üniteye girmesi için geçen süre, 14 saniyedir. B makinesine giren boş bir kutuya meyve suyu dol- durmak için geçen süre, 17 saniyedir. Dolan kutunun, üniteden çıkıp yeni bir boş kutunun makineye girmesi için geçen süre, 13 saniyedir. Buna göre A ve B makinelerine aynı anda birer tane boş kutu girdikten sonra, 32. kez iki makine- ye, aynı anda, birer tane boş kutu girene kadar ge- çen süre, dakika cinsinden aşağıdakilerden hangi- sine eşittir? A) 25 B) 82 2 C) 44 6 D) 83
8. SINIF
55. Apağıda bir elektronik mağazasının birbirine özdeş iki rafı ve bu raflara yerleştirilen daire şeklindeki CD ve
dikdörtgen peklindeki taşınabilir bellekler gösterilmiştir.
1. Raf
2. Raf
6 cm
Birinci rafa, yarıçapı 7 cm olan özdeş CD'ler aralarında boşluk olmadan yerleştirildiğinde rafta 6 cm boşluk
kalmıştır. İkinci rafa, genişliği 10 cm olan özdeş taşınabilir bellekler aralarında boşluk olmadan yerleştirildiğinde
rafta 2 cm boşluk kalmıştır.
B) 26
2 cm
Bir rafın genişliği 210 cm'den az olduğuna göre, bu iki raftaki CD'lerin ve taşınabilir belleklerin toplam
sayısı en çok kaçtır?
A) 24
C) 34
D) 36
Ortaokul Matematik
EKOK
8. SINIF 55. Apağıda bir elektronik mağazasının birbirine özdeş iki rafı ve bu raflara yerleştirilen daire şeklindeki CD ve dikdörtgen peklindeki taşınabilir bellekler gösterilmiştir. 1. Raf 2. Raf 6 cm Birinci rafa, yarıçapı 7 cm olan özdeş CD'ler aralarında boşluk olmadan yerleştirildiğinde rafta 6 cm boşluk kalmıştır. İkinci rafa, genişliği 10 cm olan özdeş taşınabilir bellekler aralarında boşluk olmadan yerleştirildiğinde rafta 2 cm boşluk kalmıştır. B) 26 2 cm Bir rafın genişliği 210 cm'den az olduğuna göre, bu iki raftaki CD'lerin ve taşınabilir belleklerin toplam sayısı en çok kaçtır? A) 24 C) 34 D) 36
3
3
2
2. Aşağıda boy uzunlukları eşit ve 1 m ile 2 m ara-
sında olan iki havlu peçete rulosu verilmiştir.
1. rulo
12 cm
A) 108
C) 192
2. rulo
Her iki rulo da kendi içinde özdeş ve kopabilen
yapraklardan oluşmaktadır.
16 cm
Buna göre bu rulolardan birinin santimetre
cinsinden uzunluğu aşağıdakilerden hangisi
olabilir? (1 m = 100 cm)
B) 164
D) 288
Ortaokul Matematik
EKOK
3 3 2 2. Aşağıda boy uzunlukları eşit ve 1 m ile 2 m ara- sında olan iki havlu peçete rulosu verilmiştir. 1. rulo 12 cm A) 108 C) 192 2. rulo Her iki rulo da kendi içinde özdeş ve kopabilen yapraklardan oluşmaktadır. 16 cm Buna göre bu rulolardan birinin santimetre cinsinden uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir? (1 m = 100 cm) B) 164 D) 288
44. Akın, Tamer ve Yasin aşağıda verilen, her birinin kenar uzunluğu 40 metre olan düzgün çokgen şeklindeki
parkurların etrafında aynı ve sabit hızla koşarak antrenman yapacaklardır.
Akın düzgün altıgen şeklindeki parkurun, Tamer düzgün beşgen şeklindeki parkurun, Yasin kare şeklindeki
parkurun kenarları üzerindeki okları takip ederek koşacaklardır.
A
B) 18
C
Akın, Tamer ve Yasin şekilde verilen A başlangıç noktasından aynı anda koşmaya başlıyorlar.
Koşmaya başladıktan sonra 3. defa karşılaşıncaya kadar koştuklarına göre; Tamer kendi parkurunda
kaç tur koşmuş olur?
A) 12
C) 24
06/14
D) 36
Ortaokul Matematik
EKOK
44. Akın, Tamer ve Yasin aşağıda verilen, her birinin kenar uzunluğu 40 metre olan düzgün çokgen şeklindeki parkurların etrafında aynı ve sabit hızla koşarak antrenman yapacaklardır. Akın düzgün altıgen şeklindeki parkurun, Tamer düzgün beşgen şeklindeki parkurun, Yasin kare şeklindeki parkurun kenarları üzerindeki okları takip ederek koşacaklardır. A B) 18 C Akın, Tamer ve Yasin şekilde verilen A başlangıç noktasından aynı anda koşmaya başlıyorlar. Koşmaya başladıktan sonra 3. defa karşılaşıncaya kadar koştuklarına göre; Tamer kendi parkurunda kaç tur koşmuş olur? A) 12 C) 24 06/14 D) 36
Tanımsal Bilgi
iki ya da daha fazla doğal sayının ortak katlarının en küçüğüne bu sayıların "en küçük ortak katı" denir
EKOK şeklinde ifade edilir.
A) 720
8. Yağmur ve Tuğba, dikdörtgen biçimindeki bir yolun uzun kenarına paralel olacak şekilde başlangıç çizgisinden
bitiş çizgisine doğru yürüyecektir.
Başlangıç
çizgisi
Yağmur ve Tuğba'nın her bir adımının uzunlukları aşağıda verilmiştir.
1
30 cm
Yağmur'un
her bir adımı
Yolun uzunluğu (x)
B) 750
C) 840
Bitiş
çizgisi
1
35 cm
Yağmur ve Tuğba ilk adımlarına başlangıç çizgisinde başlamış, son adımlarını bitiş çizgisinde bitirmiştir.
Dikdörtgen şeklindeki yolun metre cinsinden uzunluğu (x) 7 metreden fazla olduğuna göre en az kaç
= 100 cm)
santimetredir? (1 m =
Tuğba'nın
her bir adımı
D) 870
9.
Tanın
Sıfırdan
Merve
Daha
Ortaokul Matematik
EKOK
Tanımsal Bilgi iki ya da daha fazla doğal sayının ortak katlarının en küçüğüne bu sayıların "en küçük ortak katı" denir EKOK şeklinde ifade edilir. A) 720 8. Yağmur ve Tuğba, dikdörtgen biçimindeki bir yolun uzun kenarına paralel olacak şekilde başlangıç çizgisinden bitiş çizgisine doğru yürüyecektir. Başlangıç çizgisi Yağmur ve Tuğba'nın her bir adımının uzunlukları aşağıda verilmiştir. 1 30 cm Yağmur'un her bir adımı Yolun uzunluğu (x) B) 750 C) 840 Bitiş çizgisi 1 35 cm Yağmur ve Tuğba ilk adımlarına başlangıç çizgisinde başlamış, son adımlarını bitiş çizgisinde bitirmiştir. Dikdörtgen şeklindeki yolun metre cinsinden uzunluğu (x) 7 metreden fazla olduğuna göre en az kaç = 100 cm) santimetredir? (1 m = Tuğba'nın her bir adımı D) 870 9. Tanın Sıfırdan Merve Daha
8. SINIF
23. Bir otobüs firması İstanbul'dan Ankara'ya ve İzmir'e
düzenli olarak sefer gerçekleştirmektedir. Bu firma
6 saatte bir Ankara'ya, 10 saatte bir İzmir'e sefer
düzenlemektedir.
ÇARPANLAR V
Bu firmadan Çarşamba günü saat 20.00'da İzmir'e
ve saat 22.00'da Ankara'ya birer otobüs hareket
etmiştir.
Buna göre, bu firmadan iki otobüs dördüncü
kez birlikte hangi gün ve saatte Ankara ve
İzmir'e hareket eder?
A) Pazar 16.00
C) Pazartesi 16.00
B) Pazartesi 10.00
D) Salı 10.00
EHİR OKULLARI
Ortaokul Matematik
EKOK
8. SINIF 23. Bir otobüs firması İstanbul'dan Ankara'ya ve İzmir'e düzenli olarak sefer gerçekleştirmektedir. Bu firma 6 saatte bir Ankara'ya, 10 saatte bir İzmir'e sefer düzenlemektedir. ÇARPANLAR V Bu firmadan Çarşamba günü saat 20.00'da İzmir'e ve saat 22.00'da Ankara'ya birer otobüs hareket etmiştir. Buna göre, bu firmadan iki otobüs dördüncü kez birlikte hangi gün ve saatte Ankara ve İzmir'e hareket eder? A) Pazar 16.00 C) Pazartesi 16.00 B) Pazartesi 10.00 D) Salı 10.00 EHİR OKULLARI
1/5
daki bilgilere göre ya-
birbirine karıştırılmadan
e özdeş poşetlere ko-
et en fazla kaç kilog-
D) 10
e şeker miktarı kg
mak şartıyla bu iş
yısı aşağıdakiler-
5
D) 52
12. Aşağıda Trabzon'daki bir otobüs firmasının
Sakarya ve Ankara'ya gidecek olan otobüs-
leri ile ilgili bilgiler verilmiştir.
Gideceği
Yer
Sakarya
Ankara
İlk Otobüsün
Hareket Saati
07.00
06.00
Son Otobüsün
Hareket Saati
23.00
24.00
Otobüs firması; her 2 saatte bir Sakarya'ya
her 3 saatte bir Ankara'ya otobüs seferi dü-
zenlemektedir.
Buna göre bu firmanın 1 gün içinde kaç
kez Sakarya ve Ankara'ya giden otobüs-
leri aynı anda hareket eder?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
Ortaokul Matematik
EKOK
1/5 daki bilgilere göre ya- birbirine karıştırılmadan e özdeş poşetlere ko- et en fazla kaç kilog- D) 10 e şeker miktarı kg mak şartıyla bu iş yısı aşağıdakiler- 5 D) 52 12. Aşağıda Trabzon'daki bir otobüs firmasının Sakarya ve Ankara'ya gidecek olan otobüs- leri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Gideceği Yer Sakarya Ankara İlk Otobüsün Hareket Saati 07.00 06.00 Son Otobüsün Hareket Saati 23.00 24.00 Otobüs firması; her 2 saatte bir Sakarya'ya her 3 saatte bir Ankara'ya otobüs seferi dü- zenlemektedir. Buna göre bu firmanın 1 gün içinde kaç kez Sakarya ve Ankara'ya giden otobüs- leri aynı anda hareket eder? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6
7.
Bir mısır satıcısı, mısırlanı aşağıda alabileceği maksimum misir miktarları verilen üç farklı bardakta satmaktadır.
120 gr
8 TL
A) 24
75 gr
6 TL
Satio bir gün boyunca satmış olduğu mısırların yarısını büyük boy bardaklara yarısını da orta boy bardaklara, bardaklar tam
dolu olacak şekilde koyarak satmıştır.
Saticinin gün sonunda satmış olduğu misirlardan elde etmiş olduğu gelir 300 TL ile 400 TL arasında olmuştur.
B) 32
Satio gün boyunca satmış olduğu mısırların tamamını sadece küçük boy bardaklarda bardaklar tam dolu olacak
şekilde satsaydı elde edeceği gelir öncekine göre, kaç TL daha az veya fazla olurdu?
50 gr
4 TL
C) 48
D) 54
Ortaokul Matematik
EKOK
7. Bir mısır satıcısı, mısırlanı aşağıda alabileceği maksimum misir miktarları verilen üç farklı bardakta satmaktadır. 120 gr 8 TL A) 24 75 gr 6 TL Satio bir gün boyunca satmış olduğu mısırların yarısını büyük boy bardaklara yarısını da orta boy bardaklara, bardaklar tam dolu olacak şekilde koyarak satmıştır. Saticinin gün sonunda satmış olduğu misirlardan elde etmiş olduğu gelir 300 TL ile 400 TL arasında olmuştur. B) 32 Satio gün boyunca satmış olduğu mısırların tamamını sadece küçük boy bardaklarda bardaklar tam dolu olacak şekilde satsaydı elde edeceği gelir öncekine göre, kaç TL daha az veya fazla olurdu? 50 gr 4 TL C) 48 D) 54
atlar
de sa-
şatı-
20 Heal animü:00 Çarpanlar Katlar
3. Aşağıdaki görselde Ankara - Eskişehir arası Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına ait bilgiler verilmiştir. Biletlere uy-
gulanacak indirim oranları tam bilet fiyatı üzerinden yapılmaktadır.
100
C
Lun
100x + 60
1
100 TL
om
TAM
ARENCI
60×
Aşağıda 3 vagonu olan ve her vagonunda 50'şer koltuk bulunan Yüksek Hızlı Tren görseli verilmiştir.
Ox
100X
36 vagon
2. Vagon Y
3. Vagon
= B) 9
HETME
1. vagonda tam ve öğrenci bileti, 2. vagonda tam ve öğretmen bileti, 3. vagonda öğrenci ve öğretmen bileti satışları
yapılmıştır.
%20
Her vagonda satılan iki tür biletten elde edilen gelir miktarları eşit olduğuna göre bu trende en az kaç koltuk
boştur?
60+80,
C) 10-
A) 8
3
100+80
17
BA
BS
60 80
10080TL
intr
All in on
ignad
100 80
D) 11
GU
3
Ortaokul Matematik
EKOK
atlar de sa- şatı- 20 Heal animü:00 Çarpanlar Katlar 3. Aşağıdaki görselde Ankara - Eskişehir arası Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına ait bilgiler verilmiştir. Biletlere uy- gulanacak indirim oranları tam bilet fiyatı üzerinden yapılmaktadır. 100 C Lun 100x + 60 1 100 TL om TAM ARENCI 60× Aşağıda 3 vagonu olan ve her vagonunda 50'şer koltuk bulunan Yüksek Hızlı Tren görseli verilmiştir. Ox 100X 36 vagon 2. Vagon Y 3. Vagon = B) 9 HETME 1. vagonda tam ve öğrenci bileti, 2. vagonda tam ve öğretmen bileti, 3. vagonda öğrenci ve öğretmen bileti satışları yapılmıştır. %20 Her vagonda satılan iki tür biletten elde edilen gelir miktarları eşit olduğuna göre bu trende en az kaç koltuk boştur? 60+80, C) 10- A) 8 3 100+80 17 BA BS 60 80 10080TL intr All in on ignad 100 80 D) 11 GU 3
8. a ve b aralarında asal sayılar ve Ekok(a, b) = 45
olmak üzere;
a
-
27 = 2
b
eşitliği veriliyor.
Buna göre, (a + b) toplamı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 12
C) 14
nophobib nsiley nsblutnosu 18nex ships A S
incbo id aslo ysl inimes shalensyet sbnil
bisosmelost inim
B) 13
D) 15
Ortaokul Matematik
EKOK
8. a ve b aralarında asal sayılar ve Ekok(a, b) = 45 olmak üzere; a - 27 = 2 b eşitliği veriliyor. Buna göre, (a + b) toplamı aşağıdakilerden hangisidir? A) 12 C) 14 nophobib nsiley nsblutnosu 18nex ships A S incbo id aslo ysl inimes shalensyet sbnil bisosmelost inim B) 13 D) 15
2.
2.
A)
A
Yukarıda verilen AB doğru parçasının uzunluğu 500 cm ile 600 cm arasındadır.
10 cm
3 cm
7 cm
8 cm
8 cm
Bu doğru parçasının üzerine kenar uzunlukları 7 cm ve 8 cm olan sarı renkli, 8 cm ve 10 cm
olan mavi renkteki dikdörtgen levhalar aşağıdaki görseldeki gibi aralarında boşluk kalmadan
ve doğru parçasından taşmadan yerleştirilebiliyor. Bu işlem yapılırken yan yana olan dikdört-
genlerin kenarları çakışıktır.
07:13
Buna göre aşağıdaki dikdörtgenlerden hangisi yeteri kadar kullanılırsa aynı şekilde
doğru parçasından taşmadan ve boşluk kalmadan yerleştirilebilir?
B)
8 cm
6 cm
7 cm
C)
4 cm
13 cm
B
D)
5 cm
10 cm
Ortaokul Matematik
EKOK
2. 2. A) A Yukarıda verilen AB doğru parçasının uzunluğu 500 cm ile 600 cm arasındadır. 10 cm 3 cm 7 cm 8 cm 8 cm Bu doğru parçasının üzerine kenar uzunlukları 7 cm ve 8 cm olan sarı renkli, 8 cm ve 10 cm olan mavi renkteki dikdörtgen levhalar aşağıdaki görseldeki gibi aralarında boşluk kalmadan ve doğru parçasından taşmadan yerleştirilebiliyor. Bu işlem yapılırken yan yana olan dikdört- genlerin kenarları çakışıktır. 07:13 Buna göre aşağıdaki dikdörtgenlerden hangisi yeteri kadar kullanılırsa aynı şekilde doğru parçasından taşmadan ve boşluk kalmadan yerleştirilebilir? B) 8 cm 6 cm 7 cm C) 4 cm 13 cm B D) 5 cm 10 cm
8
Hizmetleri Genel Müdürlüğü
46. Bir torbada 1'den 16'ya kadar numaralandırılmış topla
bulunmaktadır. İki oyuncunun bu torbadan toplar çeke
rek oynadığı oyunun kuralları aşağıda verilmiştir:
●
●
●
●
Her bir oyuncu sırayla kutudan 2 top çeker ve bu
iki toptaki sayılara bölünebilen üç basamaklı en
küçük sayıyı bulur.
Oyuncular çektikleri topları tekrar torbaya bırak
maz.
Bulduğu sayı büyük olan oyunu kazanır.
Bulunan sayılar eşit ise oyun berabere biter.
Oyunculardan birinin çektiği topların numarası 2
ve 10 olduğuna göre oyunun berabere bitmesi için
diğer oyuncunun çektiği topların numarası aşağı
dakilerden hangisi olabilir?
A) 1 ile 5 B) 1 ile 15 C) 3 ile 5
D) 8 ile 15
Ortaokul Matematik
EKOK
8 Hizmetleri Genel Müdürlüğü 46. Bir torbada 1'den 16'ya kadar numaralandırılmış topla bulunmaktadır. İki oyuncunun bu torbadan toplar çeke rek oynadığı oyunun kuralları aşağıda verilmiştir: ● ● ● ● Her bir oyuncu sırayla kutudan 2 top çeker ve bu iki toptaki sayılara bölünebilen üç basamaklı en küçük sayıyı bulur. Oyuncular çektikleri topları tekrar torbaya bırak maz. Bulduğu sayı büyük olan oyunu kazanır. Bulunan sayılar eşit ise oyun berabere biter. Oyunculardan birinin çektiği topların numarası 2 ve 10 olduğuna göre oyunun berabere bitmesi için diğer oyuncunun çektiği topların numarası aşağı dakilerden hangisi olabilir? A) 1 ile 5 B) 1 ile 15 C) 3 ile 5 D) 8 ile 15
12. Kenan ve Erdal sabah uyanmak için saat 08.00'a
alarm kurmuşlardır. Kenan alarm ertelemeyi 5 da-
kikaya, Erdal ise 3 dakikaya ayarlamıştır.
Kenan ve Erdal alarmları beşinci kez birlikte çaldı-
ğında uyanmışlardır.
Buna göre, Kenan ve Erdal uyandıklarında saat
kaçtır?
A) 09:15
C) 08:45
B) 09:00
D) 08:30
3
Ortaokul Matematik
EKOK
12. Kenan ve Erdal sabah uyanmak için saat 08.00'a alarm kurmuşlardır. Kenan alarm ertelemeyi 5 da- kikaya, Erdal ise 3 dakikaya ayarlamıştır. Kenan ve Erdal alarmları beşinci kez birlikte çaldı- ğında uyanmışlardır. Buna göre, Kenan ve Erdal uyandıklarında saat kaçtır? A) 09:15 C) 08:45 B) 09:00 D) 08:30 3
IMT Hoca
Ali bilyelerini beşer beşer saydığında 3, dokuzar dokuzar saydığında 7
bilyesi artıyor.
-
a) Ali'nin en az kaç bilyesi vardır?
b) Ali'nin 100'den fazla en az kaç bilyesi vardır?
c) 180'den fazla en az kaç bilyesi vardır?
Ortaokul Matematik
EKOK
IMT Hoca Ali bilyelerini beşer beşer saydığında 3, dokuzar dokuzar saydığında 7 bilyesi artıyor. - a) Ali'nin en az kaç bilyesi vardır? b) Ali'nin 100'den fazla en az kaç bilyesi vardır? c) 180'den fazla en az kaç bilyesi vardır?
3. 100 metrelik bir yolun her iki tarafına, başlangıç
noktasının; üç tane pozitif tam sayı böleni ve
metre cinsinden pozitif tam sayı olan uzaklıkları-
na çam ağacı, iki tane pozitif tam sayı böleni ve
metre cinsinden pozitif tam sayı olan uzaklıklarına
ardıç ağacı dikilecektir.
Buna göre, dikilen ardıç ağacı sayısı, çam ağa-
ci sayısından kaç fazladır?
A) 40
B) 41
C) 42
D) 43
Ortaokul Matematik
EKOK
3. 100 metrelik bir yolun her iki tarafına, başlangıç noktasının; üç tane pozitif tam sayı böleni ve metre cinsinden pozitif tam sayı olan uzaklıkları- na çam ağacı, iki tane pozitif tam sayı böleni ve metre cinsinden pozitif tam sayı olan uzaklıklarına ardıç ağacı dikilecektir. Buna göre, dikilen ardıç ağacı sayısı, çam ağa- ci sayısından kaç fazladır? A) 40 B) 41 C) 42 D) 43