Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Ondalık Sayıları Çözümleme Soruları

15. Aşağıdaki tabloda bir çiftçinin günlere göre bahçesinden
topladığı elma miktarlarının ton cinsinden değeri çözüm-
lenmiş olarak gösterilmiştir. Toplanan elma miktarı her gün
bir önceki günden daha az olmuştur. Günlük toplanan el-
ma miktarlarının çözümlenişi yapılırken üsler soldan sağa
doğru küçülmektedir.
Tablo: Günlere Göre Toplanan Elma Miktarları
Günler
Toplanan Elma Miktarı (Ton)
Pazartesi
210a + 310-³
8 10b +410-²
3-10° +610-3
5-10d +2-10-3
Sali
Çarşamba
Perşembe
A) 2,931
C) 3,201
a, b, c ve-d birer tam sayı olduğuna göre bu 4 günde
toplanan elma miktarı en az kaç tondur?
RAF YAYINLARI
B) 3,102
D) 30,12
16. Eşit
ğın
ni
Ortaokul Matematik
Ondalık Sayıları Çözümleme
15. Aşağıdaki tabloda bir çiftçinin günlere göre bahçesinden topladığı elma miktarlarının ton cinsinden değeri çözüm- lenmiş olarak gösterilmiştir. Toplanan elma miktarı her gün bir önceki günden daha az olmuştur. Günlük toplanan el- ma miktarlarının çözümlenişi yapılırken üsler soldan sağa doğru küçülmektedir. Tablo: Günlere Göre Toplanan Elma Miktarları Günler Toplanan Elma Miktarı (Ton) Pazartesi 210a + 310-³ 8 10b +410-² 3-10° +610-3 5-10d +2-10-3 Sali Çarşamba Perşembe A) 2,931 C) 3,201 a, b, c ve-d birer tam sayı olduğuna göre bu 4 günde toplanan elma miktarı en az kaç tondur? RAF YAYINLARI B) 3,102 D) 30,12 16. Eşit ğın ni
14.
ÜSLÜ İFADELER-6
13. Aşağıdaki tabloda 1 bardak süt (200 ml içerisindeki besin değerleri ve miktarlan verilmiştir.
Tablo: 1 Bardak Sütteki Besin Değeri ve Miktarlan
69
A) 86
76
A) 7-10° +7.10¹ +4·10 ²
B) 7-10¹ +7-10° +4·10 ¹
2
C) 7-10° +4
+4.10¹ +7.10
D) 7-10¹+7-10 ²+4.10 ³
3
58
Her gün düzenli olarak 1 bardak süt içen bir çocuğun 10 gün boyunca sütten aldığı karbonhidrat,
protein, C vitamini ve kalsiyumun toplam ağırlığı gram cinsinden aşağıda çözümlemesi verilen
ondalık gösterimlerden hangisi ile gösterilebilir? (1 gram = 1000 miligram)
86
4⁰
99
38
10⁰
2
11
Besin Değerl
16
Karbonhidrat
B) 66
Protein
Yağ
A Vitamini
C Vitamini
Potasyum
Kalsiyum
Demir
www.LGSTESTI BLOGSPOT.COM
1 Su Bardağı / 200 gr
0.99
6,6 g
6,6 g
252,0 IU
2,0 mg
304,0 mg
238,0 mg
0,2 mg
Aslı, yandaki halkanın her bir dilimine 16, 28, 36,
nünde artan bir düzende yazmıştır.
7
116 üslü sayılarını saat yö-
Aslı'nın yazdığı bu sayılar halkada dururken, bu sefer Deniz yine 16, 26, 36, 116
sayılarını, Aslı'nın 16 yazdığı dilim dışındaki herhangi bir dilimden başlayarak
saat yönünde artan bir düzende yazmıştır.
Deniz'in yazım işleminden sonra her bir dilimde oluşan sayılar çarpıldığın-
da dilimlerin bir tanesinde oluşan sayıların çarpımı 412 olduğuna göre, De-
niz sayıları hangi sayının yazılı olduğu dilimden yazmaya başlamış olabilir?
C) 46
D) 36
Ortaokul Matematik
Ondalık Sayıları Çözümleme
14. ÜSLÜ İFADELER-6 13. Aşağıdaki tabloda 1 bardak süt (200 ml içerisindeki besin değerleri ve miktarlan verilmiştir. Tablo: 1 Bardak Sütteki Besin Değeri ve Miktarlan 69 A) 86 76 A) 7-10° +7.10¹ +4·10 ² B) 7-10¹ +7-10° +4·10 ¹ 2 C) 7-10° +4 +4.10¹ +7.10 D) 7-10¹+7-10 ²+4.10 ³ 3 58 Her gün düzenli olarak 1 bardak süt içen bir çocuğun 10 gün boyunca sütten aldığı karbonhidrat, protein, C vitamini ve kalsiyumun toplam ağırlığı gram cinsinden aşağıda çözümlemesi verilen ondalık gösterimlerden hangisi ile gösterilebilir? (1 gram = 1000 miligram) 86 4⁰ 99 38 10⁰ 2 11 Besin Değerl 16 Karbonhidrat B) 66 Protein Yağ A Vitamini C Vitamini Potasyum Kalsiyum Demir www.LGSTESTI BLOGSPOT.COM 1 Su Bardağı / 200 gr 0.99 6,6 g 6,6 g 252,0 IU 2,0 mg 304,0 mg 238,0 mg 0,2 mg Aslı, yandaki halkanın her bir dilimine 16, 28, 36, nünde artan bir düzende yazmıştır. 7 116 üslü sayılarını saat yö- Aslı'nın yazdığı bu sayılar halkada dururken, bu sefer Deniz yine 16, 26, 36, 116 sayılarını, Aslı'nın 16 yazdığı dilim dışındaki herhangi bir dilimden başlayarak saat yönünde artan bir düzende yazmıştır. Deniz'in yazım işleminden sonra her bir dilimde oluşan sayılar çarpıldığın- da dilimlerin bir tanesinde oluşan sayıların çarpımı 412 olduğuna göre, De- niz sayıları hangi sayının yazılı olduğu dilimden yazmaya başlamış olabilir? C) 46 D) 36
4. Bir kişinin Ay'ı görebilmesi için Güneş'ten çıkan ışığın Ay'dan yansıyarak bakan kişinin gözlerine ulaşması gerek
Güneş
1,4962-108 km
Ay
C) 4 dk
3,8-105 km
Dünya
Güneş, Ay ve Dünya şekildeki konumda iken Gökhan Dünya'dan Ay'a bakıyor.
Işığın saniyedeki hızı 300 000 kilometre olduğuna göre Gökhan'ın Ay'ı görmesini sağlayan ışık, Güneş'ten
çıktıktan ne kadar süre sonra Gökhan'a ulaşır?
A) 8 dk 20 sn
B) 5 dk 10 sn
D) 3 dk 2 sn
Yuka
sonu
Om
Bu
Ba
Ortaokul Matematik
Ondalık Sayıları Çözümleme
4. Bir kişinin Ay'ı görebilmesi için Güneş'ten çıkan ışığın Ay'dan yansıyarak bakan kişinin gözlerine ulaşması gerek Güneş 1,4962-108 km Ay C) 4 dk 3,8-105 km Dünya Güneş, Ay ve Dünya şekildeki konumda iken Gökhan Dünya'dan Ay'a bakıyor. Işığın saniyedeki hızı 300 000 kilometre olduğuna göre Gökhan'ın Ay'ı görmesini sağlayan ışık, Güneş'ten çıktıktan ne kadar süre sonra Gökhan'a ulaşır? A) 8 dk 20 sn B) 5 dk 10 sn D) 3 dk 2 sn Yuka sonu Om Bu Ba
aki-
4,15-102 mm
1,24-10³ mm
Görselde ekranı dikdörtgen biçiminde olan bir televizyonu
ekran ölçüleri verilmiştir.
Ekranın alanı mm² cinsinden aşağıdakilerden hangisine
12
eşittir?
A) 514600-10-2
C) 0,05146-103
B) 51,46 - 104
D) 5,146-10-4
Ortaokul Matematik
Ondalık Sayıları Çözümleme
aki- 4,15-102 mm 1,24-10³ mm Görselde ekranı dikdörtgen biçiminde olan bir televizyonu ekran ölçüleri verilmiştir. Ekranın alanı mm² cinsinden aşağıdakilerden hangisine 12 eşittir? A) 514600-10-2 C) 0,05146-103 B) 51,46 - 104 D) 5,146-10-4
7.
5)
-
2
3)-
2
5
= 0,2
= 2,5 4)
8
25
3
4
7
2
= 0,75 x 50
2
= 3,5
17
= 3,2 6) = 0,85
20
--------
B) 1, 3 ve 5
D) 2, 5 ve 6
I
Verilen kesirlerden hangilerinin ondalık
gösterimleri doğrudur?
A) 2, 4 ve 6
C) 3, 5 ve 6
1
1
Ortaokul Matematik
Ondalık Sayıları Çözümleme
7. 5) - 2 3)- 2 5 = 0,2 = 2,5 4) 8 25 3 4 7 2 = 0,75 x 50 2 = 3,5 17 = 3,2 6) = 0,85 20 -------- B) 1, 3 ve 5 D) 2, 5 ve 6 I Verilen kesirlerden hangilerinin ondalık gösterimleri doğrudur? A) 2, 4 ve 6 C) 3, 5 ve 6 1 1
8.
sınıf
4.
LGS
LGS Sayısal 4. Deneme Sınavı
Selin yeterince elma, portakal ve havuç suyunu farklı miktarlarda karıştırarak birer litrelik dört şişe meyve suyu hazırlıyor. Aşağıdaki
tabloda Selin'in hazırladığı şişelerde bulunan meyve sularının miktarları litre cinsinden çözümlenmiş olarak verilmiştir.
Tablo: Selin'in Hazırladığı Şişelerdeki Meyve Suyu Miktarları (Litre)
Şişe
Elma Suyu
8-10¹+2-10-³
Portakal Suyu
1-10¹+2 10-²
1. Şişe
2. Şişe
2-10¹ +4-10³
3. Şişe 1-10¹+5 102+5-10-3
4. Şişe 210¹ +3-10-²
Matematik
1-101+9-10²+2 10
5 10 +4-10-²
3-10¹+6-10-²
Havuç Suyu
7 10² +8 10
6-10¹ +4 10
3 10+5 10³
4-101+1-10-²
Selin şişelerden birini arkadaşına veriyor. Arkadaşına verdiği şişedeki portakal suyu miktarı elma suyu miktarından fazla, havuç suyu
miktarından azdır.
Buna göre Selin hangi şişeyi arkadaşına vermiştir?
A) 1. Şişe
B) 2. Şişe
C) 3. Şişe
D) 4. Şişe
Ortaokul Matematik
Ondalık Sayıları Çözümleme
8. sınıf 4. LGS LGS Sayısal 4. Deneme Sınavı Selin yeterince elma, portakal ve havuç suyunu farklı miktarlarda karıştırarak birer litrelik dört şişe meyve suyu hazırlıyor. Aşağıdaki tabloda Selin'in hazırladığı şişelerde bulunan meyve sularının miktarları litre cinsinden çözümlenmiş olarak verilmiştir. Tablo: Selin'in Hazırladığı Şişelerdeki Meyve Suyu Miktarları (Litre) Şişe Elma Suyu 8-10¹+2-10-³ Portakal Suyu 1-10¹+2 10-² 1. Şişe 2. Şişe 2-10¹ +4-10³ 3. Şişe 1-10¹+5 102+5-10-3 4. Şişe 210¹ +3-10-² Matematik 1-101+9-10²+2 10 5 10 +4-10-² 3-10¹+6-10-² Havuç Suyu 7 10² +8 10 6-10¹ +4 10 3 10+5 10³ 4-101+1-10-² Selin şişelerden birini arkadaşına veriyor. Arkadaşına verdiği şişedeki portakal suyu miktarı elma suyu miktarından fazla, havuç suyu miktarından azdır. Buna göre Selin hangi şişeyi arkadaşına vermiştir? A) 1. Şişe B) 2. Şişe C) 3. Şişe D) 4. Şişe
TEST-18
8. Aşağıda verilen kutucuklar içerisinde yazan üslü ifa-
delerden değeri 0 ile 1 arasında olan üstü ifadenin
bulunduğu kutucuk mavi boya ile boyanacaktır.
(+3=1
-4-2 (-4)
(-3)-6
54
Buna göre yukarıdaki kutucuklardan kaç tanesi
mavi boya ile boyanır?
AVA
B) 3
37
-7291-
243
C) 2
D) 1
64
Yeni Nesile
Ortaokul Matematik
Ondalık Sayıları Çözümleme
TEST-18 8. Aşağıda verilen kutucuklar içerisinde yazan üslü ifa- delerden değeri 0 ile 1 arasında olan üstü ifadenin bulunduğu kutucuk mavi boya ile boyanacaktır. (+3=1 -4-2 (-4) (-3)-6 54 Buna göre yukarıdaki kutucuklardan kaç tanesi mavi boya ile boyanır? AVA B) 3 37 -7291- 243 C) 2 D) 1 64 Yeni Nesile
4. Böbreklerimiz 1 dakikada ortalama 1,386 litre kan süzer.
Buna göre, böbreklerimizin 8 dakikada ortalama süzdüğü kanın litre cinsinden çözümlenmiş hâli aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) 1.10 +8.0,1 + 8.0,01
C) 1 10+1 1+8.0,01 +8 0,001
B) 1.10+ 8.0,01 +8 0,001
D) 1.10+1 1+8-0,1+8 0,01
Ortaokul Matematik
Ondalık Sayıları Çözümleme
4. Böbreklerimiz 1 dakikada ortalama 1,386 litre kan süzer. Buna göre, böbreklerimizin 8 dakikada ortalama süzdüğü kanın litre cinsinden çözümlenmiş hâli aşağıda- kilerden hangisidir? A) 1.10 +8.0,1 + 8.0,01 C) 1 10+1 1+8.0,01 +8 0,001 B) 1.10+ 8.0,01 +8 0,001 D) 1.10+1 1+8-0,1+8 0,01
15. Aşağıdaki kartta bir ondalık gösterimin çözümlenmiş hâli verilmiştir.
1.10² +8.10¹ +2.10-²
Buna göre kartta yazılı olan ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisi ile toplanırsa sonuç bir
tam sayı olur?
A) 8.101 +8-10-²
-2
C) 4.10¹ +110° +8.10-²
B) 5.10° +8.101 +9.10-²
D) 7. 10° +9.101 +8.10-²
16 Asağıdaki tabloda sadece A, B ve C maddelerinin bulunduğu bir karışımın içindeki madde karışım
Ortaokul Matematik
Ondalık Sayıları Çözümleme
15. Aşağıdaki kartta bir ondalık gösterimin çözümlenmiş hâli verilmiştir. 1.10² +8.10¹ +2.10-² Buna göre kartta yazılı olan ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisi ile toplanırsa sonuç bir tam sayı olur? A) 8.101 +8-10-² -2 C) 4.10¹ +110° +8.10-² B) 5.10° +8.101 +9.10-² D) 7. 10° +9.101 +8.10-² 16 Asağıdaki tabloda sadece A, B ve C maddelerinin bulunduğu bir karışımın içindeki madde karışım
1. Başlangıçta içinde 1,75 litre su bulunan sürahiye içlerinde belirtilen miktarda su bulunan bardaklarla ekleme yapılacaktır.
1,75 L
42L
2 L 41L
111
22L
IV
• I, II ve IV numaralı bardaklar tamamen boşaltılırsa sürahinin bir kısmı boş kalmaktadır.
II, III ve IV numaralı bardaklar tamamen boşaltılırsa sürahiden bir miktar su taşmaktadır.
Buna göre, sürahinin toplam hacmi (litre) aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 2B) 2,25
C) 2,5
D) 2,75
Ortaokul Matematik
Ondalık Sayıları Çözümleme
1. Başlangıçta içinde 1,75 litre su bulunan sürahiye içlerinde belirtilen miktarda su bulunan bardaklarla ekleme yapılacaktır. 1,75 L 42L 2 L 41L 111 22L IV • I, II ve IV numaralı bardaklar tamamen boşaltılırsa sürahinin bir kısmı boş kalmaktadır. II, III ve IV numaralı bardaklar tamamen boşaltılırsa sürahiden bir miktar su taşmaktadır. Buna göre, sürahinin toplam hacmi (litre) aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 2B) 2,25 C) 2,5 D) 2,75
1. Bir ondalık gösterimin, basamak değerleri toplamı şeklinde yazılmasına ondalık gösterimin çözümlenmesi denir.
Asansörlerin üzerinde taşıyabilecekleri kapasite ve kişi sayısı yazmaktadır.
Aşağıda bir restorana giden beş arkadaş asansörle 6. kata çıkacaklardır. Beş arkadaşın kütlelerinin çözümlenmiş hâli aşağı-
daki tabloda verilmiştir.
Kişi
Beril
Beyza
İrem
Gökhan
Taha
Tablo: Kişi Kütleleri
Kütlesi (kg)
6.101 + 2.10⁰
6.101 + 1.100
6.101 + 3.10⁰
8.101 + 4.10⁰
9.101 + 1.10⁰
186
62
61
63
84
91
Restoranın asansörünün önüne geldikten sonra üzerinde "4 kişilik, 270 kg" yazısını görmüşlerdir.
Buna göre aynı anda asansörü kullanamayan kimdir?
A) Taha
B) Gökhan
C) Beril
123
7910
214
124
91 D
D) Irem
123
Ortaokul Matematik
Ondalık Sayıları Çözümleme
1. Bir ondalık gösterimin, basamak değerleri toplamı şeklinde yazılmasına ondalık gösterimin çözümlenmesi denir. Asansörlerin üzerinde taşıyabilecekleri kapasite ve kişi sayısı yazmaktadır. Aşağıda bir restorana giden beş arkadaş asansörle 6. kata çıkacaklardır. Beş arkadaşın kütlelerinin çözümlenmiş hâli aşağı- daki tabloda verilmiştir. Kişi Beril Beyza İrem Gökhan Taha Tablo: Kişi Kütleleri Kütlesi (kg) 6.101 + 2.10⁰ 6.101 + 1.100 6.101 + 3.10⁰ 8.101 + 4.10⁰ 9.101 + 1.10⁰ 186 62 61 63 84 91 Restoranın asansörünün önüne geldikten sonra üzerinde "4 kişilik, 270 kg" yazısını görmüşlerdir. Buna göre aynı anda asansörü kullanamayan kimdir? A) Taha B) Gökhan C) Beril 123 7910 214 124 91 D D) Irem 123
6.
Farklı renkteki üç topun kütlelerinin gram cinsinden çözümlenmiş hâli aşağıdaki tabloda verilmiş-
3
tir.
20
A) 105
8172
Top
Siyah
Beyaz
Kırmızı
Kütlesi (gram)
2x. 10° +10¹ +3.10-²
y. 10° + z. 10-1
Tablodaki x, y, z birer rakam olmak üzere bu üç topun kütleleri toplamının gram cinsinden çözüm-
lenmiş hâli 1.10+2.10° +9.10¹ +5.10-2 dir.
T
Buna göre
işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?
10.10²
10%
B) 104
Z.
1000
10⁰
C) 10³
201
D) 10²
Jor
Ortaokul Matematik
Ondalık Sayıları Çözümleme
6. Farklı renkteki üç topun kütlelerinin gram cinsinden çözümlenmiş hâli aşağıdaki tabloda verilmiş- 3 tir. 20 A) 105 8172 Top Siyah Beyaz Kırmızı Kütlesi (gram) 2x. 10° +10¹ +3.10-² y. 10° + z. 10-1 Tablodaki x, y, z birer rakam olmak üzere bu üç topun kütleleri toplamının gram cinsinden çözüm- lenmiş hâli 1.10+2.10° +9.10¹ +5.10-2 dir. T Buna göre işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? 10.10² 10% B) 104 Z. 1000 10⁰ C) 10³ 201 D) 10² Jor
18. Türkiye'de bulunan toplam orman alanı yaklaşık 23,6.106 hektardır.
Bu orman alanlarının bölgelere göre dağılımını gösteren grafik aşağıda verilmiştir.
Grafik: Türkiye'deki Orman Alanlarının Bölgelere Göre Dağılımı
A) 849.600
9
%24
%6%8
K
G
A
%19
D %11
M
E %18
%14
Ege'de bulunan toplam orman alanının illere göre dağılımı bir daire grafiği ile gösterildiğinde Izmir'de bulunan orman
alanlarına ait daire diliminin merkez açısı 72° olmaktadır.
Buna göre, İzmir'de bulunan toplam orman alanı kaç metrekaredir? (1 ha = 10 000 m²)
B) 849600.10
C) 8,496.106
D- Doğu Anadolu
1- İç Anadolu
E - Ege
M - Marmara
A - Akdeniz
K - Karadeniz
O G - Güneydoğu Anadolu
O D
CONTA
DOM
C
D) 8,496.109
20.
Kerem
Keren
●
16
· 51
@ 5
Kera
bilin
A)
Ortaokul Matematik
Ondalık Sayıları Çözümleme
18. Türkiye'de bulunan toplam orman alanı yaklaşık 23,6.106 hektardır. Bu orman alanlarının bölgelere göre dağılımını gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Grafik: Türkiye'deki Orman Alanlarının Bölgelere Göre Dağılımı A) 849.600 9 %24 %6%8 K G A %19 D %11 M E %18 %14 Ege'de bulunan toplam orman alanının illere göre dağılımı bir daire grafiği ile gösterildiğinde Izmir'de bulunan orman alanlarına ait daire diliminin merkez açısı 72° olmaktadır. Buna göre, İzmir'de bulunan toplam orman alanı kaç metrekaredir? (1 ha = 10 000 m²) B) 849600.10 C) 8,496.106 D- Doğu Anadolu 1- İç Anadolu E - Ege M - Marmara A - Akdeniz K - Karadeniz O G - Güneydoğu Anadolu O D CONTA DOM C D) 8,496.109 20. Kerem Keren ● 16 · 51 @ 5 Kera bilin A)
4.
Marangoz Hayri bir ev dekorasyonu için 4 metrelik 20 farklı tahta parçasını kullanacaktır.
A)
Hayri usta bu dekorasyon için 4 metrelik tahtalar kullanıyor. Bunun için:
1. Tahtayı 2 eşit parçaya ayırıp çizik atıp sayı yazıyor. 2
2
2. Tahtayı 4 eşit parçaya ayırıp çizik atıp sayı yazıyor. 2
3. Tahtayı 8 eşit parçaya ayırıp çizik atıp sayı yazıyor. 23
Bu işlemi 20 kez yapıyor.
Hayri ustanın 1. kez parçalara ayırdığı çizgi ile 20. kez parçalara ayırdığı çizgiler arasındaki uzaklk en az ne kadar-
dir?
1
219
B)
1
C) 27
D)
1
410
Yangin merdiveninin basama
Ayşe bu bina için 10 tam tu
A) 3¹
6.
Iki arkadaş kaldıklan odam
cm eninde kirmizi rulo ka
F
8 cm
4
A
ACDF dikdörtgeno
Serdar bu iş için 2
Serdar rulo kağ
A) 3-2
Ortaokul Matematik
Ondalık Sayıları Çözümleme
4. Marangoz Hayri bir ev dekorasyonu için 4 metrelik 20 farklı tahta parçasını kullanacaktır. A) Hayri usta bu dekorasyon için 4 metrelik tahtalar kullanıyor. Bunun için: 1. Tahtayı 2 eşit parçaya ayırıp çizik atıp sayı yazıyor. 2 2 2. Tahtayı 4 eşit parçaya ayırıp çizik atıp sayı yazıyor. 2 3. Tahtayı 8 eşit parçaya ayırıp çizik atıp sayı yazıyor. 23 Bu işlemi 20 kez yapıyor. Hayri ustanın 1. kez parçalara ayırdığı çizgi ile 20. kez parçalara ayırdığı çizgiler arasındaki uzaklk en az ne kadar- dir? 1 219 B) 1 C) 27 D) 1 410 Yangin merdiveninin basama Ayşe bu bina için 10 tam tu A) 3¹ 6. Iki arkadaş kaldıklan odam cm eninde kirmizi rulo ka F 8 cm 4 A ACDF dikdörtgeno Serdar bu iş için 2 Serdar rulo kağ A) 3-2
STI
alık Gösterim-2
rini
nda
iki
Eu-
aç
1-
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğa
10. Aşağıda ondalık gösterimlerle ilgili bir oyun verilmiştir.
324,618
K
Matematik
M
Bu oyunda ekrandaki sayı kırmızı butona her basıldığın-
da 100'e bölünmekte, mavi butona her basıldığında 10 ile
çarpılmaktadır.
Buna göre;
I. Kırmızı butona 1 kez, mavi butona 4 kez basıldığın-
da ekranda yazan sayı 324,618 olacaktır.
II. Kırmızı butona 1 kez, mavi butona 2 kez basıldığın-
da ekranda yazan sayı 324,618 olacaktır.
III. Kırmızı butona 1 kez, mavi butona 3 kez basıldığın-
da ekranda yazan sayı 3246,18 olacaktır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
C) I ve III
B) II ve III
D) I, II ve III
esi
4
y
er
cn
Ivi
N
izl:
>)
le
Ortaokul Matematik
Ondalık Sayıları Çözümleme
STI alık Gösterim-2 rini nda iki Eu- aç 1- Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğa 10. Aşağıda ondalık gösterimlerle ilgili bir oyun verilmiştir. 324,618 K Matematik M Bu oyunda ekrandaki sayı kırmızı butona her basıldığın- da 100'e bölünmekte, mavi butona her basıldığında 10 ile çarpılmaktadır. Buna göre; I. Kırmızı butona 1 kez, mavi butona 4 kez basıldığın- da ekranda yazan sayı 324,618 olacaktır. II. Kırmızı butona 1 kez, mavi butona 2 kez basıldığın- da ekranda yazan sayı 324,618 olacaktır. III. Kırmızı butona 1 kez, mavi butona 3 kez basıldığın- da ekranda yazan sayı 3246,18 olacaktır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) I ve II C) I ve III B) II ve III D) I, II ve III esi 4 y er cn Ivi N izl: >) le
13.
Bahçe
vardır?
A) 80
B) 120
bmn,pr = b.10² + m. 107 + n.10° +p.10
Kutucukta tam kısmı üç, ondalık kısmı iki basamaklı bir
ondalık gösterim, 10'un kuvvetleri kullanılarak çözüm-
lenmiştir.
+r.10
Buna göre a =
olmak üzere 1a,0a ondalık
gösteriminin çözümlenmiş hâli aşağıdakilerden
hangisidir?
OKULPEDIA-08-TG-03
A) 1.10¹ +1.10° +1.10-1 B) 1.10¹ +2.10° +2.10-1
C) 1.10¹ +1.10° +1.10-2
D) 1.10¹ +2.10° +2.10-²
+
O
K
U
L
P
E
i
A
Ortaokul Matematik
Ondalık Sayıları Çözümleme
13. Bahçe vardır? A) 80 B) 120 bmn,pr = b.10² + m. 107 + n.10° +p.10 Kutucukta tam kısmı üç, ondalık kısmı iki basamaklı bir ondalık gösterim, 10'un kuvvetleri kullanılarak çözüm- lenmiştir. +r.10 Buna göre a = olmak üzere 1a,0a ondalık gösteriminin çözümlenmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir? OKULPEDIA-08-TG-03 A) 1.10¹ +1.10° +1.10-1 B) 1.10¹ +2.10° +2.10-1 C) 1.10¹ +1.10° +1.10-2 D) 1.10¹ +2.10° +2.10-² + O K U L P E i A