Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Oran ve Orantı Soruları

ve 4 usta bir işi 21 günde bitiriyor-
sa, 6 çırak 5 usta aynı işi kaç günde ya-
par?
A) 15
B) 16
C) 18
12. Ali'nin akvaryumunda 30 balığı ve bunlara 40
gün yetecek kadar yemi vardır. 10 gün sonra
12 balık ölüyor.
B) 40
D) 21
Buna göre, kalan yem kalan balıklara kaç
gün yeter?
A) 50
C) 30
D) 10
Buna go
pasited
A) 2
14. Asa
Ortaokul Matematik
Oran ve Orantı
ve 4 usta bir işi 21 günde bitiriyor- sa, 6 çırak 5 usta aynı işi kaç günde ya- par? A) 15 B) 16 C) 18 12. Ali'nin akvaryumunda 30 balığı ve bunlara 40 gün yetecek kadar yemi vardır. 10 gün sonra 12 balık ölüyor. B) 40 D) 21 Buna göre, kalan yem kalan balıklara kaç gün yeter? A) 50 C) 30 D) 10 Buna go pasited A) 2 14. Asa
24
14. Aşağıda ön yüzleri dikdörtgen şeklinde ve alttaki bölmesi üstteki bölmesinden daha uzun olan bir buz-
dolabı gösterilmiştir.
60 cm
Z
40 cm
Bu bölmelerin
santimetre cinsinden uzun ve kısa kenar uzunluklarının oranları birbirine eşittir.
Buna göre, bu buzdolabının yüksekliği kaç santimetredir?
A) 90
B) 130
C) 150
D) 160
Ortaokul Matematik
Oran ve Orantı
24 14. Aşağıda ön yüzleri dikdörtgen şeklinde ve alttaki bölmesi üstteki bölmesinden daha uzun olan bir buz- dolabı gösterilmiştir. 60 cm Z 40 cm Bu bölmelerin santimetre cinsinden uzun ve kısa kenar uzunluklarının oranları birbirine eşittir. Buna göre, bu buzdolabının yüksekliği kaç santimetredir? A) 90 B) 130 C) 150 D) 160
*A {
Şarj Yüzdesi (%)
LOOS
80
50
A) 16
6 7 Y
Yukarıdaki grafik aralarında doğrusal ilişki bulunan bir
cep telefonu şarjının doluluk oranının zamana göre
değişimini göstermektedir.
Süre
(saat)
Buna göre bu cep telefonunun şarjı tamamen
doldurulduğunda şarjın bitmesi için kaç saat
geçmelidir?
B) 18
C) 20
10.
D) 24
Ortaokul Matematik
Oran ve Orantı
*A { Şarj Yüzdesi (%) LOOS 80 50 A) 16 6 7 Y Yukarıdaki grafik aralarında doğrusal ilişki bulunan bir cep telefonu şarjının doluluk oranının zamana göre değişimini göstermektedir. Süre (saat) Buna göre bu cep telefonunun şarjı tamamen doldurulduğunda şarjın bitmesi için kaç saat geçmelidir? B) 18 C) 20 10. D) 24
11
Çeşitkenar bir üçgen şekildeki gibi katlanıp açıldı-
ğında oluşan katlama çizgisi hangi elemanı gösterir?
143
A) Kenarortay
C) Yükseklik
12
5 cm
B) Açiortay
D) Köşegen
A) 2x = 4
C) 2x < 4
15 İki basamaklı A9
Buna göre A'nın ala
A)19
B)23
16
Ortaokul Matematik
Oran ve Orantı
11 Çeşitkenar bir üçgen şekildeki gibi katlanıp açıldı- ğında oluşan katlama çizgisi hangi elemanı gösterir? 143 A) Kenarortay C) Yükseklik 12 5 cm B) Açiortay D) Köşegen A) 2x = 4 C) 2x < 4 15 İki basamaklı A9 Buna göre A'nın ala A)19 B)23 16
4)
Birbiri ile bağlantılı iki dişli çark birlikte hare-
ket ediyor. Küçüt çark 144 kez döndüğünde
büyük çark 54 kez dönmektedir.
Küçük çarkın dişli sayısı 18 ise büyük çar-
kın dişli sayısı kaçtır?
A) 39
B) 48
5)
C) 56
D) 60
Ortaokul Matematik
Oran ve Orantı
4) Birbiri ile bağlantılı iki dişli çark birlikte hare- ket ediyor. Küçüt çark 144 kez döndüğünde büyük çark 54 kez dönmektedir. Küçük çarkın dişli sayısı 18 ise büyük çar- kın dişli sayısı kaçtır? A) 39 B) 48 5) C) 56 D) 60
8.
Caner Türkçe ve matematik derslerinden yirmi beşer, fen bilimleri, sosyal bilgiler ve Ingilizce derslerinden on beşer so-
runun olduğu bir deneme sınavına girmiştir. Caner'in derslere göre başan yüzdeleri aşağıdaki grafikte verilmiştir.
Grafik: Derslere Göre Başan Yüzdeleri
Yuzde
100
80
60
40
20
0
80
Türkçe Matematik
80
Fen Sosyal Ingilizce
Bilimleri Bilgiler
Dersler
64
30
180
1260
Bu denemenin puanlaması şu şekildedir.
• Matematik ve fen bilimleri derslerinde, soruların her birinin doğru cevabı 4 puandır.
Türkçe, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerinde soruların her birinin doğru cevabi 2 puandır.
Yanlış cevaplar ve boş bırakılan soruların puan değeri yoktur.
Buna göre, Caner deneme sınavından kaç puan almıştır?
A) 210
B) 230
C) 244
D) 264
80
80
12
211
40
64
65
Ortaokul Matematik
Oran ve Orantı
8. Caner Türkçe ve matematik derslerinden yirmi beşer, fen bilimleri, sosyal bilgiler ve Ingilizce derslerinden on beşer so- runun olduğu bir deneme sınavına girmiştir. Caner'in derslere göre başan yüzdeleri aşağıdaki grafikte verilmiştir. Grafik: Derslere Göre Başan Yüzdeleri Yuzde 100 80 60 40 20 0 80 Türkçe Matematik 80 Fen Sosyal Ingilizce Bilimleri Bilgiler Dersler 64 30 180 1260 Bu denemenin puanlaması şu şekildedir. • Matematik ve fen bilimleri derslerinde, soruların her birinin doğru cevabı 4 puandır. Türkçe, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerinde soruların her birinin doğru cevabi 2 puandır. Yanlış cevaplar ve boş bırakılan soruların puan değeri yoktur. Buna göre, Caner deneme sınavından kaç puan almıştır? A) 210 B) 230 C) 244 D) 264 80 80 12 211 40 64 65
2. Aşağıdaki tabloda Ali Bey'in yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitim canlı ders araçlarından olan "EBA" ve "ZOOM"
uygulamalarından oluşan iki günlük ders programı verilmiştir. Ali Bey'e 8/A sınıfının pazartesi günleri 6 dersi, salı
günleri 3 dersi vardır. Ali Bey'in pazartesi günü 8/A sınıfına yüz yüze verdiği ders sayısının, pazartesi günü uzak-
tan eğitimde verdiği ders sayısına oranı, salı günü 8/A sınıfına yüz yüze verdiği ders sayısının, salı günü uzaktan
eğitimle verdiği ders sayısına oranına eşittir.
Sinif
8/A
8/A
8/A
8/A
8/A
8/A
Saat
1. Ders
2. Ders
3. Ders
4. Ders
5. Ders
B) 2
6. Ders
Pazartesi
Yüz yüze
Yüz yüze
EBA
EBA
ZOOM
EBA
Sali
?
C) 3
?
Ali Bey salı günü sadece bir dersi yüz yüze verdiğine göre salı günü EBA uygulamasından en fazla kaç
saat dersi olabilir?
A) 1
BOŞ
BOŞ
BOŞ
?
D) 4
Ortaokul Matematik
Oran ve Orantı
2. Aşağıdaki tabloda Ali Bey'in yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitim canlı ders araçlarından olan "EBA" ve "ZOOM" uygulamalarından oluşan iki günlük ders programı verilmiştir. Ali Bey'e 8/A sınıfının pazartesi günleri 6 dersi, salı günleri 3 dersi vardır. Ali Bey'in pazartesi günü 8/A sınıfına yüz yüze verdiği ders sayısının, pazartesi günü uzak- tan eğitimde verdiği ders sayısına oranı, salı günü 8/A sınıfına yüz yüze verdiği ders sayısının, salı günü uzaktan eğitimle verdiği ders sayısına oranına eşittir. Sinif 8/A 8/A 8/A 8/A 8/A 8/A Saat 1. Ders 2. Ders 3. Ders 4. Ders 5. Ders B) 2 6. Ders Pazartesi Yüz yüze Yüz yüze EBA EBA ZOOM EBA Sali ? C) 3 ? Ali Bey salı günü sadece bir dersi yüz yüze verdiğine göre salı günü EBA uygulamasından en fazla kaç saat dersi olabilir? A) 1 BOŞ BOŞ BOŞ ? D) 4
4. Eşit hacimli X, Y ve Z kovalarında sırasıyla
18 litre, 12 litre ve 8 litre su vardır. X'deki su-
yun 4 litresi Z'ye ve Z'deki suyun 2 litresi Y'ye
boşaltıldıktan sonra Y kovasındaki suyun ya-
risi boşaltılıyor.
Son durumda üç kovadaki su miktarı top-
lam kaç litredir?
A) 34
B) 33
C) 32
D) 31
Ortaokul Matematik
Oran ve Orantı
4. Eşit hacimli X, Y ve Z kovalarında sırasıyla 18 litre, 12 litre ve 8 litre su vardır. X'deki su- yun 4 litresi Z'ye ve Z'deki suyun 2 litresi Y'ye boşaltıldıktan sonra Y kovasındaki suyun ya- risi boşaltılıyor. Son durumda üç kovadaki su miktarı top- lam kaç litredir? A) 34 B) 33 C) 32 D) 31
10. Bir komisyoncu, sattığı ürünlerden %3 komisyon
almaktadır.
Sattığı bir üründen 240 TL komisyon alan bu
komisyoncu, ürünü kaç TL'ye satmıştır?
A. 3000
B. 4000
C. 5000 D. 8000
Buna göre y
Berkay Yayınları
AAS
0 13. %10 zara
olsaydi.
Buna ge
A. 240
Ortaokul Matematik
Oran ve Orantı
10. Bir komisyoncu, sattığı ürünlerden %3 komisyon almaktadır. Sattığı bir üründen 240 TL komisyon alan bu komisyoncu, ürünü kaç TL'ye satmıştır? A. 3000 B. 4000 C. 5000 D. 8000 Buna göre y Berkay Yayınları AAS 0 13. %10 zara olsaydi. Buna ge A. 240
şağıda bazı oransal ifadeler verilmiştir.
2 saatte 190 km yol giden bir otomobilin git-
tiği yolun geçen süreye oranı
5 dakikada 120 litrelik bir deposu dolduran
musluğun akıttığı su miktarının geçen sü-
reye oranı
Boyu 1,70 m ve kütlesi 80 kg olan birinin
boy uzunluğunun kütlesine oranı
.
2 saatte 60 adet gömlek dikilen bir atölyede
dikilen gömlek sayısının geçen süreye oranı
Buna göre aşağıdaki birimlerden hangisi
yukarıda verilen oransal ifadelerden her-
hangi birinin birimi değildir
B
km
saat
L
dakika
B)
D)
kg
adet
saat
Ortaokul Matematik
Oran ve Orantı
şağıda bazı oransal ifadeler verilmiştir. 2 saatte 190 km yol giden bir otomobilin git- tiği yolun geçen süreye oranı 5 dakikada 120 litrelik bir deposu dolduran musluğun akıttığı su miktarının geçen sü- reye oranı Boyu 1,70 m ve kütlesi 80 kg olan birinin boy uzunluğunun kütlesine oranı . 2 saatte 60 adet gömlek dikilen bir atölyede dikilen gömlek sayısının geçen süreye oranı Buna göre aşağıdaki birimlerden hangisi yukarıda verilen oransal ifadelerden her- hangi birinin birimi değildir B km saat L dakika B) D) kg adet saat
5. Ekrem, yeni aldığı saatini doğru bir şekilde ayarladık-
tan sonra ertesi gün ayar yaptığı aynı saatte saatinin
25 dk geri kaldığını fark ediyor ve hiç beklemeden
saati aldığı dükkâna gidiyor. Saati aldığı dükkâna
vardığında saatinin 36 dk geri kaldığını görüyor.
Buna göre saatinin geri kaldığını ilk defa fark et-
tikten kaç saat sonra saatçiye ulaşmıştır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Ortaokul Matematik
Oran ve Orantı
5. Ekrem, yeni aldığı saatini doğru bir şekilde ayarladık- tan sonra ertesi gün ayar yaptığı aynı saatte saatinin 25 dk geri kaldığını fark ediyor ve hiç beklemeden saati aldığı dükkâna gidiyor. Saati aldığı dükkâna vardığında saatinin 36 dk geri kaldığını görüyor. Buna göre saatinin geri kaldığını ilk defa fark et- tikten kaç saat sonra saatçiye ulaşmıştır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
78
8.
Bir kavanozdaki limonlu şeker sayısının, naneli
- 'tür. Limonlu şeker sayısı-
3
şeker sayısına oranı -
4
2
nın çilekli şeker sayısına oranı
3
Bu kavanozdaki toplam şeker sayısı aşağıdaki-
lerden hangisi olamaz?
.'tür.
(Kavanozda sadece limonlu, mavi ve çilekli şeker-
ler vardır.)
A) 58
B) 69
C) 92
D) 115
Ortaokul Matematik
Oran ve Orantı
78 8. Bir kavanozdaki limonlu şeker sayısının, naneli - 'tür. Limonlu şeker sayısı- 3 şeker sayısına oranı - 4 2 nın çilekli şeker sayısına oranı 3 Bu kavanozdaki toplam şeker sayısı aşağıdaki- lerden hangisi olamaz? .'tür. (Kavanozda sadece limonlu, mavi ve çilekli şeker- ler vardır.) A) 58 B) 69 C) 92 D) 115
2. 3 çocuklu bir ailenin yaş ortalaması 24 dür.
Çocukların yaş ortalaması 12 ve baba 44 yaşında ise
anne kaç yaşındadır?
(7 p)
34
120
44
3
(8 p)
120
3663
172
TVE
O
36
40
https://
6.
Aşağı
karşıl
(A) Bin
B) Bir
C) Bi
D) Bi
Ortaokul Matematik
Oran ve Orantı
2. 3 çocuklu bir ailenin yaş ortalaması 24 dür. Çocukların yaş ortalaması 12 ve baba 44 yaşında ise anne kaç yaşındadır? (7 p) 34 120 44 3 (8 p) 120 3663 172 TVE O 36 40 https:// 6. Aşağı karşıl (A) Bin B) Bir C) Bi D) Bi
Aşağıda verilen sorulan çözünüz.
a) 60 sayıs: 240'ın yüzde kaçıdır?
b) 75 sayıs: 150'nin yüzde kaçıdır?
c) 18 sayısı 120'nin yüzde kaçıdır?
d) 16 sayısı 80'nin yüzde kaçıdır?
e) 80 sayısının % 10 arttirilmiş hali kaçtır?
f) 40 sayısının % 20 azaltılmış hall kaçtır?
g) 60 sayısının % 5 azaltılmış hali kaçtır?
h) 150 sayısının % 30 azaltılmış hali kaçtır?
k) 240 sayısının % 25 arttırılmış hali kaçtır?
Ortaokul Matematik
Oran ve Orantı
Aşağıda verilen sorulan çözünüz. a) 60 sayıs: 240'ın yüzde kaçıdır? b) 75 sayıs: 150'nin yüzde kaçıdır? c) 18 sayısı 120'nin yüzde kaçıdır? d) 16 sayısı 80'nin yüzde kaçıdır? e) 80 sayısının % 10 arttirilmiş hali kaçtır? f) 40 sayısının % 20 azaltılmış hall kaçtır? g) 60 sayısının % 5 azaltılmış hali kaçtır? h) 150 sayısının % 30 azaltılmış hali kaçtır? k) 240 sayısının % 25 arttırılmış hali kaçtır?
Soral
1. Aşağıdaki tabloda musluk sayılanı ile havu-
zun dolma süreleri arasındaki ilişki verilmiştir.
Musluk Sayısı
10
10
6
12
A)
3
Verilen ilişkiye göre orantı sabiti kaçtır?
Havuzun Dolma
Süresi (saat)
B) 15
3
5
2,5
65
3
D) 30
2. Ahmet elindeki 60 bilyeyi Osman ile
Mahmut'a sırasıyla 2 ve 3 ile ters orantılı
olacak şekilde dağıtıyor.
sam yaynak
4. (a+2)
a=4 i
gi değ
A) 15
5. Aşağıc
y değe
X
y
Yukarı
kaçtır?
Ortaokul Matematik
Oran ve Orantı
Soral 1. Aşağıdaki tabloda musluk sayılanı ile havu- zun dolma süreleri arasındaki ilişki verilmiştir. Musluk Sayısı 10 10 6 12 A) 3 Verilen ilişkiye göre orantı sabiti kaçtır? Havuzun Dolma Süresi (saat) B) 15 3 5 2,5 65 3 D) 30 2. Ahmet elindeki 60 bilyeyi Osman ile Mahmut'a sırasıyla 2 ve 3 ile ters orantılı olacak şekilde dağıtıyor. sam yaynak 4. (a+2) a=4 i gi değ A) 15 5. Aşağıc y değe X y Yukarı kaçtır?
16
25
A)-
8
12.
A) 288
C
a
B)
11. Almila'nın matematik soru kitabında çözdüğü
soruların sayısının, çözmediği soruların sayısı-
Google
jig
C
15
8
||
+C
na oranı
-'dir.
Almila'nın soru kitabında 352 soru olduğuna
göre, çözülmemiş soru sayısı kaçtır?
ve
B) 176
O
0|c
b 6
11
1273
D)
07/09
C) 92
253 nin
352
X
D) 64
exop
BS (A.
35
obis C
Ortaokul Matematik
Oran ve Orantı
16 25 A)- 8 12. A) 288 C a B) 11. Almila'nın matematik soru kitabında çözdüğü soruların sayısının, çözmediği soruların sayısı- Google jig C 15 8 || +C na oranı -'dir. Almila'nın soru kitabında 352 soru olduğuna göre, çözülmemiş soru sayısı kaçtır? ve B) 176 O 0|c b 6 11 1273 D) 07/09 C) 92 253 nin 352 X D) 64 exop BS (A. 35 obis C