Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Koordinat Sistemi Soruları

2) Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) x ekseni üzerindeki noktaların apsisleri sıfırdır.
B) 2. bölgedeki noktaların ordinatları negatiftir.
C) 4. bölgedeki noktaların apsisleri pozitiftir.
D) Orijinin koordinatları (1,1)'dir. (10)
Ortaokul Matematik
Koordinat Sistemi
2) Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A) x ekseni üzerindeki noktaların apsisleri sıfırdır. B) 2. bölgedeki noktaların ordinatları negatiftir. C) 4. bölgedeki noktaların apsisleri pozitiftir. D) Orijinin koordinatları (1,1)'dir. (10)
83.
Sek
15
Bun
A) 12
1.-4y+12de gran apdarden hangisi?
#
AP
Yukandaki d doğrusunun eğimi %60 ise a kaçtır?
A)-6
81-5
104
...
C)-4
DH
Hans
A) 3x
4 (3a+12
kaçınc
A) 1. B
A) 2
6. 1 km 10
Egim, dike
Aşağıda
A) 0,2
7. Çevresi 60
gisi olabilir"
A) 225
Ortaokul Matematik
Koordinat Sistemi
83. Sek 15 Bun A) 12 1.-4y+12de gran apdarden hangisi? # AP Yukandaki d doğrusunun eğimi %60 ise a kaçtır? A)-6 81-5 104 ... C)-4 DH Hans A) 3x 4 (3a+12 kaçınc A) 1. B A) 2 6. 1 km 10 Egim, dike Aşağıda A) 0,2 7. Çevresi 60 gisi olabilir" A) 225
olduğuna göre s(AED) kaç derecedir?
A) 45
B) 64
C) 71
Soru 5
A)
Ali
4br
Ayşe
Okul
4br
3br
Ali'nin evinin konumu okulun 3 birim kuzeyinde 2 birim doğu-
sundadır. Ayşe'nin evinin konumu okulun 5 birim kuzeyinde
2 birim batısındadır.
Buna göre Ali ile Ayşe'nin evinin arasındaki mesafenin
uzunluğu hangi üçgende doğru olarak verilmiştir?
Ayşe B) Ayşe
2br
Ali D)
1 br
3br
2br
Batı +
1 br
Ayşe
D) 109
4br
Kuzey
2br
▸ Doğu
Güney
Ali
Ali
www.mubayayinlari.com
52
Ortaokul Matematik
Koordinat Sistemi
olduğuna göre s(AED) kaç derecedir? A) 45 B) 64 C) 71 Soru 5 A) Ali 4br Ayşe Okul 4br 3br Ali'nin evinin konumu okulun 3 birim kuzeyinde 2 birim doğu- sundadır. Ayşe'nin evinin konumu okulun 5 birim kuzeyinde 2 birim batısındadır. Buna göre Ali ile Ayşe'nin evinin arasındaki mesafenin uzunluğu hangi üçgende doğru olarak verilmiştir? Ayşe B) Ayşe 2br Ali D) 1 br 3br 2br Batı + 1 br Ayşe D) 109 4br Kuzey 2br ▸ Doğu Güney Ali Ali www.mubayayinlari.com 52
(4)
ORJİN BİLGİ
x ekseni üzerindeki bütün noktaların ordinatları sıfırdır. y
ekseni üzerindeki bütün noktaların apsisi sıfırdır.
y
y :
E(-2, 0)
D(-1,0)
A(0, 0)
B(1, 0)
C(2, 0)
D(0, 3)
C(0, 2)
B(0, 1)
A(0, 0)
ORJİN BİLGİ
E(0, -1)
•F(0, -2)
:
X
5. A(3, k-2) noktası x ekseni üzerinde ise k kaçtır?
6 K(5-a, 4) noktası y ekseni üzerinde ise a kaçtır?
7) O(2a 6, 3b+9) noktası orijini belirttiğine göre
a b'nin değerini bulunuz.
4
E(2b+8, 4- b) noktası ekseni üzerinde olduğuna
göre E noktasının orijine uzaklığı kaç br'dir?
1
Ortaokul Matematik
Koordinat Sistemi
(4) ORJİN BİLGİ x ekseni üzerindeki bütün noktaların ordinatları sıfırdır. y ekseni üzerindeki bütün noktaların apsisi sıfırdır. y y : E(-2, 0) D(-1,0) A(0, 0) B(1, 0) C(2, 0) D(0, 3) C(0, 2) B(0, 1) A(0, 0) ORJİN BİLGİ E(0, -1) •F(0, -2) : X 5. A(3, k-2) noktası x ekseni üzerinde ise k kaçtır? 6 K(5-a, 4) noktası y ekseni üzerinde ise a kaçtır? 7) O(2a 6, 3b+9) noktası orijini belirttiğine göre a b'nin değerini bulunuz. 4 E(2b+8, 4- b) noktası ekseni üzerinde olduğuna göre E noktasının orijine uzaklığı kaç br'dir? 1
7.
y = 3x - 6
doğrusunun grafiğinin koordinat eksenleriyle
oluşturduğu bölgenin alanı kaç birimkaredir?
A) 3
B) 6
C) 9
D) 12
DOĞRUSAL DENKLEMS
10.Bir araç A kenti-
hızla gitmiş ve
hızla geri dö
Aracın gi
göre, B
A) 6
Ortaokul Matematik
Koordinat Sistemi
7. y = 3x - 6 doğrusunun grafiğinin koordinat eksenleriyle oluşturduğu bölgenin alanı kaç birimkaredir? A) 3 B) 6 C) 9 D) 12 DOĞRUSAL DENKLEMS 10.Bir araç A kenti- hızla gitmiş ve hızla geri dö Aracın gi göre, B A) 6
vitur
15)Aşağıda denklemleri verilen doğruların grafiklerini çizelim.
x=3
y=-5
3x+4y=12
YA
2x+4=0
X
16) Aşağıda denklemleri verilen doğruların eksenleri kestiği noktaları bulunuz.
6y+12=0
2y-3x-18=0
5x-4y=20
6y+2x-24=0
Ortaokul Matematik
Koordinat Sistemi
vitur 15)Aşağıda denklemleri verilen doğruların grafiklerini çizelim. x=3 y=-5 3x+4y=12 YA 2x+4=0 X 16) Aşağıda denklemleri verilen doğruların eksenleri kestiği noktaları bulunuz. 6y+12=0 2y-3x-18=0 5x-4y=20 6y+2x-24=0
puan
8. 2y-4x-8= 0 denkleminin grafiğini çiziniz.
10.
-1)
8. SINIF MATEMATIK 200
55
48
41
34
9. Depodaki su miktarı (litre)
0
0
y
4 5 6 7 Zaman (saat)
TÜM SORULARIN VIDEO ÇÖZÜMLERİNİ YENI SISTEM MAT
11.
8 pua
12
puan
Ortaokul Matematik
Koordinat Sistemi
puan 8. 2y-4x-8= 0 denkleminin grafiğini çiziniz. 10. -1) 8. SINIF MATEMATIK 200 55 48 41 34 9. Depodaki su miktarı (litre) 0 0 y 4 5 6 7 Zaman (saat) TÜM SORULARIN VIDEO ÇÖZÜMLERİNİ YENI SISTEM MAT 11. 8 pua 12 puan
ki
lığı 5 br, y eksenine olan uzaklıgi
tasının koordinatlarını bulunuz.
12 (8,-5)
olan bir nokta ise K nok
7. C(2a-8, 4b+8) noktası orijin üzerinde olduğuna göre a + b kaç
tır?
2
8. Köşe noktaları A(-3, 5), B(-3, 1), C(4, 1) ve D(4, 5) olan dikdört
Ortaokul Matematik
Koordinat Sistemi
ki lığı 5 br, y eksenine olan uzaklıgi tasının koordinatlarını bulunuz. 12 (8,-5) olan bir nokta ise K nok 7. C(2a-8, 4b+8) noktası orijin üzerinde olduğuna göre a + b kaç tır? 2 8. Köşe noktaları A(-3, 5), B(-3, 1), C(4, 1) ve D(4, 5) olan dikdört
sonra
Conra
nra
Doğrusal Denklemler
Koordinat sistemi iki sayı doğrusunun 0 noktasında dik kesişmeleri ile oluşur. Yatay doğruya x ekseni, dikey
doğruya y ekseni ve iki doğrunun kesiştiği noktaya orijin denir. Koordinat sistemi üzerinde bir nokta, birincisi
x ekseninden, ikincisi y ekseninden olmak üzere sıralı ikililer olacak şekilde gösterilir.
C
B
D
Yukarıdaki birim kareli kağıt üzerine verilen kurallara göre koordinat sistemi çizilecektir.
ex ekseni A ve B noktalarına eşit uzaklıkta olacaktır.
HA YON
y ekseni C noktasına D noktasından daha yakın olacaktır.
y ekseni A noktasına D noktasından daha uzak olacaktır.
Eksenler A, B, C ve D noktaları üzerinden geçmeyecektir.
Eksenler birim karelerin içinden geçmeyecektir.
Buna göre aşağıdaki koordinatlardan hangisi A, B, C ve D noktalarından birine ait olamaz?
A) (1, 1)
B) (-6,-3)
C) (-6, -1)
D) (4, -8)
*
Ortaokul Matematik
Koordinat Sistemi
sonra Conra nra Doğrusal Denklemler Koordinat sistemi iki sayı doğrusunun 0 noktasında dik kesişmeleri ile oluşur. Yatay doğruya x ekseni, dikey doğruya y ekseni ve iki doğrunun kesiştiği noktaya orijin denir. Koordinat sistemi üzerinde bir nokta, birincisi x ekseninden, ikincisi y ekseninden olmak üzere sıralı ikililer olacak şekilde gösterilir. C B D Yukarıdaki birim kareli kağıt üzerine verilen kurallara göre koordinat sistemi çizilecektir. ex ekseni A ve B noktalarına eşit uzaklıkta olacaktır. HA YON y ekseni C noktasına D noktasından daha yakın olacaktır. y ekseni A noktasına D noktasından daha uzak olacaktır. Eksenler A, B, C ve D noktaları üzerinden geçmeyecektir. Eksenler birim karelerin içinden geçmeyecektir. Buna göre aşağıdaki koordinatlardan hangisi A, B, C ve D noktalarından birine ait olamaz? A) (1, 1) B) (-6,-3) C) (-6, -1) D) (4, -8) *
23. DENEME
GÜÇLENDİREN DENEMELER
11. Aşağıda verilen kareli zemin üzerindeki koordinat sisteminde bir A noktası gösterilmiştir.
A
y
A
X
Ceyda A noktasından geçen ve eğimi 2 olan bir doğru çizmiştir.
Buna göre aşağıdaki noktalardan hangisi bu doğru üzerinde değildir?
A) (-2, 0)
B) (2, 4)
C) (-4,-4)
D) (0,4)
Ortaokul Matematik
Koordinat Sistemi
23. DENEME GÜÇLENDİREN DENEMELER 11. Aşağıda verilen kareli zemin üzerindeki koordinat sisteminde bir A noktası gösterilmiştir. A y A X Ceyda A noktasından geçen ve eğimi 2 olan bir doğru çizmiştir. Buna göre aşağıdaki noktalardan hangisi bu doğru üzerinde değildir? A) (-2, 0) B) (2, 4) C) (-4,-4) D) (0,4)
SINIF
A)
3.
1. y + 2x = 0 doğrusunun koordinat sistemindeki
grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2x - 3y + 18 = 0
C) 3x + 2y = 0
2
Doğru
y
B)
*.
2. Aşağıda denklemleri verilen doğruların hangi-
si orijinden geçer?
A) 2x - 3y = 6
C) 3x + 2y = 6
Doğrusal Denklemlerin G
D)
2
101
B) x = 3
D) y - x = 1
Koordinat sisteminde verilen d doğrusunun
denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
B) 2x + 3y = 6
D) 3x-2y = 12
4. A(n,-2) noktası 3x - 4y + 1 = 0 doğrusu üzerin-
de olduğuna göre n kaçtır?
A) -3
B)-1.
C) 1
D) 3
5.
De
dal
A) A
B):
C)
D)
6. Aş
tiğ
8.
B
rin
A)
7. (m
SI
B
ke
A
d
a
A
1ЯRASYONEL
YAYINLARI
Ortaokul Matematik
Koordinat Sistemi
SINIF A) 3. 1. y + 2x = 0 doğrusunun koordinat sistemindeki grafiği aşağıdakilerden hangisidir? A) 2x - 3y + 18 = 0 C) 3x + 2y = 0 2 Doğru y B) *. 2. Aşağıda denklemleri verilen doğruların hangi- si orijinden geçer? A) 2x - 3y = 6 C) 3x + 2y = 6 Doğrusal Denklemlerin G D) 2 101 B) x = 3 D) y - x = 1 Koordinat sisteminde verilen d doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? B) 2x + 3y = 6 D) 3x-2y = 12 4. A(n,-2) noktası 3x - 4y + 1 = 0 doğrusu üzerin- de olduğuna göre n kaçtır? A) -3 B)-1. C) 1 D) 3 5. De dal A) A B): C) D) 6. Aş tiğ 8. B rin A) 7. (m SI B ke A d a A 1ЯRASYONEL YAYINLARI
DOĞRUSAL DENKLEMLER
1. Aşağıda verilen noktaların konumunu koordinat
sistemi üzerinde işaretleyiniz.
B(2, 3)
E(5,0)
A(-4,5)
D(-2,-4)
0
Y
C(0, -1)
F(3,-2)
2. Aşağıda koordinat sistemi üzerinde verilen
noktaların koordinatlarını belirleyiniz.
P
M
ALISTIRMALA
X
4. A
b
@matematik hipotezi-
Ortaokul Matematik
Koordinat Sistemi
DOĞRUSAL DENKLEMLER 1. Aşağıda verilen noktaların konumunu koordinat sistemi üzerinde işaretleyiniz. B(2, 3) E(5,0) A(-4,5) D(-2,-4) 0 Y C(0, -1) F(3,-2) 2. Aşağıda koordinat sistemi üzerinde verilen noktaların koordinatlarını belirleyiniz. P M ALISTIRMALA X 4. A b @matematik hipotezi-
2. 1. A(-3, 5) noktasının apsisi -3'tür.
II. B(4, -7) noktasının x eksenine olan uzaklığı 4 birimdir.
III. C(-2, 6) noktası koordinat sisteminin 2. bölgesinde
bulunur.
Yukarıda verilen ifadelerden hangi veya hangileri
doğrudur?
A) Yalnız I
C) II ve III
B) I ve Ill
D) I, II ve III
@matematik, hipotezi-
alduğuna
5. Koordinat sisteminde Kla,
olduğuna göre, L(a+b, b
bulunur?
AMT. Bölge
3. Bölge
201
Gi
klar-5)
3 Bolge
GA 4+1
6. Koordinat sisteminde ve
2) noktalarının birles
Ortaokul Matematik
Koordinat Sistemi
2. 1. A(-3, 5) noktasının apsisi -3'tür. II. B(4, -7) noktasının x eksenine olan uzaklığı 4 birimdir. III. C(-2, 6) noktası koordinat sisteminin 2. bölgesinde bulunur. Yukarıda verilen ifadelerden hangi veya hangileri doğrudur? A) Yalnız I C) II ve III B) I ve Ill D) I, II ve III @matematik, hipotezi- alduğuna 5. Koordinat sisteminde Kla, olduğuna göre, L(a+b, b bulunur? AMT. Bölge 3. Bölge 201 Gi klar-5) 3 Bolge GA 4+1 6. Koordinat sisteminde ve 2) noktalarının birles
****
DOĞRUSAL DENKLEMLER
1. Aşağıda koordinat sisteminde A, B, C ve D noktalarının
konumları belirtilmiştir.
Buna göre hangi noktanın koordinatları yanlış
verilmiştir?
A) A(6, 3)
C) C(-5,-2).
KAZANIM TESTI
Datuk
B) B(4, -3)
D) D(-6, 1)
2. 1. A(-3, 5) noktasının apsisi -3'tür.
4.
▬▬▬
INT
Yukarıda birim karelere ayrılmış zeminde M noktasının
koordinatlan (3,-2)'dir.
Buna göre N noktasının koordinatları aşağıdakilerden
hangisidir?
A) (-1,4)
C) (8,-13)
B) (-2,9)
D) (7,-5)
5. Koordinat sisteminde K(a, -b) noktası 2. bölgede
olduğuna göre, L(a + b, b) noktası kaçıncı bölgede
M.2.2.4. Doğrusa
HIPO NOT
FORNEK
x=3, x=
çizelim.
Ortaokul Matematik
Koordinat Sistemi
**** DOĞRUSAL DENKLEMLER 1. Aşağıda koordinat sisteminde A, B, C ve D noktalarının konumları belirtilmiştir. Buna göre hangi noktanın koordinatları yanlış verilmiştir? A) A(6, 3) C) C(-5,-2). KAZANIM TESTI Datuk B) B(4, -3) D) D(-6, 1) 2. 1. A(-3, 5) noktasının apsisi -3'tür. 4. ▬▬▬ INT Yukarıda birim karelere ayrılmış zeminde M noktasının koordinatlan (3,-2)'dir. Buna göre N noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? A) (-1,4) C) (8,-13) B) (-2,9) D) (7,-5) 5. Koordinat sisteminde K(a, -b) noktası 2. bölgede olduğuna göre, L(a + b, b) noktası kaçıncı bölgede M.2.2.4. Doğrusa HIPO NOT FORNEK x=3, x= çizelim.
inden
dir?
D) 35
bölgeye
D) 22
8. SINIF
DENEME
A)
C)
10
Yukandaki koordinat sisteminde verilen şekil önce y ekseni boyunca iki binm aşağı ardindan xoksen bo
yunca bir birim sağa öteleniyor
Oluşan yeni şeklin x eksenine göre yansıması aşağıdakilerden hangisidir?
TEAS
N
ty
ty
ZZ-x
B)
11 birim
D)
1221
MATEMATIK
M
MATEMATIK
9
Ortaokul Matematik
Koordinat Sistemi
inden dir? D) 35 bölgeye D) 22 8. SINIF DENEME A) C) 10 Yukandaki koordinat sisteminde verilen şekil önce y ekseni boyunca iki binm aşağı ardindan xoksen bo yunca bir birim sağa öteleniyor Oluşan yeni şeklin x eksenine göre yansıması aşağıdakilerden hangisidir? TEAS N ty ty ZZ-x B) 11 birim D) 1221 MATEMATIK M MATEMATIK 9
10.
48 mm
-
Şekil - 1
72 cm
Şekil - 2
Şekil 1'deki bardaklardan üç tanesi Şekil - 2'deki ko-
numa getirildiğinde 72 cm yükseklik elde edilmiştir.
Buna göre bir bardak, diğer bardağın içine boyunun
yüzde kaçı kadar geçmektedir?
A) %80
B) %75
C) %60
D) %25
Ortaokul Matematik
Koordinat Sistemi
10. 48 mm - Şekil - 1 72 cm Şekil - 2 Şekil 1'deki bardaklardan üç tanesi Şekil - 2'deki ko- numa getirildiğinde 72 cm yükseklik elde edilmiştir. Buna göre bir bardak, diğer bardağın içine boyunun yüzde kaçı kadar geçmektedir? A) %80 B) %75 C) %60 D) %25