Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Komşu, Tümler, Bütünler ve Ters Açılar Soruları

2.
3x + 7°
2x+17%
a
b
C) 144
6x-20°
Ali Asaf kalemliğinde bulunan renkli sayı çubuklarını kullanarak yukarıdaki gösterilen şekli oluşturuyor.
Ali Asaf'ın oluşturduğu şekilde kırmızı ve mavi renkli çubuklar birbirine paralel olduğuna göre a ve b açılarının
ölçüleri toplamı kaç derecedir?
A) 132
B) 137
NOMEN
D) 159
203
Ortaokul Matematik
Komşu, Tümler, Bütünler ve Ters Açılar
2. 3x + 7° 2x+17% a b C) 144 6x-20° Ali Asaf kalemliğinde bulunan renkli sayı çubuklarını kullanarak yukarıdaki gösterilen şekli oluşturuyor. Ali Asaf'ın oluşturduğu şekilde kırmızı ve mavi renkli çubuklar birbirine paralel olduğuna göre a ve b açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir? A) 132 B) 137 NOMEN D) 159 203
M
Soru Kitab Palme Yaynave
2.
A
C
Yeni
2a+20°
70°
3a
B
50720-30
Soru Kitabı Palme Yayınevi
50
Yukanda verilen şekilde [BA // [DE // [CF olmak üzere m (ABC) = 70°, m(BCD)=2a+20° ve m (DCF) = 3a'dır.
Buna göre, m (CDE) = x kaç derecedir?
A) 128
B) 138
E
C) 142
50120=40
Co
D) 144
141
Doğrular ve Açılar, Çokgenler. Çember ve Daire
Ortaokul Matematik
Komşu, Tümler, Bütünler ve Ters Açılar
M Soru Kitab Palme Yaynave 2. A C Yeni 2a+20° 70° 3a B 50720-30 Soru Kitabı Palme Yayınevi 50 Yukanda verilen şekilde [BA // [DE // [CF olmak üzere m (ABC) = 70°, m(BCD)=2a+20° ve m (DCF) = 3a'dır. Buna göre, m (CDE) = x kaç derecedir? A) 128 B) 138 E C) 142 50120=40 Co D) 144 141 Doğrular ve Açılar, Çokgenler. Çember ve Daire
Kesenin Oluşturduğu Açılar
1
= 180°)
bulu-
urdon
grufocadır 129-
1884
B
20
76²1
5.
0+60
80
47
4.
Z
A
B
B
G F
126°
132°
D
a+b+c+
D 61°
52°
80° C
ATÖLYE BİLGİSİ
75% E
66°
E
E
A
H
Yanda verilen şekilde
[CD // [BA dır.
Buna göre, BCE açı-
sının ölçüsü kaç de-
recedir?
Yanda verilen şekilde
[BA // [DE'dir.
Buna göre BCD açısı-
nın ölçüsü kaç dere-
cedir?
Yanda verilen şekilde
[BA // GH dir.
Buna göre m(GFE)
kaç derecedir?
Ortaokul Matematik
Komşu, Tümler, Bütünler ve Ters Açılar
Kesenin Oluşturduğu Açılar 1 = 180°) bulu- urdon grufocadır 129- 1884 B 20 76²1 5. 0+60 80 47 4. Z A B B G F 126° 132° D a+b+c+ D 61° 52° 80° C ATÖLYE BİLGİSİ 75% E 66° E E A H Yanda verilen şekilde [CD // [BA dır. Buna göre, BCE açı- sının ölçüsü kaç de- recedir? Yanda verilen şekilde [BA // [DE'dir. Buna göre BCD açısı- nın ölçüsü kaç dere- cedir? Yanda verilen şekilde [BA // GH dir. Buna göre m(GFE) kaç derecedir?
7 BCD açısının
ölçüsü kaçtır?
A) 30°
AB // DE
olmak üzere,
A) 45°
B) 40°
8
ABC açısının ölçüsü
kaçtır?
A) 45⁰
10
AB // DE
olmak
üzere,
B) 55⁰
9
b aşağıdakilerden
hangisidir?
e // f olmak
üzere,
a=2b-15° ise,
B) 55°
xº
100⁰
B
C) 20⁰
C) 60°
2x⁰
K
CQ95⁰
C) 60°
XAB
D
P₁10⁰
d4
C) 55⁰
140°
D) 10°
E
#
D) 65⁰
20⁰
D) 65°
d, e, f doğruları K noktasında kesişmektedir.
Buna göre, x kaç derecedir?
A) 45°
B) 50°
D) 60⁰
11:
12
AE // BD
olmak üzere, x açısının ölçüsü kaçtır?
A) 25⁰
B) 30⁰
C) 35⁰
derecedir?
A) 90°
13
AB // CD
olmak üzere,
xo + y + z
toplamı kaç
14:
B) 120°
»
+
4x D
AB//DE ve
DF//BC olmak
üzere,
ABC açısının
ölçüsü kaçtır?
A) 100° B) 120°
5x+70° C
3x E
C) 180°
$
C
AB//EF//CD olmak üzere, [BF] açıortaydır. Buna
göre, BFE açısının ölçüsü kaçtır?
A) 100⁰
B) 110°
C) 120°
D) 40°
C) 140°
D) 360°
140°
D) 130⁰
40°
+F
D) 160°
11111
Ortaokul Matematik
Komşu, Tümler, Bütünler ve Ters Açılar
7 BCD açısının ölçüsü kaçtır? A) 30° AB // DE olmak üzere, A) 45° B) 40° 8 ABC açısının ölçüsü kaçtır? A) 45⁰ 10 AB // DE olmak üzere, B) 55⁰ 9 b aşağıdakilerden hangisidir? e // f olmak üzere, a=2b-15° ise, B) 55° xº 100⁰ B C) 20⁰ C) 60° 2x⁰ K CQ95⁰ C) 60° XAB D P₁10⁰ d4 C) 55⁰ 140° D) 10° E # D) 65⁰ 20⁰ D) 65° d, e, f doğruları K noktasında kesişmektedir. Buna göre, x kaç derecedir? A) 45° B) 50° D) 60⁰ 11: 12 AE // BD olmak üzere, x açısının ölçüsü kaçtır? A) 25⁰ B) 30⁰ C) 35⁰ derecedir? A) 90° 13 AB // CD olmak üzere, xo + y + z toplamı kaç 14: B) 120° » + 4x D AB//DE ve DF//BC olmak üzere, ABC açısının ölçüsü kaçtır? A) 100° B) 120° 5x+70° C 3x E C) 180° $ C AB//EF//CD olmak üzere, [BF] açıortaydır. Buna göre, BFE açısının ölçüsü kaçtır? A) 100⁰ B) 110° C) 120° D) 40° C) 140° D) 360° 140° D) 130⁰ 40° +F D) 160° 11111
360
124
9.
B
to
A.
Netbil Yayıncılık
25
los
75°
C
65°
49°
E
144° G
p
C) 24
47
ug
72
Yukarıdaki şekilde BA // FH dir.
m(ABC) = x°, m(BCD) = 75°, m(CDE) = 65°,
m(DEG) = 49° ve m(EGF) = 144° olduğuna
göre,x kaçtır?
A) 26
B) 25
•H
4023
*
C
Ortaokul Matematik
Komşu, Tümler, Bütünler ve Ters Açılar
360 124 9. B to A. Netbil Yayıncılık 25 los 75° C 65° 49° E 144° G p C) 24 47 ug 72 Yukarıdaki şekilde BA // FH dir. m(ABC) = x°, m(BCD) = 75°, m(CDE) = 65°, m(DEG) = 49° ve m(EGF) = 144° olduğuna göre,x kaçtır? A) 26 B) 25 •H 4023 * C
Startfen
8.
7.
M
N
B) [KN
THE
10
25°
30⁰
9
1,8
Yukarıdaki şekilde LKR'nın açıortayı aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) [KM
15°
12 1
7.6
A) Saat 15 dk ileri alınırsa
B) Saat 15 dk geri alınırsa
C) Saat 30 dk geri alınırsa
D) Saat 30 dk ileri alınırsa
K
5
300
1800
C) [KO
"""
£
R
Yukarıda verilen saatte aşağıdakilerden hangisi
yapılırsa oluşan açısının açıortayı kesikli çizgi
üzerinde olur?
startfen
D) [KP
Ortaokul Matematik
Komşu, Tümler, Bütünler ve Ters Açılar
Startfen 8. 7. M N B) [KN THE 10 25° 30⁰ 9 1,8 Yukarıdaki şekilde LKR'nın açıortayı aşağıdaki- lerden hangisidir? A) [KM 15° 12 1 7.6 A) Saat 15 dk ileri alınırsa B) Saat 15 dk geri alınırsa C) Saat 30 dk geri alınırsa D) Saat 30 dk ileri alınırsa K 5 300 1800 C) [KO """ £ R Yukarıda verilen saatte aşağıdakilerden hangisi yapılırsa oluşan açısının açıortayı kesikli çizgi üzerinde olur? startfen D) [KP
8
4
Yukandaki şekilde d//e olmak üzere doğrular arasında
kalan açılar numaralandırılmıştır.
Buna göre aşağıda verilen açılardan hangilerinin öl-
çüsü eşit değildir?
A) 1 ile 4 B) 3 ile 8
D) 2 ile 7
C) 1 ile 5
Ortaokul Matematik
Komşu, Tümler, Bütünler ve Ters Açılar
8 4 Yukandaki şekilde d//e olmak üzere doğrular arasında kalan açılar numaralandırılmıştır. Buna göre aşağıda verilen açılardan hangilerinin öl- çüsü eşit değildir? A) 1 ile 4 B) 3 ile 8 D) 2 ile 7 C) 1 ile 5
3.
B
B E
Şekilde ABC ve DEF bütünler iki açıdır.
m (ABC), m (DEF) nin 2 katından 30° fazla
olduğuna göre m (ABC) kaç derecedir?
A) 50
B) 75
C) 130
-65-30
795
D) 140
5.
270-30
A
B
GL
Verilen şekle göre aşağıdaki açıla
gileri komşu açılar değildir?
A) ABF ile FBC
C) ACE ile ECD
B) DG
D) CE
Ortaokul Matematik
Komşu, Tümler, Bütünler ve Ters Açılar
3. B B E Şekilde ABC ve DEF bütünler iki açıdır. m (ABC), m (DEF) nin 2 katından 30° fazla olduğuna göre m (ABC) kaç derecedir? A) 50 B) 75 C) 130 -65-30 795 D) 140 5. 270-30 A B GL Verilen şekle göre aşağıdaki açıla gileri komşu açılar değildir? A) ABF ile FBC C) ACE ile ECD B) DG D) CE
12. Aşağıda, aynı boyutta ve dikdörtgen biçimindeki şeffaf üç karta açılar çizilmiştir.
80%
A04
C
noo
1. kart
B
SINAN KUZUCU
NLARI
HX
B) 5
130°
2. kart
G
178
220
K
O
Hakan, bu kartları yönlerini değiştirmeden AB, FG, KM doğruları ve O noktaları çakışacak şekilde
üst üste koymuştur.
Buna göre son durumda üstten bakıldığında kaç tane dar açı oluşmuştur?
C) 6
70°
3. kart
N
D) 7
Ortaokul Matematik
Komşu, Tümler, Bütünler ve Ters Açılar
12. Aşağıda, aynı boyutta ve dikdörtgen biçimindeki şeffaf üç karta açılar çizilmiştir. 80% A04 C noo 1. kart B SINAN KUZUCU NLARI HX B) 5 130° 2. kart G 178 220 K O Hakan, bu kartları yönlerini değiştirmeden AB, FG, KM doğruları ve O noktaları çakışacak şekilde üst üste koymuştur. Buna göre son durumda üstten bakıldığında kaç tane dar açı oluşmuştur? C) 6 70° 3. kart N D) 7
14.
C
B
A
A) Yalnız I
C) II - III
DE
Yandaki ADB'nin tümleri BDC,
bütünleri ADE'dir.
1. m(ADB) = m(BDC)
II. m(EDB) = 180°
III. m(EDC) ile m(BDC)
bütünlerdir.
IV. m(ADE) +m(BDC) = 180°
Buna göre yukarıdakilerden hangisi ya da han-
giler kesinlikle doğrudur?
B) |- ||- |||
D) I-II-IV
Ortaokul Matematik
Komşu, Tümler, Bütünler ve Ters Açılar
14. C B A A) Yalnız I C) II - III DE Yandaki ADB'nin tümleri BDC, bütünleri ADE'dir. 1. m(ADB) = m(BDC) II. m(EDB) = 180° III. m(EDC) ile m(BDC) bütünlerdir. IV. m(ADE) +m(BDC) = 180° Buna göre yukarıdakilerden hangisi ya da han- giler kesinlikle doğrudur? B) |- ||- ||| D) I-II-IV
4.
A
204
B
Şekil-1
2
30
cti
A
X
B
Şekil-2
Tahir Şekil-1'de verilen birim kareli kağıdı kesik çizgiler boyunca keserek ABC üçgenini elde ediyor. Elde ettiği üçgeni bir-
birine paralel olan mavi ve kırmızı doğru parçaları arasına Şekil-2'de gösterildiği gibi yerleştiriyor.
Buna göre Tahir'in elde ettiği x, y, z açıları için x - z : y kaç derecedir?
A) 36
B) 40
C) 42
D) 45
C
FENOMEN
n
şe
Yuk
3.
köş
rece
A) S
C)
Y
O
A
FENO
Ortaokul Matematik
Komşu, Tümler, Bütünler ve Ters Açılar
4. A 204 B Şekil-1 2 30 cti A X B Şekil-2 Tahir Şekil-1'de verilen birim kareli kağıdı kesik çizgiler boyunca keserek ABC üçgenini elde ediyor. Elde ettiği üçgeni bir- birine paralel olan mavi ve kırmızı doğru parçaları arasına Şekil-2'de gösterildiği gibi yerleştiriyor. Buna göre Tahir'in elde ettiği x, y, z açıları için x - z : y kaç derecedir? A) 36 B) 40 C) 42 D) 45 C FENOMEN n şe Yuk 3. köş rece A) S C) Y O A FENO
e-
19
58
**
eis
7
5.
A
C
A) 112
B
D
B) 116
E
G
Şekilde; [BA // [DH // [EF'dir.
[BC; ABD'nin, [DE; BDH'nın ve [EG; DEF'nin
açıortaylarıdır.
m(ABC) = x + 3° ve m(DEG) = x + 6° olduğuna göre,
m(BDH) kaç derecedir?
C) 120
F
H
....
Feis
Vayinlan
D) 124
Ortaokul Matematik
Komşu, Tümler, Bütünler ve Ters Açılar
e- 19 58 ** eis 7 5. A C A) 112 B D B) 116 E G Şekilde; [BA // [DH // [EF'dir. [BC; ABD'nin, [DE; BDH'nın ve [EG; DEF'nin açıortaylarıdır. m(ABC) = x + 3° ve m(DEG) = x + 6° olduğuna göre, m(BDH) kaç derecedir? C) 120 F H .... Feis Vayinlan D) 124
anda birbirine para
SS PLE
lonin evinin bahçesine şekildeki gibi modern bir havuz yepbeyon
Havuz obama rampasaylo 145 kaçt verende ile 125 lik op yapmaktad
Buna göre Pul Hanim'in havuzunun dip noktasında oluşan xoçisinin ölçüsü kaç derecedi?
A35
PLE-Mamak 38
8) SS
DI 90
165
Ortaokul Matematik
Komşu, Tümler, Bütünler ve Ters Açılar
anda birbirine para SS PLE lonin evinin bahçesine şekildeki gibi modern bir havuz yepbeyon Havuz obama rampasaylo 145 kaçt verende ile 125 lik op yapmaktad Buna göre Pul Hanim'in havuzunun dip noktasında oluşan xoçisinin ölçüsü kaç derecedi? A35 PLE-Mamak 38 8) SS DI 90 165
Doğrular
ve Açılar
0) 107
ve Açılar
A) 150
poğrular
V
B) 156
52"
Bir inşaatta çalışan demir ustosi, d, k, m ve n demir çubuklarını d ile k ve m ile n birbirine paralel olacak şekilde bir telle birbirine
bagliyor. d ile m arasindo x, d ile n arasinda y, k ile n arasında z ve k ile m arasında 52°lik açı oluşuyor.
Buna göre, bu demir çubukların aralarında oluşan x, y ve z açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir?
TEST 80
(186
D) 210
Ortaokul Matematik
Komşu, Tümler, Bütünler ve Ters Açılar
Doğrular ve Açılar 0) 107 ve Açılar A) 150 poğrular V B) 156 52" Bir inşaatta çalışan demir ustosi, d, k, m ve n demir çubuklarını d ile k ve m ile n birbirine paralel olacak şekilde bir telle birbirine bagliyor. d ile m arasindo x, d ile n arasinda y, k ile n arasında z ve k ile m arasında 52°lik açı oluşuyor. Buna göre, bu demir çubukların aralarında oluşan x, y ve z açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir? TEST 80 (186 D) 210
Jar ve Açılar
Corum yolu ile
Doğrular
ve Açılar
63 B
65% D
150°
TEST 79
Sekil 1
Sekal z
Yukanda Şekil 1'de bir buzdolabının iki metal arasına geçirilmiş com rofi görülmektedir. Beyza Hanım buzdolabın temizlerken br
anlık rafı elinden düşürmüş ve rafin comi Sekil 2'deki gibi kırılmıştır.
Buna göre, C noktasındaki "?" kaç derecedir?
A) 288
B) 292
9,309
Ortaokul Matematik
Komşu, Tümler, Bütünler ve Ters Açılar
Jar ve Açılar Corum yolu ile Doğrular ve Açılar 63 B 65% D 150° TEST 79 Sekil 1 Sekal z Yukanda Şekil 1'de bir buzdolabının iki metal arasına geçirilmiş com rofi görülmektedir. Beyza Hanım buzdolabın temizlerken br anlık rafı elinden düşürmüş ve rafin comi Sekil 2'deki gibi kırılmıştır. Buna göre, C noktasındaki "?" kaç derecedir? A) 288 B) 292 9,309
1.
UNITE
A) 95
75°
Konya yolu
B) 100
Doğrular
Eskişehir yolu
Afyon yolu
Çorum yolu
Yukarıda Ankara'nın bir bölgesindeki köprülü kavşak resmi verilmiştir. Eskişehir ile Afyon yolları birbirine paralel, Çorum yolu le
Konya yolu birbirine paraleldir. Eskişehir yolu ile Konya yolunun oluşturduğu dar açının ölçüsü 75° dir.
Buna göre Konya yolu ile Afyon yolunun oluşturduğu geniş açının ölçüsü kaç derecedir?
C) 105
ve Açılar
Doğrular
ve n
D115
Yukarıda Şekil 11
anlik rafı elinder
Buna göre, C n.
A) 288
Ortaokul Matematik
Komşu, Tümler, Bütünler ve Ters Açılar
1. UNITE A) 95 75° Konya yolu B) 100 Doğrular Eskişehir yolu Afyon yolu Çorum yolu Yukarıda Ankara'nın bir bölgesindeki köprülü kavşak resmi verilmiştir. Eskişehir ile Afyon yolları birbirine paralel, Çorum yolu le Konya yolu birbirine paraleldir. Eskişehir yolu ile Konya yolunun oluşturduğu dar açının ölçüsü 75° dir. Buna göre Konya yolu ile Afyon yolunun oluşturduğu geniş açının ölçüsü kaç derecedir? C) 105 ve Açılar Doğrular ve n D115 Yukarıda Şekil 11 anlik rafı elinder Buna göre, C n. A) 288