Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İşlem Önceliği Soruları

ONDALIK GÖSTERİM
7. Ondalık gösterimi verilen bir sayı birler basamağına göre yuvarlanırken virgülden sonraki ilk rakama bakılır. Bu rakam
5 veya 5'ten büyük ise birler basamağı 1 artırılarak, 5'ten küçük ise birler basamağı aynen bırakılarak virgülden sonraki
kısım silinir.
Örneğin, 13,52 sayısının birler basamağına yuvarlanmış hâli 14,
92,16 sayısının birler basamağına yuvarlanmış hâli 92'dir.
BF ELEKTRİK FATURASI
Selim Kara
TÜKETİCİ BİLGİSİ
FATURA DETAYI
Enerji Bedeli (TL) : 201,51
- Vergiler
TRT Payı (TL) : 3,28
BTV (TL)
: 6,07
KDV (TL)
: 37,97
FATURA TUTARI
Selim Bey'in hizmet aldığı elektrik şirketi fatura tutarını hesaplarken işlem kolaylığı olması amacıyla faturayı oluşturan
bedelleri birler basamağına yuvarlamaktadır.
Elektrik faturası tutarı, ilgili dönemdeki enerji bedeli ve vergilerin toplamından oluştuğuna göre Selim Bey'in
yukarıdaki faturaya göre ödemesi gereken fatura tutarı kaç TL'dir?
A) 247
B) 248
C) 249
D) 250
Ortaokul Matematik
İşlem Önceliği
ONDALIK GÖSTERİM 7. Ondalık gösterimi verilen bir sayı birler basamağına göre yuvarlanırken virgülden sonraki ilk rakama bakılır. Bu rakam 5 veya 5'ten büyük ise birler basamağı 1 artırılarak, 5'ten küçük ise birler basamağı aynen bırakılarak virgülden sonraki kısım silinir. Örneğin, 13,52 sayısının birler basamağına yuvarlanmış hâli 14, 92,16 sayısının birler basamağına yuvarlanmış hâli 92'dir. BF ELEKTRİK FATURASI Selim Kara TÜKETİCİ BİLGİSİ FATURA DETAYI Enerji Bedeli (TL) : 201,51 - Vergiler TRT Payı (TL) : 3,28 BTV (TL) : 6,07 KDV (TL) : 37,97 FATURA TUTARI Selim Bey'in hizmet aldığı elektrik şirketi fatura tutarını hesaplarken işlem kolaylığı olması amacıyla faturayı oluşturan bedelleri birler basamağına yuvarlamaktadır. Elektrik faturası tutarı, ilgili dönemdeki enerji bedeli ve vergilerin toplamından oluştuğuna göre Selim Bey'in yukarıdaki faturaya göre ödemesi gereken fatura tutarı kaç TL'dir? A) 247 B) 248 C) 249 D) 250
Paraları iki kumbaraya eşit olarak
paylaştıralım. Bu paylaştırmayı ar-
dışık çıkarma işlemiyle gösterelim.
DO
OOG
14-2= 12, 12 - 2 = 10
Havuçları tavşanlara eşit olarak
paylaştıralım. Bu paylaştırmayı ar-
dışık çıkarma işlemiyle gösterelim.
18-3-15, 15-3-12
Ortaokul Matematik
İşlem Önceliği
Paraları iki kumbaraya eşit olarak paylaştıralım. Bu paylaştırmayı ar- dışık çıkarma işlemiyle gösterelim. DO OOG 14-2= 12, 12 - 2 = 10 Havuçları tavşanlara eşit olarak paylaştıralım. Bu paylaştırmayı ar- dışık çıkarma işlemiyle gösterelim. 18-3-15, 15-3-12
DÜZEYİ
M
MODEL
12. Aşağıda ön yüzü ile arka yüzünde yazan sayıların toplamının 20 olduğu dört sayı kartı ve üç işlem kartı veril-
miştir.
10 X2EBED
8
422
12
0421X814
418x12+10
DENEME
SINAVI
1684
46
Batuhan kartlar görseldeki durumdayken işlemi hesaplamıştır. Ayça ise sayı kartlarının arka yüzlerini çevirm
ve işlem kartlarından da "+" ile "x" yerini değiştirdikten sonra işlemi hesaplamıştır.
Buna göre Batuhan ve Ayça'nın bulduğu sonuçların toplamı kaçtır?
A) 138
B) 244
C) 256
D) 328
Ortaokul Matematik
İşlem Önceliği
DÜZEYİ M MODEL 12. Aşağıda ön yüzü ile arka yüzünde yazan sayıların toplamının 20 olduğu dört sayı kartı ve üç işlem kartı veril- miştir. 10 X2EBED 8 422 12 0421X814 418x12+10 DENEME SINAVI 1684 46 Batuhan kartlar görseldeki durumdayken işlemi hesaplamıştır. Ayça ise sayı kartlarının arka yüzlerini çevirm ve işlem kartlarından da "+" ile "x" yerini değiştirdikten sonra işlemi hesaplamıştır. Buna göre Batuhan ve Ayça'nın bulduğu sonuçların toplamı kaçtır? A) 138 B) 244 C) 256 D) 328
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
11. Eren 24 dairenin bulunduğu bir binada yaşamak-
tadır. Bu binada her daire için bir tane olmak üze-
re 24 tane posta kutusu vardır.
Eren tüm binada yaşayanların posta kutusuna
ilan kağıdı bırakma işini aşağıda verilen sistema-
tiğe göre yapmaktadır.
●
●
●
Numarası 4 ün katı olan posta kutularına bi-
rer tane ilan kağıdı bırakıyor.
Sonrasında numarası 6 nın katı olan pos-
ta kutularına birer tane ilan kağıtı bırakıyor,
eğer bırakacağı kutuda ilan kağıdı varsa yeni
kağıt bırakmıyor aynı zamanda var olan ilan
kağıdını alıyor.
Aynı işlemi son olarak numarası 8 in katı olan
posta kutuları için yapıyor. Kağıt yoksa bıra-
kıyor varsa olanı içerisinden alıyor.
Son durumda 24 posta kutusunun içinden
rastgele seçilecek bir kutunun içinde ilan ka-
ğıdı olma olasılığı kaçtır?
A) -1/1/12
B) - 1/14
5
24
D) //
Ortaokul Matematik
İşlem Önceliği
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 11. Eren 24 dairenin bulunduğu bir binada yaşamak- tadır. Bu binada her daire için bir tane olmak üze- re 24 tane posta kutusu vardır. Eren tüm binada yaşayanların posta kutusuna ilan kağıdı bırakma işini aşağıda verilen sistema- tiğe göre yapmaktadır. ● ● ● Numarası 4 ün katı olan posta kutularına bi- rer tane ilan kağıdı bırakıyor. Sonrasında numarası 6 nın katı olan pos- ta kutularına birer tane ilan kağıtı bırakıyor, eğer bırakacağı kutuda ilan kağıdı varsa yeni kağıt bırakmıyor aynı zamanda var olan ilan kağıdını alıyor. Aynı işlemi son olarak numarası 8 in katı olan posta kutuları için yapıyor. Kağıt yoksa bıra- kıyor varsa olanı içerisinden alıyor. Son durumda 24 posta kutusunun içinden rastgele seçilecek bir kutunun içinde ilan ka- ğıdı olma olasılığı kaçtır? A) -1/1/12 B) - 1/14 5 24 D) //
6
SINIF
A 13
1, 4m-7 cebirsel ifadesinin m 5 için değeri
kaçtır?
A)
BI
C)
D)
m
1
1
2
B) 11
45-7
20-715
2. 5x6 cebirsel ifadesinin x 6 için değeri A,
x=4 için değeri B'dir,
Buna göre A-B kaçtır?
A) 20
2
Ad, Soyad Masal
3. 2m+3n cebirsel ifadesinin m ve n değişkenle-
rine verilen hangi değerler için sonucu yanlış
hesaplanmıştır?
Dogru
Cebirsel ifadelerin Değerini Hesaplama-Cebirsel ifadelerin Anlamı
x+4
3
B) 15 C) 10 D) 5
B) 8
C) 10
n
ng
1
2
.
1
2
D) 8
C) 7
Sonuç
5
8
7
9
Cebirsel ifadesinde x değişkeni yerine aşa-
ğıdakilerden hangisi yazılırsa sonuç tam sayı
olur?
A) 9
D) 6
5. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır?
Ay+y+y+y=4y
8)a+b+b+a+a=3a+2b
k
C43 4k+3
5.
5 5 5 5
Dx+x+x+x+5=5x
kırmaa
Yantry
ER
7.
CMNOOO
C)
0.x,
●
X.
1 olarak modellenmiştir.
Buna göre 2x + 3 cebirsel ifadesi aşağıdakile-
rin hangisinde doğru modellenmiştir?
A) OOOO
<44X
6/0
olarak modellenmiştir.
Buna göre,
A) 2x+3y +1
C) x + 3y + 2
Bos
sur
IRRASYONEL
YAYINLARI
A) 4a + 2b
C) 3b + a
No: 380
-Test 24
biçiminde modellenen cebirsel ifade aşağıda-
kilerden hangisidir?
B) HO0
D) MOOO
8. Aşağıda biri eşkenar üçgen, diğeri ise dikdörtgen
biçiminde iki kâğıdın birleştirilmesiyle oluşan şek-
lin kenar uzunluklarından bazılan verilmiştir.
B) 2x + y + 3
D) x + 3y +1
a cm
Buna göre bu şeklin santimetre cinsindem
çevre uzunluğunu veren cebirsel ifade aşağı-
dakilerden hangisidir?
b cm
B) 3a + 2b
D) 2a + 2b
Ortaokul Matematik
İşlem Önceliği
6 SINIF A 13 1, 4m-7 cebirsel ifadesinin m 5 için değeri kaçtır? A) BI C) D) m 1 1 2 B) 11 45-7 20-715 2. 5x6 cebirsel ifadesinin x 6 için değeri A, x=4 için değeri B'dir, Buna göre A-B kaçtır? A) 20 2 Ad, Soyad Masal 3. 2m+3n cebirsel ifadesinin m ve n değişkenle- rine verilen hangi değerler için sonucu yanlış hesaplanmıştır? Dogru Cebirsel ifadelerin Değerini Hesaplama-Cebirsel ifadelerin Anlamı x+4 3 B) 15 C) 10 D) 5 B) 8 C) 10 n ng 1 2 . 1 2 D) 8 C) 7 Sonuç 5 8 7 9 Cebirsel ifadesinde x değişkeni yerine aşa- ğıdakilerden hangisi yazılırsa sonuç tam sayı olur? A) 9 D) 6 5. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır? Ay+y+y+y=4y 8)a+b+b+a+a=3a+2b k C43 4k+3 5. 5 5 5 5 Dx+x+x+x+5=5x kırmaa Yantry ER 7. CMNOOO C) 0.x, ● X. 1 olarak modellenmiştir. Buna göre 2x + 3 cebirsel ifadesi aşağıdakile- rin hangisinde doğru modellenmiştir? A) OOOO <44X 6/0 olarak modellenmiştir. Buna göre, A) 2x+3y +1 C) x + 3y + 2 Bos sur IRRASYONEL YAYINLARI A) 4a + 2b C) 3b + a No: 380 -Test 24 biçiminde modellenen cebirsel ifade aşağıda- kilerden hangisidir? B) HO0 D) MOOO 8. Aşağıda biri eşkenar üçgen, diğeri ise dikdörtgen biçiminde iki kâğıdın birleştirilmesiyle oluşan şek- lin kenar uzunluklarından bazılan verilmiştir. B) 2x + y + 3 D) x + 3y +1 a cm Buna göre bu şeklin santimetre cinsindem çevre uzunluğunu veren cebirsel ifade aşağı- dakilerden hangisidir? b cm B) 3a + 2b D) 2a + 2b
ALISTIRMALAR
1. Fatih, 200 g findik, 150 g badem içi aldı.
Fatih'in aldıkları 500 g'dan kaç gram ek-
siktir?
2. Ayşen Teyze, pazardan kilogrami 3 TL olan
domateslerden 2 kg, kilogram 2 TL olan
patateslerden 5 kg aldı. Pazarcıya 20 TL
verdi. Kaç lira para üstü almıştır?
3. Halime Teyze, 5 kg yoğurdun 2 kg'i ile ayran, 1 kg'i ile çorba yaptı. Geriye
kaç kilogram yoğurt kaldı?
4. "Bir pastacı 25 kg'lık bir çuval unun 15 kg'ini kullandı. Geriye kalan unu iki
kavanoza eşit olarak bölüştürdü."
Yukarıdaki bilgileri kullanarak bir problem kurunuz.
172
rin miktarının tüm sitin kaga kapsy
Bu kesirlerin pay, payda ve kur gagn
3. Aşağıdaki ifadelerin yanındaki bi
lış olanlar için "Y" yazınız
a.
Demet, bir portakalı 4 e dime a day
Her dilim 4 eşit parçadan bin dajandus het h
'dir.
b. Bedriye Öğretmen, sumf panosuma 5 ep beliggen. For
eşit parçalardan biri olduğundan bu b
C.
Yandaki şekildeki yeşil boyah bilgi t
şeklin kaçta kaçı olduğumu dade eden kes, hem
kesri ifade eder.
173
Ortaokul Matematik
İşlem Önceliği
ALISTIRMALAR 1. Fatih, 200 g findik, 150 g badem içi aldı. Fatih'in aldıkları 500 g'dan kaç gram ek- siktir? 2. Ayşen Teyze, pazardan kilogrami 3 TL olan domateslerden 2 kg, kilogram 2 TL olan patateslerden 5 kg aldı. Pazarcıya 20 TL verdi. Kaç lira para üstü almıştır? 3. Halime Teyze, 5 kg yoğurdun 2 kg'i ile ayran, 1 kg'i ile çorba yaptı. Geriye kaç kilogram yoğurt kaldı? 4. "Bir pastacı 25 kg'lık bir çuval unun 15 kg'ini kullandı. Geriye kalan unu iki kavanoza eşit olarak bölüştürdü." Yukarıdaki bilgileri kullanarak bir problem kurunuz. 172 rin miktarının tüm sitin kaga kapsy Bu kesirlerin pay, payda ve kur gagn 3. Aşağıdaki ifadelerin yanındaki bi lış olanlar için "Y" yazınız a. Demet, bir portakalı 4 e dime a day Her dilim 4 eşit parçadan bin dajandus het h 'dir. b. Bedriye Öğretmen, sumf panosuma 5 ep beliggen. For eşit parçalardan biri olduğundan bu b C. Yandaki şekildeki yeşil boyah bilgi t şeklin kaçta kaçı olduğumu dade eden kes, hem kesri ifade eder. 173
D)
5.
4.
3.
8
A) (-)-(+3)=4
B) (-7)-(+4)=-11
C)8)-(+3)=-11
D8)-(-3)=-5
-6-54
44
Yukandaki sayma pullanıyla modellenen
işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (+5)+(-7)=-2
B) (-8)-(-5) = -3
C) (-5) + (+8)= +3
D) (+3) + (-8)= -5
4 UNITE
00
(-5) + (4)-(2)
işleminin sonucu kaçtır?
A) -3
B) 0
Yukarıdaki sayı doğrusunda verilen işlem
aşağıdakilerden hangisidir
işleminin sonucu kaçtır?
A) 30
B) 23
|-7|-|-7)+|-100|
işleminin sonucu kaçtır?
A) - 100 B) 100
(-9) + (-8) + (+10) - (+16)
C) 3
A
C) -10
10000)
C) 107
D) 6
D) -23
D) 114
final yayınları
6.
169
1250
105
8.
9.
126 135+ (-126)
işleminin çözüm aşamalan aşağıdaki gibidir.
I. 126+ ((-126) + (135))
II. (126+ (-126)) + 135
III. 0+135
IV. 135
Buna göre, kaçıncı adımda toplama işlemi-
nin birleşme özelliğinden yararlanılmıştır?
A) I
B) II
26
a ile b tam sayılardır.
-3<a<7
-5<b<8
C) III
Denizin 20 m altındaki dalgıç ile denizden
125 m yükseklikteki, paraşütçü arasındaki
dikey mesafe kaç m'dir?
A) 85
B)- 95
B) -9
D) IV
125
2
145
C) 125
olduğuna göre, a - b farkının alabileceği en
büyük değer kaçtır?
A 9
B) 10
C) 11
D) 145
C) -7
D) 12
|A| = 7, |B| = 2
olduğuna göre, A + B toplamının en küçük
değeri kaçtır?
A) -10
D) -5
48
+23
zanım Kargilikh
6. SINIF TÜM DERSLER final yayınları
onu
29
2
THE
Ortaokul Matematik
İşlem Önceliği
D) 5. 4. 3. 8 A) (-)-(+3)=4 B) (-7)-(+4)=-11 C)8)-(+3)=-11 D8)-(-3)=-5 -6-54 44 Yukandaki sayma pullanıyla modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) (+5)+(-7)=-2 B) (-8)-(-5) = -3 C) (-5) + (+8)= +3 D) (+3) + (-8)= -5 4 UNITE 00 (-5) + (4)-(2) işleminin sonucu kaçtır? A) -3 B) 0 Yukarıdaki sayı doğrusunda verilen işlem aşağıdakilerden hangisidir işleminin sonucu kaçtır? A) 30 B) 23 |-7|-|-7)+|-100| işleminin sonucu kaçtır? A) - 100 B) 100 (-9) + (-8) + (+10) - (+16) C) 3 A C) -10 10000) C) 107 D) 6 D) -23 D) 114 final yayınları 6. 169 1250 105 8. 9. 126 135+ (-126) işleminin çözüm aşamalan aşağıdaki gibidir. I. 126+ ((-126) + (135)) II. (126+ (-126)) + 135 III. 0+135 IV. 135 Buna göre, kaçıncı adımda toplama işlemi- nin birleşme özelliğinden yararlanılmıştır? A) I B) II 26 a ile b tam sayılardır. -3<a<7 -5<b<8 C) III Denizin 20 m altındaki dalgıç ile denizden 125 m yükseklikteki, paraşütçü arasındaki dikey mesafe kaç m'dir? A) 85 B)- 95 B) -9 D) IV 125 2 145 C) 125 olduğuna göre, a - b farkının alabileceği en büyük değer kaçtır? A 9 B) 10 C) 11 D) 145 C) -7 D) 12 |A| = 7, |B| = 2 olduğuna göre, A + B toplamının en küçük değeri kaçtır? A) -10 D) -5 48 +23 zanım Kargilikh 6. SINIF TÜM DERSLER final yayınları onu 29 2 THE
7A, 7B Soruları İçin Açıklama
Aşağıdaki "Kutu Sil" sorularının her birinde kutulardan ikisini silerek eşitliği doğru hale getiriniz.
Not: İşlemlerde çarpma ve bölme, toplama ve çıkarmaya göre önceliklidir.
Cevap olarak eşitliği oluşturan sayıyı giriniz.
Örnek:
Soru aşağıdaki gibi sorulsaydı çözüm sağdaki gibi olacaktı ve
cevap olarak 28 girilecekti.
3/94
3
Soru 7-A) KUTU SİL
/9 4
-
-
6 = 7x4 / 1
6 x 8 X 4
6
34-6=7x4/1
28 = 28
= 7 X 4/1
= 6 x 3 +52
Cevap olarak eşitliği oluşturan sayıyı giriniz.
Bu soru için henüz cevap kaydedilmemiştir.
Cevap kutusu...
CEVABI KAYDET
Ortaokul Matematik
İşlem Önceliği
7A, 7B Soruları İçin Açıklama Aşağıdaki "Kutu Sil" sorularının her birinde kutulardan ikisini silerek eşitliği doğru hale getiriniz. Not: İşlemlerde çarpma ve bölme, toplama ve çıkarmaya göre önceliklidir. Cevap olarak eşitliği oluşturan sayıyı giriniz. Örnek: Soru aşağıdaki gibi sorulsaydı çözüm sağdaki gibi olacaktı ve cevap olarak 28 girilecekti. 3/94 3 Soru 7-A) KUTU SİL /9 4 - - 6 = 7x4 / 1 6 x 8 X 4 6 34-6=7x4/1 28 = 28 = 7 X 4/1 = 6 x 3 +52 Cevap olarak eşitliği oluşturan sayıyı giriniz. Bu soru için henüz cevap kaydedilmemiştir. Cevap kutusu... CEVABI KAYDET
n
Uzunluğu 130 cm olan aşağıdaki tel uzunlukları iki basamaklı tam kare pozitif tam sayı olacak şekilde 2'ye ay
lıyor.
8149
130 cm
Kesilen telin bir kısmı ile sarı, diğer kısmı ile mavi renkli kareler aşağıdaki gibi oluşturuluyor.
I?
Buna göre sarı ve mavi karelerin yükseklik farkı kaç santimetredir?
A) 2
(₁)
B) 4
C) 6
D) 8
16
25
36
49
64.
81
loo
121
Ortaokul Matematik
İşlem Önceliği
n Uzunluğu 130 cm olan aşağıdaki tel uzunlukları iki basamaklı tam kare pozitif tam sayı olacak şekilde 2'ye ay lıyor. 8149 130 cm Kesilen telin bir kısmı ile sarı, diğer kısmı ile mavi renkli kareler aşağıdaki gibi oluşturuluyor. I? Buna göre sarı ve mavi karelerin yükseklik farkı kaç santimetredir? A) 2 (₁) B) 4 C) 6 D) 8 16 25 36 49 64. 81 loo 121
to
79 Aşağıda belirtilen zamanları örnekteki gibi gün olarak yazalım.
3 hafta 5 gün = 26 gün
gün
3 x 7 = 21 gün
21 + 5 = 26 gün
8 hafta 2 gün
60 >>>
=
gün
5 hafta 6
gün
go da
12 hafta 4 gün
Love
6048
=
=
gün
6 hafta 3 gün
7 hafta 6 gün
=
=
gün
- gün
<<< ATA YAYINCILIK
Ortaokul Matematik
İşlem Önceliği
to 79 Aşağıda belirtilen zamanları örnekteki gibi gün olarak yazalım. 3 hafta 5 gün = 26 gün gün 3 x 7 = 21 gün 21 + 5 = 26 gün 8 hafta 2 gün 60 >>> = gün 5 hafta 6 gün go da 12 hafta 4 gün Love 6048 = = gün 6 hafta 3 gün 7 hafta 6 gün = = gün - gün <<< ATA YAYINCILIK
11. 15 litrelik deposu bulunan bir motosikletin yakıt deposunun göstergesi beş eşit bölmeye ayrılmıştır. Yakıt göstergesi depoda
bulunan yakıtın miktarını en yakın birler basamağına yuvarlayarak göstermektedir.
A)
Motosikletin deposunda bulunan yakıt miktarları aşağıda verildiğine göre hangisinde yakıt göstergesi yanlış göster-
mektedir?
0,4 L
B)
3,62 L
Örneğin depoda 12,4 L (12,4 12) yakıt varken de
9,6 L (9,6 10) yakıt varken de yakıt göstergesi gör-
seldeki gibi 4 bölme dolu göstermektedir.
10, 908
39,980
4.9 L
D)
12.51 L
Ortaokul Matematik
İşlem Önceliği
11. 15 litrelik deposu bulunan bir motosikletin yakıt deposunun göstergesi beş eşit bölmeye ayrılmıştır. Yakıt göstergesi depoda bulunan yakıtın miktarını en yakın birler basamağına yuvarlayarak göstermektedir. A) Motosikletin deposunda bulunan yakıt miktarları aşağıda verildiğine göre hangisinde yakıt göstergesi yanlış göster- mektedir? 0,4 L B) 3,62 L Örneğin depoda 12,4 L (12,4 12) yakıt varken de 9,6 L (9,6 10) yakıt varken de yakıt göstergesi gör- seldeki gibi 4 bölme dolu göstermektedir. 10, 908 39,980 4.9 L D) 12.51 L
14. Yukarıdaki bölme işleminin kalansız
olması için yerine ne gelmelidir?
A) 260 B) 670 C) 676
A) 1100
D) 220
15. (2121 + 21) x 10 = ? işleminin sonucu 20. Bir fir
hangisidir?
getirmişti
olduğuna
2
B) 1100
19. Ardışık 5
olduğuna göre
toplamı kaçtır
A) 48
C) 1000 D) 1010
A) 300
www.mustafakab
Ortaokul Matematik
İşlem Önceliği
14. Yukarıdaki bölme işleminin kalansız olması için yerine ne gelmelidir? A) 260 B) 670 C) 676 A) 1100 D) 220 15. (2121 + 21) x 10 = ? işleminin sonucu 20. Bir fir hangisidir? getirmişti olduğuna 2 B) 1100 19. Ardışık 5 olduğuna göre toplamı kaçtır A) 48 C) 1000 D) 1010 A) 300 www.mustafakab
13. (100 + 3) = 13.100 + 13.3
Verilen eşitlikte aşağıdaki özelliklerden hangisi
kullanılmıştır?
A) Ortak çarpan parantezine alma özelliği
B) Değişme özelliği
C) Birleşme özelliği
D) Çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma
özelliği
OF
Ortaokul Matematik
İşlem Önceliği
13. (100 + 3) = 13.100 + 13.3 Verilen eşitlikte aşağıdaki özelliklerden hangisi kullanılmıştır? A) Ortak çarpan parantezine alma özelliği B) Değişme özelliği C) Birleşme özelliği D) Çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliği OF
3.
?
8.
Yukarıdaki aracın tekerleğinin x tur dönmesi sonucunda aldığı yol (x + 5). 2+3 metredir.
Buna göre, bu aracın tekerleği 25 tur döndüğünde aracın aldığı yol kaç metre olur?
A) 38
B) 63
C) 68
D) 78
Ortaokul Matematik
İşlem Önceliği
3. ? 8. Yukarıdaki aracın tekerleğinin x tur dönmesi sonucunda aldığı yol (x + 5). 2+3 metredir. Buna göre, bu aracın tekerleği 25 tur döndüğünde aracın aldığı yol kaç metre olur? A) 38 B) 63 C) 68 D) 78
1. Aşağıdaki sayı doğrusunda iki tam sayı ile ya-
pilan bir toplama işlemi gösterilmiştir.
-8-7-6-5
3-2-1 0123
Sayı doğrusunda gösterilen işlem aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) (-3) + (-5) = -8
B) (-2) + (-6)=-8
C) (-5)+ (+1)=-4
D) (-8) + (+4)=-4
Ortaokul Matematik
İşlem Önceliği
1. Aşağıdaki sayı doğrusunda iki tam sayı ile ya- pilan bir toplama işlemi gösterilmiştir. -8-7-6-5 3-2-1 0123 Sayı doğrusunda gösterilen işlem aşağıda- kilerden hangisidir? A) (-3) + (-5) = -8 B) (-2) + (-6)=-8 C) (-5)+ (+1)=-4 D) (-8) + (+4)=-4
NDİNİ DENE
Sonucunu Tahmin Etme ve Problem Çözme
na-
9. Aşağıdaki işlemlerin birler basamağına göre tah-
mini sonuçları bulunduğunda hangisinin sonucu
en büyük olur?
A) 7,75 + 4,21 + 12,48
B) 11,45 0,9 +2,25 1,9
C) 26,72 18,6 ÷ 5,87
D) 8,63 + 4,16-5,5 ÷ 4,7
EPIZOT
(18
.
Ortaokul Matematik
İşlem Önceliği
NDİNİ DENE Sonucunu Tahmin Etme ve Problem Çözme na- 9. Aşağıdaki işlemlerin birler basamağına göre tah- mini sonuçları bulunduğunda hangisinin sonucu en büyük olur? A) 7,75 + 4,21 + 12,48 B) 11,45 0,9 +2,25 1,9 C) 26,72 18,6 ÷ 5,87 D) 8,63 + 4,16-5,5 ÷ 4,7 EPIZOT (18 .