Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Uzunluk Ölçme Soruları

O
3. Aşağıda verilen şekiller birbirine eş çubuklar kullanılarak oluşturulmuştur.
Bir kibrit çubuğun a birim olduğuna göre, oluşan şekillerden hangisinin çevresinin uzunluğu 12.a br'dir?
A)
DIL
}
7
B)
doga
KOLEJ
S
Ortaokul Matematik
Uzunluk Ölçme
O 3. Aşağıda verilen şekiller birbirine eş çubuklar kullanılarak oluşturulmuştur. Bir kibrit çubuğun a birim olduğuna göre, oluşan şekillerden hangisinin çevresinin uzunluğu 12.a br'dir? A) DIL } 7 B) doga KOLEJ S
3.
X
1
4
Şekil - 1
Şekil - 2
Şekil -3
cm
Bir kenarı √x cm olan eş birim karelerden oluşmuş bir kağıt kırmızı çizgiler doğrultusunda adım adım katlanıyor. Şe-
kil-3'te görünen yüzeyin alanı tam kare bir doğal sayıdır.
Buna göre x bir doğal sayı ise Şekil-1'deki kağıdın çevresi en az kaç cm'dir?
A) 24√7
B) 38√7
C) 24√2
D) 42√2
Ortaokul Matematik
Uzunluk Ölçme
3. X 1 4 Şekil - 1 Şekil - 2 Şekil -3 cm Bir kenarı √x cm olan eş birim karelerden oluşmuş bir kağıt kırmızı çizgiler doğrultusunda adım adım katlanıyor. Şe- kil-3'te görünen yüzeyin alanı tam kare bir doğal sayıdır. Buna göre x bir doğal sayı ise Şekil-1'deki kağıdın çevresi en az kaç cm'dir? A) 24√7 B) 38√7 C) 24√2 D) 42√2
2.
Bir kilometrelik düz bir yarış pistine, başlangıç nok-
tasına uzaklıkları metre cinsinden 3'ün pozitif tam
sayı kuvvetleri olacak şekilde yerleştirilebilecek en
fazla sayıda masa konulmuştur.
Bu masaların üzerlerinde flamalar vardır. Yarışma-
cılar masalardan birer flama alarak yarışacaklardır.
Bu yarışmaya katılan 10 koşucudan 6'sı yarışı bitir-
miş, 2'si 500. metrede, 2'si ise 750. metrede yarışı
bırakmıştır.
Yarış tamamlandığında yarışmacıların aldığı top-
lam flama sayısı kaçtır?
A) 36
B) 56
C) 58
Zeka Küpü Yayınları
D) 60
Ortaokul Matematik
Uzunluk Ölçme
2. Bir kilometrelik düz bir yarış pistine, başlangıç nok- tasına uzaklıkları metre cinsinden 3'ün pozitif tam sayı kuvvetleri olacak şekilde yerleştirilebilecek en fazla sayıda masa konulmuştur. Bu masaların üzerlerinde flamalar vardır. Yarışma- cılar masalardan birer flama alarak yarışacaklardır. Bu yarışmaya katılan 10 koşucudan 6'sı yarışı bitir- miş, 2'si 500. metrede, 2'si ise 750. metrede yarışı bırakmıştır. Yarış tamamlandığında yarışmacıların aldığı top- lam flama sayısı kaçtır? A) 36 B) 56 C) 58 Zeka Küpü Yayınları D) 60
1)
A
DİK ÜÇGEN VE PİSAGOR BAĞINTISI
B
Yukarıdaki birim kareli zemin üzerine Elif'in
çizdiği doğru parçasının uzunluğunu en yakın
tahmin eden arkadaşı aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) Burak →7 br
C) Ayşe → 9 br
B) Mine 8 br
D) Hülya → 10 br
Ortaokul Matematik
Uzunluk Ölçme
1) A DİK ÜÇGEN VE PİSAGOR BAĞINTISI B Yukarıdaki birim kareli zemin üzerine Elif'in çizdiği doğru parçasının uzunluğunu en yakın tahmin eden arkadaşı aşağıdakilerden hangi- sidir? A) Burak →7 br C) Ayşe → 9 br B) Mine 8 br D) Hülya → 10 br
tonguç
Bir su deposu ile havuz arasına uzunlukları 50 cm olan borular
döşendiğinde son borunun havuza uzaklığı 30 cm olmuştur. Ay-
ni su deposu ile havuz arasına uzunlukları 80 cm olan borular dö-
şendiğinde son borunun havuza uzaklığı 60 cm olmuştur.
So
25
25
25
12012
60 2
30
15√2
120
-4.60
On MT
31
50 cm
80 cm
B) 11,8
43
1. Durum
400-3 (139 cm
43m
4612
II. Durum
E
Su deposu ile havuz arasında boru döşenmesi gereken mesa-
fenin 10 m'den fazla olduğu bilindiğine göre bu mesafe en az
kaç metredir?
A) 11,6
4600m
25
46m
25
C) 12,3
80 12
40
2
20
10
2
D) 12,6
Ortaokul Matematik
Uzunluk Ölçme
tonguç Bir su deposu ile havuz arasına uzunlukları 50 cm olan borular döşendiğinde son borunun havuza uzaklığı 30 cm olmuştur. Ay- ni su deposu ile havuz arasına uzunlukları 80 cm olan borular dö- şendiğinde son borunun havuza uzaklığı 60 cm olmuştur. So 25 25 25 12012 60 2 30 15√2 120 -4.60 On MT 31 50 cm 80 cm B) 11,8 43 1. Durum 400-3 (139 cm 43m 4612 II. Durum E Su deposu ile havuz arasında boru döşenmesi gereken mesa- fenin 10 m'den fazla olduğu bilindiğine göre bu mesafe en az kaç metredir? A) 11,6 4600m 25 46m 25 C) 12,3 80 12 40 2 20 10 2 D) 12,6
5
Q
Bir kilometrelik düz bir yarış pistine, başlangıç nok-
tasına uzaklıkları metre cinsinden 3'ün pozitif tam
sayı kuvvetleri olacak şekilde yerleştirilebilecek en
fazla sayıda masa konulmuştur.
Bu masaların üzerlerinde flamalar vardır. Yarışma-
cilar masalardan birer flama alarak yarışacaklardır.
Bu yarışmaya katılan 10 koşucudan 6'sı yarışı bitir-
miş, 2'si 500. metrede, 2'si ise 750. metrede yarışı
bırakmıştır.
Yarış tamamlandığında yarışmacıların aldığı top-
lam flama sayısı kaçtır?
A) 36
ķ
B) 56
ikni
C) 58
27
58
D) 60
81
Zeka Küpü Yayınları
Ortaokul Matematik
Uzunluk Ölçme
5 Q Bir kilometrelik düz bir yarış pistine, başlangıç nok- tasına uzaklıkları metre cinsinden 3'ün pozitif tam sayı kuvvetleri olacak şekilde yerleştirilebilecek en fazla sayıda masa konulmuştur. Bu masaların üzerlerinde flamalar vardır. Yarışma- cilar masalardan birer flama alarak yarışacaklardır. Bu yarışmaya katılan 10 koşucudan 6'sı yarışı bitir- miş, 2'si 500. metrede, 2'si ise 750. metrede yarışı bırakmıştır. Yarış tamamlandığında yarışmacıların aldığı top- lam flama sayısı kaçtır? A) 36 ķ B) 56 ikni C) 58 27 58 D) 60 81 Zeka Küpü Yayınları
10. sol
140 cm
nonus
de Bir elbise dolabının sol ve sağ bölümleri farklı
şekilde düzenlenmiştir.
• Sol bölümdeki eş çekmecelerin her birinin
dikey uzunluğu sağ bölmedeki her bir eş
çekmecenin dikey uzunluğunun yarısıdır.
• Sol bölmedeki eş rafların uzunlukları topla-
mı sağ bölmedeki boş kısmın dikey uzunlu-
ğundan 18 cm fazladır.
Buna göre elbise dolabının boyu kaç santi-
metredir?
A) 212
B) 210
C) 208
D) 206
(A
2
N
Ortaokul Matematik
Uzunluk Ölçme
10. sol 140 cm nonus de Bir elbise dolabının sol ve sağ bölümleri farklı şekilde düzenlenmiştir. • Sol bölümdeki eş çekmecelerin her birinin dikey uzunluğu sağ bölmedeki her bir eş çekmecenin dikey uzunluğunun yarısıdır. • Sol bölmedeki eş rafların uzunlukları topla- mı sağ bölmedeki boş kısmın dikey uzunlu- ğundan 18 cm fazladır. Buna göre elbise dolabının boyu kaç santi- metredir? A) 212 B) 210 C) 208 D) 206 (A 2 N
iK
RI
1 liralık madeni paraların yarıçapı 13,075 mm'dir.
3 adet madeni para merkezleri hizalanarak yan yana
konulduğunda görseldeki iki uç nokta (merkezlerle
aynı hizada) arasındaki uzaklığın mm cinsinden bilimsel
gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 7,845-10
C) 7,16-102
O nITELIK
YAYINLARI
B) 7,845-102
D) 7,16-103
Ortaokul Matematik
Uzunluk Ölçme
iK RI 1 liralık madeni paraların yarıçapı 13,075 mm'dir. 3 adet madeni para merkezleri hizalanarak yan yana konulduğunda görseldeki iki uç nokta (merkezlerle aynı hizada) arasındaki uzaklığın mm cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 7,845-10 C) 7,16-102 O nITELIK YAYINLARI B) 7,845-102 D) 7,16-103
nz
200
62Z0
7. Musa ile Ömer'in 500 metre uzunluğundaki doğrusal bir yolun başlangıç noktasına olan uzaklıkları metre cinsin-
den aşağıda gösterilmiştir.
76
346
Başlangıç
noktası
FUZDELER
200 m 200
Musa
400 m
Ömer
B) 50 metre azalır.
KDS
100
C) 50 metre artar.
metre
can porns
T20
Musa belirtilen ok yönünde başlangıç noktasına olan uzaklığının %70'i kadar ilerlemiştir. Ömer ise belirtilen ok
yönünde bitiş noktasına olan uzaklığının %90'ı kadar ilerlemiştir.
20 209
875
Bitiş
noktası
Buna göre bu hareketlerden sonra Musa ile Ömer arasındaki mesafe ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 40
söylenebilir?
A) 170 metre azalır.
20g Is
340 36,000
36.0p
1400
D) 170 metre artar.
Ortaokul Matematik
Uzunluk Ölçme
nz 200 62Z0 7. Musa ile Ömer'in 500 metre uzunluğundaki doğrusal bir yolun başlangıç noktasına olan uzaklıkları metre cinsin- den aşağıda gösterilmiştir. 76 346 Başlangıç noktası FUZDELER 200 m 200 Musa 400 m Ömer B) 50 metre azalır. KDS 100 C) 50 metre artar. metre can porns T20 Musa belirtilen ok yönünde başlangıç noktasına olan uzaklığının %70'i kadar ilerlemiştir. Ömer ise belirtilen ok yönünde bitiş noktasına olan uzaklığının %90'ı kadar ilerlemiştir. 20 209 875 Bitiş noktası Buna göre bu hareketlerden sonra Musa ile Ömer arasındaki mesafe ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 40 söylenebilir? A) 170 metre azalır. 20g Is 340 36,000 36.0p 1400 D) 170 metre artar.
ÇARPANLAR VE KATLAR
4. Ece, bir ayrıtının uzunluğu 8 cm olan pembe renkli ve
bir ayrıtının uzunluğu 12 cm olan yeşil renkli küpler-
den aynı renk olanları üst üste koyarak eşit yüksek-
likte yapılar elde ediyor.
Zemin
Ece'nin elde ettiği yapıların yüksekliklerinin 3 metre-
den az olduğu bilinmektedir.
Buna göre Ece'nin üst üste koyduğu pembe
renkli küp sayısı yeşil renkli küp sayısından en
çok kaç adet fazladır?
A) 8
B) 10
C) 12
D) 14
Ortaokul Matematik
Uzunluk Ölçme
ÇARPANLAR VE KATLAR 4. Ece, bir ayrıtının uzunluğu 8 cm olan pembe renkli ve bir ayrıtının uzunluğu 12 cm olan yeşil renkli küpler- den aynı renk olanları üst üste koyarak eşit yüksek- likte yapılar elde ediyor. Zemin Ece'nin elde ettiği yapıların yüksekliklerinin 3 metre- den az olduğu bilinmektedir. Buna göre Ece'nin üst üste koyduğu pembe renkli küp sayısı yeşil renkli küp sayısından en çok kaç adet fazladır? A) 8 B) 10 C) 12 D) 14
50/56
5
makar-
ektedir.
likte bu
luğuna
ar için
90
matsev yayıncıyk
Bilim insanları ses
hızının 6 katı kadar
hızlı giden yolcu
uçağıyla bilim
dünyasını etkilemeye
hazırlanıyor!!!
Ses hızı yaklaşık olarak 340 m/sn. olduğu-
na göre, gazete haberindeki yolcu uçağı 1
dakikada kaç kilometre yol alabilir?
A) 20,4 B) 40,8 C) 81,6
D) 122,4
Ortaokul Matematik
Uzunluk Ölçme
50/56 5 makar- ektedir. likte bu luğuna ar için 90 matsev yayıncıyk Bilim insanları ses hızının 6 katı kadar hızlı giden yolcu uçağıyla bilim dünyasını etkilemeye hazırlanıyor!!! Ses hızı yaklaşık olarak 340 m/sn. olduğu- na göre, gazete haberindeki yolcu uçağı 1 dakikada kaç kilometre yol alabilir? A) 20,4 B) 40,8 C) 81,6 D) 122,4
YAYINLARI
10. Uzun kenar uzunluğu kısa kenar uzunluğunun
3 katından 4 cm fazla olan dikdörtgen şeklin
deki kağıtların dört tanesi uzun kenarlarından
yapıştırılarak bir kare elde ediliyor.
Buna göre bu dikdörtgenlerden birinin k
sa kenar uzunluğu kaç santimetredir?
A) 3
B) 4
C) 8 (B
D) 12
Ortaokul Matematik
Uzunluk Ölçme
YAYINLARI 10. Uzun kenar uzunluğu kısa kenar uzunluğunun 3 katından 4 cm fazla olan dikdörtgen şeklin deki kağıtların dört tanesi uzun kenarlarından yapıştırılarak bir kare elde ediliyor. Buna göre bu dikdörtgenlerden birinin k sa kenar uzunluğu kaç santimetredir? A) 3 B) 4 C) 8 (B D) 12
5)
Yarıçap uzunluğu r cm olan bir çemberin çevre uzunluğu 2 - - r santimetredir.
Duru
Masal
SCULLER
25 cm
40 cm
Duru'nun oyuncağındaki tekerleğin merkezinin zemine uzaklığı 25 cm, Masal'ın oyuncağındaki tekerleğin
merkezinin zemine uzaklığı 40 cm'dir. Bu oyuncaklar |AB| yolunu aldıklarında Duru'nun tekerleği, Masal'ın
tekerleğinden 6 tur fazla dönmüştür.
Buna göre, JABI yolunun uzunluğu kaç metredir? (π = 3 alınız.) (1 m = 100 cm)
A) 12 660 roof shovic2B) 240misd
6)
modC) 361250s Ase
misa maxa og snopubio mi 00T shapis biext tesc asinA-lianslat
Triberamolls pot obled
D) 48
Ortaokul Matematik
Uzunluk Ölçme
5) Yarıçap uzunluğu r cm olan bir çemberin çevre uzunluğu 2 - - r santimetredir. Duru Masal SCULLER 25 cm 40 cm Duru'nun oyuncağındaki tekerleğin merkezinin zemine uzaklığı 25 cm, Masal'ın oyuncağındaki tekerleğin merkezinin zemine uzaklığı 40 cm'dir. Bu oyuncaklar |AB| yolunu aldıklarında Duru'nun tekerleği, Masal'ın tekerleğinden 6 tur fazla dönmüştür. Buna göre, JABI yolunun uzunluğu kaç metredir? (π = 3 alınız.) (1 m = 100 cm) A) 12 660 roof shovic2B) 240misd 6) modC) 361250s Ase misa maxa og snopubio mi 00T shapis biext tesc asinA-lianslat Triberamolls pot obled D) 48
13- Bir dondurucu, sebzeleri 7 dakika 36
saniyede, etleri 10 dakika 25 saniyede
dondurabilmektedir. Buna göre etlerin donma
süresi sebzelerin donma süresinden kaç saniye
fazladır?
A) 145
B) 169
C) 174
D) 182
k
A
Ortaokul Matematik
Uzunluk Ölçme
13- Bir dondurucu, sebzeleri 7 dakika 36 saniyede, etleri 10 dakika 25 saniyede dondurabilmektedir. Buna göre etlerin donma süresi sebzelerin donma süresinden kaç saniye fazladır? A) 145 B) 169 C) 174 D) 182 k A
20) 30 cm uzunluğundaki bir fidan ayda 5 cm uzamaktadır.
Buna göre bu fidanın 4 aylık büyümesini gösteren
grafik aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
30
C)
50
timhane.com
Boy (cm)
1 2 3
4 Boy (cm)
1 2 3
20
4
B)
50
30
0
D)
30
20
Boy (cm)
1 2
Boy (cm)
1
3 4
2 3 4
Ay
Ay
Ortaokul Matematik
Uzunluk Ölçme
20) 30 cm uzunluğundaki bir fidan ayda 5 cm uzamaktadır. Buna göre bu fidanın 4 aylık büyümesini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir? A) 30 C) 50 timhane.com Boy (cm) 1 2 3 4 Boy (cm) 1 2 3 20 4 B) 50 30 0 D) 30 20 Boy (cm) 1 2 Boy (cm) 1 3 4 2 3 4 Ay Ay
Kargo tartum görevlisi olan Asum Bey, önce bu
yük koliyi tortmiştir. Daha sonra büyük kolinin
üzerine küçük koliyi koyarak tartmiştir.
Buna göre büyük kolinin ağırlığı, küçük kolinin
agirligindan kaç kg fazladu?
A) 56,246
C) 56,264
gile
8157,246
DIS7,646 001 co
apadakilerden hangisi sis
A) 0,6 m
C) 0,55 m
DIS
Ortaokul Matematik
Uzunluk Ölçme
Kargo tartum görevlisi olan Asum Bey, önce bu yük koliyi tortmiştir. Daha sonra büyük kolinin üzerine küçük koliyi koyarak tartmiştir. Buna göre büyük kolinin ağırlığı, küçük kolinin agirligindan kaç kg fazladu? A) 56,246 C) 56,264 gile 8157,246 DIS7,646 001 co apadakilerden hangisi sis A) 0,6 m C) 0,55 m DIS