Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Cebirsel İfadelerde Toplama ve Çıkarma Soruları

7. Görünen yüzü dikdörtgen olan kırmızı renkli tuğlalar, özdeş duvarların görünen yüzlerine görsellerdeki gibi
yerleştirilerek iki farklı duvar tasarımı elde edilmiştir.
Bu duvarların tuğla döşenmesinden sonra ön yüzeyde görünen gri yüzlerin alanları farkı
(4x² + 16x + 16) cm² olduğuna göre
1. Duvarların her birinin yüksekliği (4x + 8) cm'dir.
II. Duvarların her birinin genişliği (14x + 28) cm'dir.
III. Bir tuğlanın görünen dikdörtgen yüzünün çevre uzunluğu (10x + 20) cm'dir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadelerde Toplama ve Çıkarma
7. Görünen yüzü dikdörtgen olan kırmızı renkli tuğlalar, özdeş duvarların görünen yüzlerine görsellerdeki gibi yerleştirilerek iki farklı duvar tasarımı elde edilmiştir. Bu duvarların tuğla döşenmesinden sonra ön yüzeyde görünen gri yüzlerin alanları farkı (4x² + 16x + 16) cm² olduğuna göre 1. Duvarların her birinin yüksekliği (4x + 8) cm'dir. II. Duvarların her birinin genişliği (14x + 28) cm'dir. III. Bir tuğlanın görünen dikdörtgen yüzünün çevre uzunluğu (10x + 20) cm'dir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
44
6. Bir tahta parçası iki kenarından (2x) cm kadar
kesiliyor. Daha sonra da kesilen parçalar ka-
lan tahta parçasının üstüne iki ucundan a cm
ve b cm kalacak şekilde konuluyor. a, x ve b
uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sa-
yıdır.
2x cm
b cm
• 2a = (6x) cm
3b = (12x) cm
4x cm
a cm
2x cm
olduğuna göre tahta parçasının kesilme-
den önceki boyu kaç santimetre olabilir?
A) 86
B) 90
C) 92
D) 100
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadelerde Toplama ve Çıkarma
44 6. Bir tahta parçası iki kenarından (2x) cm kadar kesiliyor. Daha sonra da kesilen parçalar ka- lan tahta parçasının üstüne iki ucundan a cm ve b cm kalacak şekilde konuluyor. a, x ve b uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sa- yıdır. 2x cm b cm • 2a = (6x) cm 3b = (12x) cm 4x cm a cm 2x cm olduğuna göre tahta parçasının kesilme- den önceki boyu kaç santimetre olabilir? A) 86 B) 90 C) 92 D) 100
A) 94x
2x metre
B) 4x +90
Yukarıda verilen dikdörtgen şeklindeki tarlanın sahibi olan Kadir Amca bu tarlanın etrafına 3 sıra dikenli tel çeke
Bu tarlanın kısa kenarı 45 metre, uzun kenarı 2x metredir.
Buna göre Kadir Amca'nın kaç metre tele ihtiyacı vardır?
45 metre
C) 6x + 135
7. Fırat
D) 12x + 270
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadelerde Toplama ve Çıkarma
A) 94x 2x metre B) 4x +90 Yukarıda verilen dikdörtgen şeklindeki tarlanın sahibi olan Kadir Amca bu tarlanın etrafına 3 sıra dikenli tel çeke Bu tarlanın kısa kenarı 45 metre, uzun kenarı 2x metredir. Buna göre Kadir Amca'nın kaç metre tele ihtiyacı vardır? 45 metre C) 6x + 135 7. Fırat D) 12x + 270
2
17
7. Bir özçekim çubuğu 4 kademeden oluşmakta olup
bu parçalar iç içe geçebilmektedir. Her kademe, bir
sonraki kademenin 2 katından 3 cm kısadır.
-) 1. C
Özçekim çubuğunun en kısa kademesinin
uzunluğu (x + 1) cm olduğuna göre, özçekim
çubuğunun "?" ile gösterilen uzunluğunun cm
cinsinden cebirsel ifadeyle gösterimi aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) 15x-18
C) 15x-16
2. A
3. D
4. D
4 (x+1) cm
B) 15x-17
D) 15x - 15
5. C
6. D
7. A
IS)
131
V
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadelerde Toplama ve Çıkarma
2 17 7. Bir özçekim çubuğu 4 kademeden oluşmakta olup bu parçalar iç içe geçebilmektedir. Her kademe, bir sonraki kademenin 2 katından 3 cm kısadır. -) 1. C Özçekim çubuğunun en kısa kademesinin uzunluğu (x + 1) cm olduğuna göre, özçekim çubuğunun "?" ile gösterilen uzunluğunun cm cinsinden cebirsel ifadeyle gösterimi aşağıda- kilerden hangisidir? A) 15x-18 C) 15x-16 2. A 3. D 4. D 4 (x+1) cm B) 15x-17 D) 15x - 15 5. C 6. D 7. A IS) 131 V
TATS
met Bey, 3 kg er
misafir geleceğini
g daha elma aliy
duğuna göre A
kaç lira ödedig
Jerden hangisi
3+ 4) x 5
3 + 5) x 4
TEST
M05
8.
Matematik 5. sınıf
DOĞAL SAYILARIN KARE VE KÜPLERİ
PARANTEZLİ İŞLEMLER
EYLÜL
35
1
38
2 3/4
9 X6 X1
15
16 17 18
22 23 24 25
29 30
5
6
7
13 14
12
19
20
21
27 28
26
39
Arif ve Bilal yukarıdaki takvimin hafta sonu günlerinden farklı iki tanesini seçiyor. Arif seçtiği sa-
yının karesini, Bilal ise seçtiği sayının küpünü alıyor.
Buna göre Arif ile Bilal'in bulduğu sonuçların farkı en az kaçtır?
A) 7
B) 9
C) 11
D) 18
5.0
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadelerde Toplama ve Çıkarma
TATS met Bey, 3 kg er misafir geleceğini g daha elma aliy duğuna göre A kaç lira ödedig Jerden hangisi 3+ 4) x 5 3 + 5) x 4 TEST M05 8. Matematik 5. sınıf DOĞAL SAYILARIN KARE VE KÜPLERİ PARANTEZLİ İŞLEMLER EYLÜL 35 1 38 2 3/4 9 X6 X1 15 16 17 18 22 23 24 25 29 30 5 6 7 13 14 12 19 20 21 27 28 26 39 Arif ve Bilal yukarıdaki takvimin hafta sonu günlerinden farklı iki tanesini seçiyor. Arif seçtiği sa- yının karesini, Bilal ise seçtiği sayının küpünü alıyor. Buna göre Arif ile Bilal'in bulduğu sonuçların farkı en az kaçtır? A) 7 B) 9 C) 11 D) 18 5.0
tonguç-
5. Hamle
X
X
SY
Elindeki birbirine eş küçük dikdörtgenleri yukarıdaki gibi birleşti-
ren Osman daha büyük bir dikdörtgen oluşturmuştur. Oluşturdu-
ğu bu büyük dikdörtgenleri Feyzi'ye veren Osman, Feyzi'nin de
bu dikdörtgenleri birleştirerek bir kare oluşturduğunu görmüştür.
Buna göre Feyzi'nin oluşturduğu karede Osman'ın kullandı-
ğı küçük dikdörtgenlerden en az kaç tane vardır?
(A) 60
B) 80
C) 100
D) 120
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadelerde Toplama ve Çıkarma
tonguç- 5. Hamle X X SY Elindeki birbirine eş küçük dikdörtgenleri yukarıdaki gibi birleşti- ren Osman daha büyük bir dikdörtgen oluşturmuştur. Oluşturdu- ğu bu büyük dikdörtgenleri Feyzi'ye veren Osman, Feyzi'nin de bu dikdörtgenleri birleştirerek bir kare oluşturduğunu görmüştür. Buna göre Feyzi'nin oluşturduğu karede Osman'ın kullandı- ğı küçük dikdörtgenlerden en az kaç tane vardır? (A) 60 B) 80 C) 100 D) 120
te
8.
L.
4.2.01.20
C) 210
↳ Birgün de
60g
Bir akvaryumdaki üç balığa Portakal, Lokum ve Mercimek isimleri verilmiştir. Lokum'un günlük yem tüketimi,
Portakal'a göre 10 gram eksik ve Mercimek'e göre 10 gram daha fazladır.
Bir hafta boyunca bu üç balığın tükettiği toplam yem miktarı 420 gram olmuştur.
Lokum bir haftada kaç gram yem tüketmiştir?
A) 70
B) 140
D) 280
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadelerde Toplama ve Çıkarma
te 8. L. 4.2.01.20 C) 210 ↳ Birgün de 60g Bir akvaryumdaki üç balığa Portakal, Lokum ve Mercimek isimleri verilmiştir. Lokum'un günlük yem tüketimi, Portakal'a göre 10 gram eksik ve Mercimek'e göre 10 gram daha fazladır. Bir hafta boyunca bu üç balığın tükettiği toplam yem miktarı 420 gram olmuştur. Lokum bir haftada kaç gram yem tüketmiştir? A) 70 B) 140 D) 280
ULU
13) Aşağıdaki cebirsel ifadelerin eşdeğer cümlelerini
yazınız.
a) Bir sayının 2 fazlası
b) Bir sayının 7 katı
c) Bir sayının 5 katının 12 eksiği
d) Bir sayının 9 eksiğinin 4 katı
e) Bir sayının 8 eksiğinin 6'ya bölümü
f) Eşkenar üçgenin çevresi
60
X
180
0+2
70
50-12
(a-9). 4
(0-8)
6
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadelerde Toplama ve Çıkarma
ULU 13) Aşağıdaki cebirsel ifadelerin eşdeğer cümlelerini yazınız. a) Bir sayının 2 fazlası b) Bir sayının 7 katı c) Bir sayının 5 katının 12 eksiği d) Bir sayının 9 eksiğinin 4 katı e) Bir sayının 8 eksiğinin 6'ya bölümü f) Eşkenar üçgenin çevresi 60 X 180 0+2 70 50-12 (a-9). 4 (0-8) 6
14.
2x
X X
7
+
5 3 2 30
denkleminin çözümü aşağıdaki gibi yapılmıştır.
2x
1.
II.
X 7
2 30
(6) (10) (15) (1)
56
+
x|m@
=
=
12x 10x 15x
+
30 30 30
III. 12x + 10x = 15x - 7
IV. 22x = 15x - 7
V. 7x = 7
30
VI. x = 1
Bu işlemde ilk hata kaç numaralı işlemden sonra
yapmıştır?
B) III
C) IV
4
D) V
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadelerde Toplama ve Çıkarma
14. 2x X X 7 + 5 3 2 30 denkleminin çözümü aşağıdaki gibi yapılmıştır. 2x 1. II. X 7 2 30 (6) (10) (15) (1) 56 + x|m@ = = 12x 10x 15x + 30 30 30 III. 12x + 10x = 15x - 7 IV. 22x = 15x - 7 V. 7x = 7 30 VI. x = 1 Bu işlemde ilk hata kaç numaralı işlemden sonra yapmıştır? B) III C) IV 4 D) V
1
Aşağıdaki görseller eş bardaklar ile oluşturulmuştur. Bu
bardaklar tabanları arasındaki mesafeler eşit olacak şekil-
de önce 5 tanesi, sonra 3 tanesi aşağıdaki gibi üst üste di-
zilip yükseklikleri aşağıdaki gibi ölçülüyor.
(a + 2)² cm
(a² + 2a + 4) cm
Buna göre bir bardağın yüksekliğini santimetre cin-
sinden veren ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) (a + 2)
B) a² +4
C) 2a + 4
D) a² + 2a
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadelerde Toplama ve Çıkarma
1 Aşağıdaki görseller eş bardaklar ile oluşturulmuştur. Bu bardaklar tabanları arasındaki mesafeler eşit olacak şekil- de önce 5 tanesi, sonra 3 tanesi aşağıdaki gibi üst üste di- zilip yükseklikleri aşağıdaki gibi ölçülüyor. (a + 2)² cm (a² + 2a + 4) cm Buna göre bir bardağın yüksekliğini santimetre cin- sinden veren ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) (a + 2) B) a² +4 C) 2a + 4 D) a² + 2a
ATM
100
Zübeyde Hanım'ın bankamatikten çekmiş olduğu 1360 TL paranın içerisinde 100 TL, 50 TL ve 20 TL'lik bank
notanın her birinden eşit sayıda bulunmaktadır.
****
Buna göre, Zübeyde Hanım'ın bankamatikten çekmiş olduğu banknot kaç tanedir?
A) 8
B) 16
24
D) 32
58
FENOMEN
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadelerde Toplama ve Çıkarma
ATM 100 Zübeyde Hanım'ın bankamatikten çekmiş olduğu 1360 TL paranın içerisinde 100 TL, 50 TL ve 20 TL'lik bank notanın her birinden eşit sayıda bulunmaktadır. **** Buna göre, Zübeyde Hanım'ın bankamatikten çekmiş olduğu banknot kaç tanedir? A) 8 B) 16 24 D) 32 58 FENOMEN
3. Aşağıda Cem ve Cemil'in oynayacakları oyunun düzeneği verilmiştir. Misa
(5x + 1) cm
A
(3x + 2) cm
(7x - 3) cm
B
Başlangıç
(9x - 3) cm
(5-2x) cm
(7-x) cm
C
(9-2x) em
D
Cem ve Cemil başlangıç noktasında bulunan piyonları çizgiler üzerinden ilerlemektedir. Yol ayrımına geldiklerinde
yol uzunluğunu gösteren cebirsel ifadelerin katsayıları çarpımı büyük olan yoldan Cem, küçük olan yoldan Cemil
ilerlemektedir.
Buna göre, bu oyunu tamamlayıp 4 çıkıştan birinden çıkan Cem ve Cemil'in oyun boyunça aldıkları toplam
yolu santimetre cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) 22x + 11
B) 23x + 24
C) 24x + 10
D) 33x-24
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadelerde Toplama ve Çıkarma
3. Aşağıda Cem ve Cemil'in oynayacakları oyunun düzeneği verilmiştir. Misa (5x + 1) cm A (3x + 2) cm (7x - 3) cm B Başlangıç (9x - 3) cm (5-2x) cm (7-x) cm C (9-2x) em D Cem ve Cemil başlangıç noktasında bulunan piyonları çizgiler üzerinden ilerlemektedir. Yol ayrımına geldiklerinde yol uzunluğunu gösteren cebirsel ifadelerin katsayıları çarpımı büyük olan yoldan Cem, küçük olan yoldan Cemil ilerlemektedir. Buna göre, bu oyunu tamamlayıp 4 çıkıştan birinden çıkan Cem ve Cemil'in oyun boyunça aldıkları toplam yolu santimetre cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) 22x + 11 B) 23x + 24 C) 24x + 10 D) 33x-24
6.
(7x + 2) cm
Şekil - 1
(9x - 6) cm
Şekil - 2
Şekil-1'de uçlu bir kalemin boyu, Şekil-2'de ise kalemin
üst kısmına bir defa basıldıktan sonraki boyu verilmiştir.
Kalemin üst kısmına her basımda eşit miktarda uç
dışarı çıktığına göre kalem Şekil - 1'deki konumday-
ken 4 defa basıldıktan sonra Şekil 1'deki kalemin
boyu dışarı çıkan ucun boyundan kaç cm fazladır?
A) -x - 30
B) 34 - x
C) -x - 32
D) 36-x
-
9.
Aş
da
Di
cr
le
A
C
1
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadelerde Toplama ve Çıkarma
6. (7x + 2) cm Şekil - 1 (9x - 6) cm Şekil - 2 Şekil-1'de uçlu bir kalemin boyu, Şekil-2'de ise kalemin üst kısmına bir defa basıldıktan sonraki boyu verilmiştir. Kalemin üst kısmına her basımda eşit miktarda uç dışarı çıktığına göre kalem Şekil - 1'deki konumday- ken 4 defa basıldıktan sonra Şekil 1'deki kalemin boyu dışarı çıkan ucun boyundan kaç cm fazladır? A) -x - 30 B) 34 - x C) -x - 32 D) 36-x - 9. Aş da Di cr le A C 1
3.
(2x + 1) cm
(x - 2) cm
Kenar uzunlukları (x - 2) cm ve (2x + 1) cm olan dik-
dörtgen şeklindeki bir bahçenin etrafına 3 sıra dikenli
tel çekilecektir.
Buna göre kullanılan dikenli telin uzunluğunu
santimetre cinsinden gösteren cebirsel ifade aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) 3x - 1
B) 6x-2 C) 9x-3 D) 18x-6
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadelerde Toplama ve Çıkarma
3. (2x + 1) cm (x - 2) cm Kenar uzunlukları (x - 2) cm ve (2x + 1) cm olan dik- dörtgen şeklindeki bir bahçenin etrafına 3 sıra dikenli tel çekilecektir. Buna göre kullanılan dikenli telin uzunluğunu santimetre cinsinden gösteren cebirsel ifade aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) 3x - 1 B) 6x-2 C) 9x-3 D) 18x-6
7.
2000 ₺
1500 ₺
Selin yukarıda fiyatları gösterilen ürünlerden, buz-
2
3
ünü pe-
dolabının sini, çamaşır makinesinin
5
10
şin ödeyecektir.
Buna göre Selin'in buzdolabı ve çamaşır maki-
nesi için peşin ödeyeceği toplam tutar kaç ₺ dir?
A) 1050
B) 1150
C) 1200
D) 1250
10.
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadelerde Toplama ve Çıkarma
7. 2000 ₺ 1500 ₺ Selin yukarıda fiyatları gösterilen ürünlerden, buz- 2 3 ünü pe- dolabının sini, çamaşır makinesinin 5 10 şin ödeyecektir. Buna göre Selin'in buzdolabı ve çamaşır maki- nesi için peşin ödeyeceği toplam tutar kaç ₺ dir? A) 1050 B) 1150 C) 1200 D) 1250 10.
14.
5 cm
Yukarıda dikdörtgen şeklinde bir kağıt şerit verilmiştir.
Bu kağıt şerit noktalı yerlerden kesilerek üç eş parçaya ayrılıyor. Oluşan parçalarla aşağıda verilen şekil oluştu-
ruluyor.
6x10-60
198-60=138
10x3=30
138-30=108
KAGIT ŞERİT
B) 84
2
Bu şeklin dışında kalan kenarlar kırmızı renkle, içinde kalan kenarlar sarı renkle çiziliyor.
Kırmızı ve sarı renkle çizilen toplam uzunluk 198 cm ise, başlangıçta eş parçaya bölünen kağıt şeritin
uzun kenarı kaç cm'dir?
A 108
C) 64
D) 55
16. Aşağıda
Fem
du
Br
y
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadelerde Toplama ve Çıkarma
14. 5 cm Yukarıda dikdörtgen şeklinde bir kağıt şerit verilmiştir. Bu kağıt şerit noktalı yerlerden kesilerek üç eş parçaya ayrılıyor. Oluşan parçalarla aşağıda verilen şekil oluştu- ruluyor. 6x10-60 198-60=138 10x3=30 138-30=108 KAGIT ŞERİT B) 84 2 Bu şeklin dışında kalan kenarlar kırmızı renkle, içinde kalan kenarlar sarı renkle çiziliyor. Kırmızı ve sarı renkle çizilen toplam uzunluk 198 cm ise, başlangıçta eş parçaya bölünen kağıt şeritin uzun kenarı kaç cm'dir? A 108 C) 64 D) 55 16. Aşağıda Fem du Br y