Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Dik Dairesel Silindir Soruları

8 cm
14 cm
10 cm
Yukarıdaki şekilde düz bir zemin üzerinde bulunan ve
alt kısmı dik dairesel silindir biçiminde olan bir su şişe-
sine ait farklı iki görünüm verilmiştir.
Buna göre, bu şişenin kaçta kaçı su ile doludur?
Ortaokul Matematik
Dik Dairesel Silindir
8 cm 14 cm 10 cm Yukarıdaki şekilde düz bir zemin üzerinde bulunan ve alt kısmı dik dairesel silindir biçiminde olan bir su şişe- sine ait farklı iki görünüm verilmiştir. Buna göre, bu şişenin kaçta kaçı su ile doludur?
MATEMATIK
7. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi Selma ve Turan sayı doğrusu biçimindeki bir çizginin sırasıyla -√12 ve √27 noktalanne
bulunmaktadır.
Sayısal
B
●
●
Genel Deneme Sınavi-4
Buğra sol
-81
Ceydo
√36
√√27
-√12
Bu çizgiye daha sonra gelecek olan üç kişiden Ahmet, Buğra ve Ceyda'nın duracakları nokta ile ilgili aşağıdakiler bilinme
tedir.
Selma
• Ahmet, Turan'ın √3 birim sağındaki noktada duracaktır.
Buğra, Turan'ın √108 birim solundaki noktada duracaktır.
Ceyda Selma'nın √48 birim sağındaki noktada duracaktır.
Buna göre, son durumda Ahmet, Buğra ve Ceyda'nın durdukları noktaların Selma'nın bulunduğu noktaya olan uzak-
lıklarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olur?
A) Ahmet < Buğra < Ceyda
C) Ceyda < Buğra < Ahmet
A
8x
12
48
12
36
Turan
29
12
108
81
sağ
130
B) Buğra Ceyda Ahmet
D) Buğra < Ahmet Ceyda
Ortaokul Matematik
Dik Dairesel Silindir
MATEMATIK 7. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi Selma ve Turan sayı doğrusu biçimindeki bir çizginin sırasıyla -√12 ve √27 noktalanne bulunmaktadır. Sayısal B ● ● Genel Deneme Sınavi-4 Buğra sol -81 Ceydo √36 √√27 -√12 Bu çizgiye daha sonra gelecek olan üç kişiden Ahmet, Buğra ve Ceyda'nın duracakları nokta ile ilgili aşağıdakiler bilinme tedir. Selma • Ahmet, Turan'ın √3 birim sağındaki noktada duracaktır. Buğra, Turan'ın √108 birim solundaki noktada duracaktır. Ceyda Selma'nın √48 birim sağındaki noktada duracaktır. Buna göre, son durumda Ahmet, Buğra ve Ceyda'nın durdukları noktaların Selma'nın bulunduğu noktaya olan uzak- lıklarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olur? A) Ahmet < Buğra < Ceyda C) Ceyda < Buğra < Ahmet A 8x 12 48 12 36 Turan 29 12 108 81 sağ 130 B) Buğra Ceyda Ahmet D) Buğra < Ahmet Ceyda
19. Bir ayriti a olan küpün hacmi a³ formülü,
Yarıçapır yüksekliği h olan silindirin hacmi
Tr2h formülü ile hesaplanır.
6 cm
PNMLK
LL
12 cm
12 cm
Bir ayrıtının uzunluğu 6 cm olan küp biçi-
mindeki metal parçası, şekildeki çapı ve
yüksekliği
12 cm olan
Steşit bölmeli silindir biçimindeki kaba atıl-
aldığında tamamı suya batmaktadır.
Buna göre, metal parçası kabın içeri-
sindeyken su seviyesi aşağıdakilerden
hangisinde olur? ( = 3 alınız.)
A) Mile N arasında
C) Nile P arasında
B) N noktasında
D) P noktasında
2
Ortaokul Matematik
Dik Dairesel Silindir
19. Bir ayriti a olan küpün hacmi a³ formülü, Yarıçapır yüksekliği h olan silindirin hacmi Tr2h formülü ile hesaplanır. 6 cm PNMLK LL 12 cm 12 cm Bir ayrıtının uzunluğu 6 cm olan küp biçi- mindeki metal parçası, şekildeki çapı ve yüksekliği 12 cm olan Steşit bölmeli silindir biçimindeki kaba atıl- aldığında tamamı suya batmaktadır. Buna göre, metal parçası kabın içeri- sindeyken su seviyesi aşağıdakilerden hangisinde olur? ( = 3 alınız.) A) Mile N arasında C) Nile P arasında B) N noktasında D) P noktasında 2
2. Taban yarıçapı,
yüksekliğinin 'sına eşit olan dik
dairesel silindir şeklindeki kolonya şişesi tamamen
doldurulacaktır.
Yüksekliği 18 cm olduğuna göre şişeye kaç cm³
kolonya konulabilir? (π = 3 alınız.)
A) 233
B) 243
C) 485
D) 486
Ortaokul Matematik
Dik Dairesel Silindir
2. Taban yarıçapı, yüksekliğinin 'sına eşit olan dik dairesel silindir şeklindeki kolonya şişesi tamamen doldurulacaktır. Yüksekliği 18 cm olduğuna göre şişeye kaç cm³ kolonya konulabilir? (π = 3 alınız.) A) 233 B) 243 C) 485 D) 486
Merve Öğretmen derste öğrencilerine bir etkinlik yaptıracaktır. Etkinlik için öğrencilerinden taban çevresi çember olan birer
bardak, şerit metre, hesap makinesi, kağıt ve kalem getirmelerini istemiştir.
Öğrencilerden dördünün getirdiği bardaklar aşağıda gösterilmiştir.
Taha
Mete
1.8 cm
Azra
2,4 cm
2.6 cm
1.4 cm
UNAU
2.2 cm
Özlem
2 cm
(Cozumieme) SORULAR
1.6 cm 2 cm
Merve Öğretmen öğrencilerine:
- Çocuklar, şerit metrelerinizi önce bardağınızın taban çevresine dolayarak bardağınızın taban çevresinin uzunluğunu ölçü-
nüz ve kağıda bu uzunluğu not ediniz.
- Daha sonra bardaklarınızın tabanının çap uzunluğu ölçünüz ve bu uzunluğu da not ediniz.
- Son olarak hesap makinesi yardımıyla taban çevresinin uzunluğunu tabanın çap uzunluğuna bölünüz ve bu sayıyı not
ediniz.
Daha sonra bu işlemlerin aynısını bardaklarınızı ters çevirip önce çevresini, sonra yine çevirip çapını hesaplayarak yapın ve bir
kâğıda not edin.
İlk bulduğunuz sonuçtan ikinci bulduğunuz sonucu çıkartın ve sonucunuzu kâğıda kırmızı kalemle yazın.
Öğrencilerin kırmızı kalemle yazdıkları sonuçlar aşağıda verilmiştir.
Taha: 3.14
Mete: 3,1514
Azra: O
Özlem: 3
Buna göre hangi öğrenci Merve Öğretmenin söylediği adımları eksiksiz ve doğru bir şekilde yapmıştır? (M.6.3.3.2)
A) Taha
B) Mete
C) Azra
D) Özlem
AR
Ortaokul Matematik
Dik Dairesel Silindir
Merve Öğretmen derste öğrencilerine bir etkinlik yaptıracaktır. Etkinlik için öğrencilerinden taban çevresi çember olan birer bardak, şerit metre, hesap makinesi, kağıt ve kalem getirmelerini istemiştir. Öğrencilerden dördünün getirdiği bardaklar aşağıda gösterilmiştir. Taha Mete 1.8 cm Azra 2,4 cm 2.6 cm 1.4 cm UNAU 2.2 cm Özlem 2 cm (Cozumieme) SORULAR 1.6 cm 2 cm Merve Öğretmen öğrencilerine: - Çocuklar, şerit metrelerinizi önce bardağınızın taban çevresine dolayarak bardağınızın taban çevresinin uzunluğunu ölçü- nüz ve kağıda bu uzunluğu not ediniz. - Daha sonra bardaklarınızın tabanının çap uzunluğu ölçünüz ve bu uzunluğu da not ediniz. - Son olarak hesap makinesi yardımıyla taban çevresinin uzunluğunu tabanın çap uzunluğuna bölünüz ve bu sayıyı not ediniz. Daha sonra bu işlemlerin aynısını bardaklarınızı ters çevirip önce çevresini, sonra yine çevirip çapını hesaplayarak yapın ve bir kâğıda not edin. İlk bulduğunuz sonuçtan ikinci bulduğunuz sonucu çıkartın ve sonucunuzu kâğıda kırmızı kalemle yazın. Öğrencilerin kırmızı kalemle yazdıkları sonuçlar aşağıda verilmiştir. Taha: 3.14 Mete: 3,1514 Azra: O Özlem: 3 Buna göre hangi öğrenci Merve Öğretmenin söylediği adımları eksiksiz ve doğru bir şekilde yapmıştır? (M.6.3.3.2) A) Taha B) Mete C) Azra D) Özlem AR
4521
BRAL
10.
15
noktası birim çember üzerinde olduğuna göre, m'nin
pozitif değeri kaçtır?
A) 1
B) 2
Sm+14's
11.
P
A)
3 m+ 1
5' 5
√5
2
noktası birim çember üzerinde ve analitik düzlemin
III. bölgesinde olduğuna göre, b kaçtır?
D)-15
4
C) 3
B)
√5
3
E)
D) 4 E) 5
√5
6
C)
√5
3
15.
Ortaokul Matematik
Dik Dairesel Silindir
4521 BRAL 10. 15 noktası birim çember üzerinde olduğuna göre, m'nin pozitif değeri kaçtır? A) 1 B) 2 Sm+14's 11. P A) 3 m+ 1 5' 5 √5 2 noktası birim çember üzerinde ve analitik düzlemin III. bölgesinde olduğuna göre, b kaçtır? D)-15 4 C) 3 B) √5 3 E) D) 4 E) 5 √5 6 C) √5 3 15.
TEST 3
DIRME
TEST 4
KAVRAMA
UYGULAMA S
ÜSLÜ İFADELER ÜNİTE 1 Matematik
ANALIZ
DEGERLENDİRME
Silindirin hacmi
Tal, I veya l'den büyük 10'dan küçük bir hesaplanayi ve n bir tam sayı olmak üzere a x 10° gösterimi bilimsel gösterimdir.
h
0,4 dm
TATTET
0,8 dm
Yukanda çap uzunluğu 0.4 dm, yüksekliği 0.8 dm olan silindir şeklindeki kola kutusu verilmiştir.
Jülide arkadaşına şaka yapmak için kola kutusunun ini sirke ile doldurmuştur.
8
Buna göre Jülide'nin kola şişesine doldurduğu sirkenin hacminin litre cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden han-
gisidir? (n = 3 aliniz. 1 t= 0,001 m³)
A) 3,6x 10-2
B) 0,36 x 10-3
C) 3,6 x 10-4
D) 0,36 x 10-5
Ortaokul Matematik
Dik Dairesel Silindir
TEST 3 DIRME TEST 4 KAVRAMA UYGULAMA S ÜSLÜ İFADELER ÜNİTE 1 Matematik ANALIZ DEGERLENDİRME Silindirin hacmi Tal, I veya l'den büyük 10'dan küçük bir hesaplanayi ve n bir tam sayı olmak üzere a x 10° gösterimi bilimsel gösterimdir. h 0,4 dm TATTET 0,8 dm Yukanda çap uzunluğu 0.4 dm, yüksekliği 0.8 dm olan silindir şeklindeki kola kutusu verilmiştir. Jülide arkadaşına şaka yapmak için kola kutusunun ini sirke ile doldurmuştur. 8 Buna göre Jülide'nin kola şişesine doldurduğu sirkenin hacminin litre cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden han- gisidir? (n = 3 aliniz. 1 t= 0,001 m³) A) 3,6x 10-2 B) 0,36 x 10-3 C) 3,6 x 10-4 D) 0,36 x 10-5
te-
18
36
36
12108
144
15. Aşağıda iç içe konulmuş silindir şeklinde üç adet
saklama kabı gösterilmiştir.
(3)
T
24
180
A) 40√3
90√3 mm
En büyük kabın yüksekliği 90√3 mm olup her bir
3
kabin yüksekliği kendinden bir küçük kabın
yüksekliğe sahiptir.
B) 60√3
2
C) 90√3
40
Buna göre, en küçük kabın yüksekliği kaç mili-
metredir?
17
katı
D)120√3
8. Sinif
Ortaokul Matematik
Dik Dairesel Silindir
te- 18 36 36 12108 144 15. Aşağıda iç içe konulmuş silindir şeklinde üç adet saklama kabı gösterilmiştir. (3) T 24 180 A) 40√3 90√3 mm En büyük kabın yüksekliği 90√3 mm olup her bir 3 kabin yüksekliği kendinden bir küçük kabın yüksekliğe sahiptir. B) 60√3 2 C) 90√3 40 Buna göre, en küçük kabın yüksekliği kaç mili- metredir? 17 katı D)120√3 8. Sinif
1