Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Gerçek Sayılar Soruları

3 16√3 17 3
7 Fenç ile 15√3 birim
sine eşittir?
OMEN
Buna göre, Şekil-2'deki karenin çevresi kaç cm'dir?
Raftonlar yeniden konumlandırılarak Şekil-2'deki kare elde edilmiştir.
A) 16 2
B) 12/3
Özgül hafta sonu lunaparka gidip dönme dolaba biniyor.
855 +2
21
8,4
FENOMEN
Özgül
- 19
FOODSE
fo
10 m
C) 8√2
4283000
D) 4√2
815+
WAT
11
r = 4√5 m
2 m
3√s
262+x2.√2
D) 27-28
14+x √2
75
361
4001
2+8√5 +1 O
12-18
Dönme dolabın yarıçapı 4√5 m'dir. Oturgaçların uzunluğu 2 metredir.
Buna göre dönme dolabın bir tam tur döndüğü zaman dilimi içinde Özgül'ün bulunduğu oturgacın yerden yük-
sekliği metre cinsinden en çok hangi iki tam sayı aralığında olabilir?
A) 17-18
B)
C) 25-26
64
34
12+18/330
30-31
M
91
Ortaokul Matematik
Gerçek Sayılar
3 16√3 17 3 7 Fenç ile 15√3 birim sine eşittir? OMEN Buna göre, Şekil-2'deki karenin çevresi kaç cm'dir? Raftonlar yeniden konumlandırılarak Şekil-2'deki kare elde edilmiştir. A) 16 2 B) 12/3 Özgül hafta sonu lunaparka gidip dönme dolaba biniyor. 855 +2 21 8,4 FENOMEN Özgül - 19 FOODSE fo 10 m C) 8√2 4283000 D) 4√2 815+ WAT 11 r = 4√5 m 2 m 3√s 262+x2.√2 D) 27-28 14+x √2 75 361 4001 2+8√5 +1 O 12-18 Dönme dolabın yarıçapı 4√5 m'dir. Oturgaçların uzunluğu 2 metredir. Buna göre dönme dolabın bir tam tur döndüğü zaman dilimi içinde Özgül'ün bulunduğu oturgacın yerden yük- sekliği metre cinsinden en çok hangi iki tam sayı aralığında olabilir? A) 17-18 B) C) 25-26 64 34 12+18/330 30-31 M 91
4,48
6.32
8.24
2.
Kare prizma şeklindeki eş kutular-
dan 6 tanesi yandaki gibi araların-
da boşluk kalmayacak şekilde yer-
leştirilmiştir. Bu kutulardan birinin
bir ayrıt uzunluğu şekil üzerinde
verilmiştir. Bu kutulardan belli bir
miktarı birer yüzleri çakışacak şekilde aşağıdaki
gibi zemine tam olarak yerleştiriliyor.
8 br
√5000 br
Zeminin uzunluğu √5000 br olduğuna göre bu
kutulardan kaç tanesi zemine yerleştirilmiştir?
A) 7
B) 6
C) 5
D) 4
4.
30/2
**
√72 br
Bir makasın tam olarak her açılıp kapanması bir
hamledir. Yukarıdaki görselde düz bir kâğıdın 2
hamle sonundaki kesilmiş kısmının uzunluğu ve-
rilmiştir.
Buna göre kalan parçanın düz bir şekilde ke-
silmesi için en az kaç hamle yapılır?
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
6.
Ortaokul Matematik
Gerçek Sayılar
4,48 6.32 8.24 2. Kare prizma şeklindeki eş kutular- dan 6 tanesi yandaki gibi araların- da boşluk kalmayacak şekilde yer- leştirilmiştir. Bu kutulardan birinin bir ayrıt uzunluğu şekil üzerinde verilmiştir. Bu kutulardan belli bir miktarı birer yüzleri çakışacak şekilde aşağıdaki gibi zemine tam olarak yerleştiriliyor. 8 br √5000 br Zeminin uzunluğu √5000 br olduğuna göre bu kutulardan kaç tanesi zemine yerleştirilmiştir? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 4. 30/2 ** √72 br Bir makasın tam olarak her açılıp kapanması bir hamledir. Yukarıdaki görselde düz bir kâğıdın 2 hamle sonundaki kesilmiş kısmının uzunluğu ve- rilmiştir. Buna göre kalan parçanın düz bir şekilde ke- silmesi için en az kaç hamle yapılır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 6.
3.7.
tre
7
Rasyonel, İrrasyonel ve Gerçek Sayılar
6.
K bir doğal sayı olmak üzere VK sayısı irrasyonel sayı ise √K sayısını rasyonel sayı yapmak için belirlenen asal
sayıların kökleri ile ayrı ayrı çarpılır. Bu asal sayıların küçükten büyüğe doğru yan yana yazımını Ali √K sayısının
rasyonel kodu olarak isimlendirmiştir. Sadece bir asal sayı varsa kod olarak asal sayının kendisi yazılmaktadır.
Örnek:
Böylelikle
√150 sayısının rasyonel kodu 23'tür.
150 sayısını rasyonel sayıya dönüştürebilmek için 2 ve 3 doğal sayılarının karekökleriyle çarparız.
√150=5√6
5√6-√2=5√12 = 10√3
10√3-√3-10√9=30
Ali'nin rasyonel kod kuralına göre
9
√98 sayısının rasyonel kodu A
lufa
√56 sayısının rasyonel kodu Bi
√90 sayısının rasyonel kodu C
•
8. sınıf
olarak verilmiştir.
REFERANS
Buna göre A + B - C'nin değeri seçeneklerden hangisidir?
A) 4
B) 6
C) 8
Coğuda üzerinde kareköklü ifadeler yazılı olan renkli
712.82=14
2742= 258 - u
6-1
GO
D) 10
8.
A ile √B ifadelerinin çarpım sonucu irrasyonel sayı-
dir Bile ifadelerinin çarpım sonucu ise rasyonel
Ortaokul Matematik
Gerçek Sayılar
3.7. tre 7 Rasyonel, İrrasyonel ve Gerçek Sayılar 6. K bir doğal sayı olmak üzere VK sayısı irrasyonel sayı ise √K sayısını rasyonel sayı yapmak için belirlenen asal sayıların kökleri ile ayrı ayrı çarpılır. Bu asal sayıların küçükten büyüğe doğru yan yana yazımını Ali √K sayısının rasyonel kodu olarak isimlendirmiştir. Sadece bir asal sayı varsa kod olarak asal sayının kendisi yazılmaktadır. Örnek: Böylelikle √150 sayısının rasyonel kodu 23'tür. 150 sayısını rasyonel sayıya dönüştürebilmek için 2 ve 3 doğal sayılarının karekökleriyle çarparız. √150=5√6 5√6-√2=5√12 = 10√3 10√3-√3-10√9=30 Ali'nin rasyonel kod kuralına göre 9 √98 sayısının rasyonel kodu A lufa √56 sayısının rasyonel kodu Bi √90 sayısının rasyonel kodu C • 8. sınıf olarak verilmiştir. REFERANS Buna göre A + B - C'nin değeri seçeneklerden hangisidir? A) 4 B) 6 C) 8 Coğuda üzerinde kareköklü ifadeler yazılı olan renkli 712.82=14 2742= 258 - u 6-1 GO D) 10 8. A ile √B ifadelerinin çarpım sonucu irrasyonel sayı- dir Bile ifadelerinin çarpım sonucu ise rasyonel
çalışt
yük
topl
55
ma
n
1189
3. Aşağıda Şekil 1 ve Şekil 2'de özdeş tabaklar iç içe konulmuştur. İç içe üç tabak konulduğunda tabaklanny
likleri √108 santimetre, iç içe alti tabak konulduğunda tabakların yükseklikleri √243 santimetredir.
UN
'~
u
u
21
422
162
MT
1)27
192
432
V108
Aşağıda yukarıdaki tabaklardan birinin üstten görünümü ile her bir bölmesinin tabanı kare ve iç kısmın
uzunlukları birer tam sayı olan bir raf verilmiştir.
-2 300
75
b
3
108
4√27
12√3
√243
93
O
243
Tabaklardan 5 tanesi iç içe konulup rafın bir bölmesine konulacaktır.
Bu 5 tabağın bölmeye sığabilmesi için sırasıyla bir bölmenin tabanının bir kenarının uzunluğu ver
yüksekliği en az kaç santimetre olmalıdır?
A) 22 ve 13
B) 22 ve 14
C) 21 ve 14
Her bir boncuğun ye
hamle yaparak üç b
Buna göre, dönüş
A) 1162
D21 ve 13
Ortaokul Matematik
Gerçek Sayılar
çalışt yük topl 55 ma n 1189 3. Aşağıda Şekil 1 ve Şekil 2'de özdeş tabaklar iç içe konulmuştur. İç içe üç tabak konulduğunda tabaklanny likleri √108 santimetre, iç içe alti tabak konulduğunda tabakların yükseklikleri √243 santimetredir. UN '~ u u 21 422 162 MT 1)27 192 432 V108 Aşağıda yukarıdaki tabaklardan birinin üstten görünümü ile her bir bölmesinin tabanı kare ve iç kısmın uzunlukları birer tam sayı olan bir raf verilmiştir. -2 300 75 b 3 108 4√27 12√3 √243 93 O 243 Tabaklardan 5 tanesi iç içe konulup rafın bir bölmesine konulacaktır. Bu 5 tabağın bölmeye sığabilmesi için sırasıyla bir bölmenin tabanının bir kenarının uzunluğu ver yüksekliği en az kaç santimetre olmalıdır? A) 22 ve 13 B) 22 ve 14 C) 21 ve 14 Her bir boncuğun ye hamle yaparak üç b Buna göre, dönüş A) 1162 D21 ve 13
Carşamba Perşembe
11
B
15
16
23
3
24
Cumartesi
4
18
25
5
19
26
Aparat
Omer evlerinde bulunan duvar takvimine içinde karekök işareti bulunan bir aparat tasarlamıştır. Bu aparati
takwimin iki günümü kaplayacak şekilde yerleştirdiğinde farklı kareköklü ifadeler elde edebilmektedir.
Omeğin yukanda 1-2 ve 27-28 ifadeleri elde edilmiştir.
Buna göre Omer takvimin 2023 yılının şubat ayını ve aparatı kullanarak elde edebileceği kareköklü
fadelerden kaç tanesi 3 ifadesi ile çarpıldığında sonuç rasyonel sayı olur?
83
04
D5
Ortaokul Matematik
Gerçek Sayılar
Carşamba Perşembe 11 B 15 16 23 3 24 Cumartesi 4 18 25 5 19 26 Aparat Omer evlerinde bulunan duvar takvimine içinde karekök işareti bulunan bir aparat tasarlamıştır. Bu aparati takwimin iki günümü kaplayacak şekilde yerleştirdiğinde farklı kareköklü ifadeler elde edebilmektedir. Omeğin yukanda 1-2 ve 27-28 ifadeleri elde edilmiştir. Buna göre Omer takvimin 2023 yılının şubat ayını ve aparatı kullanarak elde edebileceği kareköklü fadelerden kaç tanesi 3 ifadesi ile çarpıldığında sonuç rasyonel sayı olur? 83 04 D5
s.Asagida bir tahtaya aynı hizada yapiştanlan K-L-M-N gubuklan verilmiştir.
7 cm
A)N<L<K<M
5√2 cm
B) K<N<L<M
M
Başlangıçta uzunluklan farklı olan bu çubuklar üzerlerinde yazan miktar kadar kesildiğinde boyları eşit oluyor.
Buna göre, çubuklar başlangıçtaki uzunluklarına göre sıralanırsa aşağıdaki sıralamalardan hangisi olu-
gur?
3-√5 cm
C) M<L<K<N
ZA
@
N
D) N<K<L<M
Ortaokul Matematik
Gerçek Sayılar
s.Asagida bir tahtaya aynı hizada yapiştanlan K-L-M-N gubuklan verilmiştir. 7 cm A)N<L<K<M 5√2 cm B) K<N<L<M M Başlangıçta uzunluklan farklı olan bu çubuklar üzerlerinde yazan miktar kadar kesildiğinde boyları eşit oluyor. Buna göre, çubuklar başlangıçtaki uzunluklarına göre sıralanırsa aşağıdaki sıralamalardan hangisi olu- gur? 3-√5 cm C) M<L<K<N ZA @ N D) N<K<L<M
600 00
Türk Bayrağındaki bölümlerin birbirine oranı aşağıdaki gibidir
. Genişliğinin boyuna oranı
Yıldız dairesinin çapı da genişliğin %251 kadardır.
Buna göre boyu 2,4-10 mm olan bir Türk Bayrağının, yıldız dairesinim
sinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisine esittir? (x-3 a
A) 1,2-105
B) 1,8-10
C) 1,75-16
.
5. Şekil 1'de gösterilen 3 dm uzunluğundaki yay,
ucuna takılan cismin kilogram cinsinden kütle-
sinin değerinin %35'i kadar desimetre cinsinden
uzamaktadır.
T
082
Şekil 1
ny
713²
B) 13
Shop (260
Go
100
C) 12
Şekil 2
Bu yayın ucuna kütlesi 800 kg'lık bir cisim ta-
kıldığında görünümü Şekil 2'deki gibi olmuştur.
6. Hasan'ın kolye
boncugun rem
ire gratiginde
Grafik: Bon
Buna göre son durumda yayın desimetre cin-
sinden uzunluğu hangi tam sayıya daha ya-
kın olur?
A) 14
D) 10
Ankara Yay
Güçlendiren ILK Dönem Kamp Denemeleri
Hasan
yida pe
lanma
Buna
son
kah
(A)
Ortaokul Matematik
Gerçek Sayılar
600 00 Türk Bayrağındaki bölümlerin birbirine oranı aşağıdaki gibidir . Genişliğinin boyuna oranı Yıldız dairesinin çapı da genişliğin %251 kadardır. Buna göre boyu 2,4-10 mm olan bir Türk Bayrağının, yıldız dairesinim sinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisine esittir? (x-3 a A) 1,2-105 B) 1,8-10 C) 1,75-16 . 5. Şekil 1'de gösterilen 3 dm uzunluğundaki yay, ucuna takılan cismin kilogram cinsinden kütle- sinin değerinin %35'i kadar desimetre cinsinden uzamaktadır. T 082 Şekil 1 ny 713² B) 13 Shop (260 Go 100 C) 12 Şekil 2 Bu yayın ucuna kütlesi 800 kg'lık bir cisim ta- kıldığında görünümü Şekil 2'deki gibi olmuştur. 6. Hasan'ın kolye boncugun rem ire gratiginde Grafik: Bon Buna göre son durumda yayın desimetre cin- sinden uzunluğu hangi tam sayıya daha ya- kın olur? A) 14 D) 10 Ankara Yay Güçlendiren ILK Dönem Kamp Denemeleri Hasan yida pe lanma Buna son kah (A)
A III
13. Aşağıda, her birinin üzerinde birer sayı yazan 16 özdeş kart verilmiştir.
EV
A)
5
16
B)
MATEMATIK TESTI
8
√0,1
0,37
0.01
√4+9
Bu kartlar bir torbaya atılıyor ve torbadan rastgele bir kart çekiliyor.
Çekilen kartın üzerinde irrasyonel sayı yazma olasılığı kaçtır?
Be
1,69
49
100-19
10.4
√O
9,9
74007
19,6
LGS DENEME SINAVI - 2
K
16
7
D) 16
A
15. Renkler
St
Bu
bi
E
Ortaokul Matematik
Gerçek Sayılar
A III 13. Aşağıda, her birinin üzerinde birer sayı yazan 16 özdeş kart verilmiştir. EV A) 5 16 B) MATEMATIK TESTI 8 √0,1 0,37 0.01 √4+9 Bu kartlar bir torbaya atılıyor ve torbadan rastgele bir kart çekiliyor. Çekilen kartın üzerinde irrasyonel sayı yazma olasılığı kaçtır? Be 1,69 49 100-19 10.4 √O 9,9 74007 19,6 LGS DENEME SINAVI - 2 K 16 7 D) 16 A 15. Renkler St Bu bi E
PERFORMANS TESTI-PERFORMANS TESTI-PERFORMANS TESTI-PERFORMANS TESTI
MATEMATİK
Kareköklü ifadeler-4
FASTEST
Aşağıda üst yüzü dikdörtgen şeklindeki 4 kişilik masa istenildiğinde 6 kişilik olacak şekilde uzatılabilmektedir.
5√2 dm
5√2 dm
a dm
dm
b dm
2. durum
1. durum
Masa 1. durumda 4 kişilik olup üst yüzünün alanı 80 dm² dir. Masa oklarla gösterilen yönlerde uzatılarak 2. duruma getirilmiştir.
2. durumda masa 6 kişilik olup üst yüzünün alanı 100 dm² dir.
Yukarıda verilenlere göre b-a kaç desimetredir?
√2
A)-
4
2222
B).
b dm
Masanın üstüne serilen dikdörtgen şeklindeki örtü iki durumda da masanın üst yüzünü ortalamaktadır. 1. durumda masanın iki ta-
rafında da örtünün uçlarının zemine uzaklığı a desimetredir. 2. durumda masanın iki tarafında da örtünün uçlarının zemine uzaklığı
b desimetredir.
C) √2
ÖDEV TEST
MATEMATI
Kareköklü İfadele
1.
a, b, c ve
Aşağıda
D) 2√2
Ortaokul Matematik
Gerçek Sayılar
PERFORMANS TESTI-PERFORMANS TESTI-PERFORMANS TESTI-PERFORMANS TESTI MATEMATİK Kareköklü ifadeler-4 FASTEST Aşağıda üst yüzü dikdörtgen şeklindeki 4 kişilik masa istenildiğinde 6 kişilik olacak şekilde uzatılabilmektedir. 5√2 dm 5√2 dm a dm dm b dm 2. durum 1. durum Masa 1. durumda 4 kişilik olup üst yüzünün alanı 80 dm² dir. Masa oklarla gösterilen yönlerde uzatılarak 2. duruma getirilmiştir. 2. durumda masa 6 kişilik olup üst yüzünün alanı 100 dm² dir. Yukarıda verilenlere göre b-a kaç desimetredir? √2 A)- 4 2222 B). b dm Masanın üstüne serilen dikdörtgen şeklindeki örtü iki durumda da masanın üst yüzünü ortalamaktadır. 1. durumda masanın iki ta- rafında da örtünün uçlarının zemine uzaklığı a desimetredir. 2. durumda masanın iki tarafında da örtünün uçlarının zemine uzaklığı b desimetredir. C) √2 ÖDEV TEST MATEMATI Kareköklü İfadele 1. a, b, c ve Aşağıda D) 2√2
n
8.
Özel tasarlanmış bir el tartısı √3 kg aralıklarla işaretlenmiştir.
bu el tartısı ile 4 farklı nesne tartılıyor.
Küre
7 kg
8√3
7√3
6√3
5√3
4√3
3√3
2√3
√3
0
L
I
H
6 kg
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kürenin kütlesinin gösterdiği çizgi E-F arasındadır.
IC
G
F
FE
DUBA
C
.
Dikdörtgenler
Prizması
3 kg
-3 kg
Piramit
10 kg
B) Dikdörtgenler prizmasının kütlesinin gösterdiği çizgi D-E arasındadır.
C) Piramidin kütlesinin gösterdiği çizgi G-H arasındadır.
D) Silindirin kütlesinin gösterdiği çizgi H-I arasındadır
Silindir
13 kg
Ortaokul Matematik
Gerçek Sayılar
n 8. Özel tasarlanmış bir el tartısı √3 kg aralıklarla işaretlenmiştir. bu el tartısı ile 4 farklı nesne tartılıyor. Küre 7 kg 8√3 7√3 6√3 5√3 4√3 3√3 2√3 √3 0 L I H 6 kg Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kürenin kütlesinin gösterdiği çizgi E-F arasındadır. IC G F FE DUBA C . Dikdörtgenler Prizması 3 kg -3 kg Piramit 10 kg B) Dikdörtgenler prizmasının kütlesinin gösterdiği çizgi D-E arasındadır. C) Piramidin kütlesinin gösterdiği çizgi G-H arasındadır. D) Silindirin kütlesinin gösterdiği çizgi H-I arasındadır Silindir 13 kg
8.
Bir kenar uzunluğu santimetre cinsinden rasyonel
sayı olan kare için aşağıdaki bilgiler veriliyor.
I. Çevre uzunluğu santimetre cinsinden rasyonel
sayıdır.
II.) Alanı santimetre kare cinsinden rasyonel sayıdır.
III. Bir kenari a olan karenin köşegen uzunluğu a√2
olduğundan bu karenin köşegen uzunluğu san-
timetre cinsinden rasyonel sayıdır.
Buna göre, verilen bilgilerden hangileri doğru-
dur?
A) I ve II
Yalnız III
B) I, II ve III
D) Yalnız II
11
Ortaokul Matematik
Gerçek Sayılar
8. Bir kenar uzunluğu santimetre cinsinden rasyonel sayı olan kare için aşağıdaki bilgiler veriliyor. I. Çevre uzunluğu santimetre cinsinden rasyonel sayıdır. II.) Alanı santimetre kare cinsinden rasyonel sayıdır. III. Bir kenari a olan karenin köşegen uzunluğu a√2 olduğundan bu karenin köşegen uzunluğu san- timetre cinsinden rasyonel sayıdır. Buna göre, verilen bilgilerden hangileri doğru- dur? A) I ve II Yalnız III B) I, II ve III D) Yalnız II 11
Kareköklü ifadeler Deniyorum-3;
4.
Bir bilgisayarda yapılan kodlama aşağıdaki adımlar sırasıyla uygulanıyor. Aemio ee gag
1. Adım Girilen sayının karekökünü al
2. Adım
3. Adım
Sayının yakın olduğu tam sayı değerini al
Iva las
Bulunan değer sayıdan büyük ise sonuç olarak o tam sayı değeri yaz, küçük ise bulunan tam sayı
değerinin tekrar 1. adımdan devam ettir.
luyed
Tovinstminst desio ivse laeB MUS
Bahar Hanım sisteme 175 ve 240 değerlerini girdiğinde bulduğu sonuçların
A) 60
B) 62
C) 63
ISV
çarpımı kaçtır?
D) 64
Ortaokul Matematik
Gerçek Sayılar
Kareköklü ifadeler Deniyorum-3; 4. Bir bilgisayarda yapılan kodlama aşağıdaki adımlar sırasıyla uygulanıyor. Aemio ee gag 1. Adım Girilen sayının karekökünü al 2. Adım 3. Adım Sayının yakın olduğu tam sayı değerini al Iva las Bulunan değer sayıdan büyük ise sonuç olarak o tam sayı değeri yaz, küçük ise bulunan tam sayı değerinin tekrar 1. adımdan devam ettir. luyed Tovinstminst desio ivse laeB MUS Bahar Hanım sisteme 175 ve 240 değerlerini girdiğinde bulduğu sonuçların A) 60 B) 62 C) 63 ISV çarpımı kaçtır? D) 64
n
r-
$
Matematik
19. Bir yüzünün alanı 120 cm² olan dikdörtgen şek
lindeki kâğıt aşağıdaki gibi kare ve dikdörtgen
şeklinde iki parçaya ayrılmıştır.
6√2
ANKARA YAYINCILIK
d
miştir.
Piles
over
D
vag
A) 9 ile 10
C) ile 8
bv
Me You
Kare şeklindeki bölgenin bir yüzünün alanı
72 om² olup kare bölge üzerindeki siyah nokta-
nın DC kenarına uzaklığı 7 cm'dir.
120
Buna göre bu noktanın AB kenarına uzaklığı
santimetre cinsinden hangi iki tam sayı ara-
sındadır?
72
B
B) 8 ile 9
D) 6 ile 7
48
12
1.
Y
b
C
C
Ortaokul Matematik
Gerçek Sayılar
n r- $ Matematik 19. Bir yüzünün alanı 120 cm² olan dikdörtgen şek lindeki kâğıt aşağıdaki gibi kare ve dikdörtgen şeklinde iki parçaya ayrılmıştır. 6√2 ANKARA YAYINCILIK d miştir. Piles over D vag A) 9 ile 10 C) ile 8 bv Me You Kare şeklindeki bölgenin bir yüzünün alanı 72 om² olup kare bölge üzerindeki siyah nokta- nın DC kenarına uzaklığı 7 cm'dir. 120 Buna göre bu noktanın AB kenarına uzaklığı santimetre cinsinden hangi iki tam sayı ara- sındadır? 72 B B) 8 ile 9 D) 6 ile 7 48 12 1. Y b C C
3. Bir oyuncak fabrikasında üretilen oyuncaklar aşağıda ölçüleri verilen dikdörtgenler prizması şek-
lindeki kutulara konularak satışa sunulmaktadır. Bu kutular ise dikdörtgenler prizması şeklindeki
kolilere konularak taşınmaktadır.
(0
√150 cm
Kutuların konulacağı koliler aşağıdakilerden hangisindeki ölçülere sahip olursa kolinin tama-
mu boşluk kalmayacak şekilde doldurulabilir?
A)
√108 cm
√162 cm
√18 cm
B)
√216 cm
√128 cm
√147 cm
√6 cm
√12 cm
√200 cm
482
√96 cm
√192 cm
√108 cm
√200 cm
√128 cm
Ortaokul Matematik
Gerçek Sayılar
3. Bir oyuncak fabrikasında üretilen oyuncaklar aşağıda ölçüleri verilen dikdörtgenler prizması şek- lindeki kutulara konularak satışa sunulmaktadır. Bu kutular ise dikdörtgenler prizması şeklindeki kolilere konularak taşınmaktadır. (0 √150 cm Kutuların konulacağı koliler aşağıdakilerden hangisindeki ölçülere sahip olursa kolinin tama- mu boşluk kalmayacak şekilde doldurulabilir? A) √108 cm √162 cm √18 cm B) √216 cm √128 cm √147 cm √6 cm √12 cm √200 cm 482 √96 cm √192 cm √108 cm √200 cm √128 cm
B
SAYISAL BÖLÜM
19. Üzerinde gerçek sayılar kümesinin elemanları yazılı olan on iki topun her biri, ait olduğu kümenin sem-
bolünün yazılı olduğu huniye atılacaktır. Yanlış atılan toplar hunilerden geçmemektedir.
Örneğin: Üzerinde "9" yazılı olan bir top ilk olarak doğal sayılar (N) hunisine atılır. Bu huniden düşen
top once tam sayılar hunisinden, daha sonra rasyonel sayılar (Q) hunisinden geçerek kutuya düşer.
hunisine atılsaydı huniden düşmezdi.
Üzerinde "9" yazılı olan top ilk olarak tam sayılar (Z) hunisine de atılabilirdi. Ancak, irrasyonel sayılar
doqu
2
14,4
JE
-7-
B) 15
63
MATEMATİK
0,4
-4,3
0
184
-√49
+1
1.69
13
TO VTO
tom
C) 16
vas
Gerçek Sayılar
Kutusu
Her bir top birer kez kullanılmak şartıyla Gerçek Sayılar Kutusu'na düşecek şekilde hunilere atılıyor.
Buna göre topların tamamı toplamda en fazla kaç defa hunilerden geçerek kutuya düşmüş ola-
bilir?
A) 14
irrosupnel
D) 17
20. Ayrit uzunluğu 48 santimetre olan küp biçimindeki bir kutunun tüm yüzlerine görseldeki gibi özdeş
413
yeşil şeritler yapıştırılıyor.
Guarar
Ortaokul Matematik
Gerçek Sayılar
B SAYISAL BÖLÜM 19. Üzerinde gerçek sayılar kümesinin elemanları yazılı olan on iki topun her biri, ait olduğu kümenin sem- bolünün yazılı olduğu huniye atılacaktır. Yanlış atılan toplar hunilerden geçmemektedir. Örneğin: Üzerinde "9" yazılı olan bir top ilk olarak doğal sayılar (N) hunisine atılır. Bu huniden düşen top once tam sayılar hunisinden, daha sonra rasyonel sayılar (Q) hunisinden geçerek kutuya düşer. hunisine atılsaydı huniden düşmezdi. Üzerinde "9" yazılı olan top ilk olarak tam sayılar (Z) hunisine de atılabilirdi. Ancak, irrasyonel sayılar doqu 2 14,4 JE -7- B) 15 63 MATEMATİK 0,4 -4,3 0 184 -√49 +1 1.69 13 TO VTO tom C) 16 vas Gerçek Sayılar Kutusu Her bir top birer kez kullanılmak şartıyla Gerçek Sayılar Kutusu'na düşecek şekilde hunilere atılıyor. Buna göre topların tamamı toplamda en fazla kaç defa hunilerden geçerek kutuya düşmüş ola- bilir? A) 14 irrosupnel D) 17 20. Ayrit uzunluğu 48 santimetre olan küp biçimindeki bir kutunun tüm yüzlerine görseldeki gibi özdeş 413 yeşil şeritler yapıştırılıyor. Guarar
11.
SB3
18 19
Yukarıda bir yüzeyinin alanı 150 cm² ve uzun kenarının uzunluğu kısa kenarının uzunluğunun 2 katına eşit olan
bir boş bir broşür kâğıdı görülmektedir.
Käğıt üzerine kenar uzunlukları santimetre cinsinden seçeneklerde verilen dikdörtgen şeklindeki resimler-
den hangisi broşürde tamamı görünecek şekilde basılabilir?
Kısa kenar uzunluğu
Uzun kenar uzunluğu
BL
C)
W
lovg
DI
4√3√58
3√5 √5
15/24
18√256
12√2
1288
2x² = 120
X = 75 25
X=5√3
SV
Ortaokul Matematik
Gerçek Sayılar
11. SB3 18 19 Yukarıda bir yüzeyinin alanı 150 cm² ve uzun kenarının uzunluğu kısa kenarının uzunluğunun 2 katına eşit olan bir boş bir broşür kâğıdı görülmektedir. Käğıt üzerine kenar uzunlukları santimetre cinsinden seçeneklerde verilen dikdörtgen şeklindeki resimler- den hangisi broşürde tamamı görünecek şekilde basılabilir? Kısa kenar uzunluğu Uzun kenar uzunluğu BL C) W lovg DI 4√3√58 3√5 √5 15/24 18√256 12√2 1288 2x² = 120 X = 75 25 X=5√3 SV